email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Reflectarea in contabilitate a dividendelor distribuite catre actionari, persoane fizice

dividendeactionaripersoane fizicecontabilitate

Multumim Revistei Romane de Monografii Contabile

lect. univ. dr. Diana Tagaduan

Reflectarea in contabilitate a dividendelor distribuite catre actionari, persoane fizice

Cadru legal

 

Din punct de vedere juridic , dividendele sunt reglementate de:

 • Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Din punct de vedere contabil , dividendele sunt reglementate de:

 • Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata;
 • Reglementarile contabile aplicabile fiecarei categorii de entitati, conform prevederilor legale in vigoare.

Din punct de vedere fiscal , dividendele sunt reglementate de:

 • Codul fiscal , aprobat prin Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare , coroborate cu: prevederile conventiilor de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si alte state.

Din punct de vedere al regimului valutar:

 • Regulamentul nr. 4/2005 privind regimul valutar, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 616/ 6 septembrie 2007.

Potrivit Legii nr. 31/1990 art. 67 alin. (1)-(3) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cota-parte din profit ce se plateste fiecarui asociat constituie dividend.

Dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. De asemenea, acestea se platesc in termenul stabilit de adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat.

In caz contrar, societatea comerciala va plati daune-interese pentru perioada de intarziere, la nivelul dobanzii legale, daca nu s-a stabilit o dobanda mai mare prin actul constitutiv sau prin hotararea adunarii generale a actionarilor, care a aprobat situatia financiara aferenta exercitiului financiar incheiat.

Nu se vor putea distribui dividende decat din profituri determinate potrivit legii.

Din punct de vedere contabil, conform art. 19 din Legea contabilitatii, rezultatul definitiv al exercitiului financiar se stabileste la inchiderea acestuia, iar repartizarea profitului se inregistreaza in contabilitate pe destinatii, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale.

Prin urmare, dividendele repartizate, precum si celelalte repartizari efectuate din profit nu se recunosc ca datorii in bilantul anului caruia apartin.

Conform prevederilor fiscale, dividendele se impoziteaza prin procedeul retinerii la sursa. Obligatia determinarii, declararii, retinerii si platii catre bugetul de stat a impozitului pe dividende revine persoanei juridice distribuitoare a dividendelor.

ATENTIE

Impozitul pe dividende care trebuie retinut se declara si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se plateste dividendul. In cazul in care dividendele distribuite nu au fost platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plateste pana la data de 31 decembrie a anului respectiv.

EXEMPLU

Se considera societatea ALFA S.A. care, in exercitiul financiar 2007 a inregistrat un profit contabil net in suma de 150.000 lei. Din profitul net realizat, la sfarsitul exercitiului financiar a fost repartizata la rezerve legale suma de 7.500 lei (150.000 lei x 5%).

Sedinta Adunarii generale a actionarilor din data de 01 aprilie 2008 a avut ca obiectiv principal aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2007 si repartizarea profitului net. S-a stabilit ca partea ramasa nerepartizata din profitul aferent anului 2007, in valoare de 142.500 lei, sa fie distribuita sub forma de dividende celor 3 actionari ai societatii, proportional cu cota de participare la capitalul social varsat.

Situatia dividendelor distribuite se prezinta astfel:

 • 35.625 lei (25%) actionar A (persoana fizica romana);
 • 64.125 lei (45%) actionar B (persoana fizica romana);
 • 42.750 lei (30%) actionar C (persoana fizica nerezidenta cetatenie germana).

Determinarea impozitului pe dividende

Pentru dividendele distribuite, societatea a constituit si virat catre bugetul de stat, impozit pe dividende in suma de 22.372 lei (5.700 lei + 10.260 lei + 6.412 lei), determinat prin aplicarea urmatoarelor cote de impozitare asupra dividendelor brute:

 • 16%, in cazul dividendelor distribuite actionarilor, persoane fizice romane, potrivit Codului fiscal (Titlul III Impozitul pe venit, Cap. V Venituri din investitii, art. 67), veniturile sub forma de dividende, inclusiv sumele primite ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile inchise de investitii, se impun cu o cota de 16% din suma acestora;
 • 15%, in cazul dividendelor distribuite actionarului strain, conform prevederilor Codului fiscal (Titlul V Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania, Cap. 1 Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti, art. 116 si 118), coroborate cu prevederile Conventiei dintre Romania si Republica Federala Germania pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnata la Berlin la 4 iulie 2001 (aprobata prin Legea nr. 29/16 ianuarie 2002), care se aplica incepand cu data de 01 ianuarie 2004 (in baza Ordinului finantelor publice nr. 228/2004). Presupunem ca actionarul strain a prezentat societatii, in momentul platii dividendelor, certificatul de rezidenta fiscala eliberat de catre autoritatea competenta din statul sau de rezidenta (R.F. Germania).

Plata dividendelor s-a efectuat, conform hotararii Adunarii generale a actionarilor, in termen de 3 luni de la data aprobarii situatiilor financiare anuale (data de 01.08.2008), in moneda nationala. Cu toate acestea, viramentele catre actionarul strain la solicitarea acestuia s-au efectuat in contul lui personal, deschis in valuta si mentionat de catre actionarul strain. Operatiunile valutare trebuie efectuate cu respectarea reglementarilor emise de Banca Nationala a Romaniei.

Obtinerea valutei necesare achitarii dividendelor in valuta catre actionarul strain s-a realizat prin licitatie valutara, banca la care societatea are deschise conturile curente efectuand operatiunea de cumparare de valuta (9.463 euro, la cursul valutar de 3,84 lei/euro), prin vanzarea sumei de 36.338 lei, care reprezinta valoarea dividendelor datorate actionarului strain.

