email
Noutati in Codul Fiscal 2020 - 11 Monografii Contabile actualizate la zi

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Noutati in Codul Fiscal 2020 - 11 Monografii Contabile actualizate la zi"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.

2.2. Faptul generator, exigibilitatea, eliberarea pentru consum

accizeexigibilitateconditiiobligatii
Cuvinte cheie:
 • eliberarea pentru consum
 • exigibilitate
 • pierderi sau lipsuri
 • productia/depozitarea produselor neaccizate
 • obtinerea autorizatiei de antrepozit fiscal
 • conditii
 • obligatii

Produsele supuse accizelor armonizate sunt supuse acestor taxe in momentul producerii lor in Romania sau la momentul importului lor in tara. Acciza este exigibila in momentul eliberarii pentru consum sau cand se constata pierderi sau lipsuri de produse accizabile.

Este considerata eliberare pentru consum:

 • orice iesire a produselor accizabile din regimul suspensiv;
 • orice productie de produse accizabile in afara regimului suspensiv;
 • orice import de produse accizabile, daca produsele accizabile nu sunt plasate in regim suspensiv;
 • utilizarea de produse accizabile in interiorul antrepozitului fiscal, altfel decat ca materie prima;
 • orice detinere in afara regimului suspensiv a produselor accizabile care nu au fost introduse in sistemul de accizare.

ATENTIE!

Nu este considerata eliberare pentru consum miscarea produselor accizabile din antrepozitul fiscal catre:

– un alt antrepozit fiscal in Romania, autorizat pentru respectivele produse accizabile;
– o alta tara.
In consecinta, exportul de produse accizabile nu este generator de accize.

Pentru orice produs accizabil, acciza devine exigibila la data cand produsul este eliberat pentru consum in Romania.

In cazul pierderilor sau lipsurilor, acciza devine exigibila la data cand se constata pierderea sau lipsa produsului si se plateste in termen de 5 zile de la data la care a intervenit exigibilitatea.

IMPORTANT

Exigibilitatea accizei nu intervine si aceasta nu se datoreaza in cazul constatarii pierderilor sau lipsurilor de produse accizabile, daca pierderea sau lipsa intervine in perioada in care produsul accizabil se afla intr-un regim suspensiv si sunt indeplinite oricare dintre urmatoarele conditii:

– produsul nu este disponibil pentru a fi folosit in Romania datorita varsarii, spargerii, incendierii, inundatiilor sau altor cazuri de forta majora, dar numai in situatia in care autoritatii fiscale competente i se prezinta dovezi satisfacatoare cu privire la evenimentul respectiv, impreuna cu informatia privind cantitatea de produs care nu este disponibila pentru a fi folosita in Romania;

– produsul nu este disponibil pentru a fi folosit in Romania datorita evaporarii sau a altor cauze care reprezinta rezultatul natural al producerii, detinerii sau deplasarii produsului, dar numai in situatia in care cantitatea de produs care nu este disponibila pentru a fi folosita in Romania nu depaseste limitele legal stabilite.

Pierderile sau lipsurile se admit ca neaccizabile daca acestea:

 • pot fi dovedite prin procese-verbale privind inregistrarea pierderilor sau lipsurilor;

 • se incadreaza in limitele prevazute in normele tehnice ale utilajelor si instalatiilor si/sau in actele normative in vigoare;

 • sunt evidentiate si inregistrate in contabilitate.

In cazul unui produs accizabil, pentru care acciza nu a fost anterior exigibila si care este depozitat intr-un antrepozit fiscal pentru care se revoca sau se anuleaza autoriza-tia, acciza devine exigibila la data revocarii sau anularii autorizatiei, urmand a se plati in termen de 5 zile de la data la care intervine exigibilitatea.

Accizele se calculeaza in cota si rata de schimb in vigoare, la momentul in care aceasta devine exigibila.

REGIMUL DE ANTREPOZITARE

Productia si/sau depozitarea produselor accizabile, acolo unde acciza nu a fost platita, poate avea loc numai intr-un antrepozit fiscal si numai in baza unei autorizatii eliberate in acest sens de autoritatea fiscala competenta.

