email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Hotararea nr. 766/2020 - Normele si schema de ajutor de minimis pentru Programul IMM Leasing de echipamente si utilaje

Hotararea nr. 766/2020 - Normele si schema de ajutor de minimis pentru Programul IMM Leasing de echipamente si utilaje
imm leasingechipamente si utilajemonitorul oficial

Normele si schema de ajutor de minimis pentru Programul IMM Leasing de echipamente si utilaje au fost publicate in Monitorul Oficial nr. 845 din 15 septembrie 2020 (Hotararea nr. 766/2020). 
 

Hotararea nr. 766/2020 - IMM Leasing de echipamente si utilaje: textul actului normativ
 

Denumirea completa: Hotararea nr. 766/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE", precum si a Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE"
 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 3 alin. (3) si al art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE", cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articolul 1

Se aproba Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE", cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa nr. 1.

Art. 2. -


In aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba Schema de ajutor de minimis aferenta Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE", prevazuta in anexa nr. 2.

Art. 3. -
In termen de 10 zile calendaristice de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, institutiile financiare nebancare transmit Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. - IFN cererile de inscriere in program, solicitarile pentru alocarea de plafoane de garantare in functie de nivelul estimat al finantarilor pe care le vor acorda in anul 2020 in cadrul Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE", precum si nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finantarilor in cadrul programului, cu incadrarea in limitele prevazute la art. 1 alin. (4) din anexa nr. 1.

Art. 4. -
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
 

ANEXA nr. 1
 

Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE"
 

Capitolul I Dispozitii generale

Articolul 1

(1) Prezentele norme metodologice reglementeaza modalitatea si conditiile de acordare, monitorizare si plata a ajutoarelor de minimis, prevazute la art. 6 din anexa nr. 2 la hotarare - schema de ajutor de minimis, de catre Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. - IFN, denumit in continuare FNGCIMM, in calitate de mandatar al statului, prin Ministerul Finantelor Publice, denumit in continuare MFP. Garantiile de stat prevazute la art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE“, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda in favoarea fiecarui beneficiar participant in cadrul Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE“, denumit in continuare Programul, pentru finantarile de tip leasing financiar destinate achizitionarii de bunuri mobile noi si/sau second-hand prin intermediul finantarilor de tip leasing financiar, prin MFP, astfel:

a) in procent de maximum 80% din valoarea finantarii, exclusiv dobanzile, comisioanele si alte cheltuieli aferente finantarii garantate, pentru achizitia de echipamente IT si tehnologia informatiei definite conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e);
b) in procent de maximum 60% din valoarea finantarii, exclusiv dobanzile, comisioanele si alte cheltuieli aferente finantarii garantate, pentru achizitia de utilaje si echipamente tehnologice, vehicule pentru transport marfuri si persoane utilizate in scop comercial, care se incadreaza in prevederile art. 3 alin. (1) lit. a)-d).

(2) Beneficiarul poate solicita finantarea de tip leasing financiar pentru unul sau mai multe bunuri mobile in cadrul Programului, in valoare maxima cumulata de 5.000.000 lei.

(3) Finantarile de tip leasing financiar prevazute la alin. (1) se acorda in functie de criteriile specifice prevazute in normele interne ale finantatorului, cu incadrarea in prezentele norme metodologice, in reglementarile interne de garantare ale FNGCIMM si cu respectarea regulilor de gestionare a plafoanelor anuale.

(4) Costul total al finantarilor de tip leasing financiar acordate in cadrul Programului este reprezentat de rata dobanzii ROBOR la 3 luni plus o marja fixa de maximum 3,5% pe an pentru finantarile de tip leasing financiar acordate in conditiile prevazute la alin. (1) si (2). Marja include si nivelul total al comisioanelor percepute de catre finantator in toate etapele finantarii. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum si taxele si costurile aferente operatiunilor conexe activitatii de finantare, de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare, asigurare, costuri pentru inregistrarea si publicitatea garantiilor etc.

(5) Costurile de garantare pentru finantarile de tip leasing financiar acordate in cadrul Programului se compun din:

a) comision de administrare - suma datorata FNGCIMM de catre beneficiarul Programului pentru remunerarea activitatii de analiza, acordare, monitorizare si administrare a garantiilor, pentru intreaga perioada de valabilitate a garantiei sau, dupa caz, pana la data inregistrarii la FNGCIMM a cererii de plata, si este calculat la valoarea maxima a garantiei la acordare, respectiv la soldul garantiei la sfarsitul anului/anilor de derulare a garantiei. Nivelul comisionului de administrare se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice. Obligatia de plata a comisionului de administrare este acoperita din ajutorul de minimis primit de catre beneficiar pe toata durata de valabilitate a garantiei in cadrul schemei de ajutor de minimis.

Comisionul de administrare se regularizeaza la scadenta finala a finantarii, in functie de soldul efectiv al finantarii, pentru intreaga perioada de derulare a finantarii, prin plata diferentei de catre beneficiar sau FNGCIMM, dupa caz.

Formula de calcul al comisionului de administrare este urmatoarea:

Comision de administrare = (valoarea/soldul garantiei la 31 decembrie a anului anterior^1 * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv^2)/12;
^1 In anul acordarii garantiei, comisionul de administrare se calculeaza la valoarea maxima a garantiei. Pentru anii urmatori de acordare a garantiei, comisionul de administrare se calculeaza la soldul garantiei la 31 decembrie a anului anterior.
^2 Inclusiv luna in care intra in vigoare garantia, exclusiv ultima luna de valabilitate a garantiei de stat.
b) comision de risc - suma datorata MFP de catre beneficiarul Programului.

Comisionul de risc se calculeaza de catre FNGCIMM, pentru intreaga perioada de valabilitate a garantiei, ca procent aplicat la valoarea maxima a garantiei la acordare, respectiv la soldul garantiei la sfarsitul anului/anilor de derulare a garantiei. Obligatia de plata a comisionului de risc este acoperita din ajutorul de minimis primit de beneficiar pe toata durata de valabilitate a garantiei in cadrul schemei de ajutor de minimis. Nivelul comisionului de risc se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.
Comisionul de risc se regularizeaza la scadenta finala a finantarii, in functie de soldul efectiv al garantiei, pentru intreaga perioada de derulare a garantiei, prin plata diferentei de catre beneficiar, daca este cazul.

Formula de calcul al comisionului de risc este urmatoarea:

Comision de risc = (valoarea/soldul garantiei la 31 decembrie a anului anterior^3 * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv)^4/12
^3 In anul acordarii garantiei, comisionul de risc se calculeaza la valoarea maxima a garantiei. Pentru anii urmatori de acordare a garantiei, comisionul de risc se calculeaza la soldul garantiei la 31 decembrie a anului anterior.
^4 Inclusiv luna in care intra in vigoare garantia, exclusiv ultima luna de valabilitate a garantiei de stat.

(6) Finantatorul va asuma si va transmite FNGCIMM lunar, pana pe data de 7 a lunii curente, documentele justificative necesare pentru plata dobanzii subventionate. Formatul documentelor justificative, precum si modul de transmitere catre FNGCIMM sunt agreate si detaliate in Conventia de garantare si plata a ajutorului de minims incheiata cu finantatorii, respectiv in Conventia privind implementarea Programului.

