email
Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Fondul de garantare a depozitelor bancare - 12 modificari complexe prevazute pentru 2021

Fondul de garantare a depozitelor bancare - 12 modificari complexe prevazute pentru 2021
depozite bancareimprumutactiveplafon
 
Pe site-ul Finantelor a fost publicat un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor si Fondul de garantare a depozitelor bancare.
 
In referatul de aprobare sunt mentionate 12 modificari complexe privind Fondul de garantare a depozitelor bancare. 
 
Proiectul de act normativ isi propune sa aduca modificari si completari prevederilor Legii, dupa cum urmeaza: 
 
a) modificari in legatura cu resursele financiare ale FGDB:
 
  • extinderea ariei de utilizare a resurselor financiare, respectiv clarificarea faptului ca din resursele financiare ale FGDB se asigura nu doar rambursarea imprumuturilor contractate de FGDB, ci si acoperirea costurilor asociate acestora (comisioane, dobanzi etc.) (propunerea de modificare a art. 30); 
  • largirea sferei resurselor financiare ale FGDB prin includerea imprumuturilor cu caracter preventiv de la institutii financiare internationale/institutii de credit, care pot fi contractate de FGDB cu garantia statului, anterior producerii vreuneia dintre situatiile care impun folosirea acestor resurse, in scopul intaririi capacitatii FGDB de a asigura un nivel adecvat de resurse financiare pentru plata compensatiilor sau pentru finantarea masurilor de rezolutie a institutiilor de credit participante (propunerile de completare de la art.93 alin.(4) si de la art.114 lit.b1));
  • instituirea posibilitatii ca BNR sa acorde FGDB imprumuturi pe termen scurt prin operatiuni de tip repo pentru furnizarea de lichiditate, in conditiile prevazute de reglementarile bancii centrale pentru acest tip de tranzactii, avand in vedere lipsa de adancime a pietei secundare a titlurilor de stat care face foarte dificila lichidizarea acestor active la nevoie (propunerea de completare de la art. 1221);
 
b) extinderea ariei depozitelor acoperite ce beneficiaza de protectie peste plafonul standard de acoperire (echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro) prin includerea a inca doua categorii de depozite, mentionate la art. 6 alin. (2) lit. b) din Directiva 2014/49/UE privind schemele de garantare a depozitelor, respectiv cele rezultate ca urmare a casatoriei sau divortului, in vederea oferirii deponentilor aflati in situatiile respective a unei protectii echivalente cu cea asigurata in alte state membre ale Uniunii Europene (propunerea de modificare a art. 62 alin. (1) lit. b)); 
 
c) alinierea regimului aplicabil depozitelor pentru care se aplica un nivel al garantarii peste plafonul standard de acoperire la recomandarile Comisiei Europene si la practica celorlalte scheme de garantare a depozitelor privind identificarea si includerea acestora in calculul depozitelor acoperite doar dupa producerea evenimentului indisponibilizarii depozitelor (propunerea de completare de la art. 65 alin. (41));
 
d) amendarea competentelor de analiza si avizare ale Consiliului de supraveghere al FGDB in vederea transmiterii spre aprobare catre Consiliul de administratie al BNR in sensul:
 
