email
Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Noi modificari la Legea privind gestionarea deseurilor din ambalaje

Noi modificari la Legea privind gestionarea deseurilor din ambalaje
deseuriambalajereciclare

In Monitorul Oficial nr. 785 din 16 august 2021 a fost publicata OUG 1/2021 care modifica legea privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

Prin noua OUG au fost introduse noi reglementari in Legea 249/2021 privind deseurile din ambalaje reciclate, ce vor intra in vigoare incepand cu 19 august 2021. Actul normativ prevede, printre altele, si infiintarea unui sistem de control al calitatii si de trasabilitate a acestora pana in anul 2024.

Modificari in Legea privind gestionarea deseurilor din ambalaje

Prezentam in continuare continutul OUG 1/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. VII.3 din Legea nr. 195/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,


Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.


Articolul I


Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 809 din 30 octombrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 4


Prezenta lege stabileste masurile destinate, ca prioritate, prevenirii producerii deseurilor de ambalaje si, ca principii fundamentale suplimentare, reutilizarii ambalajelor, reciclarii si altor forme de valorificare a deseurilor de ambalaje si, in consecinta, reducerii eliminarii finale a unor astfel de deseuri, pentru a contribui la tranzitia catre o economie circulara.


2. La articolul 7 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


b) comunica Comisiei Europene reglementarile si dispozitiile administrative adoptate pentru implementarea prezentei legi;


3. La articolul 7, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins:


(1^1) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, fara a aduce atingere obiectivului global de reciclare minim prevazut in anexa nr. 5 pentru anul 2025, respectiv pentru anul 2030, poate sa solicite Comisiei Europene prorogarea cu pana la 5 ani a termenelor stabilite pentru indeplinirea obiectivelor minime pe tip de material prevazute in anexa nr. 5, in urmatoarele conditii:


a) derogarea este limitata la maximum 15 puncte procentuale fata de un singur obiectiv minim pe tip de material sau impartite intre doua obiective minime pe tip de material;


b) ca rezultat al derogarii, rata de reciclare pentru un singur obiectiv minim pe tip de material nu este redusa sub 30%;
c) ca rezultat al derogarii, rata de reciclare pentru un singur obiectiv minim pe tip de material, referitor la obiectivul de reciclare hartie-carton si obiectivul de reciclare sticla corespunzator anului 2025 si, respectiv, obiectivul de reciclare hartie-carton si obiectivul de reciclare sticla corespunzator anului 2030, nu este redusa sub 60%;
d) cel tarziu cu 24 de luni inainte de expirarea termenului de 31 decembrie 2025, respectiv a termenului de 31 decembrie 2030 pentru obiectivele de reciclare minime pe tip de material, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului notifica Comisia Europeana cu privire la intentia sa de a proroga acest termen si prezinta un plan de implementare in conformitate cu anexa nr. 7 sau poate combina acest plan cu un plan de implementare prezentat in conformitate cu dispozitiile nationale de transpunere a Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, cu amendarile ulterioare.


(1^2) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului prezinta un plan revizuit in termen de 3 luni de la primirea solicitarii din partea Comisiei Europene.


4. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 15


Pentru a calcula daca au fost atinse obiectivele globale de reciclare minime, precum si obiectivele minime pe tip de material, prevazute in anexa nr. 5, incepand cu anul 2025:


a) institutiile din subordinea/coordonarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului cu atributii in raportarea datelor si/sau informatiilor din domeniul ambalajelor si a deseurilor de ambalaje calculeaza greutatea deseurilor de ambalaje generate si reciclate intr-un an calendaristic dat, iar deseurile de ambalaje generate pe teritoriul national sunt considerate ca fiind egale cu cantitatea de ambalaje introdusa pe piata in acelasi an pe teritoriul national;
b) greutatea deseurilor de ambalaje reciclate se calculeaza ca fiind greutatea ambalajelor care au devenit deseuri si care, fiind supuse tuturor operatiunilor necesare de verificare, de sortare si altor operatiuni preliminare pentru indepartarea deseurilor care nu sunt vizate de reprelucrarea ulterioara si pentru asigurarea unei inalte calitati a reciclarii, intra in operatiunea de reciclare in care deseurile sunt, de fapt, reprelucrate in produse, materiale sau substante.


