email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Titlul X - Aspecte internationale - Cod de procedura fiscala

noul cod de procedura fiscalacodul fiscal

TITLUL X - Aspecte internationale

 • CAPITOLUL I - Cooperarea administrativa in domeniul fiscal
  • SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale
  • SECTIUNEA 2 - Schimbul de informatii
   • SUBSECTIUNEA 1 - §1. Schimbul de informatii la cerere
   • SUBSECTIUNEA 2 - §2. Schimbul automat obligatoriu de informatii
   • SUBSECTIUNEA 3 - §3. Schimbul spontan de informatii
  • SECTIUNEA 3 - Alte forme de cooperare administrativa
  • SECTIUNEA 4 - Conditii aplicabile cooperarii administrative
  • SECTIUNEA 5 - Relatiile cu Comisia Europeana
  • SECTIUNEA 6 - Relatiile cu tarile terte
  • SECTIUNEA 7 - Dispozitii generale si finale
 • CAPITOLUL II - Asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor legate de taxe, impozite, drepturi si alte masuri
  • SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale
  • SECTIUNEA 2 - Schimbul de informatii
  • SECTIUNEA 3 - Asistenta pentru notificarea documentelor
  • SECTIUNEA 4 - Masurile asiguratorii sau de recuperare
  • SECTIUNEA 5 - Dispozitii generale aplicabile tuturor tipurilor de cereri de asistenta
  • SECTIUNEA 6 - Dispozitii finale

 

CAPITOLUL I Cooperarea administrativa in domeniul fiscal

SECTIUNEA 1 Dispozitii generale

ART. 284 Scopul

(1) Prezentul capitol reglementeaza normele si procedurile potrivit carora Romania coopereaza cu celelalte state membre din cadrul Uniunii Europene, denumite in continuare state membre, in vederea realizarii unui schimb de informatii care este in mod previzibil relevant pentru administrarea si aplicarea legilor interne ale statelor membre in privinta taxelor si impozitelor prevazute la art. 285.

(2) Prezentul capitol contine si dispozitii privind schimbul de informatii prevazut la alin. (1) prin mijloace electronice, precum si norme si proceduri potrivit carora Romania coopereaza cu Comisia Europeana pe teme de coordonare si evaluare.

(3) Prezentul capitol nu afecteaza aplicarea in Romania a normelor privind asistenta reciproca in materie penala si nu aduce atingere indeplinirii niciunei obligatii a Romaniei in temeiul altor instrumente juridice, inclusiv acorduri bilaterale sau multilaterale, in ceea ce priveste cooperarea administrativa extinsa.

ART. 285 Sfera de aplicare

(1) Prezentul capitol se aplica tuturor tipurilor de taxe si impozite percepute de catre stat, unitatile administrativ-teritoriale ori subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, ori in numele acestora.

(2) Fara a aduce atingere prevederilor alin. (1), prezentul capitol nu se aplica:

a) taxei pe valoarea adaugata, taxelor vamale si accizelor, care fac obiectul unei alte legislatii a Uniunii Europene privind cooperarea administrativa dintre statele membre;

b) contributiilor obligatorii la sistemul de securitate sociala platibile statului sau institutiilor de securitate sociala de drept public.

(3) Taxele si impozitele, astfel cum sunt prevazute la alin. (1), nu se interpreteaza in niciun caz ca incluzand:

a) taxele, cum ar fi cele pentru certificate si alte documente emise de autoritatile publice;

b) contributiile de natura contractuala, cum ar fi sumele stabilite pentru utilitatile publice.

(4) Prezentul capitol se aplica taxelor si impozitelor prevazute la alin. (1), percepute in cadrul teritoriilor unde tratatele Uniunii Europene sunt aplicabile in temeiul art. 52 din Tratatul privind Uniunea Europeana.

ART. 286 Definitii

in sensul prezentului capitol, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:

a) autoritate competenta a unui stat membru - autoritatea care a fost desemnata ca atare de catre statul membru respectiv. in cazul in care actioneaza in temeiul prezentului capitol, un birou central de legatura, un departament de legatura sau un functionar autorizat este considerat, de asemenea, autoritate competenta prin delegare, potrivit art. 287;

b) birou central de legatura - un birou care a fost desemnat ca fiind responsabilul principal pentru contactele cu alte state membre in domeniul cooperarii administrative;

c) departament de legatura - orice birou, altul decat biroul central de legatura, care a fost astfel desemnat in vederea schimbului direct de informatii in temeiul prezentului capitol;

d) functionar autorizat - orice functionar care este autorizat sa faca schimb direct de informatii in temeiul prezentului capitol;

e) autoritate solicitanta - biroul central de legatura, un departament de legatura sau orice functionar autorizat al unui stat membru care inainteaza o cerere de asistenta in numele autoritatii competente;

f) autoritate solicitata - biroul central de legatura, un departament de legatura sau orice functionar autorizat al unui stat membru care primeste o cerere de asistenta in numele autoritatii competente;

g) ancheta administrativa - toate controalele, verificarile si alte actiuni intreprinse de statele membre in exercitarea atributiilor lor, in scopul asigurarii aplicarii corecte a legislatiei fiscale;

h) schimb de informatii la cerere - transmiterea de informatii efectuata pe baza unei cereri adresate de statul membru solicitant statului membru solicitat intr-un caz specific;

i) schimb de informatii automat:

1. in sensul art. 291 alin. (1), art. 291^1, 291^3 si al art. 291^4, comunicarea sistematica a informatiilor predefinite catre alt stat membru, fara cerere prealabila, la intervale regulate prestabilite. in sensul art. 291 alin. (1), prin informatii disponibile se intelege informatiile din dosarele fiscale ale statului membru care comunica informatiile respective, ce pot fi accesate in conformitate cu procedurile de colectare si de procesare a informatiilor din acel stat membru;

2. in sensul art. 291 alin. (4), comunicarea sistematica a informatiilor predefinite referitoare la rezidentii din alte state membre catre statul membru de rezidenta relevant, fara cerere prealabila, la intervale regulate prestabilite;

3. in sensul oricaror altor dispozitii din prezentul capitol, cu exceptia prevederilor art. 291 alin. (1) si (4), art. 291^1, 291^3 si art. 291^4, comunicarea sistematica de informatii predefinite furnizate in conformitate cu pct. 1 si 2. in sensul art. 291 alin. (4) si (7), art. 304 alin. (2), art. 308 alin. (2) si (3) si al anexei nr. 4, orice termen scris cu initiala majuscula are sensul atribuit conform definitiilor corespunzatoare prevazute in anexa nr. 1. in sensul art. 291^3 si al anexei nr. 3, orice termen scris cu initiala majuscula are sensul atribuit conform definitiilor corespunzatoare prevazute in respectiva anexa;

j) schimb de informatii spontan - comunicarea nesistematica, in orice moment si fara o cerere prealabila, a unor informatii catre un alt stat membru;

k) persoana - orice persoana fizica ori juridica, orice asociere de persoane careia ii este recunoscuta, prin lege, capacitatea de a incheia acte juridice, dar care nu are statut de persoana juridica, sau orice alta entitate, indiferent de natura ori forma acesteia, fie ca are sau nu personalitate juridica, care detine ori gestioneaza active care, alaturi de venitul generat de acestea, sunt supuse unor taxe ori impozite care fac obiectul prezentului capitol;

l) mijloace electronice - utilizarea unui echipament electronic pentru procesarea, inclusiv compresia digitala, si stocarea datelor si prin utilizarea transmisiei prin fir a transmisiei radio, a tehnologiilor optice sau a altor mijloace electromagnetice;

m) retea CCN - platforma comuna bazata pe reteaua comuna de comunicatii (CCN) dezvoltata de Uniunea Europeana pentru a asigura toate transmisiile prin mijloace electronice intre autoritatile competente din domeniul vamal si fiscal.

n) decizie fiscala anticipata cu aplicare transfrontaliera - orice acord, comunicare sau orice alt instrument sau actiune cu efecte similare, inclusiv o decizie emis(a), modificat(a) sau reinnoit(a) in contextul unui control fiscal si care indeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii:

1. este emisa, modificata sau reinnoita de catre sau in numele guvernului sau al autoritatii fiscale a unui stat membru sau de catre subdiviziunile teritoriale sau administrative ale statului membru, inclusiv autoritatile locale, indiferent daca aceasta este efectiv utilizata;

2. este emisa, modificata sau reinnoita la adresa unei anumite persoane sau a unui anumit grup de persoane si pe care aceasta persoana sau acest grup de persoane are dreptul sa se bazeze;

3. se refera la interpretarea sau aplicarea unei dispozitii legale sau administrative privind administrarea sau aplicarea normelor legale nationale referitoare la impozitele din statul membru sau din subdiviziunile teritoriale sau administrative ale statului membru, inclusiv autoritatile locale;

4. se refera la o tranzactie transfrontaliera sau la intrebarea daca activitatile desfasurate de o persoana intr-o alta jurisdictie genereaza sau nu un sediu permanent; si

5. este luata anterior tranzactiilor sau activitatilor dintr-o alta jurisdictie care au potentialul de a genera un sediu permanent sau anterior depunerii declaratiei fiscale pentru perioada in care a avut loc tranzactia sau seria de tranzactii sau activitati. Tranzactiile transfrontaliere pot include, fara a se limita la acestea, realizarea de investitii, furnizarea de bunuri, servicii, finantare sau utilizarea unor active corporale sau necorporale si nu trebuie neaparat sa implice in mod direct persoana careia i se adreseaza decizia fiscala anticipata cu aplicare transfrontaliera;

o) acord prealabil privind pretul de transfer - orice acord, comunicare sau orice alt instrument sau actiune cu efecte similare, inclusiv unul(una) emis(a), modificat(a) sau reinnoit(a) in contextul unui control fiscal si care indeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii:

1. este emis(a), modificat(a) sau reinnoit(a) de catre sau in numele guvernului sau al autoritatii fiscale din unul sau mai multe state membre, inclusiv al oricarei subdiviziuni teritoriale sau administrative din acestea, inclusiv autoritati locale, indiferent daca acesta (aceasta) este efectiv utilizat (a);

2. este emis(a), modificat(a) sau reinnoit(a) la adresa unei anumite persoane sau a unui grup de persoane si pe care aceasta persoana sau grup de persoane are dreptul sa se bazeze; si

3. stabileste, anterior tranzactiilor transfrontaliere intre intreprinderi asociate, un set corespunzator de criterii pentru stabilirea preturilor de transfer pentru aceste tranzactii sau determina atribuirea profiturilor catre un sediu permanent;

p) intreprindere asociata:

1. in sensul art. 291^1 inseamna o intreprindere care participa direct sau indirect la conducerea, la controlul sau la capitalul unei alte intreprinderi sau cand aceleasi persoane participa direct sau indirect la conducerea, la controlul sau la capitalul intreprinderilor;

2. in sensul art. 291^4 si al anexei nr. 4 inseamna o persoana care se afla in legatura cu alta persoana in cel putin unul dintre urmatoarele moduri:

(i) o persoana participa la gestionarea unei alte persoane prin faptul ca se afla in pozitia de a exercita o influenta semnificativa asupra celeilalte persoane;

(ii) o persoana participa la controlul asupra unei alte persoane printr-o participatie care depaseste 25% din drepturile de vot;

(iii) o persoana participa la capitalul unei alte persoane printr-un drept de proprietate care, direct sau indirect, depaseste 25% din capital;

(iv) o persoana are dreptul sa primeasca 25% sau mai mult din profitul unei alte persoane.

Daca mai multe persoane participa, astfel cum este prevazut la subpct. (i) - (iv), la gestionarea, controlul, capitalul sau profitul aceleiasi persoane, toate persoanele in cauza sunt considerate intreprinderi asociate.

Daca aceleasi persoane participa, astfel cum este prevazut la subpct. (i) - (iv), la gestionarea, controlul, capitalul sau profitul mai multor persoane, toate persoanele in cauza sunt considerate intreprinderi asociate.

in sensul prezentei litere, o persoana care actioneaza impreuna cu o alta persoana in ceea ce priveste drepturile de vot sau in ceea ce priveste proprietatea asupra capitalului unei entitati este considerata detinatoare a unei participatii la toate drepturile de vot sau la proprietatea asupra capitalului entitatii respective care sunt detinute de cealalta persoana.

in cazul participatiilor indirecte, indeplinirea cerintelor de la subpct. (iii) se stabileste prin inmultirea ratelor de participatie pe nivelurile succesive. Se considera ca o persoana care detine mai mult de 50% din drepturile de vot detine 100% din drepturile de vot.

