email
E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CECCAR: Modificarile prefigurate de noua Directiva Contabila Europeana si de Directiva privind Transparenta

ProceduriInregistrari si Politici ContabileDirectia Contabilacosturi raportareIMM-uribilantVa prezentam mai jos, in formula integrala, modificarile prefigurate de noua Directiva Contabila Europeana si de Directiva privind Transparenta: alternative pentru diminuarea costurilor de raportare ale IMM urilor din Romania.

Mentionam astfel ca Parlamentul European a adoptat recent doua Directive de interes pentru profesia contabila si mediul de afaceri. Este vorba despre Directiva Contabila si Directiva privind Transparenta. Obiectivul revizuirii celor doua Directive consta in reducerea costurilor administrative pentru companiile mici, cresterea transparentei platilor catre guvernele nationale si crearea unei cerinte de raportare pe fiecare tara. Vom prezenta in cadrul acestui articol, principalele schimbari prefigurate de cele doua Directive. Obiectivul urmarit consta in stimularea dezbaterilor in mediul de afaceri si mediul profesional din Romania cu privire la maniera optima de implementare a acestor directive in legislatia nationala.

in vederea simplificarii cerintelor de raportare pentru IMM-uri, Comisia Europeana a demarat un proces de revizuire a Directivelor Contabile Europene (Directiva a IV a si Directiva a VII a) cu scopul adoptarii unei Directive noi care sa le inlocuiasca.  Potrivit argumentatiei expuse in preambul propunerii, principalele obiective urmarite constau in reducerea costurilor administrative legate de raportare-in special cazul IMM urilor, cresterea comparabilitatii situatiilor financiare ale entitatilor care desfasoara activitati internationale si au un numar mai mare de utilizatori externi, protejarea intereselor investitorilor prin retinerea informatiilor esentiale pentru acestia si cresterea transparentei privind platile efectuate catre guverne de entitatile ce activeaza in industria extractiva sau in sectorul exploatarii padurilor primare. Directiva este dezvoltata in noua capitole care vizeaza: sfera de aplicare, definitii si categorii de societati, prevederi si principii generale, bilantul si contul de profit si pierdere, notele la situatiile financiare, situatiile financiare consolidate, cerinte de publicare, aspecte privind auditul, prevederi privind exceptarile si restrictiile aplicabile acestora, raportarea platilor catre guverne.

Un obiectiv al Directivei consta in uniformizare criteriilor de marime la nivelul Uniunii Europene, deoarece in prezent pragurile de marime utilizate de Statele Membre sunt diferite.

Regasim in noua Directiva patru categorii de entitati dupa marime: microintreprinderi, intreprinderi mici, mijlocii si mari.

in acest sens au fost definite drept microintreprinderi societatile care nu indeplinesc cumulativ doua din urmatoarele trei criterii:

- total bilant: EUR 350 000;

- cifra de afaceri totala: EUR 700 000;

- numar mediu de salariati in cursul anului: 10

Pentru acestea au fost introduse o serie de scutiri care pot fi utilizate optional de Statele Membre.

Microintreprinderile la care se refera Directiva contin entitatile care pot utiliza facultativ sistemul simplificat de contabilitate potrivit legislatiei nationale si o parte din entitatile care intocmesc situatii prescurtate conform OMFP 3.055/2009. Cele care au optat pentru sistemul simplificat prezinta situatii financiare formate din bilant si cont de profit si pierdere, iar cele care aplica OMFP 3.055/2009 prezinta bilant prescurtat, cont de profit si pierdere si note explicative.

Societatile mici sunt cele care, la data bilantului, nu indeplinesc cumulativ doua din urmatoarele trei criterii: total activ 4.000.000 euro (Statele Membre au optiunea de a creste acest prag pana la 6 milioane de euro, cifra de afaceri 8.000.000 euro (Statele Membre au optiunea de a creste acest prag pana la 12 milioane de euro, numar mediu de salariati 50.