5. Dupa articolul 15 se introduc cincisprezece noi articole, articolele 15^1-15^15, cu urmatorul cuprins:


Articolul 15^1


In sensul art. 15 lit. a), greutatea deseurilor de ambalaje reciclata se masoara in momentul in care deseurile intra in operatiunea de reciclare.


Articolul 15^2


Prin exceptie de la prevederile art. 15^1, greutatea deseurilor de ambalaje reciclate poate fi masurata pe baza materialului care rezulta din orice operatiune de sortare cu conditia ca:


a) deseurile respective rezultate sa fie reciclate ulterior;
b) greutatea materialelor sau a substantelor care sunt indepartate prin operatiuni ulterioare inainte de operatiunea de reciclare si care nu sunt reciclate ulterior sa nu fie inclusa in greutatea deseurilor raportata ca fiind reciclata.


Articolul 15^3


Pentru a asigura indeplinirea conditiilor prevazute la art. 15 lit. a) si la art. 15^2, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului instituie un sistem eficace de control al calitatii si de trasabilitate a deseurilor de ambalaje, gestionat de catre Administratia Fondului pentru Mediu, sistemul continand localizarea, istoricul cantitatilor si al operatiunilor de gestionare a deseurilor de ambalaje, precum colectarea, transportul, sortarea, reciclarea si, dupa caz, valorificarea, prin identificare electronica, urmand ca specificatiile tehnice, modalitatea de implementare, functionare si operare sa fie aprobate prin hotarare a Guvernului, pana la data de 1 ianuarie 2024.


Articolul 15^4


Pentru a se garanta fiabilitatea si exactitatea datelor colectate referitoare la deseurile de ambalaje reciclate, sistemul consta in registre electronice infiintate potrivit dispozitiilor nationale de transpunere a Directivei 2008/98/CE sau in specificatii tehnice pentru cerintele de calitate aplicabile deseurilor sortate sau in ratele medii ale pierderii de deseuri sortate pentru diferite tipuri de deseuri si, respectiv, in practici de gestionare a deseurilor.


Articolul 15^5


Ratele medii ale pierderilor se utilizeaza numai in cazurile in care nu pot fi obtinute date fiabile si se calculeaza pe baza regulilor de calcul prevazute in actele delegate care vor fi adoptate de catre Comisia Europeana.


Articolul 15^6


Incepand cu anul 2025, pentru a calcula daca obiectivele prevazute in anexa nr. 5 au fost indeplinite, cantitatea de deseuri de ambalaje biodegradabile care intra in tratare aeroba sau anaeroba poate fi considerata ca fiind reciclata in cazul in care tratarea genereaza compost, digestat sau alte materiale intr-o cantitate a continutului reciclat similara cu cea a materialelor initiale, care urmeaza sa fie utilizat ca produs, material sau substanta reciclata.


Articolul 15^7


In cazul in care materialele obtinute in urma tratarii, prevazute la art. 15^6, sunt utilizate pe terenuri, acestea se pot considera ca fiind reciclate, doar daca aceasta utilizare respecta prevederile Regulamentului (UE) 2019/1.009 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iunie 2019 de stabilire a normelor privind punerea la dispozitie pe piata a produselor fertilizante UE si de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.069/2009 si (CE) nr. 1.107/2009 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.003/2003, aducand beneficii agriculturii sau conducand la imbunatatire ecologica.


Articolul 15^8


Cantitatea de materiale din deseurile de ambalaje care inceteaza sa mai fie deseuri in urma unei operatiuni de pregatire inainte de reprelucrare poate fi considerata reciclata cu conditia ca materialele in cauza sa fie destinate reprelucrarii ulterioare in produse, materiale sau substante ce vor fi folosite in scopul initial sau in alte scopuri.