O persoana fizica, sotul sau/sotia sa si descendentii sau ascendentii directi sunt considerati o singura persoana;

r) preturile de transfer - preturile la care o intreprindere transfera bunuri corporale si necorporale sau ofera servicii intreprinderilor asociate, iar "stabilirea preturilor de transfer" se interpreteaza in consecinta;

s) tranzactie transfrontaliera:
1. in sensul lit. n) - o tranzactie sau o serie de tranzactii in care:

(i) nu toate partile la tranzactie sau la seria de tranzactii au rezidenta fiscala in statul membru care emite, modifica sau reinnoieste decizia fiscala anticipata cu aplicare transfrontaliera;

(ii) oricare dintre partile la tranzactie sau la seria de tranzactii are in acelasi timp rezidenta fiscala in mai mult de o jurisdictie;

(iii) una dintre partile la tranzactie sau la seria de tranzactii isi desfasoara activitatea intr-o alta jurisdictie prin intermediul unui sediu permanent si tranzactia sau seria de tranzactii constituie o parte sau totalitatea activitatii la sediul permanent. O tranzactie sau o serie de tranzactii transfrontaliere include, de asemenea, masurile luate de catre o persoana in ceea ce priveste activitatile comerciale din alta jurisdictie pe care persoana respectiva le desfasoara prin intermediul unui sediu permanent; sau

(iv) tranzactiile sau seriile de tranzactii respective au un impact transfrontalier;

2. in sensul lit. o) - r) - o tranzactie sau o serie de tranzactii care implica intreprinderi asociate care nu isi au toate rezidenta fiscala pe teritoriul aferent unei singure jurisdictii sau o tranzactie sau o serie de tranzactii care au un impact transfrontalier;

s) intreprindere - in sensul lit. o) - s), orice forma de desfasurare a unei activitati comerciale.

t) aranjament transfrontalier - un aranjament care implica fie mai mult de un stat membru, fie un stat membru si o tara terta, daca este indeplinita cel putin una din urmatoarele conditii:

1. nu toti participantii la aranjament sunt rezidenti in scopuri fiscale in aceeasi jurisdictie;

2. unul sau mai multi participanti la aranjament au in acelasi timp rezidenta fiscala in mai mult de o jurisdictie;

3. unul sau mai multi participanti la aranjament desfasoara o activitate economica in alta jurisdictie prin intermediul unui sediu permanent situat in jurisdictia respectiva, iar aranjamentul constituie totalitatea sau o parte a activitatii acelui sediu permanent;

4. unul sau mai multi participanti la aranjament desfasoara o activitate economica intr-o alta jurisdictie fara a avea rezidenta fiscala sau fara a institui un sediu permanent in acea jurisdictie;

5. un astfel de aranjament are un posibil impact asupra schimbului automat de informatii sau asupra identificarii beneficiarilor reali.

in sensul lit. t) - y), al art. 291^4 si al anexei nr. 4, un aranjament transfrontalier include de asemenea o serie de aranjamente. Un aranjament transfrontalier poate cuprinde mai multe etape sau mai multe parti;

t) aranjament transfrontalier care face obiectul raportarii - orice aranjament transfrontalier care cuprinde cel putin unul dintre semnele distinctive stabilite in anexa nr. 4;

u) semn distinctiv - o caracteristica sau insusire a unui aranjament transfrontalier care prezinta un indiciu al unui potential risc de evitare a obligatiilor fiscale, astfel cum este prevazut in anexa nr. 4;

v) intermediar - orice persoana care proiecteaza, comercializeaza, organizeaza, pune la dispozitie in vederea implementarii sau gestioneaza implementarea unui aranjament transfrontalier care face obiectul raportarii.

De asemenea, inseamna orice persoana care, avand in vedere faptele si circumstantele relevante si pe baza informatiilor disponibile, a cunostintelor de specialitate relevante si a intelegerii necesare pentru furnizarea acestor servicii, stie sau ar fi rezonabil de asteptat sa stie ca s-a angajat sa furnizeze, direct sau prin intermediul altor persoane, ajutor, asistenta sau consiliere cu privire la proiectarea, comercializarea, organizarea, punerea la dispozitie in vederea implementarii sau gestionarea implementarii unui aranjament transfrontalier care face obiectul raportarii.

Orice persoana are dreptul sa furnizeze A.N.A.F. dovezi ca nu a stiut si nu ar fi fost rezonabil de asteptat sa stie ca a fost implicata intr-un aranjament transfrontalier care face obiectul raportarii. in acest scop, persoana respectiva se poate raporta la toate faptele si circumstantele relevante, la informatiile disponibile, precum si la cunostintele sale de specialitate relevante si la capacitatea sa de intelegere.

Pentru a fi un intermediar, o persoana trebuie sa indeplineasca cel putin una dintre urmatoarele conditii suplimentare:

1. sa fie rezidenta in scopuri fiscale in Romania;

2. sa aiba un sediu permanent pe teritoriul Romaniei prin intermediul caruia sa fie furnizate serviciile legate de aranjamentul in cauza;

3. sa fie constituita in Romania sau sa fie reglementata de legislatia nationala a Romaniei;

4. sa fie inregistrata intr-o asociatie profesionala in legatura cu prestarea de servicii juridice, fiscale sau de consultanta din Romania;

w) contribuabil relevant - orice persoana careia i se pune la dispozitie un aranjament transfrontalier care face obiectul raportarii in vederea implementarii sau care este pregatita sa implementeze un aranjament transfrontalier care face obiectul raportarii sau care a implementat prima etapa a unui astfel de aranjament;

x) aranjament comercializabil - un aranjament transfrontalier care este proiectat, comercializat, pregatit pentru implementare sau pus la dispozitie in vederea implementarii, fara a fi necesara o personalizare substantiala a acestuia;

y) aranjament personalizat - un aranjament transfrontalier care nu este un aranjament comercializabil.

ART. 287 Autoritatea competenta din Romania

(1) Autoritatea competenta din Romania pentru aplicarea prevederilor prezentului capitol, precum si pentru contactele cu Comisia Europeana este A.N.A.F.

(2) Prin ordin al presedintelui A.N.A.F., se desemneaza biroul central de legatura. Autoritatea competenta din Romania este responsabila de informarea Comisiei Europene si a celorlalte state membre cu privire la desemnarea biroului central de legatura.

(3) Prin ordinul prevazut la alin. (2), biroul central de legatura poate fi desemnat responsabil si de contactele cu Comisia Europeana. Autoritatea competenta din Romania este responsabila de informarea Comisiei Europene cu privire la acest lucru.

(4) Autoritatea competenta din Romania poate desemna departamente de legatura cu competente repartizate potrivit legislatiei sau politicii sale nationale. Biroul central de legatura are responsabilitatea de a actualiza lista departamentelor de legatura si de a o pune la dispozitia birourilor centrale de legatura din celelalte state membre interesate, precum si a Comisiei Europene.

(5) Autoritatea competenta din Romania poate desemna functionari autorizati. Biroul central de legatura are responsabilitatea de a actualiza lista acestor functionari autorizati si de a o pune la dispozitia birourilor centrale de legatura din celelalte state membre interesate, precum si a Comisiei Europene.

(6) Functionarii implicati in cooperarea administrativa in temeiul prezentului capitol sunt considerati, in orice situatie, ca fiind functionari autorizati in acest sens, potrivit conditiilor prevazute de autoritatile competente.

(7) in cazul in care un departament de legatura ori un functionar autorizat, desemnat potrivit alin. (4) sau (5), trimite ori primeste o cerere sau un raspuns la o cerere de cooperare, acesta informeaza biroul central de legatura din Romania, potrivit procedurilor prevazute de acesta din urma.

(8) in cazul in care un departament de legatura ori un functionar autorizat, desemnat potrivit alin. (4) sau (5), primeste o cerere de cooperare care necesita o actiune in afara competentei care i-a fost repartizata potrivit legislatiei ori politicii nationale din Romania, el transmite fara intarziere aceasta cerere biroului central de legatura din Romania si informeaza autoritatea solicitanta. in acest caz, perioada prevazuta la art. 290 incepe in ziua urmatoare transmiterii cererii de cooperare catre biroul central de legatura.
 

SECTIUNEA a 2-a Schimbul de informatii

1. Schimbul de informatii la cerere

ART. 288 Procedura aplicabila schimbului de informatii la cerere

La cererea autoritatii solicitante din alt stat membru, autoritatea solicitata din Romania comunica acesteia orice informatii prevazute la art. 284 alin. (1) pe care le detine sau pe care le obtine in urma anchetelor administrative.

ART. 289 Anchete administrative

(1) Autoritatea solicitata din Romania asigura efectuarea oricaror anchete administrative necesare pentru a obtine informatiile prevazute la art. 288.

(2) Cererea prevazuta la art. 288 poate contine solicitarea motivata a unei anchete administrative specifice. in cazul in care autoritatea solicitata din Romania decide ca nu este necesara nicio ancheta administrativa, aceasta comunica de indata autoritatii solicitante din alt stat membru motivele acestei decizii.

(3) Pentru a obtine informatiile solicitate sau a efectua ancheta administrativa ceruta, autoritatea solicitata din Romania urmeaza aceleasi proceduri ca atunci cand actioneaza din propria initiativa ori la cererea unei alte autoritati din Romania.

(4) in cazul in care autoritatea solicitanta din alt stat membru ii solicita in mod expres, autoritatea solicitata din Romania transmite documente originale, cu conditia ca acest lucru sa nu contravina dispozitiilor in vigoare din Romania.

ART. 290 Termene pentru schimbul de informatii la cerere

(1) Autoritatea solicitata din Romania furnizeaza informatiile prevazute la art. 288 in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 6 luni de la data primirii cererii. in cazul in care autoritatea solicitata din Romania detine deja informatiile cerute, transmiterea acestora se face in termen de doua luni de la data primirii cererii.

(2) Pentru anumite cazuri speciale, autoritatea solicitanta din alt stat membru si cea solicitata din Romania pot conveni asupra unor termene diferite de cele prevazute la alin. (1).

(3) Autoritatea solicitata din Romania confirma autoritatii solicitante din alt stat membru, daca este posibil prin mijloace electronice, primirea unei cereri fara intarziere, dar nu mai mult de 7 zile lucratoare de la primire.

(4) in termen de o luna de la primirea cererii, autoritatea solicitata din Romania notifica autoritatii solicitante din alt stat membru orice nereguli ale cererii, precum si nevoia unor eventuale informatii suplimentare. intr-un astfel de caz, termenele prevazute la alin. (1) se calculeaza din ziua urmatoare celei in care autoritatea solicitata din Romania primeste informatiile suplimentare necesare.

(5) in cazul in care autoritatea solicitata din Romania nu este in masura sa raspunda in termenul stabilit, aceasta notifica autoritatii solicitante din alt stat membru fara intarziere, dar nu mai mult de 3 luni de la primirea cererii, motivele nerespectarii termenului si data la care considera ca va fi in masura sa ofere un raspuns.

(6) in cazul in care autoritatea solicitata din Romania nu se afla in posesia informatiilor solicitate si nu este in masura sa raspunda sau refuza sa raspunda unei cereri de informatii din motivele prevazute la art. 300, aceasta notifica autoritatii solicitante din alt stat membru motivele sale fara intarziere, dar nu mai mult de o luna de la data primirii cererii.

2. Schimbul automat obligatoriu de informatii

ART. 291 Sfera de aplicare si conditiile schimbului automat obligatoriu de informatii

(1) Autoritatea competenta din Romania comunica autoritatii competente a oricarui alt stat membru, prin schimb automat, informatiile referitoare la perioadele de impozitare care incep dupa data de 1 ianuarie 2014 si care sunt disponibile cu privire la rezidentii din acel stat membru si la urmatoarele categorii specifice de venituri si de capital, astfel cum sunt acestea intelese in temeiul legislatiei nationale din Romania:

a) venituri din munca;

b) remuneratii si alte beneficii platite administratorilor si altor persoane asimilate acestora;

c) produse de asigurari de viata neacoperite de alte instrumente juridice ale Uniunii Europene, in cazul schimbului de informatii sau al altor masuri similare;

Ordine de aplicare

d) pensii;

e) proprietatea asupra bunurilor imobile si venituri din bunuri imobile.

Ordine de aplicare

(2) Autoritatea competenta din Romania informeaza Comisia Europeana cu privire la categoriile specifice de venituri si de capital prevazute la alin. (1) despre care au informatii disponibile, precum si orice modificari ulterioare care au fost aduse.

(3) Autoritatea competenta din Romania poate indica autoritatii competente a oricarui alt stat membru faptul ca nu doreste sa primeasca informatii referitoare la una sau mai multe dintre categoriile de venituri si de capital prevazute la alin. (1), iar Romania informeaza Comisia Europeana in acest sens. in cazul in care Romania nu informeaza Comisia Europeana despre oricare dintre categoriile cu privire la care detine informatii disponibile poate fi considerata drept stat care nu doreste sa primeasca informatii potrivit alin. (1).

(4) Institutiile Financiare Raportoare din Romania sunt obligate sa aplice normele de raportare si de diligenta fiscala incluse in anexele nr. 1 si nr. 2 care fac parte integranta din prezentul cod si sa asigure punerea in aplicare eficace si respectarea acestor norme in conformitate cu Sectiunea a IX-a din anexa nr. 1 la prezentul cod. in temeiul normelor de raportare si de diligenta fiscala aplicabile, prevazute in anexele nr. 1 si nr. 2 la prezentul cod, autoritatea competenta din Romania comunica autoritatii competente din orice alt stat membru, prin intermediul schimbului automat, in termenul prevazut la alin. (6) lit. b), urmatoarele informatii aferente perioadelor impozabile care incep la 1 ianuarie 2016 referitoare la un Cont care face obiectul raportarii:

a) numele, adresa, numarul (numerele) de identificare fiscala (NIf), precum si data si locul nasterii (in cazul unei persoane fizice) ale fiecarei Persoane care face obiectul raportarii si care este Titular de cont al contului respectiv si, in cazul unei Entitati care este Titular de cont si care, dupa aplicarea normelor de diligenta fiscala prevazute in anexele la prezentul cod, este identificata ca avand una sau mai multe Persoane care exercita controlul si care este o Persoana care face obiectul raportarii, numele, adresa si NIF ale Entitatii, precum si numele, adresa, NIF si data si locul nasterii fiecarei Persoane care face obiectul raportarii;

b) numarul de cont (sau echivalentul sau functional in absenta unui numar de cont);

c) numele si numarul de identificare, daca este cazul, al Institutiei Financiare Raportoare;

d) soldul sau valoarea contului, inclusiv Valoarea de rascumparare in cazul unui Contract de asigurare cu valoare de rascumparare sau al unui Contract de renta viagera, la sfarsitul anului calendaristic relevant sau al altei perioade de raportare adecvate sau, in cazul in care contul a fost inchis in cursul anului sau al perioadei respective, inchiderea contului;

e) in cazul oricarui Cont de custodie:

(i) cuantumul brut total al dobanzilor, cuantumul brut total al dividendelor si cuantumul brut total al altor venituri generate in legatura cu activele detinute in cont, in fiecare caz platite sau creditate in contul respectiv sau in legatura cu respectivul cont, in cursul anului calendaristic sau al altei perioade de raportare adecvate;

(ii) incasarile brute totale din vanzarea sau rascumpararea Activelor Financiare platite sau creditate in cont in cursul anului calendaristic sau al altei perioade de raportare adecvate in legatura cu care Institutia Financiara Raportoare a actionat drept custode, broker, reprezentant sau orice alt fel de mandatar al Titularului de cont;

f) in cazul oricarui Cont de depozit, cuantumul brut total al dobanzilor platite sau creditate in cont in cursul anului calendaristic sau al altei perioade de raportare adecvate;

g) in cazul oricarui alt cont decat cele prevazute la lit. e) sau f), cuantumul brut total platit sau creditat Titularului de cont in legatura cu respectivul cont in cursul anului calendaristic sau al altei perioade de raportare adecvate in legatura cu care Institutia Financiara Raportoare este debitoare, inclusiv suma agregata a oricaror rascumparari platite Titularului de cont in cursul anului calendaristic sau al altei perioade de raportare adecvate. in scopul schimbului de informatii in temeiul prezentului alineat, in absenta unor dispozitii contrare prevazute la prezentul alineat sau in anexele la prezentul cod, cuantumul si descrierea platilor efectuate in legatura cu un Cont care face obiectul raportarii se stabilesc in conformitate cu legislatia nationala a statului membru care comunica informatiile. Primul si al doilea paragraf de la prezentul alineat au prioritate fata de alin. (1) lit. c) sau orice alt instrument juridic al Uniunii Europene, inclusiv fata de prevederile cap. IV al titlului VI din Codul fiscal care transpun Directiva 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din economii sub forma platilor de dobanzi, in masura in care schimbul de informatii in cauza ar intra sub incidenta alin. (1) lit. c) sau a oricarui alt instrument juridic al Uniunii Europene, inclusiv fata de prevederile Codului fiscal care transpun Directiva 2003/48/CE.

