email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Codul fiscal 2010 introdus prin OUG 109 pe 2009

codul fiscalcodul fiscal 2010tvaaccizeimpozitul pe profitimpozitul pe venitougoug 109

Incepand cu anul 2010, TVA, impozitul pe profit si pe venit, precum si accizele vor fi modificate, potrivit Ordonantei de Urgenta nr. 109/2009 pentru modificarea Codului Fiscal.

Pentru informarea dvs., va prezentam in cele ce urmeaza textul integral al OUG 109/2009:

Ordonanta de urgenta nr. 109 din 07/10/2009 (Ordonanta de urgenta 109/2009) pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Publicat in Monitorul Oficial nr. 689 din 13/10/2009

Avand in vedere obligatia adoptarii si publicarii pana la 1 ianuarie 2010 a actelor cu putere de lege cu privire la transpunerea in legislatia nationala a:

************************************************************************************
Serviciul INFOTEL, de care veti beneficia GRATUIT in calitate de abonat, va pune in legatura directa cu specialistii nostri in contabilitate, taxe si impozite, autori ai lucrarii Consilier - Taxe si Impozite pentru Contabili 2009-2010. Astfel, veti primi consultanta specializata ori de cate ori aveti nevoie.

...clic aici pentru detalii
************************************************************************************

   - Directivei 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor si de abrogare a Directivei 92/12/CEE si implicit a actelor administrative necesare pentru conformarea cu reglementarile comunitare in domeniu;
   - Directivei 2008/8/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste locul de prestare a serviciilor, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2010;
   - Directivei 2008/9/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoarea adaugata, prevazuta in Directiva 2006/112/CE, catre persoane impozabile stabilite in alt stat membru decat statul membru de rambursare, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2010;
   - Directivei 2008/117/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, in vederea combaterii fraudei fiscale legate de operatiunile intracomunitare, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2010;
   - Directivei 90/434/CEE din 23 iulie 1990 privind regimul fiscal comun care se aplica fuziunilor, scindarilor, cesionarii de active si schimburilor de actiuni intre societatile din diferite state membre, amendata prin Directiva 2005/19/CE, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2010,
    in considerarea faptului ca este necesar a se respecta angajamentul luat de Romania fata de Comisia Europeana de a modifica legislatia nationala pana la data de 31 decembrie 2009, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2010, in sensul eliminarii accizelor stabilite in cota procentuala pentru respectarea dreptului comunitar in ceea ce priveste regulile de impozitare, precum si al eliminarii unor informatii din factura impuse de legislatia nationala care contravin prevederilor Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, pentru evitarea declansarii procedurii de infringement,

    de asemenea, avand in vedere obligatia statelor membre de a comunica fara intarziere Comisiei Europene textele actelor normative, impreuna cu tabelele de concordanta fata de dispozitiile noilor directive privind TVA si regimul general al accizelor,
    tinand seama ca Romania se numara printre statele membre initiatoare ale sistemului informatizat privind monitorizarea si controlul deplasarii intracomunitare de produse accizabile in regim suspensiv de accize, sistem obligatoriu a fi functional la momentul aplicarii prevederilor noii directive privind regimul general al accizelor,
    avand in vedere necesitatea perfectionarii continue a legislatiei fiscale, precum si necesitatea promovarii unor modificari ca urmare a solicitarilor mediului de afaceri,
    tinand seama de faptul ca procedurile parlamentare pentru aprobarea unei legi nu permit adoptarea in timp util, sub forma unui proiect de lege, a transpunerii directivelor europene,
    avand in vedere ca pe baza legislatiei care transpune directivele europene vor fi elaborate procedurile necesare aplicarii acestora de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si, in principal, a sistemelor VIES, pentru declararea serviciilor intracomunitare si interconectarea cu celelalte state membre, a sistemului informatizat special pentru accize - EMCS, a portalului electronic necesar aplicarii Directivei 2008/9/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 privind rambursarile de TVA catre persoane nestabilite in Romania si pentru operatorii economici din Romania care solicita rambursarea TVA din alte state membre in care nu sunt stabiliti,
    luand in considerare ca neadoptarea si nepublicarea pana la 31 decembrie 2009 a actelor cu putere de lege cu privire la transpunerea in legislatia nationala a directivelor mentionate conduc la:
   - declansarea procedurii de infringement de catre Comisia Europeana impotriva Romaniei pentru netranspunerea in termenul legal a prevederilor directivelor in domeniul fiscal cu aplicabilitate de la data de 1 ianuarie 2010;
   - imposibilitatea operatorilor intracomunitari care opereaza pe teritoriul Romaniei de a duce la indeplinire toate obligatiile ce deriva din noile prevederi legale, ca urmare a modificarii substantiale a acquis-ului comunitar;

   - imposibilitatea elaborarii in timp util a legislatiei secundare, cu consecinte negative asupra mediului de afaceri, in ceea ce priveste managementul financiar si planul afacerilor,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

   Art. I. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. La articolul 5, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Ordinele si instructiunile pentru aplicarea unitara a prezentului cod se emit de ministrul finantelor publice si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Ordinele si instructiunile referitoare la proceduri de administrare a impozitelor si taxelor reglementate de prezentul cod, datorate bugetului general consolidat, se emit de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
   2. La articolul 7 alineatul (1), punctul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "12. dividend - o distribuire in bani sau in natura, efectuata de o persoana juridica unui participant la persoana juridica, drept consecinta a detinerii unor titluri de participare la acea persoana juridica, exceptand urmatoarele:
    a) o distribuire de titluri de participare suplimentare care nu modifica procentul de detinere a titlurilor de participare ale oricarui participant la persoana juridica;

    b) o distribuire efectuata in legatura cu dobandirea/rascumpararea titlurilor de participare proprii de catre persoana juridica, ce nu modifica pentru participantii la persoana juridica respectiva procentul de detinere a titlurilor de participare;
    c) o distribuire in bani sau in natura, efectuata in legatura cu lichidarea unei persoane juridice;
    d) o distribuire in bani sau in natura, efectuata cu ocazia reducerii capitalului social constituit efectiv de catre participanti;
    e) o distribuire de prime de emisiune, proportional cu partea ce ii revine fiecarui participant.
    Se considera dividend din punct de vedere fiscal si se supune aceluiasi regim fiscal ca veniturile din dividende:
    - suma platita de o persoana juridica pentru bunurile sau serviciile achizitionate de la un participant la persoana juridica peste pretul pietei pentru astfel de bunuri si/sau servicii, daca suma respectiva nu a facut obiectul impunerii la primitor cu impozitul pe venit sau pe profit;
    - suma platita de o persoana juridica pentru bunurile sau serviciile furnizate in favoarea unui participant la persoana juridica, daca plata este facuta de catre persoana juridica in folosul personal al acestuia."
   3. La articolul 7 alineatul (1), punctul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "24. persoana juridica romana - orice persoana juridica care a fost infiintata in conformitate cu legislatia Romaniei;".

   4. La articolul 7 alineatul (1), dupa punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 241, cu urmatorul cuprins:
    "241. persoana juridica infiintata potrivit legislatiei europene - orice persoana juridica constituita in conditiile si prin mecanismele prevazute de reglementarile europene;".
   5. La articolul 7 alineatul (1), punctul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "25. persoana juridica straina - orice persoana juridica care nu este persoana juridica romana si orice persoana juridica infiintata potrivit legislatiei europene care nu are sediul social in Romania;".
   6. La articolul 7 alineatul (1), punctul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "29. rezident - orice persoana juridica romana, orice persoana juridica straina avand locul de exercitare a conducerii efective in Romania, orice persoana juridica cu sediul social in Romania, infiintata potrivit legislatiei europene, si orice persoana fizica rezidenta;".
   7. La articolul 7 alineatul (1), dupa punctul 31 se introduce un nou punct, punctul 311, cu urmatorul cuprins:
    "311. titlu de valoare - orice valori mobiliare, titluri de participare la un fond deschis de investitii sau alt instrument financiar, calificat astfel de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si partile sociale;".
   8. La articolul 7 alineatul (1) punctul 33, literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    "a) pentru active si pasive, altele decat cele mentionate la lit. b) si c) - valoarea de inregistrare in patrimoniu, potrivit reglementarilor contabile;
    b) pentru titlurile de participare/valoare - valoarea de achizitie sau de aport, utilizata pentru calculul castigului sau al pierderii, in intelesul impozitului pe venit ori al impozitului pe profit;".
   9. La articolul 8, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Un sediu permanent presupune un loc de conducere, sucursala, birou, fabrica, magazin, atelier, precum si o mina, un put de titei sau gaze, o cariera sau alte locuri de extractie a resurselor naturale, precum si locul in care continua sa se desfasoare o activitate cu activele si pasivele unei persoane juridice romane care intra intr-un proces de reorganizare prevazut la art. 271."
   10. La articolul 8, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul 71, cu urmatorul cuprins:
    "(71) Persoanele juridice romane beneficiare ale unor prestari de servicii de natura activitatilor de lucrari de constructii, montaj, supraveghere, consultanta, asistenta tehnica si orice alte activitati, executate de persoane juridice straine sau fizice nerezidente pe teritoriul Romaniei, au obligatia sa inregistreze contractele incheiate cu acesti parteneri la organele fiscale competente, potrivit procedurii instituite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Contractele incheiate de persoane juridice romane cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente pentru activitati desfasurate in afara teritoriului Romaniei nu fac obiectul inregistrarii potrivit prezentelor dispozitii. Pentru incadrarea ca sediu permanent a unui santier de constructii sau a unui proiect de constructie, ansamblu ori montaj sau a activitatilor de supraveghere legate de acestea si a altor activitati similare, se va avea in vedere data de incepere a activitatii din contractele incheiate cu persoanele juridice romane beneficiare sau orice alte informatii ce probeaza inceperea activitatii. Perioadele consumate pentru realizarea unor contracte conexe care sunt legate in mod direct cu primul contract ce a fost executat se adauga la perioada care s-a consumat la realizarea contractului de baza."

   11. La articolul 11, alineatul (1 2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(12) De asemenea, nu sunt luate in considerare de autoritatile fiscale tranzactiile efectuate cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Procedura de declarare a contribuabililor inactivi va fi stabilita prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Ordinul si lista contribuabililor declarati inactivi se comunica contribuabililor carora le sunt destinate si persoanelor interesate, prin afisarea pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."
   12. La articolul 13, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
    "f) persoanele juridice cu sediul social in Romania, infiintate potrivit legislatiei europene."
   13. La articolul 14, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "a) in cazul persoanelor juridice romane si al persoanelor juridice cu sediul social in Romania, infiintate potrivit legislatiei europene, asupra profitului impozabil obtinut din orice sursa, atat din Romania, cat si din strainatate;".
   14. La articolul 20, literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "b) diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare, inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare, precum si diferentele favorabile de valoare rezultate din evaluarea titlurilor de participare si a obligatiunilor emise pe termen lung, efectuata potrivit reglementarilor contabile. Acestea sunt impozabile la data transmiterii cu titlu gratuit, a cesionarii, a retragerii, a lichidarii investitiilor financiare, precum si la data retragerii capitalului social la persoana juridica la care se detin titlurile de participare;
    c) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile, precum si veniturile din restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere pentru care nu s-a acordat deducere;".

   15. La articolul 21 alineatul (3), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "c) cheltuielile sociale, in limita unei cote de pana la 2%, aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legiinr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare. Intra sub incidenta acestei limite, cu prioritate, ajutoarele pentru nastere, ajutoarele pentru inmormantare, ajutoarele pentru boli grave sau incurabile si protezele, precum si cheltuielile pentru functionarea corespunzatoare a unor activitati ori unitati aflate in administrarea contribuabililor: gradinite, crese, servicii de sanatate acordate in cazul bolilor profesionale si al accidentelor de munca pana la internarea intr-o unitate sanitara, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, camine de nefamilisti, pentru scolile pe care le au sub patronaj, precum si alte cheltuieli efectuate in baza contractului colectiv de munca. In cadrul acestei limite, pot fi deduse si cheltuielile reprezentand: tichete de cresa acordate de angajator in conformitate cu legislatia in vigoare, cadouri in bani sau in natura oferite copiilor minori si salariatilor, cadouri in bani sau in natura acordate salariatelor, costul prestatiilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul pentru salariatii proprii si pentru membrii de familie ai acestora, ajutoare pentru salariatii care au suferit pierderi in gospodarie si contributia la fondurile de interventie ale asociatiei profesionale a minerilor, ajutorarea copiilor din scoli si centre de plasament;".
   16. La articolul 21 alineatul (4), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "b) dobanzile/majorarile de intarziere, amenzile, confiscarile si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane/straine, potrivit prevederilor legale;".
   17. La articolul 21 alineatul (4), litera p) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "p) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legiinr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente in limita minima precizata mai jos:
    1. 30/00 din cifra de afaceri;
    2. 20% din impozitul pe profit datorat.
    In limitele respective se incadreaza si cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, in scopul constructiei de localuri, al dotarilor, achizitiilor de tehnologie a informatiei si de documente specifice, finantarii programelor de formare continua a bibliotecarilor, schimburilor de specialisti, a burselor de specializare, a participarii la congrese internationale;"
   18. La articolul 22, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Contribuabilii autorizati sa desfasoare activitate in domeniul exploatarii zacamintelor naturale sunt obligati sa inregistreze in evidenta contabila si sa deduca provizioane pentru refacerea terenurilor afectate si pentru redarea acestora in circuitul economic, silvic sau agricol, in limita unei cote de 1% aplicate asupra diferentei dintre veniturile inregistrate in legatura cu realizarea si vanzarea zacamintelor naturale si cheltuielile efectuate cu extractia, prelucrarea si livrarea acestora, pe toata durata de functionare a exploatarii zacamintelor naturale."
   19. La articolul 23, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In conditiile in care gradul de indatorare a capitalului este peste trei, cheltuielile cu dobanzile si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar, aferente imprumuturilor luate in calcul la determinarea gradului de indatorare, sunt nedeductibile. Acestea se reporteaza in perioada urmatoare, in conditiile alin. (1), pana la deductibilitatea integrala a acestora."

   20. La articolul 24 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "b) are o valoare fiscala mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului, la data intrarii in patrimoniul contribuabilului;".
   21. La articolul 24, alineatul (5) se abroga.
   22. La articolului 24, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(7) In cazul metodei de amortizare liniara, amortizarea se stabileste prin aplicarea cotei de amortizare liniara la valoarea fiscala de la data intrarii in patrimoniul contribuabilului a mijlocului fix amortizabil."
   23. La articolul 24 alineatul (9), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "a) pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depasi 50% din valoarea fiscala de la data intrarii in patrimoniul contribuabilului a mijlocului fix;".
   24. La articolul 24, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(10) Cheltuielile aferente achizitionarii de brevete, drepturi de autor, licente, marci de comert sau fabrica si alte imobilizari necorporale recunoscute din punct de vedere contabil, cu exceptia cheltuielilor de constituire si a fondului comercial, precum si cheltuielile de dezvoltare care din punct de vedere contabil reprezinta imobilizari necorporale se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, dupa caz. Cheltuielile aferente achizitionarii sau producerii programelor informatice se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara pe o perioada de 3 ani. Pentru brevetele de inventie se poate utiliza si metoda de amortizare degresiva sau accelerata."

   25. La articolul 24, alineatul (15) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(15) Pentru mijloacele fixe amortizabile, deducerile de amortizare se determina fara a lua in calcul amortizarea contabila. Castigurile sau pierderile rezultate din vanzarea ori din scoaterea din functiune a acestor mijloace fixe se calculeaza pe baza valorii fiscale a acestora, diminuata cu amortizarea fiscala. Pentru mijloacele fixe cu valoarea contabila evidentiata in sold la data de 31 decembrie 2003, amortizarea se calculeaza in baza valorii ramase neamortizata, pe durata normala de utilizare ramasa, folosindu-se metodele de amortizare aplicate pana la aceasta data."
   26. La articolul 24, alineatul (17) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(17) In cazul unei imobilizari corporale care la data intrarii in patrimoniu are o valoare fiscala mai mica decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului, contribuabilul poate opta pentru deducerea cheltuielilor aferente imobilizarii sau pentru recuperarea acestor cheltuieli prin deduceri de amortizare, potrivit prevederilor prezentului articol."
   27. La articolul 27 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "a) contributiile nu sunt transferuri impozabile in intelesul prevederilor prezentului titlu;".
   28. La articolul 271, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Prevederile prezentului articol se aplica:
    a) operatiunilor de fuziune, divizare, divizare partiala, transferurilor de active si schimburilor de actiuni in care sunt implicate societati din doua sau mai multe state membre;

    b) transferului sediului social al unei societati europene din Romania in alt stat membru, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2.157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul societatii europene (SE), in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societatii cooperative europene (SCE)."
   29. La articolul 271 alineatul (3), dupa punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 13, cu urmatorul cuprins:
    "13. transferul sediului social inseamna o operatiune prin care o societate europeana sau o societate cooperativa europeana, fara sa se lichideze ori fara sa creeze o societate noua, isi transfera sediul social din Romania intr-un alt stat membru."
   30. La articolul 271, dupa alineatul (10) se introduc doua noi alineate, alineatele (10 1) si (10 2), cu urmatorul cuprins:
    "(101) In cazul in care activele si pasivele societatii cedente din Romania transferate intr-o operatiune de fuziune, divizare, divizare partiala sau transfer de active includ si activele si pasivele unui sediu permanent situat intr-un alt stat membru, inclusiv in statul membru in care este rezidenta societatea beneficiara, dreptul de impozitare a sediului permanent respectiv revine statului membru in care este situata societatea beneficiara.
    (102) Reguli aplicabile in cazul transferului sediului social al unei societati europene sau al unei societati cooperative europene:
    a) atunci cand o societate europeana sau o societate cooperativa europeana transfera sediul social din Romania intr-un alt stat membru, acest transfer al sediului social nu reprezinta transfer impozabil pentru plusvaloarea calculata ca diferenta intre pretul de piata al elementelor din activ si pasiv transferate si valoarea lor fiscala, pentru acele active si pasive ale societatii europene ori societatii cooperative europene, care raman efectiv integrate unui sediu permanent al societatii europene sau al societatii cooperative europene in Romania si care contribuie la generarea profitului ori pierderii luate in calcul din punct de vedere fiscal;

    b) transferul este neimpozabil numai daca societatile europene sau societatile cooperative europene calculeaza amortizarea si orice castiguri sau pierderi aferente activelor si pasivelor care raman efectiv integrate unui sediu permanent ca si cum transferul sediului social nu ar fi avut loc;
    c) provizioanele sau rezervele care anterior transferului sediului social au fost deduse din baza impozabila de catre societatile europene ori societatile cooperative europene si care nu provin de la sediile permanente din strainatate pot fi preluate, in aceleasi conditii de deducere, de catre sediul permanent din Romania al societatii europene sau al societatii cooperative europene;
    d) referitor la operatiunile mentionate la alin. (2) lit. b), in situatia in care o societate europeana sau o societate cooperativa europeana inregistreaza pierdere fiscala, determinata potrivit prezentului titlu, aceasta nu se recupereaza de catre sediul permanent al societatii europene sau al societatii cooperative europene situat in Romania;
    e) transferul sediului social al societatilor europene sau al societatilor cooperative europene nu trebuie sa dea nastere impozitarii venitului, profitului sau plusvalorii actionarilor."
   31. Dupa articolului 28 se introduce un nou articol, articolul 281, cu urmatorul cuprins:
    "Reguli generale aplicabile persoanelor juridice cu sediul in Romania, infiintate potrivit legislatiei europene
    Art. 281. - Prevederile referitoare la persoana juridica romana ale art. 13 lit. d) si e), art. 14 lit. d) si e), art. 20 lit. a), art. 201 alin. (1)-(3), art. 23 alin. (7), art. 27 alin. (2)-(5), art. 28 alin. (3) si (4), art. 30 alin. (1), (11), (3) si (4), art. 31 alin. (1) si (3), precum si ale art. 36 se aplica, in aceleasi conditii si situatii, si persoanelor juridice cu sediul in Romania, infiintate potrivit legislatiei europene."
   32. La articolul 30, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), in cazul veniturilor prevazute la alin. (1) obtinute de persoanele juridice straine, obligatia de a calcula, retine, declara si vira impozitul pe profit revine cumparatorului atunci cand cumparatorul este o persoana juridica romana sau o persoana juridica straina care are un sediu permanent inregistrat fiscal in Romania la momentul tranzactiei."

