email
E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Hotararea nr. 11/2020 - Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent

Hotararea nr. 11/2020 - Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent
ccfexamen consultant fiscaldate personale
 
Hotararea nr. 11/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 843 din 15 septembrie 2020.
 
Prevederile actului normativ intra in vigoare de la 15 septembrie 2020.
 
Vreti sa deveniti consultant fiscal, insa va ingrijoreaza provocarile examenului? Cea mai sigura modalitate de a promova examenul, este sa parcurgeti cele 100 de teste-grila, care sunt pe acelasi tipar cu cele ce se dau la examen.
 

Hotararea nr. 11/2020 - regulamentul examenului organizat de Camera Consultantilor Fiscali: continutul actului normativ

 
In baza prevederilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
 
avand in vedere prevederile art. 36 alin. (1) lit. e) din Regulamentul de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 3/2017, cu modificarile si completarile ulterioare,
 
Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali, intrunit in sedinta din 27 august 2020, h o t a r a s t e:
 
Art. 1. -
 
Se aproba Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
 
Art. 2. -
Directia de invatamant, Directia de servicii pentru membri si Directia de servicii interne - Serviciul IT vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
 
Art. 3. -
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 7/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 628 din 27 august 2014, cu modificarile ulterioare, precum si toate prevederile contrare prezentei hotarari se abroga.
 
Art. 4. -
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 
Investiti in cariera dvs. cu ajutorul lucrarii Examenul de consultant fiscal 2020. Grile si temeiuri legale. Nu va faceti griji in privinta intelegerii si asimilarii exemplelor, pentru ca solutiile testelor sunt insotite de comentarii ale unor specialisti de top.
 
 
REGULAMENT pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent
 
 
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
 
 
Art. 1. -
Examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent se organizeaza de catre Camera Consultantilor Fiscali si se desfasoara in baza prevederilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Art. 2. -
(1) Examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent se poate desfasura in urmatoarele modalitati:
 
a) proba scrisa;
 
b) in sistem online;
 
c) interviu.
 
(2) Prin ordin al presedintelui Camerei Consultantilor Fiscali se constituie Colectivul pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, denumit in continuare Colectiv.
 
(3) Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali stabileste componenta comisiei de examinare, a comisiei de evaluare, a comisiei de solutionare a contestatiilor, atributiile si presedintii acestora, denumite in continuare comisii de examen.
 
(4) La solicitarea Camerei Consultantilor Fiscali, ministrul finantelor publice poate desemna prin ordin specialisti din cadrul Ministerului Finantelor Publice care sa faca parte din comisiile de examen.
 
Art. 3. -
(1) Componenta comisiilor de examen se va stabili la fiecare examen organizat central sau teritorial. Aceste comisii vor fi formate atat din consultanti fiscali membri ai Camerei Consultantilor Fiscali, cat si din specialisti in domeniul disciplinelor de examen.
 
(2) Componenta comisiilor de examen, precum si numarul membrilor acestora nu se modifica pe durata desfasurarii procedurii de examinare.
 
(3) In conditii exceptionale si temeinic justificate, la propunerea presedintelui unei comisii de examen, presedintele Camerei Consultantilor Fiscali poate aproba prin ordin inlocuirea unuia dintre membrii acesteia.
 
(4) Responsabilii de sali si membrii personalului de supraveghere si evaluare pentru examen pot fi contractati si din mediul universitar.
 
Art. 4. -
Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali stabileste prin hotarare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, data de sustinere, modalitatea si locul desfasurarii examenului, tematica si bibliografia, precum si locul de depunere a dosarelor de inscriere si perioada in care se depun.
 