(5) *** ABROGAT

(6) Comunicarea informatiilor se desfasoara dupa cum urmeaza:

a) in cazul categoriilor prevazute la alin. (1): cel putin o data pe an, in termen de 6 luni de la sfarsitul anului fiscal din statul membru respectiv pe parcursul caruia au devenit disponibile informatiile;

b) in cazul informatiilor prevazute la alin. (4): anual, in termen de 9 luni de la sfarsitul anului calendaristic sau al altei perioade de raportare adecvate la care se refera informatiile.

(7) in sensul lit. B pct. 1 lit. c) si al lit. C pct. 17 lit. g) din sectiunea VIII a anexei nr. 1 la prezentul cod, autoritatea competenta din Romania furnizeaza Comisiei Europene lista entitatilor si conturilor care trebuie tratate drept Institutii Financiare Nonraportoare, respectiv drept Conturi Excluse. Autoritatea competenta din Romania informeaza de asemenea Comisia Europeana in cazul in care survin eventuale modificari in acest sens. Romania garanteaza faptul ca aceste tipuri de Institutii Financiare Nonraportoare si de Conturi Excluse indeplinesc toate cerintele enumerate la lit. B pct. 1 lit. c) si la lit. C pct. 17 lit. g) din sectiunea VIII a anexei nr. 1 la prezentul cod si, in special, ca statutul unei Institutii Financiare drept Institutie Financiara Nonraportoare sau statutul unui cont drept Cont Exclus nu aduce atingere obiectivelor prezentului capitol.

(8) in cazul in care Romania convine cu alte state membre sa faca automat schimb de informatii referitoare la categorii suplimentare de venituri si de capital in cadrul unor acorduri bilaterale sau multilaterale pe care le incheie, Romania comunica acordurile respective Comisiei Europene care le pune la dispozitia tuturor celorlalte state membre.

ART. 291^1 Domeniul de aplicare si conditiile schimbului obligatoriu de informatii privind deciziile fiscale anticipate cu aplicare transfrontaliera si acordurile prealabile privind pretul de transfer

(1) In cazul in care autoritatea competenta din Romania emite, modifica sau reinnoieste o decizie fiscala anticipata cu aplicare transfrontaliera sau un acord prealabil privind pretul de transfer dupa data de 31 decembrie 2016, aceasta comunica, prin schimb automat, informatii cu privire la acest lucru autoritatilor competente din toate celelalte state membre, precum si Comisiei Europene, cu respectarea prevederilor de la alin. (9), in conformitate cu masurile practice aplicabile adoptate in temeiul art. 304.

(2) In conformitate cu masurile practice aplicabile adoptate in temeiul art. 304, autoritatea competenta din Romania comunica informatii si autoritatilor competente din toate celelalte state membre, precum si Comisiei Europene, cu respectarea prevederilor de la alin. (9), referitoare la deciziile fiscale anticipate cu aplicare transfrontaliera si la acordurile prealabile privind pretul de transfer emise, modificate sau reinnoite intr-un termen care incepe cu 5 ani inaintea datei de 1 ianuarie 2017, astfel:

a) pentru deciziile fiscale anticipate cu aplicare transfrontaliera si acordurile prealabile privind pretul de transfer care au fost emise, modificate sau reinnoite intre 1 ianuarie 2012 si 31 decembrie 2013, comunicarea are loc daca acestea erau valabile la data de 1 ianuarie 2014;

b) pentru deciziile fiscale anticipate cu aplicare transfrontaliera si acordurile prealabile privind pretul de transfer care sunt emise, modificate sau reinnoite intre 1 ianuarie 2014 si 31 decembrie 2016, comunicarea are loc indiferent daca acestea sunt valabile la data de 1 ianuarie 2017.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), autoritatea competenta din Romania nu va comunica informatiile privind deciziile fiscale anticipate cu aplicare transfrontaliera si acordurile prealabile privind pretul de transfer emise, modificate sau reinnoite inainte de 1 aprilie 2016 la adresa unei anumite persoane sau a unui anumit grup de persoane care nu desfasoara in principal activitati financiare sau de investitii, dar care are o cifra de afaceri anuala neta la nivelul intregului grup, conform definitiei de la art. 2 pct. 5 din Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului, care nu depaseste echivalentul in lei a 40.000.000 euro pe parcursul exercitiului financiar care preceda datei emiterii, modificarii sau reinnoirii respectivelor decizii fiscale anticipate cu aplicare transfrontaliera si acorduri prealabile privind pretul de transfer.

(4) Acordurile prealabile privind pretul de transfer bilaterale sau multilaterale cu tari terte se exclud din domeniul de aplicare al schimbului automat de informatii in cazul in care acordul international privind impozitarea in temeiul caruia a fost negociat acordul prealabil privind pretul de transfer nu permite divulgarea sa catre terti. Aceste acorduri prealabile privind pretul de transfer bilaterale sau multilaterale vor fi schimbate in temeiul art. 292 in cazul in care acordul in temeiul caruia a fost negociat acordul prealabil privind pretul de transfer permite divulgarea acestora, iar autoritatea competenta a tarii terte acorda permisiunea ca informatiile sa fie divulgate.

(5) In cazul in care acordurile prealabile privind pretul de transfer bilaterale sau multilaterale sunt excluse de la schimbul automat de informatii potrivit alin. (4), informatiile prevazute la alin. (8), mentionate in cererea care conduce la emiterea unui astfel de acord prealabil privind pretul de transfer bilateral sau multilateral, fac in schimb obiectul unui schimb in temeiul alin. (1) - (3).

(6) Prevederile alin. (1) - (3) nu se aplica in cazul in care o decizie fiscala anticipata cu aplicare transfrontaliera implica si se refera exclusiv la afacerile fiscale ale uneia sau mai multor persoane fizice.

(7) Schimbul de informatii se desfasoara dupa cum urmeaza:

a) pentru informatiile comunicate potrivit prevederilor alin. (1), in termen de 3 luni de la incheierea semestrului din anul calendaristic in care a fost emis/emisa, modificat/modificata sau reinnoit/reinnoita decizia fiscala anticipata cu aplicare transfrontaliera sau acordul prealabil privind pretul de transfer;

b) pentru informatiile comunicate potrivit prevederilor alin. (2) si (3), inainte de data de 1 ianuarie 2018.

(8) Informatiile comunicate de catre autoritatea competenta din Romania in conformitate cu prevederile alin. (1) - (3) cuprind urmatoarele:

a) identitatea persoanei, alta decat o persoana fizica, si, daca este cazul, a grupului de persoane din care aceasta face parte;

b) un rezumat al continutului deciziei fiscale anticipate cu aplicare transfrontaliera sau al acordului prealabil privind pretul de transfer, inclusiv o descriere a activitatilor comerciale sau a tranzactiei sau seriei de tranzactii relevante, prezentat in termeni abstracti, fara sa conduca la divulgarea unui secret comercial, industrial sau profesional sau a unui procedeu comercial ori a unor informatii a caror divulgare ar fi contrara politicii publice;

c) data emiterii, modificarii sau reinnoirii deciziei fiscale anticipate cu aplicare transfrontaliera sau a acordului prealabil privind pretul de transfer;

d)data incetarii perioadei de valabilitate a deciziei fiscale anticipate cu aplicare transfrontaliera sau a acordului prealabil privind pretul de transfer, in cazul in care aceasta este specificata;

e) data incetarii perioadei de valabilitate a deciziei fiscale anticipate cu aplicare transfrontaliera sau a acordului prealabil privind pretul de transfer, in cazul in care aceasta este specificata;

f) tipul de decizie fiscala anticipata cu aplicare transfrontaliera sau de acord prealabil privind pretul de transfer;
g) valoarea tranzactiei sau a seriei de tranzactii aferente deciziei fiscale anticipate cu aplicare transfrontaliera sau acordului prealabil privind pretul de transfer daca o astfel de valoare este mentionata in decizia fiscala anticipata cu aplicare transfrontaliera sau in acordul prealabil privind pretul de transfer;

h) descrierea setului de criterii utilizate pentru a stabili preturile de transfer sau pretul de transfer in sine, in cazul unui acord prealabil privind pretul de transfer;

i) identificarea metodei utilizate pentru a stabili preturile de transfer sau pretul de transfer in sine, in cazul unui acord prealabil privind pretul de transfer;

j) identificarea celorlalte state membre, daca exista, care pot fi vizate de decizia fiscala anticipata cu aplicare transfrontaliera sau de acordul prealabil privind pretul de transfer;

k) identificarea oricarei persoane, alta decat o persoana fizica, din celelalte state membre, daca exista, care poate sa fie afectata de decizia fiscala anticipata cu aplicare transfrontaliera sau de acordul prealabil privind pretul de transfer (indicand statele membre de care sunt legate persoanele afectate);

l) precizarea daca informatiile comunicate se bazeaza pe decizia fiscala anticipata cu aplicare transfrontaliera sau pe acordul prealabil privind pretul de transfer in sine sau sunt furnizate ca urmare a cererii mentionate la alin. (5).

(9) Informatiile definite la alin. (8) lit. a), b), h) si k) nu se comunica Comisiei Europene.

(10) Autoritatea competenta din Romania confirma primirea informatiilor comunicate in temeiul alin. (8) lit. j), daca este posibil prin mijloace electronice, autoritatii competente care le-a furnizat, fara intarziere si, in orice caz, in cel mult 7 zile lucratoare de la primire. Aceasta masura se aplica pana cand registrul central securizat la nivel de stat membru devine functional.

(11) Autoritatea competenta din Romania poate, in conformitate cu art. 288 si art. 304 alin. (3), sa solicite informatii suplimentare, inclusiv textul integral al unei decizii fiscale anticipate cu aplicare transfrontaliera sau al unui acord prealabil privind pretul de transfer.

ART. 291^2  Statistici privind schimburile automate

Pana la 1 ianuarie 2018, autoritatea competenta din Romania pune la dispozitia Comisiei Europene statistici anuale cu privire la volumul schimburilor automate prevazute la art. 291 si 291^1 si, in masura posibilului, informatii cu privire la costurile si beneficiile administrative si de alta natura relevante legate de schimburile care au avut loc si orice potentiale modificari, atat pentru administratiile fiscale, cat si pentru terti.

ART. 291^3  Domeniul de aplicare si conditiile schimbului automat obligatoriu de informatii cu privire la raportul pentru fiecare tara in parte

(1) O societate-mama finala a unui grup de intreprinderi multinationale care isi are rezidenta fiscala in Romania sau o alta entitate raportoare, in conformitate cu sectiunea II din anexa nr. 3 la prezentul cod, au obligatia sa depuna un raport pentru fiecare tara in parte, pentru fiecare an fiscal de raportare, in termen de 12 luni de la ultima zi a anului fiscal de raportare a grupului de intreprinderi multinationale, in conformitate cu sectiunea II din anexa nr. 3 la prezentul cod.

(2) Autoritatea competenta din Romania care primeste raportul pentru fiecare tara in parte prevazut la alin. (1) transmite, prin intermediul schimbului de informatii automat si in termenul stabilit la alin. (4), raportul pentru fiecare tara in parte oricarui altui stat membru in care, pe baza informatiilor din raportul pentru fiecare tara in parte, una sau mai multe entitati constitutive din grupul de intreprinderi multinationale al entitatii raportoare isi au rezidenta fiscala sau sunt supuse impozitarii pentru activitatea economica desfasurata prin intermediul unui sediu permanent.

(3) Raportul pentru fiecare tara in parte trebuie sa contina urmatoarele informatii cu privire la grupul de intreprinderi multinationale:

a) informatii agregate referitoare la suma veniturilor, profitul/pierderile anterioare impozitarii veniturilor, impozitul pe venit platit, impozitul pe venit acumulat, capitalul declarat, profitul nedistribuit, numarul de salariati si imobilizarile corporale, altele decat numerarul sau echivalentele de numerar pentru fiecare jurisdictie in care isi desfasoara activitatea grupul de intreprinderi multinationale;

b) identificarea fiecarei entitati constitutive din grupul de intreprinderi multinationale, precizand jurisdictia in care isi are rezidenta fiscala respectiva entitate constitutiva si, in cazul in care este diferita de respectiva jurisdictie de rezidenta fiscala, jurisdictia potrivit legislatiei in temeiul careia este organizata respectiva entitate constitutiva si natura principalei sau principalelor activitati economice ale respectivei entitati constitutive.

4) Transmiterea are loc in termen de 15 luni de la ultima zi a anului fiscal al grupului de intreprinderi multinationale la care se refera raportul pentru fiecare tara in parte. Primul raport pentru fiecare tara in parte se transmite pentru anul fiscal al grupului de intreprinderi multinationale care incepe de la data de 1 ianuarie 2016 sau ulterior acestei date, in termen de 18 luni de la ultima zi a anului fiscal respectiv.

 

ART. 291^4 Domeniul de aplicare si conditiile schimbului automat obligatoriu de informatii cu privire la aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportarii

(1) in termen de 30 de zile, intermediarii raporteaza A.N.A.F. informatii, de care au luat cunostinta sau care se afla in posesia ori sub controlul lor, cu privire la aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportarii.