   33. La articolul 34, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(4) Organizatiile nonprofit au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit anual, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.
    (5) Contribuabilii care obtin venituri majoritar din cultura cerealelor si a plantelor tehnice, pomicultura si viticultura au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit anual, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul."
   34. La articolul 34, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(11) Contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. b), care definitiveaza pana la data de 25 februarie inchiderea exercitiului financiar anterior, depun declaratia anuala de impozit pe profit si platesc impozitul pe profit aferent anului fiscal incheiat, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator."
   35. La articolul 35, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 35. - (1) Contribuabilii au obligatia sa depuna o declaratie anuala de impozit pe profit pana la data de 25 aprilie inclusiv a anului urmator, cu exceptia contribuabililor prevazuti la art. 34 alin. (4), (5), (11), care depun declaratia anuala de impozit pe profit pana la termenele prevazute in cadrul acestor alineate."
   36. La articolul 36, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Impozitul pe dividende care trebuie retinut se declara si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se plateste dividendul. In cazul in care dividendele distribuite nu au fost platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plateste pana la data de 25 ianuarie a anului urmator."


   37. La articolul 48, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 48. - (1) Venitul net din activitati independente se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla, cu exceptia prevederilor art. 49 si 50."
   38. La articolul 48 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "c) castigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate intr-o activitate independenta, inclusiv contravaloarea bunurilor ramase dupa incetarea definitiva a activitatii, cu exceptia reorganizarilor, cand se pastreaza destinatia bunurilor;".
   39. La articolul 48 alineatul (5), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera f 1), cu urmatorul cuprins:
    "f1) cheltuielile reprezentand tichetele de vacanta acordate de angajatori, potrivit legii;".
   40. La articolul 48 alineatul (5), litera k) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "k) dobanzi aferente imprumuturilor de la persoane fizice si juridice, altele decat institutiile care desfasoara activitatea de creditare cu titlu profesional, utilizate in desfasurarea activitatii, pe baza contractului incheiat intre parti, in limita nivelului dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei;".
   41. La articolul 48 alineatul (7), litera h) se abroga.

   42. La articolul 49, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Directiile generale ale finantelor publice teritoriale au urmatoarele obligatii:
    - stabilirea nomenclatorului, conform Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare, pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit;
    - stabilirea nivelului normelor de venit;
    - publicarea acestora, anual, in cursul trimestrului IV al anului anterior celui in care urmeaza a se aplica.
    (3) Ministerul Finantelor Publice elaboreaza criterii metodologice care contin reguli pentru stabilirea acestor norme de venit de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale. La stabilirea impozitului se va aplica norma de venit de la locul desfasurarii activitatii."
   43. La articolul 52 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "d) venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil;".
   44. La articolul 52, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

    "(4) Contribuabilii care obtin venituri pentru care platile anticipate se calculeaza potrivit alin. (2) lit. a) pot opta pentru impunerea veniturilor potrivit prevederilor art. 78."
   45. Articolul 53 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Plati anticipate ale impozitului pe veniturile din activitati independente
    Art. 53. - Un contribuabil care desfasoara o activitate independenta are obligatia sa efectueze plati anticipate in contul impozitului anual datorat la bugetul de stat, potrivit art. 82, cu exceptia veniturilor prevazute la art. 52, pentru care plata anticipata se efectueaza prin retinere la sursa sau pentru care impozitul este final potrivit prevederilor art. 78."
   46. La articolul 55, partea introductiva a alineatului (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplica si urmatoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor:".
   47. La articolul 55 alineatul (2), literele b) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "b) indemnizatii din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop patrimonial;
    .................................................................................................

    f) sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de administratie, membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere, precum si in comisia de cenzori;".
   48. La articolul 55 alineatul (2), dupa litera d) se introduc doua noi litere, literele d 1) si d 2), cu urmatorul cuprins:
    "d1) remuneratia obtinuta de directori in baza unui contract de mandat conform prevederilor legii societatilor comerciale;
    d2) remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane, in baza contractului de mandat, potrivit legii privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;".
   49. La articolul 55 alineatul (2), dupa litera j) se introduc doua noi litere, literele j 1) si j 2), cu urmatorul cuprins:
    "j1) sume reprezentand salarii sau diferente de salarii stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile, precum si actualizarea acestora cu indicele de inflatie;
    j2) indemnizatiile lunare platite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenta, stabilite conform contractului individual de munca;".
   50. La articolul 55 alineatul (2), litera k) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "k) orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor in vederea impunerii."

   51. La articolul 55, partea introductiva a alineatului (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Avantajele, cu exceptia celor prevazute la alin. (4), primite in legatura cu o activitate mentionata la alin. (1) si (2) includ, insa nu sunt limitate la:".
   52. La articolul 55 alineatul (4), dupa litera a 1) se introduce o noua litera, litera a 2), cu urmatorul cuprins:
    "a2) tichetele de vacanta, acordate potrivit legii;".
   53. La articolul 55 alineatul (4), litera j) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "j) sumele reprezentand platile compensatorii, calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate, primite de persoanele ale caror contracte individuale de munca au fost desfacute ca urmare a concedierilor colective, conform legii, precum si sumele reprezentand platile compensatorii, calculate pe baza salariului mediu net pe economie, primite de personalul civil din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala la incetarea raporturilor de munca sau de serviciu, ca urmare a nevoilor de reducere si de restructurare, acordate potrivit legii;".
   54. La articolul 55 alineatul (4), litera p) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "p) avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul acordarii si la momentul exercitarii acestora;".
   55. Articolul 61 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosintei bunurilor
    Art. 61. - (1) Veniturile din cedarea folosintei bunurilor sunt veniturile, in bani si/sau in natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, altele decat veniturile din activitati independente.
    (2) Persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere la sfarsitul anului fiscal, incepand cu anul fiscal urmator califica aceste venituri in categoria venituri din activitati independente si le supun regulilor de stabilire a venitului net pentru aceasta categorie. In aplicarea acestei reglementari se va emite ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."
   56. Articolul 63 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Plati anticipate de impozit pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor
    Art. 63. - (1) Contribuabilii care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor pe parcursul unui an, cu exceptia veniturilor din arendare, datoreaza plati anticipate in contul impozitului pe venit catre bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 82.
    (2) Fac exceptie contribuabilii care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru care chiria prevazuta in contractul incheiat intre parti este stabilita in lei, nu au optat pentru determinarea venitului net in sistem real si la sfarsitul anului anterior nu indeplinesc conditiile pentru calificarea veniturilor in categoria veniturilor din activitati independente pentru care platile anticipate de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat, si impozitul este final."
   57. La articolul 65, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 65. - (1) Veniturile din investitii cuprind:

    a) dividende;
    b) venituri impozabile din dobanzi;
    c) castiguri din transferul titlurilor de valoare definite potrivit prevederilor art. 7;
    d) venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare;
    e) venituri din lichidarea unei persoane juridice."
   58. La articolul 66, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Castigul net anual se determina ca diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului respectiv, ca urmare a tranzactionarii titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise. Castigul net anual se calculeaza pe baza declaratiei de impunere, depusa potrivit prevederilor art. 83."
   59. La articolul 66, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(7) Veniturile obtinute sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni de acest gen reprezinta diferentele de curs favorabile rezultate din aceste operatiuni, in momentul incheierii operatiunii si evidentierii in contul clientului. Castigul net anual se determina ca diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului respectiv din astfel de operatiuni. Castigul net anual se calculeaza pe baza declaratiei de impunere, depusa potrivit prevederilor art. 83. Pentru tranzactiile din anul fiscal, fiecare intermediar sau platitor de venit, dupa caz, are urmatoarele obligatii:

    a) calcularea castigului anual/pierderii anuale pentru tranzactiile efectuate in cursul anului pentru fiecare contribuabil;
    b) transmiterea informatiilor privind castigul anual/pierderea anuala, precum si impozitul calculat si retinut ca plata anticipata, in forma scrisa catre acesta, pana la data de 28 februarie a anului urmator celui pentru care se face calculul."
   60. La articolul 67, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 67. - (1) Veniturile sub forma de dividende, inclusiv sumele primite ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile inchise de investitii, se impun cu o cota de 16% din suma acestora. Obligatia calcularii si retinerii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine persoanelor juridice, odata cu plata dividendelor catre actionari sau asociati. Termenul de virare a impozitului este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se face plata. In cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plateste pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator."
   61. La articolul 67 alineatul (3), literele a) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "a) castigul determinat din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, se impune cu o cota de 1%, impozitul retinut constituind plata anticipata in contul impozitului anual datorat. Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului reprezentand plata anticipata revine intermediarilor, societatilor de administrare a investitiilor in cazul rascumpararii de titluri de participare la fondurile deschise de investitii sau altor platitori de venit, dupa caz, la fiecare tranzactie. Impozitul calculat si retinut la sursa se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut. Pentru tranzactiile din anul fiscal contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei de impunere. Impozitul anual datorat se stabileste de catre contribuabil astfel:

    1. prin aplicarea cotei de 16% asupra castigului net anual al fiecarui contribuabil, determinat potrivit prevederilor art. 66 alin. (5), pentru titlurile de valoare instrainate sau rascumparate, in cazul titlurilor de participare la fonduri deschise de investitii, incepand cu data de 1 ianuarie 2007, intr-o perioada mai mica de 365 de zile de la data dobandirii;
    2. prin aplicarea cotei de 1% asupra castigului net anual al fiecarui contribuabil, determinat potrivit prevederilor art. 66 alin. (5), pentru titlurile de valoare instrainate sau rascumparate, in cazul titlurilor de participare la fonduri deschise de investitii, incepand cu data de 1 ianuarie 2007, intr-o perioada mai mare de 365 de zile de la data dobandirii;
    ..............................................................................................
    c) castigul din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, se impune cu o cota de 1% la fiecare tranzactie, impozitul retinut constituind plata anticipata in contul impozitului anual datorat. Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine intermediarilor sau altor platitori de venit, dupa caz. Impozitul calculat si retinut, reprezentand plata anticipata, se vireaza pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut. Pentru tranzactiile din anul fiscal contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei de impunere. Impozitul anual datorat se stabileste de catre contribuabil prin aplicarea cotei de 16% asupra castigului net anual al fiecarui contribuabil, determinat potrivit prevederilor art. 66 alin. (7)."
   62. La articolul 67, alineatul (7) se abroga.
   63. La articolul 70, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(9) Impozitul pe veniturile din pensii se retine si se vireaza integral la bugetul de stat."

   64. La articolul 74, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Orice contribuabil care desfasoara o activitate agricola prevazuta la art. 71 pentru care venitul se determina pe baza de norma de venit are obligatia de a depune anual o declaratie la organul fiscal competent, pana la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul in curs. In cazul unei activitati pe care contribuabilul incepe sa o desfasoare dupa data de 25 mai, declaratia se depune in termen de 15 zile inclusiv de la data la care contribuabilul incepe sa desfasoare activitatea.
    (3) In cazul unui contribuabil care determina venitul net din activitati agricole pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla, acesta este obligat sa efectueze plati anticipate, aferente acestor venituri, la bugetul de stat, la termenele prevazute la art. 82 alin. (3)."
   65. La articolul 771, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Camerele notarilor publici vor actualiza cel putin o data pe an expertizele privind valoarea de circulatie a bunurilor imobile, care vor fi comunicate la directiile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice."
   66. La articolul 78 alineatul (1), literele c) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "c) venituri, sub forma diferentelor de pret pentru anumite bunuri, servicii si alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, fosti salariati, potrivit clauzelor contractului de munca sau in baza unor legi speciale;
    ...............................................................................................
    e) venituri primite de persoanele fizice din activitatile mentionate la art. 52 alin. (1) lit. a)-e), in cazul in care contribuabilul a exercitat optiunea de impozitare a acestor venituri potrivit prevederilor art. 79. Optiunea de impunere a venitului brut se exercita in scris, in momentul incheierii fiecarui raport juridic/contract si este aplicabila veniturilor realizate ca urmare a activitatii desfasurate pe baza acestuia."

   67. La articolul 80, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 80. - (1) Venitul net anual impozabil se stabileste de catre contribuabil pe fiecare sursa din categoriile de venituri mentionate la art. 41 lit. a), c) si f) prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale reportate si se inscrie in declaratia de impunere."
   68. La articolul 81, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Contribuabilii care in anul anterior au realizat pierderi si cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si cei care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior depun, odata cu declaratia de impunere, si declaratia estimativa de venit."
   69. La articolul 82, alineatele (2)-(5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursa de venit, luandu-se ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat in anul precedent, dupa caz, prin emiterea unei decizii care se comunica contribuabililor, potrivit legii. In cazul impunerilor efectuate dupa expirarea termenelor de plata prevazute la alin. (3), contribuabilii au obligatia efectuarii platilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plata al anului precedent. Diferenta dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat in anul precedent si suma reprezentand plati anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizeaza pe termenele de plata urmatoare din cadrul anului fiscal. Pentru declaratiile de venit estimativ depuse in luna decembrie nu se mai stabilesc plati anticipate, venitul net aferent perioadei pana la sfarsitul anului urmand sa fie supus impozitarii, pe baza declaratiei de impunere. Platile anticipate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda, se stabilesc de organul fiscal astfel:

    a) pe baza contractului incheiat intre parti; sau
    b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea in partida simpla, potrivit optiunii. In cazul in care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosintei bunurilor reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta, determinarea venitului anual estimat se efectueaza pe baza cursului de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta celei in care se efectueaza impunerea.
    (3) Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Fac exceptie veniturile din arendare, pentru care contribuabilul stabileste impozitul, pe baza declaratiei de impunere. Contribuabilii care determina venitul net din activitati agricole, potrivit art. 72 si 73, datoreaza plati anticipate catre bugetul de stat pentru impozitul aferent acestui venit, in doua rate egale, astfel: 50% din impozit pana la data de 1 septembrie inclusiv si 50% din impozit pana la data de 15 noiembrie inclusiv.
    (4) Termenele si procedura de emitere a deciziilor de plati anticipate vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    (5) Pentru stabilirea platilor anticipate, organul fiscal va lua ca baza de calcul venitul anual estimat, in toate situatiile in care a fost depusa o declaratie privind venitul estimat pentru anul curent, sau venitul net din declaratia de impunere pentru anul fiscal precedent, dupa caz. La stabilirea platilor anticipate se utilizeaza cota de impozit de 16% prevazuta la art. 43 alin. (1)."
   70. La articolul 82, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
    "(6) Platile anticipate stabilite pe baza contractelor incheiate intre parti in care chiria este exprimata in lei, potrivit prevederilor art. 63 alin. (2), precum si pentru veniturile din activitati independente si agricole, impuse pe baza normelor de venit, reprezinta impozit final."