Articolul 15^9


Materialele care au incetat sa fie deseuri si care urmeaza sa fie folosite drept combustibil sau pentru un alt mod de generare a energiei sau care urmeaza sa fie incinerate, folosite pentru rambleiere sau eliminate in depozitele de deseuri nu pot fi luate in calcul la indeplinirea obiectivelor de reciclare.


Articolul 15^10


Incepand cu anul 2025, pentru a calcula daca obiectivele prevazute in anexa nr. 5 au fost indeplinite, se poate lua in considerare reciclarea metalelor realizata separat dupa incinerarea deseurilor, proportional cu deseurile de ambalaje incinerate, cu conditia ca metalele reciclate sa indeplineasca anumite criterii de calitate prevazute in Decizia de punere in aplicare (UE) 2019/1.004 a Comisiei din 7 iunie 2019 de stabilire a normelor pentru calculul, verificarea si raportarea datelor privind deseurile in conformitate cu Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Deciziei de punere in aplicare C(2012) 2.384 a Comisiei.


Articolul 15^11
In cazul in care in vederea indeplinirii obiectivelor prevazute in anexa nr. 5 deseurile de ambalaje sunt trimise catre alt stat membru in scopul reciclarii, sunt luate in calcul numai deseurile de ambalaje colectate de pe teritoriul national.


Articolul 15^12
In cazul in care in vederea indeplinirii obiectivelor prevazute in anexa nr. 5 sunt exportate deseuri de ambalaje in tari din afara Uniunii Europene, sunt luate in calcul numai deseurile de ambalaje colectate de pe teritoriul national si numai daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele:


a) prevederile art. 15^3 -15^5;
b) in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deseuri, cu amendarile ulterioare, exportatorul poate demonstra ca transferurile de deseuri respecta cerintele regulamentului;
c) tratarea deseurilor de ambalaje in afara Uniunii Europene a avut loc in conditii care sunt in general echivalente cu cerintele dreptului mediului relevant al Uniunii Europene.


Articolul 15^13
Pe baza datelor si informatiilor furnizate de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului la solicitarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului se poate decide prin ordin al ministrului mediului, apelor si padurilor, pentru un anumit an, atingerea unui nivel ajustat al obiectivelor prevazute in anexa nr. 5, incepand cu anul 2025, luand in considerare cota medie, in ultimii trei ani, a ambalajelor reutilizabile introduse pe piata pentru prima data si reutilizate ca parte a unui sistem de reutilizare a ambalajelor.


Articolul 15^14
Nivelul ajustat prevazut la art. 15^13 se calculeaza:


a) prin scaderea de la obiectivele globale de reciclare prevazute in anexa nr. 5, incepand cu anul 2025, a cotei de ambalaje de vanzare reutilizabile mentionata la art. 15^13 pentru toate ambalajele de vanzare introduse pe piata; si
b) prin scaderea de la obiectivele minime de reciclare pe tip de material prevazute in anexa nr. 5, incepand cu anul 2025, a cotei de ambalaje de vanzare reutilizabile mentionata la art. 15^13 compuse din materialul de ambalare respectiv, pentru toate ambalajele de vanzare compuse din materialul respectiv introduse pe piata.


Articolul 15^15


La calcularea nivelului ajustat prevazut la art. 15^14 se ia in considerare maximum 5% din cota mentionata la art. 15^13.


6. La articolul 17, alineatele (5)-(7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


(5) Ambalajul compozit si alte ambalaje alcatuite din mai multe materiale se calculeaza si se raporteaza potrivit prevederilor Deciziei 2005/270/CE de stabilire a tabelelor corespunzatoare sistemului de baze de date in conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind ambalajele si deseurile de ambalaje, cu amendarile ulterioare.
(6) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului raporteaza Comisiei Europene, pentru fiecare an calendaristic, datele privind indeplinirea obiectivelor prevazute la art. 14 si in anexa nr. 5, consumul anual de pungi de transport din plastic subtire, precum si datele privind ambalajele reutilizabile, potrivit prevederilor Deciziei 2005/270/CE.


(7) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului raporteaza datele Comisiei Europene pe cale electronica, in termen de 18 luni de la sfarsitul anului calendaristic de raportare pentru care sunt colectate datele.


