email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

OUG 90/2020 modifica OG 6/2019: prorogarea unor termene privind restructurarea obligatiilor bugetare

OUG 90/2020 modifica OG 6/2019: prorogarea unor termene privind restructurarea obligatiilor bugetare
restructurare financiaraobligatii bugetarefacilitati fiscale

OUG 90/2020 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 459 din 29 mai 2020. Acest act normativ modifica OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, precum si pentru modificarea altor acte normative. Pentru a sprijini mediul de afaceri si sistemul economic au fost luate o serie de masuri fiscale privind restructurarea obligatiilor bugetare.

Luand in considerare facilitati fiscale acordate prin OG nr. 69/2020, era necesara corelarea termenelor privind conformarea voluntara la plata cu mecanismul de restructurare a obligatiilor bugetare reglementat de OG nr. 6/2019 in sensul prorogarii termenului de depunere a notificarii intentiei de restructurare a obligatiilor bugetare precum si termenului de depunere a cererii de restructurare insotita de planul de restructurare si testul creditorului privat prudent.
 

OUG 90/2020: textul actului normative

Avand in vedere necesitatea adoptarii unor instrumente care sa protejeze mediul de afaceri si sistemul economic,
in consecinta deciziilor luate de autoritatile nationale sau din alte state, de suspendare a unor activitati, si a altor masuri de reducere a extinderii pandemiei cu coronavirusul SARS-CoV-2, mediul de afaceri se confrunta cu o reducere a cererii si dificultati in asigurarea fluxurilor de furnizare si desfacere a bunurilor si serviciilor, care ar putea conduce la blocaje financiare.

In scopul sustinerii resurselor financiare atat ale contribuabililor, cat si ale statului pentru asigurarea cheltuielilor, precum si avand in vedere faptul ca in perioada starii de urgenta mediul de afaceri s-a confruntat cu o diminuare semnificativa de lichiditati, ceea ce conduce la dificultatea acestuia in a se conforma voluntar la plata,

procedurilor de insolventa, necesitatea acordarii unor sanse de redresare economica, in special contribuabililor cu afaceri viabile care au fost afectate de criza SARS-CoV-2, si evitarea deschiderii procedurilor de insolventa care din perspectiva recuperarii creantelor bugetare sunt ineficiente,


tinand seama de faptul ca nepromovarea prezentului act normativ ar avea consecinte negative, in sensul ca:

- obligatiile accesorii ingreuneaza conformarea la plata a obligatiilor bugetare, in contextul actual al dificultatilor financiare cu care se confrunta contribuabilii afectati direct sau indirect de criza SARS-CoV-2;

- contribuabilii vor acumula noi datorii la bugetul general consolidat care ar putea conduce la declansarea procedurilor de insolventa, care din perspectiva recuperarii creantelor bugetare sunt ineficiente,

in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public general si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata si impune adoptarea unor masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Art. I. -

Ordonanta Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 648 din 5 august 2019, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Titlul capitolului I va avea urmatorul cuprins:

CAPITOLUL IInstituirea unor masuri de restructurare a obligatiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020"

2. La articolul 1, alineatele (1), (3) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
"
(1) In scopul revitalizarii si evitarii deschiderii procedurii insolventei, debitorii, persoane juridice de drept public sau privat, cu exceptia institutiilor publice definite potrivit art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si a unitatilor administrativ-teritoriale, aflati in dificultate financiara si pentru care exista riscul intrarii in insolventa, isi pot restructura obligatiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 si neachitate pana la data emiterii certificatului de atestare fiscala, precum si obligatiile bugetare accesorii.
. . . . . . . . . .
(3) Sunt obligatii bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 si obligatiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie dupa data de 1 aprilie 2020 aferente perioadelor fiscale de pana la data de 31 martie 2020, precum si obligatiile fiscale principale scadente in perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare si data de 31 martie 2020 inclusiv.

(4) Restructurarea obligatiilor bugetare se aplica si pentru obligatiile bugetare principale si accesorii stabilite de alte organe decat organele fiscale, precum si pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale dupa data de 1 aprilie 2020 pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala potrivit art. 3 alin. (3)."

3. La articolul 3, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"

 

(1) Debitorul care doreste sa isi restructureze obligatiile bugetare, potrivit prezentului capitol, are obligatia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intentia sa in perioada 8 august-31 octombrie 2019, precum si in perioada 1 februarie-30 septembrie 2020, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligatiilor bugetare, si se adreseaza unui expert independent in vederea intocmirii unui plan de restructurare si a testului creditorului privat prudent."

4. La articolul 4 alineatul (6) litera b) punctul (i), litera aa) va avea urmatorul cuprins:
"
aa) obligatiile bugetare scadente in perioada cuprinsa intre 1 aprilie 2020 si data depunerii solicitarii de restructurare;".

5. La articolul 4, alineatele (7) - (9) vor avea urmatorul cuprins:
"
(7) In cazul debitorilor care au inclusa in planul de restructurare masura de anulare a unui cuantum de maximum 30% inclusiv din totalul obligatiilor bugetare principale, pe langa conditiile prevazute la alin. (6) lit. b), debitorul trebuie sa achite si 5% din cuantumul obligatiilor bugetare principale care fac obiectul inlesnirii la plata, astfel cum este definita la alin. (2) lit. a), pana la data depunerii solicitarii de restructurare prevazute la art. 5.