   71. Articolul 83 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Declaratia de impunere
    Art. 83. - (1) Contribuabilii care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activitati agricole, determinate in sistem real, au obligatia de a depune o declaratie de impunere la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului. Declaratia de impunere se completeaza pentru fiecare sursa si categorie de venit. Pentru veniturile realizate intr-o forma de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuita din asociere.
    (2) Declaratia de impunere se completeaza si pentru castigul net anual/pierderea neta anuala, generata de:
    a) tranzactii cu titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise;
    b) operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen.
    (3) Nu se depun declaratii de impunere pentru urmatoarele categorii de venituri:
    a) venituri nete determinate pe baza de norme de venit, cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii de venit estimativ in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii;
    b) venituri din cedarea folosintei bunurilor prevazute la art. 63 alin. (2), a caror impunere este finala;

    c) venituri sub forma de salarii si venituri asimilate salariilor, pentru care informatiile sunt cuprinse in fisele fiscale, care au regim de declaratii de impozite si taxe sau declaratii lunare, depuse de contribuabilii prevazuti la art. 60;
    d) venituri din investitii, cu exceptia celor prevazute la alin. (2), precum si venituri din premii si din jocuri de noroc, a caror impunere este finala;
    e) venituri din pensii;
    f) venituri din activitati agricole, a caror impunere este finala potrivit prevederilor art. 74 alin. (4);
    g) venituri din transferul proprietatilor imobiliare;
    h) venituri din alte surse."
   72. La articolul 84, titlul se modifica dupa cum urmeaza:
    "Stabilirea impozitului pe venitul net anual impozabil si termenul de plata"
   73. La articolul 84, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


    "Art. 84. - (1) Impozitul pe venitul net anual impozabil/castigul net anual datorat este calculat de contribuabil, pe baza declaratiei de impunere, prin aplicarea cotei de 16%, respectiv a cotelor prevazute la art. 67 alin. (3) lit. a), asupra venitului net anual impozabil/castigului net anual din anul fiscal, dupa caz.
    .....................................................................................
    (4) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1), (2) si (3) se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernuluinr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
   74. La articolul 84, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1 1), cu urmatorul cuprins:
    "(11) Data de 25 mai inclusiv a fiecarui an fiscal se constituie atat termen de declarare, cat si termen de plata a impozitului pe venit."
   75. La articolul 84, alineatele (5) si (6) se abroga.
   76. La articolul 86, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Asocierile au obligatia sa depuna la organul fiscal competent, pana la data de 15 martie a anului urmator, declaratii anuale de venit, conform modelului stabilit de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, care vor cuprinde si distributia venitului net/pierderii pe asociati."
   77. La articolul 90, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "(3) Contribuabilii care obtin venituri din strainatate conform alin. (1) au obligatia sa le declare potrivit declaratiei de impunere, pana la data de 25 mai a anului urmator celui de realizare a venitului."
   78. La articolul 90, alineatele (4) si (5) se abroga.
   79. Articolul 95 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Definitivarea impunerii pe anul fiscal
    Art. 95. - (1) Pentru definitivarea impozitului aferent venitului realizat in anul fiscal 2006 se va elabora formularistica necesara, ce va fi aprobata prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (2) Pentru definitivarea impozitului aferent venitului realizat intr-un an fiscal se va elabora formularistica necesara, ce va fi aprobata prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."
   80. La articolul 115 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "a) dividende de la un rezident;".
   81. Articolul 116 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "Retinerea impozitului din veniturile impozabile obtinute din Romania de nerezidenti
    Art. 116. - (1) Impozitul datorat de nerezidenti pentru veniturile impozabile obtinute din Romania se calculeaza, se retine si se plateste la bugetul de stat de catre platitorii de venituri.
    (2) Impozitul datorat se calculeaza prin aplicarea urmatoarelor cote asupra veniturilor brute:
    a) 10% pentru veniturile din dobanzi si redevente, daca beneficiarul efectiv al acestor venituri este o persoana juridica rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene sau in unul dintre statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, sau un sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Asociatiei Europene a Liberului Schimb. Aceasta cota de impunere se aplica in perioada de tranzitie de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana si pana la data de 31 decembrie 2010, cu conditia ca beneficiarul efectiv al dobanzilor sau redeventelor sa detina minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare la persoana juridica romana, pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani, care se incheie la data platii dobanzii sau redeventelor;
    b) 10% pentru dividendele platite de o intreprindere, care este persoana juridica romana sau persoana juridica cu sediul social in Romania, infiintata potrivit legislatiei europene, unei persoane juridice rezidente intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau in unul dintre statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, ori unui sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat intr-un alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociatiei Europene a Liberului Schimb;

    c) 20% pentru veniturile obtinute din jocuri de noroc, prevazute la art. 115 alin. (1) lit. p);
    d) 16% in cazul oricaror altor venituri impozabile obtinute din Romania, asa cum sunt enumerate la art. 115, cu exceptia veniturilor din dobanzile obtinute la depozitele la termen, depozitele la vedere/conturi curente constituite, certificate de depozit si instrumentele de economisire dobandite anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru care se aplica cota de impozit de la data constituirii/dobandirii.
    (3) Prin derogare de la alin. (2), impozitul ce trebuie retinut se calculeaza dupa cum urmeaza:
    a) pentru veniturile ce reprezinta remuneratii primite de nerezidenti care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice romane, potrivit art. 57;
    b) pentru veniturile din pensii primite de la bugetul asigurarilor sociale sau de la bugetul de stat, potrivit art. 70.
    (4) Impozitul se calculeaza, respectiv se retine in momentul platii venitului si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a platit venitul. Impozitul se calculeaza, se retine si se plateste, in lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil in ziua retinerii impozitului pentru nerezidenti. In cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende se declara si se plateste pana la data de 25 ianuarie a anului urmator.
    (5) Pentru veniturile sub forma de dobanzi la depozitele la termen, certificate de depozit si alte instrumente de economisire la banci si la alte institutii de credit autorizate si situate in Romania, impozitul se calculeaza si se retine de catre platitorii de astfel de venituri la momentul inregistrarii in contul de depozit al titularului, respectiv la momentul rascumpararii, in cazul certificatelor de depozit si al instrumentelor de economisire. Virarea impozitului pentru veniturile din dobanzi se face lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare inregistrarii/rascumpararii.

    (6) Reinnoirea depozitelor/instrumentelor de economisire va fi asimilata cu constituirea unui nou depozit/achizitionarea unui nou instrument de economisire.
    (7) Impozitul asupra dobanzilor capitalizate se calculeaza de platitorul acestor venituri in momentul inregistrarii in contul curent sau in contul de depozit al titularului, respectiv in momentul rascumpararii in cazul unor instrumente de economisire sau in momentul in care dobanda se transforma in imprumut ori in capital, dupa caz.
    (8) Modul de determinare si/sau de declarare a veniturilor obtinute din transferul titlurilor de participare la o persoana juridica romana va fi stabilit prin norme.
    (9) Pentru orice venit impozitul ce trebuie retinut, in conformitate cu prezentul capitol, este impozit final."
   82. La articolul 117, literele h) si j) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "h) dividendele platite de o intreprindere, care este persoana juridica romana sau persoana juridica cu sediul social in Romania, infiintata potrivit legislatiei europene, unei persoane juridice rezidente intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau in unul dintre statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, ori unui sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, sunt scutite de impozit, daca persoana juridica straina beneficiara a dividendelor intruneste cumulativ urmatoarele conditii:
    1. are una dintre formele de organizare prevazute la art. 201 alin. (4);
    2. in conformitate cu legislatia fiscala a statului membru al Uniunii Europene sau a unuia dintre statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, este considerata a fi rezidenta a statului respectiv si, in temeiul unei conventii privind evitarea dublei impuneri incheiate cu un stat tert, nu se considera ca este rezident in scopul impunerii in afara Uniunii Europene sau Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei;

    3. plateste, in conformitate cu legislatia fiscala a unui stat membru al Uniunii Europene sau a unuia dintre statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, impozit pe profit sau un impozit similar acestuia, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari;
    4. detine minimum 10% din capitalul social al intreprinderii persoana juridica romana pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani, care se incheie la data platii dividendului.
    Daca beneficiarul dividendelor este un sediu permanent al unei persoane juridice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, pentru acordarea acestei scutiri persoana juridica straina pentru care sediul permanent isi desfasoara activitatea trebuie sa intruneasca cumulativ conditiile prevazute la pct. 1-4.
    Pentru acordarea acestei scutiri, persoana juridica romana care plateste dividendul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
    1. este o societate infiintata in baza legii romane si are una dintre urmatoarele forme de organizare: societate pe actiuni, societate in comandita pe actiuni, societate cu raspundere limitata;
    2. plateste impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari.
    Pentru acordarea acestei scutiri, persoana juridica cu sediul social in Romania, infiintata potrivit legislatiei europene, care plateste dividendul, trebuie sa plateasca impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari.
    ....................................................................................
    j) incepand cu data de 1 ianuarie 2011, veniturile din dobanzi sau redevente, asa cum sunt definite la art. 12419, obtinute din Romania de persoane juridice rezidente in statele membre ale Uniunii Europene sau ale Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, sau de un sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, sunt scutite de impozit, daca beneficiarul efectiv al dobanzilor sau redeventelor detine minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare la persoana juridica romana, pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani, care se incheie la data platii dobanzii sau redeventelor;".

   83. La articolul 117, dupa litera k) se introduce o noua litera, litera l), cu urmatorul cuprins:
    "l) dobanzile si/sau dividendele platite catre fonduri de pensii, astfel cum sunt ele definite in legislatia statului membru al Uniunii Europene sau in unul dintre statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb."
   84. Articolul 118 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri si a legislatiei Uniunii Europene
    Art. 118. - (1) In intelesul art. 116, daca un contribuabil este rezident al unei tari cu care Romania a incheiat o conventie pentru evitarea dublei impuneri, cota de impozit care se aplica venitului impozabil obtinut de catre acel contribuabil din Romania nu poate depasi cota de impozit prevazuta in conventie care se aplica asupra acelui venit. In situatia in care sunt cote diferite de impozitare in legislatia interna sau in conventiile de evitare a dublei impuneri, se aplica cotele de impozitare mai favorabile. Daca un contribuabil este rezident al unei tari din Uniunea Europeana, cota de impozit care se aplica venitului impozabil obtinut de acel contribuabil din Romania este cota mai favorabila prevazuta in legislatia interna, legislatia Uniunii Europene sau in conventiile de evitare a dublei impuneri. Legislatia Uniunii Europene se aplica in relatia Romaniei cu statele membre ale Uniunii Europene sau ale Asociatiei Europene a Liberului Schimb.
    (2) Pentru aplicarea prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri si a legislatiei Uniunii Europene, nerezidentul are obligatia de a prezenta platitorului de venit, in momentul realizarii venitului, certificatul de rezidenta fiscala eliberat de catre autoritatea competenta din statul sau de rezidenta, precum si, dupa caz, o declaratie pe propria raspundere in care se indica indeplinirea conditiei de beneficiar in situatia aplicarii legislatiei Uniunii Europene. Daca certificatul de rezidenta fiscala, respectiv declaratia ce va indica calitatea de beneficiar nu se prezinta in acest termen, se aplica prevederile titlului V. In momentul prezentarii certificatului de rezidenta fiscala si, dupa caz, a declaratiei prin care se indica calitatea de beneficiar se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri sau ale legislatiei Uniunii Europene si se face regularizarea impozitului in cadrul termenului legal de prescriptie. In acest sens, certificatul de rezidenta fiscala trebuie sa mentioneze ca beneficiarul venitului a avut, in termenul de prescriptie, rezidenta fiscala in statul contractant cu care este incheiata conventia de evitare a dublei impuneri, intr-un stat al Uniunii Europene sau al Asociatiei Europene a Liberului Schimb pentru toata perioada in care s-au realizat veniturile din Romania. Calitatea de beneficiar in scopul aplicarii legislatiei Uniunii Europene va fi dovedita prin certificatul de rezidenta fiscala si, dupa caz, declaratia pe propria raspundere a acestuia de indeplinire cumulativa a conditiilor referitoare la: perioada minima de detinere, conditia de participare minima in capitalul persoanei juridice romane, incadrarea in una dintre formele de organizare prevazute in titlul II sau titlul V, dupa caz, calitatea de contribuabil platitor de impozit pe profit sau un impozit similar acestuia, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari. Certificatul de rezidenta fiscala prezentat in cursul anului pentru care se fac platile este valabil si in primele 60 de zile calendaristice din anul urmator, cu exceptia situatiei in care se schimba conditiile de rezidenta.

    (3) In cazul in care s-au facut retineri de impozit ce depasesc cotele din conventiile de evitare a dublei impuneri, respectiv din legislatia Uniunii Europene, suma impozitului retinut in plus poate fi restituita la cererea beneficiarului de venit, respectiv a persoanei nerezidente.
    Pentru restituirea impozitului retinut in plus din veniturile platite de un rezident roman persoanelor nerezidente, acestea depun o cerere de restituire a impozitului platit in plus la platitorul de venit rezident roman.
    Cererea de restituire a impozitului va fi depusa de persoana nerezidenta in termenul legal de prescriptie, stabilit prin legislatia statului roman.
    Restituirea impozitului retinut in plus fata de sarcina fiscala rezultata din aplicarea prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri, respectiv a legislatiei Uniunii Europene coroborat cu legislatia interna, dupa caz, se efectueaza independent de situatia obligatiilor fiscale ale contribuabilului rezident roman, platitor al venitului catre nerezident, obligat potrivit legii sa faca stopajul la sursa.
    (4) Macheta certificatului de rezidenta fiscala pentru rezidentii romani, precum si termenul de depunere de catre nerezidenti a documentelor de rezidenta fiscala, emise de autoritatea din statul de rezidenta al acestora, se stabilesc prin norme."
   85. La articolul 119, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 119. - (1) Platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitelor, cu exceptia platitorilor de venituri din salarii, conform prezentului titlu, au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, pana la data de 30 iunie a anului fiscal curent pentru anul expirat."
   86. La articolul 120, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 120. - (1) Orice nerezident poate depune, personal sau printr-un imputernicit, o cerere la autoritatea fiscala competenta, prin care va solicita eliberarea certificatului de atestare a impozitului platit catre bugetul de stat de el insusi sau de o alta persoana, in numele sau."

   87. La articolul 124, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 124. - (1) Orice persoana juridica straina are obligatia de a plati impozitul pe reprezentanta la bugetul de stat, in doua transe egale, pana la datele de 25 iunie si 25 decembrie inclusiv."
   88. La articolul 12418, alineatele (10) si (11) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(10) Prevederile prezentului capitol nu se vor aplica unei intreprinderi a altui stat membru sau unui sediu permanent al unei intreprinderi a altui stat membru, atunci cand conditiile stabilite la art. 12420 lit. b) nu au fost mentinute pentru o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani.
    (11) Indeplinirea cerintelor stabilite de prezentul articol si de art. 12420 va fi dovedita la data platii dobanzilor sau redeventelor printr-o atestare. Daca indeplinirea cerintelor stabilite in prezentul articol nu a fost atestata la data platii, se va aplica retinerea impozitului la sursa."
   89. La articolul 12418, alineatul (12) se abroga.
   90. La articolul 12418, alineatele (13)-(16) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(13) In sensul alin. (11), atestarea care va fi prezentata in legatura cu fiecare contract de plata trebuie sa fie valabila pentru un an de la data emiterii acestei atestari si va contine urmatoarele informatii:
    a) dovada rezidentei, in scopul impozitarii, pentru intreprinderea care primeste dobanzi sau redevente din Romania si, cand este necesar, dovada existentei unui sediu permanent atestat de autoritatea fiscala a statului membru in care intreprinderea care primeste dobanzi sau redevente este rezidenta pentru scopuri fiscale sau in care este situat sediul permanent;

    b) detinerea dreptului de beneficiar efectiv al dobanzilor sau redeventelor de catre intreprinderea care primeste astfel de plati, in conformitate cu prevederile alin. (4), sau existenta conditiilor in conformitate cu prevederile alin. (5), cand un sediu permanent este beneficiarul platii;
    c) indeplinirea cerintelor, in conformitate cu prevederile art. 12420 lit. a) pct. (iii), in cazul intreprinderii primitoare;
    d) o detinere minima, in conformitate cu prevederile art. 12420 lit. b);
    e) perioada pentru care detinerea la care se face referire la lit. d) a existat.
    Se poate solicita in plus justificarea legala pentru platile din cadrul contractului, de exemplu se poate solicita contractul de imprumut sau contractul de licenta.
    (14) Daca cerintele pentru acordarea scutirii inceteaza sa fie indeplinite, intreprinderea primitoare sau sediul permanent va informa imediat intreprinderea platitoare sau sediul permanent platitor.
    (15) Daca respectiva intreprindere platitoare sau sediul permanent a retinut impozitul la sursa asupra venitului ce urma sa fie scutit de impozit, conform prezentului articol, aceasta poate face o cerere pentru restituirea acestui impozit retinut la sursa. In acest sens se va solicita informatia specificata la alin. (13). Cererea pentru restituirea impozitului trebuie sa fie transmisa in cadrul termenului legal de prescriptie.
    (16) Impozitul retinut la sursa in plus va fi restituit intr-un interval de un an de la primirea cererii de restituire a impozitului si a informatiilor doveditoare pe care le poate solicita in mod rezonabil. Daca impozitul retinut la sursa nu a fost restituit in perioada mentionata, intreprinderea primitoare sau sediul permanent va fi indreptatit, la expirarea anului in cauza, sa solicite dobanda asupra sumei reprezentand impozitul care trebuie restituit. Dobanda solicitata se va calcula corespunzator prevederilor Codului de procedura fiscala."
   91. La articolul 12420 litera a) punctul (iii), se introduce o noua liniuta cu urmatorul cuprins:

    "- IMAGINE in Bulgaria;".
   92. La articolul 12421 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12421. - (1) Nu se vor acorda beneficiile prezentului capitol in urmatoarele cazuri:".
   93. La articolul 12426, dupa litera w) se introduc doua noi litere, literele x) si y), cu urmatorul cuprins:
    "x) societati cunoscute in legislatia romana ca: societati in nume colectiv, societati in comandita simpla, societati pe actiuni, societati in comandita pe actiuni, societati cu raspundere limitata;
    y) societati cunoscute in legislatia bulgara ca: IMAGINE."
   94. La titlul V, denumirea capitolului V se modifica dupa cum urmeaza:

    "CAPITOLUL V
Schimb de informatii in domeniul impozitelor directe"

