email
Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili. Ordinul 1721/2021

Organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili. Ordinul 1721/2021
contribuabili mariinsolventacodul de procedura fiscala

Fiscul a publicat in Monitor Oficial nr. 1051 din 3 noiembrie 2021 Ordinul 1721/2021 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili. 


 In vederea cresterii eficientei activitatii de administrare a contribuabililor, a imbunatatirii colectarii veniturilor bugetare, cat si pentru intarirea relatiei de parteneriat cu contribuabilii a fost necesara reorganizarea activitatii de administrare a contribuabililor. Una din actiunile de aducere la indeplinire a masurii de imbunatatire a colectarii o constituie administrarea si monitorizarea distincta a unor categorii de contribuabili, definite pe baza unor criterii de selectie, respectiv contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii. 

In prezent, contribuabilii mari sunt administrati de catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili, potrivit prevederilor OPANAF nr. 3609/2016 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili.

Toate analizele realizate prezinta contribuabilii mari ca fiind esantionul agentilor economici cu cea mai mare importanta fiscala, acestia fiind selectati astfel incat ponderea acestora in totalul veniturilor bugetare preconizate a se incasa la nivelul bugetelor administrate de ANAF sa se situeze la cca. 50 %. 

In urma analizarii criteriilor de selectie prevazute de Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3609/2016 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili, a rezultat necesitatea revizuirii acestora tinand cont de obiectivul urmarit pentru o buna gestionare a acelor contribuabili care au o buna capacitate financiara si care pot aduce venituri semnificative la bugetul  general consolidat.

Astfel, au fost mentinute criteriile de selectie a contribuabililor mari, respectiv criteriile specifice, criteriul de baza si criteriul de continuitate.

De asemenea, la selectia contribuabililor mari s-a avut in vedere realitatea economico-financiara existenta in prezent, precum si reducerea transferului de competenta a contribuabililor intre organele fiscale centrale, pentru a respecta restrictiile impuse de pandemia Covid 19. 

Astfel, prin Ordinul 1721/2021 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili se propune, ca urmare a aportului redus al acestor contribuabili in totalul veniturilor bugetare incasate:

- excluderea din randul contribuabililor eligibili a contribuabililor: 

1. pentru care s-a deschis procedura insolventei prin sentinta definitiva; 


2. declarati insolvabili potrivit art.265 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare; 

3. declarati inactivi conform prevederilor art.92 din Codul de procedura fiscala, sau care si-au suspendat activitatea la Registrul Comertului. 
- eliminarea a doua criterii de selectie, respectiv criteriul de reprezentare fiscala si a criteriul participarii directe; 
- redefinirea regulilor specifice de selectie, in sensul mentinerii in categoria marilor contribuabili a celor pentru care s-a deschis procedura insolventei ori au fost declarati inactivi in anul in care s-a efectuat selectia. 

In acest sens se propune mentinerea contribuabililor mari administrati in prezent de catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili, cu exceptia celor care: 

a) au fost declarati insolvabili potrivit art. 265 din Codul de procedura fiscala, pana la data intrarii in vigoare a ordinului; 
b) s-au aflat in procedura insolventei deschisa prin sentinta definitiva pronuntata pana la data de 31 decembrie 2020; 
c) au fost declarati in inactivitate temporara inscrisa in registrul comertului, potrivit legii, pana la data de 31 decembrie 2020; 
d) au fost declarati inactivi potrivit dispozitiilor art. 92 din Codul de procedura fiscala, pana la data de 31 decembrie 2020; 
e) au fost selectati anterior intrarii in vigoare a ordinului, conform criteriului de reprezentare fiscala si al participarii directe. 

Ordinul 1721/2021 - administrarea marilor contribuabili: raspunsul specialistului

Articolul 1 Dispozitii generale

(1) Prin prezentul ordin se stabileste competenta de administrare a marilor contribuabili in sarcina Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care se efectueaza selectia/actualizarea acestora, pentru:

a) contribuabilii mari aflati in administrarea Directiei generale de administrare a marilor contribuabili la data de 31 decembrie 2021;
b) contribuabilii mari care indeplinesc conditiile prevazute de prezentul ordin.

(2) Prin exceptie de la alin. (1) lit. a), nu sunt administrati de catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili contribuabilii mari care:

a) au fost declarati insolvabili potrivit art. 265 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala, pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin;
b) s-au aflat in procedura insolventei deschisa prin sentinta definitiva pronuntata pana la data de 31 decembrie 2020;
c) au fost declarati in inactivitate temporara inscrisa in registrul comertului, potrivit legii, pana la data de 31 decembrie 2020;
d) au fost declarati inactivi potrivit dispozitiilor art. 92 din Codul de procedura fiscala, pana la data de 31 decembrie 2020;
e) au fost selectati anterior intrarii in vigoare a prezentului ordin, conform criteriului de reprezentare fiscala si al participarii directe.
(3) Selectia/Actualizarea marilor contribuabili se realizeaza in functie de criteriile de selectie prevazute la art. 3 si de regulile specifice prevazute la art. 7.