(7) Plata ajutorului de minimis aferent dobanzii subventionate si a comisionului de administrare se efectueaza pana la data de 31 octombrie 2021, cu posibilitatea prelungirii, in limita bugetului alocat schemei prin Programul „Transferuri in cadrul schemelor de ajutor de stat“, conform angajamentului legal emis in baza unei decizii de plata a sumelor de virat in contul FNGCIMM, potrivit prevederilor Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE“, emisa si transmisa lunar de administratorul schemei. Modelul deciziei de plata este prezentat in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice.

(8) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor se realizeaza de catre MFP, in calitate de ordonator principal de credite, exclusiv in baza deciziei de plata emise de catre administratorul schemei, care constituie document justificativ prin care se atesta realitatea si modul de determinare a cuantumului obligatiei de plata.

(9) Plata se efectueaza in lei, in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data inregistrarii on-line a deciziei de plata emise de catre administratorul schemei, la Registratura generala a MFP, pe adresa registratura@mfinante.gov.ro.

(10) Prin ordin al ministrului finantelor publice se stabileste procedura de punere in aplicare a prevederilor alin. (8) si (9).

(11) In cadrul schemei de ajutor de minimis aferente acestui program, pentru finantarile prevazute la alin. (1), MFP plateste dobanzile aferente finantarilor de tip leasing financiar in procent de pana la 50%, pe o perioada de 8 luni de la data acordarii finantarii, comisionul de administrare si comisionul de risc in procent de 100%, din bugetul MFP - Actiuni generale, de la titlul 55 „Alte transferuri“, alineatul 55.01.46 „Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelor de ajutor de stat“. Din ajutorul de minimis se acopera plata dobanzii datorate de beneficiarii Programului pe o perioada de 8 luni de la data acordarii finantarii, precum si valoarea integrala a comisionului de administrare si a comisionului de risc datorate pe intreaga durata de valabilitate a contractului de garantare.

(12) Facilitatile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda in baza schemei de ajutor de minimis prevazute in anexa nr. 2 la hotarare, cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a normelor europene in domeniul ajutorului de stat.

(13) Schema de ajutor de minimis este elaborata in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, denumit in continuare Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.

(14) Schema de ajutor de minimis prevazuta in anexa nr. 2 la hotarare este implementata de catre MFP, prin FNGCIMM, in conformitate cu atributiile care ii revin, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in conformitate cu legislatia in materie de ajutor de minimis. MFP are calitatea de furnizor al ajutorului de minimis, iar calitatea de administrator al acestei scheme de ajutor de minimis este delegata FNGCIMM.

(15) Pentru toate categoriile de finantari prevazute la alin. (1) nu se percepe comision de rambursare anticipata, iar contractul de leasing financiar nu poate contine clauze care sa permita modificarea unilaterala a acestuia de catre finantator.

(16) Pentru finantarile de tip leasing financiar, finantatorii pot acorda, la solicitarea beneficiarilor, o perioada de gratie cu durata cuprinsa intre 3 si 12 luni.

(17) Finantatorii sunt obligati sa mentina conditiile prevazute la alin. (4) si (15) pe intreaga durata de derulare a contractelor de finantare incheiate in conditiile Programului.

(18) In cazul garantiilor de stat acordate in cadrul Programului, FNGCIMM mandateaza finantatorii sa instituie in baza contractului de garantare o ipoteca legala mobiliara asupra activului finantat prin contractul de leasing financiar, in favoarea statului roman, prin Ministerul Finantelor Publice, proportional cu procentul de garantare, pentru a garanta obligatia de distribuire a sumelor rezultate din valorificarea activelor conform art. 11 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si sa efectueze formalitatile legale de publicitate ale garantiilor, in cazul in care legea prevede efectuarea unor astfel de formalitati, in conditiile prevazute la art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2020, cu modificarile si completarile ulterioare.

(19) Formalitatile de inscriere, modificare, reinnoire si radiere a ipotecilor legale mobiliare instituite conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza de catre finantator in/din Registrul National de Publicitate Mobiliara, respectiv in/din registrele de evidenta si publicitate asimilate, dupa caz, in baza contractului de garantare. Pentru formalitatile de modificare/radiere a ipotecilor legale mobiliare finantatorul trebuie sa obtina acordul expres al FNGCIMM. Ipotecile legale mobiliare asupra activelor finantate prin contractul de leasing financiar, instituite in favoarea statului roman, reprezentat de MFP, vor avea rangul I pe toata perioada de valabilitate a garantiei, respectiv pana la momentul formularii cererii de plata a garantiei de catre finantator.

(20) Intre MFP si FNGCIMM se incheie o conventie privind implementarea Programului, iar intre FNGCIMM si finantatorii participanti in Program se incheie conventii de garantare si plata a ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile si obligatiile partilor in derularea finantarii de tip leasing financiar cu garantie de stat.

Articolul 2

In sensul prezentelor norme metodologice, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) conventie privind implementarea Programului - document-cadru, prevazut la art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, incheiat intre MFP si FNGCIMM, care cuprinde, in principal, termenii si conditiile mandatului acordat FNGCIMM si clauze privind drepturile si obligatiile acestora privind acordarea, monitorizarea, raportarea si executarea garantiilor acordate in cadrul Programului. Modelul conventiei privind implementarea Programului se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice;

b) conventie de garantare si plata a ajutorului de minimis - document semnat intre FNGCIMM, in calitate de mandatar al MFP, si finantator, prin care se stabilesc termenii si conditiile aplicabile garantiilor de stat si ajutorului de minimis. Modelul conventiei de garantare si plata a ajutorului de minimis se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice;
c) soldul finantarii garantate - valoarea actualizata a finantarii garantate, rezultata in urma diminuarii cu ratele de leasing rambursate de catre beneficiar, exclusiv dobanzile, comisioanele si orice alte sume datorate de catre beneficiar in baza contractului de leasing financiar;
d) declararea exigibilitatii finantarii garantate - data rezilierii contractului de leasing financiar, trecerea integrala la restanta a finantarii garantate nerambursate in conformitate cu normele interne ale finantatorului ca urmare a producerii riscului de credit si desfiintarea beneficiului rambursarii finantarii conform graficului de rambursare convenit cu finantatorul;
e) rezilierea contractului de leasing - incetarea unui contract de leasing financiar ca urmare a faptului ca beneficiarul nu si-a executat obligatiile contractuale;
f) perioada de valabilitate a garantiei - perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a garantiei si data incetarii raspunderii FNGCIMM in baza garantiei acordate de stat prin mandatul incredintat FNGCIMM;
g) intreprinderi afiliate - o persoana juridica este afiliata cu o alta/alte persoane juridice daca detine, in mod direct sau indirect, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealalta persoana juridica ori daca controleaza in mod efectiv acea persoana juridica sau daca o persoana detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealalta persoana juridica ori daca controleaza in mod efectiv acea persoana juridica;
h) intreprindere unica - include toate intreprinderile intre care exista cel putin una dintre relatiile urmatoare:
1. o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor unei alte intreprinderi;
2. o intreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte intreprinderi;
3. o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra altei intreprinderi in temeiul unui contract incheiat cu intreprinderea in cauza sau in temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
4. o intreprindere care este actionar sau asociat al unei alte intreprinderi si care controleaza singura, in baza unui acord cu alti actionari sau asociati ai acelei intreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor intreprinderii respective.
Intreprinderile care au, cu una sau mai multe intreprinderi, legaturile la care se face referire la pct. 1- 4 sunt considerate intreprinderi unice;
i) acordul de finantare - actul juridic, incheiat intre FNGCIMM, in calitate de administrator al schemei, finantator si beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se acorda ajutoare de minimis in baza schemei de ajutor de minimis.

