email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

MFP: proiect de ordin privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale

MFP: proiect de ordin privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale
mfpguvernproiect de ordinsituatii financiare

Pe site-ul Ministerului Finantelor Publice a fost publicat in data de 18.12.2017 proiectul de ordin privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile.


Avand in vedere prevederile art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin. (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 14 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, cu completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 4, art. 28, art. 37 si ale art. 44 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    
        Ministrul Finantelor Publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1. – (1) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) - (4) din aceeasi lege au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale.
    (2) Potrivit art. 27 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, exercitiul financiar reprezinta perioada pentru care trebuie intocmite situatiile financiare anuale si, de regula, coincide cu anul calendaristic.
 

    Art. 2. – Prezentul ordin se aplica de catre entitatile prevazute la art. 3, 4 si 12.

    Art. 3. – Entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conditiile prevazute in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

    Art. 4. – (1) Societatile ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, inclusiv cele al caror exercitiu financiar difera de anul calendaristic, au obligatia sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conditiile prevazute in anexa nr. 1.
                 (2) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele juridice care aplica Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), situatiile financiare au componentele prevazute de aceste standarde.
                 (3) Entitatile mentionate la alin. (1) au obligatia sa intocmeasca si sa depuna, de asemenea, raportari contabile anuale incheiate la 31 decembrie, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conditiile prevazute in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul ordin.
                (4) Elementele raportate prin situatiile financiare anuale, respectiv raportarile contabile anuale intocmite de entitatile prevazute la alin. (1), se determina pe baza prevederilor cuprinse in Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016, cu completarile ulterioare.
 

    Art. 5. – (1) Retratarea, inregistrarea in contabilitate a rezultatelor acesteia, intocmirea balantei de verificare si a situatiilor financiare anuale, respectiv a raportarii contabile anuale, de catre societatile ale caror valori mobiliare au fost admise la tranzactionare in cursul exercitiului financiar 2017 se efectueaza potrivit Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016, cu completarile ulterioare.
            (2) Pentru exercitiul financiar al anului 2017, societatile ale caror valori mobiliare au fost admise la tranzactionare in cursul exercitiului financiar 2017 intocmesc situatiile financiare anuale individuale in baza IFRS prin retratarea informatiilor din contabilitatea organizata in baza Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.
         (3) Incepand cu exercitiul financiar al anului 2018, societatile ale caror valori mobiliare au fost admise la tranzactionare in cursul exercitiului financiar 2017 tin contabilitatea in baza prevederilor IFRS.
    
    Art. 6. – (1) Pentru scopuri contabile, entitatile pot opta pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, in conditiile prevazute la art. 27 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
                 (2) Entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile anuale la 31 decembrie la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conditiile prevazute in anexa nr. 2 sau anexa nr. 3, dupa caz. Anexele nr. 2 si 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
               (3) Entitatile prevazute la alin. (2) intocmesc raportari contabile anuale la 31 decembrie distinct de situatiile financiare anuale incheiate la data aleasa pentru acestea, cu respectarea prevederilor Legii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
               (4) La intocmirea, de catre entitatile prevazute la alin. (2), a situatiilor financiare anuale sunt avute in vedere prevederile reglementarilor contabile aplicabile.
 

    Art. 7. – (1) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate reprezinta subunitati fara personalitate juridica ce apartin acestor persoane juridice si au obligatia intocmirii situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In situatia in care persoana juridica cu sediul in strainatate isi desfasoara activitatea in Romania prin mai multe sedii permanente, situatiile financiare anuale si raportarile contabile cerute de legea contabilitatii se intocmesc de sediul permanent desemnat sa indeplineasca obligatiile fiscale, acestea reflectand activitatea tuturor sediilor permanente.
          (2) Potrivit art. 5 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European nu intocmesc situatii financiare anuale pentru propria activitate.
 

    Art. 8. – Persoanele care fac obiectul prezentului ordin sunt denumite in intelesul acestuia entitati.
 

    Art. 9. – (1) Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe perioada lichidarii, persoanele juridice aflate in lichidare depun, in termen de 90 de zile de la incheierea fiecarui an calendaristic, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o raportare contabila anuala, in structura prevazuta in anexa nr. 2.
             (2) Sistemul de raportare contabila anuala cuprins in anexa nr. 2 se aplica, de asemenea, si subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, in conditiile prevazute la art. 7.
 