Articolul 2 Conditia generala de eligibilitate

(1) Se considera eligibili contribuabilii care se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii:
a) contribuabilii prevazuti la art. 4 alin. (2);
b) persoanele juridice romane infiintate potrivit prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv entitatile rezultate in urma fuziunii cu alti contribuabili;
c) sucursalele contribuabililor persoane juridice straine/sedii permanente desemnate/sedii permanente care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
d) regiile autonome, companiile si societatile nationale si societatile cu capital majoritar sau integral de stat;
e) institutele nationale de cercetare-dezvoltare organizate potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Prin exceptie de la alin. (1), nu se considera eligibili:
a) contribuabilii care sunt declarati insolvabili potrivit art. 265 din Codul de procedura fiscala;
b) contribuabilii pentru care s-a deschis procedura insolventei prin sentinta definitiva;
c) contribuabilii care se afla in inactivitate temporara inscrisa in registrul comertului si nici contribuabilii care sunt declarati inactivi potrivit prevederilor art. 92 din Codul de procedura fiscala.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplica contribuabililor selectati/actualizati potrivit criteriilor specifice prevazute la art. 4 alin. (2) si (6).
Articolul 3 Criterii de selectie

(1) Selectia marilor contribuabili se realizeaza dintre contribuabilii eligibili, in functie de urmatoarele criterii:
a) criterii specifice;
b) criteriul de baza;
c) criteriul de continuitate.
(2) Contribuabilii care indeplinesc criteriile prevazute la art. 4 alin. (2) si (3), precum si cei stabiliti in ordine descrescatoare in functie de criteriul de baza prevazut la art. 5 sunt selectati in limita unui numar maxim de 3.000 de contribuabili.
(3) Criteriile de selectie prevazute la alin. (1) se pot modifica anual prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Articolul 4 Criterii specifice

(1) Din categoria marilor contribuabili fac parte contribuabilii care indeplinesc urmatoarele criterii specifice de selectie:
a) criteriul specific de activitate desfasurata;
b) criteriul investitional;
c) criteriul grupului fiscal unic.

(2) In criteriul specific de activitate desfasurata se incadreaza:

a) Banca Nationala a Romaniei;
b) institutiile de credit autorizate de Banca Nationala a Romaniei, cu exceptia cooperativelor de credit din cadrul organizatiilor cooperatiste de credit;
c) societatile de asigurari autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiara;
d) societatile de investitii financiare;
e) Societatea Romana de Televiziune;
f) Societatea Romana de Radiodifuziune.

(3) In criteriul investitional se incadreaza in categoria contribuabililor mari contribuabilii nou-infiintati care, la data infiintarii, se angajeaza prin declaratie pe propria raspundere sa realizeze, intr-o perioada de maximum 3 ani consecutivi de la data infiintarii, investitii a caror valoare in lei sa fie echivalentul a minimum 10 milioane euro, la cursul de referinta al pietei valutare pentru euro, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, de la data infiintarii. Dupa expirarea acestei perioade, contribuabilii vor fi selectati in functie de criteriile de selectie prevazute la art. 3, cu exceptia criteriului de continuitate.

(4) Contribuabilii depun declaratia pe propria raspundere prevazuta la alin. (3) la organul fiscal central in a carui raza teritoriala isi au domiciliul fiscal, potrivit legii, in termen de cel mult 15 zile de la data inregistrarii lor la registrul comertului. Prin depunerea declaratiei se considera ca respectivul contribuabil solicita incadrarea in categoria marilor contribuabili.

(5) In termen de 10 zile lucratoare de la data depunerii declaratiei pe propria raspundere prevazute la alin. (3), contribuabilii se preiau in administrare de catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili, pe baza de protocol de predare-primire intocmit potrivit art. 9 alin. (2).

(6) Criteriul grupului fiscal unic. Se incadreaza in categoria contribuabililor mari reprezentantul fiscal si membrii apartinand grupului fiscal unic definit potrivit prevederilor art. 269 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu conditia ca cel putin unul dintre acestia sa indeplineasca criteriile de selectie prevazute la art. 3.