Articolul 3

(1) Bunurile mobile care se pot achizitiona in cadrul Programului se pot incadra in urmatoarele categorii, in functie de obiectul de activitate al beneficiarului, fara a se limita la acestea:

a) autoutilitara - autovehicul transport marfa - autovehicul din categoria N1, N2 sau N3, cu cel putin 4 roti si o viteza maxima constructiva mai mare de 25 km/h, conceput si construit pentru transportul de marfuri si care poate tracta o remorca;
b) autocar - autobuz definit conform prevederilor art. 3 pct. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare, cu mai mult de 22 de locuri pe scaune, destinat si echipat numai pentru transportul de persoane asezate pe scaune, avand spatii speciale pentru transportul bagajelor pe distante mari, amenajat si dotat pentru a asigura confortul persoanelor transportate, avand interdictia de a transporta persoane in picioare;
c) echipamente - totalitatea echipamentelor individuale sau asamblate, respectiv masini, utilaje si instalatii de lucru etc., destinate desfasurarii de catre beneficiarul eligibil a activitatilor economice conform codului CAEN finantat;
d) utilaje - totalitatea uneltelor, aparatelor, masinilor etc. necesare pentru efectuarea de catre beneficiar a unei anumite lucrari sau pentru asigurarea procesului de productie conform CAEN finantat;
e) echipamente IT si tehnologia informatiei - totalitatea echipamentelor individuale sau asamblate, sistemele hardware si software si/sau tehnologia necesara pentru prelucrarea - procurarea, procesarea, stocarea, convertirea si transmiterea informatiei prin folosirea computerelor - calculatoarelor electronice, tehnicii de calcul - tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta/copiator/multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audiovideo etc.

(2) Achizitia bunurilor mobile second-hand poate fi finantata prin leasing garantat in cadrul Programului in cazul bunurilor inmatriculate si rulate minimum 100 km, iar in cazul bunurilor neinmatriculabile, daca acestea au fost puse in functiune si la data cererii de acordare a finantarii inregistreaza un numar de ore de functionare. Finantatorul poate aproba finantarea in conditiile in care durata maxima a finantarii este cel putin egala cu perioada ramasa din durata normata de functionare a bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing financiar.

(3) Conform politicilor interne ale finantatorului se stabileste ca vechimea bunului mobil la momentul finantarii plus perioada de finantare nu trebuie sa depaseasca durata economica de viata a acestuia - in functie de tipul bunului mobil, perioada totala nu va depasi 10 ani.

Articolul 4

Data la care inceteaza raspunderea statului in baza garantiei acordate prin intermediul FNGCIMM in numele si pe contul sau este:

a) data rambursarii integrale de catre beneficiar a finantarii garantate, la termen sau anticipata;
b) data la care se stinge integral obligatia de rambursare a finantarii garantate ca urmare a virarii contravalorii despagubirilor;
c) data la care MFP plateste valoarea de executare a garantiei;
d) data comunicarii respingerii cererii de plata a garantiei in cazul nerespectarii de catre finantator a obligatiilor referitoare la plata garantiei;
e) data inregistrarii la FNGCIMM a comunicarii finantatorului cu privire la renuntarea la garantie.


Capitolul II  Durata Programului si alocarea plafoanelor de garantare

Articolul 5

(1) Perioada de derulare a Programului este determinata de alocarea de catre MFP a plafonului de garantii de stat si de prelungirea perioadei de valabilitate a schemei de ajutor de minimis.
(2) Pentru anul 2020, plafonul total al garantiilor care pot fi acordate in cadrul Programului este de 1.500.000.000 lei.

Articolul 6

(1) Dupa aprobarea plafonului total alocat pentru anul 2020, in vederea acordarii de garantii, FNGCIMM formuleaza propuneri de alocare pro-rata a plafonului de garantare finantatorilor participanti in Program, in baza solicitarilor formulate de acestia, pe care le transmite MFP in vederea aprobarii. In cazul in care valoarea totala a garantiilor care urmeaza sa fie acordate de finantatori depaseste valoarea plafonului total anual, FNGCIMM este autorizat, cu acordul prealabil al MFP, sa efectueze alocari pro-rata in cadrul acestuia.
(2) Pentru anii urmatori, dupa aprobarea plafonului anual, acesta se aloca de catre FNGCIMM, la solicitarea finantatorilor participanti in Program, cu acordul prealabil al MFP, in functie de ponderea garantiilor acordate de fiecare finantator in totalul garantiilor acordate in cadrul Programului in anul precedent sau de la inceputul anului in curs in cazul alocarii de plafoane suplimentare si/sau a rezervei nealocate din plafonul total anual.
(3) FNGCIMM este autorizat sa evalueze, ori de cate ori este necesar, modul de utilizare de catre finantatori a plafonului alocat si sa efectueze realocari intre finantatori in functie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate si de ritmul de acordare a garantiilor, cu acordul prealabil al MFP.
 

Capitolul III Descrierea finantarilor si criteriile de eligibilitate pentru finantatori

Articolul 7

(1) Conditiile de acordare a finantarilor garantate prevazute la art. 1 alin. (1) si (2) se stabilesc de finantatori in conformitate cu normele interne de finantare ale acestora, cu incadrarea in conditiile Programului.
(2) Valoarea maxima a finantarilor care pot fi acordate unui beneficiar in cadrul Programului se stabileste cu incadrarea in limita prevazuta la art. 1 alin. (2).
(3) Durata maxima a finantarii este de 72 de luni, cu posibilitatea acordarii unei perioade de gratie cu durata cuprinsa intre 3 si 12 luni.

Articolul 8

Criteriile de eligibilitate pentru finantatorii care acorda finantari garantate in cadrul Programului sunt urmatoarele:

a) se incadreaza in categoria institutiilor financiare nebancare inscrise in Registrul special tinut de Banca Nationala a Romaniei;
b) au acoperire teritoriala la nivel national si/sau judetean;
c) acorda finantari in lei destinate beneficiarilor care indeplinesc criteriile de eligibilitate ale Programului;
d) acorda finantarile pe baza analizei incadrarii beneficiarului in conditiile Programului, precum si a capacitatii de rambursare a acestora, efectuata in conformitate cu normele interne proprii in vigoare;
e) prevad in mod expres in contractele de leasing financiar costurile cu dobanda, exprimata in raport cu ROBOR la 3 luni, incluse in marja si, separat, costurile cu comisioanele aferente finantarilor garantate;
f) nu percep comision de rambursare anticipata si nu includ in contractele de leasing financiar clauze care sa permita modificarea unilaterala a acestora;
g) acorda finantarile pentru o durata maxima de 72 de luni, inclusiv perioada de gratie cu durata cuprinsa intre 3 si 12 luni.
 

Capitolul IV Criterii de eligibilitate pentru beneficiarii Programului
 

Articolul 9
Beneficiarul este eligibil in cadrul Programului daca la data acordarii finantarii indeplineste cumulativ conditiile prevazute la art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, nu desfasoara activitatea in sectoarele si domeniile prevazute la art. 3 alin. (5) din acelasi act normativ si indeplineste conditiile de eligibilitate din schema de ajutor de minimis prevazuta in anexa nr. 2 la hotarare.
Articolul 10
(1) In conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiarul, la solicitarea finantatorului, poate sa prezinte acestuia garantii accesorii finantarii garantate sub forma biletelor la ordin emise de beneficiar si avalizate, in conformitate cu normele si procedurile proprii de finantare ale finantatorilor.
(2) In solicitarile de acordare a garantiilor de stat transmise de finantatori catre FNGCIMM in cadrul Programului sunt cuprinse si informatii privind garantiile legale mobiliare, garantiile accesorii, valoarea de piata a bunului mobil si valoarea admisa in garantie a acestora, daca este cazul.
(3) In cazul in care beneficiarul finantarii inregistreaza obligatii fiscale restante si/sau alte obligatii bugetare restante administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta are obligatia achitarii acestora pana la data transmiterii de catre finantator la FNGCIMM a solicitarii de garantare in cadrul Programului.

