Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici

Adauga mai jos adresa de e-mail pentru a primit Raportul Gratuit

email
Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
 Cartea Verde a Contabilitatii 2018

Sinteza zilei: Ajustarea TVA dedusa la iesirea din evidenta ca platitor de TVA la cerere

Taxe si Impoziteajustare TVAajustarea taxeiTVA deductibilaanularea codului de TVA
Va prezentam mai jos toate reglementarile de actualitate privind ajustarea TVA dedusa la iesirea din evidenta ca platitor de TVA la cerere, in baza art. 148 alin. (1) lit. c), art. 149 si art. 152 alin. (7) Cod fiscal, pct. 53 alin. (4), pct. 61 alin. (6) si (7) din Norme.

Persoanele impozabile care solicita scoaterea din evidenta ca platitori de TVA conform art. 152 alin. (7) din Codul fiscal prin depunerea formularului 096 "declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal", trebuie sa ajusteze TVA dedusa aferenta BUNURILOR AFLATE IN STOC, SERVICIILOR NEUTILIZATE, ACTIVELOR CORPORALE FIXE ALTELE DECAT CELE CARE SUNT CONSIDERATE BUNURI DE CAPITAL, ACTIVELOR CORPORALE FIXE iN CURS DE EXECUTIE, ACHIZITIILOR DE BUNURI SI SERVICII CARE URMEAZA A FI OBTINUTE, SI BUNURILOR DE CAPITAL, constatate pe baza de INVENTARIERE in momentul trecerii la regimul de scutire.

Momentul trecerii la regimul de scutire = data comunicarii de catre organul fiscal a deciziei privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA.

Pana la comunicarea deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, persoanei impozabile ii revin toate drepturile si obligatiile persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153. [art. 152 alin. (7) Cod fiscal]

OBLIGATII DECLARATIVE PRIVIND ajustarile:

Valoarea rezultata ca urmare a efectuarii tuturor ajustarilor de TVA se evidentieaza in ultimul decont de TVA - formular 300 "Decont de taxa pe valoarea adaugata", care se depune pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost comunicata decizia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, indiferent care a fost perioada fiscala la TVA (luna sau trimestrul).

Impozitarea dividendelor in 2018
Impozitarea dividendelor in 2018

Vezi detalii

PFA. Contributii, Taxe, Impozite si Deduceri. Conform modificarilor Codului Fiscal 2018
PFA. Contributii, Taxe, Impozite si Deduceri. Conform modificarilor Codului Fiscal 2018

Vezi detalii

Manual de Inventariere. Societati Comerciale. PFA. ONG
Manual de Inventariere. Societati Comerciale. PFA. ONG

Vezi detalii[art. 152 alin. (7) Cod fiscal]

In cazul in care ajustarile de taxa nu au fost declarate in ultimul decont sau au fost efectuate ajustari incorecte, acestea se declara in formularul 307 "declaratie privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata".
[pct. 61 alin. 8 din Norme, art. 156^3 alin. (9) lit. a) Cod fiscal, OANAF 2223/2013


MODUL DE EFECTUARE A AJUSTARILOR:

I. AJUSTAREA TVA DEDUSA AFERENTA BUNURILOR AFLATE IN STOC constatate
pe baza de inventariere in momentul trecerii la regimul de scutire, consta in colectarea TVA aferent, in functie de cota de TVA in vigoare la data achizitiei, baza impozabila fiind reprezentata de pretul de cumparare al bunurilor respective sau al unor bunuri similare ori, in absenta unor astfel de preturi de cumparare, de pretul de cost, stabilit la data livrarii.
[pct. 61 alin. (6) lit. a) si alin. (7) din Norme, art. 128 alin. (4) lit. c) si art. 137 alin. (1) lit. c) Cod fiscal]II. AJUSTAREA TVA DEDUSA AFERENTA SERVICIILOR NEUTILIZATE constatate pe
baza de inventariere in momentul trecerii la regimul de scutire, consta in anularea TVA deduse initial.
[pct. 53 alin. (6), pct. 61 alin. (6) lit. a) si alin. (7) din Norme]


III. AJUSTAREA TVA DEDUSA AFERENTA ACTIVELOR CORPORALE FIXE, ALTELE DECAT CELE CARE SUNT CONSIDERATE BUNURI DE CAPITAL cf. art. 149 din Codul fiscal, consta in colectarea TVA, conform art. 128 alin. (4) lit. c), aferenta valorii ramase neamortizate la momentul trecerii la regimul de scutire, in functie de cota de TVA in vigoare la data achizitiei [art. 152 alin. (7) Cod fiscal, pct. 61 alin. (6) lit. b) si alin. 7, pct. 18 alin. (4) si (5) din Norme]

