email
E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Noutati privind Normele metodologice ale Programului IMM Invest. A fost eliminata principala constrangere

Noutati privind Normele metodologice ale Programului IMM Invest. A fost eliminata principala constrangere
imm investnorme metodologiceintreprinderi

In Monitorul Oficial nr. 380 din 12 aprilie 2021 a aparut Hotararea nr. 422/2021 care modifica Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii si a intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie - IMM INVEST ROMANIA, aprobate prin HG nr. 282/2020.

Finantele au anuntat recent ca a fost eliminata principala constrangere a beneficiarilor in accesarea creditelor, si anume lipsa garantiilor si crearea necesarului de lichiditate financiara. Plafonul de garantare pentru acest program, aferent anului 2021, este de 15 mld. lei, din care pentru Subprogramul AGRO IMM Invest plafonul este de 1 mld. lei.

Normele metodologice reglementeaza modalitatea si conditiile de acordare, monitorizare si solutionare a cererilor de plata a garantiilor de stat si de acordare a granturilor.
 

Normele metodologice ale Programului IMM Invest

Articolul I

Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii si a intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie - IMM INVEST ROMANIA, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 282/2020, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 296 din 8 aprilie 2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 1

(1) Prezentele norme metodologice reglementeaza modalitatea si conditiile de acordare, monitorizare si solutionare a cererilor de plata a garantiilor de stat si de acordare a granturilor, prevazute la art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA, precum si pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, de catre Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. - IFN, denumit in continuare FNGCIMM, in calitate de mandatar al statului, prin Ministerul Finantelor, denumit in continuare MF, in favoarea fiecarui beneficiar participant la Programul IMM INVEST, respectiv Subprogramul AGRO IMM INVEST, pentru una dintre urmatoarele categorii de credite garantate, dupa cum urmeaza:

2. La articolul 1, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:

(2^1) Pentru creditele de investitii destinate beneficiarilor eligibili in cadrul Programului IMM INVEST, institutiile de credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor, o perioada de gratie de maximum 18 luni la rambursarea principalului, la inceputul perioadei de creditare. Pentru creditele de investitii destinate beneficiarilor eligibili in cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, la inceputul perioadei de creditare, institutiile de credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor o perioada de gratie de maximum 24 de luni pentru rambursarea principalului, iar rambursarea creditelor se efectueaza in cel putin doua rate pe an.

3. La articolul 1, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(4) In cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program, pentru creditele prevazute la alin. (1), MF plateste granturile reprezentand dobanzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finantarea capitalului de lucru si a creditelor pentru investitii, valoarea comisionului de administrare si valoarea comisionului de risc, in procent de 100%, precum si componenta nerambursabila in valoare de maximum 10% aplicata la valoarea finantarii garantate, acordate beneficiarilor in cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, din bugetul de stat prin bugetul MF - Actiuni generale, de la titlul 55 «Alte transferuri», alineatul 55.01.46 «Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelor de ajutor de stat». Din ajutorul de stat se acopera plata dobanzii datorate de beneficiarii Programului IMM INVEST si/sau ai Subprogramului AGRO IMM INVEST pe o perioada de 8 luni de la data acordarii creditului, valoarea integrala a comisionului de administrare si a comisionului de risc datorat pe intreaga durata de derulare a creditului garantat, precum si componenta nerambursabila in valoare de maximum 10% aplicata la valoarea finantarii garantate, acordate beneficiarilor in cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST.

4. La articolul 1, alineatele (9), (10), (12) si (18) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(9) Institutia de credit va asuma si va transmite FNGCIMM lunar, pana pe data de 7 a lunii curente, pentru luna anterioara, raportarea privind valoarea de plata a grantului - componenta de dobanda, respectiv pana la data de 7 decembrie a anului de utilizare din credit pentru componenta nerambursabila in valoare de maximum 10% aplicata la valoarea finantarii garantate, acordate beneficiarilor in cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST. Formatul raportarilor, modalitatea de asumare a acestora, precum si modul de transmitere catre FNGCIMM sunt agreate si detaliate in conventia de garantare si plata a granturilor incheiata cu institutiile de credit, respectiv in conventia privind implementarea Programului.

