email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Hotararea 421/2021 modifica normele de aplicare ale programului IMM Leasing de echipamente si utilaje

Hotararea 421/2021 modifica normele de aplicare ale programului IMM Leasing de echipamente si utilaje
imm leasingechipamente si utilajemonitorul oficial

In Monitorul Oficial nr. 372 din 9 aprilie 2021 a aparut Hotararea 421/2021 privind modificarea si completarea HG nr. 766/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE", precum si a Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE".


Iata mai jos textul actului normativ! 

 

Hotararea 421/2021 - programul IMM Leasing de echipamente si utilaje: continutul actului normativ


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articolul I

Hotararea Guvernului nr. 766/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE“, precum si a Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE“, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 845 din 15 septembrie 2020, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La anexa nr. 1, la articolul 1, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:(4) Costul total al finantarilor de tip leasing financiar acordate in cadrul Programului este reprezentat de rata dobanzii ROBOR la 3 luni plus o marja fixa de maximum 3,5% pe an pentru finantarile de tip leasing financiar acordate in conditiile prevazute la alin. (1) si (2). Marja include si nivelul total al comisioanelor percepute de catre finantator in toate etapele finantarii. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc si nici taxele si costurile aferente operatiunilor conexe activitatii de finantare, de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare, asigurare, costuri pentru inregistrarea si publicitatea garantiilor, dobanda aplicata pentru prefinantare etc.

2. La anexa nr. 1, la articolul 3 alineatul (1), dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:
a^1) (semi)remorca - vehiculul din categoria O1, O2, O3 sau O4, cu roti, fara autopropulsie, conceput si construit pentru a fi tractat de un autovehicul;

3. La anexa nr. 1, la articolul 3 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

b) autobuz - autovehiculul din categoria M2 sau M3, cu cel putin 4 roti si o viteza maxima constructiva mai mare de 25 km/h, conceput si construit pentru transportul de pasageri pe scaune sau in picioare si care are, in afara locului conducatorului, mai mult de 8 locuri sezand;

4. La anexa nr. 1, la articolul 3, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Achizitia bunurilor mobile second-hand poate fi finantata prin leasing garantat in cadrul Programului in cazul bunurilor inmatriculate si rulate minimum 100 km, iar in cazul bunurilor neinmatriculabile, daca acestea au fost puse in functiune si la data cererii de acordare a finantarii inregistreaza un numar de ore de functionare. Finantatorul poate aproba finantarea in conditiile in care durata maxima a finantarii este cel mult egala cu perioada ramasa din durata normata de functionare a bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing financiar.

5. La anexa nr. 1, la articolul 5, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

(3) Pentru anul 2021, plafonul total al garantiilor care pot fi acordate in cadrul Programului este de 2.000.000.000 lei.

6. La anexa nr. 1, la articolul 6, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 6

(1) Dupa aprobarea plafonului total anual alocat pentru anul 2020, respectiv pentru anul 2021, in vederea acordarii de garantii, FNGCIMM formuleaza propuneri de alocare pro-rata a plafonului de garantare finantatorilor participanti in Program, in baza solicitarilor formulate de acestia, pe care le transmite MF in vederea aprobarii. In cazul in care valoarea totala a garantiilor care urmeaza sa fie acordate de finantatori depaseste valoarea plafonului total anual, FNGCIMM este autorizat, cu acordul prealabil al MF, sa efectueze alocari pro-rata in cadrul acestuia.

7. La anexa nr. 1, la articolul 14, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(5) In cazul daunelor totale produse bunurilor mobile admise in garantie care fac obiectul contractului de leasing financiar, considerate ca fiind daunele care depasesc 50% din suma asigurata, dupa ce MF a platit finantatorului suma rezultata din executarea garantiei de stat, plata valorii despagubirilor se efectueaza de catre societatea de asigurare catre stat, reprezentat prin MF, si finantator, proportional cu riscul asumat de finantator si garant, cu instiintarea prealabila a acestora, dupa deducerea de catre finantator a cheltuielilor de orice fel facute in cadrul procedurii de recuperare, daca este cazul, dobanzi, comisioane si prima de asigurare.

