email
MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.

OFICIAL Tipurile de creante fiscale care pot fi platite prin intermediul cardurilor bancare (persoane fizice si juridice)

OFICIAL Tipurile de creante fiscale care pot fi platite prin intermediul cardurilor bancare (persoane fizice si juridice)
creante fiscaleimpozit pe venitdividendedobanzi

Prin Ordinul nr. 2809/2020 au fost aprobate tipurile de creante fiscale care pot fi platite prin intermediul cardurilor bancare in sistem online prin intermediul Sistemului National Electronic de Plati. 

Documentul, publicat in M.O nr. 949 din 15 octombrie 2020, cuprinde doua anexe, una pentru persoanele fizice si cealalta pentru persoanele juridice. 

Mai este important de retinut ca, la data intrarii in vigoare a acestui ordin, se abroga OMFP nr. 1.376/2016 privind tipurile de creante fiscale care pot fi platite prin intermediul cardurilor bancare in sistem online prin intermediul Sistemului National Electronic de Plati (M.O. nr. 614 din 10 august 2016).
 

Ordinul nr. 2809/2020 - tipurile de creante fiscale care pot fi platite prin intermediul cardurilor bancare online prin intermediul SNEP
 

Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.235/2010 privind Sistemul national electronic de plata online, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 163 alin. (11) lit. e) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:
 

Art. 1. -(1) Se aproba tipurile de creante fiscale care pot fi platite prin intermediul cardurilor bancare in sistem online prin intermediul Sistemului National Electronic de Plati, conform anexelor nr. 1 si 2.

(2) Prevederile prezentului ordin se aplica atat persoanelor fizice rezidente si nerezidente identificate fiscal pe baza codului numeric personal sau numarului de identificare fiscala pentru tipurile de creante fiscale prevazute in anexa nr. 1, cat si persoanelor juridice pentru plata tipurilor de creante fiscale prevazute in anexa nr. 2.

Art. 2. -
Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 3. -
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.376/2016 privind tipurile de creante fiscale care pot fi platite prin intermediul cardurilor bancare in sistem online prin intermediul Sistemului National Electronic de Plati, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 614 din 10 august 2016, cu completarile ulterioare.

Art. 4. -
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.ANEXA Nr. 1


CREANTE FISCALE
care se platesc de contribuabili persoane fizice

Nr. crt.

Codul de clasificație

Denumirea indicatorilor

Denumirea impozitului/taxei

 

 

IMPOZIT PE VENIT

IMPOZIT PE VENIT

1.

03.01.01

Impozit pe venituri din activități independente

Impozit pe veniturile din activități independente

2.

03.01.02

Impozit pe venituri din salarii

Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor

3.

03.01.03

Impozit pe venituri din cedarea folosinței bunurilor

Impozit pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor

4.

03.01.04

Impozit pe venituri din dividende

Impozit pe veniturile din investiții sub formă de dividende din străinătate

5.

03.01.05

Impozit pe venituri din dobânzi

Impozit pe veniturile din investiții sub formă de dobânzi din străinătate

6.

03.01.06

Impozit pe venituri din pensii

Impozit pe veniturile din pensii din străinătate

7.

03.01.07

Impozit pe veniturile din premii

Impozit pe veniturile din premii

8.

03.01.09

Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare

Impozit pe veniturile din investiții sub forma câștigurilor din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate. Impozit pe veniturile din investiții sub forma câștigurilor din transferul aurului financiar

9.

03.01.11

Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală

Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală

10.

03.01.13

Impozit pe venituri din activități agricole

Impozit pe veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură

11.

03.01.18

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

12.

03.01.22

Impozit pe veniturile din jocurile de noroc

Impozit pe veniturile din jocuri de noroc

13.

03.01.50

Impozit pe venituri din alte surse

Impozit pe veniturile din investiții sub forma veniturilor din lichidarea unei persoane juridice. Impozit pe venituri din alte surse ale persoanei fizice

14.