(10) Plata ajutorului de stat sub forma de grant reprezentand valoarea cumulata a comisionului de risc, a comisionului de administrare si a dobanzilor se efectueaza pana la data de 30 iunie 2022 inclusiv, in limita bugetului alocat schemei prin Programul «Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelor de ajutor de stat», conform angajamentului legal emis in baza unei decizii de plata a sumelor de virat in contul FNGCIMM, conform prevederilor Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, emisa si transmisa lunar de administratorul schemei. Formatul deciziilor de plata pentru componentele de comisioane si dobanda din grant este prevazut in anexele nr. 1a si 1b la prezentele norme metodologice. Pentru creditele de investitii/creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru destinate beneficiarilor care isi desfasoara activitatea in domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii si sectorului alimentar, plata componentei nerambursabile in valoare de maximum 10% din valoarea finantarii garantate se realizeaza in termen de 1 an de la data solicitarii transmise de FNGCIMM, pe baza Deciziei de plata emise de FNGCIMM. Formatul deciziei de plata pentru componenta nerambursabila este prevazut in anexa nr. 1c la prezentele norme metodologice. Detaliile privind modalitatea si termenele de solicitare a platii grantului de catre beneficiari si institutiile de credit se stabilesc in conventia de garantare si plata a granturilor incheiata cu finantatorii.
.................................................................................................
(12) Plata pentru componentele de comisioane si dobanda din grant se efectueaza in lei, in termen de maximum 10 zile lucratoare, respectiv in termen de 1 an pentru componenta nerambursabila de maximum 10% din valoarea finantarii garantate, dupa caz. Termenele curg de la data inregistrarii online a deciziei de plata emise de catre administratorul schemei, la Registratura generala a MF, pe adresa registratura@mfinante.gov.ro.
.................................................................................................
(18) Formalitatile de inscriere, modificare, reinnoire si radiere a ipotecilor legale imobiliare si/sau mobiliare instituite conform prevederilor art. 8 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 209/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza de catre institutia de credit in/din cartea funciara a imobilelor in/din Registrul National de Publicitate Mobiliara, respectiv in/din registrele de evidenta si publicitate asimilate, dupa caz, in baza contractului de garantare, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 209/2018, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru formalitatile de modificare/radiere a ipotecilor legale imobiliare si/sau mobiliare, institutia de credit trebuie sa obtina acordul expres al FNGCIMM. Ipotecile legale imobiliare si/sau mobiliare asupra activelor finantate prin credit, instituite in favoarea statului roman, reprezentat de MF, si a institutiei de credit, vor avea rangul I pana la finalizarea procedurii de executare silita asupra bunului care face obiectul garantiei. Conditia referitoare la rangul dreptului de ipoteca trebuie sa fie indeplinita inclusiv la data depunerii cererii de plata a garantiei de catre finantator la FNGCIMM. In cazul in care prin Program se finanteaza o investitie imobiliara, iar terenul pe care se construieste activul finantat prin creditul garantat in cadrul Programului se afla in proprietatea beneficiarului, in baza contractului de garantare se instituie ipoteca legala asupra terenului si constructiei viitoare, finantate prin Program, dupa ce, in prealabil, a fost notata autorizatia de construire in cartea funciara a terenului, valabila pana la indeplinirea tuturor obligatiilor beneficiarului fata de finantator si statul roman, urmand ca ipoteca legala de rang I sa se extinda asupra constructiei finalizate.

5. La articolul 1, alineatul (15) se abroga.

6. La articolul 1, dupa alineatul (18) se introduc doua noi alineate, alineatele (18^1) si (18^2), cu urmatorul cuprins:
(18^1) In cazul primirii de catre institutia de credit a comunicarii respingerii cererii de plata a garantiei de la FNGCIMM, in temeiul contractului de garantare, ipotecile legale, precum si celelalte garantii colaterale vor fi consolidate automat si fara alta formalitate in favoarea institutiei de credit cu pastrarea rangului de la data inscrierii initiale, pentru valoarea integrala a obligatiilor financiare datorate conform documentatiei de credit. In acest sens, notarea in cartea funciara a imobilelor si/sau in Registrul National de Publicitate Mobiliara/alte registre de publicitate, dupa caz, se va realiza la solicitarea institutiei de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/conventionale instituite in favoarea statului roman, in baza documentatiei care atesta respingerea cererii de plata a garantiei.

