Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
email
Noutati in Codul Fiscal 2020 - 11 Monografii Contabile actualizate la zi

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Noutati in Codul Fiscal 2020 - 11 Monografii Contabile actualizate la zi"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.

Intocmirea si depunerea raportarilor contabile la 30 iunie ale operatorilor economici la unitatile teritoriale MFP

raportari contabile30 iunie 2016capitaluri propriicont prescurtat de profit si pierderecont de profit si pierdere

In noul numar al revistei de Finante Publice si Contabilitate, sub egida Ministerului de Finante, a fost prezentat un material referitor la Cadrul legal privind intocmirea si depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2016 la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Materialul este intocmit de Marilena GUGHEA, consilier superior, Directia de Legislatie si Reglementari Contabile, Ministerul Finantelor Publice.

Articolul prezinta unele aspecte privind intocmirea si depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2016 ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, din perspectiva Ordinului ministrului finantelor publice nr. 916/21.06.2016 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2016 a operato-rilor economici.


Cadrul legal privind intocmirea si depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2016 la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice

Intocmirea si depunerea raportarilor contabile la data de 30 iunie la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice se efectueaza in baza Legii contabilitatii nr. 82/1991, republica-ta, cu modificarile si completarile ulterioare, si a actelor normative emise in acest scop de catre Ministerul Finantelor Publice.

Legea contabilitatii precizeaza la art. 4 alin. (1) si art. 28 alin. (2) faptul ca Ministerul Finan-telor Publice elaboreaza si emite norme si reglementari in domeniul contabilitatii, planul de con-turi general, modelele situatiilor financiare, registrelor si formularelor comune privind activitatea financiara si contabila, normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora.

Ministerul Finantelor Publice poate stabili intocmirea si depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice de raportari contabile, de catre persoanele prevazute de lege, si la alte perioade decat anual, in cadrul exercitiului financiar.

In vederea reglementarii aspectelor referitoare la intocmirea si depunerea de catre opera-torii economici a raportarilor contabile la 30 iunie 2016 la unitatile teritoriale ale Ministerului Fi-nantelor Publice, raportari ce au drept scop asigurarea informatiilor necesare sistemului instituti-onal al statului, Ministerul Finantelor Publice a emis Ordinul ministrului finantelor publice nr. 916/ 2016.

Acest ordin cuprinde in Anexa 1 "Sistemul de raportare contabila la 30 iunie a operatorilor economici", parte integranta a ordinului, regulile generale privind intocmirea si depunerea rapor-tarilor contabile la 30 iunie 2016, precum si continutul de informatii al formularelor cuprinse in raportarile contabile.

Categorii de entitati raportoare - Termenul de depunere a raportarilor contabile

"Sistemul de raportare contabila la 30 iunie a operatorilor economici" se aplica de catre urmatoarele categorii de entitati:

a) entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului fi-nantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, si care in exercitiul fi-nanciar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei;

b) societatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministru-lui, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Prevederile respectivului ordin se aplica inclusiv operatorilor economici al caror exercitiu fi-nanciar este diferit de anul calendaristic (conform art. 2 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 916/2016).

Nota: Pentru intocmirea raportarilor contabile la 30 iunie 2016, incadrarea in criteriul pre-vazut la art. 2 alin. (1) si (2) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 916/2016 (referitor la in-registrarea unei cifre de afaceri mai mari de 220.000 lei) se efectueaza pe baza indicatorilor de-terminati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar precedent, respectiv a balantei de verificare incheiate la finele exercitiului financiar precedent. Aceleasi prevederi se aplica si in cazul entitatilor care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Un alt aspect reglementat de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 916/2016 se refera la modalitatea de raportare de catre persoanele juridice care au subunitati fara personalitate juridi-ca si de catre subunitatile deschise in Romania de persoane juridice nerezidente, avand in ve-dere necesitatea asigurarii informatiilor destinate sistemului institutional al statului, astfel:

in cazul persoanelor juridice care au subunitati fara personalitate juridica, activitatea des-fasurata de respectivele subunitati se insumeaza de persoana juridica care intocmeste raporta-rea contabila la 30 iunie 2016 (art. 4 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 916/2016).

Subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Eco-nomic European, indiferent de exercitiul financiar ales, in conditiile legii, trebuie sa aplice preve-derile ordinului si, implicit, sa intocmeasca raportari contabile la 30 iunie 2016.

