email
E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Venituri realizate din profesii liberale 2021. Sunt vizati si contabilii si consultantii fiscali

Venituri realizate din profesii liberale 2021. Sunt vizati si contabilii si consultantii fiscali
profesii liberalecontributii socialedeclaratia unica

Ministerul Finantelor vine in sprijinul contribuabililor prin publicarea unui nou material informativ dedicat persoanelor fizice care au obligatia sa declare si sa plateasca impozitele si contributiile sociale datorate pentru veniturile realizate din profesii liberale, in anul 2020.

Sunt considerate venituri din profesii liberale veniturile obtinute de catre medici, avocati, notari publici, executori judecatoresti, experti tehnici si contabili, contabili autorizati, auditori financiari, consultanti fiscali, arhitecti, traducatori, sportivi, precum si alte persoane fizice cu profesii reglementate in conditiile legii. Veniturile obtinute din profesii liberale desfasurate in Romania se considera ca fiind obtinute din Romania, indiferent daca sunt primite din Romania sau din strainatate.

Veniturile din profesii liberale, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere,sunt venituri din activitati independente, fiind impozitate in sistem real.

Contribuabilii interesati pot gasi si alte detalii utile despre Declaratia unica pe care trebuie sa o depuna pentru aceasta categorie de venituri, respectiv: ce formulare necesare si de unde se pot procura, cum se poate depune Declaratia unica si ce modalitati de plata sunt puse la dispozitia contribuabililor.

Rolul acestui nou ghid fiscal este de a stimula si asista contribuabilii sa declare corect veniturile realizate din profesii liberale si sa plateasca impozitele si contributiile datorate, inclusiv prin intermediul mijloacelor electronice de plata existente.
 

1. VENITURI DIN PROFESII LIBERALE

Constituie venituri din profesii liberale veniturile obtinute din prestarea de servicii cu caracter profesional, potrivit actelor normative speciale care reglementeaza organizarea si exercitarea profesiei respective.

In categoria venituri din profesii liberale sunt cuprinse veniturile obtinute de catre persoane fizice cu profesii reglementate in conditiile legii si care indeplinesc cel putin 4 din urmatoarele criterii:

1. persoana fizica dispune de libertatea de alegere a locului si a modului de desfasurare a activitatii, precum si a programului de lucru;


2. persoana fizica dispune de libertatea de a desfasura activitatea pentru mai multi clienti;
3. riscurile inerente activitatii sunt asumate de catre persoana fizica ce desfasoara activitatea;
4. activitatea se realizeaza prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfasoara;
5. activitatea se realizeaza de persoana fizica prin utilizarea capacitatii intelectuale si/sau a prestatiei fizice a acesteia, in functie de specificul activitatii;
6. persoana fizica face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare si supraveghere a profesiei desfasurate, potrivit actelor normative speciale care reglementeaza organizarea si exercitarea profesiei respective;
7. persoana fizica dispune de libertatea de a desfasura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terte persoane in conditiile legii.

 Sunt considerate venituri din profesii liberale, cu titlu de exemplu, veniturile obtinute de catre: medici, avocati, notari publici, executori judecatoresti, experti tehnici si contabili, contabili autorizati, auditori financiari, consultanti fiscali, arhitecti, traducatori, sportivi, precum si alte persoane fizice cu profesii reglementate in conditiile legii.

Pentru a fi considerata activitate independenta, potrivit prevederilor art. 7 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se are in vedere ca raportul juridic incheiat intre parti sa contina, in mod obligatoriu, clauze contractuale clare privind obiectulbcontractului, drepturile si obligatiile partilor, astfel incat sa nu rezulte existenta unei relatii de subordonare, ci libertatea persoanei fizice de a dispune in ceea ce priveste desfasurarea activitatii. La incadrarea unei activitati ca activitate independenta, partile vor avea in vedere ca raportul juridic incheiat sa reflecte continutul economic real al tranzactiei/activitatii.

