email
E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Titlul IX - Procedura amiabila pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri - Cod de procedura fiscala

noul cod de procedura fiscalacodul fiscal

TITLUL IX - Solutionarea litigiilor fiscale generate de interpretarea si aplicarea acordurilor si conventiilor care prevad evitarea/eliminarea dublei impuneri

CAPITOLUL I Procedura amiabila in baza acordurilor sau conventiilor pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri si in baza Conventiei 90/436/CEE privind eliminarea dublei impuneri in legatura cu ajustarea profiturilor intreprinderilor asociate

1>ART. 2811 Reexaminarea deciziei de solutionare

(1) Decizia emisa in solutionarea contestatiei poate fi reexaminata, de catre organul de solutionare competent, la cererea contribuabilului/platitorului, pentru urmatoarele situatii:

a) nu s-a avut in vedere aplicarea in speta a anumitor dispozitii legale care ar fi schimbat fundamental solutia adoptata;

b) ulterior emiterii deciziei de catre structura de solutionare a contestatiei se emite o decizie de catre Comisia fiscala centrala care ofera o alta interpretare dispozitiilor legale incidente spetei;

c) anterior sau ulterior emiterii deciziei de catre structura de solutionare a contestatiei se adopta o hotarare judecatoreasca a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei fie pentru dezlegarea de principiu a unor chestiuni de drept, fie un recurs in interesul legii care dicteaza o anumita practica judiciara pentru problematica supusa analizei diferita de cea din decizia de solutionare a contestatiei;

d) anterior sau ulterior emiterii deciziei de catre structura de solutionare a contestatiei se adopta o hotarare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, care este contrara deciziei de solutionare a contestatiei administrative.

(2) Cererea de reexaminare poate fi depusa:

a) in cazul deciziilor de solutionare a contestatiilor care fac obiectul actiunii in contencios administrativ, pe perioada judecarii cauzei;

b) in cazul deciziilor de solutionare a contestatiilor pentru care nu s-a formulat actiune in contencios administrativ, in termen de un an de la data comunicarii deciziei de solutionare, sub sanctiunea decaderii, chiar daca obligatia fiscala a fost stinsa.

(3) In urma reexaminarii deciziei emise in solutionarea contestatiei, organul de solutionare competent o poate confirma sau o poate retracta, emitand o noua decizie.

(4) In situatia prevazuta la alin. (2) lit. a), decizia emisa in urma cererii de reexaminare poate fi comunicata pana la data incheierii dezbaterilor in fond in fata primei instante. Daca organul de solutionare competent a confirmat decizia initiala, actiunea in contencios administrativ isi continua cursul.

(5) In cazul in care decizia emisa in urma cererii de reexaminare nu a fost comunicata pana la data incheierii dezbaterilor in fond in fata primei instante, aceasta nu se mai comunica si nu produce niciun efect juridic.

(6) In situatia prevazuta la alin. (2) lit. b), decizia de confirmare poate fi atacata la instanta de contencios administrativ competenta, in conditiile legii.

ART. 282 Procedura amiabila

(1) In baza prevederilor conventiei sau acordului de evitare a dublei impuneri incheiat de Romania cu un alt stat, cand un contribuabil considera ca masurile luate de unul sau de ambele state contractante au ca rezultat o impozitare a acestuia care nu este conforma cu prevederile acelei conventii sau acord, acel contribuabil isi poate prezenta cazul autoritatii competente a oricaruia dintre statele contractante, daca conventia sau acordul respectiv prevede aceasta posibilitate.

(2) In cazul in care prevederile conventiei sau acordului de evitare a dublei impuneri incheiat de Romania cu un alt stat nu stabilesc posibilitatea de adresare catre autoritatea competenta a oricaruia dintre statele contractante, contribuabilul rezident in Romania poate solicita A.N.A.F. initierea procedurii amiabile atunci cand considera ca masurile luate de unul sau de ambele state contractante au ca rezultat o impozitare a acestuia care nu este conforma cu prevederile conventiei sau acordului respectiv.

(3) In cazul in care prevederile conventiei sau acordului de evitare a dublei impuneri incheiat de Romania cu un alt stat nu stabilesc posibilitatea de adresare catre autoritatea competenta a oricaruia dintre statele contractante si A.N.A.F. considera ca obiectia contribuabilului nu poate fi admisa sau este nejustificata, A.N.A.F. notifica autoritatea competenta a statului cu care Romania are incheiata o conventie sau un acord de evitare a dublei impuneri asupra acestui fapt sau implementeaza un proces de consultare bilaterala care permite autoritatii competente a celuilalt stat sa isi prezinte opiniile cu privire la obiectul procedurii amiabile.

(4)Prevederile prezentului articol se completeaza cu prevederile Conventiei privind eliminarea dublei impuneri in legatura cu ajustarea profiturilor intreprinderilor asociate (90/436/EEC), ale Codului de conduita revizuit pentru punerea in aplicare efectiva a Conventiei privind eliminarea dublei impuneri in legatura cu ajustarea profiturilor intreprinderilor asociate (2009/C322/01), precum si ale conventiilor sau acordurilor de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state.

((5) In Romania, autoritatea competenta in realizarea procedurii amiabile este A.N.A.F.

((6) A.N.A.F. realizeaza procedura amiabila si in cazul in care autoritatea competenta a statului cu care Romania are incheiata o conventie sau un acord de evitare a dublei impuneri ii solicita acest lucru.

((7) Modalitatea de derulare a procedurii amiabile se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

((8) Prevederile alin. (1) si (3) se aplica cererilor introduse incepand cu data de la care sunt aplicabile prevederile Conventiei multilaterale pentru implementarea in cadrul tratatelor fiscale a masurilor legate de prevenirea erodarii bazei impozabile si a transferului profiturilor, deschisa spre semnare si semnata de Romania la Paris la 7 iunie 2017, ratificata prin Legea nr. 5/2022 sau ulterior acelei date pentru conventiile sau acordurile de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state care prevad posibilitatea ca un contribuabil sa isi poata prezenta cazul autoritatii competente a oricaruia dintre statele contractante.

ART. 283 Procedura pentru eliminarea dublei impuneri intre persoane romane afiliate

(1) in sensul prezentului articol, prin dubla impunere se intelege situatia in care acelasi venit/profit impozabil se impoziteaza la doua sau mai multe persoane romane afiliate intre care s-au incheiat tranzactii.

(2) in cazul tranzactiilor intre persoane romane afiliate, ajustarea/estimarea venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate, efectuata de catre organul fiscal competent pentru administrarea creantelor datorate de respectiva persoana, este opozabila si organului fiscal pentru administrarea creantelor celeilalte persoane afiliate.

(21) In cazul tranzactiilor intre persoane membre ale aceluiasi grup fiscal in domeniul impozitului pe profit, pentru operatiuni impozabile in Romania, in cazul in care se ajusteaza/estimeaza veniturile sau cheltuielile unui membru din cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit in cadrul unei inspectii fiscale, organul de inspectie fiscala ajusteaza cu aceeasi valoare cheltuielile sau veniturile celuilalt membru al grupului cu care au fost derulate tranzactiile ajustate/estimate.

(3) Ajustarea/Estimarea se decide de organul fiscal competent prin emiterea deciziei de impunere pentru contribuabilul/platitorul verificat. in vederea evitarii dublei impuneri, in cazul ajustarii/estimarii venitului/cheltuielii uneia dintre persoanele romane afiliate, dupa ramanerea definitiva a deciziei de impunere in sistemul cailor administrative si judiciare de atac, organul fiscal competent pentru administrarea contribuabilului/platitorului verificat emite decizia de ajustare/estimare.