Articolul 5 Criteriul de baza
(1) Criteriul de baza, reprezentand criteriul valoric agregat, este rezultatul agregarii a 3 indicatori selectati din punct de vedere economic si bugetar in urmatoarele proportii:

a) cifra de afaceri - 50%.
b) volumul obligatiilor fiscale declarate - 30%;
c) volumul cheltuielilor cu personalul - 20%.
(2) Indicatorii prevazuti la alin. (1) lit. a) si c) sunt cei raportati in situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui in care se efectueaza selectia/actualizarea. Pentru contribuabilii care nu au depus, pana la data actualizarii listelor, situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui in care se efectueaza actualizarea, indicatorii prevazuti la alin. (1) lit. a) si c) se calculeaza pe baza datelor inscrise in urmatoarele documente:

a) deconturile de taxa pe valoarea adaugata (formular D300) depuse de contribuabil in anul fiscal anterior celui in care se face selectia/actualizarea, pentru stabilirea cifrei de afaceri;
b) declaratiile privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, a impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (formular D112), depuse de contribuabil in anul fiscal anterior celui in care se face selectia/actualizarea, pentru stabilirea volumului cheltuielilor cu personalul.

(3) Indicatorul prevazut la alin. (1) lit. b) este stabilit conform declaratiilor depuse de catre contribuabili in cursul anului precedent celui in care se efectueaza selectia/actualizarea contribuabililor.

Articolul 6 Criteriul de continuitate

(1) Contribuabilii mari selectati/actualizati potrivit prezentului ordin care nu mai indeplinesc criteriul specific prevazut la art. 4 alin. (2) lit. b) si c) sau criteriul de baza prevazut la art. 5 nu mai sunt administrati de Directia generala de administrare a marilor contribuabili, dupa 3 ani consecutivi in care nu indeplinesc aceste criterii, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator expirarii acestei perioade.

(2) Contribuabilii mari care intra in una dintre starile prevazute la art. 1 alin. (2) lit. b)-d), in anul fiscal in care se face selectia/actualizarea, nu mai sunt administrati de Directia generala de administrare a marilor contribuabili, dupa 3 ani consecutivi, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator expirarii acestei perioade.

Articolul 7 Reguli specifice
(1) Contribuabilii care indeplinesc criteriile de selectie si pentru care, de la data selectiei/actualizarii listelor si pana la data de 1 ianuarie a anului urmator, s-a deschis procedura insolventei prin sentinta definitiva vor ramane in administrarea aceluiasi organ fiscal central la care se aflau la data selectiei/actualizarii, cu exceptia celor prevazuti la art. 4 alin. (2) si (6).

(2) Contribuabilii, cu exceptia celor prevazuti la art. 4 alin. (2) si (6), care indeplinesc criteriile de selectie si care, de la data selectiei/actualizarii listelor si pana la data de 1 ianuarie a anului urmator, au fost declarati insolvabili potrivit art. 265 din Codul de procedura fiscala de catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor fi predati spre administrare organelor fiscale centrale in a caror raza teritoriala isi au domiciliul fiscal, potrivit legii, aplicandu-se in mod corespunzator prevederile art. 9.

(3) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul contribuabililor aflati in inactivitate temporara inscrisa in registrul comertului, potrivit legii, precum si al contribuabililor declarati inactivi potrivit dispozitiilor art. 92 din Codul de procedura fiscala.
(4) Contribuabilii mari aflati in administrarea Directiei generale de administrare a marilor contribuabili pana la data de 31 decembrie 2021 si care nu realizeaza investitii in cuantumul si in perioada prevazute la art. 4 alin. (3) vor fi scosi din administrarea acestei directii, dupa 3 ani consecutivi, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator expirarii acestei perioade, daca nu indeplinesc criteriile de selectie prevazute la art. 3, cu exceptia criteriului de continuitate.

(5) Contribuabilii rezultati in urma divizarii/reorganizarii unui mare contribuabil vor fi administrati in continuare ca mari contribuabili, in conditiile prezentului ordin.

(6) Contribuabilul nou-rezultat din fuziunea/reorganizarea unui mare contribuabil cu un alt contribuabil va fi administrat de Directia generala de administrare a marilor contribuabili, pe baza de protocol de predare-primire, in termen de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii acestei operatiuni la registrul comertului ori de la data reorganizarii, dupa caz.

(7) Daca un contribuabil absoarbe prin fuziune/reorganizare un mare contribuabil, acesta va fi preluat spre administrare de catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili, pe baza de protocol de predare-primire, in termen de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii acestei operatiuni la registrul comertului ori de la data reorganizarii, dupa caz.

(8) In situatia in care, de la data selectiei/actualizarii listelor si pana la data de 1 ianuarie a anului urmator, s-au identificat contribuabili care se incadreaza in criteriul grupului fiscal unic, acestia se preiau in administrare de catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili, pe baza de protocol de predare-primire, in primele 10 zile lucratoare ale anului urmator celui in care s-a facut selectia/actualizarea.

(9) Contribuabilii care se incadreaza in criteriul grupului fiscal unic dupa data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a facut selectia/actualizarea vor fi preluati spre administrare de catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili, pe baza de protocol de predare-primire, in termen de 10 zile lucratoare de la data la care organul fiscal central constata indeplinirea conditiilor prevazute de lege.