03.01.60

Regularizări

Regularizări

 

 

IMPOZIT PE VENITURILE OBȚINUTE DIN ROMÂNIA DE NEREZIDENȚI - PERSOANELE FIZICE

IMPOZIT PE VENITURILE OBȚINUTE DIN ROMÂNIA DE NEREZIDENȚI - PERSOANELE FIZICE

15.

05.01.01.01

Impozit pe veniturile din dividende obținute din România de persoane nerezidente

Impozit pe veniturile din dividende obținute din România de persoane nerezidente

16.

05.01.01.02

Impozit pe veniturile din dobânzi obținute din România de persoane nerezidente

Impozit pe veniturile din dobânzi obținute din România de persoane nerezidente

17.

05.01.01.03

Impozit pe veniturile din redevențe obținute din România de persoane nerezidente

Impozit pe veniturile din redevențe obținute din România de persoane nerezidente

18.

05.01.01.04

Impozit pe veniturile din comisioane obținute din România de persoane nerezidente

Impozit pe veniturile din comisioane obținute din România de persoane nerezidente

19.

05.01.01.05

Impozit pe veniturile obținute din România de persoane nerezidente din activități sportive și de divertisment

Impozit pe veniturile obținute din România de persoane nerezidente din activități sportive și de divertisment

20.

05.01.01.06

Impozit pe veniturile reprezentând remunerații primite de persoane juridice nerezidente care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administrație al unei persoane juridice române

Impozit pe veniturile reprezentând remunerații primite de persoane juridice nerezidente care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administrație al unei persoane juridice române

21.

05.01.01.07

Impozit pe veniturile din servicii prestate în România și în afara României de persoane nerezidente

Impozit pe veniturile din servicii prestate în România și în afara României de persoane nerezidente

22.

05.01.01.08

Impozit pe veniturile obținute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România

Impozit pe veniturile obținute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România

23.

05.01.01.09

Impozit pe veniturile obținute la jocuri de noroc practicate în România de persoane fizice nerezidente

Impozit pe veniturile obținute la jocuri de noroc practicate în România de persoane fizice nerezidente

24.

05.01.01.10

Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice române realizate de persoane nerezidente

Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice române realizate de persoane nerezidente

 

 

ACCIZE

ACCIZE

25.

14.01.02.01

Accize încasate din vânzarea de alcool etilic

Accize încasate din vânzarea de alcool etilic

26.

14.01.03.01

Accize încasate din vânzarea de țigarete

Accize încasate din vânzarea de țigarete

27.

14.01.12

Accize încasate în vamă din importul de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase și bere, inclusiv sume datorate până la data de 31.12.2006

Accize încasate în vamă din importul de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase și bere, inclusiv sume datorate până la data de 31.12.2006

28.

14.01.13.01

Accize încasate în vamă din importul de produse de țigarete

Accize încasate în vamă din importul de produse de țigarete

 

 

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE

29.

21.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați

Contribuția individuală de asigurări sociale reținută de la asigurați

30.

20.03.01.01

Contribuții pentru asigurări sociale datorate de angajatori

Contribuția de asigurări sociale datorată de angajator

31.

21.03.12

Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de persoane care realizează venituri din activități independente, activități agricole și asocieri fără personalitate juridică

Contribuția de asigurări sociale datorată de întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale, membrii întreprinderii familiale, persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfășoare activități economice. Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activități independente și din activități economice

32

21.03.13

Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală

Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală

 

 

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE

33.

20.03.04.01

Contribuții de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale datorate de angajatori

Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale datorată de angajator

 

 

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE

34.

21.05.03.01

Contribuția datorată de persoanele asigurate care au calitatea de angajat

Contribuția de asigurări sociale de sănătate reținută de angajator de la asigurații angajați (salariați)

35.

21.05.03.03

Contribuții pentru concedii și indemnizații datorate de asigurat

Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, acordat în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

36.