ACTIVE CORPORALE FIXE ALTELE DECaT CELE CARE SUNT CONSIDERATE BUNURI DE CAPITAL, cf. art. 149 din Codul fiscal = activele corporale fixe (amortizabile) care au o durata de amortizare fiscala egala sau mai mare de un an, dar mai mica de 5 ani si care nu sunt amortizate
integral, constatate pe baza de inventariere in momentul trecerii la regimul de scutire.


IV. AJUSTAREA TVA DEDUSA AFERENTA ACTIVELOR CORPORALE FIXE iN CURS DE
EXECUTIE
aflate in proprietatea sa, constatate pe baza de inventariere in momentul trecerii la regimul de scutire consta in anularea TVA deduse initial.
[pct. 53 alin. (6), pct. 61 alin. (6) lit. b) si alin. (7) din Norme]

V. AJUSTAREA TVA DEDUSA AFERENTA ACHIZITIILOR DE BUNURI SI SERVICII CARE
URMEAZA A FI OBTINUTE
consta in anularea TVA deduse initial.
[pct. 61 alin. (6) lit. c) si alin. (7) din Norme]

ACHIZITIILE DE BUNURI SI SERVICII CARE URMEAZA A FI OBTINUTE = bunuri si servicii pentru care se detin facturi sau au fost platite avansuri, dar bunurile nu au fost livrate sau serviciile nu au fost prestate de furnizor/prestator inainte de data anularii inregistrarii in scopuri de TVA, urmand sa fie livrate/prestate dupa aceasta data.

Pentru achizitiile intracomunitare de bunuri, importurile si achizitiile de bunuri/servicii la care s-a aplicat taxarea inversa, se ajusteaza TVA considerata dedusa aferenta bunurilor de natura stocurilor, serviciilor neutilizate, activelor corporale fixe in curs de executie, activelor corporale fixe, altele decat cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. 149 din Codul fiscal, precum si pentru bunurile de capital, existente in sold la data anularii codului de TVA, conform listelor de inventariere. [art. 148 alin. (1) lit. c), pct. 53 alin. (7) din Norme, art. 149 Cod fiscal, pct. 54 alin. (1) - (16) din Norme]


VI. AJUSTAREA TVA DEDUSA AFERENTA BUNURILOR DE CAPITAL pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, aflate in proprietate, constatate pe baza de inventariere in momentul trecerii la regimul de scutire:

BUNURI DE CAPITAL =
TOATE ACTIVELE CORPORALE FIXE DETINUTE PENTRU:
- a fi utilizate in productia sau livrarea de bunuri ori in prestarea de servicii
- a fi inchiriate teryilor
- scopuri administrative
daca au durata de amortizare fiscala egala cu sau mai mare de 5 ani,
precum si
OPERATIUNILE DE: - CONSTRUCTIE
- TRANSFORMARE a bunurilor imobile (EXCLUSIV reparatiile
- MODERNIZARE sau lucrarile de intretinere a acestor active)

[art. 149 alin. (1) lit. a) Cod fiscal, pct. 54 din Norme]

Mijloacele fixe amortizabile care fac obiectul inchirierii, leasingului, concesionarii sau oricarei alte metode de punere a acestora la dispozitia unei persoane sunt considerate bunuri de capital apartinand persoanei care le inchiriaza, le da in leasing (locator/finantator) sau le pune la dispozitia altei persoane, daca limita minima a duratei de amortizare fiscala este egala sau mai mare de 5 ani. [art. 149 alin. (1) lit. a) si b) Cod fiscal, pct. 54 din Norme]


PERIOADA DE AJUSTARE a taxei deduse aferente bunurilor de capital este de:
- 20 de ani pentru constructia sau achizitia unui bun imobil, precum si pentru transformarea sau
modernizarea unui bun imobil daca valoarea fiecarei transformari sau modernizari este de cel putin 20% din valoarea totala a bunului imobil transformat sau modernizat;
- 5 ani pentru bunurile de capital achizitionate sau fabricate, altele decat bunurile imobile.
PERIOADA DE AJUSTARE INCEPE:

- de la data de 1 ianuarie a anului in care bunurile de capital au fost achizitionate/fabricate, receptionate sau folosite pentru prima data dupa transformare sau modernizare, pentru transformarile sau modernizarile bunurilor imobile a caror valoare este de cel putin 20% din valoarea totala a bunului imobil transformat sau modernizat. [art. 149 alin. (3) Cod fiscal]
Ajustarea deducerii se realizeaza pentru toata taxa aferenta perioadei ramase din perioada
de ajustare, incluzand anul scoaterii din evidenta ca platitor de TVA, in care se pierde dreptul de
deducere.