   95. La articolul 1251 alineatul (1), punctele 7, 13, 14 si 32 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    "7. produse accizabile sunt produsele energetice, alcoolul si bauturile alcoolice si tutunul prelucrat, astfel cum sunt definite la titlul VII din prezenta lege, cu exceptia gazului distribuit prin sistemul de distributie a gazelor naturale si a energiei electrice;
    .......................................................................................
    13. importator reprezinta persoana pe numele careia sunt declarate bunurile, in momentul in care taxa la import devine exigibila, conform art. 136, si care in cazul importurilor taxabile este obligata la plata taxei conform art. 1511;
    14. intreprindere mica reprezinta o persoana impozabila care aplica regimul special de scutire prevazut la art. 152 sau, dupa caz, un regim de scutire echivalent, in conformitate cu prevederile legale ale statului membru in care persoana este stabilita, potrivit art. 281-292 din Directiva 112;
    ....................................................................................
    32. vanzarea la distanta reprezinta o livrare de bunuri care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru in alt stat membru de catre furnizor sau de alta persoana in numele acestuia catre un cumparator persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, care beneficiaza de derogarea prevazuta la art. 126 alin. (4), sau catre orice alta persoana neimpozabila, in conditiile prevazute la art. 132 alin. (2)-(7)."
   96. La articolul 1251, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) In intelesul prezentului titlu:
    a) o persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania este considerata a fi stabilita in Romania;

    b) o persoana impozabila care are sediul activitatii economice in afara Romaniei se considera ca este stabilita in Romania daca are un sediu fix in Romania, respectiv daca dispune in Romania de suficiente resurse tehnice si umane pentru a efectua regulat livrari de bunuri si/sau prestari de servicii impozabile;
    c) o persoana impozabila care are sediul activitatii economice in afara Romaniei si care are un sediu fix in Romania conform lit. b) este considerata persoana impozabila care nu este stabilita in Romania pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii realizate la care sediul fix de pe teritoriul Romaniei nu participa.
    (3) Mijloacele de transport noi la care se face referire la art. 126 alin. (3) lit. b) si la art. 143 alin. (2) lit. b) sunt cele prevazute la lit. a) si care indeplinesc conditiile de la lit. b), respectiv:
    a) mijloacele de transport reprezinta o nava care depaseste 7,5 m lungime, o aeronava a carei greutate la decolare depaseste 1.550 kg sau un vehicul terestru cu motor a carui capacitate depaseste 48 cm3 sau a carui putere depaseste 7,2 kW, destinate transportului de pasageri sau bunuri, cu exceptia:
    1. navelor destinate navigatiei maritime, utilizate pentru transportul international de persoane si/sau de bunuri, pentru pescuit ori alta activitate economica sau pentru salvare ori asistenta pe mare; si
    2. aeronavelor utilizate de companiile aeriene care realizeaza in principal transport international de persoane si/sau de bunuri cu plata;
    b) conditiile care trebuie indeplinite sunt:
    1. in cazul unui vehicul terestru, acesta sa nu fi fost livrat cu mai mult de 6 luni de la data intrarii in functiune sau sa nu fi efectuat deplasari care depasesc 6.000 km;
    2. in cazul unei nave, aceasta sa nu fi fost livrata cu mai mult de 3 luni de la data intrarii in functiune sau sa nu fi efectuat deplasari a caror durata totala depaseste 100 de ore;

    3. in cazul unei aeronave, aceasta sa nu fi fost livrata cu mai mult de 3 luni de la data intrarii in functiune sau sa nu fi efectuat zboruri a caror durata totala depaseste 40 de ore."
   97. La articolul 126 alineatul (8), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "b) achizitia intracomunitara de bunuri, efectuata in cadrul unei operatiuni triunghiulare, pentru care locul este in Romania in conformitate cu prevederile art. 1321 alin. (1), atunci cand sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    1. achizitia de bunuri este efectuata de catre o persoana impozabila, denumita cumparator revanzator, care nu este stabilita in Romania, dar este inregistrata in scopuri de TVA in alt stat membru;
    2. achizitia de bunuri este efectuata in scopul unei livrari ulterioare a bunurilor respective, in Romania, de catre cumparatorul revanzator prevazut la pct. 1;
    3. bunurile astfel achizitionate de catre cumparatorul revanzator prevazut la pct. 1 sunt expediate sau transportate direct in Romania, dintr-un alt stat membru decat cel in care cumparatorul revanzator este inregistrat in scopuri de TVA, catre persoana careia urmeaza sa ii efectueze livrarea ulterioara, denumita beneficiarul livrarii ulterioare;
    4. beneficiarul livrarii ulterioare este o alta persoana impozabila sau o persoana juridica neimpozabila, inregistrata in scopuri de TVA in Romania;
    5. beneficiarul livrarii ulterioare a fost desemnat in conformitate cu art. 150 alin. (4) ca persoana obligata la plata taxei pentru livrarea efectuata de cumparatorul revanzator prevazut la pct. 1."
   98. La articolul 127, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2 1), cu urmatorul cuprins:


    "(21) Situatiile in care persoanele fizice care efectueaza livrari de bunuri imobile devin persoane impozabile sunt explicitate prin norme."
   99. La articolul 127, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(8) In conditiile si in limitele prevazute in norme, este considerat drept grup fiscal unic un grup de persoane impozabile stabilite in Romania care, independente fiind din punct de vedere juridic, sunt in relatii stranse una cu alta din punct de vedere organizatoric, financiar si economic."
   100. La articolul 128 alineatul (8), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "e) acordarea in mod gratuit de bunuri ca mostre in cadrul campaniilor promotionale, pentru incercarea produselor sau pentru demonstratii la punctele de vanzare, precum si alte bunuri acordate in scopul stimularii vanzarilor in conditiile stabilite prin norme;".
   101. La articolul 129, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Atunci cand o persoana impozabila care actioneaza in nume propriu, dar in contul altei persoane, ia parte la o prestare de servicii, se considera ca a primit si a prestat ea insasi serviciile respective."
   102. La articolul 129 alineatul (3), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "b) cesiunea bunurilor necorporale, indiferent daca acestea fac sau nu obiectul unui drept de proprietate, cum sunt: transferul si/sau cesiunea drepturilor de autor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si a altor drepturi similare;".

   103. La articolul 129, alineatul (6) se abroga.
   104. La articolul 132 alineatul (1), literele e) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "e) in cazul livrarii de gaze prin sistemul de distributie a gazelor naturale sau al livrarii de energie electrica catre un comerciant persoana impozabila, locul livrarii se considera locul unde comerciantul persoana impozabila isi are sediul activitatii economice sau un sediu fix pentru care se livreaza bunurile sau, in absenta unui astfel de sediu, locul in care acesta are domiciliul stabil sau resedinta sa obisnuita. Comerciantul persoana impozabila reprezinta persoana impozabila a carei activitate principala in ceea ce priveste cumpararile de gaz si energie electrica o reprezinta revanzarea de astfel de produse si al carei consum propriu de astfel de produse este neglijabil;
    f) in cazul livrarii de gaze prin sistemul de distributie a gazelor naturale sau de energie electrica, in situatia in care o astfel de livrare nu se regaseste la lit. e), locul livrarii reprezinta locul in care cumparatorul utilizeaza si consuma efectiv gazul natural sau energia electrica. In situatia in care bunurile nu sunt consumate de cumparator, ci sunt livrate unei alte persoane, partea neutilizata de gaz sau energie electrica se considera ca fiind utilizata si consumata la locul in care noul cumparator isi are sediul activitatii economice sau are un sediu fix pentru care se livreaza bunurile. In absenta unui astfel de sediu, se considera ca acesta a utilizat si a consumat bunurile in locul in care isi are domiciliul sau resedinta sa obisnuita."
   105. La articolul 1321, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Prevederile alin. (2) nu se vor aplica in cazul operatiunilor triunghiulare, atunci cand cumparatorul revanzator inregistrat in scopuri de TVA in Romania in conformitate cu art. 153 face dovada ca a efectuat o achizitie intracomunitara neimpozabila pe teritoriul altui stat membru, in conditii similare celor prevazute la art. 126 alin. (8) lit. b), in vederea efectuarii unei livrari ulterioare in acel alt stat membru. Obligatiile persoanelor implicate in operatiuni triunghiulare sunt prevazute in norme."

   106. Articolul 133 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Locul prestarii de servicii
    Art. 133. - (1) In vederea aplicarii regulilor referitoare la locul de prestare a serviciilor:
    a) o persoana impozabila care desfasoara si activitati sau operatiuni care nu sunt considerate impozabile in conformitate cu art. 126 alin. (1)-(4) este considerata persoana impozabila pentru toate serviciile care i-au fost prestate;
    b) o persoana juridica neimpozabila care este inregistrata in scopuri de TVA este considerata persoana impozabila.
    (2) Locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt furnizate catre un sediu fix al persoanei impozabile, aflat in alt loc decat cel in care persoana isi are sediul activitatii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix al persoanei care primeste serviciile. In absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabila care primeste aceste servicii isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita.
    (3) Locul de prestare a serviciilor catre o persoana neimpozabila este locul unde prestatorul isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt prestate de la un sediu fix al prestatorului, aflat in alt loc decat locul in care persoana impozabila si-a stabilit sediul activitatii economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix. In absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde prestatorul isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita.
    (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) si (3), pentru urmatoarele prestari de servicii, locul prestarii este considerat a fi:
    a) locul unde sunt situate bunurile imobile, pentru prestarile de servicii efectuate in legatura cu bunurile imobile, inclusiv serviciile prestate de experti si agenti imobiliari, de cazare in sectorul hotelier sau in sectoare cu functie similara, precum tabere de vacanta sau locuri amenajate pentru camping, de acordare de drepturi de utilizare a bunurilor imobile, pentru servicii de pregatire si coordonare a lucrarilor de constructii, precum serviciile prestate de arhitecti si de societatile care asigura supravegherea pe santier;

    b) locul unde se efectueaza transportul, in functie de distantele parcurse, in cazul serviciilor de transport de calatori;
    c) locul prestarii efective, in cazul serviciilor principale si auxiliare legate de activitati culturale, artistice, sportive, stiintifice, educationale, de divertisment sau alte activitati similare, cum ar fi targurile si expozitiile, inclusiv serviciile prestate de organizatorii acestor activitati;
    d) locul prestarii efective, pentru serviciile de restaurant si catering, cu exceptia celor prestate efectiv la bordul navelor, al aeronavelor sau al trenurilor pe parcursul unei parti a unei operatiuni de transport de calatori efectuate in cadrul Comunitatii;
    e) locul unde mijlocul de transport este pus efectiv la dispozitia clientului, in cazul inchirierii pe termen scurt a unui mijloc de transport. Prin termen scurt se intelege posesia sau utilizarea continua a mijlocului de transport pe o perioada de maximum 30 de zile si, in cazul ambarcatiunilor maritime, pe o perioada de maximum 90 de zile;
    f) locul de plecare a transportului de calatori, pentru serviciile de restaurant si catering furnizate efectiv la bordul navelor, al aeronavelor sau al trenurilor in timpul unei parti a unei operatiuni de transport de calatori efectuata in Comunitate. Parte a unei operatiuni de transport de calatori efectuata in Comunitate inseamna acea parte a operatiunii efectuate, fara escala in afara Comunitatii, intre punctul de plecare si punctul de sosire a transportului de calatori. Punctul de plecare a unui transport de calatori inseamna primul punct stabilit pentru imbarcarea calatorilor in interiorul Comunitatii, daca este cazul, dupa o oprire in afara Comunitatii. Punctul de sosire a unui transport de calatori inseamna ultimul punct stabilit pentru debarcarea in interiorul Comunitatii a calatorilor care s-au imbarcat in Comunitate, daca este cazul inaintea unei opriri in afara Comunitatii. In cazul unei calatorii dus-intors, traseul de retur este considerat o operatiune de transport separata.

    (5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), locul urmatoarelor servicii este considerat a fi:
    a) locul in care este efectuata operatiunea principala in conformitate cu prevederile prezentului titlu, in cazul serviciilor prestate de un intermediar care actioneaza in numele si in contul altei persoane si beneficiarul este o persoana neimpozabila;
    b) locul unde are loc transportul, proportional cu distantele parcurse, in cazul serviciilor de transport de bunuri, altul decat transportul intracomunitar de bunuri, catre persoane neimpozabile;
    c) locul de plecare a unui transport intracomunitar de bunuri, pentru serviciile de transport intracomunitar de bunuri prestate catre persoane neimpozabile. Prin transport intracomunitar de bunuri se intelege orice transport de bunuri ale carui loc de plecare si loc de sosire sunt situate pe teritoriile a doua state membre diferite. Loc de plecare inseamna locul unde incepe efectiv transportul de bunuri, indiferent de distantele parcurse pentru a ajunge la locul unde se gasesc bunurile, iar loc de sosire inseamna locul unde se incheie efectiv transportul de bunuri;
    d) locul in care se presteaza efectiv serviciile catre persoane neimpozabile, in cazul urmatoarelor:
    1. servicii constand in activitati accesorii transportului, precum incarcarea, descarcarea, manipularea si servicii similare acestora;
    2. servicii constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale;
    3. evaluari ale bunurilor mobile corporale;
    e) locul unde beneficiarul este stabilit sau isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita, daca respectivul beneficiar este o persoana neimpozabila care este stabilita sau isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii, in cazul urmatoarelor servicii:

    1. inchirierea bunurilor mobile corporale, cu exceptia tuturor mijloacelor de transport;
    2. operatiunile de leasing avand ca obiect utilizarea bunurilor mobile corporale, cu exceptia tuturor mijloacelor de transport;
    3. transferul si/sau cesiunea drepturilor de autor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si a altor drepturi similare;
    4. serviciile de publicitate;
    5. serviciile consultantilor, inginerilor, juristilor si avocatilor, contabililor si expertilor contabili, ale birourilor de studii si alte servicii similare, precum si prelucrarea de date si furnizarea de informatii;
    6. operatiunile de natura financiar-bancara si de asigurari, inclusiv reasigurari, cu exceptia inchirierii de seifuri;
    7. punerea la dispozitie de personal;
    8. acordarea accesului la sistemele de distributie a gazelor naturale si a energiei electrice, inclusiv serviciile de transport si transmitere prin intermediul acestor sisteme, precum si alte prestari de servicii legate direct de acestea;
    9. serviciile de telecomunicatii. Sunt considerate servicii de telecomunicatii serviciile avand ca obiect transmiterea, emiterea si receptia de semnale, inscrisuri, imagini si sunete sau informatii de orice natura, prin cablu, radio, mijloace optice sau alte mijloace electromagnetice, inclusiv cedarea dreptului de utilizare a mijloacelor pentru astfel de transmisii, emiteri sau receptii. Serviciile de telecomunicatii cuprind, de asemenea, si furnizarea accesului la reteaua mondiala de informatii. In cazul in care serviciile de telecomunicatii sunt prestate de catre o persoana care isi are stabilit sediul activitatii economice in afara Comunitatii sau care are un sediu fix in afara Comunitatii de la care serviciile sunt prestate sau care, in absenta unui sediu al activitatii economice sau a unui sediu fix, isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii, catre o persoana neimpozabila care este stabilita, are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in Comunitate, se considera ca locul prestarii este in Romania, daca serviciile au fost efectiv utilizate in Romania;

    10. serviciile de radiodifuziune si televiziune. In cazul in care serviciile de radiodifuziune si de televiziune sunt prestate de catre o persoana care isi are stabilit sediul activitatii sale economice in afara Comunitatii sau care are un sediu fix in afara Comunitatii de la care serviciile sunt prestate sau care, in absenta unui sediu al activitatii economice sau a unui sediu fix, isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii, catre o persoana neimpozabila care este stabilita, are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in Comunitate, se considera ca locul prestarii este in Romania, daca serviciile au fost efectiv utilizate in Romania;
    11. serviciile furnizate pe cale electronica. In cazul serviciilor furnizate pe cale electronica, prestate de o persoana care isi are sediul activitatii economice in afara Comunitatii sau care detine un sediu fix in afara Comunitatii de la care serviciile sunt prestate sau care, in absenta unui sediu al activitatii economice sau a unui sediu fix, isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii, catre o persoana neimpozabila care este stabilita, are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in Romania, se considera ca locul prestarii este in Romania;
    12. obligatia de a se abtine de la realizarea sau exercitarea, total sau partial, a unei activitati economice sau a unui drept prevazut la prezenta litera.
    (6) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), pentru serviciile de inchiriere de mijloace de transport, altele decat cele de inchiriere pe termen scurt, si pentru serviciile de leasing de mijloace de transport, se considera ca locul prestarii este:
    a) in Romania, cand aceste servicii sunt prestate de o persoana impozabila care isi are sediul activitatii economice sau care are un sediu fix in afara Comunitatii, de la care serviciile sunt prestate, catre un beneficiar persoana neimpozabila care este stabilit sau isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in Romania, daca utilizarea si exploatarea efectiva a serviciilor au loc in Romania;

    b) in afara Comunitatii, cand aceste servicii sunt prestate de o persoana impozabila care are sediul activitatii economice sau un sediul fix in Romania, de la care serviciile sunt prestate, catre un beneficiar persoana neimpozabila care este stabilit sau isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii, daca utilizarea si exploatarea efectiva a serviciilor au loc in afara Comunitatii.
    (7) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), pentru serviciile constand in activitati accesorii transportului, precum incarcarea, descarcarea, manipularea si servicii similare acestora, servicii constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale si evaluari ale bunurilor mobile corporale, servicii de transport de bunuri efectuate in Romania, cand aceste servicii sunt prestate catre o persoana impozabila nestabilita pe teritoriul Comunitatii, locul prestarii se considera a fi in Romania daca utilizarea si exploatarea efectiva a serviciilor au loc in Romania."
   107. La articolul 134, dupa alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4)-(7), cu urmatorul cuprins:
    "(4) Regimul de impozitare aplicabil pentru operatiunile impozabile este regimul in vigoare la data la care intervine faptul generator, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 1342 alin. (2), pentru care se aplica regimul de impozitare in vigoare la data exigibilitatii taxei.
    (5) In cazul schimbarii regimului de impozitare se va proceda la regularizare pentru a se aplica regimul de impozitare in vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii pentru cazurile prevazute la art. 1342 alin. (2) lit. a), numai daca factura este emisa pentru contravaloarea partiala a livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii, si la art. 1342 alin. (2) lit. b), daca a fost incasat un avans pentru valoarea partiala a livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii. Prevederile acestui alineat nu se aplica pentru micile intreprinderi prevazute la art. 152, care se inregistreaza in scopuri de TVA conform art. 153.

