email
E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Proiect nou MFP privind institutiile publice si instrumentele de plata

proiect ordonantainstitutiile publicevaluta bonificatadecontarea sumelornumerar

Redam mai jos proiectul de ordonanta publicat recent de Ministerul Finantelor pe site-ul propriu, referitor la  reglementarea unor masuri financiar bugetare.

 
ORDONANTA DE URGENTA privind reglementarea unor masuri financiar bugetare avand in vedere:

− preocuparea institutiilor europene, respectiv a Comisiei Europene a Bancii Centrale Europene in vederea respectarii de catre statele membre a articolelor 123 si 124 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in legatura cu  interdictia de finantare monetara prevazuta de tratat si a accesului preferential al autoritatilor publice la resursele institutiilor financiare;

− Decizia BCE/2014/8 privind interzicerea finantarii monetare si remunerarea depozitelor guvernamentale de catre bancile centrale nationale, prin care s-a introdus obligativitatea ca depozitele in valuta ale administratiilor publice centrale pastrate la bancile centrale nationale sa fie remunerate cu "rata dobanzii overnight a pietei tranzactiilor interbancare necolaterizate" care pentru depozitele overnight in euro inseamna EONIA (euro overnight index average), iar pentru depozite intr-o moneda diferita o rata comparabila cu aceasta;
intrucat:
− prin aplicarea prevederilor art.123 si 124 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, referitoare la interzicerea finantarii monetare, Banca Nationala a Romaniei in aplicarea Deciziei BCE/2014/8 a diminuat bonificarea acordata disponibilitatilor in valuta pastrate in conturi de Ministerul Finantelor Publice, disponibilitati constituite in principal din imprumuturi in valuta contractate pentru finantarea deficitului bugetului de stat si refinantarea datoriei publice;

− incepand cu lunile noiembrie si decembrie 2014 cat si in prezent, indicele EONIA a inregistrat si inregistreaza atat cotatii pozitive cat si negative, astfel incat Banca Nationala a Romaniei bonifica la disponibilitatile contului curent in valuta pastrate de Ministerul Finantelor Publice dobanzi negative, respectiv pozitive;

− necesitatea asigurarii de urgenta, de la bugetul de stat, a resurselor financiare necesare pentru reintregirea disponibilitatilor in valuta afectate de sumele nete negative determinate ca diferenta intre suma in valuta pozitiva si negativa bonificata de Banca Nationala a Romaniei la contul curent in valuta administrat de Ministerul Finantelor Publice, de la data la care indicele EONIA a inregistrat preponderent valori negative.

− luand in considerare necesitatea imbunatatirii relatiei dintre organele fiscale si contribuabili prin extinderea comunicarii electronice dintre cele doua parti ale raportului juridic conform calendarului aprobat la nivel guvernamental, respectiv posibilitatea contribuabililor de a solicita prin mijloace electronice eliberarea unui certificat de atestare fiscala ori a unei adeverinte de venit,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 295 din 16 aprilie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatele (4) si (5) ale art. 5 se modifica si vor avea urmatorul cuprins :

"(4) In vederea efectuarii cheltuielilor institutiilor publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, au obligatia de a transmite unitatilor trezoreriei statului la care au conturile deschise, bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, potrivit reglementarilor legale in vigoare.
 
(5) La decontarea sumelor in numerar sau prin virament din conturile institutiilor publice pentru efectuarea cheltuielilor, unitatile trezoreriei statului verifica existenta bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor respective, urmarind respectarea incadrarii in prevederile bugetare si in creditele bugetare deschise si repartizate si/sau in disponibilitatile de fonduri, dupa caz, precum si alte obiective stabilite potrivit reglementarilor legale in vigoare".

2. Dupa alineatul 1 al art.9 se introduce un nou alineat, alin. (11) cu urmatorul cuprins:

" (11) In cadrul contului curent in valuta deschis la Banca Nationala a Romaniei pe numele Ministerului Finantelor Publice se pot deschide conturi analitice pe numele institutiilor publice din administratia publica centrala, potrivit legislatiei in vigoare."

3. Alineatele (6), (7) si (8) ale art. 9 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(6) Pentru disponibilitatile contului curent in valuta administrat de Ministerul Finantelor Publice, pastrate la Banca Nationala a Romaniei se bonifica dobanda. Rata dobanzii este stabilita prin conventie incheiata intre Ministerul Finantelor Publice si Banca Nationala a Romaniei.