CAPITOLUL II
Organizarea si desfasurarea examenului
 
SECTIUNEA 1
Prevederi generale
 
Art. 5. -
(1) Pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal, candidatii, persoane fizice, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 
a) sa fie licentiati ai unei facultati cu profil economic;
b) sa aiba o experienta profesionala de minimum 5 ani, dintre care minimum 3 ani in una sau mai multe dintre urmatoarele activitati:
 
(i) elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislatiei fiscale;
 
(ii) administrare fiscala;
 
(iii) elaborarea sau aplicarea reglementarilor contabile;
 
(iv) activitate financiar-contabila;
 
(v) activitate didactica universitara in domeniul finantelor publice, fiscalitate, politici fiscale si bugetare, contabilitate financiara, finantele institutiilor publice;
 
(vi) activitate de consultant fiscal asistent;
 
c) sa nu aiba antecedente penale pentru savarsirea unor infractiuni sanctionate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiara, precum si alte infractiuni in legatura cu exercitarea activitatilor prevazute la lit. b);
 
d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
 
e) sa fie apti din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;
 
f) sa promoveze examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal.
 
(2) Dosarul de inscriere a candidatilor se poate depune la sediul Camerei Consultantilor Fiscali, str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1, Bucuresti, sau se poate transmite prin servicii postale, cu confirmare de primire, si va contine documentele care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) lit. a) -e), astfel:
 
a) cererea de inscriere la examen, prevazuta in anexa nr. 1, care poate fi descarcata de pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali;
 
b) declaratia de informare si de acceptare a operatiunilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Camera Consultantilor Fiscali, prevazuta in anexa nr. 5, care poate fi descarcata de pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali;
 
c) curriculum vitae;
 
d) diploma de studii superioare, in copie legalizata, precum si copii legalizate ale actelor doveditoare, in cazul schimbarii numelui;
 
e) carnetul de munca, in copie certificata de angajator sau in copie legalizata, dupa caz, adeverinta eliberata de angajator, adrese eliberate de asociatiile profesionale din care fac parte, in cazul profesiilor liberale;
 
f) actul de identitate, in copie;
 
g) certificatul de cazier judiciar;
 
h) certificatul de cazier fiscal;
i) adeverinta medicala eliberata de medicul de familie care sa ateste ca sunt clinic sanatosi;
 
j) doua fotografii 2/3 cm.
 
Art. 6. -
(1) Pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal asistent, candidatii, persoane fizice, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 
a) sa aiba calitatea de licentiat al unei institutii acreditate de invatamant superior cu durata stabilita de lege;
 
b) sa aiba o experienta profesionala de minimum 2 ani;
 
c) sa nu aiba antecedente penale pentru savarsirea unor infractiuni sanctionate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiara, precum si alte infractiuni in legatura cu exercitarea activitatilor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. b);
 
d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
 
e) sa fie apti din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;
 
f) sa promoveze examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal asistent.
 
(2) Dosarul de inscriere a candidatilor se poate depune la sediul Camerei Consultantilor Fiscali, str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1, Bucuresti, sau se poate transmite prin servicii postale, cu confirmare de primire, si va contine documentele care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) lit. a) -e), astfel:
 
a) cererea de inscriere la examen, prevazuta in anexa nr. 2, care poate fi descarcata de pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali;
 
b) declaratia de informare si de acceptare a operatiunilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Camera Consultantilor Fiscali, prevazuta in anexa nr. 5, care poate fi descarcata de pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali;
 
c) curriculum vitae;
 
d) diploma de studii superioare, in copie legalizata, precum si copii legalizate ale actelor doveditoare, in cazul schimbarii numelui;
 
e) carnetul de munca, in copie certificata de angajator sau in copie legalizata, dupa caz, adeverinta eliberata de angajator, adrese eliberate de asociatiile profesionale din care fac parte, in cazul profesiilor liberale;
 
f) actul de identitate, in copie;
 
g) certificatul de cazier judiciar;
 
h) certificatul de cazier fiscal;
 
i) adeverinta medicala eliberata de medicul de familie care sa ateste ca sunt clinic sanatosi;
j) doua fotografii 2/3 cm.
 
Art. 7. -
Colectivul verifica dosarele depuse si respinge dosarele candidatilor care nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 5 sau 6.
 
Art. 8. -
(1) In dosarul de inscriere candidatul va depune un document care atesta plata taxei de inscriere la examen.
 