    (6) Prin exceptie de la prevederile alin. (4) si (5), in cazul modificarilor de cote se aplica prevederile art. 140 alin. (3) si (4), iar pentru operatiunile prevazute la art. 160 regimul aplicabil este cel de la data la care intervine exigibilitatea taxei.
    (7) In cazul prestarilor de servicii pentru care au fost incasate avansuri pentru valoarea partiala a prestarii de servicii si/sau au fost emise facturi pentru valoarea partiala a prestarii de servicii pana la data de 31 decembrie 2009 inclusiv, dar faptul generator de taxa intervine dupa aceasta data, se aplica prevederile alin. (4) si (5)."
   108. Articolul 1341 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Faptul generator pentru livrari de bunuri si prestari de servicii
    Art. 1341. - (1) Faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor, cu exceptiile prevazute in prezentul capitol.
    (2) Pentru bunurile livrate in baza unui contract de consignatie, se considera ca livrarea bunurilor de la consignant la consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de consignatar clientilor sai.
    (3) Pentru bunurile transmise in vederea testarii sau a verificarii conformitatii, se considera ca livrarea bunurilor are loc la data acceptarii bunurilor de catre beneficiar.
    (4) Pentru stocurile la dispozitia clientului, se considera ca livrarea bunurilor are loc la data la care clientul retrage bunurile din stoc in vederea utilizarii, in principal pentru activitatea de productie.
    (5) Prin norme sunt definite contractele de consignatie, stocurile la dispozitia clientului, bunurile livrate in vederea testarii sau a verificarii conformitatii.

    (6) Pentru livrarile de bunuri corporale, inclusiv de bunuri imobile, data livrarii este data la care intervine transferul dreptului de a dispune de bunuri ca si un proprietar. Prin exceptie, in cazul contractelor care prevad ca plata se efectueaza in rate sau al oricarui alt tip de contract care prevede ca proprietatea este atribuita cel mai tarziu in momentul platii ultimei sume scadente, cu exceptia contractelor de leasing, data livrarii este data la care bunul este predat beneficiarului.
    (7) Prestarile de servicii care determina decontari sau plati succesive, cum sunt serviciile de constructii-montaj, consultanta, cercetare, expertiza si alte servicii similare, sunt considerate efectuate la data la care sunt emise situatii de lucrari, rapoarte de lucru, alte documente similare pe baza carora se stabilesc serviciile efectuate sau, dupa caz, in functie de prevederile contractuale, la data acceptarii acestora de catre beneficiari. Totusi, perioada de decontare nu poate depasi un an.
    (8) In cazul livrarilor de bunuri si al prestarilor de servicii care se efectueaza continuu, altele decat cele prevazute la alin. (7), cum sunt: livrarile de gaze naturale, de apa, serviciile de telefonie, livrarile de energie electrica si altele asemenea, se considera ca livrarea/prestarea este efectuata la datele specificate in contract pentru plata bunurilor livrate sau a serviciilor prestate sau la data emiterii unei facturi, dar perioada de decontare nu poate depasi un an.
    (9) In cazul operatiunilor de inchiriere, leasing, concesionare si arendare de bunuri, serviciul se considera efectuat la fiecare data specificata in contract pentru efectuarea platii.
    (10) Pentru prestarile de servicii pentru care taxa este datorata de catre beneficiarul serviciilor in conformitate cu art. 150 alin. (2), care sunt prestate continuu pe o perioada mai mare de un an si care nu determina decontari sau plati in cursul acestei perioade, se considera efectuate la expirarea fiecarui an calendaristic, atat timp cat prestarea de servicii nu a incetat."

   109. La articolul 1342, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Taxa este exigibila la data la care intervine oricare dintre evenimentele mentionate la art. 138. Totusi, regimul de impozitare si cotele aplicabile sunt aceleasi ca si ale operatiunii de baza care a generat aceste evenimente."
   110. La articolul 137 alineatul (1), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "e) in cazul schimbului prevazut la art. 130 si, in general, atunci cand plata se face partial ori integral in natura sau atunci cand valoarea platii pentru o livrare de bunuri ori o prestare de servicii nu a fost stabilita de parti sau nu poate fi usor stabilita, baza de impozitare se considera ca fiind valoarea de piata pentru respectiva livrare/prestare. In sensul prezentului titlu, valoare de piata inseamna suma totala pe care, pentru obtinerea bunurilor sau serviciilor in cauza la momentul respectiv, un client aflat in aceeasi etapa de comercializare la care are loc livrarea de bunuri sau prestarea de servicii ar trebui sa o plateasca in conditii de concurenta loiala unui furnizor ori prestator independent de pe teritoriul statului membru in care livrarea sau prestarea este supusa taxei. Atunci cand nu poate fi stabilita o livrare de bunuri sau o prestare de servicii comparabila, valoarea de piata inseamna:
    1. pentru bunuri, o suma care nu este mai mica decat pretul de cumparare al bunurilor sau al unor bunuri similare sau, in absenta unui pret de cumparare, pretul de cost, stabilit la momentul livrarii;
    2. pentru servicii, o suma care nu este mai mica decat costurile complete ale persoanei impozabile pentru prestarea serviciului."
   111. La articolul 137 alineatul (3), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "e) sumele achitate de o persoana impozabila in numele si in contul altei persoane si care apoi se deconteaza acesteia, precum si sumele incasate de o persoana impozabila in numele si in contul unei alte persoane."

   112. La articolul 138, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "b) in cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea, calitatea ori preturile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, precum si in cazul anularii totale ori partiale a contractului pentru livrarea sau prestarea in cauza ca urmare a unui acord scris intre parti sau ca urmare a unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile sau in urma unui arbitraj;".
   113. La articolul 1381, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Baza de impozitare cuprinde si accizele datorate sau achitate in Romania de persoana care efectueaza achizitia intracomunitara a unui produs supus accizelor. Atunci cand dupa efectuarea achizitiei intracomunitare de bunuri, persoana care a achizitionat bunurile obtine o rambursare a accizelor achitate in statul membru in care a inceput expedierea sau transportul bunurilor, baza de impozitare a achizitiei intracomunitare efectuate in Romania se reduce corespunzator."
   114. La articolul 141 alineatul (2) litera f), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "f) livrarea de constructii/parti de constructii si a terenurilor pe care sunt construite, precum si a oricaror altor terenuri. Prin exceptie, scutirea nu se aplica pentru livrarea de constructii noi, de parti de constructii noi sau de terenuri construibile. In sensul prezentului articol, se definesc urmatoarele:".
   115. La articolul 143 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "c) prestarile de servicii, inclusiv transportul si serviciile accesorii transportului, altele decat cele prevazute la art. 141, legate direct de exportul de bunuri;".
   116. La articolul 143 alineatul (1) litera i), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "i) in cazul aeronavelor utilizate de companiile aeriene care realizeaza in principal transport international de persoane si/sau de bunuri cu plata, urmatoarele operatiuni:".
   117. La articolul 144 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "c) prestarile de servicii aferente livrarilor prevazute la lit. a) sau efectuate in locatiile prevazute la lit. a), pentru bunurile aflate in regimurile sau situatiile prevazute la lit. a);".
   118. La articolul 145 alineatul (5), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "a) taxa aferenta sumelor achitate in numele si in contul altei persoane si care apoi se deconteaza acesteia, precum si taxa aferenta sumelor incasate in numele si in contul altei persoane, care nu sunt incluse in baza de impozitare a livrarilor/prestarilor efectuate conform art. 137 alin. (3) lit. e);".
   119. La articolul 146, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 146. - (1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabila trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) pentru taxa datorata sau achitata, aferenta bunurilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie prestate in beneficiul sau de catre o persoana impozabila, sa detina o factura emisa in conformitate cu prevederile art. 155;
    b) pentru taxa aferenta bunurilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie prestate in beneficiul sau, dar pentru care persoana impozabila este obligata la plata taxei, conform art. 150 alin. (2) - (6), sa detina o factura emisa in conformitate cu prevederile art. 155 sau documentele prevazute la art. 1551 alin. (1);

    c) pentru taxa achitata pentru importul de bunuri, altele decat cele prevazute la lit. d), sa detina declaratia vamala de import sau actul constatator emis de organele vamale, care sa mentioneze persoana impozabila ca importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei, precum si documente care sa ateste plata taxei de catre importator sau de catre alta persoana in contul sau. Importatorii care detin o autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate eliberata de alt stat membru sau care efectueaza importuri de bunuri in Romania din punct de vedere al TVA, pentru care nu au obligatia de a depune declaratii vamale de import, trebuie sa detina o declaratie de import pentru TVA si accize;
    d) pentru taxa datorata pentru importul de bunuri efectuat conform art. 157 alin. (4) si (5), sa detina declaratia vamala de import sau actul constatator emis de organele vamale, care sa mentioneze persoana impozabila ca importator al bunurilor in scopuri de taxa, precum si suma taxei datorate. De asemenea, persoana impozabila trebuie sa inscrie taxa pe valoarea adaugata ca taxa colectata in decontul aferent perioadei fiscale in care ia nastere exigibilitatea;
    e) pentru taxa aferenta unei achizitii intracomunitare de bunuri, sa detina o factura sau documentul prevazut la art. 1551 alin. (1);
    f) pentru taxa aferenta unei operatiuni asimilate cu o achizitie intracomunitara de bunuri, prevazuta la art. 1301 alin. (2) lit. a), sa detina documentul prevazut la art. 155 alin. (4), emis in statul membru din care bunurile au fost transportate ori expediate, sau documentul prevazut la art. 1551 alin. (1)."
   120. Articolul 1472 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Rambursarea taxei catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania si rambursarea TVA de catre alte state membre catre persoane impozabile stabilite in Romania
    Art. 1472. - (1) In conditiile stabilite prin norme:
    a) persoana impozabila nestabilita in Romania, care este stabilita in alt stat membru, neinregistrata si care nu este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, poate beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adaugata achitate pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii, efectuate in Romania;


    b) persoana impozabila neinregistrata si care nu este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, nestabilita in Comunitate, poate solicita rambursarea taxei achitate pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii efectuate in Romania, daca, in conformitate cu legile tarii unde este stabilita, o persoana impozabila stabilita in Romania ar avea acelasi drept de rambursare in ceea ce priveste TVA sau alte impozite/taxe similare aplicate in tara respectiva;
    c) persoana impozabila neinregistrata si care nu este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, dar care efectueaza in Romania o livrare intracomunitara de mijloace de transport noi scutita, poate solicita rambursarea taxei achitate pentru achizitia efectuata de aceasta in Romania a respectivului mijloc de transport nou. Rambursarea nu poate sa depaseasca taxa care s-ar aplica daca livrarea de catre aceasta persoana a mijloacelor de transport noi respective ar fi livrare taxabila. Dreptul de deducere ia nastere si poate fi exercitat doar in momentul livrarii intracomunitare a mijlocului de transport nou;
    d) persoana impozabila stabilita in Romania, neinregistrata si care nu este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, poate solicita rambursarea taxei achitate aferente operatiunilor prevazute la art. 145 alin. (2) lit. d) sau in alte situatii prevazute prin norme.
    (2) Persoana impozabila stabilita in Romania poate beneficia de rambursarea TVA achitate pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii efectuate in alt stat membru, in conditiile prevazute in norme.
    (3) In cazul in care rambursarea prevazuta la alin. (1) lit. a) a fost obtinuta prin frauda sau printr-o alta metoda incorecta, organele fiscale competente vor recupera sumele platite in mod eronat si orice penalitati si dobanzi aferente, fara sa contravina dispozitiilor privind asistenta reciproca pentru recuperarea TVA.
    (4) In cazul in care o dobanda sau o penalitate administrativa a fost impusa, dar nu a fost platita, organele fiscale competente vor suspenda orice alta rambursare suplimentara catre persoana impozabila in cauza pana la concurenta sumei neplatite."
 
   121. La articolul 149 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "a) bunurile de capital reprezinta toate activele corporale fixe, definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3, a caror durata normala de functionare este egala sau mai mare de 5 ani, precum si operatiunile de constructie, transformare sau modernizare a bunurilor imobile, exclusiv reparatiile sau lucrarile de intretinere a acestor active, chiar in conditiile in care astfel de operatiuni sunt realizate de beneficiarul unui contract de inchiriere, leasing sau orice alt contract prin care activele fixe corporale se pun la dispozitia unei alte persoane;".
   122. La articolul 149 alineatul (3), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "a) de la data de 1 ianuarie a anului in care bunurile au fost achizitionate sau fabricate, pentru bunurile de capital mentionate la alin. (2) lit. a), daca acestea au fost achizitionate sau fabricate dupa data aderarii;
    b) de la data de 1 ianuarie a anului in care bunurile sunt receptionate, pentru bunurile de capital prevazute la alin. (2) lit. b), care sunt construite, si se efectueaza pentru suma integrala a taxei deductibile aferente bunului de capital, inclusiv pentru taxa platita sau datorata inainte de data aderarii, daca anul primei utilizari este anul aderarii sau un alt an ulterior anului aderarii;".
   123. La articolul 149, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Ajustarea taxei deductibile se efectueaza astfel:
    a) pentru cazurile prevazute la alin. (4) lit. a), ajustarea se efectueaza in cadrul perioadei de ajustare prevazute la alin. (2). Ajustarea deducerii se face in perioada fiscala in care intervine evenimentul care genereaza ajustarea si se realizeaza pentru toata taxa aferenta perioadei ramase din perioada de ajustare, incluzand anul in care apare modificarea destinatiei de utilizare. Prin norme se stabilesc reguli tranzitorii pentru situatia in care pentru anul 2007 s-a efectuat ajustarea prevazuta la alin. (4) lit. a) pentru o cincime sau, dupa caz, o douazecime din taxa dedusa initial;

    b) pentru cazul prevazut la alin. (4) lit. b), ajustarea se efectueaza de persoanele impozabile care au aplicat pro rata de deducere pentru bunul de capital. Ajustarea reprezinta o cincime sau, dupa caz, o douazecime din taxa dedusa initial si se efectueaza in ultima perioada fiscala a anului calendaristic, pentru fiecare an in care apar modificari ale elementelor taxei deduse in cadrul perioadei de ajustare prevazute la alin. (2);
    c) pentru cazurile prevazute la alin. (4) lit. c) si d), ajustarea se efectueaza in perioada fiscala in care intervine evenimentul care genereaza ajustarea si se realizeaza pentru toata taxa aferenta perioadei ramase din perioada de ajustare, incluzand anul in care apare obligatia ajustarii;
    d) pentru cazurile prevazute la alin. (4) lit. e), ajustarea se efectueaza atunci cand apar situatiile enumerate la art. 138, conform procedurii prevazute in norme."
   124. La articolul 149, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5 1), cu urmatorul cuprins:
    "(51) Daca pe parcursul perioadei de ajustare intervin evenimente care vor genera ajustarea in favoarea persoanei impozabile sau in favoarea statului, ajustarile prevazute la alin. (5) lit. a) si c) se vor efectua pentru acelasi bun de capital succesiv in cadrul perioadei de ajustare ori de cate ori apar respectivele evenimente."
   125. Articolul 150 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Persoana obligata la plata taxei pentru operatiunile taxabile din Romania
    Art. 150. - (1) Persoana obligata la plata taxei pe valoarea adaugata, daca aceasta este datorata in conformitate cu prevederile prezentului titlu, este persoana impozabila care efectueaza livrari de bunuri sau prestari de servicii, cu exceptia cazurilor pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei conform alin. (2) - (6) si art. 160.
    (2) Taxa este datorata de orice persoana impozabila, inclusiv de catre persoana juridica neimpozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531, care este beneficiar al serviciilor care au locul prestarii in Romania conform art. 133 alin. (2) si care sunt furnizate de catre o persoana impozabila care nu este stabilita pe teritoriul Romaniei sau nu este considerata a fi stabilita pentru respectivele prestari de servicii pe teritoriul Romaniei conform prevederilor art. 1251 alin. (2), chiar daca este inregistrata in Romania conform art. 153 alin. (4) sau (5).

    (3) Taxa este datorata de orice persoana inregistrata conform art. 153 sau 1531, careia i se livreaza gaze naturale sau energie electrica in conditiile prevazute la art. 132 alin. (1) lit. e) sau f), daca aceste livrari sunt realizate de o persoana impozabila care nu este stabilita in Romania sau nu este considerata a fi stabilita pentru respectivele livrari de bunuri pe teritoriul Romaniei conform prevederilor art. 1251 alin. (2), chiar daca este inregistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 alin. (4) sau (5).
    (4) Taxa este datorata de persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531, care este beneficiarul unei livrari ulterioare efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare, in urmatoarele conditii:
    1. cumparatorul revanzator al bunurilor sa nu fie stabilit in Romania, sa fie inregistrat in scopuri de TVA in alt stat membru si sa fi efectuat o achizitie intracomunitara a acestor bunuri in Romania, care nu este impozabila conform art. 126 alin. (8) lit. b); si
    2. bunurile aferente achizitiei intracomunitare, prevazute la pct. 1, sa fi fost transportate de furnizor sau de cumparatorul revanzator ori de alta persoana, in contul furnizorului sau al cumparatorului revanzator, dintr-un stat membru, altul decat statul in care cumparatorul revanzator este inregistrat in scopuri de TVA, direct catre beneficiarul livrarii; si
    3. cumparatorul revanzator sa il desemneze pe beneficiarul livrarii ulterioare ca persoana obligata la plata taxei pentru livrarea respectiva.
    (5) Taxa este datorata de persoana din cauza careia bunurile ies din regimurile sau situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) si d).
    (6) In alte situatii decat cele prevazute la alin. (2) - (5), in cazul in care livrarea de bunuri/prestarea de servicii este realizata de o persoana impozabila care nu este stabilita in Romania sau nu este considerata a fi stabilita pentru respectivele livrari de bunuri/prestari de servicii pe teritoriul Romaniei conform prevederilor art. 1251 alin. (2) si care nu este inregistrata in Romania conform art. 153, persoana obligata la plata taxei este persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, stabilita in Romania sau nestabilita in Romania, dar inregistrata prin reprezentant fiscal, care este beneficiar al unor livrari de bunuri/prestari de servicii care au loc in Romania, conform art. 132 sau 133.

