email
Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Proiect MFP: Cum se vor aplica normele metodologice privind acordarea tichetelor de masa, a voucherelor de vacanta si a tichetelor cadou

Proiect MFP: Cum se vor aplica normele metodologice privind acordarea tichetelor de masa, a voucherelor de vacanta si a tichetelor cadou
tichete cadoumfpdiurna

MFP (Ministerul Finantelor Publice) a publicat, in dezbatere publica, un proiect de hotarare referitor la aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Prin urmare, vor fi aprogate cele trei hotarari de guvern care privesc acordarea tichetelor de masa, acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa si acordarea voucherelor de vacanta.

 

Principalele aspecte reglementate prin Legea nr. 165/2018 sunt urmatoarele:

    • au fost precizate categoriile de angajatori care pot acorda bilete de valoare,
    • a fost reglementat faptul ca, biletele de valoare se emit numai de catre unitati autorizate de Ministerul Finantelor Publice,
    • a fost instituita obligatia unitatilor emitente de a lua masuri necesare pentru asigurarea circulatiei biletelor de valoare in conditii de siguranta si de a actualiza lunar, sau la cererea angajatorilor, lista operatorilor economici si a unitatilor afiliate care accepta bilete de valoare,
    • a fost reglementat faptul ca, angajatorul suporta integral costurile legate de emiterea biletelor de valoare pe suport hartie si/sau electronic, precum si faptul ca angajatorul achita atat contravaloarea nominala a biletelor de valoare pe suport hartie si/sau pe suport electronic, dupa caz, cat si costul imprimatului reprezentand biletul de valoare pe suport hartie si/sau costul emiterii suportului electronic dupa caz,  
      
      De asemenea, a fost precizat faptul ca:

       - valoarea nominala a biletelor de valoare nu poate fi diminuata in niciun mod, precum si faptul ca valoarea nominala maxima a biletelor de valoare se indexeaza semestrial,