 Criteriul privind libertatea persoanei de a alege locul, modul de desfasurare a activitatii, precum si programul de lucru este indeplinit atunci cand cele trei componente ale sale sunt indeplinite cumulativ. In raportul juridic partile pot conveni asupra datei, locului si programului de lucru in functie de specificul activitatii si de celelalte activitati pe care prestatorul le desfasoara.
Persoana fizica dispune de libertatea de a desfasura activitatea chiar si pentru un singur client, daca nu exista o clauza de exclusivitate in desfasurarea activitatii.

Riscurile asumate de prestator pot fi de natura profesionala si economica, cum ar fi: incapacitatea de adaptare la timp si cu cele mai mici costuri la variatiile mediului economico-social, variabilitatea rezultatului economic, deteriorarea situatiei financiare, in functie de specificul activitatii.

In desfasurarea activitatii persoana fizica utilizeaza predominant bunurile din patrimoniul afacerii.

Veniturile obtinute din profesii liberale desfasurate in Romania, potrivit legii, se considera ca fiind obtinute din Romania, indiferent daca sunt primite din Romania sau din strainatate.

In cazul veniturilor realizate dintr-o activitate desfasurata intr-o forma de organizare cu personalitate juridica constituita potrivit legii speciale si care este supusa regimului transparentei fiscale, venitul distribuit este asimilat venitului net anual din profesii liberale.
In cazul societatii civile cu personalitate juridica constituita potrivit legii speciale si care este supusa regimului transparentei fiscale, potrivit legii, se aplica regulile de determinare a venitului net din activitati independente.

In cazul schimbarii modalitatii de exercitare a unei activitati si/sau transformarii formei de exercitare a acesteia intr-o alta forma, potrivit legislatiei in materie, in timpul anului, venitul net/pierderea se determina separat pentru fiecare perioada in care profesia liberala a fost desfasurata de contribuabil intr-o forma de organizare prevazuta de lege. Venitul net anual/Pierderea anuala inscris/inscrisa in declaratie se determina prin insumarea venitului net inregistrat/pierderii inregistrate in toate perioadele fiscale din anul fiscal in care a avut loc schimbarea si/sau transformarea formei de exercitare a activitatii.

Veniturile din profesii liberale, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, sunt venituri din activitati independente, fiind impozitate in sistem real.

2. INREGISTRAREA FISCALA

Persoanele care obtin venituri din profesii liberale au obligatia depunerii, la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi au sediul de desfasurare a activitatii, ”Declaratiei de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere“ - formularul 070 sau a ”Declaratiei pentru inregistrarea/modificarea in mediu electronic a categoriilor de obligatii fiscale declarative inscrise in vectorul fiscal”- Formularul electronic 700, dupa caz.

In cazul in care activitatea se desfasoara in cadrul unor asocieri sau alte entitati fara personalitate juridica, contribuabilii au obligatia depunerii, la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are asocierea sediul de desfasurare a activitatii, ”Declaratiei de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica” – formularul 010 sau a “Declaratiei pentru inregistrarea/modificarea in mediu electronic a categoriilor de obligatii fiscale declarative inscrise in vectorul fiscal”- Formularul electronic 700, dupa caz.

In urma inregistrarii fiscale, organul fiscal atribuie certificatul de inregistrare fiscala in care se inscrie obligatoriu codul de identificare fiscala Declaratia de inregistrare se completeaza cu ocazia primei inregistrari fiscale, de regula cu ocazia infiintarii si se depune in termen de 30 de zile de la data infiintarii potrivit legii.

2.1. Modificari ulterioare inregistrarii fiscale

Modificarile ulterioare ale datelor din declaratia de inregistrare fiscala trebuie aduse la cunostinta organului fiscal competent, in termen de 15 de zile de la data producerii acestora, prin completarea si depunerea declaratiei de mentiuni, respectiv a formularului 070, a formularului 010 sau a formularului 700, dupa caz.

In cazul modificarilor intervenite in datele declarate initial si inscrise in certificatul de inregistrare fiscala, contribuabilii depun, odata cu declaratia de mentiuni, si certificatul de inregistrare fiscala, in vederea anularii acestuia si eliberarii unui nou certificat. Declaratia de mentiuni este insotita de documente care atesta modificarile intervenite.

