email
Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Sedii permanente: Aspectele principale din ordinul care modifica formularul 013

Taxe si Impozitesediile permanenteinregistrare fiscalaOPANAF 877/2013formular 013


Va prezentam mai jos Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 877/2013 privind aprobarea Procedurii de inregistrare fiscala a contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente, precum si a modelului si continutului formularului 013 "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente", publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 439 din 18.07.2013.


Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 877/2013 privind aprobarea Procedurii de inregistrare fiscala a contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente, precum si a modelului si continutului formularului 013 "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente", publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 439 din 18.07.2013.

In temeiul art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 72 alin. (71), art. 77 si art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. III alin. (2) - (4) din Legea nr. 168/2013 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1. Se aproba Procedura de inregistrare fiscala a  contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente, prevazuta in anexa nr. 1.

Art. 2. Se aproba modelul si continutul formularului 013 "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente", cod M.F.P. 14.13.01.10.11/n.s.p, prevazut in anexa nr. 2.

Art. 3. Instructiunile de completare a formularului mentionat la art. 2 sunt prevazute in anexa nr. 3.
Art. 4. Caracteristicile de tiparire, modul de utilizare si de arhivare ale formularului mentionat la
art. 2 sunt prevazute in anexa nr. 4.

Art. 5. Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar referirile la Codul de procedura fiscala reprezinta trimiteri la Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 6. Anexele nr. 1 ‐ 4 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 7. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 8. Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de
reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia
generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice
judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
Gelu‐Stefan Diaconu
Bucuresti, 9 iulie 2013.
Nr. 877.

Anexa nr. 1

Procedura de inregistrare fiscala a contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente din 09.07.2013

I. Dispozitii generale

1. Prezenta procedura se aplica contribuabililor nerezidenti, care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente, conform legii, denumiti in continuare contribuabili nerezidenti.

2. Prezenta procedura se aplica de catre compartimentul cu atributii in domeniul inregistrarii fiscale din cadrul organului fiscal competent, denumit in continuare compartiment de specialitate.

3. In sensul prezentei proceduri, organul fiscal competent este organul fiscal in a carui raza
teritoriala se afla sediul permanent desemnat de contribuabilul nerezident sa indeplineasca obligatiile prevazute de Codul fiscal.
 
II. Procedura de inregistrare fiscala a contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente A. inregistrarea fiscala

1. Contribuabilii nerezidenti au obligatia sa depuna declaratia de inregistrare fiscala si sa indice sediul permanent desemnat pentru indeplinirea obligatiilor fiscale prevazute de Codul fiscal.

2.1. in vederea inregistrarii fiscale, contribuabilul nerezident, prin sediul permanent desemnat, depune formularul 013 "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente", prevazut in anexa nr. 2 la ordin.

2.2. Declaratia se completeaza in doua exemplare, din care cel original se depune la organul fiscal competent, iar copia se pastreaza de catre contribuabil.

3. In baza declaratiei de inregistrare fiscala, insotita de actele doveditoare ale informatiilor cuprinse in aceasta, organul fiscal competent atribuie codul de inregistrare fiscala si emite certificatul de inregistrare fiscala pentru contribuabilul nerezident.

4. In cazul in care contribuabilul nerezident efectueaza operatiuni care se incadreaza in prevederile titlului VI din Codul fiscal si solicita inregistrarea in scopuri de TVA, organul fiscal emite si certificatul de inregistrare in scopuri de TVA.

5. In certificatul de inregistrare fiscala si, dupa caz, in certificatul de inregistrare in scopuri de TVA se inscrie:

- in caseta "Denumire contribuabil" ‐ denumirea contribuabilului nerezident, urmata de sintagma "sediu permanent desemnat";

- in caseta "Domiciliu fiscal" ‐ adresa din Romania a sediului permanent desemnat.

6. Certificatul de inregistrare fiscala si, dupa caz, certificatul de inregistrare in scopuri de TVA se comunica sediului permanent desemnat potrivit art. 44 din Codul de procedura fiscala.

7. In cazul in care contribuabilul nerezident este inregistrat in scopuri de TVA in Romania, direct, prin reprezentant fiscal sau printr‐un sediu fix, sunt pastrate codul de inregistrare in scopuri de TVA acordat initial, precum si data inregistrarii in scopuri de TVA.

B. Nominalizarea, ulterioara inregistrarii fiscale, a unui alt sediu permanent desemnat

1. In cazul in care contribuabilul nerezident nominalizeaza, ulterior inregistrarii fiscale, un alt sediu permanent desemnat, contribuabilul nerezident depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala este situat noul sediu permanent desemnat formularul 013 "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente".

2. In formularul 013, contribuabilul nerezident bifeaza caseta "Declaratie de mentiuni", iar in caseta "Date de identificare a sediului permanent desemnat" completeaza datele de identificare ale noului sediu permanent desemnat.

3. In acest caz, formularul 013 este asimilat formularului 050 "Cerere de inregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului", iar organele fiscale implicate aplica procedura de modificare a domiciliului fiscal.

4. Competenta de administrare a contribuabilului nerezident se transfera la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla noul sediu permanent desemnat la data comunicarii deciziei de inregistrare a domiciliului fiscal.

5. Daca sediul permanent nou - desemnat indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a fi platitor de salarii sau venituri asimilate salariilor, isi indeplineste obligatiile de plata utilizand codul de inregistrare fiscala a contribuabilului nerezident, codul de inregistrare fiscala care i‐a fost atribuit in acest scop anulandu-se la data prevazuta la pct. 4.