Potrivit Directivei situatiile financiare cuprind cel putin bilantul, contul de profit si pierdere si notele explicative la situatiile financiare. Alte componente pot fi incluse doar pentru societati mari si mijlocii.

Din perspectiva Romaniei aceste prevederi semnifica eliminarea cerintei de a prezenta tabloul fluxurilor de trezorerie si situatia variatiei capitalurilor proprii pentru o serie de entitati care depasesc pragurile nationale pentru intocmirea unui set complet de situatii financiare, dar nu depasesc criteriile solicitate de Directiva pentru societatile mijlocii.

Pentru a avea o imagine comparativa, potrivit reglementarilor nationale intocmesc un set complet de situatii financiare societatile care depasesc limitele a doua din urmatoarele trei criterii:

- total active: 3.650.000 euro;

- cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro;

- numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50


Statele membre pot permite intreprinderilor mici sa intocmeasca bilant prescurtat si intreprinderilor mici si mijlocii sa intocmeasca un cont de profit si pierdere prescurtat.

Directiva prescrie o structura minimala a notelor explicate cu informatii solicitate tuturor entitatilor la care se adauga informatii suplimentare pentru entitatile situate in palierele superioare de marime.

Exista o flexibilitate maxima in stabilirea cerintelor de informare si a simplificarilor permise deoarece in cazurile in care directiva permite statelor membre sa impuna cerinte suplimentare, de exemplu, pentru intreprinderile mici, aceasta inseamna ca statele membre pot utiliza aceasta optiune integral sau partial, impunand mai putin decat permite optiunea. in mod similar, in cazurile in care directiva permite statelor membre sa utilizeze scutirea prevazuta, de exemplu, pentru intreprinderile mici, aceasta inseamna ca statele membre pot scuti astfel de intreprinderi integral sau partial.

Societatile mijlocii sunt acele societati care depasesc criteriile pentru societatile mici, dar care la data bilantului nu indeplinesc doua din urmatoarele trei criterii: total activ 20.000.000 euro, cifra de afaceri 40.000.000 euro, numarul mediu de salariati 250. Societatile mari sunt cele care la data bilantului depasesc doua din urmatoare trei criterii: total activ 20.000.000 euro, cifra de afaceri 40.000.000 euro si numar de salariati 250.

Statele Membre nu sunt obligate sa defineasca categorii separate pentru intreprinderile mari si pentru cele mijlocii daca pentru intreprinderile mijlocii exista aceleasi cerinte ca pentru intreprinderile mari.

Potrivit Directivei grupurile mici sunt exceptate de la obligatia de a intocmi situatii financiare consolidate si un raport consolidat al administratorilor, cu exceptia cazului in care una dintre intreprinderile afiliate este o entitate de interes public. Statele membre pot excepta grupurile mijlocii de la obligatia de a intocmi situatii financiare consolidate si un raport consolidat al administratorilor, cu exceptia cazului in care una dintre intreprinderile afiliate este o entitate de interes public. in Romania grupurile mici si o parte importanta a grupurilor mijlocii deja sunt deja scutite de cerinta de intocmire a situatiilor consolidate deoarece potrivit legislatiei nationale o societate-mama este scutita de la intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate daca, la data bilantului consolidat, societatile comerciale care urmeaza sa fie consolidate nu depasesc impreuna, pe baza celor mai recente situatii financiare anuale ale acestora, limitele a doua dintre urmatoarele 3 criterii:

- total active: 17.520.000 euro;

- cifra de afaceri neta: 35.040.000 euro;

- numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 250

Principiile contabile enuntate de Directiva sunt: principiul continuitatii activitatii, permanenta metodelor, prudenta, contabilitatea de angajamente, necompensarea  intre elementele de active si datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli si evaluarea separata a elementelor de active si datorii, prevalenta economicului asupra juridicului, principiul costului istoric si principiul intangibilitatii bilantului de deschidere. Directiva instituie posibilitatea abaterii de la cerintele sale referitoare la recunoastere, evaluare, prezentare, publicare si consolidare atunci cand efectele respectarii lor sunt nesemnificative,  dar permite Statelor Membre de a limita actiunea acestei prevederi la cerintele de prezentare si de publicare.