2.2. Incetarea calitatii de subiect de drept fiscal

La incetarea calitatii de subiect de drept fiscal, contribuabilii trebuie sa solicite radierea inregistrarii fiscale, prin depunerea unei declaratii de radiere. Declaratia se depune in termen de 30 de zile de la incetarea calitatii de subiect de drept fiscal si trebuie insotita de certificatul de inregistrare fiscala in vederea anularii acestuia.

Declaratiile se depun in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

3. STABILIREA VENITULUI NET ANUAL

Venitul net anual din profesii liberale se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile efectuate in scopul realizarii de venituri.

Contribuabilii care obtin venituri din profesii liberale sunt obligati sa organizeze si sa conduca contabilitatea, cu respectarea reglementarilor in vigoare privind evidenta contabila, si sa completeze registrele si alte documente contabile prevazute de legislatia in materie.

Contribuabilii ale caror venituri sunt determinate in sistem real si care conduc contabilitate in partida simpla pot opta pentru conducerea evidentei contabile pe baza regulilor contabilitatii in partida dubla, potrivit reglementarilor contabile emise in acest sens.

Contribuabilii pentru care determinarea venitului anual se efectueaza in sistem real au obligatia sa completeze Registrul de evidenta fiscala, in vederea stabilirii venitului net anual.

Toate bunurile, drepturile si obligatiile aferente desfasurarii activitatii se inscriu in Registrulinventar si constituie patrimoniul afacerii.
Impozitul anual datorat se stabileste de contribuabili in declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice pentru veniturile realizate in anul fiscal anterior, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual impozabil.
Plata impozitului anual datorat pentru venitul net anual impozabi se efectueaza la bugetul de stat, pana la data de 25 mai, inclusiv, a anului urmator celui de realizare a venitului.

4. CONTRIBUTII SOCIALE OBLIGATORII

Persoanele fizice care realizeaza venituri din profesii liberale atat in Romania, cat si din afara Romaniei, cu respectarea legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, datoreaza contributiile de asigurari sociale si contributiile de asigurari sociale de sanatate.

4.1 Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri din profesii liberale

Persoanele fizice care realizeaza venituri din profesii liberale, din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, datoreaza contributia de asigurari sociale, daca estimeaza pentru anul curent venituri nete a caror valoare cumulata este cel putin egala cu 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice.

Incadrarea in plafonul anual de cel putin 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice se efectueaza prin cumularea veniturilor nete si/sau a normelor anuale de venit din activitati independente, a venitului brut realizat in baza contractelor de activitate sportiva, precum si a veniturilor nete din drepturi de proprietate intelectuala, care se estimeaza a se realiza in anul curent.

Persoanele fizice care nu se incadreaza in plafonul prevazut mai sus pot opta pentru plata contributiei de asigurari sociale pentru anul curent, in conditiile prevazute pentru persoanele care estimeaza ca realizeaza venituri anuale peste nivelul a 12 salarii minime brute pe tara.

Baza anuala de calcul al contributiei de asigurari sociale, in cazul persoanelor care realizeaza veniturile din profesii liberale, din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, o reprezinta venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decat nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere al declaratiei unice.

Nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile din profesii liberale persoanele fizice asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii potrivit legii, precum si persoanele care au calitatea de pensionari.

Contributia de asigurari sociale se calculeaza de catre contribuabili prin aplicarea cotei de contributie de 25% asupra bazei anuale de calcul.

Contribuabilii care in cursul anului fiscal incep sa desfasoare o profesie liberala, iar venitul net, anual, cumulat, din una sau mai multe surse de venituri, estimat a se realiza in anul in curs este cel putin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, recalculat corespunzator numarului de luni ramase pana la sfarsitul anului fiscal, sunt obligati sa depuna declaratia unica in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului si sa declare venitul ales pentru care datoreaza contributia.

Salariul minim brut pe tara garantat in plata este cel in vigoare la data depunerii declaratiei.

Contribuabilii care incep o activitate in luna decembrie depun declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice pana la data de 25 mai, inclusiv, a anului urmator celui de realizare a venitului.