20.05.03.01

Contribuții de la persoane juridice sau fizice care angajează personal salariat

Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator

37.

20.05.03.06

Contribuția suportată de angajator pentru concedii și indemnizații datorată de persoanele aflate în incapacitate temporară de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională

Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate de muncă din cauza unui accident de muncă sau boală profesională

38.

20.05.03.04

Contribuții pentru concedii și indemnizații de la persoane juridice sau fizice

Contribuția pentru concedii și indemnizații de la persoanele fizice care au calitatea de angajator

39.

21.05.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sănătate datorate de persoane care realizează venituri din activități independente și alte activități și persoanele care nu realizează venituri

Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din: activități independente, activități economice și din drepturi de proprietate intelectuală. Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzute la art. 180 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

40.

21.05.23

Contribuții individuale datorate de persoanele care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor

Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din: cedarea folosinței bunurilor, investiții, premii și câștiguri din jocuri

41.

21.05.24

Regularizări

Regularizări

 

 

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ȘOMAJ

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ȘOMAJ

42.

21.04.02.01

Contribuții individuale

Contribuția individuală de asigurări pentru șomaj reținută de la asigurați

43.

20.04.02.01

Contribuții ale angajatorilor și ale persoanelor juridice asimilate angajatorului

Contribuția de asigurări pentru șomaj datorată de angajator

 

 

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

44.

10.01.01.01

TVA încasată pentru operațiuni interne

Taxa pe valoarea adăugată

 

 

AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI

AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI

45.

35.01.01.01

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de Direcția generală antifraudă fiscală

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de Direcția generală antifraudă fiscală

46.

35.01.01.02

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

47.

35.01.01.03

Venituri din amenzi aplicate persoanelor nerezidente

Venituri din amenzi aplicate persoanelor nerezidente

48.

35.01.05

Amenzi judiciare

Amenzi judiciare

49.

35.01.07

Penalități datorate în cazul eșalonării la plată

Penalități datorate în cazul eșalonării la plată

50.

35.01.08

Penalități de nedeclarare

Penalități de nedeclarare

 

 

CONTRIBUȚIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCĂ

CONTRIBUȚIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCĂ

51.

47.01.03

Sume în curs de distribuire

Sume din contribuția asiguratorie pentru muncă în curs de distribuire

 

 

OBLIGAȚII FISCALE DE PLATĂ ALE CONTRIBUABILILOR PERSOANE FIZICE

OBLIGAȚII FISCALE DE PLATĂ ALE CONTRIBUABILILOR PERSOANE FIZICE

52.

55.04

Sume reprezentând impozit pe venit și contribuții sociale datorate de persoane fizice în curs de distribuire

 


NOTA:

Referitor la nr. crt. 47, cod 35.01.01.03 "Venituri din amenzi aplicate persoanelor nerezidente", sumele vor fi platite prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (2) din ordin, fiind de fapt cont al bugetului de stat codificat cu cod de identificare fiscala al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti (nefiind codificat pe CNP/CNIF platitor).

 

ANEXA Nr. 2

CREANTE FISCALE
care se platesc de contribuabili persoane juridice

 

Nr. crt.

Codul de clasificație

Denumirea indicatorilor

Denumirea impozitului/taxei

1.

16.01.04

Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale

Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale

2.

30.05.01.01

Redevențe miniere

Redevențe miniere

3.

30.05.01.02

Redevențe petroliere

Redevențe petroliere

4.

30.01.05.05

Redevențe din exploatarea terenurilor cu destinație agricolă

Redevențe din exploatarea terenurilor cu destinație agricolă

5.

16.01.01.03

Regularizări periodice ale taxei anuale de autorizare a jocurilor de noroc

Regularizări periodice ale taxei anuale de autorizare a jocurilor de noroc

6.

16.01.01.04

Sume încasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces

Sume încasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces

7.

16.01.01.07

Taxa pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc

Taxa pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc

8.

16.01.01.08

Taxa anuală pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc

Taxa anuală pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc

9.