  • renuntarii la obligatia de a fi intocmit buget distinct pentru activitatile desfasurate de FGDB in calitate de (i) actionar la o institutie-punte sau la un vehicul de administrare a activelor, avand in vedere faptul ca veniturile generate de aceste activitati sunt componente ale bugetelor de venituri si cheltuieli corespunzatoare calitatilor de schema statutara de garantare a depozitelor si de administrator al fondului de rezolutie si in calitate de (ii) adminis· trator temporar, administrator special sau lichidator, avand in vedere ca intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli pentru aceste activitati urmareste strict acoperirea costurilor de la institutiile de credit la care FGDB detine aceste calitati (propunerea de modificare a art. 98 alin. (2) lit. c));
  • realizarii separarii atributiilor de avizare de cele de aprobare la nivelul Consiliului de supraveghere al FGDB in legatura cu strategia privind investirea resurselor financiare ale schemei de garantare a depozitelor, respectiv a resurselor financiare ale fondului de rezolutie bancara si eliminarea prevederilor care obligau Consiliul de supraveghere al FGDB sa se implice in administrarea activitatii entitatii, situatie care nu asigura respectarea principiilor unei bune guvernante  (propunerile de modificare a art. 98 alin. (2) lit. i) si j) si art.  98 alin. (3) lit. a) si c));
  • reducerii frecventei pentru intocmirea rapoartelor referitoare la executia bugetului de venituri si cheltuieli, prin inlocuirea termenului de raportare trimestrial cu cel semestrial, care asigura o relevanta superioara a informatiei  (propunerea de modificare a art. 98 alin. (2) lit. l));
  • introducerii obligatiei ca situatiile financiare anuale ale FGDB sa fie aprobate de BNR, pentru consacrarea in lege a acestei practici existente la nivelul Consiliului de administratie al bancii centrale (propunerea de completare a art. 98 alin. (2) lit. m1));
 
e) modificarea dispozitiilor privind desemnarea membrilor Comitetului director al FGDB pentru alinierea la principiile de buna guvernanta conform carora propunerile de numire a membrilor unei structuri de conducere/administrare trebuie formulate si analizate la nivelul structurii ierarhice superioare; in acest sens s-a prevazut ca propunerea de numire a membrilor Comitetului director sa fie facuta de catre Consiliul de supraveghere al FGDB (propunerea de modificare a art. 101 alin. (2) lit. a));
 
f) asigurarea cadrului legal necesar functionarii FGDB in eventualitatea in care resursele de finantare a cheltuielilor de functionare au fost epuizate; in acest sens s-a prevazut obligativitatea constituirii anuale a unui fond de rezerva statutara pana la atingerea unui nivel care sa asigure acoperirea cheltuielilor FGDB estimate pentru o perioada de 5 ani si, in situatii exceptionale, completarea sistemului de finantare a cheltuielilor de functionare ale FGDB cu o taxa speciala perceputa institutiilor de credit, aprobata de BNR (propunerile de completare de la art. 98 alin. (2) lit. f1), art. 1111 si art. 1112); 
 
g) asigurarea conditiilor care sa permita, in termenul de 5 zile prevazut de Lege, pe de o parte Guvernului emiterea de garantii care sa acopere in procent de 100% imprumuturile contractate de FGDB, inclusiv dobanzile si comisioanele aferente, iar pe de alta parte MF sa lanseze imprumuturi de stat daca varsamintele din privatizare sunt insuficiente, prin exceptare de la aplicarea art. 4 alin. (1) lit. d) si alin.(2) ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.109/2008, cu modificarile si completarile ulterioare (propunerea de modificare a art.119 alin.(1) si alin.(3)). In sustinerea acordarii unei garantii cu grad de acoperire de 100% mentionam calitatea speciala detinuta de FGDB, respectiv faptul ca nu desfasoara activitate economica si nu este intreprindere in sensul legii, respectiv nu este beneficiar al unui ajutor de stat, fiind persoana juridica de interes public, luand in considerare si specificul prevederilor art.2 alin.(1) lit.d, lit.h1, lit.i, lit.p din OUG nr.77/2014, coroborat si cu prevederile cap.3 titlul 3.2 lit.c paragraful 2 din Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub forma de garantii (2008/C 155/02). In acest sens este si punctul de vedere comunicat de Consiliul Concurentei, care a fost consultat pe parcursul elaborarii proiectului de lege si care confirma ca activitatea FGDB este legata de exercitarea prerogativelor de autoritate publica a statului, nefiind activitate de natura economica, situatie in care garantarea de catre stat a imprumuturilor contractate de catre FGDB, in vederea indeplinirii misiunii sale, nu reprezinta ajutor de stat. Totodata, in acest context, depunerea de catre FGDB a unei documentatii pentru analiza economica de catre EximBank in vederea obtinerii avizului Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si  Asigurari (conform art.4 alin.(2) din OUG nr.64/2007) ar fi expresia unui nonsens juridic, avand in vedere faptul ca FGDB nu desfasoara activitate de natura economica.
 
