email
Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Buletin informativ CECCAR cu explicatii utile: Noutati legislative 14-25.03.2016

noutati legislativebuletin ceccaroug 442015facilitati fiscalemodificari normecodul fiscal

Un nou buletin CECCAR Bihor prezinta in detaliu modificarile aduse de unele dintre cele mai importante acte normative cuprinse in intervalul  14–25.03.2016.

    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii (M. Of. nr. 189 din 14 martie 2016)

-    persoanele fizice cu venituri lunare din pensii al caror cuantum depaseste valoarea, intregita prin rotunjire in plus la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv datoreaza contributia lunara pentru asigurarile sociale de sanatate, calculata potrivit prevederilor Codului fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

    Ordinul ministrului finantelor publice nr. 319/2016 pentru aprobarea conditiilor privind distrugerea in antrepozitul fiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate pentru consum (M. Of. nr. 203 din 18 martie 2016)

-    distrugerea totala a produselor accizabile intr-un antrepozit fiscal nu se considera eliberare pentru consum atunci cand se datoreaza unor cauze fortuite sau de forta majora ori atunci cand produsele accizabile nu mai indeplinesc conditiile legale de comercializare si nici nu pot fi procesate ori transformate in vederea obtinerii unor produse care pot fi comercializate.

 

    Ordinul comun al ministrului fondurilor europene si ministrului finantelor publice nr. 285/300/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind transferul investitiilor realizate din sursele de finantare publice, in cadrul proiectelor de investitii aprobate prin contractele de finantare aferente Programului operational sectorial Mediu (M. Of. nr. 193 din 15 martie 2016)

*    reglementeaza regimul TVA in cazul investitiilor in sectorul de apa – cadrul legal in vigoare, realizate din:

–   finantari exclusiv din fonduri publice;

– finantari din surse proprii – finantari private asumate de operatorii sau operatorii regionali ai serviciului public de alimentare cu apa si canalizare;

– finantari mixte din fonduri publice si fonduri private ale operatorilor.

 

    Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 950/2016 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 188 din 14 martie 2016)

    modifica instructiunile privind completarea si depunerea formularului 200 Declaratie privind veniturile realizate din Romania, in sensul ca declaratia se completeaza distinct pentru fiecare venit brut primit de un participant de la un organizator sau platitor de venituri din jocuri de noroc, indicandu-se perioada de realizare a venitului.

 

    Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 889/2016 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu (M. Of. nr. 203 din 18 martie 2016)

    se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:

– "Referat privind solutionarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu";

– 162 "Decizie privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu";

– "Notificare privind incetarea regimului de declarare derogatoriu".

    contribuabilii/platitorii pentru care a fost aprobat regimul de declarare derogatoriu:

– nu sunt supusi procedurilor curente de notificare si de impunere din oficiu pentru nedepunerea declaratiilor fiscale;

– nu se includ in lista contribuabililor/platitorilor declarati inactivi.

 

    Legea nr. 26/2016 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Dubai la 4 mai 2015 (M. Of. nr. 225 din 25 martie 2016)

√ ratifica Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Dubai la 4 mai 2015.

 

    Legea nr. 27/2016 privind ratificarea Conventiei dintre Romania si Regatul Norvegiei pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnata la Oslo la 27 aprilie 2015 (M. Of. nr. 218 din 24 martie 2016)

√ ratifica Conventia dintre Romania si Regatul Norvegiei pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnata la Oslo la 27 aprilie 2015.

 

    Legea nr. 28/2016 privind ratificarea Conventiei dintre Romania si Republica Italiana pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si prevenirea evaziunii fiscale si a Protocolului aditional la conventie, semnate la Riga la 25 aprilie 2015 (M. Of. nr. 217 din 24 martie 2016)

√ ratifica Conventia dintre Romania si Republica Italiana pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si prevenirea evaziunii fiscale si Protocolul aditional la conventie, semnate la Riga la 25 aprilie 2015.

           

    Legea nr. 29/2016 privind ratificarea Conventiei dintre Romania si Republica Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnata la Craiova la 24 aprilie 2015 (M. Of. nr. 220 din 24 martie 2016)

√ ratifica Conventia dintre Romania si Republica Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnata la Craiova la 24 aprilie 2015.

 

    Hotararea Guvernului nr. 159/2016 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016 (M. Of. nr. 208 din 21 martie 2016)

            Titlul III "Impozitul pe veniturile microintreprinderilor"

– in cazul in care, in cursul unui trimestru, numarul de salariati se modifica, cotele de impozitare se aplica in mod corespunzator, avand in vedere numarul de salariati existent la sfarsitul ultimei luni a trimestrului respectiv.