(2) Nivelul taxei se stabileste anual prin hotarare a Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali.
 
Art. 9. -
(1) Colectivul asigura, dupa primirea si verificarea dosarului, transmiterea prin e-mail, pentru fiecare candidat, a datelor preluate in baza de date a Camerei Consultantilor Fiscali, precum si a rezultatului verificarii dosarului.
 
(2) Colectivul asigura publicarea pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali pentru candidatii inscrisi la examen situatia dosarelor: aprobate, respinse sau retrase.
 
Art. 10. -
Candidatii au obligatia de a verifica exactitatea datelor primite pe e-mail si de a sesiza imediat Colectivul pe e-mail, la adresa de e-mail: examen@ccfiscali.ro, cu privire la eventualele neconcordante intre inregistrarile din liste si datele din documentele depuse la inscriere.
 
Art. 11. -
(1) In cazul examenului organizat sub forma de proba scrisa sau in sistem online, Comisia de examinare va elabora subiectele pentru examen conform tematicii si bibliografiei, astfel:
 
a) legislatia fiscala si vamala, legislatia procedural-fiscala, 90%;
 
b) dreptul comercial si dreptul financiar-fiscal, 5%;
 
c) gestiunea financiara si contabilitatea intreprinderii, 5%.
 
(2) Comisia de examinare stabileste punctajul fiecarui subiect.
 
(3) Pentru promovarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, candidatii trebuie sa acumuleze un minimum de 80 de puncte dintr-un total de 100 de puncte.
 
(4) In arhiva se vor pastra toate subiectele, atat cele propuse, cat si cele extrase.
 
Art. 12. -
Camera Consultantilor Fiscali va publica tematica si bibliografia pentru examen cu cel putin 30 de zile inainte de data sustinerii acestuia.
 
Art. 13. -
(1) Rezultatele obtinute la examen se pot contesta o singura data, in termen de 48 de ore (doua zile lucratoare) de la data afisarii rezultatelor, sub sanctiunea decaderii. Contestatia se depune la sediul Camerei Consultantilor Fiscali direct, prin servicii postale cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin e-mail.
 
(2) Contestatiile se solutioneaza de catre comisia de solutionare a contestatiilor in termen de 5 zile lucratoare de la depunerea acestora, iar rezultatele vor fi publicate pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali.
 
(3) Dupa solutionarea contestatiilor, rezultatele examenului raman definitive.
 
 
SECTIUNEA a 2-a
Examenul - proba scrisa
 
Art. 14. -
(1) Proba scrisa va fi sub forma de test-grila/lucrare scrisa.
 
(2) Durata de elaborare a raspunsurilor pentru proba scrisa este de maximum 3 ore.
 
Art. 15. -
Pentru candidatii inscrisi la examen ale caror dosare au fost aprobate se editeaza legitimatii de examen dupa modelul prevazut in anexele nr. 3 si 4, legitimatii care se aplica pe mesele din salile de examen.
 
Art. 16. -
Intrarea in salile de examen se face in baza actului de identitate sau a unui alt act prin care se poate dovedi identitatea.
 
Art. 17. -
Colectivul afiseaza la locul de desfasurare a examenului si pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali, cu cel putin 48 de ore inaintea inceperii acestuia, listele cu repartizarea pe sali a candidatilor. Orice modificare a listelor se face cu cel putin 24 de ore inainte de inceperea examenului.
 
Art. 18. -
(1) Presedintele comisiei de examinare, cu 3 ore inainte de inceperea examenului, numeste responsabilii de sala si repartizeaza membrii personalului de supraveghere si evaluare pe sali, proportional cu numarul candidatilor din salile respective.
 
(2) Examenul se desfasoara in sali in care se poate asigura asezarea candidatilor la distanta corespunzatoare, pastrandu-se un loc liber intre candidati.
 
(3) Responsabilii de sala si personalul de supraveghere sunt raspunzatori de modul in care se deruleaza examenul, incepand cu accesul candidatilor in sali, derularea propriu-zisa a examenului si predarea lucrarilor.
 