Statele membre au posibilitatea de a scuti intreprinderile de la aplicarea principiului prevalentei economicului asupra juridicului.  Consideram insa ca utilizarea acestei optiuni ar afecta calitatea informatiei raportate si ar contraveni obiectivului federator al imaginii fidele.  Observam importanta acordata principiului prudentei. Directiva prevede ca Statele Membre pot permite recunoasterea datoriilor previzibile si a pierderilor potentiale. Principiul intangibilitatii solicita ca bilantul de deschidere sa corespunda cu bilantul de inchidere. Cu toate acestea, statele membre pot impune ajustarea cifrei pentru exercitiul financiar precedent daca sumele prezentate in situatiile financiare nu sunt comparabile. Daca valorile nu sunt comparabile sau sunt ajustate, acest lucru se prezinta in notele la situatiile financiare, insotit de explicatii.

Utilizarea valorii juste

Ca exceptie de la principiul costului istoric Statele membre pot permite sau impune evaluarea la valoarea justa a imobilizarilor. Utilizarea valorii juste este deja  permisa pentru imobilizarile corporale in reglementarile nationale.

Statele membre pot permite sau impune tuturor intreprinderilor, sau oricarei categorii de intreprinderi, sa evalueze instrumentele financiare, inclusiv instrumentele financiare derivate, la valoarea justa sau sa evalueze anumite categorii de active, altele decat instrumentele financiare la valoarea lor justa. Optiunea statelor membre de a permite sau solicita evaluarea la valoarea justa  poate fi utilizata la nivelul  situatiilor financiare individuale sau al celor consolidate. Statele membre pot permite sau impune recunoasterea, evaluarea si prezentarea instrumentelor financiare in conformitate cu standardele internationale de contabilitate.

Utilizarea metodei punerii in echivalenta la nivelul situatiilor financiare individuale

Statele membre pot permite sau impune contabilizarea intereselor de participare utilizand metoda punerii in echivalenta in situatiile financiare individuale cu ajustarea acestei metode, in functie de caracteristicile specifice ale acestor situatii. Astfel cota parte din profit sau pierdere aferente interesului de participare poate fi recunoscuta in contul de profit si pierdere numai in masura in care corespunde dividendelor deja primite sau a caror plata poate fi solicitata. Daca profitul atribuit interesului de participare recunoscut in contul de profit si pierdere depaseste valoarea dividendelor deja primite sau a caror plata poate fi solicitata, diferenta se include intr-o rezerva care nu poate fi distribuita actionarilor.

Capitalizarea costurilor imprumuturilor

Statele Membre pot permite sau impune capitalizarea dobanzii aferente sumelor imprumutate pentru finantarea productiei de active fixe sau curente. Utilizarea acestei prevederi trebuie divulgata in notele explicative. Reglementarile din Romania permit capitalizarea costurilor indatorarii.

Metodele de evaluare la iesire a stocurilor si investitiilor

Statele Membre pot permite utilizarea metodelor FIFO, LIFO, costul mediu ponderat sau orice alta metoda care reflecta bunele practici. Aceste metode sunt utilizate conform reglementarilor nationale.

Amortizarea fondului comercial si a cheltuielilor de dezvoltare pe durate de utilizare  stabilite de statele membre (intre 5 si 10 ani)

Imobilizarile necorporale sunt amortizate pe durata de viata utila a acestora. in cazurile exceptionale in care durata de utilizare a fondului comercial si a cheltuielilor de dezvoltare nu poate fi estimata in mod credibil, aceste imobilizari se amortizeaza in cadrul unei perioade maxime stabilite de statul membru. Aceasta perioada maxima nu poate fi mai mica de cinci ani si mai mare de zece ani. In notele explicative la situatiile financiare se furnizeaza o explicatie privind perioada de amortizare a fondului comercial.