(2) in functie de momentul la care survine mai intai oricare dintre cazurile de mai jos, termenul de 30 de zile de la alin. (1) incepe sa curga:

a) din ziua urmatoare datei la care aranjamentul transfrontalier care face obiectul raportarii este pus la dispozitie in vederea implementarii; sau

b) din ziua urmatoare datei la care aranjamentul transfrontalier care face obiectul raportarii este pregatit pentru implementare; sau

c) din momentul in care a fost facut primul pas in demersul de implementare a aranjamentului transfrontalier care face obiectul raportarii.

(3) Prin exceptie de la alin. (1), intermediarii prevazuti la al doilea paragraf al art. 286 lit. v) au obligatia de a raporta A.N.A.F. informatiile relevante in termen de 30 de zile incepand din ziua urmatoare datei la care au furnizat ajutor, asistenta sau consiliere in mod direct sau prin intermediul altor persoane.

(4) in cazul aranjamentelor comercializabile, intermediarul intocmeste la fiecare 3 luni un raport prin care furnizeaza A.N.A.F. informatiile noi sau actualizate care fac obiectul raportarii, prevazute la alin. (19) lit. a), d), g) si h), devenite disponibile de la depunerea ultimului raport.

(5) in cazul in care intermediarul are obligatia de raportare a informatiilor cu privire la un aranjament transfrontalier care face obiectul raportarii la autoritatile competente din mai multe state membre, atunci aceste informatii vor fi raportate numai la autoritatile competente din statul membru care ocupa primul loc in lista de mai jos:

a) statul membru in care intermediarul isi are rezidenta fiscala;

b) statul membru in care intermediarul are un sediu permanent prin intermediul caruia sunt furnizate serviciile legate de aranjamentul in cauza;

c) statul membru in care intermediarul este constituit sau de a carui legislatie este reglementat;

d) statul membru in care intermediarul este inregistrat intr-o asociatie profesionala in legatura cu servicii de natura juridica, fiscala sau de consultanta.

(6) in cazul in care, potrivit alin. (5), exista o obligatie de raportare multipla, intermediarul este exonerat de la indeplinirea acesteia in Romania daca detine si prezinta A.N.A.F. dovezi concludente din care reiese ca aceleasi informatii au fost raportate autoritatii competente intr-un alt stat membru.

(7) in cazul intermediarilor care, potrivit legii, fac obiectul unei obligatii de pastrare a secretului profesional, acestia raporteaza aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportarii doar cu acordul scris al contribuabilului relevant.

(8) in lipsa acordului prevazut la alin. (7):

a) intermediarul notifica, fara intarziere, in scris, oricarui alt intermediar obligatia de raportare a informatiilor prevazute la alin. (19);

b) intermediarul notifica, fara intarziere, in scris, contribuabilului relevant obligatia de raportare a informatiilor prevazute la alin. (19), in cazul in care nu exista un alt intermediar.

(9) in cazul in care nu exista niciun intermediar, obligatia de raportare a informatiilor cu privire la aranjamentul transfrontalier care face obiectul raportarii revine contribuabilului relevant.

(10) Contribuabilul relevant caruia ii revine obligatia de raportare raporteaza informatiile prevazute la alin. (19) catre A.N.A.F. in termen de 30 de zile. Termenul de 30 de zile incepe sa curga din ziua urmatoare datei in care survine mai intai oricare dintre momentele urmatoare:

a) aranjamentul transfrontalier care face obiectul raportarii este pus la dispozitia respectivului contribuabil relevant in vederea implementarii;

b) aranjamentul transfrontalier care face obiectul raportarii este pregatit pentru implementarea de catre contribuabilul relevant;

c) momentul in care a fost facut primul pas in procesul de implementare in legatura cu contribuabilul relevant.

(11) in cazul in care contribuabilul relevant are obligatia de raportare a informatiilor privind aranjamentul transfrontalier care face obiectul raportarii la autoritatile competente din mai multe state membre, aceste informatii sunt raportate numai autoritatilor competente din statul membru care ocupa primul loc in lista de mai jos:

a) statul membru in care contribuabilul relevant isi are rezidenta fiscala;

b) statul membru in care contribuabilul relevant are un sediu permanent care beneficiaza de aranjamentul in cauza;

c) statul membru in care contribuabilul relevant obtine venituri sau genereaza profituri, desi nu isi are rezidenta fiscala si nici nu are un sediu permanent intr-un stat membru;

d) statul membru in care contribuabilul relevant desfasoara o activitate, desi nu isi are rezidenta fiscala si nici nu are un sediu permanent intr-un stat membru.

(12) in cazul in care, potrivit alin. (11), exista o obligatie de raportare in mai multe state membre, contribuabilul relevant este exonerat de obligatia de a raporta daca prezinta A.N.A.F. dovezi concludente din care sa rezulte ca obligatia de raportare a fost indeplinita prin raportarea informatiile prevazute la alin. (19) autoritatii competente dintr-un alt stat membru.

(13) in cazul in care exista mai multi intermediari, obligatia de raportare a informatiilor cu privire la aranjamentul transfrontalier care face obiectul raportarii revine tuturor intermediarilor implicati in acelasi aranjament transfrontalier care face obiectul raportarii. Oricare dintre intermediarii implicati in acelasi aranjament transfrontalier care face obiectul raportarii poate fi exonerat de la obligatia de raportare a informatiilor prevazute la alin. (19) catre A.N.A.F. daca detine dovezi concludente, din care sa rezulte dincolo de orice dubiu ca informatiile prevazute la alin. (19) au fost deja raportate catre A.N.A.F. sau catre autoritatea competenta dintr-un alt stat membru de un alt intermediar.

(14) in cazul in care obligatia de raportare revine contribuabilului relevant, dar exista mai multi contribuabili relevanti, contribuabilul relevant care raporteaza informatiile potrivit alin. (8) si (9) este cel care ocupa primul loc in lista de mai jos:

a) contribuabilul relevant care a convenit cu intermediarul cu privire la aranjamentul transfrontalier care face obiectul raportarii;

b) contribuabilul relevant care gestioneaza implementarea aranjamentului transfrontalier care face obiectul raportarii.

(15) Sunt exonerati de la indeplinirea obligatiei de raportare contribuabilii relevanti care detin dovezi concludente din care rezulta dincolo de orice dubiu ca informatiile mentionate la alin. (19) au fost deja raportate catre A.N.A.F. sau catre autoritatea competenta dintr-un alt stat membru de un alt contribuabil relevant.

(16) Contribuabilul relevant raporteaza A.N.A.F. informatiile cu privire la utilizarea aranjamentului transfrontalier care face obiectul raportarii in fiecare an in care acesta a fost utilizat.

(17) Prin ordin al presedintelui A.N.A.F. se aproba formularul utilizat de intermediarii sau contribuabilii relevanti, dupa caz, in vederea raportarii informatiilor cu privire la aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportarii, potrivit alin. (1) - (16).

(18) Ulterior raportarii informatiilor de catre intermediarii sau contribuabilii relevanti, dupa caz, potrivit alin. (1) - (16), A.N.A.F. comunica autoritatilor competente din celelalte state membre, prin intermediul schimbului automat, informatiile prevazute la alin. (19), utilizand formularele-tip si procedurile specifice in conformitate cu art. 303 si 304.

(19) Informatiile comunicate de A.N.A.F. in temeiul alin. (18) includ, dupa caz, urmatoarele:

a) identificarea intermediarilor si a contribuabililor relevanti, inclusiv numele, data si locul nasterii, in cazul unei persoane fizice, rezidenta fiscala, NIF al acestora si, daca este cazul, identificarea persoanelor care sunt intreprinderi asociate cu contribuabilul relevant;

b) detalii privind semnele distinctive stabilite in anexa nr. 4 care au fost utilizate pentru a determina caracterul raportabil al aranjamentului transfrontalier;

c) un rezumat al continutului aranjamentului transfrontalier care face obiectul raportarii, inclusiv o trimitere la denumirea sub care este cunoscut de regula, daca aceasta exista, si o descriere generala a aranjamentelor sau a activitatilor economice relevante, fara a conduce la dezvaluirea unui secret comercial, industrial sau profesional ori a unui proces comercial sau a informatiilor a caror dezvaluire ar fi contrara politicii publice;

d) data la care prima etapa pentru implementarea aranjamentului transfrontalier care face obiectul raportarii a fost efectuata sau urmeaza a fi efectuata;

e) detalii privind dispozitiile din legislatia nationala relevanta care constituie baza aranjamentului transfrontalier care face obiectul raportarii;

f) valoarea aranjamentului transfrontalier care face obiectul raportarii;

g) identificarea statului membru al contribuabilului relevant si a oricaror alte state membre care este probabil sa fie vizate de aranjamentul transfrontalier care face obiectul raportarii;

h) identificarea oricarei alte persoane dintr-un stat membru care este probabil sa fie afectata de aranjamentul transfrontalier care face obiectul raportarii, indicand care sunt statele membre de care este legata o astfel de persoana.

(20) Lipsa de reactie a A.N.A.F. cu privire la un aranjament transfrontalier care face obiectul raportarii nu implica acceptarea validitatii sau tratamentul fiscal al respectivului aranjament.

21) Schimbul automat de informatii are loc in termen de o luna de la sfarsitul trimestrului in care au fost raportate informatiile prevazute la alin. (19). A.N.A.F. comunica, prin intermediul schimbului automat, primele informatii pana la data de 31 octombrie 2020.

(22) A.N.A.F. emite si publica pe pagina de internet proprie ghidul prin care detaliaza aspectele referitoare la modul de aplicare a prevederilor anexei nr. 4.
 

3. Schimbul spontan de informatii

ART. 292 Sfera de aplicare si conditiile schimbului spontan de informatii

(1) Autoritatea competenta din Romania comunica autoritatii competente din orice alt stat membru interesat informatiile prevazute la art. 284 alin. (1), in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) autoritatea competenta din Romania are dovezi pe baza carora presupune ca pot exista pierderi fiscale intr-un alt stat membru;

b) o persoana impozabila obtine o reducere sau o scutire de impozit in Romania, care ar putea determina o marire a impozitului ori o obligatie de plata a impozitului intr-un alt stat membru;

c) afacerile intre o persoana impozabila din Romania si o persoana impozabila din alt stat membru sunt realizate printr-una sau mai multe tari, astfel incat sa rezulte o scadere a impozitului in Romania ori in celalalt stat membru sau in amandoua;

d) autoritatea competenta din Romania are dovezi pe baza carora presupune ca poate avea loc o diminuare a impozitului in urma unor transferuri artificiale ale profiturilor in cadrul unor grupuri de intreprinderi;

e) informatiile transmise unui stat membru de catre autoritatea competenta a altui stat membru au permis obtinerea unor informatii care pot fi importante in evaluarea impozitului datorat in cel de-al doilea stat membru.

(2) Autoritatea competenta din Romania poate sa comunice, prin schimb spontan, autoritatilor competente din celelalte state membre orice informatii de care are cunostinta si care pot fi utile acestora.

ART. 293 Termene pentru schimbul spontan de informatii

(1) Autoritatea competenta din Romania careia i se pun la dispozitie informatiile prevazute la art. 292 alin. (1) transmite informatiile respective autoritatii competente a oricarui alt stat membru interesat, cat de curand posibil, dar nu mai tarziu de o luna de la data la care informatiile au fost puse la dispozitie.

(2) Autoritatea competenta din Romania careia i se comunica informatiile in temeiul art. 292 confirma, daca este posibil prin mijloace electronice, primirea acestor informatii autoritatii competente care le-a furnizat, fara intarziere, dar nu mai mult de 7 zile lucratoare de la primire.
 

SECTIUNEA a 3-a Alte forme de cooperare administrativa

1. Prezenta in birourile administrative si participarea la anchetele administrative

ART. 294 Sfera de aplicare si conditii

(1) Prin acord intre autoritatea solicitanta din alt stat membru si autoritatea solicitata din Romania si potrivit conditiilor stabilite de aceasta din urma, functionarii imputerniciti de autoritatea solicitanta din alt stat membru pot, in vederea schimbului de informatii prevazut la art. 284 alin. (1), sa fie prezenti in birourile in care isi desfasoara activitatea autoritatile administrative ale Romaniei si/sau sa fie prezenti la anchetele administrative efectuate pe teritoriul Romaniei. in cazul in care informatiile solicitate sunt incluse in documente la care functionarii autoritatii solicitate din Romania au acces, functionarii autoritatii solicitante din alt stat membru primesc copii ale acestor documente.

(2) in masura in care acest lucru este permis potrivit legislatiei din Romania, acordul prevazut la alin. (1) poate prevedea ca, atunci cand functionarii autoritatii solicitante din alt stat membru sunt prezenti in timpul anchetelor administrative, ei pot intervieva diverse persoane si pot examina diverse registre. Refuzul unei persoane care face obiectul unei anchete de a respecta masurile de control luate de functionarii autoritatii solicitante din alt stat membru este tratat de catre autoritatea solicitata din Romania drept un refuz impotriva propriilor sai functionari.

(3) Functionarii imputerniciti de statul membru solicitant prezenti in Romania potrivit alin. (1) trebuie sa fie in masura sa prezinte in orice moment o imputernicire scrisa in care le sunt indicate identitatea si calitatea oficiala.

2. Cooperarea administrativa prin efectuarea de controale simultane

ART. 295 Controale simultane

(1) in cazul in care Romania convine cu unul sau mai multe state membre sa efectueze controale simultane, fiecare pe teritoriul propriu, ale uneia ori mai multor persoane care prezinta un interes comun sau complementar, pentru a face schimb cu informatiile astfel obtinute, sunt aplicabile prevederile alin. (2) - (4).

(2) Autoritatea competenta din Romania identifica in mod independent persoanele pentru care intentioneaza sa propuna un control simultan. Ea notifica autoritatilor competente din celelalte state membre implicate orice cazuri pentru care propune efectuarea unui control simultan si indica motivele acestei alegeri, precum si perioada in care trebuie efectuate aceste controale.

(3) Autoritatea competenta din Romania decide daca doreste sa participe la controalele simultane si confirma autoritatii competente care a propus controlul simultan acordul sau sau ii comunica refuzul sau motivat.

(4) Autoritatea competenta din Romania desemneaza un reprezentant insarcinat cu supravegherea si coordonarea operatiunii de control.

3. Notificari administrative

ART. 296 Cereri de notificare

(1) La cererea autoritatii competente a unui stat membru, autoritatea competenta din Romania comunica destinatarului, potrivit art. 47, toate actele si deciziile emise de autoritatile administrative ale statului membru solicitant si care se refera la aplicarea pe teritoriul sau a legislatiei privind taxele si impozitele reglementate de prezentul capitol.