(7) Pentru disponibilitatile in valuta administrate de Ministerul Finantelor Publice, pastrate la banci corespondente se bonifica dobanda. Dobanzile bonificate pentru aceste disponibilitati reprezinta venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Rata dobanzii se stabileste prin conventiile incheiate.

(8) Suma neta pozitiva in valuta bonificata de Banca Nationala a Romaniei pentru disponibilitatile contului curent in valuta administrat de Ministerul Finantelor Publice, prevazute la alin. (6), reprezinta venit al bugetului de stat, daca legea nu prevede altfel. Echivalentul in lei al acesteia, determinat la cursul de schimb valabil la data efectuarii operatiunii, se vireaza la bugetul de stat."

4. , Dupa alineatul 8 al art.9 se introduc doua alineate noi, alin (81) si (82) cu urmatorul cuprins:

"(81) Suma neta negativa in valuta bonificata de Banca Nationala a Romaniei pentru disponibilitatile contului curent in valuta administrat de Ministerul Finantelor Publice prevazute la alin. (6) se asigura de la bugetul de stat. Echivalentul in lei al acesteia, determinat la cursul de schimb valabil la data efectuarii operatiunii, se asigura de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, Capitolul 55 "Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi", titlul 30 "Dobanzi", articolul 30.03 "Alte dobanzi", la o pozitie distincta.

(82) Suma neta in valuta prevazuta la alin (8) si (81) se determina ca diferenta intre suma in valuta pozitiva si negativa bonificata de Banca Nationala a Romaniei la contul curent in valuta administrat de Ministerul Finantelor Publice prevazut la alin. (6) ."

Art. II. Echivalentul in lei al rezultatului net al bonificarii in valuta in suma negativa, determinat ca diferenta intre dobanzile calculate de Banca Nationala a Romaniei la disponibilitatile contului curent in valuta prin utilizarea ratelor de dobanzi pozitive sau negative, obtinut pana la data intrarii in vigoare a prezentului act normativ, se asigura de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale, Capitolul 55 "Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi", titlul 30 "Dobanzi" art. 30.03 "Alte dobanzi", la o pozitie distincta. Echivalentul in lei se determina la cursul de schimb valabil la data efectuarii operatiunii.

Art. III Suma negativa in valuta bonificata de Banca Nationala a Romaniei pentru disponibilitatile contului" Disponibil din sumele rezultate urmare vanzarii certificatelor de emisii gaze cu efect de sera atribuite Romaniei EUA-uri si EUAA-uri, la nivelul Uniunii Europene" administrat de Ministerul Finantelor Publice prevazut la art. 9 alin. (11) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, cu modificarile si completarile ulterioare se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice. Echivalentul in lei al acesteia, determinat la cursul de schimb valabil la data efectuarii operatiunii, se asigura de la bugetul Ministerului Finantelor Publice, Capitolul "Autoritati publice si actiuni externe"

51.01, Titlul II "Bunuri si servicii" 20, art. "Alte cheltuieli cu bunuri si servicii" 20.30.30.

Art. lV. Alineatul 3 al articolului 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr 926 din 28 decembrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Cheltuielile cu comisioanele si spezele bancare, aferente gestionarii contului, precum si echivalentul in lei al bonificarii in valuta in suma negativa pentru disponibilitatile contului in valuta deschis la BNR se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice, cu incadrarea in sumele prevazute anual cu aceasta destinatie."
 
Art.V. (1) Sumele reprezentand dobanda negativa in euro bonificata de Banca Nationala a Romaniei pentru disponibilitatile conturilor analitice administrate de Ministerul Finantelor Publice - Autoritatea de Certificare si Plata prevazute la alineatul (11) al art. 9 din OUG 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului,  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se asigura, distinct pe fiecare dintre conturile analitice, din sumele reprezentand dobanda pozitiva acumulata la disponibilitatile din aceste conturi, altele decat cele provenite din prefinantarea primita de la Comisia Europeana aferenta programelor operationale finantate in cadrul Obiectivului Convergenta al Politicii de Coeziune 2007 – 2013 si Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania - Bulgaria 2007-2013.