(4) Decizia de ajustare/estimare se comunica atat celeilalte/celorlalte persoane romane afiliate, cat si organului fiscal competent pentru administrarea creantelor datorate de cealalta/celelalte persoana(e) romana(e) afiliata(e) si este opozabila organului fiscal numai daca cealalta/celelalte persoana(e) romana(e) afiliata(e) a(u) aplicat prevederile alin. (5), efectuand corectiile pentru evitarea dublei impuneri.

(5) in vederea eliminarii dublei impuneri ca urmare a ajustarii/estimarii venitului sau cheltuielii, cealalta persoana afiliata poate corecta, corespunzator deciziei de ajustare/estimare, declaratia de impunere aferenta perioadei fiscale in care s-a desfasurat respectiva tranzactie. Aceasta situatie reprezinta o conditie care impune corectarea bazei de impozitare potrivit prevederilor art. 105 alin. (6).

(6) Modelul si continutul deciziei de ajustare/estimare, modalitatea de emitere a acesteia, precum si procedura de ajustare/estimare se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

CAPITOLUL II Procedura amiabila pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri in baza Directivei (UE) 2017/1852 a Consiliului privind mecanismele de solutionare a litigiilor fiscale in Uniunea Europeana

1>ART. 2831 Obiect si domeniu de aplicare

(1) Orice persoana afectata are dreptul sa apeleze la una dintre procedurile prevazute de:

a) prezentul capitol care transpune prevederile Directivei (UE) 2017/1852 a Consiliului privind mecanismele de solutionare a litigiilor fiscale in Uniunea Europeana;

b) acordurile sau conventiile de evitare a dublei impuneri la care Romania este parte;

c) Conventia 90/436/CEE privind eliminarea dublei impuneri in legatura cu ajustarea profiturilor intreprinderilor asociate.

(2) Introducerea unei plangeri, astfel cum este prevazut la art. 2833, pune capat oricarei alte proceduri amiabile sau de solutionare a litigiilor desfasurate in temeiul instrumentelor juridice prevazute la alin. (1) lit. b) si c) si care priveste aceeasi chestiune litigioasa. Astfel de alte proceduri, in curs, in legatura cu aceeasi chestiune litigioasa inceteaza incepand cu data primei primiri a plangerii de catre oricare dintre autoritatile competente ale statelor membre in cauza.

(3) Prezentul capitol stabileste:

a) norme privind mecanismul de solutionare a litigiilor intre statele membre atunci cand litigiile respective apar in urma interpretarii si aplicarii acordurilor si conventiilor care prevad eliminarea dublei impuneri asupra veniturilor si, dupa caz, a capitalurilor, la care Romania este parte;

b) drepturile si obligatiile persoanelor afectate de litigiile prevazute la lit. a).

2>ART. 2832 Definitii

(1) in sensul prezentului capitol, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) autoritate competenta - autoritatea unui stat membru care a fost desemnata ca atare de catre statul membru in cauza. in Romania, autoritatea competenta este A.N.A.F.;

b) instanta competenta - instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) dubla impunere - impunerea de catre doua sau mai multe state membre a unor impozite, reglementate de acordurile sau conventiile prevazute la art. 2831 alin. (3) lit. a), pentru aceleasi venituri sau capitaluri impozabile atunci cand aceasta impunere genereaza obligatii fiscale suplimentare, cresterea obligatiilor fiscale ori anularea sau reducerea pierderilor fiscale, care ar putea fi utilizate pentru a compensa profiturile impozabile;

d) persoana afectata - orice persoana fizica sau juridica cu rezidenta fiscala in Romania sau intr-un alt stat membru si a carei impozitare este afectata direct de o chestiune litigioasa;

e) chestiune litigioasa - faptul care genereaza litigii de natura celor prevazute la art. 2831 alin. (3) lit. a).

(2) Orice termen care nu este definit in prezentul capitol are intelesul care ii este atribuit, potrivit prevederilor din acordurile sau conventiile prevazute la art. 2831 alin. (3) lit. a), la data primirii primei notificari a actiunii care are sau care urmeaza sa aiba ca rezultat o chestiune litigioasa. in cazul in care acordurile sau conventiile prevazute la art. 2831 alin. (3) lit. a) nu prevad o astfel de definitie, termenul nedefinit are intelesul care ii este atribuit in cuprinsul normelor legale in vigoare in scopul stabilirii impozitelor care fac obiectul acordului sau conventiei respective. in acest din urma caz, orice inteles atribuit in temeiul normelor fiscale nationale prevaleaza asupra intelesului atribuit termenului in cuprinsul altor norme legale in vigoare.

3>ART. 2833 Plangeri

(1) Dupa primirea de catre persoana afectata a unei decizii de impunere care vizeaza dubla impunere, aceasta are dreptul sa depuna o plangere privind o chestiune litigioasa la A.N.A.F., solicitand solutionarea acesteia. Plangerea trebuie depusa in termen de 3 ani de la comunicarea deciziei de impunere care are ca rezultat sau care urmeaza sa aiba ca rezultat o chestiune litigioasa, indiferent daca persoana afectata a recurs la caile de atac administrative sau judiciare disponibile in temeiul normelor legale in vigoare.

(2) Persoana afectata depune, simultan, plangerea continand aceleasi informatii fiecarei autoritati competente a statelor membre in cauza, in termenul prevazut la alin. (1), si precizeaza in plangere ce alte state membre sunt implicate.

(3) in cazul in care plangerea este depusa la A.N.A.F., prevederile art. 8 se aplica in mod corespunzator.

(4) A.N.A.F. instiinteaza atat persoana afectata, cat si celelalte autoritati competente ale statelor membre in cauza cu privire la primirea plangerii, in termen de 60 de zile de la data inregistrarii acesteia.

(5) A.N.A.F. informeaza celelalte autoritati competente ale statelor membre in cauza cu privire la limba de comunicare pe care o utilizeaza pe parcursul procedurilor.

(6) Plangerea persoanei afectate trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii si documente:

a) numele, adresa/adresele, codul de identificare fiscala/numarul sau numerele de identificare fiscala si orice alte informatii necesare pentru identificarea persoanei sau persoanelor afectate care au depus plangerea la A.N.A.F. si a oricarei alte persoane afectate;

b) perioadele fiscale avute in vedere;

c) detalii privind faptele si circumstantele relevante pentru cazul respectiv, inclusiv detalii privind structura tranzactiei si relatiile dintre persoana afectata si celelalte parti implicate in tranzactiile relevante, precum si cu privire la faptele stabilite cu buna-credinta in cadrul unui acord obligatoriu reciproc, respectiv solutie fiscala individuala anticipata sau acord de pret in avans prevazute la art. 52, incheiat anterior intre persoana afectata si administratia fiscala, dupa caz; informatii referitoare la natura si data actiunilor care au condus la chestiunea litigioasa, inclusiv, dupa caz, detalii privind aceleasi venituri incasate in celalalt stat membru si privind includerea unor astfel de venituri in categoria veniturilor impozabile din celalalt stat membru si detalii privind impozitul platit sau care urmeaza a fi platit in legatura cu astfel de venituri in celalalt stat membru, precum si cuantumurile aferente in monedele statelor membre in cauza, insotite de copii ale tuturor documentelor justificative;

d) o trimitere la normele legale in vigoare si la acordurile sau conventiile prevazute la art. 2831 alin. (3) lit. a). in cazul in care se aplica mai multe acorduri sau conventii, persoana afectata precizeaza acordul sau conventia care genereaza chestiunea litigioasa

e) informatii si copii ale documentelor justificative cu privire la:

1. motivul pentru care persoana afectata considera ca exista o chestiune litigioasa;