(2) Cererile de notificare precizeaza obiectul actului sau al deciziei care trebuie notificat(a) si indica numele si adresa destinatarului, precum si orice alte informatii care pot facilita identificarea acestuia.

(3) Autoritatea solicitata din Romania informeaza de indata autoritatea solicitanta din alt stat membru cu privire la raspunsul sau la cererea respectiva si ii comunica, in special, data la care actul sau decizia a fost notificat(a) destinatarului.

(4) Autoritatea solicitanta din Romania formuleaza o cerere de notificare in temeiul prezentului articol numai in cazul in care nu este in masura sa efectueze notificarea potrivit normelor care reglementeaza notificarea instrumentelor in cauza in Romania sau in cazul in care o astfel de notificare ar cauza dificultati disproportionate. Autoritatea competenta din Romania poate transmite orice document, prin scrisoare recomandata sau prin sisteme electronice de transmitere la distanta, in mod direct unei persoane aflate pe teritoriul unui alt stat membru.

4. Rezultatul utilizarii informatiilor

ART. 297 Conditii

(1) in cazul in care autoritatea competenta din Romania furnizeaza informatii in temeiul art. 288 sau art. 292, aceasta poate solicita autoritatii competente care primeste informatiile sa transmita rezultatul utilizarii informatiilor primite. in cazul in care i se solicita un asemenea raspuns, autoritatea competenta din Romania care a primit informatiile transmite autoritatii competente care a furnizat informatiile rezultatul utilizarii informatiilor, fara a aduce atingere normelor privind secretul fiscal si protectia datelor, aplicabile in Romania, in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 3 luni de la momentul in care se cunoaste rezultatul utilizarii informatiilor solicitate.

(2) Autoritatea competenta din Romania transmite anual celorlalte state membre rezultatul utilizarii informatiilor ce fac obiectul schimbului automat de informatii, potrivit masurilor practice convenite bilateral.

5. Schimbul de experienta si de bune practici

ART. 298 Sfera de aplicare si conditii

(1) impreuna cu Comisia Europeana si celelalte state membre, autoritatea competenta din Romania examineaza si evalueaza cooperarea administrativa prevazuta de prezentul capitol si fac schimb de experienta in scopul imbunatatirii acestei cooperari si, daca este cazul, al elaborarii unor norme in domeniile respective.

(2) Alaturi de Comisia Europeana si celelalte state membre, autoritatea competenta din Romania poate elabora orientari cu privire la orice aspect considerat necesar pentru schimbul de bune practici si schimbul de experienta.

SECTIUNEA a 4-a Conditii aplicabile cooperarii administrative

ART. 299 Transmiterea de informatii si documente

(1) Informatiile comunicate Romaniei de catre statele membre sub orice forma potrivit prezentului capitol intra sub incidenta secretului profesional si se bucura de protectia conferita informatiilor de acest tip in temeiul legislatiei din Romania. Astfel de informatii pot fi utilizate pentru administrarea si aplicarea legislatiei din Romania referitoare la taxele si impozitele prevazute la art. 285. Aceste informatii pot fi utilizate, de asemenea, pentru stabilirea si recuperarea altor taxe si impozite prevazute la art. 311 sau pentru stabilirea si recuperarea contributiilor obligatorii la sistemul de securitate sociala. De asemenea, acestea pot fi folosite in legatura cu procedurile judiciare si administrative care pot implica sanctiuni, initiate ca urmare a incalcarii legislatiei fiscale, fara a aduce atingere normelor si dispozitiilor generale care reglementeaza drepturile faptuitorului, suspectului sau inculpatului ori contravenientului, precum si ale martorilor in cadrul acestor proceduri.

(2) Informatiile si documentele primite de Romania potrivit prezentului capitol pot fi utilizate in alte scopuri decat cele prevazute la alin. (1), cu permisiunea autoritatii competente a statului membru care comunica informatii potrivit prezentului capitol si numai in masura in care acest lucru este permis in temeiul legislatiei din Romania. O astfel de permisiune se acorda de Romania daca informatiile pot fi utilizate in scopuri asemanatoare in Romania.

(3) Daca autoritatea competenta din Romania considera ca informatiile primite de la autoritatea competenta a unui alt stat membru pot fi utile, in scopurile prevazute la alin. (1), autoritatii competente a unui al treilea stat membru, le poate transmite acesteia din urma, cu conditia ca aceasta transmitere sa respecte normele si procedurile prevazute de prezentul capitol. Autoritatea competenta din Romania informeaza autoritatea competenta a statului membru din care provin informatiile cu privire la intentia sa de a transmite informatiile respective unui stat membru tert. in situatia in care Romania este stat membru din care provin informatiile, aceasta se poate opune transmiterii informatiilor respective in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii comunicarii din partea statului membru care doreste sa transmita informatiile.

(4) Permisiunea de a utiliza potrivit alin. (2) informatiile transmise in temeiul alin. (3) poate fi acordata numai de catre autoritatea competenta din Romania.

(5) Informatiile, rapoartele, declaratiile si orice alte documente, precum si copiile certificate sau extrasele din aceste documente, obtinute de autoritatea solicitata din alt stat membru si comunicate autoritatii solicitante din Romania in temeiul prezentului capitol, pot fi invocate ca dovezi de catre organismele competente din Romania, in acelasi mod ca informatiile, rapoartele, declaratiile si orice alte documente similare furnizate de o autoritate din Romania.

(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) - (4), informatiile comunicate de statele membre intre ele in temeiul art. 2913 sunt utilizate in scopul evaluarii riscurilor de nivel inalt aferente preturilor de transfer si a riscurilor aferente erodarii bazei impozabile si transferului profiturilor, inclusiv al evaluarii riscului de neconformare de catre membrii grupului de intreprinderi multinationale la normele aplicabile in materie de preturi de transfer si, dupa caz, in scopul analizelor economice si statistice.

(7) Ajustarea preturilor de transfer de catre autoritatile fiscale din statul membru destinatar nu se bazeaza pe informatiile care fac obiectul schimbului in temeiul art. 2913.

(8) Autoritatea competenta din Romania poate utiliza informatiile primite, in temeiul art. 2913, de la celelalte autoritati competente din statele membre, ca baza pentru efectuarea de cercetari suplimentare ale acordurilor prealabile privind pretul de transfer prevazute la art. 52, ale grupului de intreprinderi multinationale sau ale altor aspecte de natura fiscala in cursul unui control fiscal si pot fi facute ajustari corespunzatoare ale venitului impozabil al entitatii constitutive.

ART. 300 Limite

(1) Autoritatea solicitata din Romania furnizeaza autoritatii solicitante dintr-un alt stat membru informatiile prevazute la art. 288, cu conditia ca autoritatea solicitanta sa fi epuizat sursele uzuale de informatii pe care le-ar fi putut utiliza in aceasta situatie pentru a obtine informatiile solicitate, fara a risca sa puna in pericol atingerea scopului urmarit. Autoritatea solicitanta din Romania solicita informatiile prevazute la art. 288 autoritatii solicitate din alt stat membru numai in situatia in care au fost epuizate sursele uzuale de informatii pe care le-ar fi putut utiliza in aceasta situatie pentru a obtine informatiile solicitate, fara a risca sa puna in pericol atingerea scopului urmarit.

(2) Prezentul capitol nu impune Romaniei obligatia de a efectua anchete sau de a comunica informatii, in cazul in care efectuarea acestor anchete sau obtinerea informatiilor respective pentru propriile scopuri ar fi contrara legislatiei din Romania.

(3) Autoritatea competenta din Romania poate refuza sa furnizeze informatii, in cazul in care statul membru solicitant nu este in masura, din motive juridice, sa furnizeze informatii similare.

(4) Furnizarea de informatii poate fi refuzata in cazul in care ar conduce la divulgarea unui secret comercial, industrial sau profesional ori a unui procedeu comercial sau a unor informatii a caror divulgare ar fi contrara ordinii publice.

(5) Autoritatea solicitata din Romania comunica autoritatii solicitante din alt stat membru motivele refuzului de a raspunde la cererea de informatii.

ART. 301 Obligatii

(1) in cazul in care un stat membru solicita informatii in temeiul prezentului capitol, Romania recurge la mecanismul sau de colectare de informatii pentru a obtine informatiile solicitate, chiar daca acestea nu ii sunt necesare pentru propriile scopuri fiscale. Aceasta obligatie nu aduce atingere art. 300 alin. (2) - (4), ale caror dispozitii nu pot fi in niciun caz interpretate in sensul autorizarii Romaniei sa refuze furnizarea informatiilor pentru motivul ca acestea nu prezinta un interes national.

(2) Prevederile art. 300 alin. (2) si (4) nu pot fi in niciun caz interpretate ca permitand autoritatii solicitate din Romania sa refuze furnizarea de informatii pentru motivul ca aceste informatii sunt detinute de o banca, de o alta institutie financiara, de o persoana desemnata sau care actioneaza in calitate de agent ori de administrator sau ca informatiile respective se refera la participatiile la capitalul unei persoane.

(3) Fara a aduce atingere alin. (2), Romania poate refuza transmiterea informatiilor solicitate in cazul in care aceste informatii se refera la perioade de impozitare dinainte de data de 1 ianuarie 2011, iar transmiterea unor astfel de informatii ar fi putut fi refuzata in temeiul art. 8 alin. (1) din Directiva 77/799/CEE din 19 decembrie 1977 privind asistenta reciproca acordata de autoritatile competente din statele membre in domeniul impozitarii directe si al impozitarii primelor de asigurare, daca ar fi fost solicitate inainte de data de 11 martie 2011.

ART. 302 Largirea cooperarii extinse oferite unei tari terte

in cazul in care Romania ofera unei tari terte o cooperare mai extinsa decat cea prevazuta de prezentul capitol, Romania nu poate refuza o astfel de cooperare extinsa cu niciunul dintre celelalte state membre care doresc sa initieze o astfel de cooperare extinsa reciproca cu Romania.

ART. 303 Formulare-tip si formate electronice

(1) Cererile de informatii si de anchete administrative formulate potrivit art. 288 si raspunsurile aferente, confirmarile de primire, cererile de informatii generale suplimentare si declaratiile de incapacitate sau de refuz formulate in temeiul art. 290 se trimit, in masura posibilului, pe baza unui formular-tip adoptat de Comisia Europeana, potrivit procedurii prevazute la art. 5 si 10 din Regulamentul (Ue) nr. 182/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor si principiilor generale privind mecanismele de control de catre statele membre al exercitarii competentelor de executare de catre Comisie. Formularele-tip pot fi insotite de rapoarte, declaratii sau orice alte documente, precum si de copii certificate ori de extrase din acestea.

(2) Formularul-tip prevazut la alin. (1) include cel putin urmatoarele informatii care trebuie furnizate de catre autoritatea solicitanta:

a) identitatea persoanei care face obiectul examinarii sau al anchetei;

b) scopul fiscal urmarit.

(3) in masura in care se cunosc si in acord cu evolutiile internationale, autoritatea solicitanta din Romania poate furniza numele si adresa oricarei persoane despre care se crede ca detine informatiile solicitate, precum si orice element care poate facilita colectarea de informatii de catre autoritatea solicitata din alt stat membru.

(4) Informatiile spontane si confirmarea acestora, prevazute la art. 292 si, respectiv, art. 293, cererile de notificari administrative prevazute la art. 296 si rezultatul utilizarii informatiilor prevazut la art. 297 se transmit prin intermediul formularului-tip adoptat de Comisia Europeana, potrivit procedurii prevazute la art. 5 si 10 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(5) Schimbul automat obligatoriu de informatii prevazut la art. 291 se efectueaza utilizand un format electronic standardizat conceput pentru facilitarea unui astfel de schimb automat si bazat pe formatul electronic existent, in temeiul articolului privind schimbul automat de informatii din titlul VI al Codului fiscal care transpune art. 9 din Directiva 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din economii sub forma platilor de dobanzi, format care trebuie utilizat pentru toate tipurile de schimb automat de informatii, adoptat de Comisia Europeana in conformitate cu procedura prevazuta la art. 5 si 10 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(6) Schimbul automat de informatii privind deciziile fiscale anticipate cu aplicare transfrontaliera si acordurile prealabile privind pretul de transfer in temeiul art. 291^1 se efectueaza utilizand formularul-tip adoptat de Comisia Europeana.

(7) ANAF comunica informatiile prevazute la art. 291^1, 291^3 si 291^4 in limba romana. in functie de regimul lingvistic adoptat de Comisia Europeana, in temeiul art. 20 alin. (5) primul paragraf din Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal si de abrogare a Directivei 77/799/CEE, astfel cum a fost modificata prin Directiva (UE) 2016/881 din 25 mai 2016 si, respectiv, Directiva (UE) 2018/822 din 25 mai 2018, ANAF comunica elementele esentiale ale informatiilor respective si intr-o alta limba oficiala a Uniunii Europene.

(8) Schimbul de informatii automat cu privire la raportul pentru fiecare tara in parte in conformitate cu prevederile art. 2913 se efectueaza utilizand formularul-tip aprobat prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

 

ART. 304 Masuri practice

(1) Informatiile comunicate in temeiul prezentului capitol se furnizeaza, in masura posibilului, prin mijloace electronice, utilizand reteaua CCN.

(2) in situatia in care Comisia Europeana efectueaza orice adaptare a retelei CCN, Romania este responsabila sa efectueze orice adaptare a sistemelor sale necesara pentru a permite schimbul de informatii de acest tip prin intermediul retelei CCN si sa asigure securitatea sistemelor sale. Autoritatea competenta din Romania notifica fiecarei persoane care face obiectul raportarii incalcarea securitatii datelor sale atunci cand respectiva incalcare este de natura sa afecteze in mod negativ protectia datelor cu caracter personal sau a vietii private a persoanei in cauza. Romania renunta la orice cerere de rambursare a cheltuielilor ocazionate de aplicarea prezentului capitol, exceptand, dupa caz, cheltuielile cu onorariile platite expertilor.