EXEMPLU:
O persoana impozabila inregistrata ca platitoare de TVA achizitioneaza un imobil in anul 2007
in vederea desfasurarii de operatiuni cu drept de deducere si deduce integral taxa pe valoarea
adaugata la data achizitionarii. in luna iulie 2012, solicita scoaterea din evidenta platitorilor de
TVA indeplinind conditiile prevazute de lege privind cifra de afaceri.

Perioada de ajustare este de 20 de ani, cu incepere de la 1 ianuarie 2007 si pana in anul 2026 inclusiv.

Ajustarea trebuie sa se efectueze pentru toata taxa aferenta perioadei ramase din perioada de ajustare: 2012 - 2026 (15 ani) si persoana respectiva trebuie sa ajusteze in favoarea statului 15 doua zecimi din TVA dedusa initial.

In vederea ajustarii taxei deductibile aferente bunurilor de capital, persoanele impozabile sunt obligate sa tina un registru al bunurilor de capital, in care sa evidentieze pentru fiecare bun de capital, urmatoarele informatii:
a) data achizitiei, fabricarii, finalizarii construirii sau transformarii/modernizarii;
b) valoarea (baza de impozitare) a bunului de capital;
c) taxa deductibila aferenta bunului de capital;
d) taxa dedusa;
e) ajustarile efectuate conform art. 149 alin. (4) din Codul fiscal.

Aceast registru trebuie pastrat pe o perioada care incepe in momentul la care TVA aferenta
achizitiei bunului de capital devine exigibila si se incheie la 5 ani dupa expirarea perioadei in care se poate solicita ajustarea deducerii. Orice alte inregistrari, documente si jurnale privind bunurile de capital trebuie pastrate pentru aceeasi perioada.

NU se efectueaza ajustarea taxei deductibile aferente bunurilor de capital daca suma care ar rezulta ca urmare a ajustarii fiecarui bun de capital este mai mica de 1.000 lei.
[art. 149 alin. (6) Cod fiscal, pct. 54 alin. (11) si (13) din Norme]

Definitii:

Bunuri: reprezinta bunuri corporale mobile si imobile, prin natura lor sau prin destinatie. Energia electrica, energia termica, gazele naturale, agentul frigorific si altele de aceasta natura se considera bunuri corporale mobile.
[art. 125^1 alin. (1) pct. 6 Cod fiscal]

Active corporale fixe: reprezinta orice activ detinut pentru a fi utilizat in productia sau livrarea de
bunuri ori in prestarea de servicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau pentru scopuri administrative, daca acest activ are durata normala de utilizare mai mare de un an si valoare mai mare decat limita prevazuta prin hotarare a Guvernului sau titlul VI.
[art. 125^1 alin. (1) pct. 3 Cod fiscal]


Persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare:

-Ajusteaza TVA efectiv dedusa aferenta sumei care a fost platita furnizorului/prestatorului pentru bunurile de natura stocurilor, serviciilor neutilizate, activelor corporale fixe in curs de executie, activelor corporale fixe, altele decat cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. 149 din Codul fiscal, precum si pentru bunurile de capital.

- aceeasi regula de ajustare se aplica si achizitiilor de bunuri/servicii efectuate de la o persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare, altele decat cele prevazute la art. 1342 alin. (6) din Codul fiscal.

[art. 148 alin. (1) lit. c) Cod fiscal, pct. 53 alin. (7) din Norme, art. 149 Cod fiscal, pct. 54 alin. (18) lit. a), pct. 61 alin. (7) din Norme]
- daca la data anularii codului de TVA, nu a fost achitata integral taxa aferenta achizitiei, pe masura ce se plateste diferenta de taxa, nu se exercita dreptul de deducere a taxei respective.

