email
E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Sponsorizare si mecenat. Tratament contabil si fiscal

sponsorizaremecenattratament contabiltratament fiscal

Multumim Revistei de Monografii Contabile

 

expert contabil Monica Toma

Sponsorizare si mecenat. Tratament contabil si fiscal

In prezent, operatiunile de sponsorizare si mecenat sunt reglementate prin Legea privind sponsorizarea nr. 32/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, iar tratamentul fiscal al acestora sub aspectul deductibilitatii si taxei pe valoarea adaugata pentru operatiunile constand in acordarea de bunuri, executarea de lucrari sau prestarea de servicii, este reglementat de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sponsorizarea reprezinta actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru sustinerea unor activitati fara scop lucrativ desfasurate de catre beneficiarul sponsorizarii.

Operatiunea de sponsorizare presupune incheierea unui contract de sponsorizare in forma scrisa, cu specificarea obiectului, valorii si duratei sponsorizarii, precum si a drepturilor si obligatiilor partilor.

Mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoana fizica sau juridica, numita mecena, transfera, fara obligatie de contrapartida directa sau indirecta, dreptul sau de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare catre o persoana fizica, ca activitate filantropica cu caracter umanitar, pentru desfasurarea unor activitati in domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau stiintific-cercetare fundamentala sau aplicata.

Actul de mecenat se incheie in forma autentica in care se vor specifica:

 • obiectul,
 • durata si
 • valoarea acestuia.

Beneficiarii operatiunilor de sponsorizare:

 • Orice persoana juridica fara scop lucrativ, care desfasoara in Romania sau urmeaza sa desfasoare o activitate in domeniile: cultural, artistic, educativ, de invatamant, medico-sanitar, stiintific, cercetare fundamentala sau aplicata, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protectiei omului, de asistenta si servicii sociale, de asistenta si servicii sociale, de protectia mediului, social si comunitar, de reprezentare a asociatiilor profesionale, precum si de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a monumentelor istorice;
 • Institutiile si autoritatile publice, inclusiv organele de specialitate ale administratiei publice pentru activitatile prevazute mai sus;
 • Pot fi sponsorizate, in conditiile legii mentionate anterior, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum si carti ori publicatii din domeniile definite mai sus;
 • Orice persoana fizica cu domiciliul in Romania a carei activitate in unul dintre domeniile prevazute mai sus este recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica ce activeaza in domeniul pentru care se solicita sponsorizarea.

Beneficiarii operatiunilor de mecenat

Poate fi beneficiar al mecenatului orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, fara obligativitatea de a fi recunoscuta de catre o poersoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica, care necesita un sprijin in domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau stiintific.

Reflectarea in contabilitate a operatiunilor privind sponsorizarea si mecenatul

Realizarea actiunilor de sponnsorizare sau mecenat poate imbraca forme diverse, dupa cum urmeaza:

 • acordarea de numerar cash sau virament bancar;
 • livrarea  de bunuri de natura imobilizarilor corporale sau stocurilor;
 • executarea de lucrari sau prestarea de servicii

In functie de forma sub care se realizeaza operatiunea de sponsorizare, reflectarea in evidenta contabila este diferita.

Sponsorizarea in forma baneasca (cea mai uzitata forma)

                   6582               =                  %
    Donatii si subventii acordate
                                                   531              (acordarea de numerar)
                                                 Casa
                                                  512                    (virament bancar)
                                       Conturi curente la banci

Sponsorizarea sub forma livrarilor de bunuri

             658             =              3xx,                   (la valoarea stocurilor) Alte cheltuieli de exploatare Conturi de stocuri

In cazul sponsorizarii sau mecenatului constand in bunuri, acestea vor fi evaluate prin contractul/actul incheiat, la valoarea lor reala in momentul predarii catre beneficiar. La stabilirea acestei valori se vor avea in vedere urmatoarele:

 • pretul de vanzare, exclusiv T.V.A., in cazul in care bunurile sunt produse de sponsor;
 • pretul de cumparare de pe piata, exclusiv T.V.A., in cazul in care bunurile sunt achizitionate in scopul sponsorizarii, fapt dovedit pe baza de factura sau chitanta fiscala, dupa caz;
 • valoarea in vama a bunurilor materiale primite din strainatate, care fac obiectul sponsorizarii, asa cum este stabilit conform prevederilor legale. In acest caz bunurile se livreaza fara factura, pe timpul transportului fiind insotite de aviz de expeditie pe care se face mentiunea nu urmeaza factura bunuri livrate in baza contractului de sponsorizare/mecenat nr..