(18^2) Prin exceptie de la prevederile alin. (18) teza a treia, ipotecile legale imobiliare si/sau mobiliare instituite in favoarea statului roman, reprezentat de MF, si a institutiei de credit vor putea avea rang secund in situatia in care ipoteca de rangul I existenta este aferenta unui credit garantat in cadrul Programului IMM INVEST si/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST.

7. La articolul 5, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

(1^1) Dupa aprobarea plafonului total alocat pentru anul 2021 pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST, in vederea acordarii de garantii, FNGCIMM formuleaza propuneri de alocare pro-rata a plafonului de garantare in favoarea institutiilor de credit, in baza solicitarilor formulate de acestea, pe care le transmite MF in vederea aprobarii. In cazul in care valoarea totala a garantiilor care urmeaza sa fie acordate de institutiile de credit depaseste valoarea plafonului total anual, FNGCIMM este autorizat sa formuleze propunerea de realocare cu efectuarea de realocari pro-rata in limita plafonului total aprobat.

8. La articolul 5, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:

(2^1) In cazul institutiilor de credit inscrise in Program, care nu au beneficiat de alocari de plafoane de garantare in anul precedent, FNGCIMM formuleaza propuneri de alocare pro-rata a plafonului de garantare alocat in anul curent, in baza solicitarilor formulate de acestea, pe care le transmite Ministerului Finantelor in vederea aprobarii.

9. La articolul 5, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

(5) Plafonul total alocat pentru derularea Subprogramului AGRO IMM INVEST poate fi suplimentat cu acordul MF, in functie de necesarul de garantare, din plafonul alocat Programului IMM INVEST, in limita plafonului total alocat pentru acordarea de garantii in cadrul acestui Program.

10. La articolul 7, litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

g) acorda finantarile pentru o durata maxima de 72 de luni in cazul creditelor de investitii, inclusiv perioada de gratie, respectiv 36 de luni in cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, cu posibilitatea prelungirii creditelor/liniilor de credit pe o perioada de maximum 36 de luni si esalonarii la rambursare cel putin in ultimele 12 luni de prelungire in conformitate cu art. 6 alin. (7). La solicitarea beneficiarului Subprogramului AGRO IMM INVEST, in cazul creditelor de investitii acordate beneficiarilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii si sectorul alimentar, institutiile de credit acorda o perioada de gratie de maximum 24 de luni pentru rambursarea principalului, iar rambursarea creditelor se poate efectua in cel putin 2 rate pe an.

11. La articolul 8, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(2) Beneficiarii care se incadreaza in categoria intreprinderilor mijlocii sau in categoria intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie sunt eligibili pentru acordarea facilitatilor de credit garantate prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a).

(3) Beneficiarul este eligibil pentru acordarea unui grant in limita plafonului de cumul prevazut la art. 3 alin. (1), alin. (1^1) sau alin. (4) lit. a) din Schema de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA, precum si pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz.

12. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 10

Nu pot fi garantate in cadrul Programului creditele pentru realizarea de investitii si/sau creditele/liniile de credit acordate pentru finantarea unei activitati din urmatoarele sectoare/domenii:

a) intermedieri financiare, cu exceptia activitatilor auxiliare intermedierilor financiare:
6499 - Alte intermedieri financiare n.c.a.;
649 - Alte activitati de intermedieri financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii;
b) asigurari, cu exceptia activitatilor agentilor si brokerilor de asigurare:
Cod CAEN 6430 - Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare;
Cod CAEN 6511 - Activitati de asigurari de viata;
c) tranzactii imobiliare, cu exceptia activitatilor de tranzactii imobiliare realizate de catre agentii imobiliari:
Cod CAEN 6810 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;
d) 920 - Activitati de jocuri de noroc si pariuri;
e) productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope:
f) 110 - Fabricarea bauturilor, cu exceptia clasei 1102 - Fabricarea vinurilor din struguri, 1103 - Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe, 1104 - Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare, 1105 - Fabricarea berii, 1106 - Fabricarea maltului si 1107 - Productia de bauturi racoritoare nealcoolice;
g) 1200 - Fabricarea produselor din tutun;
h) 2540 - Fabricarea armamentului si munitiei;
i) 2051 - Fabricarea explozivilor;
j) 4635 - Comert cu ridicata al produselor din tutun;
4726 - Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate;
k) activitati de investigare si protectie:
803 - Activitati de investigatii;
l) 77 - Activitati de inchiriere si leasing.