7. La articolul 17, dupa alineatul (7) se introduc trei noi alineate, alineatele (8)-(10), cu urmatorul cuprins:


(8) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului raporteaza conform anexei nr. 4, in conformitate cu Decizia 2005/270/CE.
(9) Prima perioada de raportare privind datele referitoare la ambalajele reutilizabile si obiectivele corespunzatoare, prevazute in anexa nr. 5, incepe in primul an calendaristic complet dupa adoptarea Deciziei de punere in aplicare (UE) 2019/665 si cuprinde datele pentru perioada de raportare respectiva.


(10) Datele raportate de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sunt insotite de un raport privind verificarea calitatii si de un raport privind masurile luate potrivit prevederilor art. 15^3 si 15^12, incluzand informatii detaliate privind ratele medii de pierdere, dupa caz.


8. La articolul 18, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


Articolul 18


(1) Procedura de raportare, tipul datelor si informatiilor privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, furnizate potrivit art. 17 alin. (1), (2) si (7), se aproba prin ordin al ministrului mediului, apelor si padurilor.
..................................................
(3) Datele si informatiile raportate conform procedurii prevazute la alin. (1) se constituie intr-o baza de date gestionata de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, care include si date care au la baza anexa nr. 4 si furnizeaza in special informatii privind marimea, caracteristicile si evolutia fluxurilor de ambalaje si de deseuri de ambalaje, inclusiv informatii privind caracterul toxic sau periculos al materialelor de ambalaje si al componentelor utilizate pentru fabricarea lor.


9. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 19
Pentru respectarea standardelor de calitate necesare pentru sectoarele de reciclare corespunzatoare si asigurarea reciclarii de inalta calitate a deseurilor de ambalaje, colectarea se va face in mod unitar la nivel national, in masura in care este fezabil din punct de vedere tehnic, economic si de mediu, prin containere inscriptionate cu denumirea materialului/ materialelor pentru care sunt destinate si fabricate sau inscriptionate in mod corespunzator in culorile albastru - pentru deseuri de hartie-carton, galben - pentru deseuri de plastic, metal si materiale compozite, inclusiv ambalaje compozite, verde/alb - pentru deseuri de sticla colorata/alba si rosu - pentru deseuri periculoase.


10. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 30


Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezenta lege.


11. La anexa nr. 2 punctul 1, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


b) ambalajul trebuie proiectat, produs si comercializat astfel incat sa permita reutilizarea si valorificarea sa, inclusiv reciclarea, in conformitate cu ierarhia deseurilor, si sa reduca la minimum impactul sau asupra mediului care rezulta din eliminarea deseurilor de ambalaje sau a reziduurilor rezultate din operatiunile de gestionare a deseurilor de ambalaje;


12. La anexa nr. 2 punctul 3, literele c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


c) ambalajul trebuie sa fie astfel fabricat incat sa permita, atunci cand devine deseu de ambalaj, ca deseurile de ambalaje tratate in vederea compostarii sa fie suficient de biodegradabile si sa nu impiedice colectarea separata si procesul sau activitatea de compostare in care sunt introduse;
d) ambalajul biodegradabil trebuie sa fie astfel fabricat incat sa permita, atunci cand devine deseu de ambalaj, o descompunere fizica, chimica, termica sau biologica, astfel incat cea mai mare parte a compostului final sa se descompuna in bioxid de carbon, biomasa si apa. Ambalajele din plastic oxodegradabile nu sunt considerate biodegradabile.

In termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se emite ordinul ministrului mediului, apelor si padurilor prevazut la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificata si completata prin prezenta ordonanta.

 

 

de Ghinea Viorica

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
deseuriambalajereciclare

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 18 August 2021


Votati articolul "Noi modificari la Legea privind gestionarea deseurilor din ambalaje":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

LA MULŢI ANI fericiţi !

Intrebare: LA MULŢI ANI ! Un An Nou fericit, cu sănătate şi plin de împliniri tuturor !

Raspuns: La multi ani! Va urez un an nou plin de realizari.... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 18 August 2021 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!

Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 9 - 1 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2021 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X