Sponsorizarile/mecenatul sub forma livrarilor de bunuri (pot consta in livrarea de bunuri de natura imobilizarilor corporale sau stocurilor)

 • Cand obiectul contractului e constituit de unul sau mai multe active corporale, se inregistreaza descarcarea de gestiune pe baza avizului de expeditie.
                %       =         21xx             (valoarea de intrare a activului)
                            Imobilizari corporale
               28xx                                          (amortizarea cumulata)
  Amortizari privind imobilizarile
                658                                    (valoarea ramasa neamortizata)

   Alte cheltuieli de exploatare

 • Cand obiectul contractului il constituie bunuri materiale de natura stocurilor, se inregistreaza descarcarea de gestiune pe baza avizului de expeditie.
              658    =               30xx, 345x, 371x         (la valoarea stocurilor)
Alte cheltuieli de exploatare  Conturi de stocuri
 • In conditiile in care bunurile de natura stocurilor sunt reprezentate de marfuri evidentiate la pretul cu amanuntul, se va efectua si articolul contabil de stornare a adaosului comercial, cu sumele in rosu.
               371     =      % (contravaloarea marfurilor la pret cu amanuntul)
            Marfuri
                                378          (contravaloarea adaosului commercial)
                 Diferente de pret la marfuri
                              4428            (T.V.A. inclus in la pretul cu amanuntul)
                    T.V.A. neexigibila

 

Sponsorizarea sub forma lucrarilor executate sau serviciilor prestate

In cazul in care obiectul activitatii de sponsorizare/mecenat il constituie executarea de lucrari sau prestarea de servicii, in evidenta contabila se inregistreaza valoarea efectiva a lucrarii executate a serviciului prestat ca si cheltuiala cu sponsorizarea, fara a lua in considerare o cota de profit.

Pentru astfel de operatiuni de sponsorizare, in momentul in care se inregistreaza consum de materiale, manopera, care au legatura directa cu obiectul sponsorizarii, acestea se reflecta in conturile de cheltuieli dupa natura lor.

                   658          =                  34x, 4xx
    Alte cheltuieli de exploatare       Produse, Conturi de terti

Pentru o astfel de operatiune sunt suficiente situatiile de lucrari sau devizul care trebuie sa contina informatiile solicitate de beneficiari, fara a fi necesara emiterea facturii.

Tratamentul fiscal

Din punctul de vedere al impozitului pe profit

In conformitate cu prevederile art. 21 pct. 4 lit. p) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cheltuielile de sponsorizare sau mecenat sunt nedeductibile la calculul impozitului pe profit.

In situatia in care entitatile efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat potrivit Legii privind sponsorizarea nr. 32/1994, in baza unui contract de sponsorizare, atunci acestea deduc din impozitul pe profit datorat, sumele aferernte acestor operatiuni, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

 • sunt in limita a 3%o din cifra de afaceri;
 • nu depasesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

Din punctul de vedere al T.V.A.

In conditiile in care sponsorizarea se efectueaza in bani, nu apar implicatii din punctul de vedere al T.V.A.

Daca sponsorizarea se efectueaza in bunuri , in conformitate cu prevederile art. 128 alin. 8, lit. f) din Codul fiscal si pct. 6 alin. 11 lit. b) din Normele metodologice, bunurile acordate gratuit in cadrul actiunilor de sponsorizare sau mecenat nu sunt considerate livrari de bunuri daca valoarea totala in cursul unui an calendaristic se incadreaza in limita a 3%o din cifra de afaceri determinata potrivit art. 152 alin. 2 din Codul fiscal.

Potrivit pct. 6 alin 12 din Normele metodologice, incadrarea in plafoanele prevazute la alin. 11 lit a) la c) (in acest caz lit.b), se determina pe baza datelor raportate prin situatiile financiare anuale (sumele se regasesc in formularul Contul de profit si pierdere, cod 20, randul 1). Pentru incadrarea in aceste limite nu se iau in calcul sponsorizarile acordate in numerar.

Facem mentiunea ca, in conformitate cu prevederile art. 128 alin. 4 lit. a), coroborat cu art. 1251, alin. 1, pct. 16, depasirea plafoanelor constituie livrare de bunuri cu plata catre sine si se colecteaza T.V.A., daca s-a exercitat dreptul de deducere a taxei aferente achizitiilor care depasesc plafoanele.

De asemenea, in conformitate cu pct. 6 alin. 12 din Normele metodologice taxa colectata aferenta depasirii se calculeaza si se include in decontul intocmit pentru perioada fiscala in care entitatea a depus sau trebuia sa depuna situatiile financiare anuale. Taxa colectata aferenta depasirii se include in decontul de T.V.A. in baza autofacturii, care se va completa in baza art. 155 alin. 2 din Codul fiscal.