13. La articolul 11, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

d) fiecare potential beneficiar aplicant trebuie sa bifeze optiunea pentru Programul IMM INVEST, respectiv Subprogramul AGRO IMM INVEST si sa completeze online datele de identificare, sa ataseze declaratia IMM in format .pdf, completata si semnata pe formatul prevazut in anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, declaratia privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie, precum si optiunea pentru tipul de credit solicitat;

14. La articolul 12 alineatul (3), literele b)-d) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

b) declaratia pe propria raspundere a beneficiarului privind incadrarea in categoria IMM, pe formularele aprobate prin anexele nr. 1 si 2 la Legea nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, declaratia pe propria raspundere a beneficiarului privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie, completata si semnata de beneficiarul finantarii inainte de data solicitarii de garantare de catre institutia de credit;
c) declaratia pe propria raspundere a beneficiarului finantarii garantate, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor de acordare a ajutorului de stat sub forma de grant, a criteriilor de eligibilitate prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a), b) si e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 209/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 209/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, emisa inainte de data solicitarii de garantare de catre institutia de credit;
d) rezultatul consultarii Centralei Riscului de Credit, din care sa rezulte indeplinirea conditiei de eligibilitate prevazute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 209/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, cu ultimele date raportate si disponibile la data solicitarii de garantare, in conformitate cu prevederile Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2012 privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Riscurilor de Credit, cu modificarile si completarile ulterioare;
..................................................................................
f) declaratia unica privind veniturile realizate in Romania, depusa la organele fiscale competente pentru anul 2019, respectiv ultima declaratie fiscala depusa la data solicitarii de garantare, in cazul persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente;

15. La articolul 12 alineatul (3), dupa litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:

h) documentele prin care institutiile de credit au solicitat Centralei Incidentelor de Plati (CIP) initierea procedurii de anulare a incidentelor bancare prevazute la art. II alin. (2) din Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA, precum si pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, cu modificarile ulterioare, in situatia in care acestea au raportat astfel de incidente de plata.

16. La articolul 12 alineatul (4), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

e) rezultatul consultarii bazei de date a MF de catre institutia de credit. In cazul in care valabilitatea documentului transmis de institutia de credit a expirat pana la data aprobarii garantiei, FNGCIMM realizeaza consultarea bazei de date a MF utilizand documentul transmis de institutia de credit conform prevederilor alin. (3) lit. e). In situatia in care solicitantul inregistreaza obligatii fiscale restante si alte creante bugetare administrate de organul fiscal central, astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta se obliga sa le achite din creditul/linia de credit pentru finantarea capitalului de lucru acordata in cadrul programului sau din surse proprii inainte de data solicitarii de garantare. In cazul creditelor de investitii solicitantul nu trebuie sa inregistreze obligatii fiscale restante si alte creante bugetare administrate de organul fiscal central, astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

17. La articolul 12, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(5) Informatiile prevazute la alin. (4) lit. a) si b) pot fi inlocuite de rapoarte obtinute de FNGCIMM de la un furnizor de date financiare integrate cu care FNGCIMM are incheiat un contract de furnizare de servicii financiare. Indeplinirea de catre beneficiar a conditiilor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, se analizeaza conform prevederilor alin. (4) prin raportare la ultimele situatii financiare anuale incheiate si depuse la data solicitarii garantiei, dupa caz. Indeplinirea de catre beneficiar a conditiilor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. c) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, se analizeaza conform prevederilor alin. (4) prin raportare la data solicitarii de garantare.

18. La articolul 12, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(7) In cazul microintreprinderilor/intreprinderilor mici beneficiare de credite/garantii in cadrul Programului IMM INVEST si/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST si care doresc sa acceseze noi credite/garantii pana la limita de 5.000.000 lei pentru capital de lucru, acestea se vor adresa institutiilor de credit pentru acordarea de noi credite, urmand ca institutiile de credit sa transmita la FNGCIMM noi solicitari de garantare cu procent maxim de 80%. Nu se vor intocmi acte aditionale la contractele de garantare existente, pentru garantiile acordate cu un procent de garantare de 90%. Orice majorare/suplimentare a garantiei se considera o noua acordare. In cazul intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie beneficiare de credite/garantii in cadrul Programului IMM INVEST si/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST, institutiile de credit transmit la FNGCIMM solicitarile de garantare cu procent maxim de 80%. Valoarea maxima cumulata a finantarilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar in cadrul acestei facilitati este de 10.000.000 lei. Valoarea maxima a creditelor/liniilor de credit pentru finantarea capitalului de lucru este de 5.000.000 lei, iar pentru creditele de investitii este de 10.000.000 lei.