Art. 19. -
La examenul scris, accesul candidatilor in sala este permis cu maximum o ora inainte de inceperea examenului, conform listelor afisate, sub supravegherea responsabilului de sala.
 
Art. 20. -
(1) Responsabilii de sali primesc de la comisia de examinare lista candidatilor repartizati in sala respectiva, instructiunile de derulare a examenului si subiectele.
 
(2) Dupa expirarea termenului legal de sustinere a examenului, responsabilii de sali primesc de la comisia de examinare grilele de evaluare a probelor de examen.
 
Art. 21. -
(1) Responsabilul de sala noteaza in lista candidatii prezenti si absenti.
 
(2) Actul de identitate si legitimatia de examen vor ramane pe masa candidatului pe toata durata examenului, pentru a putea fi efectuate verificari suplimentare.
 
Art. 22. -
Candidatii care nu sunt in sala in momentul comunicarii subiectelor pierd dreptul de a sustine examenul.
 
Art. 23. -
(1) Pe parcursul desfasurarii examenului, candidatii nu au voie sa paraseasca sala si sa revina.
 
(2) In situatii motivate medical, un membru delegat al personalului de supraveghere va insoti candidatul de la iesirea si pana la revenirea in sala.
 
Art. 24. -
Dupa terminarea examenului, Colectivul afiseaza la avizierele de la locul de desfasurare a examenului si pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali raspunsurile corecte si punctajul aferent fiecarui raspuns.
 
Art. 25. -
(1) Dupa expirarea termenului legal de sustinere a probei, fiecare lucrare se evalueaza in prezenta candidatului si a unui martor din randul candidatilor, care semneaza procesul-verbal de luare la cunostinta a punctajului obtinut. In situatia in care candidatul refuza sa semneze sau nu este prezent in sala, la evaluarea formularului probei sale de concurs este chemat un al doilea martor, care va semna in locul acestuia.
 
(2) Dupa incheierea evaluarii, responsabilul de sala preia lucrarile si, impreuna cu lista candidatilor repartizati in sala respectiva, le preda pe baza unui proces-verbal presedintelui comisiei de examinare.
 
Art. 26. -
Rezultatele obtinute la examen se aduc la cunostinta candidatilor prin publicare pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali.
 
Art. 27. -
(1) Dupa incheierea probelor de examen, subiectele si lucrarile candidatilor se predau coordonatorului Colectivului, pe baza de proces-verbal.
 
(2) Lucrarile candidatilor admisi in urma sustinerii examenului vor fi arhivate la dosarele personale ale candidatilor.
 
 
SECTIUNEA a 3-a
Examenul in sistem online
 
Art. 28. -
Examenul in sistem online se organizeaza de catre Colectivul desemnat potrivit art. 2 alin. (2). Acesta elaboreaza procedura de desfasurare a examenului, care se aproba prin ordin al presedintelui Camerei Consultantilor Fiscali.
 
Art. 29. -
(1) Camera Consultantilor Fiscali asigura publicarea pe site-ul propriu a procedurii de desfasurare a examenului cu cel putin 15 zile inainte de data sustinerii acestuia. Procedura contine toate informatiile necesare desfasurarii in conditii optime a examenului, precum si modalitatea tehnica de autentificare si identificare pe platforma de examen, ora exacta a accesarii de catre candidati a platformei, ora de afisare a testelor-grila, regulile de lucru pe platforma de examen pe care trebuie sa le respecte candidatii, precum si consecintele nerespectarii acestora.
 
(2) Concomitent cu conectarea la platforma de examen online, candidatii au obligatia de a se conecta pe o platforma de videoconferinta de uz general, cu partea audio si video permanent pornite pe toata durata examenului. Candidatul va fi supravegheat si inregistrat video si audio pe tot parcursul desfasurarii examenului, iar inregistrarea va fi arhivata timp de un an.
 
(3) Candidatii sunt responsabili de asigurarea conditiilor tehnice necesare pentru sustinerea examenului in sistem online, prevazute in procedura de examen.
 