Mentinerea restrictiei de distribuire a rezultatelor care nu depasesc suma neamortizata a cheltuielilor de dezvoltare sau suma neamortizata a cheltuielilor de constituire

Aceasta restrictie este inclusa in OMFP 3055/2009.

Utilizarea metodei uniunii de interese pentru combinarile de intreprinderi in cadrul unui grup (combinarile sub control comun)

Statele membre pot permite sau impune ca valorile contabile ale actiunilor sau partilor sociale detinute in capitalul unei intreprinderi incluse in consolidare sa fie compensate numai cu procentul de capital corespunzator, cu conditia ca intreprinderile care au realizat combinarea sa fie controlate de aceeasi parte, atat inainte, cat si dupa realizarea combinarii, si ca acest control sa nu fie tranzitoriu.  Orice diferenta rezultata se adauga la rezervele consolidate sau se deduce din acestea, dupa caz. Miscarile rezultate in cadrul rezervelor, precum si denumirile si sediile sociale ale intreprinderilor in cauza sunt prezentate in notele explicative la situatiile financiare consolidate.

Prezentarea situatiilor financiare

Pentru prezentarea bilantului Statele Membre pot solicita formatul orizontal, formatul vertical sau pot permite entitatilor sa opteze intre cele doua formate de prezentare. Statele Membre pot permite sau impune clasificarea elementelor de active si datorii in curente si necurente cu conditia includerii tuturor elementelor solicitate in formatele prescrise de Directiva.

Pentru prezentarea contului de profit si pierdere Statele Membre pot prescrie unul din formatele prescrise de Directiva (cu cheltuielile clasificate dupa functie sau dupa natura) sau posibilitatea de optiune intre cele doua formate. Formatele de cont de profit si pierdere nu prevad prezentarea separata a elementelor extraordinare (acestea se prezinta in notele explicative).Statele membre pot permite sau solicita tuturor entitatilor sau numai anumitor categorii de entitati prezentarea unei situatii a performantei (situatia rezultatului global) cu conditia ca aceasta sa contina informatiile incluse in formatele prescrise de Directiva.  Statele membre pot permite sau impune adaptarea structurii bilantului si a contului de profit si pierdere pentru a include alocarea profitului sau acoperirea pierderii.

Notele explicative (structura minimala)

Notele se prezinta in ordinea prezentarii elementelor din bilant si contul de profit si pierdere.

in notele explicative toate intreprinderile prezinta, in plus fata de informatiile cerute conform altor dispozitii ale Directivei urmatoarele:

- politicile contabile adoptate;

- daca activele fixe sunt evaluate la valori reevaluate, un tabel care prezinta:

- miscarile rezervei din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu o explicatie a tratamentului fiscal al elementelor pe care le contine, si

- valoarea contabila in bilant care ar fi fost recunoscuta daca activele fixe nu ar fi fost reevaluate;

- informatii referitoare la instrumentele financiare si/sau alte active care sunt evaluate la valoarea justa,

- valoarea totala a oricaror angajamente financiare, garantii sau active si datorii contingente neincluse in bilant, indicand natura si forma oricarei garantii reale care a fost acordata; orice angajamente privind pensiile si intreprinderile afiliate sau asociate sunt prezentate separat;

- suma avansurilor si creditelor acordate membrilor organelor de administratie, de conducere si de supraveghere, cu indicarea ratelor dobanzii, a principalelor conditii si a oricaror sume restituite, amortizate sau la care s-a renuntat, precum si a angajamentelor asumate in numele acestora sub forma garantiilor de orice fel, cu indicarea totalului pe fiecare categorie (mai putin relevant pentru Romania avand in vedere restrictiile impuse de Legea societatilor comerciale);

- cuantumul si natura elementelor individuale de venituri sau de cheltuieli care au o marime sau o incidenta exceptionala;

- sumele datorate de intreprindere care devin exigibile dupa o perioada mai mare de cinci ani, precum si valoarea totala a datoriilor intreprinderii acoperite cu garantii reale depuse de aceasta, cu indicarea naturii si formei garantiilor; si

- numarul mediu de angajati in cursul exercitiului financiar.