NOTA

Presupunem ca societatea face parte din categoria operatorilor economici si, in consecinta, aplica Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

Inregistrari contabile

31.12.2007

Profitul net contabil realizat la inchiderea exercitiului financiar curent, repartizat la rezerve legale, conform legii:

                 129       =                 1061                  7.500
      Repartizarea profitului    Rezerve legale

NOTA   

Potrivit punctului 222, alin.(4) si (6) (modificat si completat conform pct. 17 si 18 din Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2374/ 2007) din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, profitul contabil ramas dupa aceasta repartizare se preia la inceputul exercitiului financiar urmator celui pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale in contul 117 Rezultatul reportat, de unde urmeaza a fi repartizat pe celelalte destinatii legale.

Evidentierea in contabilitate a destinatiilor profitului contabil se efectueaza dupa adunarea generala a actionarilor sau asociatilor care a aprobat repartizarea profitului, prin inregistrarea sumelor reprezentand dividende cuvenite actionarilor sau asociatilor, rezerve si alte destinatii, potrivit legii.

Inchiderea conturilor 121 si 129 se efectueaza la inceputul exercitiului financiar urmator celui pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale. Ca urmare, cele 2 conturi apar cu soldurile corespunzatoare in bilantul intocmit pentru exercitiul financiar la care se refera situatiile financiare anuale.

La inceputul anului urmator se inchide soldul contului de rezultate din anul anterior, astfel:

 • inchiderea contului pe seama rezultatului reportat

                    121          =                1171                        142.500
Profit sau pierdere         Rezultatul reportat reprezentand 
                            profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita

 • inchiderea conturilor folosite la constituirea rezervei legale

                    121           =                 129                            7.500
       Profit sau pierdere     Repartizarea profitului

Aprobarea situatiilor financiare de catre AGA. Distribuirea dividendelor catre actionari

Dupa aprobarea situatiilor financiare se inregistreaza distribuirea rezultatului pe dividende, pentru fiecare actionar in parte. Astfel, contul utilizat pentru evidentierea dividendelor cuvenite actionarilor este 457 Dividende de plata si poate fi dezvoltat in analitice pentru fiecare actionar.

                     1171            =                 457/A                  35.625
 Rezultatul reportat reprezentand       Dividende de plata
profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita

                     1171            =                  457/B                  64.125
   Rezultatul reportat reprezentand    Dividende de plata
profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita

                     1171             =                 457/C                   42.750
    Rezultatul reportat reprezentand  Dividende de plata
profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita

Evidentierea impozitului pe dividende datorat

Inregistrarea impozitului pe dividende se efectueaza in momentul platii dividendelor, iar plata se face pana la data de 25 a lunii urmatoare platii dividendelor.

                   %           =              446                         22.372 
                 457/A               Alte impozite, taxe si           5.700
                                         varsaminte asimilate
      Dividende de plata
                457/B                                                       10.260
       Dividende de plata
                457/C                                                         6.412
       Dividende de plata

Plata dividendelor (dividende nete = dividende brute impozit pe dividende)

a) dividende cuvenite actionarilor romani:

               457/A                             5121                             29.925
       Dividende de plata       Conturi la banci in lei

               457/B                             5121                              53.865
       Dividende de plata        Conturi la banci in lei

b) dividende cuvenite actionarului strain:

               457/C                 =           5121                              36.338
       Dividende de plata       Conturi la banci in lei

Actionarul strain a solicitat ca dividendele sale, cuvenite in lei, sa se converteasca in valuta (euro) si a indicat un cont in euro unde poate fi virata suma.

Se observa ca societatea are o datorie in lei fata de actionarul strain, iar conversia sumei in valuta. De fapt nu este o obligatie a societatii, motiv pentru care aceasta operatiune se face la cursul de licitatie al bancii. In cazul de fata, societatea converteste suma de 36.338 lei la cursul de licitatie al bancii de 3,84 lei/euro, obtinand astfel o suma in valuta de 9.463 euro. Aceasta suma este virata actionarului strain in contul lui personal in valuta.

NOTA

In functie de procedura de la fiecare banca, aceasta suma poate fi evidentiata si prin contul de valuta al societatii, daca banca a folosit la licitatia valutara contul respectiv. Trebuie retinut ca transferul dividendului cuvenit in lei actionrului strain nu trebuie sa produca diferente de curs valutar pentru societate.

Societatea plateste impozitul pe dividende pentru dividendele distribuite celor 3 actionari:

               446             =              5121                            22.372
    Alte impozite, taxe si      Conturi la banci in lei
     varsaminte asimilate

Drepturile de proprietate intelectuala asupra continutului acestui articol apartin Editurii Rentrop & Straton. Articolul poate fi preluat in limita a 500 de caractere, cu conditia sa fie insotit de textul: "Sursa: Portalul Contabilul.ro" si link catre www.contabilul.ro. In caz contrar, vom actiona conform legilor privind protectia drepturilor de proprietate intelectuala.

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Contabilitate 2022


Va amintiti de prima Carte Verde a Contabilitatii, editata in urma cu peste 25 de ani de Ministerul Finantelor?

Ei bine, Cartea Verde a Contabilitatii 2022 este acum din nou prezenta, in varianta actualizata la zi, oferindu-va solutii impecabile pentru momentele de criza – cum este si acesta – cu modificari legislative majore.

Avantajul esential pe care vi-l ofera Cartea Verde a Contabilitatii 2022: ZERO erori in inregistrarile contabile!

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
dividendeactionaripersoane fizicecontabilitate

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 27 Mai 2009


Votati articolul "Reflectarea in contabilitate a dividendelor distribuite catre actionari, persoane fizice":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 27 Mai 2009 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X