8. La anexa nr. 1, la articolul 20, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 20

(1) Cererea de plata se depune de catre finantator dupa inregistrarea de catre locatar/utilizator a unui numar de 60 de zile calendaristice de restanta la plata a principalului, conform scadentelor prevazute in contractul de leasing, ulterior rezilierii contractului de leasing si trecerii integrale la restanta a finantarii garantate nerambursate, impreuna cu urmatoarele documente:

9. La anexa nr. 1, la articolul 23, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(8) In termen de 5 zile lucratoare de la incasarea oricarei sume potrivit alin. (6) si (7), finantatorul va vira organelor fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala suma cuvenita, insotita de o comunicare in care vor fi mentionate urmatoarele elemente: numele si datele de identificare ale debitorului, numarul contractului de leasing financiar si al inscrisului prevazut la art. 22 alin. (8), suma recuperata si data incasarii acesteia, valoarea deducerilor efectuate, suma virata fiecarui creditor si indicarea garantiei executate. Sumele provenite din valorificarea bunurilor prin plasarea lor in leasing financiar se vireaza esalonat, conform prevederilor prezentului articol, ulterior incasarii fiecarei rate.

10. La anexa nr. 2, la articolul 5, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

(1^1) Pentru anul 2021, plafonul total al garantiilor care pot fi acordate in cadrul Programului este de 2.000.000.000 lei, iar echivalentul subventiei brute - ESB al ajutorului sub forma de garantii aferent acestui plafon nu va depasi 50,9 milioane lei.

11. La anexa nr. 2, la articolul 5, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Bugetul alocat subventionarii comisionului de risc, comisionului de administrare si a dobanzii este de 119,505 milioane lei, respectiv:

a) credite de angajament aferente perioadei 2020-2022 in suma de 119,505 milioane lei;
b) credite bugetare pentru plata ajutorului de minimis aferente perioadei 2020-2022 in suma de 119,505 milioane lei.

12. La anexa nr. 2, la articolul 8, litera i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

i) nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;

13. La anexa nr. 2, la articolul 11 alineatul (1), dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:

a^1) (semi)remorca - vehiculul din categoria O1, O2, O3 sau O4, cu roti, fara autopropulsie, conceput si construit pentru a fi tractat de un autovehicul;

14. La anexa nr. 2, la articolul 11 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

b) autobuz - autovehiculul din categoria M2 sau M3, cu cel putin 4 roti si o viteza maxima constructiva mai mare de 25 km/h, conceput si construit pentru transportul de pasageri pe scaune sau in picioare si care are, in afara locului conducatorului, mai mult de 8 locuri sezand;

15. La anexa nr. 2, la articolul 11, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3) Finantatorul are obligatia de a aproba finantarea in conditiile in care durata maxima a finantarii este cel mult egala cu perioada ramasa din durata normata de functionare a bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing financiar si se stabileste conform normelor proprii ale finantatorului; in general, vechimea bunului la momentul finantarii plus perioada de finantare nu trebuie sa depaseasca durata economica de viata; in functie de tipul bunului, perioada totala nu va depasi 10 ani.

16. In tot cuprinsul hotararii, sintagma „Ministerul Finantelor Publice“ se inlocuieste cu sintagma „Ministerul Finantelor“ si abrevierea „MFP“ se inlocuieste cu abrevierea „MF“.

Articolul II

(1) Schema de ajutor de minimis aferenta Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE“, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 766/2020, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, este valabila pentru angajamentele legale incheiate de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari pana la data de 31 decembrie 2021, cu posibilitatea prelungirii si cu respectarea dispozitiilor legii bugetului anual de stat si a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

(2) Platile in cadrul schemei prevazute la alin. (1) se efectueaza pana la data de 31 octombrie 2022.

Articolul III

In termen de 7 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, institutiile financiare nebancare transmit Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. - IFN solicitarile pentru alocarea de plafoane de garantare in functie de nivelul estimat al finantarilor pe care le vor acorda in anul 2021 in cadrul Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE“, precum si cererile de inscriere in program, insotite de nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finantarilor in cadrul programului, cu incadrarea in limitele prevazute la art. 1 alin. (4) din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 766/2020, in cazul noilor inscrieri.


de Ghinea Viorica

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Atentie: ANAF a dat STARTUL controalelor in 2022!


Puteti sa demonstrati realitatea incontestabila a tranzactiilor dvs.?

Descoperiti acum modelele documentelor justificative pe care NU le reglementeaza NIMENI si NIMIC! Dar LE CER toti inspectorii fiscali!

Lucrarea Documente (suplimentare) obligatorii in caz de control va ofera acum colectia de acte si documente justificative pe care niciun inspector nu se asteapta sa le prezentati ca argument indestructibil in favoarea dvs.

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
imm leasingechipamente si utilajemonitorul oficial

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 12 Aprilie 2021


Votati articolul "Hotararea 421/2021 modifica normele de aplicare ale programului IMM Leasing de echipamente si utilaje":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 12 Aprilie 2021 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X