email
Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Procedura de implementare a masurii Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor

Procedura de implementare a masurii Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor
granturiimmfinantare

Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a publicat Procedura de implementare a masurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituita prin OUG nr. 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19.

Alaturi de procedura acestei masuri, Ministerul Economiei a mai prezentat si 8 anexe care contin documentele necesare celor care se inscriu pentru obtinerea granturilor (formularul de inscriere, contractul de finantare, modelul de imputernicire, lista IMM-uri, declaratie IMM, calcul intreprinderi, declaratie ajutor de stat, raport de progres).
 

Masura Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor: informatii complete

Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat il constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile. Furnizorul ajutorului de stat este Ministerul Fondurilor Europene. 

Masura este valabila pana la 31 decembrie 2020, platile in cadrul masurii vor fi efectuate pana la 31 decembrie 2023. In conditiile in care valabilitatea masurii va fi prelungita prin modificarea legislatiei in vigoare, prevederea se va aplica de drept si asupra prezentei proceduri. 

Bugetul alocat masurii este in valoare totala de 350.000.000 euro, din care 265.000.000 euro fonduri externe nerambursabile, 42.500.000 euro fonduri de la bugetul de stat si coparticipare (cofinantare) de 42.500.000 euro de la beneficiari. Prin implementarea masurii se estimeaza acordarea de ajutor de stat unui numar de maxim 100.500 de beneficiari. 
 

Granturi pentru capital de lucru: care sunt beneficiarii?

Intreprinderea unica include toate intreprinderile intre care exista cel putin una dintre relatiile urmatoare:

(a) o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor unei alte intreprinderi;


(b) o intreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte intreprinderi;
(c) o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra altei intreprinderi in temeiul unui contract incheiat cu intreprinderea in cauza sau in temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
(d) o intreprindere care este actionar sau asociat al unei alte intreprinderi si care controleaza singura, in baza unui acord cu alti actionari sau asociati ai acelei intreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor intreprinderii respective.
Intreprinderile care intretin, cu una sau mai multe intreprinderi, relatiile la care se face referire la literele (a)-(d) sunt considerate intreprinderi unice.

Conditii:

Granturile se acorda pe baza de contract de acordare a ajutorului de stat incheiat cu IMM-urile (definite conform Legii nr 346 / 2004 cu modificarile si completarile ulterioare) din domeniile de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentara si alte activitati asimilate acesteia, servicii din domeniul transporturilor, agentiilor de turism, editurilor/librariilor/ bibliotecilor, industriilor creative, precum si al organizarilor de evenimente a caror activitate curenta a fost afectata de raspandirea virusului SARS-CoV-2 sau a caror activitate a fost interzisa ori redusa prin ordonante militare pe perioada starii de urgenta si/sau pe perioada starii de alerta. Lista domeniilor de activitate eligibile este prevazuta in anexa nr. 2 la ORDONANTA DE URGENTA nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19.

(2) Granturile pentru capital de lucru se acorda, pe baza de contract de acordare a ajutorului de stat si ONG-urilor cu activitate economica din domeniul invatamant.

(3) Granturile pentru capital de lucru se acorda beneficiarilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) au obtinut certificat de situatii de urgenta in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare, cu modificarile ulterioare;

b) au inregistrat profit operational din activitatea curenta (din activitatea de exploatare), in unul din ultimele doua exercitii financiare inainte de depunerea cererii de finantare pentru obtinerea grantului, potrivit situatiilor financiare depuse;
c) dispun de coparticipare(cofinantare) la constituirea capitalului de lucru in procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizarii grantului pentru capital de lucru;
d) nu erau in dificultate la 31 decembrie 2019;
e) mentin sau suplimenteaza numarul de angajati existenti la data inscrierii electronice (Registru salariatilor din Revisal, asumat de reprezentantul legal) pentru o perioda de minim 6 luni de la momentul platii ajutorului financiar, cu exceptia situatiilor in care contractele individuale de munca sunt incheiate pentru sezonieri sau/si zilieri;
f)  suma totala a ajutoarelor de stat primite in cadrul temporar Covid 19 instituit de Comisia Europeana insumata cu cuantumul ajutorului de stat solicitat in cadrul prezentei masuri nu depaseste la nivelul intreprinderii unice, pragul de 800.000 euro, echivalentul in lei (declaratie Anexa 7)

(4) Verificarea incadrarii beneficiarului in categoria IMM se realizeaza, pe baza de esantion, de catre MEEMA/AIMMAIPE dupa depunerea cererii de finantare si incheierea contractelor de finantare, cu conditia recuperarii sprijinului din fonduri externe nerambursabile daca beneficiarul nu se incadreaza in categoria de IMM la data depunerii cererii de finantare. Esantionul se realizeaza prin metoda cu probabilitati de selectare egala, respectiv esantionarea aleatorie simpla realizata cu functia disponibila in cadrul MS Excel =RAND() : numar aleatoriu intre 0 si 1, preluat dintr-o distributie uniforma. In conditiile in care rata de eroare este de peste 2% din esantion, se mareste esantionul cu 0,5% pana la un maxim de 2%.
 