2. detalii privind caile de atac administrative si judiciare exercitate de persoana afectata, procedurile initiate de persoana afectata in ceea ce priveste tranzactiile relevante, precum si copii ale deciziilor de solutionare a contestatiei si/sau ale hotararilor judecatoresti pronuntate, dupa caz, in legatura cu chestiunea litigioasa;

3. declaratie scrisa a persoanei afectate prin care se angajeaza sa raspunda cat mai complet si mai rapid posibil tuturor cererilor corespunzatoare formulate de A.N.A.F. si sa furnizeze orice documentatie la cererea acesteia;

4. informatii cu privire la decizia de impunere care conduce la chestiunea litigioasa, inclusiv la decizia de impunere ramasa definitiva in sistemul cailor administrative de atac sau judiciare, emise de A.N.A.F., precum si o copie a oricaror alte documente emise de celelalte autoritati fiscale ale statelor membre in cauza in ceea ce priveste chestiunea litigioasa, dupa caz;

5. informatii cu privire la orice plangere depusa de persoana afectata in baza unei alte proceduri amiabile sau a unei alte proceduri de solutionare a litigiilor privind aceeasi chestiune litigioasa, astfel cum acestea sunt prevazute la art. 2831 alin. (1) lit. b) si c), si o declaratie scrisa a persoanei afectate prin care se angajeaza ca urmeaza sa respecte dispozitiile art. 2831 alin. (2), dupa caz.

(7) in termen de 90 de zile de la data primirii plangerii, A.N.A.F. poate solicita informatii si documente suplimentare fata de cele mentionate la alin. (6), care sunt necesare pentru a efectua examinarea pe fond a cazului respectiv.

(8) Persoana afectata raspunde in termen de 90 de zile de la data primirii solicitarii prevazute la alin. (7) si transmite simultan o copie a acestui raspuns autoritatilor competente ale celorlalte state membre in cauza.

(9) Furnizarea informatiilor si documentelor prevazute la alin. (6) si (7) poate fi refuzata in cazul in care ar conduce la divulgarea unui secret comercial, industrial sau profesional ori a unui procedeu comercial sau a unor informatii a caror divulgare ar fi contrara politicii publice.

(10) Persoana afectata care doreste sa retraga o plangere transmite simultan o notificare de retragere a plangerii, in scris, fiecarei autoritati competente a statelor membre in cauza. Notificarea pune capat, fara intarziere, tuturor procedurilor derulate in temeiul prezentului capitol. in cazul in care A.N.A.F. primeste o astfel de notificare informeaza, de indata, celelalte autoritati competente ale statelor membre in cauza cu privire la incheierea procedurilor.

(11) Persoana afectata poate retrage plangerea inainte de a se ajunge la un acord reciproc sau inainte de a se emite decizia finala de catre autoritatile competente implicate.

(12) in cazul in care, din orice motiv, o chestiune litigioasa inceteaza sa existe, toate procedurile derulate in temeiul prezentului capitol se incheie, iar A.N.A.F. informeaza, de indata, persoana afectata cu privire la motivele de fapt si de drept ale incheierii procedurilor.

4>ART. 2834 Decizia autoritatii competente cu privire la plangere

(1) in termen de 180 de zile de la primirea plangerii sau in termen de 180 de zile de la primirea informatiilor si documentelor solicitate in temeiul art. 2833 alin. (7), daca aceasta data este ulterioara celei dintai, A.N.A.F. decide daca:

a) accepta plangerea si demareaza procedura amiabila prevazuta la art. 2835;

b) accepta plangerea si solutioneaza chestiunea litigioasa, in mod unilateral, fara implicarea celorlalte autoritati competente;

c) respinge plangerea.

(2) A.N.A.F. decide sa respinga plangerea, in termenul prevazut la alin. (1), in cazul in care:

a) plangerea nu contine informatiile si documentele solicitate in temeiul art. 2833 alin. (6);

b) persoana afectata nu furnizeaza informatiile si documentele solicitate in temeiul art. 2833 alin. (7);

c) nu exista o chestiune litigioasa;

d) plangerea nu a fost introdusa in termenul de 3 ani prevazut la art. 2833 alin. (1).

(3) A.N.A.F. notifica, de indata, persoana afectata si autoritatile competente ale statelor membre in cauza cu privire la decizia luata.

(4) in cazul in care A.N.A.F. decide sa solutioneze chestiunea litigioasa in mod unilateral, procedurile derulate in temeiul prezentului capitol se incheie.

(5) in cazul in care A.N.A.F. decide respingerea plangerii, aceasta indica, in cuprinsul notificarii adresate persoanei afectate, motivele de fapt si de drept ale respingerii.

(6) in cazul in care A.N.A.F. nu a luat nicio decizie cu privire la plangere in termenul prevazut la alin. (1), plangerea este considerata acceptata de catre aceasta.

(7) in cazul in care plangerea a fost respinsa, persoana afectata poate proceda dupa cum urmeaza:

a) daca plangerea a fost respinsa de catre toate autoritatile competente in cauza, persoana afectata poate contesta decizia de respingere emisa de A.N.A.F., prin derogare de la prevederile art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, direct la instanta competenta, in termen de 30 de zile de la data primirii notificarii;

b) daca plangerea a fost respinsa de cel putin una, dar nu de toate autoritatile competente in cauza, persoana afectata poate depune la A.N.A.F., in sensul art. 2836 alin. (1) lit. a), o cerere de infiintare a comisiei consultative.

(8) in cazul prevazut la alin. (7) lit. a) persoana afectata care exercita dreptul la o astfel de cale de atac nu poate adresa o cerere in temeiul art. 2836 alin. (1) lit. a):

a) cat timp decizia de respingere a plangerii face inca obiectul unei cai de atac judiciare, potrivit normelor legale in vigoare;

b) in cazul in care decizia de respingere a plangerii poate fi inca atacata, ulterior, in baza procedurii caii de atac din celelalte state membre in cauza;

c) in cazul in care decizia de respingere a plangerii a fost confirmata in baza procedurii caii de atac prevazute la lit. a) si nu se poate infirma hotararea instantei competente sau a altor autoritati judiciare relevante din oricare dintre statele membre in cauza. in cazul in care a fost exercitat dreptul la o cale de atac, este luata in considerare hotararea instantei relevante sau a altei autoritati judiciare relevante, in sensul art. 2836 alin. (1) lit. a).

5>ART. 2835 Procedura amiabila

(1) in cazul in care A.N.A.F. si celelalte autoritati competente ale statelor membre in cauza accepta plangerea, A.N.A.F. depune diligentele necesare pentru a solutiona chestiunea litigioasa, prin procedura amiabila, in termen de 2 ani, termen care incepe sa curga de la data ultimei notificari a deciziei de acceptare a plangerii a uneia dintre autoritatile competente ale statelor membre in cauza.

(2) in cazuri temeinic justificate, termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit cu pana la un an la cererea A.N.A.F. sau a oricareia dintre autoritatile competente ale statelor membre in cauza, adresata tuturor celorlalte autoritati competente ale statelor membre in cauza. A.N.A.F. notifica persoanei afectate prelungirea termenului prevazut la alin. (1).

(3) in cazul in care a ajuns la un acord cu celelalte autoritati competente ale statelor membre in cauza privind modul de solutionare a chestiunii litigioase in termenul prevazut la alin. (1), A.N.A.F. emite prin ordin al presedintelui A.N.A.F. decizia de solutionare a procedurii amiabile pe care o transmite de indata persoanei afectate.

