email
E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Ordinul 51/2021 modifica formularele 100 si 710 (rectificativa)

Ordinul 51/2021 modifica formularele 100 si 710 (rectificativa)
declaratia 100legea 153/2020cod fiscalimpozit

Modificarea si completarea formularului 100 ”Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” si a formularului 710 ”Declaratie rectificativa" au fost aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 51/2021.

Noul act normativ a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 59 din 19 ianuarie 2021. 

Modificarea si completarea formularelor mentionate au fost necesare ca urmare a modificarilor aduse Codului fiscal prin Legea nr.153/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru completarea Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor activitati, Legea nr. 262/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum si prin Legea nr.296/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.

Modificarile, care se adreseaza contribuabililor platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor, au vizat cuprinderea in cele doua formulare a unor randuri dedicate declararii:

- sponsorizarilor si burselor acordate elevilor scolarizati in invatamantul profesional-dual in conformitate cu prevederile art.25 alin.(4) lit.c) din Legea nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

- costulului de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale puse in functiune.

Formularul 100 se utilizeaza incepand cu obligatiile fiscale care au termenul legal de declarare 25 ianuarie 2021 inclusiv, iar formularul 710 se utilizeaza, dupa caz, incepand cu data intrarii in vigoare a ordinului.

Prin acelasi ordin, a fost completat Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat cu o noua pozitie pentru declararea platilor retinute la sursa, de catre CEC Bank - S.A., in contul impozitului pe venit, in conformitate cu prevederile art.68^2 si ale art.115 alin.(1^2) din Codul fiscal. Aceste prevederi legale se aplica incepand cu termenul de declarare 25 februarie.

Citeste si: ANAF explica Legea 153/2020: Facilitati fiscale pentru aparatele de marcat electronice puse in functiune


Pentru trimestrul IV al anului 2020, contribuabilii scad din impozitul pe veniturile microintreprinderilor si costul de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, achizitionate si puse in functiune in anul 2018, in anul 2019, precum si al celor puse in functiune in anul 2020 inaintea intrarii in vigoare a Legii 153/2020. Conditia este, ca la data achizitiei respectivelor aparate de marcat electronice fiscale, contribuabilii sa fi fost platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor.

Intrucat la data achizitiei acestor aparate contribuabilii deduceau costul de achizitie din baza impozabila, conform reglementarilor in vigoare la acea data, la trimestrul IV al anului 2020, costul de achizitie al acestora se va adauga la baza impozabila, dar se scade din impozitul pe veniturile microintreprinderilor determinat in trimestrul respectiv. Sumele care nu sunt scazute din impozitul pe veniturile microintreprinderilor se reporteaza in urmatoarele 28 de trimestre consecutive. Recuperarea acestor sume se va efectua la fiecare termen de plata a impozitului pe veniturile microintreprinderilor, spune specialistul Irina Dumitrescu.


Ordinul 51/2021 modifica formularele 100 si 710: continutul actului normativ

Denumire completa: Ordinul 51/2021 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

Avand in vedere prevederile referitoare la obligatiile declarative prevazute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Legii nr. 153/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru completarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, prevederile Legii nr. 296/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si avizul conform al Ministerului Finantelor, comunicat prin Adresa nr. 897.302 din 18.01.2021,

in temeiul prevederilor art. 101 si art. 342 alin. (1) si (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
 
presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:
 
Articolul I
 
Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 94 din 8 februarie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
 
1. Anexa nr. 1 - formular 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat“ se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
 
2. Anexa nr. 2 - formular 710 „Declaratie rectificativa“ se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
 
3. In anexa nr. 3 „Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat“, dupa pozitia 78 se introduce o noua pozitie, pozitia 79, cu urmatorul cuprins:
 

Nr. crt.

Denumirea creanței fiscale

Temeiul legal

„79.