Granturi pentru capital de lucru: tipurile de ajutor financiar

 


Prin prezenta masura se finanteaza in ordinea depunerii cererii de finantare , in urmatoarele conditii:
a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferenta anului 2019 cuprinsa intre 5.000 si 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;
b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferenta anului 2019 cuprinsa intre 13.501 si 1.000.000 euro, valoarea grantului se stabileste in procent de 15% din cifra de afaceri si nu poate depasi suma de 150.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul in euro de peste 1 milion de euro, valoarea maxima a ajutorului este de 150.000 euro.
4.2.1.Daca un beneficiar de ajutor de stat face parte din categoria intreprinderilor legate si a depus mai multe cereri de finantare pentru obtinerea grantului necesar capitalului de lucru, valoarea cumulata a grantului pentru capital de lucru care urmeaza a fi acordat nu poate depasi 250.000 euro echivalent in lei la data platii grantului pentru capital de lucru.
4.3.1. (1) Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una sau mai multe din urmatoarele categorii eligibile:
a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri, precum si alte categorii de stocuri necesare activitatii curente/operationale desfasurate de beneficiari;
b) datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati, potrivit contractelor incheiate;
c) cheltuieli privind chiria pe baza de contract incheiat (chiria in avans nu este eligibila)
d) cheltuieli privind achizitia de servicii necesare activitatii curente, cu exceptia serviciilor de consultanta, studiilor si altor categorii de servicii indirecte;
e) cheltuieli privind echipamentele de protectie medicala, inclusiv materiale de dezinfectie pentru protectia impotriva raspandirii virusului SARS-CoV-2;
f) cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluarii activitatii curente (au valoarea peste 2500 lei dar durata de utilizare este mai mica de 1 an), 
g) cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, instalatii, tehnologii, dotari independente (mobilier) necesare reluarii activitatii; 
h) cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul statului, cu exceptia TVA deductibil.
Verificarea asigurarii tipurilor de cheltuieli eligibile se face pe esantion de 1% in scopul validarii justificarii sumei forfetare.
Esantionul se realizeaza prin metoda cu probabilitati de selectare egala, respectiv esantionarea aleatorie simpla realizata cu functia disponibila in cadrul MS Excel =RAND() : numar aleatoriu intre 0 si 1, preluat dintr-o distributie uniforma. In conditiile in care rata de eroare este de peste 2% din esantion, se mareste esantionul cu 0,5% pana la un maxim de 2%.
(3) Beneficiarii vor depune declaratie pe propria raspundere ca utilizarea grantului in alte scopuri decat cele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta atrage dupa sine recuperarea ajutorului de stat acordat impreuna cu plata accesoriilor.
(4) Cheltuiala cu taxa pe valoarea adaugata este eligibila daca este nerecuperabila.
(5) Pentru decontarea datoriilor sunt eligibile si facturile emise anterior semnarii contractului care vor fi achitate din grantul pentru capital de lucru acordat in cadrul masurii, dupa data semnarii contractului de finantare. Sunt eligibile datoriile restante aferente taxelor si impozitelor salariale.
(6) Cheltuielile cu consultanta nu sunt eligibile in cadrul prezentei masuri.
(7) Nu sunt eligibile cheltuielile cu salariile nete, achizitiile de bunuri second-hand, nu sunt permise achizitiile in sistem leasing, iar cheltuielile cu chiria activelor corporale nu sunt eligibile, cu exceptia cheltuielilor privind chiria pe baza de contract incheiat, pentru sediul social/punctul de lucru unde se desfasoara activitatea pentru care se solicita finantare.
(8) In cadrul acestei masuri, nu fac parte din categoria Capital de lucru si nu sunt eligibile urmatoarele categorii de cheltuieli: Terenuri, terenuri construite, imobile, mijloace de transport, rate si/sau rambursari la credite/linii de credite/leasing, dobanzi, garantii.
(9) Programe software necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare, inclusiv licente, sunt eligibile in limita a 60.000 lei/intreprindere.
 

Codul CAEN pe care aplicatul solicita finantare trebuie sa fie autorizat la momentul inscrierii. Lista codurilor CAEN eligibile in cadrul masurii se regaseste in Anexa 2 la ORDONANTA DE URGENTA nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19.
 

Masura 2 Granturi pentru capital de lucru - procedura de inscriere

(1) Inscrierea in program, creare profil, user, parola si completarea formularului de inscriere in vederea obtinerii finantarii se fac on-line pe link-ul https://granturi.imm.gov.ro Aplicantii au obligatia de a urmari informatiile referitoare la masura de sprijin postate pe site-ul ministerului pe toata perioada de implementare (inscriere, verificare, clarificari, semnare contract, depunere documente decont, incarcare documente cheltuieli, efectuare plati, monitorizare, raportare), precum si in contul creat la inscriere, denumit in continuare front office.