 

            Titlul IV "Impozitul pe venit"

– au fost detaliate reglementarile cu privire la excluderea de la evaluare a avantajelor sub forma utilizarii in scop personal a vehiculelor pentru care cheltuielile sunt deductibile in cota de 50% conform prevederilor art. 25 alin. (3) lit. l) din Codul fiscal si pentru care sunt aplicabile prevederile art. 68 alin. (7) lit. k) din Codul fiscal, acestea fiind venituri neimpozabile la nivelul persoanei fizice beneficiare;

– profesorii si cercetatorii nerezidenti care desfasoara o activitate in Romania ce depaseste perioada de scutire stabilita prin conventiile de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu diverse state se impun pentru veniturile realizate in intervalul de timp ce depaseste perioada de scutire, potrivit titlului IV sau art. 223 alin. (1) si (2) al titlului VI, dupa caz, din Codul fiscal.

 

            Titlul VII "Taxa pe valoarea adaugata"

– s-au adus clarificari cu privire la momentul la care intervine faptul generator de taxa in cazul unor servicii de inchiriere, leasing, concesionare, arendare de bunuri, acordare cu plata pe o anumita perioada a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct si superficie, asupra unui bun imobil, in situatia in care nici contractul, nici factura nu prevad un termen-limita pentru efectuarea platii;

– in privinta cartelelor preplatite care pot fi utilizate pentru mai multe scopuri si pentru care nu se poate determina momentul utilizarii creditului si destinatia acestuia s-a precizat ca tratamentul este similar cu cel al cartelelor preplatite care pot fi utilizate numai pentru servicii de telecomunicatii;

– s-a mentionat ca o persoana care vinde un voucher cu scop multiplu, fara sa efectueze si livrarea de bunuri/prestarea de servicii in schimbul acestuia, se considera ca realizeaza tranzactii cu mijloace de plata;

– s-au explicat conditiile in care se aplica taxarea inversa in cazul bunurilor prevazute la art. 331 alin. (2) lit. i) – k) din Codul fiscal, avand in vedere conditia suplimentara, introdusa prin Legea nr. 358/2015, respectiv ca valoarea pe factura sa fie egala sau mai mare de 22.500 de lei, fiind inclus si un e­xemplu in acest sens;

– s-au completat prevederile legale cu regimul TVA aplicabil achizitiilor intracomunitare de medicamente care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat care sunt transportate din alt stat membru in Romania in vederea testarii;

– taxa pe valoarea adaugata se considera inclusa in contrapartida unei livrari sau prestari si atunci cand contrapartida este stabilita prin lege, licitatie, hotarare a instantei sau ale situatii similare fara nicio mentiune referitoare la TVA;

– a fost inclusa posibilitatea ajustarii taxei deduse pentru bunurile de capital intr-o declaratie stabilita prin ordin al presedintelui ANAF, in cazul in care dintr-o eroare nu s-a efectuat ajustarea in ultimul decont depus, de catre persoanele impozabile carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA;

– au fost completate informatiile care trebuie inscrise in facturi referitoare la adresa furnizorului/prestatorului, prin mentionarea judetului/sectorului;

– au  fost clarificate conditiile in care nu se aplica re­gu­lile asocierii si a fost introdus un e­xemplu pentru situatia in care o parte din bunurile rezultate in urma unei asocieri sunt distribuite catre membrii.

 

            Titlul VIII "Accize si alte taxe speciale"

– in toate situatiile in care autori­zarea/reautorizarea operatorilor economici intra in competenta comisiei, certificatul de atestare fiscala si datele cu privire la cazierul fiscal se obtin de catre directia de specialitate care asigura secretariatul comisiei, de la nivelul autoritatii fiscale centrale;

– nedepunerea in termen a cererii de restituire si a documentelor insotitoare nu conduce la pierderea dreptului de restituire, cu conditia ca acestea sa fie depuse in cadrul termenului de prescriptie prevazut la art. 219 din Codul de procedura fiscala;

– au fost stabilite documentele pe care operatorii economici trebuie sa le depuna pentru a putea beneficia de restituirea accizelor in cazul scutirii indirecte.

 

Titlul IX "Impozite si taxe locale"

√ persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta are obligatia sa colecteze taxa pe cladiri de la concesionar, locatar, administrator sau utilizator, dupa caz, si sa o verse la bugetul local, pana la data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului.

 

    Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1053/2016 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa (M. Of. nr. 209 din 22 martie 2016)

√ in anexa nr. 3 "Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat" s-au introdus doua noi pozitii, taxa de viciu  si taxa pentru videoloterie.