19. La articolul 12, dupa alineatul (7) se introduc patru noi alineate, alineatele (7^1)-(7^4), cu urmatorul cuprins:

(7^1) In cazul fermierilor definiti conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului si al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, ale caror exploatatii se situeaza pe teritoriul Romaniei, care desfasoara activitati economice si/sau agricole si indeplinesc conditiile de incadrare in categoria intreprinderilor mici si mijlocii prevazute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica procentele de garantare si valorile maxime ale creditelor/liniilor de credit similare IMM-urilor definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.

(7^2) In cazul fermierilor definiti conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013, ale caror exploatatii se situeaza pe teritoriul Romaniei si care desfasoara activitati economice si/sau agricole si se incadreaza in categoria intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie, se aplica procentele de garantare si valorile maxime ale creditelor/liniilor de credit similare intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie.

(7^3) In cazul profesionistilor reglementati la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, si de formele de organizare a profesiilor liberale se aplica procentele de garantare si valorile maxime ale creditelor/liniilor de credit similare IMM-urilor definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.

(7^4) In cazul profesionistilor reglementati la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, si de formele de organizare a profesiilor liberale, dar care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie, se aplica procentele de garantare si valorile maxime ale creditelor/liniilor de credit similare intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie.

20. La articolul 13, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3) Tragerile din finantarea garantata in cadrul Programului vor fi autorizate de catre institutiile de credit la dispozitia beneficiarului dupa inscrierea ipotecilor prevazute la art. 8 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, si a ipotecilor conventionale, daca este cazul, in cartea funciara a imobilelor si/sau in Registrul National de Publicitate Mobiliara, respectiv in registrele de evidenta si publicitate asimilate, in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (18). Institutiile de credit nu vor autoriza trageri din finantarea garantata in cadrul Programului pentru activitatile de comercializare a tutunului si alcoolului care se desfasoara in cadrul codurilor CAEN eligibile care includ aceste activitati. Pentru beneficiarii Subprogramului AGRO IMM INVEST, institutiile de credit vor autoriza trageri din finantarea garantata in cadrul Programului numai pentru codul CAEN pentru finantare mentionat in contractul de garantare si in acordul de finantare. In cazul in care componenta nerambursabila in valoare de maximum 10% aplicata la valoarea finantarii garantate nu este folosita pentru rambursare credit, institutiile de credit vor autoriza folosirea acesteia numai pentru codul CAEN pentru finantare mentionat in contractul de garantare si in acordul de finantare si pentru cheltuielile detaliate in conventia de garantare si plata a granturilor.

21. La articolul 13, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:

(4^1) Atunci cand bunul asupra caruia se va constitui ipoteca legala face parte din patrimoniul de afectatiune al beneficiarilor organizati potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, al fermierilor definiti conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului si al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, ale caror exploatatii se situeaza pe teritoriul Romaniei, sau acestia sunt profesionisti asa cum sunt reglementati la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, cu modificarile ulterioare, si de formele de organizare a profesiilor liberale, contractul de garantare va cuprinde si clauze privind acordul persoanei/persoanelor fizice proprietare a/ale bunului cu privire la instituirea ipotecii legale.

22. La articolul 14, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Articolul 14
(1) Institutia de credit are obligatia de a solicita beneficiarului finantarii garantate asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finantate din credit, potrivit normelor interne proprii, pe toata durata finantarii garantate, la valoarea acceptata de o societate de asigurare, dar nu mai putin decat valoarea de piata a bunului adus in garantie. In caz de nerespectare de catre beneficiar a obligatiei de asigurare a bunului, finantatorul poate proceda la asigurarea acestuia pe cheltuiala proprie si sa recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar in acest scop va avea dreptul de debitare directa a tuturor conturilor beneficiarului deschise la finantator in baza unei conventii incheiate intre beneficiar si finantator.