Statele Membre pot solicita de asemenea pentru societatile mici si urmatoarele informatii:

- informatii referitoare la elementele de imobilizari (pretul de achizitie, costul de productie sau valoarea justa la inceputul exercitiului, cresterile, cedarile si transferurile in cursul exercitiului, ajustarile cumulate de valoare la inceputul si la sfarsitul exercitiului, miscarile ajustarilor de valoare si suma capitalizata a dobanzii),

- denumirea si sediul social al intreprinderii care intocmeste situatiile financiare consolidate ale celui mai mic grup de intreprinderi din care intreprinderea face parte in calitate de filiala,

- natura si scopul comercial ale angajamentelor intreprinderii care nu sunt incluse in bilant,

- natura si efectele financiare ale evenimentelor semnificative care apar ulterior datei bilantului si care nu sunt reflectate in contul de profit si pierdere sau in bilant ; si

- tranzactiilor cu parti afiliate la prezentarea tranzactiilor incheiate cu: detinatorii unui interes de participare in intreprindere; intreprinderile in care intreprinderea insasi detine un interes de participare; si membrii organului administrativ, de conducere sau de supraveghere al intreprinderii.

Pentru intreprinderile mijlocii si mari precum  si pentru entitatile de interes public sunt solicitate cerinte suplimentare. Informatiile referitoare la societatile asociate si tranzactiile cu partile afiliate pot fi simplificate in conformitate cu prevederile Directivei.

Informatii suplimentare referitoare la defalcarea cifrei de afaceri cifra de afaceri neta, pe segmente de activitati si pe piete geografice si la onorariile auditorilor sunt solicitate pentru intreprinderile mari si cele de interes public.

Directiva prezinta structura raportului administratorilor. Statele membre pot scuti intreprinderile mici de a intocmi raportul administratorilor cu conditia ca informatiile referitoare la tranzactiile cu actiuni proptii sa fie prezentate in notele explicative. Statele membre pot scuti intreprinderile mici si mijlocii de a prezenta informatiile nefinanciare. Pentru entitatile cotate este solicitata in continuare prezentarea declaratiei privind guvernanta corporativa. Directiva acorda o mai mare importanta acestei declaratii deoarece prescrie responsabilitatea conducerii pentru aceasta, iar auditorul verifica daca elementele solicitate in declaratie sunt prezentate.

Scutiri pentru microintreprinderi

Statele membre pot scuti microintreprinderile de toate sau de oricare dintre obligatiile urmatoare:

- prezentarea cheltuielilor si veniturilor inregistrate in avans precum si a veniturilor de primit (creante) si a cheltuielilor de platit (datorii). Daca utilizeaza aceasta optiune statele membre pot scuti entitatile de la aplicarea contabilitatii de angajamente pentru alte cheltuieli.

- elaborarea notelor explicative. Chiar daca se utilizeaza aceasta optiune, Directiva solicita prezentarea la sfarsitul bilantului a valorii totale a oricaror angajamente financiare, garantii sau active si datorii contingente neincluse in bilant, indicand natura si forma oricarei garantii reale care a fost acordata si informatiile solicitate de Directiva 2012/30/UE privind tranzactiile cu actiuni proprii.

- intocmirea unui raport al administratorilor cu conditia ca informatiile solicitate de Directiva 2012/30/UE privind tranzactiile cu actiuni proprii sa fie prezentate la sfarsitul bilantului.

