email
Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Proiectul care ne-ar putea scapa de datorii! Noua propunere MFP

creanteproiect MFPdatoriistingere obligatii fiscaletaxele judiciare de timbru


Va aducem la cunostinta ca un nou proiect emis de MFP ar putea duce la eliminarea mai multor tipuri de obligatii restante de plata catre bugetul de stat.

Astfel, proiectul de ordonanta de urgenta reaminteste mai multe situatii care nu au fost reglementate corespunzator in trecut si face mai multe propuneri privind esalonarea la plata a unor obligatii fiscale.

In primul rand, se mentioneaza in Nota de fundamentare a propunerii amintite ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata are ca obiect de reglementare o procedura de acordare a inlesnirilor sub forma esalonarii la plata pentru obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

Esalonarea la plata se acorda pe o perioada de maxim 7 ani pentru toti contribuabilii, de drept public sau privat, indiferent de modul de organizare al acestora, atata timp cat nu au intervenit incidente in ce priveste functionarea normala a acestora.

In prezent:

- actul normativ nu vizeaza esalonarea obligatiilor fiscale care se stabilesc de autoritati care transmit Agentiei Nationale de Administrare Fiscala titlurile de creanta pe care le emit, devenite titluri executorii, in  vederea recuperarii pe calea executarii silite (ex. sumele reprezentand creante rezultate din neregulile aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene). in schimb, achitarea acestor obligatii fiscale intr-un anumit termen reprezinta conditie de mentinere a valabilitatii
esalonarii la plata. in acest context, nu este suficient de clar regimul obligatiilor fiscale reprezentand impozite, taxe, contributii stabilite de alte autoritati, in cazul in care, prin lege, competenta de administrare a acestora se transfera Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in perioada de derulare a unei esalonari la plata;

- in sfera de cuprindere a obligatiilor fiscale ce pot fi esalonate, nu sunt incluse obligatiile fiscale individualizate in acte administrative fiscale a caror executare, la data emiterii certificatului de atestare fiscala emis in scopul esalonarii, este suspendata in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. in situatia in care suspendarea inceteaza in cursul derularii unei esalonari la plata, indeplinirea obligatiei de plata a acestora reprezinta conditie de mentinere a esalonarii. in cele mai multe cazuri, plata acestor sume poate reprezenta, pentru contribuabilul beneficiar al unei esalonari, o povara importanta datorita
cuantumului lor (de regula, sunt stabilite pe mai multe perioade fiscale);

- problema este valabila si in cazul sumelor care au fost esalonate la plata, anterior emiterii unei decizii de desfiintare, si care au fost mentinute in noul act administrativ emis de organul fiscal;
- nu este reglementata institutia juridica a retragerii cererii de esalonare si nici regimul juridic al acesteia;

- una din conditiile necesare pentru aprobarea esalonarii la plata este constituirea, de catre contribuabili, a unei garantii care sa acopere (protejeze) obligatiile fiscale ce pot face obiectul esalonarii.

Obligatia de constituire de garantii nu vizeaza insa institutiile publice si autoritatile/serviciile publice autonome infiintate prin lege organica, in considerarea faptului ca aceste entitati nu au un patrimoniu propriu care sa fie, eventual, grevat de sarcini, ele fiind doar titulare ale unui drept de administrare a bunurilor proprietate a statului

-extinderea sferei de acordare a esalonarii la plata si la alte categorii de obligatii fiscale care, in prezent, sunt excluse.

Astfel, se propune ca in sfera esalonarii la plata sa se includa si:

- sumele stabilite de alte autoritati, a caror administrare a fost transferata Agentiei Nationale de Administrare Fiscala dupa emiterea unei decizii de esalonare la plata. Aceasta in considerarea faptului ca sumele respective nu reprezinta o transmitere de creante, spre recuperare, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, ci o "predare" de titluri ca urmare a transferului de competenta;

- sumele ce au facut obiectul unui act administrativ a carui executare a fost suspendata anterior emiterii deciziei de esalonare la plata si pentru care, in timpul esalonarii, a incetat suspendarea, cu constituirea garantiilor corespunzatoare. Aceste sume pot fi solicitate la esalonare dupa ce suspendarea actului administrativ inceteaza si dupa ce organul fiscal comunica contribuabilului instiintarea de plata in care sunt inscrise obligatiile fiscale pentru care a incetat suspendarea. Odata cu aceasta instiintare, in scopul esalonarii la plata, organul fiscal comunica contribuabilului si decizia referitoare la obligatiile fiscale accesorii, aferente obligatiilor fiscale inscrise in instiintare.