    Art. 10. – (1) Se aproba structura formularelor „Date informative” (cod 30) si „Situatia activelor imobilizate” (cod 40), prevazute in anexa nr. 4, care face parte integranta din prezentul ordin.
        (2) Situatiile financiare anuale intocmite potrivit prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre entitatile al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, vor fi insotite de formularele prevazute la alin. (1).
 

    Art. 11. – Entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiara, intocmesc situatii financiare anuale la 31 decembrie avand in vedere pe langa reglementarile aplicabile acestora si prevederile generale cuprinse la pct. I.1.4. si la pct. I.1.5. din anexa nr. 1.
 

    Art. 12. – Persoanele juridice fara scop patrimonial intocmesc situatii financiare anuale la 31 decembrie avand in vedere, pe langa reglementarile aplicabile acestora, si prevederile generale cuprinse la pct. I.1.3. din anexa nr. 1, precum si prevederile cuprinse in anexa nr. 5, care face parte integranta din prezentul ordin.
 

    Art. 13. – Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:

    1. La punctul 354, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In aceasta categorie se cuprind: angajamente (giruri, garantii, cautiuni) acordate sau primite in relatiile cu tertii; imobilizari corporale luate cu chirie; valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, in pastrare sau custodie; debitori scosi din activ, urmariti in continuare; stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta; redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate; efecte scontate neajunse la scadenta; bunuri proprietate publica primite in administrare, concesiune sau cu chirie de catre regii autonome, societati/companii nationale, societati; bunuri din domeniul privat al statului, care nu indeplinesc conditiile de recunoastere ca active; dobanzi aferente contractelor de leasing financiar, neajunse la scadenta; certificate de emisii de gaze cu efect de sera primite, care nu au stabilita o valoare si, prin urmare, nu pot fi recunoscute in conturi bilantiere, precum si alte valori."

    2. Punctul 355 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "355. – (1) Bunurile proprietate publica primite in administrare, concesiune sau cu chirie, precum si bunurile din domeniul privat al statului, care nu indeplinesc conditiile de recunoastere ca active se reflecta in conturi in afara bilantului (contul 8038 "Bunuri primite in administrare, concesiune, cu chirie si alte bunuri similare").
        (2) La sfarsitul duratei contractului de administrare, concesiune sau inchiriere, bunurile se restituie proprietarului. La restituirea acestor bunuri se crediteaza contul 8038 „Bunuri primite in administrare, concesiune, cu chirie si alte bunuri similare”.”
 

    3. Dupa punctul 4925 se introduce un nou punct, punctul 4926, cu urmatorul cuprins:
    „4926. – La prezentarea informatiilor nefinanciare este avuta in vedere Comunicarea Comisiei Europene „Ghid privind raportarea informatiilor nefinanciare (metodologia de raportare a informatiilor nefinanciare) (2017/C 215/01)”, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C, nr. 215 din data de 5 iulie 2017.”
 

    4. Dupa punctul 5565 se introduce un nou punct, punctul 5566, cu urmatorul cuprins:
    „5566. – La prezentarea informatiilor nefinanciare este avuta in vedere Comunicarea Comisiei Europene „Ghid privind raportarea informatiilor nefinanciare (metodologia de raportare a informatiilor nefinanciare) (2017/C 215/01)”, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C, nr. 215 din data de 5 iulie 2017.”
 

    5. In Planul de conturi general cuprins la punctul 594, denumirea contului 8038 se modifica astfel: „Bunuri primite in administrare, concesiune, cu chirie si alte bunuri similare”.
 

    6. In Planul de conturi general cuprins la punctul 594, se introduc conturile 6584 „Cheltuieli cu sumele sau bunurile acordate ca sponsorizari” si 7586 „Venituri reprezentand transferuri cuvenite in baza unor acte normative speciale”1.
 

    7. In functiunea contului 666 „Cheltuieli privind dobanzile”, din cadrul capitolului 16 „Functiunea conturilor”, se elimina elementul „valoarea dobanzilor repartizate pe cheltuieli pentru operatiunile de cumparare cu plata in rate (471)”.
 

    8. In functiunea contului 766 „Venituri din dobanzi”, din cadrul capitolului 16 „Functiunea conturilor”, se elimina elementul „valoarea dobanzilor inregistrate pe venituri, pentru operatiunile de vanzare cu plata in rate (472)”.
 

    9. La capitolul 16 „Functiunea conturilor” se elimina functiunea contului 8038 „Bunuri primite in administrare, concesiune si cu chirie” si se introduce functiunea contului 8038 „Bunuri primite in administrare, concesiune, cu chirie si alte bunuri similare”, cu urmatorul cuprins:
 

    „Contul 8038 „Bunuri primite in administrare, concesiune, cu chirie si alte bunuri similare”
       Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta bunurilor proprietate publica primite in administrare, concesiune si cu chirie de catre regii autonome, societati/companii nationale, societati, precum si a bunurilor din domeniul privat al statului, care nu indeplinesc conditiile de recunoastere ca active.