    (7) Prin exceptie de la prevederile alin. (1):
    a) atunci cand persoana obligata la plata taxei, conform alin. (1), este o persoana impozabila stabilita in Comunitate, dar nu in Romania, respectiva persoana poate, in conditiile stabilite prin norme, sa desemneze un reprezentant fiscal ca persoana obligata la plata taxei;
    b) atunci cand persoana obligata la plata taxei, conform alin. (1), este o persoana impozabila care nu este stabilita in Comunitate, respectiva persoana este obligata, in conditiile stabilite prin norme, sa desemneze un reprezentant fiscal ca persoana obligata la plata taxei."
   126. Articolul 151 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Persoana obligata la plata taxei pentru achizitii intracomunitare
    Art. 151. - (1) Persoana care efectueaza o achizitie intracomunitara de bunuri care este taxabila, conform prezentului titlu, este obligata la plata taxei.
    (2) Atunci cand persoana obligata la plata taxei pentru achizitia intracomunitara, conform alin. (1), este:
    a) o persoana impozabila stabilita in Comunitate, dar nu in Romania, respectiva persoana poate, in conditiile stabilite prin norme, sa desemneze un reprezentant fiscal ca persoana obligata la plata taxei;
    b) o persoana impozabila care nu este stabilita in Comunitate, respectiva persoana este obligata, in conditiile stabilite prin norme, sa desemneze un reprezentant fiscal ca persoana obligata la plata taxei."
 
   127. La articolul 1512 alineatul (3), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Furnizorul sau prestatorul este tinut raspunzator individual si in solidar pentru plata taxei, in situatia in care persoana obligata la plata taxei este beneficiarul, conform art. 150 alin. (2) - (4) si (6), daca factura prevazuta la art. 155 alin. (5) sau autofactura prevazuta la art. 1551 alin. (1):"
   128. La articolul 1512, alineatele (6) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(6) Pentru aplicarea regimului de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8, antrepozitarul si transportatorul bunurilor din antrepozit sau persoana responsabila pentru transport sunt tinuti raspunzatori individual si in solidar pentru plata taxei, impreuna cu persoana obligata la plata acesteia, conform art. 150 alin. (1), (5) si (6) si art. 1511.
    (7) Persoana care desemneaza o alta persoana ca reprezentant fiscal, conform art. 150 alin. (7) si/sau art. 151 alin. (2), este tinuta raspunzatoare individual si in solidar pentru plata taxei, impreuna cu reprezentantul sau fiscal."
   129. La articolul 152, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 152. - (1) Persoana impozabila stabilita in Romania conform art. 1251 alin. (2) lit. a), a carei cifra de afaceri anuala, declarata sau realizata, este inferioara plafonului de 35.000 euro, al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie, poate solicita scutirea de taxa, numita in continuare regim special de scutire, pentru operatiunile prevazute la art. 126 alin. (1), cu exceptia livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).
    (2) Cifra de afaceri care serveste drept referinta pentru aplicarea alin. (1) este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii efectuate de persoana impozabila in cursul unui an calendaristic, care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate de o mica intreprindere, operatiunile rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania conform art. 145 alin. (2) lit. b), operatiunile scutite cu drept de deducere si cele scutite fara drept de deducere, prevazute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) si f), daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale, cu exceptia urmatoarelor:

    a) livrarile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3, efectuate de persoana impozabila;
    b) livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b)."
   130. La articolul 152 alineatul (8), litera c) se abroga.
   131. La articolul 1521, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(9) Agentiile de turism nu au dreptul sa inscrie taxa in mod distinct in facturi sau in alte documente legale care se transmit calatorului, pentru serviciile unice carora li se aplica regimul special."
   132. La articolul 1522, alineatul (12) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(12) Persoana impozabila revanzatoare nu are dreptul sa inscrie taxa aferenta livrarilor de bunuri supuse regimului special, in mod distinct, in facturile emise clientilor."
   133. Articolul 153 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Inregistrarea persoanelor impozabile in scopuri de TVA

    Art. 153. - (1) Persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania si realizeaza sau intentioneaza sa realizeze o activitate economica ce implica operatiuni taxabile si/sau scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA la organul fiscal competent, denumita in continuare inregistrare normala in scopuri de taxa, dupa cum urmeaza:
    a) inainte de realizarea unor astfel de operatiuni, in urmatoarele cazuri:
    1. daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri care atinge sau depaseste plafonul de scutire prevazut la art. 152 alin. (1), cu privire la regimul special de scutire pentru intreprinderile mici;
    2. daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 152 alin. (1), dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa;
    b) daca in cursul unui an calendaristic atinge sau depaseste plafonul de scutire prevazut la art. 152 alin. (1), in termen de 10 zile de la sfarsitul lunii in care a atins sau a depasit acest plafon;
    c) daca cifra de afaceri realizata in cursul unui an calendaristic este inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 152 alin. (1), dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa;
    d) daca efectueaza operatiuni scutite de taxa si opteaza pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3).
    (2) Persoana impozabila care are sediul activitatii economice in afara Romaniei, dar este stabilita in Romania printr-un sediu fix, conform art. 1251 alin. (2) lit. b), este obligata sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA in Romania, astfel:
    a) inaintea primirii serviciilor, in situatia in care urmeaza sa primeasca pentru sediul fix din Romania servicii pentru care este obligata la plata taxei in Romania conform art. 150 alin. (2), daca serviciile sunt prestate de o persoana impozabila care este stabilita in sensul art. 1251 alin. (2) in alt stat membru;
 
    b) inainte de prestarea serviciilor, in situatia in care urmeaza sa presteze serviciile prevazute la art. 133 alin. (2) de la sediul fix din Romania pentru un beneficiar persoana impozabila stabilita in sensul art. 1251 alin. (2) in alt stat membru care are obligatia de a plati TVA in alt stat membru, conform echivalentului din legislatia statului membru respectiv al art. 150 alin. (2);
    c) inainte de realizarea unor activitati economice de la respectivul sediu fix in conditiile stabilite la art. 1251 alin. (2) lit. b) si c) care implica:
    1. livrari de bunuri taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, inclusiv livrari intracomunitare scutite de TVA conform art. 143 alin. (2);
    2. prestari de servicii taxabile si/sau scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere, altele decat cele prevazute la lit. a) si b);
    3. operatiuni scutite de taxa si opteaza pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3);
    4. achizitii intracomunitare de bunuri taxabile.
    (3) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile persoanei tratate ca persoana impozabila numai pentru ca efectueaza ocazional livrari intracomunitare de mijloace de transport noi.
    (4) O persoana impozabila care nu este stabilita in Romania conform art. 1251 alin. (2) si nici inregistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 va solicita inregistrarea in scopuri de TVA la organele fiscale competente pentru operatiuni realizate pe teritoriul Romaniei care dau drept de deducere a taxei, inainte de efectuarea respectivelor operatiuni, cu exceptia situatiilor in care persoana obligata la plata taxei este beneficiarul, conform art. 150 alin. (2) - (6). Nu sunt obligate sa se inregistreze in Romania, conform acestui articol, persoanele stabilite in afara Comunitatii care efectueaza servicii electronice catre persoane neimpozabile din Romania si care sunt inregistrate intr-un alt stat membru, conform regimului special pentru servicii electronice, pentru toate serviciile electronice prestate in Comunitate.

    (5) Va solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform acestui articol, inainte de realizarea operatiunilor, persoana impozabila nestabilita in Romania si neinregistrata in scopuri de TVA in Romania, care intentioneaza:
    a) sa efectueze o achizitie intracomunitara de bunuri pentru care este obligata la plata taxei conform art. 151; sau
    b) sa efectueze o livrare intracomunitara de bunuri scutita de taxa.
    (6) Persoana impozabila stabilita in Comunitate, dar nu in Romania, care are obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, poate, in conditiile stabilite prin norme, sa isi indeplineasca aceasta obligatie prin desemnarea unui reprezentant fiscal. Persoana impozabila nestabilita in Comunitate care are obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania este obligata, in conditiile stabilite prin norme, sa se inregistreze prin desemnarea unui reprezentant fiscal.
    (7) Organele fiscale competente vor inregistra in scopuri de TVA, conform prezentului articol, toate persoanele care, in conformitate cu prevederile prezentului titlu, sunt obligate sa solicite inregistrarea, conform alin. (1), (2), (4) sau (5).
    (8) In cazul in care o persoana este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA, in conformitate cu prevederile alin. (1), (2), (4) sau (5), si nu solicita inregistrarea, organele fiscale competente vor inregistra persoana respectiva din oficiu.
    (9) Organele fiscale competente pot anula inregistrarea unei persoane in scopuri de TVA, conform prezentului articol, daca, potrivit prevederilor prezentului titlu, persoana nu era obligata sa solicite inregistrarea sau nu avea dreptul sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, conform prezentului articol. De asemenea, organele fiscale competente pot anula din oficiu inregistrarea unei persoane in scopuri de TVA, conform prezentului articol, in cazul persoanelor impozabile care figureaza in lista contribuabililor declarati inactivi potrivit art. 11, precum si a persoanelor impozabile in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, potrivit legii. Procedura de scoatere din evidenta este stabilita prin normele procedurale in vigoare. Dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA persoanele impozabile pot solicita inregistrarea in scopuri de TVA numai daca inceteaza situatia care a condus la scoaterea din evidenta.

    (10) Persoana inregistrata conform prezentului articol va anunta in scris organele fiscale competente cu privire la modificarile informatiilor declarate in cererea de inregistrare sau furnizate prin alta metoda organului fiscal competent, in legatura cu inregistrarea sa, sau care apar in certificatul de inregistrare in termen de 15 zile de la producerea oricaruia dintre aceste evenimente.
    (11) In cazul incetarii desfasurarii de operatiuni care dau drept de deducere a taxei sau in cazul incetarii activitatii sale economice, orice persoana inregistrata conform prezentului articol va anunta in scris organele fiscale competente in termen de 15 zile de la producerea oricaruia dintre aceste evenimente in scopul scoaterii din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA. Prin norme procedurale se stabilesc data de la care are loc scoaterea din evidenta si procedura aplicabila."
   134. Articolul 1531 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Inregistrarea in scopuri de TVA a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare sau pentru servicii
    Art. 1531. - (1) Are obligatia sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, conform prezentului articol:
    a) persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania si persoana juridica neimpozabila stabilita in Romania, neinregistrate si care nu au obligatia sa se inregistreze conform art. 153 si care nu sunt deja inregistrate conform lit. b) sau c) sau alin. (2), care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, inainte de efectuarea achizitiei intracomunitare, daca valoarea achizitiei intracomunitare respective depaseste plafonul pentru achizitii intracomunitare in anul calendaristic in care are loc achizitia intracomunitara;
    b) persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania, neinregistrata si care nu are obligatia sa se inregistreze conform art. 153 si care nu este deja inregistrata conform lit. a) sau c) sau a alin. (2), daca presteaza servicii care au locul in alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligata la plata taxei conform echivalentului din legislatia altui stat membru al art. 150 alin. (2), inainte de prestarea serviciului;

    c) persoana impozabila care isi are stabilit sediul activitatii economice in Romania, care nu este inregistrata si nu are obligatia sa se inregistreze conform art. 153 si care nu este deja inregistrata conform lit. a) sau b) sau a alin. (2), daca primeste de la un prestator, persoana impozabila stabilita in alt stat membru, servicii pentru care este obligata la plata taxei in Romania conform art. 150 alin. (2), inaintea primirii serviciilor respective.
    (2) Persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania, daca nu este inregistrata si nu este obligata sa se inregistreze conform art. 153, si persoana juridica neimpozabila stabilita in Romania pot solicita sa se inregistreze, conform prezentului articol, in cazul in care realizeaza achizitii intracomunitare, conform art. 126 alin. (6).
    (3) Organele fiscale competente vor inregistra in scopuri de TVA, conform prezentului articol, orice persoana care solicita inregistrarea, conform alin. (1) sau (2).
    (4) Daca persoana obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA, in conditiile alin. (1), nu solicita inregistrarea, organele fiscale competente vor inregistra persoana respectiva din oficiu.
    (5) Persoana inregistrata in scopuri de TVA conform alin. (1) lit. a) poate solicita anularea inregistrarii sale oricand, dupa expirarea anului calendaristic urmator celui in care a fost inregistrata, daca valoarea achizitiilor sale intracomunitare nu a depasit plafonul de achizitii in anul in care face solicitarea sau in anul calendaristic anterior si daca nu si-a exercitat optiunea conform alin. (7).
    (6) Persoana inregistrata in scopuri de TVA conform alin. (2) poate solicita anularea inregistrarii oricand dupa expirarea a 2 ani calendaristici care urmeaza anului in care a optat pentru inregistrare, daca valoarea achizitiilor sale intracomunitare nu a depasit plafonul de achizitii in anul in care depune aceasta solicitare sau in anul calendaristic anterior, daca nu si-a exercitat optiunea conform alin. (7).
    (7) Daca dupa expirarea anului calendaristic prevazut la alin. (5) sau a celor 2 ani calendaristici prevazuti la alin. (6), care urmeaza celui in care s-a efectuat inregistrarea, persoana impozabila efectueaza o achizitie intracomunitara in baza codului de inregistrare in scopuri de TVA, obtinut conform prezentului articol, se considera ca persoana a optat conform art. 126 alin. (6), cu exceptia cazului in care a depasit plafonul de achizitii intracomunitare.

    (8) Persoana inregistrata conform alin. (1) lit. b) si c) poate solicita anularea inregistrarii sale oricand dupa expirarea anului calendaristic in care a fost inregistrata, cu exceptia situatiei in care trebuie sa ramana inregistrata conform alin. (5) - (7).
    (9) Organele fiscale competente vor anula inregistrarea unei persoane, conform prezentului articol, daca:
    a) persoana respectiva este inregistrata in scopuri de TVA, conform art. 153; sau
    b) persoana respectiva are dreptul la anularea inregistrarii in scopuri de TVA, conform prezentului articol, si solicita anularea conform alin. (5), (6) si (8).
    (10) Inregistrarea in scopuri de TVA conform prezentului articol nu confera persoanei impozabile calitatea de persoana inregistrata normal in scopuri de TVA, acest cod fiind utilizat numai pentru achizitii intracomunitare sau pentru serviciile prevazute la art. 133 alin. (2), primite de la persoane impozabile stabilite in alt stat membru sau prestate catre persoane impozabile stabilite in alt stat membru.
    (11) Prevederile art. 153 alin. (9) se aplica corespunzator si pentru persoanele inregistrate in scopuri de TVA conform prezentului articol."
   135. Articolul 154 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Prevederi generale referitoare la inregistrare
    Art. 154. - (1) Codul de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 si 1531, are prefixul RO, conform Standardului international ISO 3166 - alpha 2.

    (2) Anularea inregistrarii in scopuri de TVA a unei persoane nu o exonereaza de raspunderea care ii revine, conform prezentului titlu, pentru orice actiune anterioara datei anularii si de obligatia de a solicita inregistrarea in conditiile prezentului titlu.
    (3) Prin norme se stabilesc cazurile in care persoanele nestabilite in Romania care sunt obligate la plata TVA in Romania conform art. 150 alin. (1) pot fi scutite de inregistrarea in scopuri de TVA in Romania.
    (4) Persoanele inregistrate:
    a) conform art. 153 vor comunica codul de inregistrare in scopuri de TVA tuturor furnizorilor/prestatorilor sau clientilor;
    b) conform art. 1531 vor comunica codul de inregistrare in scopuri de TVA:
    1. furnizorului/prestatorului, atunci cand au obligatia platii taxei conform art. 150 alin. (2) - (6) si art. 151;
    2. beneficiarului, persoana impozabila din alt stat membru, catre care presteaza servicii pentru care acesta este obligat la plata taxei conform echivalentului din alt stat membru al art. 150 alin. (2)."
   136. La articolul 155, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(4) Persoana impozabila va emite o autofactura in termenul stabilit la alin. (1), pentru fiecare transfer pe care l-a efectuat in alt stat membru, in conditiile art. 128 alin. (10) si pentru fiecare achizitie intracomunitara efectuata in Romania in conditiile stabilite la art. 1301 alin. (2) lit. a).


    (5) Factura cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele informatii:
    a) numarul de ordine, in baza uneia sau mai multor serii, care identifica factura in mod unic;
    b) data emiterii facturii;
    c) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data incasarii unui avans, in masura in care aceasta data difera de data emiterii facturii;
    d) denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau, dupa caz, codul de identificare fiscala, ale persoanei impozabile care emite factura;
    e) denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit in Romania si care si-a desemnat un reprezentant fiscal, precum si denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA, conform art. 153, ale reprezentantului fiscal;
    f) denumirea/numele si adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau codul de identificare fiscala ale beneficiarului, daca acesta este o persoana impozabila sau o persoana juridica neimpozabila;
    g) denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit in Romania si care si-a desemnat un reprezentant fiscal, precum si denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 153 ale reprezentantului fiscal;
    h) denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum si particularitatile prevazute la art. 1251 alin. (3) in definirea bunurilor, in cazul livrarii intracomunitare de mijloace de transport noi;

    i) baza de impozitare a bunurilor si serviciilor sau, dupa caz, avansurile facturate, pentru fiecare cota, scutire sau operatiune netaxabila, pretul unitar, exclusiv taxa, precum si rabaturile, remizele, risturnele si alte reduceri de pret;
    j) indicarea cotei de taxa aplicate si a sumei taxei colectate, exprimate in lei, in functie de cotele taxei;
    k) in cazul in care nu se datoreaza taxa, trimiterea la dispozitiile aplicabile din prezentul titlu sau din Directiva 112 sau orice alta mentiune din care sa rezulte ca livrarea de bunuri sau prestarea de servicii face obiectul unei scutiri sau a procedurii de taxare inversa;
    l) in cazul in care se aplica regimul special pentru agentiile de turism, trimiterea la art. 1521, la art. 306 din Directiva 112 sau orice alta referinta care sa indice faptul ca a fost aplicat regimul special;
    m) daca se aplica unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, trimiterea la art. 1522, la art. 313, 326 ori 333 din Directiva 112 sau orice alta referinta care sa indice faptul ca a fost aplicat unul dintre regimurile respective;
    n) o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci cand se emit mai multe facturi sau documente pentru aceeasi operatiune."
   137. La articolul 155 alineatul (7), litera c) se abroga.
   138. La articolul 1551, alineatele (1) - (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1551. - (1) Persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, obligata la plata taxei in conditiile art. 150 alin. (2) - (4) si (6) si ale art. 151, trebuie sa autofactureze operatiunile respective pana cel mai tarziu in a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei, in cazul in care persoana respectiva nu se afla in posesia facturii emise de furnizor/prestator.