Articolul 11

Nu pot fi garantate in cadrul Programului finantarile acordate desfasurarii unei activitati din urmatoarele sectoare/domenii:

a) intermedieri financiare si asigurari:

641 - Intermediere monetara;
642 - Activitati ale holdingurilor;
643 - Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare;
649 - Alte activitati de intermedieri financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii;
651 - Activitati de asigurari;
652 - Activitati de reasigurare;
653 - Activitati ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale);
661 - Activitati auxiliare intermedierilor financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si fonduri de pensii;
662 - Activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii;
663 - Activitati de administrare a fondurilor;

b) tranzactii imobiliare:

681 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;
682 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
683 - Activitati imobiliare pe baza de comision sau contract;
c) 920 - Activitati de jocuri de noroc si pariuri;
d) productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, cu exceptia vinului si berii, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope;
110 - Fabricarea bauturilor, cu exceptia clasei: 1102 - Fabricarea vinurilor din struguri, 1103 - Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe, 1105 - Fabricarea berii, 1107 - Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate;
1200 - Fabricarea produselor din tutun;
2540 - Fabricarea armamentului si munitiei;
2051 - Fabricarea explozivilor;
4635 - Comert cu ridicata al produselor din tutun;
4639 - Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun;
4725 - Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate;
4726 - Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate;

e) activitati de inchiriere si leasing:
771 - Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule;
772 - Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri personale si gospodaresti;
773 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile;
774 - Leasing cu bunuri intangibile, exclusiv financiare;

f) activitati de investigare si protectie:
801 - Activitati de protectie si garda;
802 - Activitati de servicii privind sistemele de securizare;
803 - Activitati de investigatii;

g) sectoarele de activitate excluse de la aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.


Capitolul V Implementarea Programului si acordarea garantiilor

Articolul 12
(1) Acordarea si derularea garantiilor de stat se realizeaza pe baza unor conventii de garantare si plata a ajutorului de minimis incheiate intre FNGCIMM si finantatorii participanti in Program. Acordarea garantiilor de stat se realizeaza in lei.
(2) Finantatorul transmite FNGCIMM, direct sau prin unitatile sale teritoriale, solicitarea privind acordarea garantiei de stat, dupa aprobarea finantarii de catre structurile sale competente, prin intermediul aplicatiei web, https://plafon.garantare.ro.
(3) Solicitarea de garantare se transmite de catre finantator impreuna cu urmatoarele documente:
a) declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM, pe formularele aprobate prin anexele nr. 1 si 2 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, semnata de reprezentantul legal al beneficiarului finantarii. Verificarea incadrarii beneficiarului in categoria IMM, respectiv incadrarea beneficiarului in categoria intreprinderilor afiliate se realizeaza de catre finantator;
b) declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu se afla in procedura de executare silita, indeplineste conditiile de acordare a ajutorului de minimis si criteriile de eligibilitate prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a), b) si f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, semnata de reprezentantul legal al beneficiarului finantarii garantate. Verificarea respectarii de catre beneficiar a acestor conditii se efectueaza de FNGCIMM pe baza declaratiei pe propria raspundere a beneficiarului, cu exceptia verificarii incadrarii beneficiarului finantarii in conditiile de acordare a ajutorului de minimis, care se realizeaza de catre FNGCIMM prin consultarea bazei de date RegAS publicata pe site-ul Consiliului Concurentei;
c) rezultatul consultarii Centralei Riscului de Credit, din care sa rezulte indeplinirea conditiei de eligibilitate prevazute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, cu datele disponibile, in conformitate cu prevederile Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2012 privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Riscului de Credit, cu modificarile ulterioare, anterior transmiterii solicitarii de garantare. Verificarea se efectueaza de catre finantator;
d) rezultatul consultarii Centralei Incidentelor de Plati, din care sa rezulte indeplinirea conditiei de eligibilitate prevazute la art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, cu datele disponibile, in conformitate cu prevederile Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2012, cu modificarile ulterioare, anterior transmiterii solicitarii de garantare. Verificarea se efectueaza de catre finantator;
e) certificatul de atestare fiscala in copie certificata pentru conformitate cu originalul sau cu semnatura electronica, din care sa rezulte ca nu inregistreaza obligatii fiscale restante si alte creante bugetare restante administrate de organul fiscal central. Verificarea certificatului de atestare fiscala, precum si a conditiei privind achitarea obligatiilor restante de catre beneficiar se realizeaza de catre finantator.
(4) Pe perioada schemei de ajutor de minimis, sumele reprezentand comisionul de risc se evidentiaza in situatia centralizatoare prezentata de catre FNGCIMM. Modelul si continutul acesteia urmeaza sa fie detaliate in ordinul ministrului finantelor publice prevazut la art. 26 alin. (2). Verificarea se efectueaza de catre FNGCCIMM.
(5) Un operator economic este considerat in dificultate daca sunt indeplinite conditiile prevazute la pct. 20 si 24 din Comunicarea Comisiei Europene - Orientari privind ajutoarele de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor nefinanciare aflate in dificultate 2014/C 249/01, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 249 din 31 iulie 2014.
(6) Verificarea indeplinirii conditiei prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza de catre FNGCIMM pentru beneficiarii care se incadreaza in categoria IMM pe baza informatiilor furnizate de finantator conform prevederilor alin. (3) si informatiilor si documentelor obtinute de FNGCIMM prin consultarea indicatorilor din situatiile financiare anuale aferente ultimelor doua exercitii financiare incheiate, depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, atunci cand exista obligatia legala de intocmire a acestora, obtinuti de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, Oficiului National al Registrului Comertului, materializat in extrasul certificatului constatator obtinut de la RECOM Online si rezultatul consultarii Buletinului Procedurilor de Insolventa. Verificarea indeplinirii conditiei prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre beneficiarii care se incadreaza in categoria intreprinderilor afiliate se realizeaza de catre finantator.

(7) Verificarea conditiei prevazute la alin. (5) pentru beneficiarii care se incadreaza in categoria IMM poate fi realizata de FNGCIMM si pe baza rapoartelor obtinute de FNGCIMM de la un furnizor de date financiare integrate cu care acesta are incheiat un contract de furnizare de servicii financiare. Indeplinirea de catre beneficiar a conditiilor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b)-g) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se analizeaza de catre finantator conform prevederilor alin. (3) si de catre FNGCIMM conform prevederilor alin. (6) prin raportare la datele si situatia existenta la data analizei solicitarii de aprobare a finantarii, respectiv la data analizei solicitarii de acordare a garantiei.
(8) Dupa verificarea documentelor si datelor prevazute la alin. (2)-(7) de catre FNGCIMM si finantatori, dupa caz, potrivit reglementarilor proprii, a conventiilor de garantare si plata a ajutorului de minimis, incheiate cu finantatorii, pe baza datelor completate de catre finantator in solicitarea de garantare, FNGCIMM comunica finantatorului decizia sa in termen de 10 zile lucratoare de la data transmiterii corecte si complete a documentelor.