- in cazul activelor corporale fixe amortizabile, pe masura ce se plateste diferentade taxa, nu se deduce partea din taxa platita corespunzatoare valorii ramase neamortizate la data anularii codului de TVA. [art. 148 alin. (1) lit. c) Cod fiscal, pct. 53 alin. (7) din Norme]

- in cazul bunurilor de capital, daca la data anularii codului de TVA, nu a fost achitata integral taxa aferenta achizitiei, pe masura ce se plateste diferentade taxa, se determina taxa care ar fi deductibila sau nedeductibila corespunzator utilizarii bunului de capital pentru operatiuni cu ori fara drept de deducere in cadrul perioadei de ajustare si se evidentiaza in decontul de taxa aferent perioadei fiscale in care taxa a fost platita. [ pct. 54 alin. (19) din Norme]


EXCEPTIE!

BUNURI CARE NU SE AFLA IN STOC LA DATA ANULARII CODULUI DE TVA, ACHIZTIONATE INAINTE ANULARII CODULUI DE TVA:Persoanele impozabile care au efectuat achizitii pe perioada in care au aplicat sistemul TVA la incasare sau cele care au efectuat achizitii de la persoane impozabile care aplicau sistemul TVA la incasare, al caror cod de TVA este anulat la cerere, au drept de deducere, la data platii, a TVA neachitata aferenta achizitiilor de bunuri efectuate inainte de anularea codului de TVA, dar care nu se aflau in stoc la data anularii codului de TVA, conform art. 145 - 147 din Codul fiscal.

Deducerea se realizeaza prin inscrierea sumelor deduse in formularul 307 "declaratie privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata" si restituirea sumelor respective de la bugetul de stat.
[pct. 45 alin. (14) din Norme]

In cazul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing, daca transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc dupa anularea codului de TVA a locatarului/utilizatorului, acesta are obligatia, pana cel tarziu pe data de 25 a lunii urmatoare celei in care a intervenit transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, sa ajusteze:

a) taxa deductibila aferenta bunurilor de capital, inclusiv taxa platita sau datorata inainte de data transferului dreptului de proprietate, potrivit prevederilor art. 149 din Codul fiscal si pct. 54 din norme;

OBS!
Data la care bunul de capital se considera achizitionat din punctul de vedere al TVA de locatar/utilizator este data la care se face transferul dreptului de proprietate. Pentru taxa aferenta achizitiei bunurilor de capital care au fost cumparate de locatar/utilizator printr-un contract de leasing, perioada de ajustare incepe la data de 1 ianuarie a anului in care a avut loc
transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, dar ajustarea se efectueaza pentru suma integrala a taxei deductibile aferente bunurilor de capital, inclusiv pentru taxa platita sau datorata inainte de data transferului dreptului de proprietate.

b) taxa deductibila aferenta activelor corporale fixe, constatate pe baza de inventariere, altele decat cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. 149 din Codul fiscal, corespunzator valorii ramase neamortizate la momentul schimbarii regimului. [pct. 61 alin. (9), pct. 54 alin. (1) din Norme]

Ajustarea se declara in formularul 307 "declaratie privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata" .


FACTURI EMISE dupa ANULAREA CODULUI DE TVA

PENTRU BUNURI LIVRATE/SERVICII PRESTATE iNAINTE DE ANULAREA CODULUI DE TVA
DE PERSOANELE IMPOZABILE CARE AU APLICAT SISTEMUL TVA LA iNCASARE


Persoana impozabila care a aplicat sistemul TVA la incasare si al carei cod de TVA a fost anulat
la cerere are obligatia sa colecteze TVA pentru facturile emise dupa anularea codului de TVA pentru bunurile livrate/serviciile prestate inainte de anularea codului de TVA, potrivit regulii generale:

in cazul operatiunilor pentru care se aplica sistemul de TVA la incasare prevazut la art. 134^2 alin. (3), regimul de impozitare aplicabil este regimul in vigoare la data la care intervine faptul generator, cu exceptia situatiilor in care se emite o factura sau se incaseaza un avans, inainte de data la care intervine faptul generator. in aceste situatii se aplica regimul de impozitare in vigoare la data emiterii facturii sau la data incasarii avansului, dupa caz. [art. 134 alin. (4^1 ) Cod fiscal]


REGULARIZAREA FACTURILOR EMISE iNAINTE DE ANULAREA CODULUI DE TVA
DE PERSOANELE IMPOZABILE CARE AU APLICAT SISTEMUL TVA LA iNCASARE