Art. 30. -
Dupa incheierea perioadei de inscriere la examen, Camera Consultantilor Fiscali verifica validitatea informatiilor cu privire la datele de contact ale candidatilor, inclusiv adresa de e-mail. In acest sens, Camera Consultantilor Fiscali va solicita candidatilor sa transmita prin e-mail, la adresa de e-mail examen@ccfiscali.ro, resursele informatice de care dispun, necesare examenului online.
 
Art. 31. -
Durata totala a examinarii online este ferma. Aceasta se stabileste de catre comisia de examen si se aduce la cunostinta candidatilor cu cel putin 3 zile inainte de data examenului.
 
Art. 32. -
Candidatii au obligatia de a se autentifica pe platforma la data si la ora stabilite pentru sustinerea examenului online.
 
Art. 33. -
Rezultatele obtinute la examen se aduc la cunostinta candidatilor individual, prin contul folosit din platforma de examen online si prin publicare pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali.
 
 
SECTIUNEA a 4-a
Examenul interviu
 
Art. 34. -
(1) Persoanele care detin titlul stiintific de doctor in domeniul economic/finante/contabilitate, membrii comisiilor de buget ale Parlamentului Romaniei, precum si personalul de specialitate al acestor comisii care verifica si analizeaza actele normative din domeniul fiscal supuse spre aprobare Parlamentului pot solicita dobandirea calitatii de consultant fiscal cu respectarea conditiilor prevazute la art. 5, iar examenul se va sustine sub forma de interviu in fata comisiei de evaluare a Camerei Consultantilor Fiscali.
 
(2) Persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 6 si care au absolvit cu media generala de minimum 8 un program de master acreditat, organizat de institutii de invatamant superior cu profil economic in parteneriat cu Camera Consultantilor Fiscali, pot sustine examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal asistent sub forma de interviu. Dovada absolvirii programului de master se face cu diploma de master si suplimentul la diploma.
 
 
CAPITOLUL III
 
Sanctiuni
 
Art. 35. -
(1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage sanctionarea persoanelor vinovate.
 
(2) Sanctionarea candidatilor se face in functie de gravitatea faptelor si consta in avertisment sau in eliminarea din examen, in urmatoarele situatii:
 
a) incercarea dovedita de a se inspira din carti, caiete, notite, surse electronice sau alte materiale;
 
b) transmiterea ori primirea de ciorne sau alte materiale.
 
(3) Substituirea de persoana la examen reprezinta frauda, este interzisa si se sanctioneaza cu anularea examenului si interzicerea dreptului de a mai participa la examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent pe o perioada de 5 ani.
 
(4) In cazul nerespectarii prevederilor prezentului regulament de catre responsabilii de sali sau personalul de supraveghere, la sesizare, presedintele comisiei de examinare procedeaza la eliminarea si inlocuirea acestora din sala si face propuneri de sanctionare.
 
 
CAPITOLUL IV
Dispozitii tranzitorii si finale
 
Art. 36. -
(1) Remunerarea membrilor comisiilor de examen, a responsabililor de sali, a personalului de supraveghere, precum si cheltuielile de transport, cazare si diurna ale acestora, dupa caz, se suporta de Camera Consultantilor Fiscali.
 
(2) Nivelul indemnizatiilor se aproba de Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali.
 
Art. 37. -
Dosarele de inscriere ale candidatilor care nu au promovat examenul se elibereaza la solicitarea acestora in termen de 90 de zile de la data la care rezultatele examenului raman definitive, iar in caz contrar, acestea se vor distruge.
 
Art. 38. -
(1) Pentru candidatii care s-au inscris la examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, dar care nu indeplinesc conditiile de participare conform art. 5 sau 6 si solicita restituirea taxei de inscriere, se va returna intreaga suma achitata.
 
(2) Pentru candidatii care s-au inscris la examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent si care au indeplinit conditiile de participare, dar care nu au participat la examen, Camera Consultantilor Fiscali restituie 50% din suma achitata, la cererea acestora.
 