(2) Dobanda pozitiva, cu exceptia celei acumulate pentru Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania - Serbia 2007-2013 si pentru Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania - Bulgaria 2007-2013, ramasa neutilizata in urma efectuarii operatiunilor prevazute la alineatul (1) se transfera, daca legea nu prevede altfel, trimestrial, in contul 54.01.03.00 " Disponibil de la bugetul de stat reprezentand prefinantari si fonduri in cazul indisponibilitatii temporare aferente instrumentelor structurale ".

(3) Dobanda acumulata la sumele de prefinantare primite de la Comisia Europeana, aferenta programelor operationale finantate in cadrul Obiectivului Convergenta al Politicii de Coeziune 2007 – 2013, se face venit la bugetul de stat, la o pozitie distincta si se utilizeaza numai pentru cofinantarea programelor operationale de catre ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, cu exceptia proiectelor aferente Programului operational sectorial "Transport", altele decat cele finantate din axa prioritara de asistenta tehnica al caror beneficiar este Ministerul Fondurilor Europene, care se utilizeaza de catre Ministerul Transporturilor pentru cofinantarea proiectelor ai caror beneficiari sunt cei prevazuti la art. 5 alin. (2) din OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificarile si completarile ulterioare, si de catre Ministerul Finantelor Publice – Actiuni generale pentru cofinantarea proiectelor celorlalte categorii de beneficiari.

(4) Dobanda acumulata la sumele aferente Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania - Serbia 2007-2013 si Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania - Bulgaria 2007-2013, ramasa neutilizata conform alineatului (1), inclusiv dobanda acumulata la sumele de prefinantare primita de la Comisia Europeana aferenta Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania - Bulgaria 2007-2013, se face venit la bugetul de stat, la pozitia distincta prevazuta la alin.(3) si se utilizeaza numai pentru cofinantarea programelor operationale de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de
management.

(5) Sumele ramase neutilizate la sfarsitul anului bugetar din cele alocate ordonatorilor principali de credite prevazuti la alineatele (3) si (4) se vireaza intr-un cont de disponibil deschis pe numele acestora si se utilizeaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.

(6) Pentru aplicarea prevederilor alineatelor (3) - (5) se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificari in volumul si structura veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat, precum si in volumul si structura bugetelor ordonatorilor principali de credite prevazuti la respectivele alineate.

(7) in situatia in care sumele reprezentand dobanda negativa in euro sunt mai mari decat sumele reprezentand dobanda pozitiva in euro la conturile analitice mentionate la alineatul (1), diferenta se asigura de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, de la o pozitie bugetara distincta din cadrul titlului 56 "Proiecte cu finantare externa nerambursabila".

(8) Echivalentul in lei al diferentei mentionate la alineatul (7) se stabileste prin utilizarea cursului de schimb valutar al Bãncii Nationale a Romaniei, valabil la data efectuãrii deschiderii de credite bugetare, majorat cu 2%.

(9) Pentru aplicarea prevederilor alineatelor (3) si (5) se emit norme metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului fondurilor europene, iar pentru aplicarea prevederilor alineatelor (4) si (5) se emit norme metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. VI – Dupa articolul 229 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou articol, art. 2291, cu urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 2291
Scutirea de la plata taxelor extrajudiciare de timbru

Certificatele, adeverintele sau alte documente eliberate de organele fiscale sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru. "

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA


de Redactia Contabilul

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Atentie: ANAF a dat STARTUL controalelor in 2022!


Puteti sa demonstrati realitatea incontestabila a tranzactiilor dvs.?

Descoperiti acum modelele documentelor justificative pe care NU le reglementeaza NIMENI si NIMIC! Dar LE CER toti inspectorii fiscali!

Lucrarea Documente (suplimentare) obligatorii in caz de control va ofera acum colectia de acte si documente justificative pe care niciun inspector nu se asteapta sa le prezentati ca argument indestructibil in favoarea dvs.

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
proiect ordonantainstitutiile publicevaluta bonificatadecontarea sumelornumerar

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 30 Iunie 2015


Votati articolul "Proiect nou MFP privind institutiile publice si instrumentele de plata":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 30 Iunie 2015 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Atentie, contabili!
Sistemele e-Factura si e-Transport vin cu noi OBLIGATII fiscale!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X