(2) Inscrierile in cadrul masurii se vor realiza in doua etape distincte:

a) Etapa de creare profil, user si parola, unde aplicantii vor inregistra cu semnatura electronica atat datele reprezentantului legal/imputernicit (Anexa 3) cat si datele IMM/ONG eligible conform art 3.2, din prezenta procedura.
b) Etapa de inscriere in cadrul masurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” in care aplicantii, cu profilul, user, si parola generate in prima etapa, vor completa si transmite formularul de inscriere conform Anexei 1.

5.2. (1) Data de la care este activa prima etapa de creare profil, user si parola se comunica pe site-ul institutiei inainte de data inceperii procesului propriu zis.

(2) Data de la care este activa a doua etapa de inscriere in cadrul masurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” se comunica pe site-ul institutiei cu cel putin 3 zile inainte de data inceperii procesului de inregistrare propriu zis.
(3) Aplicatia electronica de inscriere aferenta primei etape de creare profil, user si parola va ramane deschisa pe toata perioada inscrierilor in cadrul tuturor masurilor instituite prin ORDONANTA DE URGENTA nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, cu completarile si modificarile ulterioare.

(4) Aplicatia electronica de inscriere aferenta celei de a doua etape de inscriere in cadrul masurii “Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor” va fi deschisa incepand cu ora 10.00 a primei zile de inscriere, timp de 5 zile lucratoare de la demararea inscrierii in Program, pana la ora 20.00 a ultimei zile de inscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului pana la epuizarea bugetului. 

5.3. Pentru participarea la masura “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” fiecare solicitant trebuie sa se inregistreze cu user si parola in prima etapa, generand prin aceasta actiune un cont de utilizator. Dupa crearea contului de utilizator, aplicantii vor avea acces la acesta  pe toata perioada de implementare a masurii, vor putea accesa  documentatia transmisa si vor avea posibilitatea semnarii contractului, descarcarii si incarcarii de documente diverse aferente platii sau raportarii, in mod electronic. Adresa de e-mail trebuie sa apartina beneficiarului si sa se regaseasca in toata documentatia, aceeasi adresa va fi folosita pentru toata corespondenta pe intreaga perioada de implementare si monitorizare a programului. Aplicatia va trimite pe toata perioada de implementare a masurii automat pe adresa de e-mail a solicitantului mesaje de avertizare asupra corespondentei cu MEEMA/AIMMAIPE, corespondenta prin care aplicantii vor fi informati asupra actiunilor ulterioare inscrierii precum contract aprobat,  clarificari, mesaje de incarcare documente, etc. 

5.4. (1) In momentul trimiterii formularului de inscriere online (Anexa 1), aplicatia electronica va genera automat solicitantului un mesaj  de confirmare a efectuarii inregistrarii, mesaj care se va regasi in front office. 

(2) Dupa completarea si trimiterea on-line a formularului de inscriere nu se mai pot face  completari/modificari asupra acestuia.
 

 

Consultanti textul integral al procedurii aici >>> 

ANEXA 1 - formularul de inscriere (etapa 1)

ANEXA 2 - contractul de finantare

ANEXA 3 - modelul de imputernicire

ANEXA 4 - lista agentiilor pentru IMM

ANEXA 5 - declaratie IMM

ANEXA 6 - calculul pentru intreprinderile partenere sau legate

ANEXA 7 - declaratie pe propria raspundere

ANEXA 8 - raportul de progres al solicitantului

de Ghinea Viorica

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
granturiimmfinantare

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 20 Octombrie 2020


Votati articolul "Procedura de implementare a masurii Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Salarii restante societate in faliment

Intrebare: In cazul unei societati intrate in faliment in ianuarie 2013 exista salarii restante din cursul anului 2012. Exista riscul ca salariile restante sa nu fie platite? Mentionez ca societatea a incasat in martie 2013 subventie din agricultura in suma de aproximativ 88.000 lei, dar administratorul judiciar a achitat doar jumatate din salariile restante, urmand ca dupa reevaluarea mijl oacelor fixe sa procedeze la vanzarea acestora si probabil ca din valoarea incasata sa se plateasca restul de salarii. Am inteles ca nu se va face licitatie, ci vanzare directa. Mentionez ca CIM salariati au fost incetate la 09.04.2013, iar salariile aferente lunilor februarie, martie si aprilie se vor plati din fondul de garantare a creantelor salariale. Administratia judrcatoreasca intarzie predarea dosarului privind salariile ultimelor luni, desi situatiile cerute de acesta: state, CIM etc. au fost predate in 22.04.2013, iar sentinta tribunalului in care este declarat falimentul nu specifica expres ridicarea dreptului de administrare a societatii a fostului administrator. Exista riscul ca sa nu mai incasam salariile restante pana la 31.01.2013? Va multumesc!

Raspuns: Va multumesc!... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 20 Octombrie 2020 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 6 - 5 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2021 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X