(4) Decizia de solutionare a procedurii amiabile devine obligatorie si executorie, cu conditia ca persoana afectata sa o accepte si sa renunte la dreptul de a promova oricare alta cale de atac, fie administrativa, fie judiciara. in cazul in care sunt in derulare alte cai de atac, decizia de solutionare a procedurii amiabile devine astfel obligatorie si executorie numai dupa ce persoana afectata prezinta A.N.A.F. dovezi ca au fost luate masuri in vederea incheierii acestora. Astfel de dovezi trebuie prezentate in termen de cel mult 60 de zile de la data la care decizia respectiva a fost comunicata persoanei afectate.

(5) Decizia de solutionare a procedurii amiabile este pusa in aplicare, de indata, indiferent de termenele de prescriptie prevazute de normele legale in vigoare.

(6) in cazul in care A.N.A.F. si autoritatile competente ale statelor membre in cauza nu au ajuns la un acord privind modul de solutionare a chestiunii litigioase in termenul prevazut la alin. (1) sau (2) dupa caz, A.N.A.F. notifica persoana afectata in legatura cu acest lucru, indicand motivele de fapt si de drept pentru care nu s-a ajuns la un acord.

(7) Modalitatea de derulare a procedurii amiabile, precum si de relationare a autoritatilor competente ale statelor membre in cauza se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

5>ART. 2836 Solutionarea litigiilor de catre comisia consultativa

(1) in baza unei cereri pe care persoana afectata o adreseaza A.N.A.F. si celorlalte autoritati competente ale statelor membre in cauza, aceasta impreuna cu celelalte autoritati competente ale statelor membre in cauza infiinteaza o comisie consultativa, potrivit art. 2838, in cazul in care:

a) plangerea inaintata de persoana afectata este respinsa, in temeiul art. 2834 alin. (2), de cel putin una dintre autoritatile competente ale statelor membre in cauza, dar nu de toate;

b) A.N.A.F. impreuna cu celelalte autoritati competente ale statelor membre in cauza au acceptat plangerea depusa de persoana afectata, dar nu au ajuns la un acord cu privire la modul de solutionare pe cale amiabila a chestiunii litigioase in termenul prevazut la art. 2835 alin. (1) sau (2) dupa caz.

(2) in cazul prevazut la alin. (1) lit. a), persoana afectata poate adresa cererea de infiintare a comisiei consultative daca impotriva deciziei de respingere a plangerii nu poate fi exercitata nicio cale judiciara de atac ori nu exista nicio cale judiciara de atac in curs sau aceasta a renuntat in mod formal la dreptul sau la o cale judiciara de atac. Cererea include o declaratie scrisa in acest sens.

(3) Persoana afectata formuleaza in scris cererea de infiintare a comisiei consultative, in termen de cel mult 50 de zile de la data primirii notificarii potrivit prevederilor art. 2834 alin. (3) sau art. 2835 alin. (6) sau 50 de zile de la data pronuntarii hotararii de catre instanta competenta, potrivit art. 2834 alin. (7) lit. a), dupa caz.

(4) Comisia consultativa este infiintata in termen de cel mult 120 de zile de la primirea cererii prevazute la alin. (1). in acest sens, presedintele comisiei consultative trimite o notificare, fara intarziere, persoanei afectate.

(5) in cazul prevazut la alin. (1) lit. a), comisia consultativa adopta o decizie privind acceptarea sau respingerea plangerii in termen de 180 de zile de la data infiintarii. Aceasta notifica decizia sa autoritatilor competente in termen de 30 de zile de la adoptare.

(6) in cazul in care comisia consultativa adopta o decizie de acceptare a plangerii, la cererea A.N.A.F. sau a uneia dintre celelalte autoritati competente ale statelor membre in cauza este initiata procedura amiabila prevazuta la art. 2835. Autoritatea competenta care solicita initierea procedurii amiabile notifica aceasta cerere comisiei consultative, celorlalte autoritati competente ale statelor membre in cauza si persoanei afectate. Termenul prevazut la art. 2835 alin. (1) sau (2), dupa caz, incepe sa curga de la data notificarii deciziei luate de catre comisia consultativa cu privire la acceptarea plangerii.

(7) in cazul in care nici A.N.A.F. si nici celelalte autoritati competente in cauza nu au solicitat initierea procedurii amiabile in termen de 60 de zile de la data notificarii deciziei comisiei consultative de acceptare a plangerii, comisia consultativa emite un aviz cu privire la modul de solutionare a chestiunii litigioase, potrivit art. 28314 alin. (1). in acest caz, termenul prevazut la art. 28314 alin. (1) incepe sa curga de la data expirarii termenului de 60 de zile.

(8) in cazul in care comisia consultativa adopta o decizie de respingere a plangerii, procedurile derulate in temeiul prezentului articol se incheie.

(9) in cazul mentionat la alin. (1) lit. b), comisia consultativa emite un aviz cu privire la modul de solutionare a chestiunii litigioase, potrivit art. 28314 alin. (1).

7>ART. 2837 Numirea de catre instantele competente sau de catre organismul national imputernicit sa faca numiri

(1) in cazul in care comisia consultativa nu este infiintata in termenul prevazut la art. 2836 alin. (4) intrucat A.N.A.F. sau celelalte autoritati competente ale statelor membre in cauza nu au nominalizat cel putin o persoana independenta si un supleant al acesteia in comisia consultativa, persoana afectata poate adresa o sesizare in acest sens instantelor competente sau oricarui alt organism national imputernicit sa faca numiri din statele membre care nu au facut nominalizarile. in Romania organismul national imputernicit sa faca numiri este Ministerul Finantelor Publice.

(11) in cazul in care A.N.A.F. nu a numit cel putin o persoana independenta si un supleant al acesteia in comisia consultativa, persoana afectata poate adresa o sesizare organismului national imputernicit sa faca numiri pentru a face numirile in comisia consultativa din lista prevazuta la art. 2839. in Romania organismul national imputernicit sa faca numiri este Ministerul Finantelor.

(12) in cazul in care nici A.N.A.F. nu a numit cel putin o persoana independenta si un supleant al acesteia in comisia consultativa si nici celelalte autoritati competente ale statelor membre in cauza nu au facut acest lucru, persoana afectata poate adresa o sesizare Ministerului Finantelor, instantelor competente sau organismelor nationale imputernicite sa faca numiri din celelalte state membre pentru a numi cele doua persoane independente din lista prevazuta la art. 2839.

(2) Sesizarea prevazuta la alin. (1) se depune in termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la art. 2836 alin. (4).

(3) Prin ordin al ministrului finantelor publice se numesc o persoana independenta si un supleant din lista prevazuta la art. 2839. Ulterior, Ministerul Finantelor Publice comunica ordinul atat persoanei afectate, cat si A.N.A.F.

(4) A.N.A.F. informeaza celelalte autoritati implicate cu privire la ordinul prevazut la alin. (3).

(5) Persoanele afectate adreseaza sesizarea cu privire la numirea persoanelor independente si a supleantilor acestora fiecarui stat de rezidenta al acestora, daca sunt implicate in procedura cel putin doua persoane afectate, sau statelor membre ale caror autoritati competente nu au reusit sa numeasca cel putin o persoana independenta si un supleant, daca este implicata o singura persoana afectata.

(6) Persoanele independente, desemnate potrivit alin. (12), numesc presedintele in conformitate cu art. 2838 alin. (3), prin tragere la sorti din lista persoanelor independente prevazuta la art. 2839.

8>ART. 2838 Comisia consultativa

(1) Comisia consultativa prevazuta la art. 2836 are urmatoarea componenta:

a) un presedinte;

b) un reprezentant din partea fiecarei autoritati competente ale statelor membre in cauza. Daca autoritatile competente sunt de acord, numarul acestor reprezentanti poate creste la doi pentru fiecare autoritate competenta;

c) o persoana independenta care este numita de fiecare autoritate competenta din statele membre in cauza din lista mentionata la art. 2839. Daca autoritatile competente sunt de acord, numarul acestor persoane numite poate creste la doua pentru fiecare autoritate competenta.