(10) Contribuabilii care sunt declarati insolvabili potrivit art. 265 din Codul de procedura fiscala dupa data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a facut selectia/actualizarea vor fi preluati spre administrare de catre organele fiscale in a caror raza teritoriala isi au domiciliul fiscal, potrivit legii, aplicandu-se in mod corespunzator prevederile art. 9.

Articolul 8 Lista marilor contribuabili, inclusiv a sediilor secundare

(1) Stabilirea numarului de contribuabili, precum si lista marilor contribuabili administrati de catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili, inclusiv cei selectati/ actualizati conform prevederilor prezentului ordin, se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(2) Sediile secundare ale marilor contribuabili sunt administrate de Directia generala de administrare a marilor contribuabili.
(3) Ordinul prevazut la alin. (1) si lista sediilor secundare ale marilor contribuabili se publica pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(4) Lista marilor contribuabili, inclusiv lista sediilor secundare ale acestora, se actualizeaza anual, pe baza criteriilor de selectie prevazute la art. 3 si a regulilor specifice prevazute la art. 7, pana la data de 10 decembrie a fiecarui an si se publica pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(5) In situatia in care, ulterior aprobarii listelor marilor contribuabili, se constata erori de selectie/actualizare, acestea se modifica prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Articolul 9 Predarea-primirea marilor contribuabili

(1) Contribuabilii mari stabiliti potrivit criteriilor de selectie prevazute la art. 3 se preiau in administrare de catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a fost efectuata selectia, cu exceptia celor prevazuti la art. 7 alin. (6)-(9).

(2) Predarea-primirea dosarelor fiscale ale marilor contribuabili, inclusiv ale celor prevazuti la art. 4 alin. (5) si art. 7 alin. (6)-(9), precum si ale sediilor secundare ale acestora se realizeaza intre organele fiscale centrale implicate, pe baza de protocol de predare-primire, potrivit procedurii aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Modificarea competentei de administrare a contribuabililor prevazuti la art. 4 alin. (5) si art. 7 alin. (6)-(9) se realizeaza in baza protocolului de predare-primire.

(3) Predarea-primirea dosarelor fiscale ale marilor contribuabili prevazuti la art. 1 alin. (2), precum si ale sediilor secundare ale acestora se realizeaza intre organele fiscale centrale implicate, pe baza de protocol de predare-primire, potrivit procedurii aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(4) Procedura de administrare si monitorizare a marilor contribuabili este aprobata prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(5) Pentru contribuabilii mari care urmeaza sa fie preluati in administrare de catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili si pentru sediile secundare ale acestora, informatiile aflate in sistemele informatice de administrare a creantelor fiscale se transfera in format electronic intre organele fiscale centrale implicate in procedura de predare-primire, in termen de 5 zile lucratoare de la inchiderea anului fiscal in care se efectueaza selectia/actualizarea.

(6) Pana la data de 20 ianuarie a anului pentru care se realizeaza selectia/actualizarea marilor contribuabili se va finaliza protocolul de predare-primire a dosarelor fiscale ale contribuabililor mari si ale sediilor secundare ale acestora.

(7) Contribuabilii care fac obiectul predarii sunt notificati de catre organul fiscal central in a carui administrare se afla la data selectiei/actualizarii, aplicandu-se in mod corespunzator prevederile art. 47 din Codul de procedura fiscala.

(8) Prevederile alin. (5)-(7) se aplica in mod corespunzator si in cazul preluarii contribuabililor mari prevazuti la art. 1 alin. (2) de catre organele fiscale centrale in a caror raza teritoriala isi au domiciliul fiscal, potrivit legii.

Articolul 10 Dispozitii finale

(1) Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de monitorizare venituri si sinteza, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale regionale ale finantelor publice, precum si organele fiscale centrale din subordinea acestora vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

(2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.609/2016 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1034 din 22 decembrie 2016, se abroga.

(3) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


de Ioana Andreea Pavel

NOUTATI Contabile 2023

ATENTIE la Inregistrarile contabile si Noutatile din Cartea Verde


IMPORTANT!
In aceasta editie a Cartii Verzi a Contabilitatii au fost introduse teme foarte actuale:

->  Trecerea de la microintreprindere la platitor de impozit pe profit
->  Sponsorizarea si donatia
->  Dividende si situtatii financiare interimare   
->  Dividende interimare in cazul asociatilor persoane juridice
->  Sume datorate catre Fondul de mediu

...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
contribuabili mariinsolventacodul de procedura fiscala


Data aparitiei: 04 Noiembrie 2021

Votati articolul "Organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili. Ordinul 1721/2021":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2023!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X