(3) Cererile de cooperare, inclusiv cererile de notificare, si documentele anexate pot fi redactate in orice limba aleasa de comun acord de autoritatea solicitata si autoritatea solicitanta. Cererile respective sunt insotite de o traducere in limba oficiala sau in una dintre limbile oficiale ale statului membru al autoritatii solicitate numai in situatii speciale, cand autoritatea solicitata motiveaza cererea de traducere.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), informatiile comunicate in temeiul art. 2913 alin. (2) se furnizeaza exclusiv prin mijloace electronice utilizand reteaua CCN.

ART. 305 Obligatii speciale

Autoritatea competenta din Romania dispune toate masurile necesare pentru:

a) a asigura o coordonare interna eficace a masurilor de organizare prevazute la art. 287;

b) a stabili o cooperare directa cu autoritatile celorlalte state membre, prevazute la art. 287;

c) a asigura buna functionare a sistemului de cooperare administrativa prevazut de prezentul capitol.

SECTIUNEA a 5-a Relatiile cu Comisia Europeana

ART. 306 Evaluare

(1) Autoritatea competenta din Romania examineaza si evalueaza functionarea sistemului de cooperare administrativa prevazut de prezentul capitol.

(2) Autoritatea competenta din Romania transmite Comisiei Europene orice informatii pertinente necesare pentru evaluarea eficacitatii cooperarii administrative prevazute de prezentul capitol in ceea ce priveste combaterea fraudei si a evaziunii fiscale.

(3) Autoritatea competenta din Romania transmite Comisiei Europene o evaluare anuala a eficacitatii schimbului de informatii automat prevazut la art. 291, 291^1, 291^3 si 291^4, precum si rezultatele practice obtinute, utilizand formularul si conditiile de transmitere adoptate de catre Comisia Europeana, conform art. 23 din Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011.

(4) *** ABROGAT

ART. 306^1  Confidentialitatea informatiilor

(1) Informatiile comunicate Comisiei Europene de catre autoritatea competenta din Romania in temeiul art. 306, precum si orice raport sau document elaborat de Comisia Europeana pe baza acestor informatii pot fi transmise altor state membre. Informatiile transmise intra sub incidenta secretului de serviciu si beneficiaza de protectia acordata informatiilor asemanatoare conform legislatiei interne a statului membru care le-a primit.

(2) Rapoartele si documentele intocmite de Comisia Europeana, prevazute la alin. (1), pot fi utilizate de Romania doar in scopuri analitice, nu se publica si nici nu se pun la dispozitia unei alte persoane sau a unui alt organism fara acordul expres al Comisiei Europene.
 

SECTIUNEA a 6-a Relatiile cu tarile terte

ART. 307 Schimbul de informatii cu tarile terte

(1) in cazul in care autoritatea competenta din Romania primeste de la o tara terta informatii care sunt in mod previzibil relevante pentru administrarea si aplicarea legislatiei romane in privinta taxelor si impozitelor prevazute la art. 285, autoritatea competenta din Romania poate, in masura in care acest lucru este permis in temeiul unui acord cu tara terta respectiva, sa comunice aceste informatii autoritatilor competente ale statelor membre pentru care ar putea fi utile si oricarei autoritati solicitante din alt stat membru.

(2) Autoritatea competenta din Romania poate transmite unei tari terte, potrivit normelor interne privind comunicarea datelor cu caracter personal catre tarile terte, informatii obtinute in temeiul prezentului capitol, daca toate conditiile de mai jos sunt indeplinite:

a) autoritatea competenta a statului membru din care provin informatiile si-a dat acordul cu privire la comunicarea acestora;

b) tara terta in cauza s-a angajat sa coopereze pentru strangerea dovezilor care sa ateste caracterul neregulamentar sau ilegal al tranzactiilor care sunt susceptibile sa contravina legislatiei fiscale ori sa constituie o incalcare a acesteia.
 

SECTIUNEA a 7-a Dispozitii generale si finale

ART. 308 Protectia datelor

(1) Toate schimburile de informatii efectuate in temeiul prezentului capitol se realizeaza cu respectarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Institutiile Financiare Raportoare si autoritatile competente din Romania au calitatea de operator de date cu caracter personal in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Fara a aduce atingere alin. (1), fiecare Institutie Financiara Raportoare din Romania informeaza fiecare Persoana care face obiectul raportarii cu privire la faptul ca informatiile care o privesc prevazute la art. 291 alin. (4) sunt selectate si transferate in conformitate cu prezentul capitol si furnizeaza persoanei toate informatiile la care aceasta are dreptul in temeiul Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, in timp util pentru ca persoana sa isi poata exercita drepturile in materie de protectie a datelor cu caracter personal, inainte ca Institutia Financiara Raportoare sa transmita informatiile prevazute la art. 291 alin. (4) autoritatii competente din Romania.

ART. 309 Pastrarea informatiilor

Informatiile prelucrate in conformitate cu prezentul capitol se pastreaza o perioada care nu depaseste perioada necesara pentru atingerea obiectivelor prezentului capitol si, in orice caz, in conformitate cu legislatia din Romania referitoare la termenele de prescriptie, ale fiecarui operator de date.
 

CAPITOLUL II Asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor legate de taxe, impozite, drepturi si alte masuri

SECTIUNEA 1 Dispozitii generale

ART. 310 Scopul

Prezentul capitol stabileste norme privind asistenta in vederea recuperarii in Romania a unor creante stabilite intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, precum si asistenta in vederea recuperarii intr-un alt stat membru al Uniunii Europene a creantelor stabilite in Romania.

ART. 311 Sfera de aplicare

(1) Prezentul capitol se aplica urmatoarelor creante:

a) tuturor taxelor, impozitelor si drepturilor de orice fel prelevate de catre un stat membru sau in numele acestuia ori de catre subdiviziunile sale teritoriale sau administrative, inclusiv autoritati locale, sau in numele acestora ori in numele Uniunii Europene;

b) rambursarilor, interventiilor si altor masuri care fac parte din sistemul de finantare integrala sau partiala a Fondului European de Garantare Agricola (FEGa) si a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), inclusiv sumelor care se percep in legatura cu aceste actiuni;

c) prelevarilor si altor drepturi prevazute in cadrul organizarii comune a pietei din sectorul zaharului.

(2) Prezentul capitol se aplica si pentru:

a) sanctiunile administrative, amenzile, taxele si suprataxele in legatura cu creantele pentru care se poate solicita asistenta reciproca potrivit alin. (1), care sunt stabilite de autoritatile administrative responsabile de perceperea taxelor, impozitelor sau drepturilor in cauza ori de desfasurarea de anchete administrative in privinta acestora sau care sunt confirmate de organismele administrative sau judiciare la cererea autoritatilor administrative mentionate;

b) taxele pentru certificate si alte documente similare emise in legatura cu procedurile administrative privind taxele, impozitele si drepturile;

c) obligatiile fiscale accesorii si costurile in legatura cu creantele pentru care poate fi solicitata asistenta reciproca potrivit alin. (1) ori potrivit lit. a) sau b) a prezentului alineat, dupa caz.

(3) Prezentul capitol nu se aplica:

a) contributiilor obligatorii la sistemul de securitate sociala care trebuie platite fie statului membru sau unei subdiviziuni a acestuia, fie institutiilor de securitate sociala de drept public;

b) taxelor care nu sunt prevazute la alin. (2);

c) drepturilor de natura contractuala, cum ar fi sumele stabilite pentru utilitati publice;

d) sanctiunilor cu caracter penal impuse in cadrul unei proceduri penale sau altor sanctiuni cu caracter penal care nu intra sub incidenta prevederilor alin. (2) lit. a).

ART. 312 Definitii

in sensul prezentului capitol, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:

a) autoritate solicitanta - un birou central de legatura, un birou de legatura sau un departament de legatura al unui stat membru care transmite o cerere de asistenta cu privire la o creanta prevazuta la art. 311;

b) autoritate solicitata - un birou central de legatura, un birou de legatura sau un departament de legatura al unui stat membru caruia ii este transmisa o cerere de asistenta;

c) persoana - orice persoana fizica sau juridica, orice asociere de persoane careia ii este recunoscuta, prin lege, capacitatea de a incheia acte juridice, dar care nu are statut de persoana juridica, sau orice alta entitate, indiferent de natura ori forma acesteia, fie ca are sau nu are personalitate juridica, ce detine ori gestioneaza active care, alaturi de venitul generat de acestea, sunt supuse unor taxe, impozite sau drepturi care fac obiectul prezentului capitol;

d) mijloace electronice - utilizarea unui echipament electronic pentru procesarea, inclusiv compresia digitala, si stocarea datelor si utilizarea transmisiei prin fir, a transmisiei radio, a tehnologiilor optice sau a altor mijloace electromagnetice;

e) retea RCC - platforma comuna bazata pe reteaua comuna de comunicatii (RCc) dezvoltata de Uniunea Europeana pentru toate transmisiile prin mijloace electronice intre autoritatile competente din domeniul vamal si fiscal.

ART. 313 Autoritatea competenta din Romania

(1) Autoritatile competente din Romania pentru aplicarea prevederilor prezentului capitol sunt:

a) A.N.A.F., pentru creantele prevazute la art. 311 alin. (1) lit. a) si b);

b) Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, pentru creantele prevazute la art. 311 alin. (1) lit. c).

(2) Autoritatile prevazute la alin. (1) sunt competente si pentru asistenta la recuperarea creantelor prevazute la art. 311 alin. (2), aferente creantelor principale pentru a caror asistenta la recuperare sunt competente.

(3) Prin ordin al presedintelui A.N.A.F. se desemneaza biroul central de legatura, care este responsabil pentru contactele cu alte state membre in domeniul asistentei reciproce care face obiectul prezentului capitol, precum si pentru contactele cu Comisia Europeana.

 

(4) Autoritatile competente din Romania pot desemna birouri de legatura care sa fie responsabile de contactele cu alte state membre in materie de asistenta reciproca in ceea ce priveste unul sau mai multe tipuri sau categorii specifice de taxe, impozite si drepturi prevazute la art. 311.

(5) in cazul in care un birou de legatura primeste o cerere de asistenta reciproca ce necesita masuri care nu tin de competenta ce i-a fost atribuita, acesta inainteaza cererea, fara intarziere, biroului competent, daca este cunoscut, sau biroului central de legatura si informeaza autoritatea solicitanta in consecinta.

(6) Autoritatile competente din Romania informeaza Comisia Europeana cu privire la biroul sau central de legatura si la orice birouri de legatura pe care le-a desemnat.

(7) Toate comunicarile sunt trimise de catre biroul central de legatura sau in numele acestuia, de la caz la caz, cu acordul biroului central de legatura, asigurandu-se eficienta comunicarii.
 

SECTIUNEA a 2-a Schimbul de informatii

ART. 314 Furnizarea de informatii

(1) La cererea autoritatii solicitante, autoritatea solicitata furnizeaza orice informatii pe care le apreciaza ca sunt relevante pentru autoritatea solicitanta, in vederea recuperarii creantelor sale prevazute la art. 311. in scopul furnizarii acestor informatii, autoritatea solicitata asigura realizarea oricaror anchete administrative necesare pentru obtinerea acestora.

(2) Autoritatea solicitata nu este obligata sa furnizeze informatii:

a) pe care nu le-ar putea obtine in vederea recuperarii creantelor similare nascute in statul membru solicitat;

b) care ar divulga un secret comercial, industrial sau profesional;

c) a caror divulgare ar aduce atingere securitatii statului membru solicitat sau care ar fi contrare ordinii publice a acestuia.

(3) Autoritatea solicitata nu poate refuza furnizarea de informatii pentru motivul ca aceste informatii sunt detinute de o banca, de o alta institutie financiara, de o persoana desemnata sau care actioneaza in calitate de agent ori de administrator sau ca informatiile respective se refera la participatiile la capitalul unei persoane.

(4) Autoritatea solicitata informeaza autoritatea solicitanta in legatura cu motivele de refuz al unei cereri de informatii.

ART. 315 Schimbul de informatii fara cerere prealabila

in cazul in care urmeaza sa se efectueze o rambursare/restituire de impozite, taxe sau drepturi, altele decat taxa pe valoarea adaugata, catre o persoana stabilita ori avand domiciliul intr-un alt stat membru, statul membru din care urmeaza sa se efectueze rambursarea/restituirea poate informa statul membru unde este stabilita sau unde isi are domiciliul persoana respectiva cu privire la rambursarea/restituirea ce urmeaza a se efectua.

ART. 316 Prezenta in birourile administrative si participarea la anchetele administrative

(1) Prin acord intre autoritatea solicitanta si autoritatea solicitata si in concordanta cu procedurile stabilite de autoritatea solicitata, functionarii autorizati de autoritatea solicitanta pot, in vederea promovarii asistentei reciproce prevazute de prezentul capitol:

a) sa fie prezenti in birourile in care autoritatile administrative ale statului membru solicitat isi desfasoara activitatea;

b) sa fie prezenti la anchetele administrative efectuate pe teritoriul statului membru solicitat;

c) sa insoteasca functionarii competenti din statul membru solicitat in cursul procedurilor judiciare din respectivul stat membru.

(2) Acordul prevazut la alin. (1) lit. b) poate prevedea ca functionarii din statul membru solicitant sa poata intervieva persoane si examina registre, in cazul in care legislatia in vigoare in statul membru solicitat permite acest lucru.

(3) Functionarii autorizati de autoritatea solicitanta care utilizeaza posibilitatile oferite prin alin. (1) si (2) sunt in masura sa prezinte in orice moment o imputernicire scrisa in care le sunt indicate identitatea si calitatea oficiala.
 

SECTIUNEA a 3-a Asistenta pentru notificarea documentelor

ART. 317 Cererea de notificare a anumitor documente referitoare la creante

(1) La cererea autoritatii solicitante, autoritatea solicitata notifica persoanei careia ii sunt destinate, denumita in continuare destinatar, toate actele si deciziile, inclusiv pe cele de natura judiciara, privind o creanta sau recuperarea acesteia, emise de statul membru solicitant.

(2) Cererea de notificare prevazuta la alin. (1) este insotita de un formular-tip care contine cel putin urmatoarele informatii:

a) numele, adresa si orice alte informatii utile pentru identificarea destinatarului;

b) scopul notificarii si termenul in care aceasta ar trebui efectuata;

c) o descriere a documentelor anexate, a tipului de creanta si a valorii creantei pentru care se formuleaza cererea;

d) numele, adresa si alte date de contact cu privire la biroul responsabil de documentele anexate si, in cazul in care este diferit, biroul de la care se pot obtine informatii suplimentare privind documentele notificate sau posibilitatile de a contesta obligatia de plata.