Totodata, a fost reglementata si procedura de solicitare a esalonarii acestor sume, procedura care presupune depunerea de catre contribuabil, inlauntrul termenului de plata pentru mentinerea esalonarii, a cererii de esalonare. Caz contrar, sumele respective reprezinta conditie de mentinere a valabilitatii esalonarii in derulare.

De asemenea, se reglementeaza si faptul ca, in cazul respingerii cererii, contribuabilul trebuie sa achite obligatiile fiscale conditie (obligatiile de a caror plata depinde mentinerea valabilitatii esalonarii la plata), in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei de respingere.

- sumele stabilite prin decizie de impunere, anterior emiterii unei decizii de esalonare la plata, desfiintate in procedura de solutionare a contestatiilor si mentinute prin noul act administrativ emis, in conformitate cu Codul procedura fiscala.

- reglementarea institutiei retragerii cererii de acordare a esalonarii la plata, in sensul ca un contribuabil poate sa renunte oricand, pana la emiterea deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale, la dreptul sau de a beneficia de aceasta facilitate, fara a i se ingradi dreptul de a depune, ulterior, o noua cerere de acordare.

- extinderea exceptiei de la obligatia de constituire a garantiilor si  la alte entitati care administreaza bunuri din domeniul public sau privat al statului sau al unitatilor adminstrativ-teritoriale, inclusiv unitatilor subordonate sau aflate sub autoritatea acestora (institute de cercetare, de drept public si institutii de invatamant superior de stat);

- modificarea procentului suplimentar al valorii garantiei in situatia in care bunurile sunt ipotecate si in favoarea altor creditori (maximum 16% fata de 32% cat este in prezent);

- reglementarea regulii referitoare la procentul suplimentar al garantiei care se poate lua in calcul in cazul in care, pe parcursul derularii esalonarii la plata, se solicita inlocuirea sau redimensionarea garantiei, in sensul ca acesta este cel in vigoare la data inlocuirii/redimensionarii, tinandu-se cont, totodata, de perioada de timp ramasa din esalonarea la plata acordata;

- extinderea conditiei de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata si in ceea ce priveste indeplinirea obligatiei de declarare pana la data de 25 a lunii urmatoare scadentei prevazute de lege;

- reglementarea institutiei renuntarii la esalonarea la plata si regimul juridic al acesteia, in sensul ca pe perioada de valabilitate a unei esalonari, contribuabilul poate renunta in orice moment la aceasta facilitate fara ca organul fiscal sa emita o decizie de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii, daca notifica organul fiscal printr-o cerere de renuntare la esalonarea la plata si daca achita obligatiile fiscale ramase din esalonarea la plata, pana la data la care intervine, potrivit legii, un caz de pierdere a valabilitatii esalonarii. In cazul in care contribuabilul nu respecta aceste conditii, organul fiscal emite decizia de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata a
obligatiilor fiscale, cu toate efectele ce decurg din aceasta pierdere;

- reglementarea dreptului contribuabilului de a beneficia de  mentinerea unei esalonari la plata a carei valabilitate a fost pierduta, o singura data pe perioada de valabilitate a esalonarii.

Repunerea in termen a esalonarilor acordate echivaleaza cu mentinerea esalonarii, astfel ca avantajele masurii sunt de fapt avantajele esalonarii insasi: o alternativa de recuperare a acestora cu scopul ameliorarii incasarii veniturilor bugetare, al asigurarii ritmicitatii acestora, al diminuarii costului recuperarii arieratelor. Pentru ca repunerea sa aiba aceasta finalitate, este necesar ca repunerea sa fie solicitata pana la data la care organul fiscal executa garantia.