(2) Dreptul la despagubirile rezultate din politele de asigurare incheiate este cesionat/ipotecat in favoarea institutiei de credit si statului roman, prin MF, proportional cu procentul de garantare. In situatia in care ipoteca imobiliara si/sau mobiliara ce se constituie in vederea garantarii creditului aprobat in cadrul Programului IMM INVEST si/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST este o garantie colaterala, respectiv ipoteca conventionala si nu este de prim rang, dreptul la despagubirile rezultate din polita de asigurare sunt cesionate in favoarea institutiei de credit si a statului roman, prin MF, proportional cu procentul de garantare, calculat la valoarea acceptata in garantie comunicata de institutia de credit prin solicitarea de garantare.

23. La articolul 16 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

b) declaratia beneficiarului pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM, al carei model este prevazut in anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, completata si semnata de beneficiarul finantarii inainte de data solicitarii garantiei de catre institutia de credit;

24. La articolul 16, alineatele (2), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(2) In cazul prelungirii garantiei pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru, cu mentinerea sau diminuarea valorii garantiei, se va verifica exclusiv incadrarea beneficiarului in categoria IMM sau a intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie si, dupa caz, respectarea valorii maxime a ajutorului de stat pe perioada de derulare a schemei de ajutor de stat.
.................................................................................................
(4) In toate cazurile, solicitarea de prelungire a garantiei se transmite FNGCIMM de catre institutia de credit, dupa aprobarea prelungirii finantarii de catre structurile sale competente. Solicitarea se formuleaza in temeiul conventiei de garantare si plata a granturilor incheiate cu institutia de credit si este transmisa la FNGCIMM cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de scadenta finala a finantarii pentru care se solicita prelungirea.

(5) In cazul in care institutia de credit aproba modificari ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garantiilor constituite si solicita eliberarea/inlocuirea garantiilor accesorii finantarii garantate, in conditiile pastrarii gradului minim de acoperire a creditului cu garantii de cel putin 100% pentru creditele de investitii, aceasta are obligatia de a solicita acordul expres al FNGCIMM si de a obtine confirmarea prealabila a acestuia pentru operatiune sub sanctiunea respingerii cererii de plata a garantiei. Solicitarea transmisa Fondului va fi insotita de hotararea institutiei de credit de aprobare a modificarii contractului de credit, de documentele care au stat la baza adoptarii acesteia inainte de implementarea acestei hotarari, dupa caz, precum si de informatii privind valoarea admisa in garantie pentru garantiile colaterale propuse in schimbul celor pentru care se solicita eliberarea.

25. La articolul 16, dupa alineatul (7) se introduc trei noi alineate, alineatele (7^1)-(7^3), cu urmatorul cuprins:

(7^1) Institutia de credit are obligatia de a notifica FNGCIMM, prin anexele de raportare lunare la conventiile incheiate cu institutiile de creditare, modificarea conditiilor initiale prevazute in contractul de garantare referitoare la:

a) diminuarea valorii garantiei, ca urmare a neutilizarii integrale a finantarii aprobate a liniilor de credit, precum si dupa expirarea perioadei de realizare a investitiei in cazul creditelor de investitii, inclusiv in cazul rambursarilor partiale anticipate in interiorul perioadei de valabilitate a garantiei. In cazul finantarilor a caror rambursare se face in baza unui grafic, nu este necesara notificarea FNGCIMM, prin raportare conform anexelor lunare;
b) fuziuni/divizari in care este implicat beneficiarul finantarii, schimbarea actionariatului, modificarile privind sediul social, prin notificare letrica/electronica, in cazul in care acestea au fost identificate de catre finantator, ca urmare a declaratiei beneficiarului.