Plăți anticipate ale impozitului pentru unele venituri din activități independente, precum și pentru venituri din alte surse prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare

art. 68^2, art. 115 alin. (1^2) și art. 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare“

4. Anexa nr. 4 „Instructiuni de completare a formularului 100 «Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs“, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
 
a) La capitolul I „Depunerea declaratiei“, punctul 1 „Termenul de depunere a declaratiei“, subpunctul 1.1 „Lunar, pentru obligatiile de plata reprezentand:“, dupa litera m) se introduce o noua litera, litera n), cu urmatorul cuprins:
n) plati anticipate ale impozitului pentru unele venituri din activitati independente, precum si pentru venituri din alte surse prevazute la art. 114 alin. (2) lit. k ^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
b) La capitolul II „Completarea declaratiei“, punctul 3 „Sectiunea B «Date privind creanta fiscala»“ se modifica dupa cum urmeaza:
– Subpunctul 3.1 va avea urmatorul cuprins:
 
3.1. Tabelul de la pct. I «Impozite si taxe care se platesc in contul unic» din anexa nr. 1 la ordin se completeaza pentru declararea obligatiilor de plata prevazute la pozitiile 1-10, 12-20, 22-24, 28, 72, 73 si 79 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 3 la ordin.
 
Randul 1 «Suma datorata» - se inscrie suma reprezentand impozitul datorat/taxa datorata in perioada de raportare, conform legii.
Randul 1.1 «Sponsorizari si burse acordate» - se inscrie, daca este cazul, suma reprezentand sponsorizari, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care la data incheierii contractului sunt inscrise in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale. De asemenea, la acest rand se cuprind, daca este cazul, si bursele acordate elevilor scolarizati in invatamantul profesional-dual in conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Valoarea cumulata a sponsorizarilor si a burselor nu trebuie sa depaseasca nivelul valorii reprezentand 20% din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat. Acest rand se completeaza numai de catre contribuabilii platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor.
Randul 1.2 «Cost de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale» - se inscrie suma reprezentand costul de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale, potrivit prevederilor Legii nr. 153/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru completarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati. Acest rand se completeaza numai de catre contribuabilii platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor.
Randul 1.3 «Bonificatie» - se inscrie, daca este cazul, suma reprezentand bonificatia acordata contribuabililor, potrivit legii.
Randul 2 «Suma de plata» - se inscrie suma de la randul 1 sau diferenta dintre suma inscrisa la randul 1 si sumele inscrise la randul 1.1, randul 1.2 si randul 1.3, dupa caz.
Randul «Total obligatii de plata» - se inscrie suma reprezentand obligatiile de plata la bugetul de stat pentru perioada de raportare, care se plateste in contul unic corespunzator, respectiv totalul sumelor declarate, inscrise la randul 2 «Suma de plata», pentru fiecare impozit/taxa declarat(a) in perioada de raportare.
 
– Subpunctul 3.1.11 se abroga.
 
Articolul II
Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integranta din prezentul ordin.
 
*) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse in facsimil.
 
Articolul III
 
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale regionale ale finantelor publice, precum si unitatile fiscale subordonate acestora vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
 
Articolul IV
 
Formularul prevazut la art. I pct. 1 se utilizeaza incepand cu obligatiile fiscale care au termenul legal de declarare 25 ianuarie 2021 inclusiv, iar formularul prevazut la art. I pct. 2 se utilizeaza, dupa caz, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin.
 
Articolul V
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Consulta documentele atasate mai jos:

ANEXA 1 >> Noua declaratie 100

ANEXA 2 >> Noua declaratie 710 


de Ghinea Viorica

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

NOU: Sistemul de raportare fiscal-contabila SAF-T


Raportarea corecta in SAF-T este esentiala!

Depuneti D406 corect si la timp, cu avantaje clare:
 
1) Scapati de amenzi
2) Evitati sanctiunile de orice fel
3) Va recuperati rapid sumele din TVA
4) Nu intrati in categoria de risc fiscal ridicat, deci nu va veti confrunta cu inspectii ANAF amanuntite la sediul dvs.

...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
declaratia 100legea 153/2020cod fiscalimpozit

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 20 Ianuarie 2021


Votati articolul "Ordinul 51/2021 modifica formularele 100 si 710 (rectificativa)":
Rating:

Nota: 3.19 din 5 din 8 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Atentie, contabili!
Sistemele e-Factura si e-Transport vin cu noi OBLIGATII fiscale!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X