Articolul 13
(1) FNGCIMM transmite finantatorului contractul de garantare si acordul de finantare in vederea semnarii, in cel putin patru exemplare originale, in functie de numarul semnatarilor. Transmiterea contractului de garantare si a acordului de finantare se poate realiza si prin mijloace electronice.
(2) In termen de 10 zile lucratoare de la primirea acestora, finantatorul si beneficiarul semneaza contractul de garantare si acordul de finantare. Dupa semnare, finantatorul remite FNGCIMM, prin curier, prin posta cu confirmare de primire sau electronic, dupa caz, doua exemplare originale ale contractului de garantare si ale acordului de finantare.
(3) In cazul bunului mobil care face obiectul finantarii de tip leasing financiar, finantatorul are obligatia inscrierii ipotecilor prevazute la art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, in Registrul National de Publicitate Mobiliara, respectiv in registrele de evidenta si publicitate asimilate in baza contractului de garantare.
(4) Contractul de garantare cuprinde, fara a se limita la acestea, identitatea partilor, obiectul si durata contractului, individualizarea si descrierea ipotecilor legale mobiliare si a garantiilor accesorii, termenii si conditiile de acordare si plata a garantiei, valoarea maxima a garantiei acordate in moneda nationala, modalitatea de calcul si termenul de plata a comisionului de administrare si modalitatea de calcul al comisionului de risc, cazurile si modalitatea de recuperare a creantelor rezultate din plata garantiilor, precum si celelalte drepturi si obligatii ale partilor.
(5) Acordul de finantare cuprinde, fara a se limita la acestea, identitatea partilor, tipul de credit acordat beneficiarului, obiectul si durata contractului, termenii si conditiile de acordare a acestuia, modalitatea de plata a sumelor cuvenite beneficiarului sub forma de ajutor de minimis, raportarea ajutorului de minimis sub forma subventiilor costurilor de finantare-garantare, modalitatea de revocare a acordului de finantare, cazurile si modalitatea de recuperare a creantelor rezultate din nerespectarea conditiilor de acordare a ajutorului de minimis, precum si celelalte drepturi si obligatii ale partilor.
Articolul 14
(1) In cazul bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing financiar, finantatorul are obligatia de a incheia polite de asigurare a bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing financiar, in conditiile prevederilor art. 9 lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe intreaga perioada de valabilitate a garantiei, la valoarea admisa in garantie de o societate de asigurare, pentru bunurile second-hand, respectiv la valoarea de asigurare a bunului mobil, pentru bunurile noi.
(2) Dreptul la despagubirile rezultate din politele de asigurare incheiate sunt cesionate in favoarea statului roman, prin MFP, proportional cu procentul de garantare.
(3) In cazul daunelor partiale produse bunurilor mobile admise in garantie care fac obiectul contractului de leasing financiar, pentru despagubirile a caror valoare este de pana la 20% din suma asigurata, fara a depasi echivalentul in lei al sumei de 10.000 euro, societatea de asigurare efectueaza plata direct catre furnizorul de servicii care a efectuat reparatia bunului mobil sau catre beneficiarul programului in cazul in care acesta a efectuat plata reparatiei, dupa caz. Beneficiarul Programului are obligatia sa aduca bunul in starea de folosinta existenta inainte de producerea daunei.
(4) In cazul daunelor partiale produse bunurilor mobile admise in garantie care fac obiectul contractului de leasing financiar, pentru despagubirile a caror valoare depaseste echivalentul in lei al sumei de 10.000 euro, dar care se incadreaza intre 20% si pana la 50% din suma asigurata, plata despagubirilor se efectueaza de societatea de asigurari direct catre furnizorul de servicii care a efectuat reparatia bunului mobil, cu acordul finantatorului si al statului, reprezentat de catre MFP, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Beneficiarul Programului are obligatia sa aduca bunul in starea de folosinta existenta inainte de producerea daunei.
(5) In cazul daunelor totale produse bunurilor mobile admise in garantie care fac obiectul contractului de leasing financiar, dupa ce MFP a platit finantatorului suma rezultata din executarea garantiei de stat, plata valorii despagubirilor se efectueaza de catre societatea de asigurare catre stat, reprezentat prin MFP, si finantator, proportional cu riscul asumat de finantator si garant, cu instiintarea prealabila a acestora, dupa deducerea de catre finantator a cheltuielilor de orice fel facute in cadrul procedurii de recuperare, daca este cazul, dobanzi, comisioane si a primei de asigurare.
(6) Suma incasata de MFP, prin unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale, in temeiul prevederilor alin. (5), se face venit la bugetul de stat si se incaseaza intr-un cont de venituri bugetare distinct.
(7) In cazul in care valoarea despagubirilor cuvenite pentru producerea daunelor totale asupra bunurilor mobile admise in garantie care fac obiectul contractului de leasing financiar, inainte de depunerea de catre finantator la FNGCIMM a cererii de plata, acopera integral soldul finantarii garantate, la solicitarea finantatorului, MFP isi exprima acordul privind incasarea integrala a valorii despagubirilor de catre finantator, cu conditia ca finantatorul sa nu solicite executarea garantiei si sa utilizeze valoarea despagubirii pentru rambursarea integrala a soldului finantarii garantate in cadrul Programului. Daca cererea de plata a fost depusa la FNGCIMM si se afla in curs de solutionare, acordul MFP privind incasarea despagubirilor de catre finantator este emis sub conditia retragerii cererii de plata a garantiei. In cazul nerespectarii conditiilor prevazute in cadrul acestui alineat, acordul MFP privind incasarea integrala de catre finantator a valorii despagubirilor se considera desfiintat cu efect retroactiv.
(8) In cazul in care valoarea despagubirilor pe care finantatorul le poate incasa in conformitate cu prevederile alin. (7) nu acopera integral soldul finantarii garantate in cadrul Programului, la solicitarea finantatorului, MFP isi exprima acordul privind incasarea despagubirilor de catre acesta, cu conditia utilizarii integrale a despagubirii platite de asigurator pentru rambursarea partiala a finantarii garantate in cadrul Programului. Daca cererea de plata a fost depusa la FNGCIMM si se afla in curs de solutionare, acordul MFP privind incasarea despagubirilor de catre finantator este emis sub conditia actualizarii cererii de plata cu valoarea rezultata ca urmare a utilizarii integrale a despagubirii platite de asigurator pentru rambursarea partiala a finantarii garantate restante in cadrul Programului. Finantatorul poate depune cererea de plata, pentru diferenta ramasa restanta dupa incasarea despagubirii, proportional cu procentul de garantare, in conformitate cu prevederile art. 22. In cazul nerespectarii conditiilor prevazute la acest alineat, acordul MFP privind incasarea integrala de catre finantator a valorii despagubirilor se considera desfiintat cu efect retroactiv.
(9) In situatia valorificarii bunului mobil admis in garantie care face obiectul contractului de leasing financiar ca urmare a producerii unei daune totale, in termen de maximum 5 zile de la data incasarii oricaror sume din valorificarea bunului mobil, finantatorul/asiguratorul, dupa caz, vireaza sumele incasate catre stat, reprezentat prin MFP, pana la concurenta creantei rezultate din plata garantiei, in conditiile alin. (5), sau, dupa caz, catre finantator, in conditiile alin. (7) sau (8), pana la concurenta soldului finantarii garantate.