Persoana impozabila care a aplicat sistemul TVA la incasare si al carei cod de TVA a fost anulat
la cerere are obligatia sa colecteze TVA la data incasarii, daca incasarea are loc in termen de 90 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, sau in cea de-a 90-a zi calendaristica de la data emiterii facturii pentru:

1. facturile emise inainte de anularea codului de TVA pentru contravaloarea totala a livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii, indiferent daca acestea sunt ori nu incasate, daca livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor are loc dupa anularea codului de TVA;

2. facturile emise inainte de anularea codului de TVA pentru contravaloarea partiala a livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii emise inainte de anularea codului de TVA, daca livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor are loc dupa anularea codului de TVA, numai pentru TVA aferenta contravalorii partiale a livrarilor/prestarilor facturate inainte de anularea codului de TVA.
Pentru facturile partiale emise de catre persoana impozabila inainte de anularea codului de TVA, care nu au fost incasate integral inainte de anularea codului de TVA, orice sum# incasata dupa anularea codului de TVA se atribuie mai intai partii din factura neincasate pana la anularea codului de TVA, atat la furnizor, cat si la beneficiar.

TVA-ul astfel colectat se declara in formularul 311 declaratie privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) sau g din Codul fiscal, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a avut loc incasarea, data pana la care trebuie efectuata si plata TVA.

[art. 156^3alin. (9) lit. b) alin. (10^1 ) Cod fiscal, art. 134 alin. (4^1 )alin. (5), art. 134^2 alin. (7) lit. b), pct. 16^2 alin. (21) lit.b), OANAF nr. 2224/2013]

REGULARIZAREA FACTURILOR EMISE iNAINTE DE ANULAREA CODULUI DE TVA
DE PERSOANELE IMPOZABILE CARE NU AU APLICAT SISTEMUL TVA LA iNCASARE

daca au fost emise facturi sau au fost incasate avansuri pentru contravaloarea partiala a
livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii taxabile, inainte de anularea codului de TVA, iar
livrarea/prestarea intervine dupa anularea codului de TVA, se va proceda la regularizare pentru a se aplica regimul de impozitare in vigoare la data livrarii de bunuri/prestarii de servicii, prin emiterea unei facturi de regularizare pe care se inscrie cu semnul minus baza de impozitare si TVA colectata pentru partea facturata/incasata inainte de anularea codului de TVA si concomitent se inscrie contravaloarea integrala a livrarii de bunuri/prestarii de servicii fara TVA aplicand regimul de scutire pe aceeasi factura sau pe o factura separata, conform prevederilor art. 159 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal.

Facturile de regularizare se transmit beneficiarului care are obligatia sa efectueze ajustarile TVA
deduse in conformitate cu prevederile art. 148 si 149 din Codul fiscal.

Factura de regularizare nu trebuie sa contina mentiunea referitoare la codul de inregistrare in scopuri de TVA a furnizorului/prestatorului. Furnizorul/Prestatorul poate solicita restituirea TVA colectate astfel regularizate pe baza formularului 307"Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata".

[art. 134 alin. (5) Cod fiscal, pct. 15^2 din Norme, pct. 152 din Norme, art. 156^3 alin. (9) lit. b) Cod fiscal]

AJUSTAREA BAZEI DE IMPOZITARE PENTRU OPERATIUNI REALIZATE INAINTE DE ANULAREA CODULUI DE TVA

In cazul in care evenimentele prevazute la art. 138 din Codul fiscal intervin ulterior anularii
codului de TVA la cerere, se va proceda la ajustarea bazei impozabile aplicandu-se regimul de
impozitare al operatiunii de baza care a generat aceste evenimente. in acest sens
furnizorul/prestatorul neinregistrat in scopuri de TVA emite factura conform prevederilor pct. 20 alin. (1) pe care inscrie cu semnul minus reducerea bazei de impozitare si a taxei colectate.

Facturile respective se transmit beneficiarului care are obligatia sa efectueze ajustarile taxei deduse in conformitate cu prevederile art. 148 si 149 din Codul fiscal. Factura de regularizare nu trebuie sa contina mentiunea referitoare la codul de inregistrare in scopuri de TVA a furnizorului/prestatorului.