Astfel, potrivit celor de mai sus, antrepozitul fiscal poate fi folosit numai pentru producerea si/sau depozitarea de produse accizabile. In activitatea de productie sunt

incluse si activitatile de imbuteliere si ambalare a produselor accizabile. Produsele accizabile supuse marcarii nu pot fi depozitate in antrepozite fiscale de depozitare.

ATENTIE!

Ca exceptie de la aceasta prevedere, de la 1 ianuarie 2005 vor putea fi depozitate in antrepozite fiscale de depozitare bauturile alcoolice supuse sistemului de marcare.

Pana la 1 ianuarie 2007, depozitarea uleiurilor minerale in regim suspensiv de accize este permisa numai intr-un antrepozit fiscal de productie.

ATENTIE!

Ca exceptie de la aceasta prevedere, incepand cu 1 ianuarie 2005 vor putea fi antrepozite fiscale de depozitare spatiile detinute de terminalul petrolier maritim, precum si depozitele detinute de antrepozitarul autorizat pentru productie, in afara antrepozitului fiscal de productie, atat timp cat proprietarul uleiurilor minerale ramane acest antrepozitar autorizat.

Antrepozitul fiscal nu poate fi folosit pentru vanzarea cu amanuntul a produselor accizabile.

Exceptie de la aceasta restrictie fac:

– antrepozitele fiscale ce livreaza uleiuri minerale in regim de scutire directa catre persoane fizice (detinatoare ale autorizatiei de utilizator final) in scopul utilizarii acestora drept combustibil pentru incalzit;

– antrepozitele fiscale ce livreaza gaze petroliere lichefiate distribuite in butelii tip aragaz

pentru consum casnic;

– magazinele autorizate potrivit legii sa comercializeze produse in regim duty-free;

– antrepozitele fiscale care livreaza uleiuri minerale catre avioane si nave.

Detinerea de produse accizabile in afara antrepozitului fiscal, pentru care nu se poate face dovada platii accizelor, atrage plata acestora.

Pentru a obtine o autorizatie de antrepozit fiscal, persoana interesata trebuie sa depuna o cerere la autoritatea fiscala teritoriala.

Cererea trebuie sa fie insotita de documente cu privire la:

a) amplasarea si natura locului;

b) tipurile si cantitatea de produse accizabile estimate a fi produse si/sau depozitate in decursul unui an;

c) identitatea si alte informatii cu privire la persoana care urmeaza sa-si desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat;

d) capacitatea persoanei ce solicita autorizarea, de a indeplini obligatiile prevazute de lege ce cad in sarcina antrepozitarilor de produse accizabile;

e) copia contractului de administrare sau a actelor de proprietate ale sediului unde locul este amplasat, iar in cazul in care solicitantul nu este proprietarul locului, declaratia proprietarului, prin care acesta confirma permisiunea de acces pentru personalul cu atributii de control.

Autoritatea fiscala teritoriala verifica realitatea si exactitatea informatiilor si a documentelor depuse de solicitantul autorizatiei de antrepozit fiscal si inainteaza autoritatii fiscale centrale, in termen de 30 de zile de la depunera cererii, documentatia aferenta.

Documentatia trebuie insotita de un referat care cuprinde punctul de vedere al autoritatii fiscale teritoriale asupra oportunitatii emiterii autorizatiei de antrepozitar autorizat si, dupa caz, aspectele sesizate privind neconcordanta cu datele si informatiile prezentate de solicitant.

In cazul productiei de uleiuri minerale, documentatia trebuie avizata din punct de vedere tehnic de Ministerului Economiei si Comertului.

CONDITII PRIVIND ELIBERAREA AUTORIZATIEI DE ANTREPOZIT FISCAL

Autoritatea fiscala centrala elibereaza autorizatia de antrepozit fiscal pentru un loc numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

 • locul urmeaza a fi folosit pentru producerea, imbutelierea, ambalarea, primirea, detinerea, depozitarea si/sau expedierea produselor accizabile.