    • - biletele de valoare pe suport electronic nu permit efectuarea de operatiuni de retragere de numerar sau de preschimbare de numerar,
    • - biletele de valoare  pot fi utilizate numai pe teritoriul Romaniei, in termenul de valabilitate si numai pentru achizitionarea bunurilor si serviciilor pentru care au fost emise si pot fi utilizate si pentru plati online,
    • - se interzice operatorilor economici si a unitatilor care accepta bilete de valoare  sa acorde rest de bani la acestea.
    • au fost introduse unele dispozitii privind sanctiunile contraventionale aplicabile pentru nerespectarea prevederilor legale.
    •
    • In ceea ce priveste tichetele de masa, au fost introduse, in principal, urmatoarele dispozitii:
    • tichetele de masa se distribuie lunar si sunt utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achizitionarea de produse alimentare,
    • tichetele de masa pot fi utilizate in unitati de alimentatie publica, magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete sau orice alte tipuri de unitati care comercializeaza produse alimentare, cu care unitatile emitente au contractat prestarea serviciilor respective, iar in cazul tichetelor de masa pe suport electronic, trebuie sa permita, in mod exclusiv, utilizarea pentru achitarea mesei sau pentru achizitionarea de produse alimentare, inclusiv pentur plata online a acestora,
    • au fost stabilite mentiunile obligatorii care trebuie sa se regaseasca pe tichetul de masa pe suport hartie si suport electronic,
    • a fost stabilita valoarea maxima a unui tichet de masa la nivelul sumei de 15,18 lei.
    •
    • In ceea ce priveste tichetele cadou, au fost introduse, in principal, urmatoarele dispozitii:
    • tichetele cadou se acorda ocazional atat angajatilor, pentru cheltuieli sociale, cat si altor categorii de beneficiari, pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuieli de reclama si publicitate,
    • a fost precizat ca, valoarea nominala a unui tichet cadou este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei,
    • au fost stabilite mentiunile care trebuie sa se regaseasca pe tichetul cadou pe suport hartie si respectiv  pe suport electronic.
    •   
    • In ceea ce priveste tichetele de cresa, au fost introduse, in principal, urmatoarele dispozitii:
    • tichetele de cresa se acorda lunar angajatilor care nu beneficiaza de concediul si de indemnizatia acordate pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv de pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap;
    • tichetele de cresa pot fi utilizate numai pentru achitarea taxelor la cresa unde este inscris copilul;
    • a fost reglementat faptul ca, nu pot beneficia de tichete de cresa asistentii maternali profesionisti sau persoanele la care este gazduit copilul si pentru care s-a instituit masura plasamentului in regim de urgenta;
    • s-a precizat ca, suma maxima care poate fi acordata sub forma tichetelor de cresa nu poate depasi 450 lei pentru o luna, pentru fiecare copil aflat la cresa, iar valoarea nominala a unui tichet de cresa este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 100 lei;
    • au fost stabilite mentiunile obligatorii care trebuie sa se regaseasca pe tichetul de cresa pe suport hartie si respectiv pe suport electronic.
    •
    • In ceea ce priveste tichetele culturale, au fost introduse, in principal, urmatoarele dispozitii:
    • tichetele culturale se acorda lunar sau ocazional angajatilor, pentru achitarea contravalorii de bunuri si servicii culturale;
    • au fost definite bunurile si serviciile culturale;
    • s-a precizat ca, suma maxima care poate fi acordata sub forma tichetelor culturale nu poate depasi 150 lei pentru tichetele culturale acordate lunar, respectiv 300 lei/eveniment pentru cele acordate ocazional, iar valoarea nominala a unui tichet cultural este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei;
    • au fost stabilite mentiunile obligatorii care trebuie sa se regaseasca pe tichetul cultural pe suport hartie si respectiv pe suport electronic.
    •
    • In ceea ce priveste voucherele de vacanta, au fost introduse, in principal, urmatoarele dispozitii:
    • voucherele de vacanta se acorda angajatilor pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de efectuarea concediului de odihna in regim de turism intern.
    • voucherele de vacanta sunt destinate acoperirii cheltuielilor cu servicii turistice, de cazare, de masa si/sau de recuperare a capacitatii de munca, dar si pentru acoperirea cheltuielilor cu servicii de calatorie si/sau de divertisment, daca se regasesc intr-un pachet turistic,
    • a fost precizat nivelul maxim al sumei care poate fi acordata unui angajat in decursul unui an fiscal sub forma voucherelor de vacanta,
    • a fost precizat faptul ca,
    • - voucherele de vacanta pot fi utilizate pentru achizitionarea de servicii de la operatorii economici cu activitate in turism din Romania, autorizati conform legii, care detin structuri de primire turistice clasificate si/sau agentii de turism licentiate;
    • - unitatile emitente platesc contravaloarea voucherelor de vacanta, unitatilor afiliate cu care au incheiat contracte pentru decontarea acestora, dupa prestarea serviciilor de turism;
    • - plafonul maxim cumulat al comisionului perceput de unitatile emitente de la angajator si unitatea afiliata este de 1% din valoarea nominala a voucherului de vacanta;
    •  - comisionului maxim perceput de agentiile de turism, in calitate de unitati afiliate, nu poate depasi 10% din valoarea pachetului de servicii oferit  titularilor voucherelor de vacanta;
    • au fost precizate mentiunile obligatorii care trebuie sa se regaseasca pe voucherul de vacanta pe suport hartie si suport electronic.
     
    •   Legea nr. 165/2018, act normativ care intra in vigoare la 1 ianuarie 2019, prevede ca Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, Ministerul Turismului si Ministerul Culturii si Identitatii Nationale elaboreaza normele metodologice, care se aproba prin horarare a Guvernului.
 

DE RETINUT!


Regimul fiscal aplicabil tichetelor culturale este urmatorul:


a) pentru angajator reprezinta cheltuieli cu deductibilitate limitata, conform prevederilor art. 25 alin. (3) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare,
b) pentru beneficiar reprezinta avantaje in natura la stabilirea impozitului pe venit, conform art. 76 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

In cazul platilor online, identificarea beneficiarului care are dreptul sa utilizeze bilete de valoare pe suport electronic, precum si a produselor/serviciilor care pot fi achizitionate potrivit legii, se realizeaza in baza procedurilor interne implementate de unitatile afiliate si/sau prin intermediul sistemelor implementate de procesatorii de plati, dupa caz.


 Angajatorii care acorda bilete de valoare salariatilor evidentiaza in bugetele proprii aprobate potrivit legii, intr-o pozitie distincta de cheltuieli denumita "Tichete de masa", "Tichete cadou", "Tichete de cresa", "Tichete culturale" sau "Vouchere de vacanta", dupa caz, sumele destinate acoperirii valorii nominale a biletelor de valoare, potrivit celor convenite cu organizatiile sindicale legal constituite sau cu reprezentantii salariatilor, dupa caz.