(7^2) Institutia de credit are obligatia de a solicita FNGCIMM, prin adresa letrica/electronica, modificarea conditiilor initiale prevazute in contractul de garantare referitoare la:

a) modificarea procentului de garantare ca urmare a diminuarii finantarii, cu incadrarea in prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) suplimentarea/modificarea garantiilor initiale cu incadrarea in prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

(7^3) Pentru modificarile mentionate la alin. (7^2) se va intocmi act aditional la contractul de garantare de catre FNGCIMM.
26. La articolul 17, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Se acorda FNGCIMM un mandat special, in vederea emiterii acordului privind modificarea/radierea din cartea funciara/Registrul National de Publicitate Mobiliara atat a ipotecilor legale imobiliare si/sau mobiliare prevazute la art. 8 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 209/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 1 alin. (17) si (18) din prezentele norme metodologice, cat si a ipotecilor conventionale constituite de beneficiarul finantarii in vederea garantarii creditului. Mandatul special se acorda prin contractul de garantare atat pentru ipotecile individualizate potrivit prevederilor art. 19, alin. (2) din prezentele norme metodologice, cat si pentru ipotecile conventionale in care statul roman are calitatea de co-creditor.

27. La articolul 17, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:

(3) Se acorda FNGCIMM un mandat special, in vederea emiterii acordului pentru incheierea unui contract de inchiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atat garantii conventionale, cat si ipoteci legale, numai dupa ce institutia de credit a analizat si a emis acordul sau pentru aceeasi solicitare si doar in conditiile in care aceasta se asigura ca prin operatiune nu este afectata posibilitatea statului roman prin MF de a recupera creanta.

(4) Se acorda FNGCIMM un mandat special, in vederea emiterii acordului cu privire la lucrarile de interventie si/sau extindere, pentru care este necesara emiterea autorizatiei de construire, privind bunul asupra caruia a fost instituita ipoteca legala imobiliara, respectiv ipoteca conventionala, incluzand spre exemplificare, dar fara a se limita la acestea, dezmembrari, extinderi, modificari structurale, modificari ale destinatiei partilor comune, superficii privind utilitatile publice, precum si orice alte modificari care, desi nu necesita obtinerea unei autorizatii de construire, se inscriu in cartea funciara. Beneficiarii Programului IMM INVEST si/sau ai Subprogramului AGRO IMM INVEST au obligatia de a efectua orice lucrare de interventie si/sau extindere in conditiile legii si de a efectua inregistrarile corespunzatoare in cartea funciara si sub conditia extinderii ipotecii asupra amelioratiunilor efectuate, ulterior instituirii ipotecilor.

28. La articolul 20, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 20
(1) Beneficiarul creditului efectueaza trageri din linia de credit pentru finantarea cheltuielilor aferente capitalului de lucru necesar in vederea desfasurarii activitatii fara sa depaseasca valoarea liniei de credit aprobate. Institutia de credit autorizeaza tragerile din plafon aferente primei utilizari a creditului/primei utilizari integrale a liniei de credit, cu respectarea destinatiilor prevazute la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 209/2018, cu modificarile si completarile ulterioare. Beneficiarul creditului nu va efectua trageri din linia de credit pentru activitatile de comercializare a tutunului si alcoolului care se desfasoara in cadrul codurilor CAEN eligibile care includ aceste activitati. Pentru beneficiarii Subprogramului AGRO IMM INVEST, institutiile de credit vor autoriza trageri din finantarea garantata in cadrul Programului numai pentru codul CAEN pentru finantare mentionat in contractul de garantare si in acordul de finantare. In cazul in care beneficiarul nu foloseste componenta nerambursabila in valoare de maximum 10% aplicata la valoarea finantarii garantate pentru rambursare credit, institutiile de credit vor autoriza folosirea acesteia numai pentru codul CAEN pentru finantare mentionat in contractul de garantare si in acordul de finantare pentru cheltuielile detaliate in Conventia de garantare si plata a granturilor.

29. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 28

Anexele nr. 1a-1c si nr. 2 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

30. Anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii si a intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie - IMM INVEST ROMANIA se modifica si se inlocuieste cu anexele nr. 1a-1c, al caror continut este prevazut in anexele nr. 1-3 la prezenta hotarare.

Articolul II

(1) Prevederile prezentei hotarari se aplica si solicitarilor de acordare a creditelor garantate in cadrul Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii si a intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie - IMM INVEST ROMANIA depuse pana la data de 31 decembrie 2020 si aflate in curs de solutionare.

(2) Dispozitiile art. 1 alin. (18) si (18^1) din normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA, aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 282/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, se aplica si pentru garantiile acordate in cadrul programului anterior intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Articolul III

Hotararea Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii si a intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie - IMM INVEST ROMANIA, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 296 din 8 aprilie 2020, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
 

Anexa nr. 1

(Anexa nr. 1a la normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 282/2020)
Nr. ......................
Data .....................