Furnizorul/Prestatorul poate solicita restituirea taxei colectate astfel regularizate pe baza
formularului 307 "Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata".
[pct. 16^1 alin. (4), pct. 20 alin. (1) din Norme]

Persoanele obligate la aplicarea sistemului TVA la incasare aplica prevederile art. 1342 alin. (10) si (11) din Codul fiscal, potrivit carora in cazul evenimentelor mentionate la art. 138, regimul de impozitare, cotele aplicabile si cursul de schimb valutar sunt aceleasi ca si ale operatiunii de baza care a generat aceste evenimente, dar pentru stabilirea exigibilitatii taxei se aplica urmatoarele prevederi:

a) pentru situatia prevazuta la art. 138 lit. a):

1. in cazul in care operatiunea este anulata total inainte de livrare/prestare, exigibilitatea taxei
intervine la data anularii operatiunii, pentru contravaloarea pentru care a intervenit exigibilitatea taxei.

Pentru contravaloarea pentru care nu a intervenit exigibilitatea taxei se opereaza anularea taxei neexigibile aferente;

2. in cazul in care operatiunea este anulata partial inainte de livrare/prestare, se opereaza
reducerea taxei neexigibile aferente contravalorii pentru care nu a intervenit exigibilitatea taxei, iar in situatia in care cuantumul taxei aferente anularii depaseste taxa neexigibila, pentru diferenta exigibilitatea taxei intervine la data anularii operatiunii;

b) pentru situatia prevazuta la art. 138 lit. b) se aplica corespunzator prevederile lit. a);
c) pentru situatia prevazuta la art. 138 lit. c) se aplica corespunzator prevederile lit. a) pct. 2;
d) pentru situatia prevazuta la art. 138 lit. d) se opereaza anularea taxei neexigibile aferente;
e) pentru situatia prevazuta la art. 138 lit. e) se aplica corespunzator prevederile lit. a).
in situatia livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii pentru se aplica sistemul TVA la incasare, daca evenimentele mentionate la art. 138 intervin dupa cea de-a 90-a zi de la data emiterii facturii sau, dupa caz, de la data termenului-limita pentru emiterea acesteia, taxa este exigibila la data la care intervine evenimentul.

[pct. 20 alin. (1^1) din Norme, art. 134^2 alin. (10)-(11) Cod fiscal]

Evenimentele prevazute la art. 138, in cazul carora baza de impozitare se reduce, sunt:

a) daca a fost emisa o factura si, ulterior, operatiunea este anulata total sau partial, inainte de livrarea bunurilor sau de prestarea serviciilor;

b) in cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea, calitatea ori pre#urile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, precum si in cazul anularii totale ori partiale a contractului pentru livrarea sau prestarea in cauza ca urmare a unui acord scris intre parti sau ca urmare a unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile sau in urma unui arbitraj;

c) in cazul in care rabaturile, remizele, risturnele si celelalte reduceri de pret prevazute la art. 137 alin. (3) lit. a) sunt acordate dupa livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor;

d) in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea nr. 85/2006;

e) in cazul in care cumparatorii returneaza ambalajele in care s-a expediat marfa, pentru ambalajele care circula prin facturare.
[art. 138 Cod fiscal]


Sursa: DGRFP Brasov


Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Data aparitiei: 27 Septembrie 2013


Votati articolul "Sinteza zilei: Ajustarea TVA dedusa la iesirea din evidenta ca platitor de TVA la cerere":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Cum se calculeaza Contributiile petru sanatate pentru un angajat cu conventie

Intrebare: Va scriu in numele administratorilor de imobil . Pina acum era mai simplu sa fii administrator la o Asociatie de Proprietatri dar in ultima porioada domnii guvernanti vor sa-si mareasca fondurile pe seama populatiei .Nu mai spunem ca din 2011 este mai rau ca la o SC si desi biroul de sustinere din cadrul Primariei Constanta a transmis scris ca :
pentru CONVENTII - NU SE PLATESTE CASS, CAS,SOMAJ - NUMAI IMPOZIT 16% .
ACUM DE LA SANATATE SE CALCULEAZA CONTRIBUTII INCEPIND CU ANUL 2005 . ESTE CORECT MAI ALES IN CAZUL IN CARE PERSOANELE IN CAUZA NU AU FOST INSTIINTATI IN NICI UN FEL PINA NU S-AU DUS PERSONAL LA SANATATE ?? In cazul acestor DARI-TAXE nu exista prescrieri ??
Si pe linga aceste sume nu trebuie sa va spun care sunt PENALITATILE .
Intrebarea mea este cui trebuie sa ne adresam ca sa rezolvam aceasta problema ? CUMVA GUVERNULUI ??Toti acesti administratori sunt fie pensionari fie salariati deci au calitatea de asigurati si platesc contributii . Ex: pentru 2005-2008 = 3.995 lei platibili pina in 15.06.2014 , daca nu a fost amenintat ca i se va face poprire pe pensie . In prezent persoana se intretine numai din pensie si mai stiu ca orice retinere salariala se poate face numai cu hotarire judecatoreasca ?
Stiu ca in lege se specifica ca trebuie sa platesti contributie CASS pentru orice venit dar la acel moment ne-am interesat si ni s-a spus ca nu trebuie , CINE ESTE VINOVAT SI CUM PUTEM REZOLVA .