- eliminarea termenului de 12 luni in care contribuabilii care sunt beneficiari ai unei esalonari la plata si, in acelasi timp, ai unor acte, autorizatii, acord sau alte acte administrative, puteau solicita o noua esalonare in cazul in care cererea de acordare a esalonarii la plata a fost respinsa sau retrasa.

- reglementarea unei proceduri simplificate de acordare a esalonarii la plata in cazul contribuabililor cu risc fiscal mic.

Accesarea procedurii simplificate presupune acordarea unei esalonari la plata pe o perioada de maximum 12 luni, in baza cererii contribuabilului si cu conditia de a constitui garantii de minimum 20% din sumele solicitate a fi esalonate la plata. Celelalte conditii de accesare sunt, de asemenea, valabile, cu exceptia celor referitoare la dificultatea generata de lipsa temporara de disponibilitati banesti si la capacitatea financiara de plata, conditii acoperite prin grupul vizat de procedura simplificata.

- reglementarea criteriilor in functie de care un contribuabil se incadreaza in categoria de contribuabil cu risc fiscal mic.


D. Proceduri tranzitorii de stingere a obligatiilor fiscale

Pentru eliminarea disfunctionalitatilor care au generat imposibilitatea aplicarii dispozitiilor art.19 si 26 ale Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare este necesara amendarea acestui act normativ.

Avand in vedere inaplicabilitatea prevederilor alin. (1) - (3) ale art. 26 din Legea nr. 146/1997 care stabilesc distributia sumelor din impozitele incasate din onorariile avocatilor, notarilor publici si executorilor judecatoresti datorita modului de administrare a acestor venituri, in raport de prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se propune:

- Abrogarea prevederilor art.26 alin.(1)-(3) referitoare la defalcarea sumelor provenind din impozitele incasate din onorariile avocatilor, notarilor publici si executorilor judecatoresti, in cote de 75% ca venituri la bugetul de stat cuprinse distinct in bugetele de venituri si cheltuieli ale unor institutii, si respectiv 25% ca venituri la bugetele locale.

- Pentru a nu prejudicia contribuabilii prin mentinerea in sarcina acestora a obligatiilor principale nestinse si a accesoriilor corespunzatoare acestora care in perioada de coexistenta a prevederilor legale contradictorii au facut plati in contul bugetelor locale, pe de o parte si pentru a nu afecta nici bugetele locale pe de alta parte, au fost prevazute dispozitii tranzitorii in acest sens, astfel:

* Platile efectuate in contul de venituri al bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza isi au domiciliul fiscal avocatii, notarii publici si executorii judecatoresti, reprezentand impozit, inainte de intrarea in vigoare a actului normativ, sting obligatiile fiscale datorate de contribuabil conform prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, la bugetul de stat, cu data platii acestora.

* Sumele incasate in contul de venituri al bugetului local al unitatilor administrativ-teritoriale in a caror raza teritoriala isi au domiciliul fiscal avocatii, notarii publici sau executorii judecatoresti, inainte de intrarea in vigoare a actului normativ, raman la dispozitia unitatilor administrativ-teritoriale.

Stingerea obligatiilor fiscale se face de catre organul fiscal competent in administrarea contribuabililor iar procedura de predare - primire a informatiilor transmise de catre unitatea administrativ teritoriala beneficiara a sumelor incasate in contul 21.03.02.17 Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici, se aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.

Proiectul de Ordonanta de urgenta pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene poate fi consultat integral AICI.

Sursa: MFP

de Mihaela Pascu

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
creanteproiect MFPdatoriistingere obligatii fiscaletaxele judiciare de timbru

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 06 Martie 2013


Votati articolul "Proiectul care ne-ar putea scapa de datorii! Noua propunere MFP":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Contract colaborare

Intrebare: In cazul unui contract de colaborare intre o societate si o persoana fizica referitor la un serviciu pe o perioada nedeterminata de timp, ce obligatii revin partilor?

Raspuns: se va incheia contract de munca (poate fi si cu timp partial de lucru) intre parti. Se retin si...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 06 Martie 2013 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 8 - 3 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2021 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X