 - publicarea situatiilor financiare anuale cu conditia ca bilantul sa fie depus la cel putin o autoritate competenta desemnata de statul membru in cauza. in cazul in care autoritatea competenta nu coincide cu registrul central, registrul comercial sau registrul societatilor, autoritatea competenta are obligatia de a furniza registrului informatiile depuse.

Statele membre pot permite microintreprinderilor:

- sa elaboreze numai un bilant prescurtat,

- sa elaboreze numai un cont prescurtat de profit si pierdere cu o lista minima de elemente prescrisa de Directiva,

Daca utilizeaza aceasta optiune Statele Membre nu pot solicita sau permite utilizarea valorii juste pentru instrumente financiare si alte active. Aceste derogari nu sunt permise pentru societatile de investitii sau holdingurile financiare.

Simplificari pentru intreprinderile mici si mijlociii

Statele membre pot permite intreprinderilor mici sa intocmeasca un bilant prescurtat.

Statele membre pot permite intreprinderilor mici si mijlocii sa intocmeasca un cont de profit si pierdere prescurtat.

Raportul privind platile catre guverne

Pentru a asigura o mai mare transparenta a platilor efectuate catre guverne, intreprinderile mari si entitatile de interes public care isi desfasoara activitatea in industria extractiva sau in sectorul exploatarii padurilor primare ar trebui sa prezinte platile semnificative efectuate catre guvernele tarilor in care isi desfasoara activitatea, intr-un raport separat, anual. Nu este necesar ca o plata, indiferent daca este plata unica sau o serie de plati conexe, sa fie luata in considerare in raport daca este mai mica de 100 000 EUR in cursul unui exercitiu financiar.  Statele membre impun intreprinderilor mari si entitatilor de interes public active in industria extractiva sau in sectorul exploatarii padurilor primare, care intra sub incidenta dreptului lor intern, obligatia de a intocmi un raport consolidat asupra platilor efectuate catre guverne daca, in calitate de societati-mama, au obligatia de a intocmi situatii financiare consolidate.

Statele membre sunt puternic incurajate sa dezvolte sisteme de publicare electronice care sa le permita intreprinderilor sa prezinte date contabile, inclusiv situatiile financiare statutare, o singura data si intr-o forma care sa permita mai multor utilizatori sa le acceseze si sa le utilizeze cu usurinta. in legatura cu raportarea situatiilor financiare, Comisia este incurajata sa studieze modalitatile de realizare a unui format electronic armonizat. Aceste sisteme nu ar trebui insa sa fie impovaratoare pentru intreprinderile mici si mijlocii.

In 2011 Comisia Europeana a emis o propunere de Directiva de modificare a Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligatiilor de transparenta pentru emitentii ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata (Directiva privind Transparenta), a Directivei 2003/71/CE privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzactionare si a Directivei 2007/14/CE. Propunerea a primit aprobarea din partea Parlamentului si a Consiliului Europei pe 12 iunie 2013 urmand a fi publicata in Jurnalul Oficial in luna iulie. Vom sintetiza in cele ce urmeaza principalele modificari prefigurate:

- alegerea statului membru de origine pentru emitentii dintr-o tara terta (asigurarea coerentei intre Directiva 2004/109/CE si Directiva 2003/71/CE in ceea ce priveste definitia statului membru de origine),

- eliminarea obligatiei de publicare a rapoartelor trimestriale,

- extinderea definitiei instrumentelor financiare supuse cerintei de notificare,

- armonizarea cerintelor de notificare pentru detinerile importante,

- raportarea platilor catre guverne,

- stocarea informatiilor reglementate,

- cerinte privind  sanctiunile  si investigatiile.