(3) Dreptul candidatilor de a solicita restituirea taxei de inscriere la examen se prescrie in termen de 30 de zile de la data examenului.
 
Art. 39. -
Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentul regulament.
 
 
ANEXA Nr. 1
la regulament
 
Nr. inregistrare/ . . . . . . . . . .
 
CERERE
de inscriere la examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal, sesiunea . . . . . . . . . .
Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., nascut(a) la data de . . . . . . . . . . in localitatea . . . . . . . . . ., judetul . . . . . . . . . ., legitimat(a) cu C.I./pasaport seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat(a) de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., cetatenia . . . . . . . . . ., domiciliat(a) in . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., judetul/sectorul . . . . . . . . . ., adresa de e-mail . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., solicit inscrierea la examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal, organizat de Camera Consultantilor Fiscali, sesiunea . . . . . . . . . .
 
Anexez la prezenta cerere urmatoarele documente, conform art. 5 alin. (2) si art. 8 alin. (1) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 11/2020:
 
- C.I./pasaport, in copie;
 
- diploma de studii superioare (profil economic), sesiunea . . . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., emisa de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., in copie legalizata;
 
- carnetul de munca/adeverinta eliberata de angajator, seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., emis(a) de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., in copie certificata de angajator sau in copie legalizata;
 
- certificatul de nastere, seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., emis de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., in copie legalizata, in cazul schimbarii numelui;
 
- certificatul de casatorie, seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., emis de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., in copie legalizata, in cazul schimbarii numelui;
 
- certificatul de cazier judiciar, seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., emis de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., in perioada de valabilitate;
 
- certificatul de cazier fiscal, seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., emis de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., in perioada de valabilitate;
 
- adeverinta medicala, seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., emisa de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . ;
 
- curriculum vitae;
 
- declaratia de informare si de acceptare a operatiunilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Camera Consultantilor Fiscali;
 
- documentul de plata a taxei de inscriere la examen, nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . ;
 
- doua fotografii de 2/3 cm.
 
Declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile Codului penal, ca am desfasurat activitatile prevazute la art. 5 alin. (1) lit. b) din regulamentul aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 11/2020, astfel:
 
 
 
Data . . . . . . . . . . Semnatura . . . . . . . . . .
 
 
ANEXA Nr. 2
la regulament
 
Nr. inregistrare/ . . . . . . . . . .
 
CERERE
de inscriere la examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal asistent, sesiunea . . . . . . . . . .
Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., nascut(a) la data de . . . . . . . . . . in localitatea . . . . . . . . . ., judetul . . . . . . . . . ., legitimat(a) cu C.I./pasaport seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat(a) de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., cetatenia . . . . . . . . . ., domiciliat(a) in . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., judetul/sectorul . . . . . . . . . ., adresa de e-mail . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., solicit inscrierea la examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal asistent, organizat de Camera Consultantilor Fiscali, sesiunea . . . . . . . . . .
 
Anexez la prezenta cerere urmatoarele documente, conform art. 6 alin. (2) si art. 8 alin. (1) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 11/2020:
 
- C.I./pasaport, in copie;
 
- diploma de studii superioare, sesiunea . . . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., emisa de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., in copie legalizata;
 
- carnetul de munca/adeverinta eliberata de angajator, seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., emis(a) de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., in copie certificata de angajator sau in copie legalizata;
 
- certificatul de nastere, seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., emis de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., in copie legalizata, in cazul schimbarii numelui;
 
- certificatul de casatorie, seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., emis de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., in copie legalizata, in cazul schimbarii numelui;
 
- certificatul de cazier judiciar, seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., emis de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., in perioada de valabilitate;
 
- certificatul de cazier fiscal, seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., emis de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., in perioada de valabilitate;
 
- adeverinta medicala, seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., emisa de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . ;
 
- curriculum vitae;
 
- declaratia de informare si de acceptare a operatiunilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Camera Consultantilor Fiscali;
 
- documentul de plata a taxei de inscriere la examen nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . ;
 
- doua fotografii de 2/3 cm.
 
Declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile Codului penal, ca am desfasurat activitate conform art. 6 alin. (1) lit. b) din regulamentul aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 11/2020, astfel:
 
 
Data . . . . . . . . . . Semnatura . . . . . . . . . .
 
 
ANEXA Nr. 3
la regulament
 
CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI
 
Colectivul pentru organizarea examenului
 
de atribuire a calitatii de consultant fiscal
 
Loc foto
 
LEGITIMATIE DE EXAMEN
nr. . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . .
 
Numele si prenumele candidatului . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., C.I. seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., emisa de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . .
 
Prezenta legitimatie s-a eliberat ca urmare a depunerii Dosarului de inscriere nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . la examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal, sesiunea . . . . . . . . . .
 
Identificarea candidatului se face pe baza prezentei legitimatii si a actului de identitate.
 
Taxa de inscriere la examen, in suma de . . . . . . . . . ., a fost achitata cu . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .
 
Valabila pe perioada examenului, sesiunea . . . . . . . . . .
 
Semnatura si stampila
. . . . . . . . . .
 
 
ANEXA Nr. 4
la regulament
 
CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI
 
Colectivul pentru organizarea examenului
 
de atribuire a calitatii de consultant fiscal asistent
 
Loc foto
 
LEGITIMATIE DE EXAMEN
nr. . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . .
Numele si prenumele candidatului . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., C.I. seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., emisa de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . .
 
consultant fiscal asistent, sesiunea . . . . . . . . . .
 
Identificarea candidatului se face pe baza prezentei legitimatii si a actului de identitate.
 
Taxa de inscriere la examen, in suma de . . . . . . . . . ., a fost achitata cu . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .
 
Valabila pe perioada examenului, sesiunea . . . . . . . . . .
 
Semnatura si stampila
. . . . . . . . . .
 
 
ANEXA Nr. 5
la regulament
 
INFORMARE
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal destinata candidatilor la examen/membrilor Camerei Consultantilor Fiscali
Camera Consultantilor Fiscali, organizatie profesionala, cu sediul in str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1, Bucuresti, cod postal: 011472, CIF 18677087, telefon 021.311.09.66, e-mail office@ccfiscali.ro, reprezentata prin presedinte Dan Manolescu, denumita in continuare CCF, in calitate de operator, in vederea indeplinirii obligatiilor legale si unui interes legitim, prelucreaza si colecteaza date cu caracter personal in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
 
In data 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
 
Scopul principal al acestuia este cresterea nivelului de protectie a datelor personale si crearea unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date. Astfel, consideram ca este oportun sa va informam despre modul in care CCF respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
 
Rolul prezentei informari este de a explica modul in care datele dumneavoastra personale sunt utilizate si scopul pentru care sunt prelucrate.
 
Astfel, potrivit art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, organizatia noastra prelucreaza urmatoarea categorie de date:
 
- numele si prenumele;
 
- date privind studiile/calificarile profesionale;
 
- numarul carnetului profesional;
 
- localitatea de domiciliu;
 
- alte date de identificare ale persoanei,
 
iar prin documentele de inscriere in Registrul consultantilor fiscali si corespondenta ulterioara, CCF prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal, dar fara a se limita la acestea: nume, prenume, semnatura, CNP, CI/serie, numar, telefon, adresa, e-mail, cont bancar, imagine foto/video.
 
Scopul pentru care datele dumneavoastra sunt prelucrate are ca temei organizarea examenului, seminarelor, conferintelor, comunicarea diverselor informatii catre candidati sau membri, atat in format electronic, cat si letric, precum si desfasurarea activitatii CCF.
 
De asemenea, pentru a facilita desfasurarea activitatilor ce rezulta din calitatea de membru al CCF, precum si pentru buna desfasurare a activitatii CCF, aceasta din urma poate transmite datele cu caracter personal, in masura in care persoana vizata si-a dat consimtamantul sau transmiterea este permisa pentru realizarea unui interes predominant, de principiu, in urmatoarele situatii:
- solutionarea potentialelor litigii, deferite instantelor de drept comun;
 
- recuperarea creantelor;
 
- asigurarea masurilor de securitate necesare (supraveghere video);
 
- institutiilor statului, respectiv Ministerul Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Ministerul Justitiei, si la cerere catre alte autoritati publice si organe judiciare.
 