DECIZIE DE PLATA
a sumelor de virat in contul FNGCIMM, conform prevederilor
Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor
in contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19


Catre Ministerul Finantelor
Directia generala ajutor de stat

In temeiul art. 5 din Schema de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobata prin Ordonanta de urgenta nr. 42/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 75/2020, cu modificarile si completarile ulterioare,
va solicitam plata ajutorului de stat in cadrul Programului IMM INVEST ROMANIA, in suma de .............. lei, stabilit de FNGCIMM, in calitate de administrator al schemei pentru luna .........., reprezentand valoarea dobanzilor aferente creditelor contractate de IMM-uri .......... si a comisioanelor de administrare, conform urmatorului centralizator.
Centralizatorul sumelor de virat in contul FNGCIMM

Nr. crt.

Instituție de credit

Valoare totală grant, din care:

Componenta de dobândă

Componenta comision de administrare

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

...

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

Fata de cele de mai sus, va rugam sa virati suma de .......................... in contul nostru curent nr. ................., deschis la ....................................... .

Director general,
.........................


Anexa nr. 2
(Anexa nr. 1b la normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 282/2020)
Nr. ......................
Data .....................
 

DECIZIE DE PLATA
a sumelor de virat in contul FNGCIMM conform prevederilor
Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor
in contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19

 

 

Catre Ministerul Finantelor
Directia generala ajutor de stat

In temeiul art. 5 din Schema de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobata prin Ordonanta de urgenta nr. 42/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 75/2020, cu modificarile si completarile ulterioare,
va solicitam plata ajutorului de stat in cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, in suma de .............. lei, stabilit de FNGCIMM, in calitate de administrator al schemei pentru luna .........., reprezentand valoarea dobanzilor aferente creditelor contractate de IMM-uri .......... si a comisioanelor de administrare, conform urmatorului centralizator.
Centralizatorul sumelor de virat in contul FNGCIMM

Nr. crt.

Instituție de credit

Valoare totală grant, din care:

Componenta de dobândă

Componenta comision de administrare

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

...

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

Total

 

 


Fata de cele de mai sus, va rugam sa virati suma de .......................... in contul nostru curent nr. ..................., deschis la .................................................. .

Director general,
.........................


Anexa nr. 3
(Anexa nr. 1c la normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 282/2020)
Nr. ......................
Data .....................

 

DECIZIE DE PLATA
a sumelor de virat in contul FNGCIMM conform prevederilor
Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor
in contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19

 

 

Catre Ministerul Finantelor
Directia generala ajutor de stat

In temeiul art. 5 din Schema de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobata prin Ordonanta de urgenta nr. 42/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 75/2020, cu modificarile si completarile ulterioare,
va solicitam plata ajutorului de stat in cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, in suma de .............. lei, stabilit de FNGCIMM, in calitate de administrator al schemei pentru luna .........., reprezentand valoarea componentei grant nerambursabil, conform urmatorului centralizator.
Centralizatorul sumelor de virat in contul FNGCIMM

Nr. crt.

Instituție de credit

Valoare totală grant, din care:

Componenta grant nerambursabil

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

n

 

 

 

 

Total

 

 


Fata de cele de mai sus, va rugam sa virati suma de .......................... in contul nostru curent nr. ................., deschis la ...................................................... .

Director general,
.........................


de Ghinea Viorica

NOUTATI Contabile 2024

Manualul de Inventariere a fost actualizat cu Legea 296/2023 si OMFP 1447/2023!


 ATENTIE!

Acum exista reguli noi privind procedura de inventariere, introduse de:

  • Codul fiscal
  • OMFP 3067/2018
  • Legea 163/2018 care permite distribuirea de dividende pe parcursul anului
  • OMFP 3103/2017
  • Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
  • OMFP 1447/2023 pentru modificarea si completarea unor reglementari privind documentele financiar-contabile

  Explicatii complete gasiti in ghidul Manualul de inventariere. Societati comerciale. PFA. ONG.

...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
imm investnorme metodologiceintreprinderi


Data aparitiei: 14 Aprilie 2021

Votati articolul "Noutati privind Normele metodologice ale Programului IMM Invest. A fost eliminata principala constrangere":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X