 

    Ordinul ministrului finantelor publice nr. 378/2016 pentru modificarea si completarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale in cazul creantelor administrate de catre organul fiscal central, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.831/2015 (M. Of. nr. 219 din 24 martie 2016)

√ organul fiscal anuleaza penalitatile de intarziere, precum si o cota de 54,2% din dobanzi, aferente obligatiilor de plata principale cu termene de plata pana la 30 septembrie 2015, inclusiv, si individualizate in decizii de impunere, emise ca urmare a unei inspectii fiscale, si comunicate in perioada cuprinsa intre 1 octombrie 2015 si data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

    a) diferentele de obligatii de plata principale individualizate in deciziile de impunere emise ca urmare a inspectiei fiscale sunt stinse prin orice modalitate prevazuta de lege in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 4/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale;
    b) o cota de 45,8% din dobanzile aferente obligatiilor prevazute la lit. a) si individualizate in deciziile de impunere/deciziile referitoare la obligatiile fiscale accesorii este stinsa prin orice modalitate prevazuta de lege in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 4/2016 sau in termenul de plata prevazut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, in cazul in care deciziile referitoare la obligatiile fiscale accesorii sunt comunicate dupa termenul de 90 de zile;
    c) cererea de anulare a accesoriilor se depune in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 4/2016, sub sanctiunea decaderii.

√ organul fiscal emite o instiintare de respingere a notificarii, ori de cate ori constata ca respectivul contribuabil nu se incadreaza in niciuna dintre ipotezele reglementate de prevederile art. 1 – 4 din ordonanta de urgenta;

√ notificarea poate fi retrasa de contribuabil oricand, prin depunerea in acest sens a unei cereri la organul fiscal competent. Organul fiscal competent comunica contribuabilului decizia prin care se ia act de retragerea notificarii si se desfiinteaza decizia de amanare la plata a obligatiilor de plata accesorii;

√ cererea de anulare a accesoriilor poate fi retrasa de contribuabil oricand. Prin retragerea cererii, contribuabilul isi mentine dreptul de a depune o noua cerere, cu respectarea conditiilor prevazute in acest sens de ordonanta de urgenta.

Multumim, cu aceasta ocazie, CECCAR Bihor, pentru informare.


de Miruna Petrache

NOUTATI Contabile 2023

Care sunt noile modificari contabile valabile in 2023?


Aflati care sunt noutatile contabile pentru 2023 in Ghidul practic al contabilitatii. Legislatie explicata - Exemple detaliate - Monografii contabile!

Concret, Ghidul practic al contabilitatii va ofera explicatii, interpretari si solutii pentru subiecte sensibile de ultima ora legate de:

 •   Fondul comercial
 •   Reevaluarea imobilizarilor
 •   Titluri pe termen scurt
 •   Decalaje in aprovizionare
 •   Reduceri comerciale si financiare primite si acordate
 •   Vanzari online
 •   Penalitati comerciale
...vezi AICI lista completa >>

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
noutati legislativebuletin ceccaroug 442015facilitati fiscalemodificari normecodul fiscal


Data aparitiei: 30 Martie 2016

Votati articolul "Buletin informativ CECCAR cu explicatii utile: Noutati legislative 14-25.03.2016":
Rating:

Nota: 4.5 din 5 din 2 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

 • Baza impozabila a veniturilor unei microintreprinderi: venituri incluse vs. excluse

  • SRL-ul platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor este forma pentru care opteaza adesea antreprenorii atunci cand deschid o afacere. Un aspect important in acest caz este baza impozabila a veniturilor unei microintreprinderi. Pentru a clarifica situatia, prezentam in continuare de ce venituri se tine cont la plata impozitului si care sunt cele excluse, potrivit ultimelor modificari.  ...» citeste mai departe aici

 • Politici Contabile esentiale pentru orice firma - 42 modele editabile

  • Politicile contabile influenteaza dimensiunea rezultatului contabil, a elementelor bilantiere si, ca o consecinta, valoarea indicatorilor economico-financiari. Ele trebuie alese astfel incat sa reflecte cat mai fidel imaginea firmei. Modificarea politicilor contabile poate fi efectuata numai la inceputul unui exercitiu financiar si doar daca apar schimbari legislative sau daca noile politici ofera informatii mai relevante si mai credibile referitoare la operatiunile firmei. In rest,...» citeste mai departe aici

 • Control ANAF. Model de contestatie impotriva unei decizii de impunere

  • Contestatia este o cale administrativa de atac si nu inlatura dreptul la actiune al celui care se considera lezat in drepturile sale printr-un act administrativ fiscal. Contestatia se depune in termen de 45 de zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal, sub sanctiunea decaderii. Daca in actul administrativ fiscal nu au fost mentionate: posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestatiei si organul fiscal la care se depune contestatia, ...» citeste mai departe aici

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2023!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X