(2) Normele privind numirea persoanelor independente se stabilesc de comun acord intre autoritatile competente ale statelor membre in cauza. Dupa numirea persoanelor independente se numeste cate un supleant pentru fiecare dintre ele, conform normelor privind numirea persoanelor independente, in cazul in care acestea se afla in imposibilitatea de a-si duce la indeplinire sarcinile.

(3) in cazul in care normele privind numirea persoanelor independente nu au fost convenite potrivit alin. (2), numirea acestora se face prin tragere la sorti.

(4) A.N.A.F. sau orice autoritate competenta dintr-un stat membru in cauza poate formula obiectii cu privire la numirea in comisia consultativa a oricareia dintre persoanele independente, cu exceptia cazului in care persoanele independente au fost numite de catre instanta competenta sau de organismul national imputernicit sa faca numiri din statele membre in cauza, potrivit art. 2837. Obiectiile pot fi formulate pentru oricare dintre motivele convenite, in prealabil, cu celelalte autoritati competente in cauza sau pentru oricare dintre urmatoarele motive:

a) persoana respectiva face parte dintr-o administratie sau autoritate fiscala din statele membre in cauza sau actioneaza in numele acesteia sau a fost intr-o asemenea situatie in orice moment pe parcursul ultimilor 3 ani anteriori numirii sale;

b) persoana respectiva are sau a avut o participatie semnificativa sau un drept de vot in cadrul oricareia dintre persoanele afectate in cauza sau daca este sau a fost, in orice moment pe parcursul ultimilor 5 ani anteriori datei numirii sale, angajat sau consultant al acesteia;

c) persoana respectiva nu prezinta o garantie suficienta de obiectivitate in vederea solutionarii litigiului sau a litigiilor cu privire la care urmeaza sa fie luata o decizie;

d) persoana respectiva este un angajat al unei intreprinderi care furnizeaza consultanta fiscala sau ofera, intr-un alt mod, consultanta fiscala cu titlu profesional sau s-a aflat intr-o asemenea situatie in orice moment pe parcursul ultimilor 3 ani anteriori datei numirii sale.

(5) A.N.A.F. sau orice autoritate competenta a unui stat membru in cauza poate solicita ca o persoana independenta sau supleantul sau, care au fost numiti potrivit prevederilor alin. (2) sau (3), dupa caz, sa informeze despre orice interes, relatie sau orice alt aspect care este de natura sa afecteze independenta sau impartialitatea persoanei respective sau care ar putea crea in mod rezonabil aparenta unei atitudini partinitoare in cadrul procedurilor.

(6) Pentru o perioada de 12 luni de la data emiterii deciziei comisiei consultative, o persoana independenta care face parte din comisia consultativa nu trebuie sa se afle intr-o situatie care ar fi dat motive A.N.A.F. sau altei autoritati competente sa prezinte obiectii fata de numirea sa, astfel cum este prevazut la alin. (4), daca ar fi fost in situatia respectiva in momentul numirii sale in comisia consultativa respectiva.

(7)Reprezentantii fiecarei autoritati competente si persoanele independente numite potrivit alin. (1) aleg un presedinte din lista persoanelor prevazuta de art. 2839. Cu exceptia cazului in care reprezentantii fiecarei autoritati competente si persoanele independente convin altfel, presedintele este un judecator.

9>ART. 2839 Lista persoanelor independente

(1) Lista persoanelor independente este formata din toate persoanele independente nominalizate de statele membre. in acest sens, A.N.A.F. nominalizeaza, pentru un mandat de 4 ani, minimum 3 persoane ce detin competente in domeniul economic sau juridic, dovedite atat printr-un nivel superior al calificarii profesionale, cat si prin experienta in acest domeniu, si care nu se regasesc in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 2838 alin. (4) lit. a) - d). Neindeplinirea acestor conditii pe toata durata mandatului atrage excluderea de pe lista persoanelor independente.

(2) Procedura de selectie in vederea includerii si excluderii persoanelor independente pe lista prevazuta la alin. (1) se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

(3) A.N.A.F. notifica Comisiei Europene numele persoanelor independente pe care le-a nominalizat. De asemenea, A.N.A.F. furnizeaza Comisiei Europene informatii complete si actualizate cu privire la profilul profesional si academic al acestor persoane, la competenta si experienta lor, precum si la potentialele conflicte de interese. in notificare, A.N.A.F. poate preciza care dintre persoanele respective poate fi numita in functia de presedinte.

(4) A.N.A.F. informeaza, de indata, Comisia Europeana cu privire la eventualele modificari aduse listei persoanelor independente.

(5)in situatia in care A.N.A.F. are motive intemeiate sa formuleze obiectii fata de mentinerea unei persoane independente pe lista prevazuta la alin. (1) din motive de lipsa de independenta, agentia informeaza Comisia Europeana, oferind elemente de proba adecvate in acest sens. Statul membru care a nominalizat persoana respectiva este informat cu privire la obiectiile si elementele de proba furnizate de A.N.A.F., prin intermediul Comisiei Europene.

(6) in cazul in care A.N.A.F. a fost informata de catre Comisia Europeana despre obiectii si elemente de proba privind lipsa de independenta a uneia dintre persoanele independente nominalizate, ia masurile necesare, in termen de 180 de zile de la data informarii, pentru a examina plangerea si a decide daca sa mentina sau sa excluda persoana respectiva de pe lista. Ulterior, A.N.A.F. informeaza Comisia Europeana cu privire la decizia luata.

10>ART. 28310 Comisia de solutionare alternativa a litigiilor

(1) in cazul prevazut la art. 2836 alin. (1) lit. b), A.N.A.F., impreuna cu celelalte autoritati competente ale statelor membre in cauza, poate conveni sa infiinteze:

a) o comisie consultativa;

b) o comisie de solutionare alternativa a litigiilor, denumita in continuare comisia de solutionare alternativa a litigiilor, in locul unei comisii consultative, care sa emita un aviz privind modul de solutionare a chestiunii litigioase potrivit art. 28314;

c) in mod exceptional, o comisie de solutionare alternativa a litigiilor sub forma unui comitet care sa aiba un caracter permanent, denumit in continuare comitetul permanent.

(2) Conditiile prevazute la art. 2838 alin. (4) si (5) se aplica in mod corespunzator si in cazul comisiilor prevazute la alin. (1) lit. b) si c), componenta acestora putand fi diferita de cea a comisiei prevazute la alin. (1) lit. a).

(3) Comisiile prevazute la alin. (1) lit. b) si c) pot aplica, dupa caz, orice procedura de solutionare a litigiilor pentru a solutiona chestiunea litigioasa cu efect obligatoriu. Ca alternativa la tipul de procedura de solutionare a litigiilor aplicat de comisia consultativa, si anume procedura avizului independent, orice alt tip de procedura de solutionare a litigiilor, inclusiv procedura de arbitraj cu oferta finala, poate fi convenit de autoritatile competente ale statelor membre in cauza in temeiul prezentului articol si aplicat de comisia de solutionare alternativa a litigiilor.

(4) Prevederile art. 28312 si 28313 se aplica comisiei de solutionare alternativa a litigiilor, cu exceptia cazului in care se convine altfel in regulamentul de functionare prevazut la art. 28311.