Raspuns: Persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 27 Septembrie 2013 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user

Intrebare antispam: 4 + 4 =
  Da, doresc să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare

Adauga acest articol in site-ul tau

Subiectele saptamanii

 • Schimbari procedurale pentru contribuabilii mijlocii de la 01 aprilie 2018

  • Prin Legea nr. 30/2018 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 49 din 18/01/2018 au fost completate dispozitiile art. 30 din Codul de procedura fiscala. La acest articol se introduce un nou alineat care prevede ca administrarea obligatiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, inclusiv de sediile secundare ale acestora, se realizează de organul fiscal de la nivel judeţean sau al municipiului Bucuresti, dupa caz. Aceste pr...» citeste mai departe aici

 • Proiectul de amanare a termenului pentru declaratia 600. Iata ce motive invoca Guvernul!

  • Ministerul Finantelor a facut public proiectul de ordonanta de urgenta referitor la amanarea termenului de depunere a controversatei declaratii 600. Conform informatiilor prezentate in acest document, noul termen de depunere a declaratiei 600 va fi 1 martie 2018, nu 31 ianuarie, asa cum este in prezent. Conform unui articol anterior despre ...» citeste mai departe aici

 • Ministrul Finantelor: Ne gandim sa nu mai fie necesara depunerea Declaratiei 600 ai plata sa se faca pe baza de CNP

  • Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat marti la Senat, ca regimul declararii veniturilor din activitati independente ar putea fi modificat astfel incat sa nu mai fie necesara depunerea Declaratiei 600, iar plata contributiilor sociale aferente sa se faca pe baza de CNP. „Ne gandim la posibilitatea ca persoanele vizate sa nu mai depuna Declaratia 600 si plata sa se faca pe baza de CNP (n.n.- Cod Numeric Personal)”, a declarat Ionut Misa la intrebarile legat...» citeste mai departe aici

 • Impozit pe venitul obtinut din tranzactii imobiliare. Cum se procedeaza?

  • In analiza de astazi dezbatem cazul unei persoane fizice inregistrata drept platitoare de TVA pentru tranzactii imobiliare. Intrebarea este daca aceasta plateste 3% impozit tranzactii, retinut de notar sau 10% impozit pe venit.   Iata raspunsul specialistului! Se face apel la dispozitiile art. 67 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, potrivit carora veniturile din activitati independ...» citeste mai departe aici

 • Buletin ANAF: acte normative cu incidenta fiscala in perioada 15-19 ianuarie 2018

  • ANAF a publicat lista si continutul noutatilor legislative cu incidenta fiscala in perioada 15-19 ianuarie 2018, publicate in Monitorul Oficial. Mai jos puteti sa studiati cuprinsul numarului 4 (170) din 2018. 1. Legea nr.29/2018 privind anularea unor obligatii fiscale (M.Of. nr.52 din 18 ianuarie 2018);   2. Legea nr.30/2018 pentru completarea art.30 din Legea nr.207/2015 privind Codu...» citeste mai departe aici

 • ABC-ul investitiei la Bursa

  • Cu siguranta si voi ati ajuns la concluzia ca in prezent cel mai rau lucru care ti se poate intampla este sa fii neinformat. Cu atatea resurse in jurul nostru, nu poti sa-ti permiti sa spui „n-am stiut, n-am inteles, n-am aflat.” Stii acum cate ceva despre educatia financiara, despre imprumuturile in franci elvetieni, despre criza, Robor, despre imprumuturile online (krediti online), despre biroul de credit. Da...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial

Newsletter zilnic GRATUIT

Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate
Aboneaza-te la newsletterul Contabilul.ro si primesti gratuit Raportul special "Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate".
Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Codul Fiscal 2018 - modificarile legii
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"


email
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu informatii si oferte contabile
X