La determinarea sumelor totale destinate acoperirii valorii nominale a biletelor de valoare, cu exceptia tichetelor de masa si tichetelor de cresa, se iau in calcul: valoarea nominala a respectivului bilet de valoare, convenita de partenerii sociali, numarul biletelor de valoare si respectiv numarul de salariati care vor beneficia de bilete de valoare.


In cazul tichetelor de masa, respectiv tichetelor de cresa, la determinarea sumelor totale destinate acoperirii valorii nominale a acestora, pe langa informatiile prevazute la alin. (1), se iau in calcul si numarul de zile lucratoare, in cazul tichetelor de masa, respectiv numarul de luni aferente perioadei pentru care se acorda, in cazul tichetelor de cresa.

Contravaloarea nominala a biletului de valoare, precum si costurile aferente emiterii biletelor pe suport electronic si/sau costul imprimatelor reprezentand biletele de valoare pe suport hartie nu pot fi transferate de catre angajator salariatilor.


Comenzile de achizitie de bilete de valoare transmise unitatilor emitente de catre angajatori contin cel putin urmatoarele informatii: numele si prenumele salariatilor carora li se atribuie biletele de valoare, codul numeric personal al fiecarui salariat in cazul biletelor de valoare pe suport hartie, numarul unic de identificare al suportului electronic corespunzator fiecarui salariat in cazul biletelor de valoare pe suport electronic, numarul de bilete de valoare acordat pentru fiecare salariat, valoarea nominala a biletului de valoare si valoarea nominala totala a biletelor de valoare acordate fiecarui salariat.


In cazul tichetelor de masa, angajatorii nu pot acorda mai mult de un tichet de masa pentru fiecare zi lucratoare din luna pentru care se efectueaza distribuirea/transferul valorii nominale a tichetelor de masa, dupa caz. In sensul prezentelor norme, nu se considera zile lucrate perioadele in care salariatii:

a) isi efectueaza concediul de odihna, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit Hotararii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare, republicata, cu modificarile ulterioare, si respectiv, potrivit contractelor colective de munca;
       b) beneficiaza de zile libere platite, in cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale Ordonantei Guvernului nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 232/2007, cu modificarile ulterioare, precum si de zile festive si de sarbatoare legale sau de alte zile libere acordate conform Hotararii Guvernului nr. 250/1992, republicata, cu modificarile ulterioare, si, respectiv, contractelor colective de munca;
      c) potrivit dispozitiilor legale, sunt delegati sau detasati in afara localitatii in care isi au locul permanent de munca si primesc indemnizatie de delegare sau de detasare;
d) se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, sunt absenti de la locul de munca ori se afla in alte situatii stabilite de angajator impreuna cu organizatiile sindicale ori, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor.


NU beneficiaza de tichete de masa, salariatii care, potrivit unor dispozitii legale, au dreptul la masa gratuita, la diurna, la indemnizatie sau la alocatie de hrana.

 

Consultati textul integral al documentelor mai jos:

Proiectul de hotarare >>>

Nota de fundamentare >>>

de Ghinea Viorica

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
tichete cadoumfpdiurna

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 03 Decembrie 2018


Votati articolul "Proiect MFP: Cum se vor aplica normele metodologice privind acordarea tichetelor de masa, a voucherelor de vacanta si a tichetelor cadou":
Rating:

Nota: 2.9 din 5 din 5 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

REVIN - la Subiectul: salariatului i se vor retine CAS si CASS ?

Intrebare: Pe Site-ul LegislatiaMuncii.ro - este un articol: Drepturi salariale restante acordate in baza unei hotarari judecatoresti. Ce contributii sociale se vor datora? /Data aparitiei: 10 Ianuarie 2019, in care se spune ca:
1. - Salariile, indicele de inflatie si dobanda legala reprezinta venituri impozabile in baza art. 76 alin. (2) lit. p) din Codul fiscal.
2. - In ceea ce priveste contributiile sociale, incepand cu data de 01 ianuarie 2016, Codul fiscal a scos din baza de calcul al contributiilor sociale indicele de inflatie si dobanda legala calculate pentru salariile/diferentele de salarii acordate in baza unor hotarari judecatoresti.
In concluzie: va rog din tot sufletul sa ma ajutati cu un raspuns: daca, cf. Cof Fiscal, la indicele de inflatie si dobanda legala - nu se mai retin contributii ? - tinand cont ca drepturile salariale restante ( din anul 2018 ) se platesc abia acum, in anul 2019, in urma executarii Deciziei - Curtii de Apel.

Raspuns: Angajamentul se face in baza hotararii judecatoresti ca document justificativ.... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 03 Decembrie 2018 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 8 - 3 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2021 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X