In cazul unui loc ce va fi autorizat numai ca antrepozit fiscal de depozitare, cantitatea de produse accizabile depozitata trebuie sa fie mai mare decat cantitatea pentru care suma accizelor potentiale este de 50.000 euro. Aceasta cantitate poate fi diferentiata, in functie de grupa de produse depozitata;

IMPORTANT

Incepand cu 1 ianuarie 2005, in cazul unui loc ce va fi autorizat numai ca antrepozit fiscal de depozitare, cantitatea de produse accizabile depozitata trebuie sa fie mai mare decat cantitatea pentru care suma accizelor potentiale este de 5.000 euro. Pentru bauturile alcoolice supuse marcarii, aceasta limita va fi de 50.000 euro.

 • locul este amplasat, construit si echipat astfel incat sa se previna scoaterea produselor accizabile din acest loc fara plata accizelor;

IMPORTANT

Incepand cu 1 ianuarie 2005, locul unde urmeaza sa fie amplasat antrepozitul fiscal va trebui sa fie strict delimitat – acces propriu, imprejmuire –, iar activitatea ce se va desfasura in acest loc va trebui sa fie independenta de alte activitati desfasurate de societatea care solicita autorizarea. In plus, locul va trebui sa beneficieze de contorizare individuala a utilitatilor necesare desfasurarii activitatii.

Incepand cu aceeasi data, locurile destinate productiei de alcool etilic si distilate, ca materie prima, vor trebui dotate cu un sistem de supraveghere prin camere video a punctelor unde sunt amplasate contoarele si rezervoarele de alcool si disti late, precum si caile de acces in antrepozitul fiscal.

 • locul nu va fi folosit pentru vanzarea cu amanuntul a produselor accizabile, cu exceptiile prevazute de lege;
 • in cazul unei persoane fizice care urmeaza sa-si desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat, aceasta nu trebuie sa fi fost condamnata in mod definitiv pentru evaziune fiscala, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, in Romania sau in oricare din statele straine in care aceasta a avut domiciliul/rezidenta in ultimii 5 ani;
 • in cazul unei persoane juridice care urmeaza sa-si desfasoare activitatea ca antre-pozitar autorizat, administratorii acestor persoane juridice nu trebuie sa fi fost condamnati in mod definitiv pentru evaziune fiscala, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita in Romania sau in oricare din statele straine in care aceasta a avut domiciliul/rezidenta in ultimii 5 ani;
 • persoana care urmeaza sa-si desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat trebuie sa dovedeasca ca poate indeplini obligatiile prevazute de lege ce cad in sarcina antrepozitarilor de produse accizabile.

Ulterior eliberarii autorizatiilor, acestea pot fi modificate de catre autoritatea fiscala competenta, ori de cate ori modificarea datelor initiale ale antrepozitarilor autorizati impun acest lucru.

In cazul in care autoritatea fiscala competenta decide respingerea cererii de autorizare, aceasta va anunta in scris solicitantul cu privire la decizia luata, precum si motivele care au determinat luarea acestei hotarari.

OBLIGATIILE ANTREPOZITARULUI

Orice antrepozitar autorizat are obligatia de a indeplini urmatoarele cerinte:

 • sa depuna la autoritatea fiscala competenta, daca se considera necesar, o garantie, in cazul productiei, transformarii si detinerii de produse accizabile, precum si o garantie obligatorie pentru circulatia acestor produse.

ATENTIE!

Garantia pentru circulatia produselor accizabile se constituie numai pentru produsele aflate in regim suspensiv care se deplaseaza intre doua antrepozite fiscale sau intre un antrepozit fiscal si un birou vamal de intrare/iesire din tara. Nu se constituie garantie pentru circulatia in regim suspensiv a produselor accizabile care circula intre doua antrepozite fiscale ale aceluiasi antrepozitar.