III. Procedura de declarare a sediilor permanente ale contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei

1. Sediile permanente definite potrivit Codului fiscal sunt sedii secundare.

2. Contribuabilii au obligatia de a declara organului fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de 30 de zile, infiintarea de sedii secundare, potrivit legislatiei in vigoare.

3.1. Contribuabilul nerezident are obligatia sa declare infiintarea de sedii permanente care nu indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi platitoare de salarii sau venituri asimilate salariilor.

3.2. Contribuabilul nerezident, prin sediul permanent desemnat, depune formularul "Declaratie privind sediile secundare" la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul permanent desemnat.

4.1. Contribuabilul nerezident are obligatia sa declare infiintarea de sedii permanente care indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi platitoare de salarii sau venituri asimilate salariilor si sa solicite inregistrarea fiscala a acestora.

4.2. in vederea inregistrarii fiscale, contribuabilul nerezident depune, prin sediul permanent desemnat, formularul 060 "Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru sediile secundare" la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul permanent care indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a fi platitor de salarii sau venituri asimilate salariilor.

4.3. in baza declaratiei de inregistrare fiscala, insotita de actele doveditoare ale informatiilor cuprinse in aceasta, organul fiscal atribuie codul de inregistrare fiscala si emite certificatul de inregistrare fiscala pentru respectivul sediu permanent. Certificatul de inregistrare fiscala se comunica potrivit art. 44 din Codul de procedura fiscala.

5. Sediul permanent desemnat care indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a fi platitor de salarii sau venituri asimilate salariilor isi indeplineste obligatiile de plata utilizand codul de inregistrare fiscala a contribuabilului nerezident.

IV. Dispozitii tranzitorii

1. Contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente, inregistrate fiscal pana la data de 30 iunie 2013, au obligatia sa depuna, pana la data de 31 iulie 2013, formularul 013 "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente".

2. Declaratia de inregistrare fiscala va fi insotita de anexa la formular, cuprinzand "Lista sediilor permanente inregistrate fiscal pana la data de 30 iunie 2013, care indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi platitoare de salarii si venituri asimilate salariilor", precum si "Lista sediilor permanente inregistrate fiscal pana la data de 30 iunie 2013, care nu indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi platitoare de salarii si venituri asimilate salariilor", in care sunt cuprinse datele de identificare ale fiecarui sediu permanent.

3. Declaratia de inregistrare se depune de contribuabilul nerezident, prin sediul permanent desemnat, la organul fiscal competent si va fi insotita de certificatul de inregistrare fiscala si certificatul de inregistrare in scopuri de TVA, dupa caz, in original, ale sediului permanent desemnat, precum si de certificatele de inregistrare fiscala, in original, ale sediilor permanente care nu indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi platitoare de salarii si venituri asimilate salariilor.

4. Pe baza declaratiei de inregistrare fiscala (formular 013), organul fiscal competent inregistreaza fiscal contribuabilul nerezident, atribuindu‐i codul de inregistrare fiscala al sediului permanent desemnat.

5. In cazul in care sediul permanent desemnat este inregistrat in scopuri de TVA, potrivit titlului VI din Codul fiscal, odata cu inregistrarea fiscala, organul fiscal pastreaza inregistrarea in scopuri de TVA a contribuabilului nerezident, preschimband certificatul de inregistrare in scopuri de TVA al sediului permanent desemnat. Data inregistrarii in scopuri de TVA a contribuabilului nerezident este data inregistrarii in scopuri de TVA inscrisa in certificatul de inregistrare in scopuri de TVA initial.

6. Certificatul de inregistrare fiscala si, dupa caz, certificatul de inregistrare in scopuri de TVA se comunica sediului permanent desemnat, potrivit art. 44 din Codul de procedura fiscala.

7. In cazul in care sediul permanent desemnat indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a fi platitor de salarii si venituri asimilate salariilor, isi indeplineste obligatiile de plata utilizand codul de inregistrare fiscala a contribuabilului nerezident.

8. Sediile permanente inregistrate fiscal pana la data de 30 iunie 2013 isi indeplinesc obligatiile declarative, cu termen de declarare pana la data de 25 iulie 2013 inclusiv, utilizand codul de inregistrare fiscala valabil pana la 30 iunie 2013.

9. La data atribuirii codului de inregistrare fiscala pentru contribuabilul nerezident, organul fiscal competent anuleaza codul de inregistrare fiscala si certificatele de inregistrare fiscala ale sediilor permanente care nu indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi platitoare de salarii si venituri asimilate salariilor.

10. Toate documentele primite si emise de organul fiscal in aplicarea prezentei proceduri se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului nerezident.


Ordinul poate fi consultat integral aici.de Mihaela Pascu

NOUTATI din Legislatia Contabila

NOU: Verde la Contabilitate de excelenta!


REDUCERE 30% valabila ASTAZI la Cartea Verde a Contabilitatii + Cartea Verde a TVA

Lansam aceasta provocare tuturor contabililor! Este valabila doar 48 de ore!

Venite la pachet, cele doua lucrari iti asigura:
• cunoasterea profesionista a legislatiei fiscal-contabile;
• eficienta sporita in munca de zi cu zi, solutiile de care ai nevoie, pe loc;
• siguranta aplicarii corecte a legislatiei specifice, solutii verificate agreate de ANAF;
• protectie maxima impotriva amenzilor ANAF;
• economie de timp, bani si efort.

ATENTIE! Stocul numara doar 500 de pachete! Cererile sunt onorate in ordinea primirii si in limita posibilitatilor! Actioneaza ACUM!

...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
Taxe si Impozitesediile permanenteinregistrare fiscalaOPANAF 877/2013formular 013


Data aparitiei: 23 Iulie 2013

Votati articolul "Sedii permanente: Aspectele principale din ordinul care modifica formularul 013":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2023!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X