(10) In termen de 5 zile de la efectuarea oricarei plati in legatura cu drepturile izvorate din polita de asigurare a bunului mobil admis in garantie care face obiectul contractului de leasing financiar, precum si in cazul incasarii sumei mentionate la alin. (9), finantatorul are obligatia instiintarii FNGCIMM si MFP cu privire la natura si valoarea sumelor virate, precum si cu privire la data efectuarii platii in contul MFP deschis la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale.
(11) Daca MFP a efectuat plata sumei rezultate din executarea garantiei si inscrisul se afla in curs de intocmire la FNGCIMM, acesta diminueaza creanta rezultata prin plata si informeaza Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu privire la valoarea sumelor virate potrivit alin. (10) si data incasarii acestora. Daca inscrisul a fost intocmit de FNGCIMM si transmis Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, MFP informeaza Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu privire la sumele virate potrivit alin. (10) si data incasarii acestora.

Articolul 15
(1) Garantia emisa de FNGCIMM in numele si in contul statului are urmatoarele caracteristici principale:
a) este irevocabila - furnizorul protectiei nu isi poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garantia sau de a creste costul efectiv al garantiei, cu exceptia cazului in care cumparatorul protectiei nu plateste la scadenta costul protectiei;
b) este neconditionata - contractul prin care este furnizata protectia nu contine nicio clauza asupra careia beneficiarul protectiei nu detine controlul, clauza care sa poata scuti garantul de obligatia de a plati in termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data primirii de catre FNGCIMM a cererii de plata in cazul in care beneficiarul Programului nu achita la termen plata scadenta/platile scadente;
c) este directa si expresa - protectia furnizata de garantie este legata in mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel incat gradul de acoperire este clar definit si nu poate fi pus la indoiala;
d) este platibila la prima cerere scrisa a finantatorului, depusa in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in contractul de garantare si conventia de garantare si plata a ajutorului de minimis incheiata cu finantatorul;
e) acopera maximum 80% din valoarea finantarii, exclusiv dobanzile, comisioanele si alte cheltuieli aferente finantarii garantate datorate de beneficiarul Programului in baza contractului de leasing financiar, pentru achizitia de echipamente IT si tehnologia informatiei, in limita sumei maxime de 5.000.000 lei/beneficiar;
f) acopera maximum 60% din valoarea finantarii, exclusiv dobanzile, comisioanele si alte cheltuieli aferente finantarii garantate datorate de beneficiarul Programului in baza contractului de leasing financiar, pentru achizitia de utilaje si echipamente tehnologice, vehicule pentru transport marfuri si persoane, utilizate in scop comercial, in limita sumei maxime de 5.000.000 lei/beneficiar;
g) valoarea garantiei se reduce cu principalul - ratele de leasing rambursat de catre beneficiar, proportional cu procentul de garantare;
h) garantia are durata determinata si se acorda pe baza contractului de garantare, care are caracter sinalagmatic si oneros.
(2) Garantiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entitatilor supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, altele decat institutiile de credit.
Articolul 16
(1) In aplicarea prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, prin contractul de garantare se acorda reprezentantilor legali ai finantatorului un mandat special, transmisibil, in vederea efectuarii formalitatilor de inscriere, modificare a inscrierii, reinnoire si radiere a ipotecilor legale mobiliare in registrele de evidenta si publicitate asimilate, dupa caz, constituite in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice.
(2) Se acorda FNGCIMM un mandat special, in vederea emiterii acordului privind modificarea/radierea din Registrul National de Publicitate Mobiliara a ipotecilor legale mobiliare prevazute la art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2020, cu modificarile si completarile ulterioare. Mandatul special se acorda prin contractul de garantare pentru ipotecile individualizate conform prevederilor art. 18 alin. (2).
Articolul 17
Garantia de stat intra in vigoare la data semnarii de catre FNGCIMM a contractului de garantare si este valabila pana la data incetarii raspunderii FNGCIMM in numele si in contul statului.
Articolul 18
(1) Finantatorul si beneficiarul semneaza contractul de garantare transmis de catre FNGCIMM dupa aprobarea garantiei de stat.
(2) Ipoteca legala mobiliara prevazuta la art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se individualizeaza in contractul de garantare.
(3) Dupa semnarea contractului de garantare si dupa constituirea si efectuarea formalitatilor de publicitate a ipotecilor prevazute la art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, finantatorul pune la dispozitia beneficiarului finantarea garantata in conditiile Programului, cu respectarea conditiilor prevazute in normele interne proprii.
Articolul 19
FNGCIMM monitorizeaza garantiile de stat acordate. Monitorizarea reprezinta ansamblul de actiuni intreprinse in perioada cuprinsa intre acordarea garantiei si incetarea valabilitatii acesteia, constand in urmarirea periodica a stadiului derularii finantarii garantate pe baza situatiilor furnizate de catre finantator, conform prevederilor contractului de garantare si conventiei de garantare si plata a ajutorului de minimis.
Articolul 20
(1) Cererea de plata se depune de catre finantator, dupa neplata integrala a trei rate de leasing calculate de la scadenta prevazuta in contractul de leasing, ulterior rezilierii contractului de leasing si trecerii integrale la restanta a finantarii garantate nerambursate, impreuna cu urmatoarele documente:
a) contractul de leasing financiar, inclusiv anexele, insotit de toate actele aditionale incheiate la acesta, in copie certificata pentru conformitate cu originalul;
b) prima/primele polita/polite de asigurare, precum si ultima/ ultimele polita/polite de asigurare valabila/valabile a bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing financiar, admise pentru garantarea finantarii, cesionate in favoarea statului roman, reprezentat de MFP, proportional cu procentul de garantare, in copie certificata de finantator pentru conformitate cu originalul;
c) cererile de executare silita a beneficiarului si a tuturor avalistilor biletelor la ordin, daca este cazul, inregistrate la executorul judecatoresc, si/sau, dupa caz, cererea de deschidere a procedurii de insolventa a beneficiarului/declaratia de creanta, impreuna cu dovada transmiterii documentului la instanta competenta, in copie certificata de finantator pentru conformitate cu originalul, daca este cazul;
d) extrasele din registrele de evidenta si publicitate asimilate si/sau avizul/avizele de inscriere in Registrul National de Publicitate Mobiliara, dupa caz, pentru toate garantiile legale mobiliare, din care sa rezulte inscrierea ipotecilor legale mobiliare in favoarea statului roman reprezentat de MFP, proportional cu procentul de garantare, valabile pana la stingerea tuturor obligatiilor ce revin beneficiarului in baza contractului de garantare, in copie certificata de finantator pentru conformitate cu originalul;
e) extrasul contului de incasari scadente de la beneficiar la data cererii de plata sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finantare, pana la data formularii cererii de plata, in copie certificata de finantator pentru conformitate cu originalul;
f) extrasul contului de credit curent si restant al beneficiarului sau un document echivalent, din care sa rezulte fara echivoc intreaga valoare a finantarii garantate nerambursate si data trecerii la restanta a acesteia, inclusiv serviciul datoriei la plata principalului, in copie certificata de finantator pentru conformitate cu originalul;
g) notificarea transmisa de finantator catre beneficiarul finantarii garantate cu privire la data rezilierii contractului de leasing, insotita de dovada expedierii acesteia, in copii certificate de finantator pentru conformitate cu originalul. Din documentele anexate trebuie sa rezulte faptul ca notificarea a fost transmisa beneficiarului in termen de cel mult 30 de zile de la data rezilierii contractului de leasing.
(2) Documentatia care trebuie sa insoteasca cererea de plata se depune la sediul social al FNGCIMM intr-un singur exemplar, indosariat, paginat si opisat. In cazul in care documentele sunt semnate electronic, acestea se transmit la FNGCIMM sub forma unui fisier .pdf cu .xml atasat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanta.
(3) FNGCIMM poate solicita finantatorului, daca este cazul, completarea documentatiei, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la primirea cererii de plata, si acesta este obligat sa le depuna in termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data transmiterii solicitarii de completare de catre FNGCIMM. Documentele solicitate in completare se depun de catre finantator la sediul FNGCIMM cu cel putin 15 zile inainte de implinirea termenului prevazut la art. 21 alin. (1), se vor atasa de FNGCIMM la documentatia depusa odata cu cererea de plata si vor fi luate in considerare la solutionarea acesteia.
Articolul 21
(1) In termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plata, FNGCIMM aproba sau respinge cererea de plata.
(2) FNGCIMM aproba cererea de plata a garantiei, in conditiile transmiterii tuturor documentelor prevazute la art. 20, ale asumarii de catre finantator a verificarii indeplinirii la data acordarii finantarii a obligatiei prevazute la art. 7 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale respectarii de catre finantator a obligatiilor prevazute la art. 1 alin. (4) si (15), art. 13 alin. (3) si art. 14 alin. (1) si (2).
(3) Daca pana la data inregistrarii cererii de plata finantatorul nu si-a indeplinit obligatia prevazuta la art. 13 alin. (2), obligatia FNGCIMM de a solutiona cererea de plata in termenul prevazut la alin. (1) se suspenda pana la data transmiterii celor doua exemplare originale ale contractului de garantare, fara ca suspendarea sa opereze si in privinta termenului prevazut la alin. (7).
(4) FNGCIMM respinge cererea de plata a garantiei, in conditiile transmiterii incomplete a documentelor care insotesc cererea de plata prevazute la art. 20 si/sau ale neasumarii de catre institutia de credit a verificarii indeplinirii la data acordarii finantarii a obligatiei prevazute la art. 7 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in conditiile nerespectarii de catre finantator a obligatiilor prevazute la art. 1 alin. (4) si (15), art. 13 alin. (3) si art. 14 alin. (1) si (2).
(5) Decizia de aprobare sau, dupa caz, de respingere a cererii de plata a garantiei se comunica finantatorului si MFP cel mai tarziu in ziua lucratoare imediat urmatoare datei adoptarii, pe fax sau prin posta electronica, urmand ca ulterior, in cel mult doua zile lucratoare, sa se transmita si documentul in original.