        In debitul contului 8038 „Bunuri primite in administrare, concesiune, cu chirie si alte bunuri similare” se inregistreaza valoarea bunurilor proprietate publica primite in administrare, concesiune si cu chirie de catre regii autonome, societati/companii nationale, societati, precum si a bunurilor din domeniul privat al statului, care nu indeplinesc conditiile de recunoastere ca active, iar in credit, valoarea celor restituite.

        Soldul contului reprezinta valoarea bunurilor proprietate publica primite in administrare, concesiune si cu chirie de catre regii autonome, societati/companii nationale, societati, precum si a bunurilor din domeniul privat al statului, care nu indeplinesc conditiile de recunoastere ca active, existente in entitate la un moment dat.”
 

    Art. 14. – Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1020 si 1020 bis/19 decembrie 2016, cu completarile ulterioare, se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:

    1. Dupa punctul 48 se introduce un nou punct, punctul 481, cu urmatorul cuprins.
    „481. – La aplicarea prevederilor prezentului capitol este avuta in vedere Comunicarea Comisiei Europene „Ghid privind raportarea informatiilor nefinanciare (metodologia de raportare a informatiilor nefinanciare) (2017/C 215/01)”, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C, nr. 215 din data de 5 iulie 2017.”

    2. La punctul 146, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    „(2) In categoria elementelor mentionate la alin. (1) se cuprind: angajamente (giruri, garantii, cautiuni) acordate sau primite in relatiile cu tertii; imobilizari corporale luate cu chirie; valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, in pastrare sau custodie; debitori scosi din activ, urmariti in continuare; stocuri de natura altor materiale date in folosinta; redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate; efecte scontate neajunse la scadenta; bunuri proprietate publica primite in administrare, concesiune sau cu chirie de catre regii autonome, societati/companii nationale, societati; bunuri din domeniul privat al statului, care nu indeplinesc conditiile de recunoastere ca active; dobanzi aferente contractelor de leasing financiar, neajunse la scadenta, precum si alte valori.
    (3) Bunurile proprietate publica primite in administrare, concesiune sau cu chirie, precum si bunurile din domeniul privat al statului, care nu indeplinesc conditiile de recunoastere ca active se evidentiaza in conturi in afara bilantului (contul 8038 „Bunuri primite in administrare, concesiune, cu chirie si alte bunuri similare”)”.

    3. Nota de subsol nr. 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    „Acest cont apare doar la entitatile care detin, potrivit legii, bunuri de natura patrimoniul privat si pentru care sunt indeplinite conditiile de recunoastere ca active.”

    4. In Planul de conturi general cuprins la punctul 196, denumirea contului 8038 se modifica astfel: „Bunuri primite in administrare, concesiune, cu chirie si alte bunuri similare”.

    5. In Planul de conturi general cuprins la punctul 196, se introduc conturile 6584 „Cheltuieli cu sumele sau bunurile acordate ca sponsorizari” si 7586 „Venituri reprezentand transferuri cuvenite in baza unor acte normative speciale”2.

    Art. 15. – In Reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 846 si 846 bis din 10 decembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, nota de subsol nr. 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    „Acest cont apare doar la entitatile care detin, potrivit legii, bunuri de natura patrimoniului privat si pentru care sunt indeplinite conditiile de recunoastere ca active.”

    Art. 16. – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 86 din 31 ianuarie 2017, cu exceptia art. 12 si art. 13 din ordinul mentionat.

          Art. 17. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

                                            Ministrul finantelor publice,

                                                     IONUT MISA

 

Puteti consula ANEXA 1 si ANEXA 2 aici.

 


de Redactia Contabilul

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Ghidul Practic al Monografiilor Contabile


Atentie: au aparut monografii anului 2022!

Ai la dispozitie 70 monografii:

- noi-noute, variate, complexe, actuale, controversate si legale
- grupate pe domenii de cel mai mare interes
- usor de accesat, usor de inteles, usor de aplicat
- gata de personalizat cu datele operatiunilor tale

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
mfpguvernproiect de ordinsituatii financiare

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 19 Decembrie 2017


Votati articolul "MFP: proiect de ordin privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale":
Rating:

Nota: 3.5 din 5 din 3 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 19 Decembrie 2017 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X