Pentru intocmirea acestor raportari contabile, verificarea incadrarii in criteriul prevazut la art. 2 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 916/2016 (referitor la inregistrarea unei cifre de afaceri mai mari de 220.000 lei) se efectueaza pe baza indicatorilor determinati conform ra-portarii contabile anuale la 31 decembrie 2015 [art. 5 alin. (1)].

Din punct de vedere contabil, sediile permanente din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate reprezinta subunitati fara personalitate juridica ce apartin acestor persoane juridice si au obligatia intocmirii raportarilor contabile cerute de Legea nr. 82/1991, re-publicata, cu modificarile si completarile ulterioare [art. 5 alin. (2) din Ordinul ministrului finante-lor publice nr. 916/2016].

In situatia in care persoana juridica cu sediul in strainatate isi desfasoara activitatea in Romania prin mai multe sedii permanente, raportarile contabile cerute de Legea nr. 82/1991, re-publicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se intocmesc de sediul permanent de-semnat sa indeplineasca obligatiile fiscale, acesta reflectand activitatea tuturor sediilor perma-nente. in acest scop, sediul permanent desemnat procedeaza la insumarea informatiilor cores-punzatoare activitatii desfasurate de fiecare sediu permanent [art. 5 alin. (3) din Ordinul minis-trului finantelor publice nr. 916/2016].
Situatiile in care o entitate nu trebuie sa intocmeasca raportari contabile la 30 iunie 2016 sunt mentionate la pct. 16 din Anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 916/2016, si anume:

- nu a desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2016;
- in tot semestrul I al anului 2016 s-a aflat in inactivitate temporara;
- este infiintata in cursul anului 2016;
- este persoana juridica aflata in curs de lichidare, potrivit legii.

Referitor la obligatiile de raportare contabila ale entitatilor autorizate, reglementate si su-pravegheate de Banca Nationala a Romaniei, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Finan-ciara, acestea depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile la 30 iunie 2016 in formatul si in termenele prevazute de reglementarile emise de Banca Natio-nala a Romaniei, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiara (art. 7 din Ordinul minis-trului finantelor publice nr. 916/2016).

Termenul pentru depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2016 la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice este prevazut la pct. 17 din Anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 916/2016, si anume, pana cel tarziu data de 16 august 2016.

Structura raportarilor contabile la 30 iunie 2016

- Continutul de informatii al formularelor cuprinse in raportarile contabile - Principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2016 de catre categoriile de entitati care intra sub incidenta Ordinului ministrului finantelor publi-ce nr. 916/2016 sunt cuprinse in Anexa 1 "Sistemul de raportare contabila la 30 iunie a operato-rilor economici", parte integranta a ordinului. Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2016 a operatorilor economici este structurat pe capitole, continand atat prevederi generale privind intocmirea si depunerea raportarilor contabi-le (Capitolul I), cat si aspecte referitoare la continutul de informatii al formularelor de raportare contabila specifice fiecarei categorii de entitati, in functie de reglementarile contabile aplicabile acestora, astfel:  Capitolul II - specific entitatilor care aplica Reglementarile contabile privind situatiile fi-nanciare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul mi-nistrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;

 Capitolul III - specific entitatilor care aplica Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.


Stabilirea componentelor sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2016 de catre entita-tile care aplica Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatii-le financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/ 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza in functie de categoria din care acestea fac parte (microentitati; entitati mici; entitati mijlocii si mari), avand in vedere criteriile prevazute la pct. 9 din reglementarile respective, pe care le prezentam sintetic in tabelul nr. 1.

 

Continuarea AICI.

Sursa: Ministerul Finantelor Publice

 

 

de Contabilul.ro

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
raportari contabile30 iunie 2016capitaluri propriicont prescurtat de profit si pierderecont de profit si pierdere

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 12 August 2016


Votati articolul "Intocmirea si depunerea raportarilor contabile la 30 iunie ale operatorilor economici la unitatile teritoriale MFP":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Alte articole publicate in data de 12 August 2016 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user

Intrebare antispam: 3 + 1 =
  Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Subiectele saptamanii

Newsletter zilnic GRATUIT

Noutati in Codul Fiscal 2020 - 11 Monografii Contabile actualizate la zi
Aboneaza-te la newsletterul Contabilul.ro si primesti gratuit Raportul special "Noutati in Codul Fiscal 2020 - 11 Monografii Contabile actualizate la zi".
Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Modificari in Codul Fiscal 2020 - ATENTIE la monografiile contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Noutati in Codul Fiscal 2020 - 11 Monografii Contabile actualizate la zi"


email
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X