(6) FNGCIMM restituie cererea de plata si documentele care o insotesc, in cazul in care au fost transmise inainte ca beneficiarul sa inregistreze cel putin 60 de zile calendaristice de restanta la plata principalului.
(7) Plata garantiei se face de catre MFP intr-un cont unic al finantatorului indicat in cererea de plata a garantiei, pe baza deciziei FNGCIMM de aprobare a cererii de plata, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia, fara insa a se depasi 90 de zile calendaristice de la data inregistrarii la FNGCIMM a cererii de plata.
(8) Sumele garantate de catre FNGCIMM in numele si in contul statului se platesc finantatorului de catre MFP de la bugetul de stat, prin bugetul MFP - Actiuni generale, titlul „Alte transferuri“, cod 55, alineatul „Sume rezultate din executarea garantiilor acordate din bugetul de stat“, cod 55.01.50, si se recupereaza de catre organele fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala de la debitorul beneficiar al finantarii garantate, in conditiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala.
Articolul 22
(1) In termen de 5 zile lucratoare de la data platii valorii de executare a garantiei, MFP transmite FNGCIMM dovada efectuarii platii.
(2) Dupa primirea dovezii efectuarii platii potrivit alin. (1), FNGCIMM intocmeste un inscris care reprezinta titlu de creanta bugetara, in sensul prevederilor art. 1 pct. 38 din Codul de procedura fiscala, prin care se individualizeaza creanta bugetara rezultata prin plata, precum si data scadentei acesteia. Titlul de creanta se comunica debitorului beneficiar al finantarii garantate, prin posta cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuarii platii prevazute la alin. (1). FNGCIMM transmite titlul de creanta spre stiinta si finantatorului, scanat, la o adresa de email comunicata prin cererea de plata.
(3) In cazul in care comunicarea titlului de creanta potrivit alin. (2) nu a fost posibila, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afisarea, concomitent, la sediul FNGCIMM si pe pagina de internet a acestuia, a unui anunt in care se mentioneaza ca a fost emis titlul de creanta bugetara pe numele debitorului.
(4) Anuntul prevazut la alin. (3) se mentine afisat cel putin 60 de zile de la data publicarii acestuia si contine urmatoarele elemente:
a) denumirea debitorului;
b) adresa sediului social, codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala a debitorului;
c) numarul si data emiterii titlului de creanta bugetara.
(5) In cazul in care titlul de creanta bugetara se comunica prin publicitate, acesta se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.
(6) Termenul de plata voluntara a obligatiei rezultate din executarea contractului de garantare este de 15 zile de la data comunicarii titlului de creanta bugetara.
(7) La data expirarii termenului de plata prevazut la alin. (6), titlul de creanta bugetara devine titlu executoriu.
(8) Titlul executoriu prevazut la alin. (7) se inainteaza de catre FNGCIMM organelor fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in vederea recuperarii creantei bugetare rezultate din executarea garantiei de stat, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, in vederea recuperarii creantei bugetare, in conditiile Codului de procedura fiscala, impreuna cu urmatoarele documente:
a) dovada efectuarii procedurii de comunicare catre debitorul beneficiar al finantarii garantate, confirmarea de primire sau extras din consultarea paginii de internet a FNGCIMM din care rezulta efectuarea procedurii de afisare;
b) contractul de garantare insotit de toate actele aditionale incheiate la acesta, in original semnat olograf sau semnat electronic. In cazul in care contractul de garantare este semnat electronic, acesta se va transmite la FNGCIMM sub forma unui fisier .pdf cu .xml atasat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanta, conform legii;
c) avizele din Registrul National de Publicitate Mobiliara.
(9) Dobanzile si penalitatile de intarziere aferente sumelor rezultate din plata catre finantator a garantiilor de stat acordate de FNGCIMM se calculeaza, in conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala, de catre organele fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, incepand cu ziua urmatoare datei platii sumei rezultate din executarea garantiei de stat si pana la data stingerii inclusiv, si sunt recuperate de catre acestea.
(10) Finantatorul poate retrage cererea de plata in conditiile prevazute in reglementarile sale interne si cu respectarea conditiilor Programului.
(11) FNGCIMM revoca decizia de aprobare sau, dupa caz, de respingere a cererii de plata a garantiei, daca solicitarea privind retragerea cererii de plata a fost transmisa pana in a 85-a zi calendaristica de la data inregistrarii cererii de plata transmise de catre finantator, si restituie acestuia documentatia aferenta cererii de plata impreuna cu comunicarea privind mentinerea valabilitatii garantiei, cu respectarea conditiilor Programului.
(12) Dupa incasarea oricarei sume in contul finantarii acordate beneficiarului Programului, ulterior transmiterii cererii de plata, finantatorul transmite FNGCIMM, letric, o solicitare de modificare a cererii de plata, in baza careia FNGCIMM va modifica valoarea de executare a garantiei printr-un addendum la decizia de aprobare sau, dupa caz, de respingere a cererii de plata a garantiei. Addendumul urmeaza regimul juridic al deciziei de aprobare/respingere a cererii de plata.
(13) Addendumul se comunica finantatorului si MFP in ziua lucratoare urmatoare adoptarii acestuia de catre FNGCIMM, pe fax sau prin posta electronica, urmand ca ulterior, in cel mult doua zile lucratoare, sa se transmita si documentul in original, cu respectarea unui termen de doua zile lucratoare necesare efectuarii platii de catre MFP si fara a depasi termenul de 90 de zile calendaristice de la inregistrarea cererii de plata a garantiei la FNGCIMM.
Articolul 23
(1) Finantatorii procedeaza la valorificarea bunurilor mobile finantate prin contractul de leasing financiar si, dupa caz, a celorlalte garantii constituite prin intermediul contractului de leasing financiar, in vederea recuperarii creantelor rezultate din plata garantiilor emise pentru finantarile acordate in cadrul Programului si a celor rezultate din contractul de leasing.
(2) Organele fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala procedeaza la aplicarea masurilor de executare silita, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza inscrisului primit potrivit art. 22 alin. (8).
(3) Anterior demararii procedurii de valorificare a bunurilor ce fac obiectul contractului de leasing financiar, inclusiv in cazul in care bunul mobil nu a fost valorificat, finantatorii instiinteaza organele fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(4) Finantatorii vor instiinta organele fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de 5 zile de la finalizarea procedurii de valorificare a bunului, cu privire la pretul de valorificare al acestuia, pentru a participa la distribuirea pretului, in functie de suma ramasa de recuperat din creanta bugetara cuprinsa in inscrisul prevazut la art. 22 alin. (8). Organele fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de 5 zile de la primirea instiintarii, confirma suma ramasa de recuperat din creanta bugetara cuprinsa in inscrisul prevazut la art. 22 alin. (8).
(5) Eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din valorificarea bunurilor se va consemna de indata de catre finantator intr-un proces-verbal, care se va semna de finantator si de catre organul fiscal competent al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(6) Sumele provenite din valorificarea realizata de catre finantator a bunurilor ce fac obiectul contractului de leasing financiar, dupa deducerea cheltuielilor de orice fel facute in cadrul procedurii de recuperare, conservare, evaluare si vanzare a activelor finantate prin contractul de leasing financiar garantat in cadrul Programului, cu exceptia TVA, precum si a celor cu primele de asigurare, se distribuie statului roman, prin Ministerul Finantelor Publice, si finantatorului, proportional cu participarea la riscuri a fiecarei parti.
(7) Sumele rezultate din executarea garantiilor accesorii, precum si din incasarile amiabile, din care se deduc dobanzile, comisioanele si primele de asigurare aferente finantarii acordate, vor diminua, proportional cu procentele de garantare, creanta rezultata din valoarea de executare a garantiei platita finantatorului de statul roman, ramasa neachitata.
(8) In termen de 5 zile lucratoare de la incasarea oricarei sume potrivit alin. (6) si (7), finantatorul va vira organelor fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala suma cuvenita, insotita de o comunicare in care vor fi mentionate urmatoarele elemente: numele si datele de identificare ale debitorului, numarul contractului de leasing financiar si al inscrisului prevazut la art. 22 alin. (8), suma recuperata si data incasarii acesteia, valoarea deducerilor efectuate, suma virata fiecarui creditor si indicarea garantiei executate.
(9) Dupa finalizarea tuturor procedurilor de valorificare, in cazul constatarii unor diferente intre sumele virate potrivit alin. (6) si (7) si datele din documentele justificative prevazute la alin. (5) si (8), partile vor proceda la regularizarea acestora.
(10) Pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 11 alin. (9) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, finantatorii transmit MFP trimestrial situatia sumelor incasate conform prevederilor art. 11 alin. (8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2020, cu modificarile si completarile ulterioare.
Articolul 24
(1) In cazul beneficiarilor Programului care intra in procedura insolventei, anterior efectuarii de MFP a platii valorii de executare a garantiei de stat catre finantator, MFP poate mandata directiile generale regionale ale finantelor publice sau, dupa caz, Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili sa solicite inscrierea la masa credala a valorii finantarii garantate ca o creanta sub conditie, pe baza documentatiei aferente acordarii garantiei transmise de FNGCIMM. In cazul beneficiarilor Programului care intra in procedura insolventei, ulterior efectuarii de MFP a platii valorii de executare a garantiei de stat catre finantator, inscrierea la masa credala pentru creanta rezultata din plata valorii de executare a garantiei de stat se solicita de organele fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(2) In situatia finalizarii executarii silite a beneficiarului finantarii de catre finantator si Agentia Nationala de Administrare Fiscala pentru recuperarea valorii de executare a garantiei platite finantatorului de catre Ministerul Finantelor Publice si a tuturor accesoriilor aferente, precum si in situatia recuperarii integrale a creantei bugetare rezultate din plata valorii de executare a garantiei de catre beneficiar, MFP emite acordul privind radierea dreptului de ipoteca legala in favoarea statului roman, la solicitarea organelor fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(3) In baza comunicarilor organelor fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala insotite de acordul Ministerului Finantelor Publice finantatorii vor efectua procedurile de radiere a dreptului de ipoteca legala mobiliara in favoarea statului roman.
 