Pentru a reduce costurile administrative ale cotarii pe o piata reglementata  cerinta de publicare a rapoartelor intermediare trimestriale este eliminata pentru toate societatile cotate. Emitentii pot continua sa publice astfel de informatii in cazul in care exista o cerere puternica din partea investitorilor. Raportul semestrial trebuie sa fie pus la dispozitia publicului, in termen de cel mult 3 luni (fata de 2 luni anterior) de la incheierea perioadei de raportare. Pentru a tine cont de inovatiile financiare si pentru ca emitentii si investitorii sa cunoasca in intregime structura proprietatii societatii, definitia instrumentului financiar a fost extinsa pentru a include toate instrumentele care au un efect economic similar detinerii de actiuni si drepturilor de a dobandi actiuni, indiferent daca acestea confera sau nu dreptul la decontare fizica. in prezent, Directiva privind transparenta nu impune notificarea anumitor tipuri de instrumente financiare care nu confera dreptul de a dobandi drepturi de vot, dar care pot fi folosite pentru a acumula in secret participatii in societati cotate, fara a fi publicate pe piata. Accesul la informatii financiare referitoare la societatile cotate la nivel paneuropean este in prezent anevoios: pentru a cauta informatii, partile interesate trebuie sa acceseze 27 de baze de date nationale diferite. Pentru a facilita accesul transfrontalier la informatiile reglementate, reteaua actuala de mecanisme de stocare oficial desemnate trebuie imbunatatita. Directiva prevede delegarea de competente suplimentare Comisiei Europene in acest sens, in special in ceea ce priveste accesul la informatiile reglementate la nivelul Uniunii. Se doreste ca incepand cu 1 ianuarie 2020, toate rapoartele financiare anuale sa se intocmeasca intr-un format de raportare electronic unic, cu conditia ca ESMA sa fi realizat o analiza cost-beneficiu. Pentru a asigura un cadru mai bun de aplicare a dispozitiilor directivei, competentele de sanctionare ale autoritatilor competente au fost imbunatatite.

Nu am avut in vedere o prezentare exhaustiva a prevederilor celor doua directive. Am urmarit doar lansarea unor teme de dezbatere privind posibilitatile oferite de cele doua directive si alternativele de implementare a acestora in legislatia nationala pentru a raspunde obiectivelor legate de reducerea costurilor si nevoia de transparenta  a mediului de afaceri.  

Pentru a vizualiza textele adoptate in limba romana, va rugam sa accesati linkurile de mai jos:

Directiva de Contabilitate


Directiva pentru Transparenta


Autori:

Lect. univ. dr. Stefan Bunea, director al Institutului National de Dezvoltare Profesionala Continua - INDPC, CECCAR, coordonator al grupei de lucru CECCAR Legislatie in domeniul fiscal si contabil

Lect. univ. dr. Madalina Girbina, consilier in cadrul Institutului National de Dezvoltare Profesionala Continua - INDPC, CECCAR, coordonator al grupei de lucru CECCAR Legislatie in domeniul fiscal si contabil

Sursa: CECCARde Mihaela Pascu

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Contabilitatea si obligatiile fiscale pentru PFA


Uitati de neclaritati, ambiguitati, greseli si amenzi!

 

Cartea Verde a PFA. Contabilitatea si obligatiile fiscale vine cu SOLUTII 100% practice:

-> destinata nevoilor specifice PFA
-> pentru oameni concentrati pe afacerea lor, nu pe contabilitatea PFA
-> lesne de inteles, lesne de utilizat! Avantajos!

Comanda acum exemplarul tau!

...Vezi AICI lista completa <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
ProceduriInregistrari si Politici ContabileDirectia Contabilacosturi raportareIMM-uribilant

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 27 Iunie 2013


Votati articolul "CECCAR: Modificarile prefigurate de noua Directiva Contabila Europeana si de Directiva privind Transparenta":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 27 Iunie 2013 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Atentie, contabili!
Sistemele e-Factura si e-Transport vin cu noi OBLIGATII fiscale!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X