Persoanele fizice care datoreaza contributia si care in cursul anului fiscal se incadreaza in categoria persoanelor exceptate de la plata contributiei, cele care intra in suspendare temporara a activitatii sau isi inceteaza activitatea potrivit legislatiei in materie, depun la organul fiscal competent declaratia unica privind impozitul pe venit si contributii sociale datorate de persoanele fizice, in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, isi recalculeaza contributia datorata si declarata pentru anul in curs si datoreaza, dupa caz, contributia corespunzator plafonului recalculat.

In situatia in care venitul net realizat corespunzator lunilor de activitate este mai mic decat plafonul determinat prin recalculare nu se datoreaza contributia de asigurari sociale.

Persoanele fizice al caror venit estimat se modifica in cursul anului in care se realizeaza veniturile si nu se mai incadreaza in plafonul de 12 salarii minime brute pe tara isi pot modifica contributia datorata prin rectificarea venitului estimat, prin depunerea declaratiei unice, oricand pana la implinirea termenului legal de depunere a acesteia.

Contributia datorata se evidentiaza in Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.

In situatia in care persoanele fizice au estimat pentru anul curent un venit net anual cumulat din veniturile din profesii liberale, din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, mai mic decat nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, iar venitul net anual cumulat realizat este cel putin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la data depunerii declaratiei unice, acestea datoreaza contributia de asigurari sociale si au obligatia depunerii declaratiei unice, pana la data de 25 mai inclusiv, a anului urmator celui de realizare a veniturilor in vederea definitivarii contributiei de asigurari sociale. In declaratie se completeaza venitul ales, care trebuie sa fie cel putin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe tara.

In cazul in care persoanele fizice prevazute mai sus nu depun declaratia unica, baza de calcul al contributiei de asigurari sociale stabilita de organul fiscal din oficiu o reprezinta valoarea a 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul legal de depunere a declaratiei din anul pentru care se datoreaza contributia.

In situatia in care persoanele fizice au estimat pentru anul curent un venit net anual cumulat din veniturile din profesii liberale, din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, cel putin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, iar venitul net anual cumulat realizat este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, nu datoreaza contributia de asigurari sociale, cu exceptia celor care au optat pentru plata contributiei. In acest caz contributia platita nu se restituie, aceasta fiind valorificata la stabilirea elementelor necesare determinarii pensiei, potrivit legii.

 Termenul de plata a contributiei de asigurari sociale este pana la data de 25 mai, inclusiv, a anului urmator celui pentru care se datoreaza contributia.
 

Consulta ghidul complet AICI >>
 

Alte ghiduri realizate de ANAF:

Veniturile realizate din ARENDAREA bunurilor agricole din patrimoniul personal

Ghid fiscal pentru persoanele fizice care au obligatia de declarare a veniturilor realizate din strainatate

Obligatia de raportare a aranjamentelor transfrontaliere. Termene de raportare in anul 2021

Firmele pot acorda parintilor cate 1.500 de lei pentru cheltuielile destinate educatiei


de Ghinea Viorica

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Impozitarea contractelor part-time de la 1 august 2022


Impozitarea contractelor de munca part-time
Paguboasa pentru firma dvs.?

  1.     lamuri contextul legislativ
  2.     face cunoscute exceptiile de la aplicarea legii
  3.     ajuta sa intelegeti ca renuntarea la contractele part time nu este o solutie buna intotdeauna
  4.     arata aspectele avantajoase ale legii
  5.     economisi timpul pentru cunoasterea si aplicarea corecta a legii!

Comandati lucrarea Impozitarea contractelor part-time de la 1 august 2022 pentru decizii rapide si actiuni profitabile bugetului firmei dvs.!

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
profesii liberalecontributii socialedeclaratia unica

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 05 Februarie 2021


Votati articolul "Venituri realizate din profesii liberale 2021. Sunt vizati si contabilii si consultantii fiscali":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Atentie, contabili!
Sistemele e-Factura si e-Transport vin cu noi OBLIGATII fiscale!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X