CCF se obliga sa stocheze datele personale ale candidatilor, respectiv ale membrilor, in siguranta maxima, pe suport fizic si/sau electronic, sa nu le foloseasca la alt scop decat cel declarat, sa nu le vanda sau instraineze.
 
Mentionam ca, pentru a determina o perioada pentru care vor fi prelucrate datele dumneavoastra, luam in calcul termenele legale de arhivare sau procedurale, dupa caz.
 
Conform Regulamentului (UE) 679/2016, va informam despre drepturile dumneavoastra legate de datele personale, adica dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de stergere, dreptul de a restrictiona procesarea, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la obiectii, drepturi legate de luarea de decizii automatizate si de profilare.
 
Totusi, in cazul exercitarii dreptului de stergere sau limitare a unor informatii, poate fi afectata colaborarea intre dumneavoastra si CCF. Detalii despre aceste drepturi sunt afisate la sediul CCF si pe site-ul acesteia. Va informam ca orice intrebare despre prelucrarea datelor personale sau orice nemultumire o puteti trimite la gdpr_dpo@ccfiscali.ro. Pentru reclamatii, puteti apela si la anspdcp@dataprotection.ro.
 
Am luat cunostinta . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .
Candidat la examen/Membru:
. . . . . . . . . . .
(numele si prenumele in clar, semnatura)
 
 
DECLARATIE
PRIVIND CONSIMTAMANTUL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 
Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., domiciliat(a) in . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., judetul/sectorul . . . . . . . . . ., in calitate de candidat la examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, declar ca
 
Am fost informat (a) de catre Camera Consultantilor Fiscali, organizatie profesionala, cu sediul in str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1, Bucuresti, cod postal 011472, CIF 18677087, telefon 021.311.09.66, e-mail office@ccfiscali.ro, reprezentata prin presedinte Dan Manolescu, in calitate de operator, ca datele mele cu caracter personal sunt prelucrate in baza consimtamantului, a unei obligatii legale sau a unui interes legitim si vor fi tratate confidential in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si:
 
- Sunt de acord si imi ofer consimtamantul in mod expres, liber, neechivoc si in deplina cunostinta de cauza pentru utilizarea datelor mele cu caracter personal in scopul organizarii si desfasurarii examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent.
 
- Nu sunt de acord sa imi ofer consimtamantul pentru utilizarea datelor mele cu caracter personal in scopul organizarii si desfasurarii examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent.
 
Am inteles ca datele personale ar putea fi dezvaluite unor terti numai in baza unui temei legal. Exercitarea drepturilor de acces, de interventie si de opozitie in conditiile prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679 se poate realiza printr-o cerere scrisa, semnata si datata, trimisa la sediul Camerei Consultantilor Fiscali din str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1, Bucuresti, sau pe adresa de e-mail gdpr_dpo@ccfiscali.ro.
 
De asemenea, am inteles ca nu sunt obligat(a) sa furnizez datele, cu exceptia cazurilor prevazute de lege, insa refuzul determina/poate determina imposibilitatea derularii activitatilor in scopul mai sus mentionat.
 
Data . . . . . . . . . .
Semnatura . . . . . . . . . .

de Ghinea Viorica

NOUTATI din Legislatia Contabila

[LIVE] Participati la Conferinta Nationala de Contabilitate din 2 Iulie


Va invitam la Video Conferinta
Nationala de Fiscalitate si Contabilitate


Atentie! Video Conferinta din 2 iulie 2024 de la Bucuresti
va fi transmisa LIVE pe Internet! 

...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
ccfexamen consultant fiscaldate personale


Data aparitiei: 16 Septembrie 2020

Votati articolul "Hotararea nr. 11/2020 - Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X