(3) Autoritatea solicitanta depune o cerere de notificare in temeiul prezentului capitol numai atunci cand nu poate efectua notificarea in conformitate cu normele care reglementeaza notificarea documentului in cauza in statul membru solicitant sau atunci cand o astfel de notificare ar cauza dificultati disproportionate.

(4) Autoritatea solicitata informeaza de indata autoritatea solicitanta in privinta oricarei actiuni intreprinse in urma cererii de notificare, in special in legatura cu data notificarii documentului catre destinatar.

ART. 318 Mijloace de notificare

(1) Autoritatea solicitata se asigura ca procedura de notificare in statul membru solicitat se efectueaza potrivit reglementarilor legale si practicilor administrative nationale in vigoare in statul membru solicitat.

(2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere niciunei alte forme de notificare utilizate de o autoritate competenta a statului membru solicitant, in conformitate cu normele in vigoare in respectivul stat membru.

(3) O autoritate competenta stabilita pe teritoriul statului membru solicitant poate notifica direct orice document prin scrisoare recomandata sau prin posta electronica unei persoane dintr-un alt stat membru.
 

SECTIUNEA a 4-a Masurile asiguratorii sau de recuperare

ART. 319 Cererea de recuperare

(1) La cererea autoritatii solicitante, autoritatea solicitata recupereaza creantele care fac obiectul unui titlu ce permite executarea in statul membru solicitant.

(2) De indata ce autoritatea solicitanta are cunostinta despre orice informatii relevante cu privire la cazul care a motivat cererea de recuperare, aceasta le transmite autoritatii solicitate.

ART. 320 Conditii aplicabile cererilor de recuperare

(1) Autoritatea solicitanta nu poate formula o cerere de recuperare daca si atata vreme cat creanta si/sau titlul care permite executarea acesteia in statul membru solicitant sunt contestate in statul membru respectiv, cu exceptia cazurilor in care se aplica art. 323 alin. (6).

(2) inainte ca autoritatea solicitanta sa formuleze o cerere de recuperare se aplica procedurile de recuperare adecvate disponibile in statul membru solicitant, cu urmatoarele exceptii:

a) atunci cand este evident ca nu exista active pentru recuperare in statul membru solicitant sau ca astfel de proceduri nu vor duce la plata integrala a creantei si ca autoritatea solicitanta detine informatii specifice care indica faptul ca persoana in cauza are active in statul membru solicitat;

b) atunci cand aplicarea unor astfel de proceduri in statul membru solicitant ar cauza dificultati disproportionate.

ART. 321 Titlul executoriu si alte documente insotitoare

(1) Orice cerere de recuperare este insotita de un titlu uniform care permite executarea in statul membru solicitat. Acest titlu uniform care permite executarea in statul membru solicitat reflecta continutul principal al titlului initial care permite executarea si constituie baza unica a masurilor asiguratorii si de recuperare luate in statul membru solicitat. Acesta nu face obiectul niciunui act de recunoastere, completare sau inlocuire in respectivul stat membru.

(2) Titlul uniform care permite executarea contine cel putin urmatoarele informatii:

a) informatii relevante pentru identificarea titlului initial care permite executarea, o descriere a creantei, inclusiv natura acesteia, perioada acoperita de creanta, orice date relevante pentru procesul de executare si valoarea creantei si diferitele componente ale acesteia, precum creanta principala si creantele fiscale accesorii datorate;

b) numele, adresa si alte informatii utile pentru identificarea debitorului;

c) numele, adresa si alte date de contact cu privire la biroul responsabil de evaluarea creantei si, in cazul in care acesta este diferit, biroul de la care se pot obtine informatii suplimentare privind creanta sau posibilitatile de a contesta obligatia de plata.

(3) Cererea de recuperare a unei creante poate fi insotita de alte documente referitoare la creanta emise de statul membru solicitant.

ART. 322 Recuperarea creantei

(1) in scopul recuperarii creantei in statul membru solicitat, orice creanta pentru care a fost formulata o cerere de recuperare este tratata ca si cand ar fi o creanta a statului membru solicitat, cu exceptia cazului in care prezentul capitol prevede altfel. Autoritatea solicitata utilizeaza prerogativele conferite si procedurile legale din statul membru solicitat aplicabile creantelor cu privire la aceleasi taxe, impozite sau drepturi ori, in absenta acestora, cu privire la taxe, impozite sau drepturi similare, cu exceptia cazului in care prezentul capitol prevede altfel.

(2) Daca autoritatea solicitata considera ca pe teritoriul statului sau nu se colecteaza taxe, impozite sau drepturi identice ori similare, aceasta utilizeaza prerogativele conferite si procedurile legale din statul membru solicitat aplicabile creantelor rezultate din impozitul pe venitul persoanelor fizice, cu exceptia cazului in care prezentul capitol prevede altfel.

(3) Statul membru solicitat nu este obligat sa acorde creantelor altor state membre preferintele acordate pentru creante similare aparute in respectivul stat membru, cu exceptia cazurilor in care statele membre vizate convin altfel sau exista dispozitii contrare in legislatia statului membru solicitat. Un stat membru care acorda preferinte pentru creante altui stat membru nu poate refuza acordarea acelorasi facilitati pentru aceleasi creante sau pentru creante similare altor state membre, in aceleasi conditii.

(4) Statul membru solicitat recupereaza creanta in moneda sa nationala.

(5) Autoritatea solicitata informeaza cu diligenta necesara autoritatea solicitanta cu privire la orice actiune intreprinsa cu privire la cererea de recuperare.

(6) incepand cu data la care este primita cererea de recuperare, autoritatea solicitata percepe dobanzi pentru plata cu intarziere, potrivit legislatiei in vigoare in statul membru solicitat. in cazul Romaniei sunt aplicabile prevederile art. 174.

(7) Autoritatea solicitata poate, in cazul in care legislatia in vigoare in statul membru solicitat permite acest lucru, sa acorde debitorului un termen de plata sau sa acorde pentru aceste creante esalonarea la plata si sa perceapa dobanda in acest sens. Autoritatea solicitata informeaza ulterior autoritatea solicitanta cu privire la orice astfel de decizie.

(8) Fara a aduce atingere prevederilor art. 329 alin. (1), autoritatea solicitata ii transfera autoritatii solicitante sumele recuperate aferente creantei, precum si dobanzile prevazute la alin. (6) si (7).

ART. 323 Litigii

(1) Litigiile cu privire la creanta, la titlul initial care permite executarea in statul membru solicitant sau la titlul uniform care permite executarea in statul membru solicitat si litigiile legate de validitatea unei notificari efectuate de o autoritate competenta a statului membru solicitant sunt de competenta autoritatilor competente ale statului membru solicitant. Daca, in cursul procedurii de recuperare, creanta, titlul initial care permite executarea in statul membru solicitant sau titlul uniform care permite executarea in statul membru solicitat este contestata/contestat de o parte interesata, autoritatea solicitata informeaza respectiva parte interesata ca o astfel de actiune trebuie introdusa de aceasta din urma in fata autoritatii competente a statului membru solicitant, potrivit legislatiei in vigoare in statul respectiv.

(2) Litigiile cu privire la masurile de executare luate in statul membru solicitat sau cu privire la validitatea unei notificari efectuate de o autoritate competenta a statului membru solicitat sunt introduse in fata organismului competent pentru solutionarea litigiului al statului membru respectiv, potrivit legislatiei in vigoare a acestui stat.

(3) Atunci cand una dintre actiunile prevazute la alin. (1) a fost introdusa in fata organismului competent al statului membru solicitant, autoritatea solicitanta informeaza autoritatea solicitata cu privire la aceasta si precizeaza care sunt elementele creantei ce nu fac obiectul contestatiei.

(4) De indata ce autoritatea solicitata primeste informatiile prevazute la alin. (3), fie din partea autoritatii solicitante, fie din partea partii interesate, aceasta suspenda procedura de executare in ceea ce priveste partea contestata a creantei, pana la primirea deciziei organismului competent in materie, cu exceptia cazurilor in care autoritatea solicitanta formuleaza o cerere contrara, potrivit alin. (6).

(5) La cererea autoritatii solicitante sau in cazul in care se considera necesar de catre autoritatea solicitata, fara sa se aduca atingere prevederilor art. 325, autoritatea solicitata poate recurge la masuri asiguratorii pentru a garanta recuperarea, in masura in care reglementarile legale in vigoare in statul membru solicitat permit acest lucru.

(6) Potrivit reglementarilor legale si practicilor administrative in vigoare in statul membru in care isi are sediul, autoritatea solicitanta poate cere autoritatii solicitate sa recupereze o creanta contestata sau o parte contestata a creantei, in masura in care reglementarile legale si practicile administrative in vigoare in statul membru solicitat permit acest lucru. Orice astfel de cerere se motiveaza. Daca rezultatul ulterior al contestatiei este favorabil debitorului, autoritatea solicitanta are obligatia de a rambursa orice suma recuperata, precum si de a plati orice compensatie datorata, potrivit reglementarilor legale in vigoare in statul membru solicitat.

(7) Daca autoritatile competente ale statului membru solicitant sau ale statului membru solicitat au initiat o procedura amiabila, iar rezultatul procedurii poate afecta creanta cu privire la care a fost solicitata asistenta, masurile de recuperare sunt suspendate sau blocate pana la incheierea procedurii respective, cu exceptia cazurilor de urgenta imediata datorate fraudei sau insolventei. in cazul in care masurile de recuperare sunt suspendate sau blocate, sunt aplicabile prevederile alin. (5).

ART. 324 Modificarea sau retragerea cererii de asistenta pentru recuperare

(1) Autoritatea solicitanta informeaza imediat autoritatea solicitata cu privire la orice modificare ulterioara adusa cererii sale de recuperare sau cu privire la retragerea cererii sale, precizand motivele modificarii sau retragerii acesteia.

(2) Daca modificarea cererii este rezultatul unei decizii luate de organismul competent prevazut la art. 323 alin. (1), autoritatea solicitanta comunica decizia respectiva impreuna cu un titlu uniform revizuit care permite executarea in statul membru solicitat. Autoritatea solicitata continua masurile de recuperare pe baza titlului revizuit. Masurile asiguratorii sau de recuperare deja luate pe baza titlului uniform initial care permite executarea in statul membru solicitat pot continua pe baza titlului revizuit, cu exceptia cazului in care modificarea cererii se datoreaza lipsei de valabilitate a titlului initial care permite executarea in statul membru solicitant sau a titlului uniform initial care permite executarea in statul membru solicitat. Dispozitiile art. 321 si 323 sunt aplicabile in mod corespunzator.

ART. 325 Cererea de masuri asiguratorii

(1) La cererea autoritatii solicitante, autoritatea solicitata ia masurile asiguratorii necesare, daca acestea sunt permise de legislatia sa nationala si in conformitate cu practicile sale administrative, pentru a asigura recuperarea in cazul in care creanta sau titlul care permite executarea in statul membru solicitant este contestata/contestat la momentul formularii cererii sau in cazul in care creanta nu face inca obiectul unui titlu care sa permita executarea in statul membru solicitant, in masura in care sunt, de asemenea, posibile masuri asiguratorii, intr-o situatie similara, in temeiul legislatiei nationale si al practicilor administrative ale statului membru solicitant. Documentul elaborat pentru a permite aplicarea de masuri asiguratorii in statul membru solicitant si referitor la creanta pentru care se solicita asistenta reciproca, daca este cazul, insoteste cererea de masuri asiguratorii in statul membru solicitat. Acest document nu face obiectul niciunui act de recunoastere, completare sau inlocuire in statul membru solicitat.

(2) Cererea de masuri asiguratorii poate fi insotita de alte documente referitoare la creanta, emise in statul membru solicitant.

ART. 326 Normele aplicabile cererilor de masuri asiguratorii

Pentru aplicarea dispozitiilor art. 325 sunt aplicabile, in mod corespunzator, dispozitiile art. 319 alin. (2), art. 322 alin. (1) - (5), art. 323 si 324.

ART. 327 Limite ale obligatiilor autoritatii solicitate

(1) Autoritatea solicitata nu este obligata sa acorde asistenta prevazuta la art. 319 - 325 daca recuperarea creantei este de natura sa genereze, din cauza situatiei debitorului, grave dificultati de ordin economic sau social in statul membru solicitat, in masura in care reglementarile legale si practicile administrative in vigoare in respectivul stat membru permit o astfel de exceptie in cazul creantelor nationale.

(2) Autoritatea solicitata nu este obligata sa acorde asistenta prevazuta la art. 314 si la art. 316 - 325 daca cererea initiala de asistenta, potrivit prevederilor art. 314, 316, 317, 319 sau art. 325, este efectuata cu privire la creante care au o vechime mai mare de 5 ani, acest termen incepand de la momentul scadentei creantei in statul membru solicitant si pana la momentul cererii initiale de asistenta. in cazul in care creanta sau titlul initial care permite executarea in statul membru solicitant este contestata/contestat, termenul de 5 ani incepe din momentul in care in statul membru solicitant se stabileste faptul ca nu mai este posibila contestarea creantei sau a titlului care permite executarea. in cazul in care se acorda o amanare a platii sau un plan de esalonare a platii de catre autoritatile competente din statul membru solicitant, termenul de 5 ani incepe din momentul in care intregul termen de plata a expirat. Cu toate acestea, in aceste cazuri, autoritatea solicitata nu este obligata sa acorde asistenta cu privire la creante care sunt mai vechi de 10 ani, termen calculat de la momentul scadentei creantei in statul membru solicitant.

(3) Un stat membru nu este obligat sa acorde asistenta daca valoarea totala a creantelor reglementate de prezentul capitol, pentru care se solicita asistenta, este mai mica de 1.500 euro.

(4) Autoritatea solicitata informeaza autoritatea solicitanta in legatura cu motivele refuzului unei cereri de asistenta.

ART. 328 Aspecte privind prescriptia

(1) Aspectele privind termenele de prescriptie sunt reglementate exclusiv de legislatia in vigoare in statul membru solicitant.