h) instituirea posibilitatii ca FGDB sa poata solicita in completare un imprumut in valuta din varsaminte din privatizare in valuta, in situatia in care valoarea imprumutului ce urmeaza a fi solicitat de FGDB depaseste suma disponibilitatilor din varsaminte din privatizare in lei inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, luindu-se in considerare si riscul valutar la stabilirea sumei imprumutului solicitat avand in vedere faptul ca FGDB are obligatii de plata in moneda nationala (propunerea de modificare a art.119 alin.(2) – (5));
 
i) reglementarea elementelor legate de garantarea de catre stat, in procent de 100%, a imprumuturilor cu caracter preventiv contractate de FGDB, inclusiv a dobanzilor si comisioanelor aferente, respectiv faptul ca in cazul imprumuturilor cu caracter preventiv nu opereaza constrangerile legate de perioada de timp necesara pentru contractare/garantare, precum si a exceptarii de la perceperea comisionului la fondul de risc prevazut la art. 6 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica in cazul garantiilor de stat sau subimprumuturilor acordate de stat catre FGDB; necesitatea acestei exceptari are in vedere si faptul ca, potrivit prevederilor legale, fondul de risc este constituit la MF pentru situatiile in care garantatii/subimprumutatii nu isi onoreaza obligatiile prevazute in acordurile incheiate cu acesta, insa FGDB poate solicita acordarea unor astfel de garantii/imprumuturi numai pentru o situatie determinata de necesitatea indeplinirii mandatului sau de garantare a depozitelor conform prevederilor art.92 din Lege si de calitatea de persoana juridica de interes public a acestuia (propunerile de completare de la art.1191 si 1192);
 
j) indicarea modalitatii concrete prin care MF pune la dispozitia FGDB sumele imprumutate/subimprumutate, respectiv prin virarea acestora in conturile FGDB deschise in evidentele BNR (propunerea de completare de la art.119 alin.(4)).
 
k) modificari legate de plata contributiilor institutiilor de credit:
 
a) prelungirea termenului pe care FGDB il are la dispozitie pentru a transmite institutiilor de credit gradul de risc asociat, precum si valoarea contributiei anuale datorate (luna mai a anului de plata, fata de luna februarie prevazuta de Lege) si, in mod corespunzator,
b) decalarea termenului pana la care institutiile de credit sunt obligate sa efectueze plata contributiilor (pana cel tarziu la data de 31 iulie a anului de plata, fata de data de 30 aprilie prevazuta de Lege) ( propunerea de modificare a art. 117 alin. (1) si (3));
 
l) modificari legate de plata compensatiei prin asigurarea flexibilitatii in ceea ce priveste  utilizarea oricaror canale de plata, in contextul diminuarii semnificative a termenului de punere la dispozitie a compensatiilor si a interesului scazut al institutiilor de credit de a participa la procesul de selectie in vederea mandatarii ca agent de plata (propunerea de modificare a art. 120 si a art. 122 alin. (2), precum si completarea de la art. 98 alin. (2) lit. y)).
 
Consulta documentele atasate mai jos: 
 

de Ghinea Viorica

NOUTATI Contabile 2023

Cunoasteti noile modificari si explicatii aferente Mijloacelor FIXE?


1 Dificultati la incadrarea unui obiect in categoria corecta - mijloc fix sau obiect de inventar?
2 Dubii in alegerea tratamentul fiscal-contabil corect aplicabil acestuia?
3 Ezitari la aplicarea noilor reguli de impozitare a profitului reinvestit?
4 Nu stiti cum sa evitati inregistrarile eronate aducatoare de amenzi consistente?

Consultati acum lucrarea actualizata: Mijloace fixe. Manual actualizat. Legislatie explicata. Studii de caz.

...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
depozite bancareimprumutactiveplafon


Data aparitiei: 26 Ianuarie 2021

Votati articolul "Fondul de garantare a depozitelor bancare - 12 modificari complexe prevazute pentru 2021":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2023!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X