Garantia trebuie sa asigure riscul neplatii accizelor si poate fi constituita sub forma de depozit in numerar, ipoteci, garantii reale sau garantii personale;

 • sa instaleze si sa mentina incuietori, sigilii, instrumente de masura sau alte instrumente similare adecvate, necesare asigurarii securitatii produselor accizabile amplasate in antrepozitul fiscal;

 • sa tina evidente exacte si actualizate cu privire la materiile prime, lucrarile in derulare si produsele accizabile finite, produse sau primite in antrepozitele fiscale si expediate din antrepozitele fiscale, si sa prezinte evidentele corespunzatoare, la cererea autoritatilor fiscale;

 • sa tina un sistem corespunzator de evidenta a stocurilor din antrepozitul fiscal, inclusiv un sistem de administrare, contabil si de securitate;

 • sa asigure accesul autoritatilor fiscale competente in orice zona a antrepozitului fiscal, in orice moment in care antrepozitul fiscal este in exploatare si in orice moment in care antrepozitul fiscal este deschis pentru primirea sau expedierea produselor;

 • sa prezinte produsele accizabile pentru a fi inspectate de autoritatile fiscale competente, la cererea acestora;

 • sa asigure, in mod gratuit, un birou in incinta antrepozitului fiscal, la cererea autoritatilor fiscale competente;

 • sa cerceteze si sa raporteze catre autoritatile fiscale competente orice pierdere, lipsa sau neregularitate cu privire la produsele accizabile;

 • sa instiinteze autoritatile fiscale competente cu privire la orice extindere sau modificare propusa a structurii antrepozitului fiscal, precum si a modului de operare in acesta, care poate afecta cuantumul garantiei constituite potrivit primului punct;

 • sa instiinteze autoritatea fiscala competenta despre orice modificare adusa datelor initiale in baza carora a fost emisa autorizatia de antrepozit fiscal, in termen de 15 zile de la data inregistrarii modificarii.

ATENTIE!

In conformitate cu prevederile O.G. nr. 83/2004, asa cum a fost aprobata prin Legea nr. 494/2004, antrepozitarii autorizati pentru productia de alcool, distilate si bauturi alcoolice distilate vor avea obligatia depunerii certificatului ISO 9001 la autoritatea fiscala competenta.

IMPORTANT

Autorizatiile sunt emise numai pentru antrpozitarii autorizati mentionati in acestea si nu sunt transferabile. Astfel, in cazul in care are loc vanzarea locului sau a afacerii, autorizatia nu va fi transferata in mod automat noului proprietar, acesta urmand a depune o cerere de autorizare ca antrepozit fiscal. In sensul celor precizate mai sus, prin vanzarea afacerii se intelege schimbarea actionarilor / asociatilor majoritari ai persoanei juridice aurtorizate ca antrepozitar, indiferent de modul de organizare si de forma de proprietate a acestuia.

IMPORTANT

Autorizatiile de antrepozit fiscal nu au un termen de valabilitate limitat, ele fiind valabile pe toata periaoda legala de desfasurare a activitatii.

Situatiile in care autorizatia poate fi anulata, revocata sau suspendata se regasesc la sectiunea „Infractiuni, contraventii si sanctiuni”.

de Contabilul.ro

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
accizeexigibilitateconditiiobligatii

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 20 Februarie 2006


Votati articolul "2.2. Faptul generator, exigibilitatea, eliberarea pentru consum":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Majorare capital social la un SRL cu asociat PJ Straina

Intrebare: Buna ziua,

In prezent un SRL detinut de o persoana juridica straina are capitalul social in valoare de 1.000 lei (Initial au fost ca parteneri in societate 2 PF si o PJ straina).
Acum firma vrea sa faca o majorarea de capital social din profiul nerepartizat din contul 117.

Intrebari:
1. Acesta majorare de capital este considerat dividend ?
2. Care ar fi monografia contabila?
3. Sunt impozitate dividendele catre un asociat PJ STRAINA?
4. Raportul de evaluare care se depune la Registrul Comertului e obligatoriu sa fie semnat de catre un expert contabil? Sau experti contabili judiciari?

Multumesc mult!

Raspuns: Un raspuns dat de Clubcontabilitate.ro din 30 Mai. 2012, spune ca: Punctul 1001 lit. a) din Titlul...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 20 Februarie 2006 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 2 + 2 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Modificari in Codul Fiscal 2020 - ATENTIE la monografiile contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Noutati in Codul Fiscal 2020 - 11 Monografii Contabile actualizate la zi"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X