11>ART. 28311 Regulamentul de functionare

(1) A.N.A.F. intocmeste, de comun acord cu autoritatile competente ale statelor membre in cauza, regulamentul de functionare a comisiei consultative sau a comisiei de solutionare alternativa a litigiilor. Regulamentul de functionare se intocmeste la fiecare instituire a uneia dintre comisiile mentionate anterior si cuprinde cel putin urmatoarele elemente:

a) descrierea si caracteristicile chestiunii litigioase;

b) termenii de referinta cu privire la care autoritatile competente ale statelor membre se pun de acord in legatura cu aspectele de ordin juridic si practic care trebuie clarificate;

c) forma organismului de solutionare a litigiilor, care poate fi fie o comisie consultativa, fie o comisie de solutionare alternativa a litigiilor, precum si tipul de procedura pentru solutionarea alternativa a litigiilor, daca difera de procedura avizului independent aplicata de comisia consultativa;

d) calendarul procedurii de solutionare a litigiului;

e) componenta comisiei consultative sau a comisiei de solutionare alternativa a litigiilor, inclusiv numarul si numele membrilor, detalii referitoare la competentele si calificarile acestora, precum si divulgarea oricaror conflicte de interese ale membrilor;

f) normele care reglementeaza participarea persoanei/persoanelor afectate si a tertilor la proceduri, schimburile de note, informatii si elemente de proba, costurile, tipul procedurii de solutionare a litigiilor care urmeaza a fi utilizata si orice alt aspect procedural sau organizatoric relevant;

g) aspectele logistice aferente lucrarilor comisiei consultative si emiterii avizului acesteia.

(2) in cazul in care o comisie consultativa este infiintata pentru a emite un aviz in temeiul art. 2836 alin. (7), in regulamentul de functionare se prevad numai informatiile mentionate la alin. (1) lit. a), d), e) si f).

(3) Regulamentul de functionare se semneaza de autoritatile competente ale statelor membre implicate in litigiu.

(4) in termenul de 120 de zile prevazut la art. 2836 alin. (4), A.N.A.F. notifica persoanei afectate urmatoarele:

a) regulamentul de functionare al comisiei consultative sau al comisiei de solutionare alternativa a litigiilor;

b) data pana la care trebuie adoptat avizul privind solutionarea chestiunii litigioase;

c) trimiteri la orice norma juridica aplicabila din legislatia in vigoare si la orice acorduri sau conventii aplicabile.

(5) in cazul in care numirea persoanelor independente se face de Ministerul Finantelor Publice, conform art. 2837, A.N.A.F. impreuna cu celelalte autoritati competente ale statelor membre in cauza infiinteaza comisia consultativa si notifica informatiile prevazute la alin. (4) dupa numirea presedintelui comisiei consultative, cu respectarea unui termen de 120 de zile de la data la care a fost primita sesizarea prevazuta la art. 2837 alin. (1).

(6) Atunci cand A.N.A.F. nu a notificat regulamentul de functionare persoanei afectate potrivit prevederilor alin. (4) si (5), persoanele independente si presedintele completeaza regulamentul de functionare pe baza regulamentului de functionare standard, elaborat de Comisia Europeana in temeiul art. 11 alin. (3) din Directiva (UE) 1.852/2017, pe care il transmit persoanei afectate in termen de 15 zile de la data infiintarii comisiei consultative sau a comisiei de solutionare alternativa a litigiilor. in cazul in care persoanele independente si presedintele nu convin asupra regulamentului de functionare sau nu il notifica persoanei afectate, persoana sau persoanele afectate se pot adresa instantei competente in unul dintre statele membre in cauza pentru a obtine o dispozitie pentru punerea in aplicare a regulamentului de functionare.

12>ART. 28312 Costurile procedurilor

(1) Cu exceptia prevederilor alin. (3), precum si a cazului in care A.N.A.F. si celelalte autoritati competente ale statelor membre in cauza au convenit altfel, urmatoarele costuri se impart in mod egal intre statele membre:

a) cheltuielile persoanelor independente, care reprezinta o suma echivalenta cu media sumei rambursate in mod obisnuit inaltilor functionari publici din statele membre in cauza; si

b) onorariile persoanelor independente, dupa caz, care se limiteaza la 1.000 EUR de persoana pentru fiecare zi de sedinta a comisiei consultative sau a comisiei de solutionare alternativa a litigiilor.

(2) Costurile care revin persoanei afectate nu sunt suportate de statele membre.

(3) in cazul in care A.N.A.F. si celelalte autoritati competente ale statelor membre in cauza sunt de acord, toate costurile mentionate la alin. (1) lit. a) si b) sunt suportate de persoana afectata in situatia in care aceasta a facut:

a) o notificare de retragere a plangerii potrivit art. 2833 alin. (10); sau

b) o cerere in temeiul dispozitiilor art. 2836 alin. (1) in urma unei respingeri in temeiul art. 2834 alin. (2), iar comisia consultativa a decis ca autoritatile competente relevante au respins plangerea in mod justificat.

(4) Costurile prevazute de prezentul articol, care revin statului roman, potrivit prevederilor regulamentului de functionare prevazut la art. 28311, se suporta din bugetul A.N.A.F.

13>ART. 28313 Informatii, elemente de proba si audieri

(1) in sensul procedurii mentionate la art. 2836, in cazul in care autoritatile competente ale statelor membre in cauza sunt de acord, persoana sau persoanele afectata(e) pot furniza comisiei consultative sau comisiei de solutionare alternativa a litigiilor orice informatii, elemente de proba sau documente care ar putea fi relevante pentru luarea deciziei. Persoana sau persoanele afectata(e) si A.N.A.F. furnizeaza orice informatii, elemente de proba sau documente la cererea comisiei consultative sau a comisiei de solutionare alternativa a litigiilor.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), A.N.A.F. poate refuza sa furnizeze informatii comisiei consultative in oricare dintre urmatoarele cazuri:

a) obtinerea informatiilor necesita masuri administrative care contravin normelor legale in vigoare;

b) informatiile nu pot fi obtinute in temeiul normelor legale in vigoare;

c) informatiile se refera la secrete comerciale, industriale sau profesionale ori la procese comerciale;

d) divulgarea informatiilor este contrara ordinii publice.

(3) Persoanele afectate pot, la cerere si cu acordul autoritatilor competente ale statelor membre in cauza, sa se prezinte sau sa fie reprezentate in fata comisiei consultative sau a comisiei de solutionare alternativa a litigiilor. Persoanele afectate se prezinta sau sunt reprezentate in fata comisiei la cererea comisiei consultative sau a comisiei de solutionare alternativa a litigiilor.

(4) Persoanele independente sau oricare alt membru nominalizat de A.N.A.F. au obligatia de a pastra secretul profesional, in temeiul normelor legale in vigoare, in legatura cu informatiile pe care le primesc in calitatea lor de membri ai comisiei consultative sau ai comisiei de solutionare alternativa a litigiilor. Persoanele afectate si, dupa caz, reprezentantii acestora se angajeaza sa respecte obligatia de confidentialitate privind orice informatii, inclusiv documente pe care le primesc in timpul lucrarilor comisiei consultative sau ale comisiei de solutionare alternativa a litigiilor. Persoanele afectate si reprezentantii acestora fac o declaratie in acest sens la A.N.A.F., atunci cand li se solicita acest lucru in cursul lucrarilor.

14>ART. 28314 Avizul comisiei consultative sau al comisiei de solutionare alternativa a litigiilor

(1) O comisie consultativa sau o comisie de solutionare alternativa a litigiilor notifica avizul autoritatilor competente ale statelor membre in cauza in termen de 180 de zile de la data la care a fost instituita. in cazul in care comisia consultativa sau comisia de solutionare alternativa a litigiilor considera ca, data fiind natura chestiunii litigioase, sunt necesare mai mult de 180 de zile pentru a emite un aviz, acest termen poate fi prelungit cu 90 de zile. Comisia consultativa sau comisia de solutionare alternativa a litigiilor informeaza autoritatile competente ale statelor membre in cauza si persoanele afectate cu privire la prelungire.