Capitolul VI Dispozitii finale

Articolul 25
Pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, finantatorii participanti in cadrul Programului transmit FNGCIMM o declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantii legali ai acestora care sa contina angajamentul de respectare a incadrarii costului finantarilor garantate de stat in marja maxima de 3,5% pe an peste indicele ROBOR la 3 luni - ROBOR 3M.
Articolul 26
(1) In aplicarea prezentelor norme metodologice, modelul conventiei prevazute la art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, modelul conventiei de garantare si plata a ajutorului de minimis prevazute la art. 2 lit. b) din prezentele norme metodologice, al contractului de garantare, precum si al inscrisului prevazut la art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice in termen de 20 de zile calendaristice de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(2) Ordinul ministrului finantelor publice prevazut la art. 1 alin. (10) din prezentele norme metodologice se aproba in termen de 30 de zile calendaristice de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.


ANEXA
la normele metodologice
Nr. ......................
Data .....................

 

DECIZIE DE PLATA
a sumelor de virat in contul FNGCIMM conform prevederilor Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE“

Catre Ministerul Finantelor Publice
In temeiul art. 1 alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE“, precum si a Schemei de ajutor de minimis aferenta Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE“, va solicitam plata ajutorului de minimis, in suma de .......... lei, stabilit de FNGCIMM, in calitate de administrator al schemei, pentru luna ............, reprezentand valoarea dobanzilor aferente finantarilor de tip leasing financiar accesate de beneficiarii eligibili in cadrul Programului .......... si a comisioanelor de administrare, conform urmatorului centralizator:
 

Centralizatorul sumelor de virat in contul FNGCIMM

Nr. crt.

Institutia finan?atoare

Valoare totala a ajutorului de minimis, din care:

Componenta de dobanda

Componenta de comision de administrare

1

       

2

       

       

n

       

TOTAL

       

Fata de cele de mai sus, va rugam sa virati suma de ............ in contul nostru curent nr. .........., deschis la ........... .
Director general,
.........................

 

Consulta si SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS (document atasat) >>


de Ghinea Viorica

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
imm leasingechipamente si utilajemonitorul oficial

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 16 Septembrie 2020


Votati articolul "Hotararea nr. 766/2020 - Normele si schema de ajutor de minimis pentru Programul IMM Leasing de echipamente si utilaje":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 16 Septembrie 2020 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!

Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 8 + 1 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X