EXEMPLU

Societatea comerciala Onix S.R.L., platitoare de impozit pe profit si T.V.A., efectueaza pe parcursul exercitiului financiar 2007 doua sponsorizari: respective, o sponsorizare in numerar de 50.000 lei si una in bunuri de 100.000 lei, pentru care a dedus T.V.A. Situatiile financiare aferente anului 2007 se vor depune in termenul legal, respectiv pana la finele lunii mai 2008.

In legatura cu actiunile de sponsorizare, au loc mai multe operatiuni contabile, astfel:

1. Inregistrarea sponsorizarii in numerar, conform contractului de sponsorizare

              6582              =               5311                  50.000
   Donatii si subventii acordate      Casa in lei

2. Inregistrarea achizitiei bunurilor

                 %             =                  401                       119.000
                                                  Furnizori
                3028                                                           100.000
 Alte materiale consumabile
                 4426                                                           19.000
       T.V.A. deductibila

3. Acordarea bunurilor sub forma de sponsorizare, conform contractului de sponsorizare

                 6582             =          3028                            100.000
Donatii si subventii acordate   Alte materiale consumabile

Din situatiile financiare ale anului 2007 a rezultat ca societatea a inregistrat venituri totale in suma de 20.000.000 lei, cifra de afaceri 17.000.000 lei, iar cheltuieli totale 16.000.000 lei, exclusiv impozitul pe profit.

Inainte de determinarea impozitului pe profit se va stabili daca cheltuielile cu sponsorizarea sunt deductibile sau nu la calculul acestuia, in functie de conditiile prevazute de Codul fiscal.

Total venituri Total cheltuieli = Profit contabil brut
20.000.000 16.000.000 = 4.000.000
Profit contabil brut + Cheltuieli cu sponsorizarea = Profit impozabil
4.000.000 + 150.000 = 4.150.000

Impozit pe profit : 4.150.000 x 16% = 664.000

Conditiile de deducere prevazute de art. 21 alin. 4 lit. p) din Codul fiscal:

 • 3%o din cifra de afaceri = 17.000.000 x 3/1000 = 51.000
 • 20% din impozitul pe profit = 664.000 x 20/100 = 132.800
 • creditul fiscal este minimum dintre cele 2 conditii, respectiv = 51.000
Impozitul pe profit datorat = Impozitul pe profit Creditul fiscal
664.000 51.000 = 613.000

Se inregistreza in contabilitate prin articolul contabil:

              691           =                     441                        613.000
Cheltuieli cu impozitul pe profit   Impozitul pe profit

In ceea ce priveste modul de determinare a T.V.A. aferente depasirii cheltuielilor de sponsorizare, societatea va analiza daca este in situatia de autofacturare a T.V.A. aferente depasirii plafoanelor de sponsorizare. Astfel, din contabilitate reiese ca marimea cheltuielilor de sponsorizare este in suma de 150.000 lei, 50.000 lei in numerar si 100.000 lei in bunuri.

  Conform reglementarilor legale mentionate mai sus, depasirea se calculeaza, astfel:

Depasire de plafon = (150.000 50.000) 51.000 = 49.000

49.000 x 19% = 9.310

In baza autofacturii se va reflecta in contabilitate articolul contabil:

              635            =                  4427                            9.310
Cheltuieli cu alte impozite,        T.V.A. colectata
taxe si varsaminte assimilate
Drepturile de proprietate intelectuala asupra continutului acestui articol apartin Editurii Rentrop & Straton. Articolul poate fi preluat in limita a 500 e caractere, cu conditia sa fie insotit de textul: "Sursa: Portalul contabilul.ro"si link catre www.contabilul.ro . In caz contrar, vom actiona conform legilor privind protectia drepturilor de proprietate intelectuala.

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

IMPORTANT: E-Factura in 50 de intrebari si raspunsuri!


1. Ce inseamna exact tranzactii B2G?

2. Tranzactiile cu societati la care statul este actionar majoritar sunt tranzactii B2G?

3. Odata inregistrati in registrul RO e-Factura, avem obligatia ca toate facturile emise de noi sa fie electronice sau doar cele in relatia B2G?

4. Facturile catre institutii publice, dar care nu implica produse cu risc fiscal, trebuie emise electronic?

5. Parohiile sunt considerate autoritati contractante? Exista pentru ele obligativitatea trimiterii facturilor electronice?

Raspunsurile sunt disponibile in lucrarea E-Factura in 50 de intrebari si raspunsuri!

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
sponsorizaremecenattratament contabiltratament fiscal

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 07 Ianuarie 2009


Votati articolul "Sponsorizare si mecenat. Tratament contabil si fiscal":
Rating:

Nota: 4.5 din 5 din 3 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 07 Ianuarie 2009 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Atentie, contabili!
Sistemele e-Factura si e-Transport vin cu noi OBLIGATII fiscale!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X