(2) Comisia consultativa sau comisia de solutionare alternativa a litigiilor isi intemeiaza avizul pe dispozitiile acordurilor sau conventiilor aplicabile prevazute la art. 2831 alin. (3) lit. (a), precum si pe oricare dintre normele legale in vigoare aplicabile.

(3) Comisia consultativa sau comisia de solutionare alternativa a litigiilor emite avizul cu o majoritate simpla a membrilor sai. in cazul in care nu se poate ajunge la o majoritate, votul presedintelui este definitoriu pentru avizul final. Presedintele comunica autoritatilor competente avizul comisiei consultative sau al comisiei de solutionare alternativa a litigiilor.

15>ART. 28315 Decizia finala

(1) in termen de 180 de zile de la notificarea avizului comisiei consultative sau al comisiei de solutionare alternativa a litigiilor, A.N.A.F. impreuna cu autoritatile competente ale statelor membre in cauza procedeaza dupa cum urmeaza:

a) se pun de acord asupra modului de solutionare a chestiunii litigioase si emit o decizie finala cu respectarea avizului comisiei consultative sau al comisiei de solutionare alternativa a litigiilor;

b) se pun de acord asupra modului de solutionare a chestiunii litigioase si emit o decizie finala fara respectarea avizului comisiei consultative sau al comisiei de solutionare alternativa a litigiilor;

c) nu se pun de acord asupra modului de solutionare a chestiunii litigioase si emit o decizie finala cu respectarea avizului comisiei consultative sau al comisiei de solutionare alternativa a litigiilor.

(2) in cazul in care persoana afectata este rezidenta fiscal in Romania, A.N.A.F. notifica, fara intarziere, persoanei afectate decizia finala privind chestiunea litigioasa. in absenta unei astfel de notificari in termen de 30 de zile de la luarea deciziei, persoana afectata se poate adresa instantei competente in vederea obtinerii deciziei.

(3) Decizia finala este obligatorie pentru statele membre in cauza si nu constituie un precedent. Decizia finala este pusa in aplicare cu conditia ca persoana sau persoanele afectata(e) sa o accepte si sa renunte la dreptul de a exercita orice cale de atac de la nivel national in termen de 60 de zile de la data la care decizia a fost notificata, dupa caz.

(4) A.N.A.F. pune in aplicare decizia finala prin modificarea impozitarii, indiferent de termenele de prescriptie prevazute de normele legale in vigoare.

(5) in cazul in care decizia finala nu a fost pusa in aplicare de A.N.A.F., persoana afectata poate adresa o sesizare Curtii de Apel Bucuresti pentru a solicita punerea in aplicare a deciziei finale.

(6) Prin exceptie de la alin. (4), decizia finala nu este pusa in aplicare de A.N.A.F. in cazul in care Curtea de Apel Bucuresti hotaraste ca, potrivit normelor legale in vigoare privind caile de atac si prin aplicarea criteriilor prevazute la art. 2838 alin. (4) si (6), a existat o lipsa de independenta a persoanelor independente numite de catre A.N.A.F. in comisia consultativa.

16>ART. 28316 Interactiunea cu procedurile si derogarile nationale

(1) Persoana afectata poate recurge la procedurile prevazute de prezentul capitol, chiar daca decizia de impunere care a generat chestiunea litigioasa a ramas definitiva in sistemul cailor nationale de atac.

(2) inaintarea chestiunii litigioase spre solutionare prin aplicarea procedurii amiabile sau a procedurii de solutionare a litigiilor prevazute la art. 2835 si, respectiv, la art. 2836 nu impiedica initierea sau continuarea, in Romania, de proceduri judiciare sau de proceduri privind sanctiuni administrative si penale legate de aceleasi aspecte.

(3) Persoanele afectate pot recurge la caile de atac pe care le au la dispozitie in temeiul normelor legale in vigoare. Cu toate acestea, atunci cand persoana afectata a initiat proceduri pentru a introduce o astfel de cale de atac, termenele mentionate la art. 2834 alin. (1), respectiv la art. 2835 alin. (1) si (2) incep sa curga de la data la care o hotarare pronuntata in cadrul procedurilor respective a ramas definitiva sau la care procedurile respective au fost incheiate definitiv intr-un alt mod ori la care procedurile au fost suspendate.

(4) in cazul in care o hotarare definitiva privind o chestiune litigioasa a fost pronuntata de instanta competenta din Romania, inainte ca autoritatile competente ale statelor membre in cauza sa fi ajuns la un acord in temeiul procedurii amiabile, prevazute la art. 2835, cu privire la chestiunea litigioasa, A.N.A.F. notifica hotararea definitiva a instantei competente celorlalte autoritati competente ale statelor membre in cauza, iar procedura respectiva este incheiata incepand cu data notificarii respective.

(5) Dispozitiile art. 2836 alin. (1) nu se aplica in cazul in care chestiunea litigioasa a ramas nesolutionata pe parcursul intregii proceduri amiabile prevazute la art. 2835 si o hotarare definitiva privind o chestiune litigioasa a fost pronuntata de instanta competenta din Romania inainte ca persoana afectata sa fi depus o cerere potrivit art. 2836 alin. (1). in acest caz A.N.A.F. informeaza celelalte autoritati competente ale statelor membre in cauza cu privire la efectul acestei hotarari a instantei competente.

(6) Procedura de solutionare a litigiilor prevazuta la art. 2836 este incheiata daca hotararea definitiva a instantei competente a fost pronuntata in orice moment dupa ce o persoana afectata a facut o cerere in temeiul art. 2836 alin. (1), dar inainte de emiterea de catre comisia consultativa sau comisia de solutionare alternativa a litigiilor a avizului sau adresat autoritatilor competente ale statelor membre in cauza, potrivit prevederilor art. 28314, caz in care A.N.A.F. informeaza celelalte autoritati competente ale statelor membre in cauza si comisia consultativa sau comisia de solutionare alternativa a litigiilor cu privire la efectul acestei hotarari a instantei competente.

(7) Prin exceptie de la art. 2836, A.N.A.F. poate refuza accesul la procedura de solutionare a litigiilor prevazuta la articolul respectiv in cazuri in care in Romania au fost aplicate sanctiuni in legatura cu veniturile sau capitalurile ajustate pentru infractiunile de evaziune fiscala, inclusiv infractiunile aflate in legatura cu acestea. in cazul in care au fost initiate proceduri judiciare sau administrative care ar putea conduce la astfel de sanctiuni, iar aceste proceduri se desfasoara simultan cu oricare dintre procedurile mentionate in prezentul capitol, A.N.A.F. poate suspenda procedurile desfasurate in temeiul prezentului capitol de la data acceptarii plangerii pana la data rezultatului final al procedurilor respective.

(8) A.N.A.F. poate sa refuze accesul la procedura de solutionare a litigiilor prevazuta la art. 2836 in cazul in care o chestiune litigioasa nu se refera la dubla impunere. intr-un astfel de caz, A.N.A.F. informeaza persoana afectata si autoritatile competente ale statelor membre in cauza fara intarziere.

17>ART. 28317 Dispozitii speciale pentru persoane fizice, microintreprinderi si intreprinderi mici

(1) in cazul in care persoana afectata este o persoana fizica, microintreprindere sau intreprindere mica si nu face parte dintr-un grup mare, astfel cum acestea sunt definite in Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, persoana afectata poate depune plangerile, raspunsurile la o cerere de informatii suplimentare, retragerile si cererile mentionate la art. 2833 alin. (1), (7) si (10) si, respectiv, la art. 2836 alin. (1), denumite in continuare comunicarile, numai la A.N.A.F. daca persoana afectata este rezidenta fiscal in Romania.