(2) in ceea ce priveste suspendarea, intreruperea sau prelungirea termenului de prescriptie, toate demersurile efectuate in vederea recuperarii creantelor de catre autoritatea solicitata sau in numele acesteia, in temeiul unei cereri de asistenta, care au drept efect suspendarea, intreruperea sau prelungirea termenului de prescriptie, in conformitate cu legislatia in vigoare in statul membru solicitat, sunt considerate a avea acelasi efect in statul membru solicitant, cu conditia ca efectul corespunzator sa fie prevazut in reglementarile legale in vigoare in statul membru solicitant.

(3) Daca suspendarea, intreruperea sau prelungirea termenului de prescriptie nu este posibila in temeiul reglementarilor legale in vigoare in statul membru solicitat, toate demersurile efectuate in vederea recuperarii creantelor de catre autoritatea solicitata sau in numele acesteia in temeiul unei cereri de asistenta care, daca ar fi fost efectuate de catre autoritatea solicitanta in propriul stat membru sau in numele acesteia, ar fi dus la suspendarea, intreruperea sau prelungirea termenului de prescriptie, potrivit legislatiei in vigoare in statul membru solicitant, sunt considerate a fi fost efectuate in statul membru solicitant, in ceea ce priveste efectul respectiv.

(4) Prevederile alin. (2) si (3) nu afecteaza dreptul autoritatilor competente din statul membru solicitant de a lua masuri pentru a suspenda, intrerupe sau prelungi termenul de prescriptie, potrivit reglementarilor in vigoare in statul membru respectiv.

(5) Autoritatea solicitanta si autoritatea solicitata se informeaza reciproc cu privire la orice actiune care intrerupe, suspenda sau prelungeste termenul de prescriptie a creantei pentru care au fost solicitate masuri asiguratorii sau de recuperare sau care poate produce acest efect.

ART. 329 Costuri

(1) in plus fata de sumele prevazute la art. 322 alin. (8), autoritatea solicitata urmareste sa recupereze de la debitor cheltuielile legate de recuperare pe care le-a suportat si le retine, potrivit reglementarilor legale in vigoare din statul membru solicitat.

(2) Statele membre renunta reciproc la toate cererile privind rambursarea cheltuielilor rezultate din asistenta reciproca pe care si-o acorda potrivit prezentului capitol.

(3) Cu toate acestea, in cazul unor recuperari care creeaza dificultati deosebite, care implica cheltuieli foarte mari sau care se refera la crima organizata, autoritatea solicitanta si autoritatea solicitata pot sa convina asupra unor modalitati de rambursare specifice cazurilor in speta.

(4) Fara a aduce atingere prevederilor alin. (2) si (3), statul membru solicitant ramane raspunzator fata de statul membru solicitat pentru toate cheltuielile si toate pierderile suportate in legatura cu actiunile recunoscute ca fiind nejustificate, in ceea ce priveste fie fondul creantei, fie valabilitatea titlului emis de autoritatea solicitanta care permite executarea si/sau aplicarea de masuri asiguratorii.
 

SECTIUNEA a 5-a Dispozitii generale aplicabile tuturor tipurilor de cereri de asistenta

ART. 330 Formulare-tip si mijloace de comunicare

(1) Cererile de informatii in temeiul art. 314 alin. (1), cererile de notificare in temeiul art. 317 alin. (1), cererile de recuperare in temeiul art. 319 alin. (1) sau cererile de masuri asiguratorii in temeiul art. 325 alin. (1) se transmit prin mijloace electronice, utilizandu-se un formular-tip, cu exceptia cazurilor in care acest lucru nu este posibil din motive tehnice. in masura posibilului, aceste formulare se folosesc si pentru comunicarile ulterioare cu privire la cerere.

(2) Titlul uniform care permite executarea in statul membru solicitat, documentul care permite aplicarea de masuri asiguratorii in statul membru solicitant si celelalte documente prevazute la art. 321 si 325 se transmit, de asemenea, prin mijloace electronice, cu exceptia cazurilor in care acest lucru nu este posibil din motive tehnice.

(3) Formularul-tip poate fi insotit, daca este cazul, de rapoarte, declaratii si orice alte documente sau de copii certificate pentru conformitate sau extrase din acestea, care sunt, de asemenea, transmise pe cale electronica, cu exceptia cazurilor in care acest lucru nu este posibil din motive tehnice.

(4) Formularele-tip si comunicarile pe cale electronica pot, de asemenea, sa fie utilizate pentru schimbul de informatii in temeiul art. 315.

(5) Dispozitiile alin. (1) - (4) nu se aplica informatiilor si documentatiei obtinute prin prezenta in birourile administrative dintr-un alt stat membru sau prin participarea la anchetele administrative dintr-un alt stat membru, potrivit art. 316.

(6) in cazul in care comunicarile nu se efectueaza pe cale electronica sau prin intermediul formularelor-tip, acest lucru nu va afecta valabilitatea informatiilor obtinute sau a masurilor luate pentru executarea cererii de asistenta.

ART. 331 Limba utilizata

(1) Toate cererile de asistenta, formularele-tip pentru notificare si titlurile uniforme care permit executarea in statul membru solicitat sunt trimise in limba oficiala sau in una dintre limbile oficiale ale statului membru solicitat sau sunt insotite de o traducere in una dintre aceste limbi. Faptul ca anumite parti sunt scrise intr-o limba, alta decat limba oficiala sau una dintre limbile oficiale ale statului membru solicitat, nu afecteaza valabilitatea acestora sau a procedurii, in masura in care acea limba este stabilita de comun acord intre statele membre interesate.

(2) Documentele a caror notificare este solicitata potrivit art. 317 pot fi transmise autoritatii solicitate intr-o limba oficiala a statului membru solicitant.

(3) in cazul in care o cerere este insotita de alte documente decat cele prevazute la alin. (1) si (2), autoritatea solicitata poate, daca este necesar, sa ceara autoritatii solicitante o traducere a acestor documente in limba oficiala sau in una dintre limbile oficiale ale statului membru solicitat sau in orice alta limba asupra careia statele membre interesate au convenit bilateral.

ART. 332 Divulgarea informatiilor si a documentelor

(1) Informatiile comunicate sub orice forma, in temeiul prezentului capitol, sunt reglementate de obligatia pastrarii secretului fiscal si beneficiaza de protectia acordata informatiilor similare in temeiul legislatiei nationale a statului membru care le-a primit. Astfel de informatii pot fi utilizate in scopul aplicarii de masuri asiguratorii sau de executare in privinta creantelor care intra sub incidenta prezentului capitol. De asemenea, astfel de informatii pot fi utilizate pentru evaluarea si impunerea contributiilor obligatorii la sistemul de securitate sociala.

(2) Persoanele acreditate in mod corespunzator de Autoritatea de Acreditare de Securitate a Comisiei Europene pot avea acces la aceste informatii numai in masura in care acest lucru este necesar pentru intretinerea si dezvoltarea retelei RCC.

(3) Statul membru care furnizeaza informatiile permite utilizarea acestora in alte scopuri decat cele prevazute la alin. (1) in statul membru care primeste informatiile, in cazul in care, in temeiul legislatiei statului membru care furnizeaza informatiile, acestea pot fi utilizate in scopuri similare.

(4) in cazul in care autoritatea solicitanta sau solicitata considera ca informatiile obtinute in temeiul prezentului capitol ar putea fi folositoare, in scopurile prevazute la alin. (1), unui al treilea stat membru, ea poate sa transmita respectivele informatii acestui al treilea stat membru, cu conditia ca transmiterea acestor informatii sa fie conforma cu normele si procedurile stabilite in prezentul capitol. Aceasta informeaza statul membru de la care provin informatiile cu privire la intentia sa de a transmite informatiile respective unui stat membru tert. Statul membru de la care provin informatiile se poate opune acestei transmiteri a informatiilor, in termen de 10 zile lucratoare de la data la care a primit comunicarea din partea statului membru care doreste sa transmita informatiile.

(5) Permisiunea de a utiliza, in temeiul alin. (3), informatii care au fost transmise in temeiul alin. (4) poate fi acordata numai de catre statul membru de unde provin informatiile.

(6) Informatiile comunicate sub orice forma in temeiul prezentului capitol pot fi invocate sau utilizate drept probe de toate autoritatile din statul membru care primeste informatiile, pe aceeasi baza ca si informatiile similare obtinute in respectivul stat.
 

SECTIUNEA a 6-a Dispozitii finale

ART. 333 Aplicarea altor acorduri privind asistenta

(1) Prezentul capitol nu aduce atingere indeplinirii niciunei obligatii de furnizare de asistenta mai extinsa, care decurge din acorduri sau intelegeri bilaterale ori multilaterale, inclusiv in domeniul notificarii actelor judiciare sau extrajudiciare.

(2) in cazul in care Romania incheie astfel de acorduri sau intelegeri bilaterale ori multilaterale cu privire la aspecte reglementate de prezentul capitol si care nu se refera la cazuri individuale, informeaza fara intarziere Comisia Europeana in acest sens.

(3) Atunci cand acorda asistenta reciproca mai extinsa in temeiul unui acord sau al unei intelegeri bilateral/bilaterale ori multilateral/multilaterale, Romania poate utiliza reteaua de comunicatii electronice si formularele-tip adoptate pentru punerea in aplicare a prezentului capitol.

ART. 334 Norme de aplicare

Normele de aplicare a dispozitiilor art. 313 alin. (3) si (4), art. 314 alin. (1), art. 317, 319, art. 321 alin. (1) si (2), art. 322 alin. (5) - (8), art. 324, art. 325 alin. (1) si ale art. 330 alin. (1) - (4) sunt normele aprobate de Comisia Europeana.

ART. 335 Raportare

(1) Romania, prin intermediul biroului central de legatura, informeaza Comisia Europeana anual, cel tarziu pana la 31 martie, cu privire la urmatoarele:

a) numarul de cereri de informatii, de comunicare si de recuperare sau de masuri asiguratorii transmise fiecarui stat membru solicitat si primite de la fiecare stat membru solicitant in fiecare an;

b) valoarea creantelor pentru care se solicita asistenta pentru recuperare si sumele recuperate.

(2) Romania, prin intermediul biroului central de legatura, poate furniza, de asemenea, orice alte informatii care ar putea fi folositoare pentru a evalua asistenta reciproca oferita in temeiul prezentului capitol.

CAPITOLUL IIIAsistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor in baza regulamentelor europene si a conventiilor internationale la care Romania este parte

ART. 335^1 Scopul

Prezentul capitol stabileste competenta privind asistenta reciproca la recuperare a creantelor in baza:

a) Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala si ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala;

b) conventiilor de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state;

c) Legii nr. 13/2014 pentru ratificarea Conventiei privind asistenta administrativa reciproca in domeniul fiscal, adoptata la Strasbourg la 25 ianuarie 1988, si a Protocolului de modificare a Conventiei privind asistenta administrativa reciproca in domeniul fiscal, adoptat la Paris la 27 mai 2010, semnate de partea romana la 15 octombrie 2012.

ART. 335^2 Sfera de aplicare

Prezentul capitol se aplica urmatoarelor creante:

a) creantelor fiscale datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, inclusiv cele de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si bugetului asigurarilor pentru somaj din Romania, respectiv bugetelor si fondurilor de securitate sociala din alte state, pentru care se aplica regulamentele prevazute la art. 335^1 lit. a);

b) impozitelor pe venit si pe capital, pentru care recuperarea se realizeaza in baza conventiilor prevazute la art. 335^1 lit. b);

c) impozitelor pe venit sau profit, creantelor fiscale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si bugetului asigurarilor pentru somaj, taxei pe valoarea adaugata, accizelor, pentru care se aplica prevederile legii prevazute la art. 335^1 lit. c);

d) creantelor definite la art. 75 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 335^3 Autoritatea competenta

(1) A.N.A.F. este autoritatea competenta pentru aplicarea dispozitiilor referitoare la asistenta reciproca la recuperare, pentru creantele prevazute la art. 335^2 lit. a) si d).

(2) Ministerul Finantelor Publice, prin A.N.A.F., este autoritatea competenta pentru aplicarea dispozitiilor referitoare la asistenta reciproca la recuperare, pentru creantele prevazute la art. 335^2 lit. b) si c).

(3) Prin ordin al presedintelui A.N.A.F. se desemneaza biroul de legatura, care este responsabil pentru contactele cu alte state pentru aplicarea prevederilor prezentului capitol.

(4) Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, in calitate de autoritate competenta in domeniul securitatii sociale, informeaza Comisia Europeana si celelalte state cu privire la denumirea si adresa autoritatii competente pentru recuperarea creantelor prevazute la art. 335^2 lit. a).

 

Legea nr. 2072015 - Codul de procedura fiscala 2022 - TITLUL I - Dispozitii generale  art. 1 - art. 15

Codul de procedura fiscala - TITLUL II - Raportul juridic fiscal - art. 16 - art. 28

Codul de procedura fiscala - TITLUL III - Dispozitii procedurale generale - art. 29 - art. 80 

Codul de procedura fiscala - TITLUL IV - Inregistrarea fiscala - art. 81 - art. 92

Codul de procedura fiscala - TITLUL V - Stabilirea creantelor fiscale - art. 93 - art. 112

Codul de procedura fiscala - TITLUL VI - Controlul fiscal - art. 113 - art. 151

Codul de procedura fiscala - TITLUL VII - Colectarea creantelor fiscale - art. 152 - art. 267

Codul de procedura fiscala - TITLUL VIII - Solutionare contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale - art. 268 - art. 281

Codul de procedura fiscala - TITLUL IX - Procedura amiabila pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri - art. 282 - art. 283

Codul de procedura fiscala - TITLUL XI - Sanctiuni - art. 336 - art. 339

Codul de procedura fiscala - TITLUL XII - Sanctiuni - art. 340 - art. 354


de Redactia Contabilul

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

NOU: Sistemul de raportare fiscal-contabila SAF-T


Raportarea corecta in SAF-T este esentiala!

Depuneti D406 corect si la timp, cu avantaje clare:
 
1) Scapati de amenzi
2) Evitati sanctiunile de orice fel
3) Va recuperati rapid sumele din TVA
4) Nu intrati in categoria de risc fiscal ridicat, deci nu va veti confrunta cu inspectii ANAF amanuntite la sediul dvs.

...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
noul cod de procedura fiscalacodul fiscal

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 18 Septembrie 2017


Votati articolul "Titlul X - Aspecte internationale - Cod de procedura fiscala":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 18 Septembrie 2017 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X