16.01.01.09

Taxa specială pentru videoloterie

Taxa specială pentru videoloterie

10.

16.01.01.10

Taxa de viciu pentru jocurile de noroc caracteristice slotmachine

Taxa de viciu pentru jocurile de noroc caracteristice slotmachine

11.

16.01.01.13

Taxa lunară aferentă taxelor de participare

 

de Ghinea Viorica

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
creante fiscaleimpozit pe venitdividendedobanzi

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 16 Octombrie 2020


Votati articolul "OFICIAL Tipurile de creante fiscale care pot fi platite prin intermediul cardurilor bancare (persoane fizice si juridice)":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli de marketing

Intrebare: O firma producatoare doreste sa stimuleze vanzarile prin intermediul distribuitorilor sai persoane juridice si anume prin acordarea de tichete cadou pentru agentii de vanzare angajati ai distribuitorilor, persoane fizice. Ce documente trebuiesc intocmite ca aceste cheltuieli cu tichetele cadou efectuate de producator sa fie deductibile fiscal. Pot fi atribuite pe cheltuieli de marketing?

Raspuns: Cadourile oferite de catre o societate catre salariatii altei societati sunt deductibile in limita...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 16 Octombrie 2020 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 8 - 5 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

 • Descarcati Declaratia 112 - Ultima versiune valabila 2020 - Stare D112

  • In data de 21 octombrie 2020, ANAF a adus o noua actualizare PDF-ului inteligent necesar pentru generarea Declaratiei 112 - declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate - conform Ordinului comun nr. 1942/979/819 al MFP/MMJS/MS, publicat in M.Of.426/ 21.05.2020, valabil incepand cu 01.04.2020.  Principala modificare a Declaratiei 112 din ultima perioada o reprezinta decla...» citeste mai departe aici

 • Guvernul a aprobat esalonarea datoriilor restante si a prelungit termenele pentru executari si accesorii

  • Guvernul a aprobat, joi, aplicarea procedurii alternative simplificate de acordare a esalonarii la plata pentru cel mult 12 luni, pentru obligatiile bugetare principale si accesorii a caror scadenta/termen de plata s-a implinit dupa data la care a fost declansata starea de urgenta si pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, informeaza Finantele. Totodata, Executivul a decis prelungirea pana la 25 decembrie a perioadei in care nu se percep dobanzi ...» citeste mai departe aici

 • Noi zile libere platite pentru parinti. Care sunt conditiile?

  • Violeta Alexandru, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, a informat ca a adus in atentia Guvernului propunerea de completare a OUG 147/2020 privind acordarea de zile libere platite in contextul unor focare Covid-19 in scoli si gradinite.  "Asa cum am promis, astazi am adus in atentia Guvernului propunerea de completare a ...» citeste mai departe aici

 • Cele mai frecvente sanctiuni aplicate de ITM. Afla de unde vine pericolul!

  • Daca maine ar bate la usa ta un inspector ITM, cat de bine ai face fata controlului? Cu siguranta nu doar o data te-a chinuit acest gand, mai ales ca in ultima perioada institutia a devenit tot mai insistenta si mai acida.     Pentru ca firma ta sa fie imposibil de sanctionat, trebuie sa fii la curent cu urmatoarele informatii: ...» citeste mai departe aici

 • Granturi pentru investitii. Care este monografia contabila?

  •   Expertul nostru prezinta un model de monografie contabila pentru un proiect diversificare activitate cu granturi pentru investitii, conform OUG 130/2020.  Prin acest proiect urmeaza sa se achizitioneze utilaje de service, servere si alte echipamente. Pentru inceput, contribuabilul are doar contractul pentru asistenta si consultanta pentru elaborarea documentatiei pentru finantarea nerambursabila. Valoarea contractului intra drept cheltuial...» citeste mai departe aici

Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Modificari in Codul Fiscal 2020 - ATENTIE la noile Proceduri Contabile!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X