(2) in termen de 60 de zile de la data primirii comunicarilor prevazute la alin. (1), A.N.A.F. transmite, in acelasi timp, o notificare autoritatilor competente ale tuturor celorlalte state membre in cauza. Dupa transmiterea notificarii se considera ca persoana afectata a transmis comunicarile tuturor celorlalte state membre in cauza la data notificarii respective.

(3) in cazul in care A.N.A.F. primeste informatii suplimentare in temeiul art. 2833 alin. (7), aceasta transmite, in acelasi timp, o copie autoritatilor competente ale tuturor celorlalte state membre in cauza. Comunicarea informatiilor suplimentare se considera a fi realizata la data primirii unor astfel de informatii de toate statele membre in cauza.

18>ART. 28318 Publicarea

(1) Comisia consultativa si comisia de solutionare alternativa a litigiilor isi formuleaza avizele in scris.

(2) A.N.A.F. si celelalte autoritati competente ale statelor membre in cauza pot conveni sa publice decizia finala prevazuta la art. 28315 in toate elementele sale, sub rezerva obtinerii consimtamantului din partea fiecarei persoane afectate in cauza.

(3) in cazul in care autoritatile competente sau persoana afectata in cauza nu sunt de acord cu publicarea deciziei finale in toate elementele sale, A.N.A.F. si celelalte autoritati competente ale statelor membre in cauza publica un rezumat al deciziei finale. Rezumatul deciziei finale cuprinde toate elementele prevazute in Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2019/652 al Comisiei din 24 aprilie 2019 de stabilire a regulamentului de functionare standard pentru comisia consultativa sau pentru comisia de solutionare alternativa a litigiilor si a unui formular standard pentru comunicarea informatiilor referitoare la publicarea deciziei finale in conformitate cu Directiva (UE) 2017/1.852 a Consiliului.

(4) A.N.A.F. impreuna cu celelalte autoritati competente ale statelor membre in cauza transmit persoanei afectate, inainte de publicare, informatiile care urmeaza sa fie publicate, potrivit alin. (3). in cel mult 60 de zile de la primirea informatiilor respective, persoana afectata poate solicita A.N.A.F. si celorlalte autoritati competente sa nu publice informatii care se refera la secrete comerciale, industriale sau profesionale ori la procese comerciale sau care contravin ordinii publice.

(5) A.N.A.F impreuna cu celelalte autoritati competente ale statelor membre in cauza notifica, de indata, Comisiei Europene informatiile care urmeaza sa fie publicate potrivit alin. (3).

19>ART. 28319 Rolul Comisiei si sprijinul administrativ

A.N.A.F. informeaza Comisia Europeana cu privire la masurile adoptate cu scopul de a sanctiona orice nerespectare a obligatiei de confidentialitate prevazute la art. 28313 alin. (4).

 

Legea nr. 2072015 - Codul de procedura fiscala 2024 - TITLUL I - Dispozitii generale  art. 1 - art. 15

Codul de procedura fiscala - TITLUL II - Raportul juridic fiscal - art. 16 - art. 28

Codul de procedura fiscala - TITLUL III - Dispozitii procedurale generale - art. 29 - art. 80 

Codul de procedura fiscala - TITLUL IV - Inregistrarea fiscala - art. 81 - art. 92

Codul de procedura fiscala - TITLUL V - Stabilirea creantelor fiscale - art. 93 - art. 112

Codul de procedura fiscala - TITLUL VI - Controlul fiscal - art. 113 - art. 151

Codul de procedura fiscala - TITLUL VII - Colectarea creantelor fiscale - art. 152 - art. 267

Codul de procedura fiscala - TITLUL VIII - Solutionare contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale - art. 268 - art. 281

Codul de procedura fiscala - TITLUL X - Aspecte internationale - art. 284 - art. 335

Codul de procedura fiscala - TITLUL XI - Sanctiuni - art. 336 - art. 339

Codul de procedura fiscala - TITLUL XII - Dispozitii finale - art. 340 - art. 354


de Redactia Contabilul

NOUTATI Contabile 2024

Manualul de Inventariere a fost actualizat cu Legea 296/2023 si OMFP 1447/2023!


 ATENTIE!

Acum exista reguli noi privind procedura de inventariere, introduse de:

 • Codul fiscal
 • OMFP 3067/2018
 • Legea 163/2018 care permite distribuirea de dividende pe parcursul anului
 • OMFP 3103/2017
 • Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
 • OMFP 1447/2023 pentru modificarea si completarea unor reglementari privind documentele financiar-contabile

  Explicatii complete gasiti in ghidul Manualul de inventariere. Societati comerciale. PFA. ONG.

...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
noul cod de procedura fiscalacodul fiscal


Data aparitiei: 18 Septembrie 2017
Ultima actualizare: 23 Ianuarie 2024

Votati articolul "Titlul IX - Procedura amiabila pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri - Cod de procedura fiscala":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

 • ANAF a actualizat lista entitatilor publice pentru e-Factura

  • Agentia Nationala de Administrare Fiscala a actualizat lista entitatilor publice pentru sistemul RO e-Factura, un fisier util in relatia B2G, in data de 1 mai 2024.  Lista institutiilor publice este actualizata periodic de catre reprezentantii Fiscului. Documentul contine 14.036 de entitati publice si datele lor (judet, CIF, adresa).  Relatia B2G este definita, conform art. 2 alin. (1) lit. m) din Ordonanta de urgenta a...» citeste mai departe aici

 • Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, anexa la Formularul 100: noi modificari propuse de ANAF

  • Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.43/2024 au fost aduse modificari si completari Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal care au vizat reglementarea, incepand cu 1 iunie 2024, a unei accize pentru produsele cu nicotina, care nu contin tutun, destinate consumului pe cale orala, prezentate sub forma de pulbere sau particule sau in orice combinatie a formelor respective, comercializate in portii ambalate in pliculete. Potrivit art.446 din Codul fiscal, platitori...» citeste mai departe aici

 • Noutati privind adeverintele de venit eliberate de ANAF la cererea persoanelor fizice

  • Va aducem la cunostinta ca ANAF a publicat recent un proiect de ordin pentru aprobarea Procedurii de eliberare a unor adeverinte de catre organul fiscal central, in cazul persoanelor fizice, precum si a modelului si continutului unor formulare. Potrivit dispozitiilor art.1 din Ordonanta Guvernului nr.33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale, aprobata cu modificari prin Legea nr.223/2002...» citeste mai departe aici

 • e-Transport: Noua procedura propusa de ANAF privind monitorizarea transporturilor de bunuri

  • ANAF a publicat un proiect de ordin pentru aprobarea Procedurii de utilizare si functionare a sistemului national privind monitorizarea transporturilor de bunuri RO e-Transport. Categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizarii Prin Sistemul RO e-Transport sunt monitorizate transporturile rutiere insemnand o deplasare cu incarcatura, realizata de un vehicul rutier, efectuata pe drumurile publice avand un loc de plecare/intrare pe teritoriul...» citeste mai departe aici

 • Recomandari financiare pentru vacanta de vara

  • Planificarea financiara pentru vacanta de vara este esentiala pentru a te asigura ca te poti bucura de calatorie fara a te ingrijora de cheltuieli. Iata cateva recomandari financiare pentru a te ajuta sa iti organizezi bugetul de vacanta:   Stabilirea Bugetului Definirea Bugetului Total: ...» citeste mai departe aici

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X