(8) In cazul debitorilor care au inclusa in planul de restructurare masura de anulare a unui cuantum cuprins intre 30% si 40% inclusiv din totalul obligatiilor bugetare principale, pe langa conditiile prevazute la alin. (6) lit. b), debitorul trebuie sa achite si 10% din cuantumul obligatiilor bugetare principale care fac obiectul inlesnirii la plata, astfel cum este definita la alin. (2) lit. a), pana la data depunerii solicitarii de restructurare prevazute la art. 5.

(9) In cazul debitorilor care au inclusa in planul de restructurare si masura de anulare a unui cuantum cuprins intre 40% si 50% inclusiv din totalul obligatiilor bugetare principale, pe langa conditiile prevazute la alin. (6) lit. b), debitorul trebuie sa achite si 15% din cuantumul obligatiilor bugetare principale care fac obiectul inlesnirii la plata, astfel cum este definita la alin. (2) lit. a), pana la data depunerii solicitarii de restructurare prevazute la art. 5."

6. La articolul 22, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

(1) Solicitarea de restructurare prevazuta la art. 5 se poate depune pana la data de 15 decembrie 2020, sub sanctiunea decaderii."

Art. II. -

(1) Debitorii care au depus notificari privind intentia de restructurare a obligatiilor bugetare pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta pot depune cererea de restructurare potrivit art. 22 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 15 decembrie 2020. In acest caz, organul fiscal competent elibereaza, din oficiu, un nou certificat de atestare fiscala in termen de cel mult 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pe care il comunica debitorului.

(2) Pentru debitorii care au depus solicitari privind restructurarea obligatiilor bugetare aflate in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, acestea se solutioneaza potrivit legislatiei in vigoare la data depunerii solicitarii sau debitorii pot opta prin cerere adresata organului fiscal competent, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru refacerea planului de restructurare cu obligatiile bugetare restante la 31 martie 2020 si depunerea unei noi cereri in termenul prevazut la art. 22 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. III. -

(1) Termenul prevazut la art. VII alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 230 din 21 martie 2020, se proroga pana la data de 25 iunie 2020 inclusiv.

(2) Termenul prevazut la art. XIII alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 48/2020 privind unele masuri financiar- fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 319 din 16 aprilie 2020, se proroga pana la data de 25 iunie 2020 inclusiv.


Art. IV. -

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 11 din 9 ianuarie 2020, se modifica si se completeaza si va avea urmatorul continut:

1. La articolul XVII, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
(1) Sumele neutilizate din bugetul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei pe anul 2019, care au fost constituite in baza prevederilor art. 2 alin. (31) si (32) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 160/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se fac venit la bugetul de stat, in cont de venituri deschis pe numele Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, la capitolul 41.01. «Operatiuni financiare», la subcapitolul 41.01.08. «Disponibil din excedentele anilor precedenti ale institutiilor reorganizate», iar eventualele sume virate eronat la alte subdiviziuni de venituri ale bugetului de stat se transfera la acest capitol de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri pe baza de ordin de plata."

2. Dupa alineatul (1) se introduc cinci noi alineate, alineatele (11)-(15), cu urmatorul cuprins:
"
(11) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice, la propunerea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, sa majoreze veniturile bugetului de stat, precum si, la o pozitie distincta, creditele de angajament si creditele bugetare prevazute in bugetul acestuia cu suma virata potrivit alin. (1).

(12) Se autorizeaza Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri sa detalieze influentele aprobate potrivit alin. (11) in buget si in anexele la acesta si sa le comunice Ministerului Finantelor Publice, in termen de 5 zile lucratoare de la majorarea bugetului.

(13) Pana la data de 22 decembrie a anului bugetar, sumele ramase neutilizate determinate ca diferenta intre veniturile incasate potrivit alin. (1) si platile efectuate se vireaza de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri din contul de venituri ale bugetului de stat in care au fost incasate intr-un cont de disponibil deschis pe numele acestuia la Trezoreria Statului.

(14) Sumele virate in contul prevazut la alin. (13) se transfera in primele 5 zile lucratoare ale anului urmator de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri in contul de venituri ale bugetului de stat prevazut la alin. (1), urmand procedura prevazuta la alin. (11) si (12), si se utilizeaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.

(15) Din sumele virate potrivit alin. (1), Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri finanteaza programe/proiecte de eficienta energetica, precum si de reducere a emisiilor de CO2."

 


de Ghinea Viorica

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

NOU: Sistemul de raportare fiscal-contabila SAF-T


Raportarea corecta in SAF-T este esentiala!

Depuneti D406 corect si la timp, cu avantaje clare:
 
1) Scapati de amenzi
2) Evitati sanctiunile de orice fel
3) Va recuperati rapid sumele din TVA
4) Nu intrati in categoria de risc fiscal ridicat, deci nu va veti confrunta cu inspectii ANAF amanuntite la sediul dvs.

...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
restructurare financiaraobligatii bugetarefacilitati fiscale

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 02 Iunie 2020


Votati articolul "OUG 90/2020 modifica OG 6/2019: prorogarea unor termene privind restructurarea obligatiilor bugetare":
Rating:

Nota: 4.33 din 5 din 6 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 02 Iunie 2020 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X