    (2) Persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, obligata la plata taxei in conditiile art. 150 alin. (2) - (4) si (6), trebuie sa autofactureze suma avansurilor platite in legatura cu operatiunile respective cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a platit avansurile, in cazul in care persoana respectiva nu se afla in posesia facturii emise de furnizor/prestator, cu exceptia situatiei in care faptul generator de taxa a intervenit in aceeasi luna, caz in care sunt aplicabile prevederile alin. (1).
    (3) La primirea facturii privind operatiunile prevazute la alin. (1) si (2), persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila va inscrie pe factura o referire la autofacturare, iar pe autofactura, o referire la factura."
   139. La articolul 1561, alineatele (2), (4) - (6) si (6 2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), perioada fiscala este trimestrul calendaristic pentru persoana impozabila care in cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere si/sau neimpozabile in Romania conform art. 132 si 133, dar care dau drept de deducere conform art. 145 alin. (2) lit. b), care nu a depasit plafonul de 100.000 euro al carui echivalent in lei se calculeaza conform normelor, cu exceptia situatiei in care persoana impozabila a efectuat in cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achizitii intracomunitare de bunuri.
    ...............................................................................................
    (4) Intreprinderile mici care se inregistreaza in scopuri de TVA, conform art. 153, in cursul anului, trebuie sa declare cu ocazia inregistrarii cifra de afaceri obtinuta, recalculata in baza activitatii corespunzatoare unui an calendaristic intreg. Daca aceasta cifra de afaceri recalculata depaseste plafonul prevazut la alin. (2), in anul respectiv perioada fiscala va fi luna calendaristica, conform alin. (1). Daca aceasta cifra de afaceri recalculata nu depaseste plafonul prevazut la alin. (2), persoana impozabila va utiliza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala, cu exceptia situatiei in care a efectuat in cursul anului calendaristic respectiv una sau mai multe achizitii intracomunitare de bunuri inainte de inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153.

    (5) Daca cifra de afaceri efectiv obtinuta in anul inregistrarii, recalculata in baza activitatii corespunzatoare unui an calendaristic intreg, depaseste plafonul prevazut la alin. (2), in anul urmator perioada fiscala va fi luna calendaristica, conform alin. (1). Daca aceasta cifra de afaceri efectiva nu depaseste plafonul prevazut la alin. (2), persoana impozabila va utiliza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala cu exceptia situatiei in care persoana impozabila a efectuat in cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achizitii intracomunitare de bunuri.
    (6) Persoana impozabila care, potrivit alin. (2) si (5), are obligatia depunerii deconturilor trimestriale trebuie sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 ianuarie inclusiv, o declaratie de mentiuni in care sa inscrie cifra de afaceri din anul precedent, obtinuta sau, dupa caz, recalculata si o mentiune referitoare la faptul ca nu a efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent.
    ...................................................................................
    (62) Persoana impozabila care potrivit alin. (61) este obligata sa isi schimbe perioada fiscala trebuie sa depuna o declaratie de mentiuni la organul fiscal competent, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la finele lunii in care intervine exigibilitatea achizitiei intracomunitare care genereaza aceasta obligatie, si va utiliza ca perioada fiscala luna calendaristica pentru anul curent si pentru anul urmator. Daca in cursul anului urmator nu efectueaza nicio achizitie intracomunitara de bunuri, persoana respectiva va reveni conform alin. (1) la trimestrul calendaristic drept perioada fiscala. In acest sens va trebui sa depuna declaratia de mentiuni prevazuta la alin. (6)."
   140. Articolul 1563 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Decontul special de taxa si alte declaratii
    Art. 1563. - (1) Decontul special de taxa se depune la organele fiscale competente de catre persoanele care nu sunt inregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153, astfel:

    a) pentru achizitii intracomunitare de bunuri taxabile, altele decat cele prevazute la lit. b) si c), de catre persoanele impozabile inregistrate conform art. 1531;
    b) pentru achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi, de catre orice persoana, indiferent daca este sau nu inregistrata conform art. 1531;
    c) pentru achizitii intracomunitare de produse accizabile, de catre persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile, indiferent daca sunt sau nu inregistrate conform art. 1531;
    d) pentru operatiunile si de catre persoanele obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (2) - (4) si (6);
    e) pentru operatiunile si de catre persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (5), cu exceptia situatiei in care are loc un import de bunuri sau o achizitie intracomunitara de bunuri.
    (2) Decontul special de taxa trebuie intocmit potrivit modelului stabilit prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si se depune pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea operatiunilor mentionate la alin. (1). Decontul special de taxa trebuie depus numai pentru perioadele in care ia nastere exigibilitatea taxei. Prin exceptie, persoanele care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, indiferent daca sunt sau nu inregistrate conform art. 1531, sunt obligate sa depuna decontul special de taxa pentru achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi, inainte de inmatricularea acestora in Romania, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea taxei aferente respectivei achizitii intracomunitare.
    (3) In aplicarea alin. (2), organele fiscale competente in administrarea persoanelor prevazute la alin. (1) lit. b), respectiv a persoanelor care nu sunt inregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153, indiferent daca sunt sau nu sunt inregistrate conform art. 1531, vor elibera, in scopul inmatricularii mijlocului de transport nou, un certificat care sa ateste plata taxei, ale carui model si continut vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. In cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt noi in sensul art. 1251 alin. (3), efectuate de persoanele prevazute la alin. (1) lit. b), in vederea inmatricularii, organele fiscale competente vor elibera un certificat din care sa rezulte ca nu se datoreaza taxa in Romania.

    (4) Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, a caror cifra de afaceri, astfel cum este prevazuta la art. 152 alin. (2), realizata la finele unui an calendaristic, este inferioara sumei de 10.000 euro, calculata la cursul de schimb valutar din ultima zi lucratoare a anului, trebuie sa comunice printr-o notificare scrisa organelor fiscale de care apartin, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, urmatoarele informatii:
    a) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, precum si suma taxei aferente;
    b) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, precum si suma taxei aferente.
    (5) Persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, a caror cifra de afaceri, astfel cum este prevazuta la art. 152, dar excluzand veniturile obtinute din vanzarea de bilete de transport international rutier de persoane, realizata la finele unui an calendaristic, este intre 10.000 euro, calculata la cursul de schimb valutar din ultima zi lucratoare a anului, si 35.000 euro, calculata la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii, trebuie sa comunice printr-o notificare scrisa organelor fiscale competente pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, urmatoarele informatii:
    a) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153;
    b) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153;
    c) suma totala si taxa aferenta achizitiilor de la persoane inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153;
    d) suma totala a achizitiilor de la persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153.
    (6) Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, care presteaza servicii de transport international, trebuie sa comunice printr-o notificare scrisa organelor fiscale competente, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, suma totala a veniturilor obtinute din vanzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane cu locul de plecare din Romania.

    (7) Importatorii care detin o autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate eliberata de alt stat membru sau care efectueaza importuri de bunuri in Romania din punct de vedere al TVA pentru care nu au obligatia de a depune declaratii vamale de import trebuie sa depuna la organele vamale o declaratie de import pentru TVA si accize la data la care intervine exigibilitatea taxei conform prevederilor art. 136."
   141. Articolul 1564 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Declaratia recapitulativa
    Art. 1564. - (1) Orice persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 sau art. 1531 trebuie sa intocmeasca si sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice, o declaratie recapitulativa in care mentioneaza:
    a) livrarile intracomunitare scutite de taxa in conditiile prevazute la art. 143 alin. (2) lit. a) si d), pentru care exigibilitatea taxei a luat nastere in luna calendaristica respectiva;
    b) livrarile de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare prevazute la art. 1321 alin. (5) efectuate in statul membru de sosire a bunurilor si care se declara drept livrari intracomunitare cu cod T, pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva;
    c) prestarile de servicii prevazute la art. 133 alin. (2) efectuate in beneficiul unor persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile, pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva;
    d) achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile, pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva;
    e) achizitiile de servicii prevazute la art. 133 alin. (2), efectuate de persoane impozabile din Romania care au obligatia platii taxei conform art. 150 alin. (2), pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva, de la persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate.

    (2) Declaratia recapitulativa se intocmeste conform modelului stabilit prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pentru fiecare luna calendaristica in care ia nastere exigibilitatea taxei pentru astfel de operatiuni.
    (3) Declaratia recapitulativa cuprinde urmatoarele informatii:
    a) codul de identificare in scopuri de TVA al persoanei impozabile din Romania, pe baza caruia respectiva persoana a efectuat livrari intracomunitare de bunuri in conditiile mentionate la art. 143 alin. (2) lit. a), a prestat servicii in conditiile stabilite la art. 133 alin. (2), altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile, a efectuat achizitii intracomunitare taxabile de bunuri din alt stat membru sau a achizitionat serviciile prevazute la art. 133 alin. (2), altele decat cele scutite de TVA;
    b) codul de identificare in scopuri de TVA al persoanei care achizitioneaza bunurile sau primeste serviciile in alt stat membru decat Romania, pe baza caruia furnizorul sau prestatorul din Romania i-a efectuat o livrare intracomunitara scutita de TVA conform art. 143 alin. (2) lit. a) sau prestarile de servicii prevazute la art. 133 alin. (2), altele decat cele scutite de TVA;
    c) codul de identificare in scopuri de TVA din alt stat membru atribuit furnizorului/prestatorului care efectueaza o livrare intracomunitara/o prestare de servicii in conditiile stabilite la art. 133 alin. (2) sau, dupa caz, doar codul statului membru din care are loc livrarea intracomunitara sau prestarea de servicii, in cazul in care furnizorul/prestatorul nu si-a indeplinit obligatia de inregistrare in scopuri de TVA in statul respectiv, pentru persoanele din Romania care realizeaza achizitii intracomunitare taxabile sau achizitioneaza serviciile prevazute la art. 133 alin. (2), altele decat cele scutite de TVA;
    d) codul de identificare in scopuri de TVA din Romania al persoanei impozabile care efectueaza un transfer in alt stat membru si pe baza caruia a efectuat acest transfer, in conformitate cu art. 143 alin. (2) lit. d), precum si codul de identificare in scopuri de TVA al persoanei impozabile din statul membru in care s-a incheiat expedierea sau transportul bunurilor;

    e) codul de identificare in scopuri de TVA din statul membru in care a inceput expedierea sau transportul bunurilor al persoanei impozabile care efectueaza in Romania o achizitie intracomunitara taxabila conform art. 1301 alin. (2) lit. a) sau, dupa caz, doar codul statului membru respectiv, in cazul in care persoana impozabila nu este identificata in scopuri de TVA in acel stat membru, precum si codul de identificare in scopuri de TVA din Romania al acestei persoane;
    f) pentru livrarile intracomunitare de bunuri scutite de TVA conform art. 143 alin. (2) lit. a) si pentru prestarile de servicii prevazute la art. 133 alin. (2), altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile, valoarea totala a livrarilor/prestarilor pe fiecare client in parte;
    g) pentru livrarile intracomunitare de bunuri ce constau in transferuri scutite conform art. 143 alin. (2) lit. d), valoarea totala a livrarilor, determinata in conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) lit. c), pe fiecare cod de identificare in scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile de statul membru in care s-a incheiat expedierea sau transportul bunurilor;
    h) pentru achizitiile intracomunitare taxabile, valoarea totala pe fiecare furnizor in parte;
    i) pentru achizitiile intracomunitare asimilate care urmeaza unui transfer din alt stat membru, valoarea totala a acestora stabilita in conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) lit. c), pe fiecare cod de identificare in scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile de statul membru in care a inceput expedierea sau transportul bunurilor sau, dupa caz, pe codul statului membru respectiv, in cazul in care persoana impozabila nu este identificata in scopuri de TVA in acel stat membru;
    j) pentru achizitiile de servicii prevazute la art. 133 alin. (2), altele decat cele scutite de TVA, valoarea totala a acestora pe fiecare prestator in parte;
    k) valoarea ajustarilor de TVA efectuate in conformitate cu prevederile art. 138 si art. 1381. Acestea se declara pentru luna calendaristica in cursul careia regularizarea a fost comunicata clientului.

    (4) Declaratiile recapitulative se depun numai pentru perioadele in care ia nastere exigibilitatea taxei pentru operatiunile mentionate la alin. (1)."
   142. La articolul 157, alineatele (2)-(4) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), persoana impozabila inregistrata conform art. 153 va evidentia in decontul prevazut la art. 1562, atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila, in limitele si in conditiile stabilite la art. 145-1471, taxa aferenta achizitiilor intracomunitare, bunurilor si serviciilor achizitionate in beneficiul sau, pentru care respectiva persoana este obligata la plata taxei, in conditiile art. 150 alin. (2)-(6).
    (3) Taxa pentru importuri de bunuri, cu exceptia importurilor scutite de taxa, se plateste la organul vamal in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import. Importatorii care detin o autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate, eliberata de alt stat membru, sau care efectueaza importuri de bunuri in Romania din punct de vedere al TVA pentru care nu au obligatia de a depune declaratii vamale de import trebuie sa plateasca taxa pe valoarea adaugata la organul vamal pana la data la care au obligatia depunerii declaratiei de import pentru TVA si accize.
    (4) Prin exceptare de la prevederile alin. (3), pana la data de 31 decembrie 2012 inclusiv, nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, care au obtinut certificat de amanare de la plata, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. De la data de 1 ianuarie 2013, prin exceptare de la prevederile alin. (3), nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153.
    ..............................................................................................
    (7) Pentru importul de bunuri scutit de taxa in conditiile prevazute la art. 142 alin. (1) lit. l), organele vamale pot solicita constituirea de garantii privind taxa pe valoarea adaugata. Garantia privind taxa pe valoarea adaugata aferenta acestor importuri se constituie si se elibereaza in conformitate cu conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice."

   143. La articolul 158, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 158. - (1) Orice persoana obligata la plata taxei poarta raspunderea pentru calcularea corecta si plata la termenul legal a taxei catre bugetul de stat si pentru depunerea la termenul legal a decontului si declaratiilor prevazute la art. 1562-1564, la organul fiscal competent, conform prezentului titlu si legislatiei vamale in vigoare."
   144. Articolul 1581 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA
    Art. 1581. - Ministerul Finantelor Publice creeaza o baza de date electronice care sa contina informatii privind operatiunile desfasurate de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, in vederea realizarii schimbului de informatii in domeniul taxei pe valoarea adaugata cu statele membre ale Uniunii Europene."
   145. La articolul 159, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Persoanele impozabile care au fost supuse unui control fiscal si au fost constatate si stabilite erori in ceea ce priveste stabilirea corecta a taxei colectate, fiind obligate la plata acestor sume in baza actului administrativ emis de autoritatea fiscala competenta, pot emite facturi de corectie conform alin. (1) lit. b) catre beneficiari. Pe facturile emise se va face mentiunea ca sunt emise dupa control si vor fi inscrise intr-o rubrica separata in decontul de taxa. Beneficiarii au drept de deducere a taxei inscrise in aceste facturi in limitele si in conditiile stabilite la art. 145-1471."
   146. Articolul 160 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Masuri de simplificare

    Art. 160. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 150 alin. (1), in cazul operatiunilor taxabile persoana obligata la plata taxei este beneficiarul pentru operatiunile prevazute la alin. (2). Conditia obligatorie pentru aplicarea taxarii inverse este ca atat furnizorul, cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153.
    (2) Operatiunile pentru care se aplica taxarea inversa sunt:
    a) livrarea de deseuri si materii prime secundare rezultate din valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de Ordonanta de urgenta a Guvernuluinr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, republicata, cu modificarile ulterioare;
    b) livrarea de masa lemnoasa si materiale lemnoase, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Pe facturile emise pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii prevazute la alin. (2) furnizorii/prestatorii nu vor inscrie taxa colectata aferenta. Beneficiarii vor determina taxa aferenta, care se va evidentia in decontul prevazut la art. 1562, atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila. Beneficiarii au drept de deducere a taxei in limitele si in conditiile stabilite la art. 145-1471.
    (4) De aplicarea prevederilor prezentului articol sunt responsabili atat furnizorii, cat si beneficiarii. Prin norme se stabilesc responsabilitatile partilor implicate in situatia in care nu s-a aplicat taxare inversa.
    (5) Prevederile prezentului articol se aplica numai pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii in interiorul tarii."
   147. Articolul 1612 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Directive transpuse

    Art. 1612. - Prezentul titlu transpune Directiva 112, Directiva 83/181/CEE a Consiliului din 28 martie 1983 de stabilire a domeniului de aplicare a articolului 14 alineatul (1) litera d) din Directiva 77/388/CEE privind scutirea de la taxa pe valoarea adaugata a anumitor importuri finale de bunuri, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 105 din 23 aprilie 1983, cu modificarile si completarile ulterioare, Directiva 2007/74/CE a Consiliului din 20 decembrie 2007 privind scutirea de taxa pe valoarea adaugata si de accize pentru bunurile importate de catre persoanele care calatoresc din tari terte, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 346 din 29 decembrie 2007, Directiva 2006/79/CE a Consiliului din 5 octombrie 2006 privind scutirea de impozit la import pentru loturile mici de bunuri cu caracter necomercial din tarile terte, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 286 din 17 octombrie 2006, Directiva 86/560/CEE - a treisprezecea directiva a Consiliului Comunitatilor Europene din 17 noiembrie 1986 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri - Sisteme de restituire a taxei pe valoarea adaugata persoanelor impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul Comunitatii, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 326 din 21 noiembrie 1986, Directiva 2008/9/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoarea adaugata, prevazuta in Directiva 2006/112/CE, catre persoane impozabile stabilite in alt stat membru decat statul membru de rambursare, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 44 din 20 februarie 2008."
   148. La titlul VII, dupa capitolul I se introduce un nou capitol, capitolul I1 "Regimul accizelor armonizate", alcatuit din art. 2062-20669, cu urmatorul cuprins:

    "CAPITOLUL I1
Regimul accizelor armonizate


    SECTIUNEA 1
Dispozitii generale

    Sfera de aplicare
    Art. 2062. - Accizele armonizate, denumite in continuare accize, sunt taxe speciale percepute direct sau indirect asupra consumului urmatoarelor produse:
    a) alcool si bauturi alcoolice;
    b) tutun prelucrat;
    c) produse energetice si electricitate.
    Definitii
    Art. 2063. - In intelesul prezentului capitol, se vor folosi urmatoarele definitii:
    1. produsele accizabile sunt produsele prevazute la art. 2062, supuse reglementarilor privind accizele potrivit prezentului capitol;


    2. productia de produse accizabile reprezinta orice operatiune prin care aceste produse sunt fabricate, procesate sau transformate sub orice forma;
    3. antrepozitarul autorizat este persoana fizica sau juridica autorizata de autoritatea competenta, in cadrul activitatii sale, sa produca, sa transforme, sa detina, sa primeasca sau sa expedieze produse accizabile in regim suspensiv de accize intr-un antrepozit fiscal;
    4. antrepozitul fiscal este locul in care produsele accizabile sunt produse, transformate, detinute, primite sau expediate in regim suspensiv de accize de catre un antrepozitar autorizat in cadrul activitatii sale, in conditiile prevazute de prezentul capitol si de normele metodologice;
    5. Tratat inseamna Tratatul de instituire a Comunitatii Europene;
    6. stat membru si teritoriul unui stat membru inseamna teritoriul fiecarui stat membru al Comunitatii caruia i se aplica Tratatul, in conformitate cu art. 299 din Tratat, cu exceptia teritoriilor terte;
    7. Comunitate si teritoriul Comunitatii inseamna teritoriile statelor membre, astfel cum sunt definite la pct. 6;
    8. teritorii terte inseamna teritoriile prevazute la art. 2064 alin. (2) si (3);
    9. tara terta inseamna orice stat sau teritoriu caruia nu i se aplica Tratatul;
    10. procedura vamala suspensiva sau regim vamal suspensiv inseamna oricare dintre procedurile speciale prevazute de Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, al caror obiect il constituie marfurile necomunitare in momentul intrarii pe teritoriul vamal al Comunitatii, depozitarea temporara, zonele libere sau antrepozitele libere, precum si oricare dintre procedurile prevazute la art. 84 alin. (1) lit. a) din acest regulament;

    11. regim suspensiv de accize inseamna un regim fiscal aplicat producerii, transformarii, detinerii sau deplasarii de produse accizabile care nu fac obiectul unei proceduri ori al unui regim vamal suspensiv, accizele fiind suspendate;
    12. import de produse accizabile inseamna intrarea pe teritoriul Comunitatii de produse accizabile, cu exceptia cazului in care produsele, la intrarea lor pe teritoriul Comunitatii, sunt plasate sub un regim sau sub o procedura vamala suspensiva, precum si iesirea lor dintr-un regim ori o procedura vamala suspensiva;
    13. destinatar inregistrat inseamna persoana fizica sau juridica autorizata de autoritatea competenta, in cadrul activitatii sale si in conditiile prevazute in normele metodologice, sa primeasca produse accizabile care se deplaseaza in regim suspensiv de accize dintr-un alt stat membru;
    14. expeditor inregistrat inseamna persoana fizica sau juridica care importa produse accizabile si este autorizata de autoritatea competenta, in cadrul activitatii sale si in conditiile prevazute in normele metodologice, exclusiv sa expedieze produsele accizabile care se deplaseaza in regim suspensiv de accize in urma punerii in libera circulatie a acestora in conformitate cu art. 79 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92;
    15. codul NC reprezinta pozitia tarifara, subpozitia tarifara sau codul tarifar, asa cum este prevazuta/prevazut in Regulamentul CE nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful Vamal Comun, in vigoare de la 19 octombrie 1992, iar in cazul produselor energetice, in vigoare de la 1 ianuarie 2002. Ori de cate ori intervin modificari in nomenclatura combinata a Tarifului vamal comun, corespondenta dintre codurile NC prevazute in prezentul capitol si noile coduri NC se va realiza potrivit prevederilor din normele metodologice;
    16. supraveghere fiscala reprezinta orice actiune sau procedura de interventie a autoritatii competente pentru prevenirea, combaterea si sanctionarea fraudei fiscale.

    Alte teritorii de aplicare
    Art. 2064. - (1) Sunt considerate teritorii terte urmatoarele teritorii care fac parte din teritoriul vamal al Comunitatii:
    a) insulele Canare;
    b) departamentele franceze de peste mari;
    c) insulele Aland;
    d) insulele Anglo-Normande (Channel Islands).
    (2) Sunt considerate teritorii terte si teritoriile care intra sub incidenta art. 299 alin. (4) din Tratat, precum si urmatoarele teritorii care nu fac parte din teritoriul vamal al Comunitatii:
    a) insula Helgoland;
    b) teritoriul Busingen;

    c) Ceuta;
    d) Melilla;
    e) Livigno;
    f) Campione d'Italia;
    g) apele italiene ale lacului Lugano.
    (3) Operatiunile cu produse accizabile efectuate provenind din sau avand ca destinatie:
    a) Principatul Monaco sunt tratate ca deplasari dinspre sau catre Franta;
    b) San Marino sunt tratate ca deplasari dinspre sau catre Italia;
    c) zonele Akrotiri si Dhekelia aflate sub suveranitatea Regatului Unit sunt tratate ca deplasari dinspre sau catre Cipru;

    d) insula Man sunt tratate ca deplasari dinspre sau catre Regatul Unit;
    e) Jungholz si Mittelberg (Kleines Walsertal) sunt tratate ca deplasari dinspre sau catre Germania.
    (4) Formalitatile stabilite prin dispozitiile vamale comunitare cu privire la intrarea produselor pe teritoriul vamal al Comunitatii se aplica mutatis mutandis intrarii pe teritoriul Comunitatii a produselor accizabile care provin din unul dintre teritoriile mentionate la alin. (1).
    (5) Formalitatile stabilite prin dispozitiile vamale comunitare cu privire la iesirea produselor din teritoriul vamal al Comunitatii se aplica mutatis mutandis iesirii produselor accizabile de pe teritoriul Comunitatii care au ca destinatie unul dintre teritoriile mentionate la alin. (1).
    (6) Sectiunile a 7-a si a 9-a din prezentul capitol nu se aplica produselor accizabile care fac obiectul unei proceduri sau al unui regim vamal suspensiv.
    Faptul generator
    Art. 2065. - Produsele accizabile sunt supuse accizelor la momentul:
    a) producerii acestora, inclusiv, acolo unde este cazul, la momentul extractiei acestora, pe teritoriul Comunitatii;
    b) importului acestora pe teritoriul Comunitatii.

    Exigibilitatea
    Art. 2066. - (1) Accizele devin exigibile in momentul eliberarii pentru consum si in statul membru in care se face eliberarea pentru consum.
    (2) Conditiile de exigibilitate si nivelul accizelor care urmeaza sa fie aplicate sunt cele in vigoare la data la care accizele devin exigibile in statul membru in care are loc eliberarea pentru consum.
    Eliberarea pentru consum
    Art. 2067. - (1) In intelesul prezentului capitol, eliberarea pentru consum reprezinta:
    a) iesirea produselor accizabile, inclusiv neregulamentara, dintr-un regim suspensiv de accize;
    b) detinerea de produse accizabile in afara unui regim suspensiv de accize pentru care accizele nu au fost percepute in conformitate cu dispozitiile prezentului capitol;
    c) producerea de produse accizabile, inclusiv neregulamentara, in afara unui regim suspensiv de accize;
    d) importul de produse accizabile, chiar si neregulamentar, cu exceptia cazului in care produsele accizabile sunt plasate, imediat dupa import, in regim suspensiv de accize;

    e) utilizarea de produse accizabile in interiorul antrepozitului fiscal altfel decat ca materie prima.
    (2) Eliberare pentru consum se considera si detinerea in scopuri comerciale de catre un comerciant de produse accizabile, care au fost eliberate in consum in alt stat membru sau au fost importate in alt stat membru si pentru care accizele nu au fost percepute in Romania.
    (3) Momentul eliberarii pentru consum este:
    a) in situatiile prevazute la art. 20630 alin. (2) lit. a) pct. 2, momentul primirii produselor accizabile de catre destinatarul inregistrat;
    b) in situatiile prevazute la art. 20630 alin. (2) lit. a) pct. 4, momentul primirii produselor accizabile de catre beneficiarul scutirii de la art. 20656;
    c) in situatiile prevazute la art. 20630 alin. (3), momentul primirii produselor accizabile la locul de livrare directa.
    (4) Nu se considera eliberare pentru consum miscarea produselor accizabile din antrepozitul fiscal, in conditiile prevazute in sectiunea a 9-a din prezentul capitol si conform prevederilor din normele metodologice, catre:
    a) un alt antrepozit fiscal in Romania sau in alt stat membru;
    b) un destinatar inregistrat din alt stat membru;

    c) un teritoriu din afara teritoriului comunitar.
    (5) Distrugerea totala sau pierderea iremediabila a produselor accizabile aflate sub regim suspensiv de accize, dintr-o cauza ce tine de natura produselor, ca urmare a unui caz fortuit ori de forta majora sau ca o consecinta a autorizarii de catre autoritatea competenta, nu este considerata eliberare pentru consum.
    (6) In sensul prezentului capitol, produsele sunt considerate distruse total sau pierdute iremediabil atunci cand devin inutilizabile ca produse accizabile. Distrugerea totala sau pierderea iremediabila a produselor accizabile trebuie dovedita autoritatii competente, potrivit precizarilor din normele metodologice.
    (7) In cazul unui produs accizabil care are dreptul de a fi scutit de accize, utilizarea in orice scop care nu este in conformitate cu scutirea este considerata eliberare pentru consum.
    (8) In cazul unui produs energetic, pentru care accizele nu au fost anterior exigibile, eliberare pentru consum se considera atunci cand produsul energetic este oferit spre vanzare ori este utilizat drept combustibil pentru motor sau combustibil pentru incalzire.
    (9) In cazul unui produs accizabil, pentru care acciza nu a fost anterior exigibila, se considera eliberare pentru consum atunci cand produsul accizabil este depozitat intr-un antrepozit fiscal pentru care s-a revocat ori s-a anulat autorizatia. Acciza devine exigibila la data la care decizia de revocare a autorizatiei de antrepozit fiscal produce efectele ori la data comunicarii deciziei de anulare a autorizatiei de antrepozit fiscal, pentru produsele accizabile ce pot fi eliberate pentru consum.
    Importul
    Art. 2068. - (1) In intelesul prezentului titlu, import reprezinta orice intrare de produse accizabile din afara teritoriului comunitar, cu exceptia:
    a) plasarii produselor accizabile importate sub regim vamal suspensiv in Romania;

    b) distrugerii sub supravegherea autoritatii vamale a produselor accizabile;
    c) plasarii produselor accizabile in zone libere, antrepozite libere sau porturi libere, in conditiile prevazute de legislatia vamala in vigoare.
    (2) Se considera de asemenea import:
    a) scoaterea unui produs accizabil dintr-un regim vamal suspensiv, in cazul in care produsul ramane in Romania;
    b) utilizarea in scop personal in Romania a unor produse accizabile plasate in regim vamal suspensiv;
    c) aparitia oricarui alt eveniment care genereaza obligatia platii accizelor la intrarea produselor accizabile din afara teritoriului comunitar.
    Platitori de accize
    Art. 2069. - (1) Persoana platitoare de accize care au devenit exigibile este:
    a) in ceea ce priveste iesirea unor produse accizabile dintr-un regim suspensiv de accize, astfel cum se mentioneaza la art. 2067 alin. (1) lit. a):

    1. antrepozitarul autorizat, destinatarul inregistrat sau orice alta persoana care elibereaza produsele accizabile din regimul suspensiv de accize ori in numele careia se efectueaza aceasta eliberare si, in cazul iesirii neregulamentare din antrepozitul fiscal, orice alta persoana care a participat la aceasta iesire;
    2. in cazul unei nereguli in cursul unei deplasari a produselor accizabile in regim suspensiv de accize, astfel cum este definita la art. 20641 alin. (1), (2) si (4): antrepozitarul autorizat, expeditorul inregistrat sau orice alta persoana care a garantat plata accizelor in conformitate cu art. 20654 alin. (1) si (2), precum si orice persoana care a participat la iesirea neregulamentara si care avea cunostinta sau care ar fi trebuit sa aiba cunostinta in mod normal de caracterul neregulamentar al acestei iesiri;
    b) in ceea ce priveste detinerea unor produse accizabile, astfel cum se mentioneaza la art. 2067 alin. (1) lit. b): persoana care detine produsele accizabile sau orice alta persoana implicata in detinerea acestora;
    c) in ceea ce priveste producerea unor produse accizabile, astfel cum se mentioneaza la art. 2067 alin. (1) lit. c): persoana care produce produsele accizabile sau, in cazul unei produceri neregulamentare, orice alta persoana implicata in producerea acestora;
    d) in ceea ce priveste importul unor produse accizabile, astfel cum se mentioneaza la art. 2067 alin. (1) lit. d): persoana care declara produsele accizabile sau in numele careia produsele sunt declarate in momentul importului ori, in cazul unui import neregulamentar, orice alta persoana implicata in importul acestora.
    (2) Atunci cand mai multe persoane sunt obligate sa plateasca aceeasi datorie privind accizele, acestea sunt obligate sa plateasca in solidar acea datorie.

    SECTIUNEA a 2-a
Alcool si bauturi alcoolice

    Bere
    Art. 20610. - (1) In intelesul prezentului capitol, bere reprezinta orice produs incadrat la codul NC 2203 00 sau orice produs care contine un amestec de bere si de bauturi nealcoolice, incadrat la codul NC 2206 00, avand, si intr-un caz, si in altul, o concentratie alcoolica mai mare de 0,5% in volum.

    (2) Pentru berea produsa de micii producatori independenti, care detin instalatii de fabricatie cu o capacitate nominala care nu depaseste 200.000 hl/an, se aplica accize specifice reduse. Acelasi regim se aplica si pentru berea provenita de la micii producatori independenti din alte state membre, potrivit prevederilor din normele metodologice.
    (3) Prin mici producatori de bere independenti se intelege toti operatorii economici mici producatori care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: sunt operatori economici producatori de bere care, din punct de vedere juridic si economic, sunt independenti fata de orice alt operator economic producator de bere; utilizeaza instalatii fizice distincte de cele ale altor fabrici de bere; folosesc spatii de productie diferite de cele ale oricarui alt operator economic producator de bere si nu functioneaza sub licenta de produs a altui operator economic producator de bere.
    (4) Fiecare antrepozitar autorizat mic producator de bere are obligatia de a depune la autoritatea competenta, pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an, o declaratie pe propria raspundere privind capacitatile de productie pe care le detine, potrivit prevederilor din normele metodologice.
    (5) Este exceptata de la plata accizelor berea fabricata de persoana fizica si consumata de catre aceasta si membrii familiei sale, cu conditia sa nu fie vanduta.
    Vinuri
    Art. 20611. - (1) In intelesul prezentului capitol, vinurile sunt:
    a) vinuri linistite, care cuprind toate produsele incadrate la codurile NC 2204 si 2205, cu exceptia vinului spumos, asa cum este definit la lit. b), si care:
    1. au o concentratie alcoolica mai mare de 1,2% in volum, dar care nu depaseste 15% in volum, si la care alcoolul continut in produsul finit rezulta in intregime din fermentare; sau
    2. au o concentratie alcoolica mai mare de 15% in volum, dar care nu depaseste 18% in volum, au fost obtinute fara nicio imbogatire si la care alcoolul continut in produsul finit rezulta in intregime din fermentare;

    b) vinuri spumoase, care cuprind toate produsele incadrate la codurile NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 si 2205 si care:
    1. sunt prezentate in sticle inchise, cu un dop tip ciuperca, fixat cu ajutorul legaturilor, sau care sunt sub presiune datorata dioxidului de carbon in solutie egala sau mai mare de 3 bari; si
    2. au o concentratie alcoolica care depaseste 1,2% in volum, dar care nu depaseste 15% in volum, si la care alcoolul continut in produsul finit rezulta in intregime din fermentare.
    (2) Este exceptat de la plata accizelor vinul fabricat de persoana fizica si consumat de catre aceasta si membrii familiei sale, cu conditia sa nu fie vandut.
    Bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri
    Art. 20612. - (1) In intelesul prezentului capitol, bauturile fermentate, altele decat bere si vinuri, reprezinta:
    a) bauturi fermentate linistite, care se incadreaza la codurile NC 2204 si 2205 si care nu sunt prevazute la art. 20611, precum si toate produsele incadrate la codurile NC 2206 00, cu exceptia altor bauturi fermentate spumoase, asa cum sunt definite la lit. b), si a produsului prevazut la art. 20610, avand:
    1. o concentratie alcoolica ce depaseste 1,2% in volum, dar nu depaseste 10% in volum; sau
    2. o concentratie alcoolica ce depaseste 10% in volum, dar nu depaseste 15% in volum, si la care alcoolul continut in produsul finit rezulta in intregime din fermentare;

    b) bauturi fermentate spumoase care se incadreaza la codurile NC 2206 00 31, 2206 00 39, 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 si 2205, care nu intra sub incidenta art. 20611 si care sunt prezentate in sticle inchise, cu un dop tip ciuperca, fixat cu ajutorul legaturilor, sau care sunt sub presiune datorata dioxidului de carbon in solutie egala sau mai mare de 3 bari si care:
    1. au o concentratie alcoolica care depaseste 1,2% in volum, dar nu depaseste 13% in volum; sau
    2. au o concentratie alcoolica care depaseste 13% in volum, dar nu depaseste 15% in volum, si la care alcoolul continut in produsul finit rezulta in intregime din fermentare.
    (2) Sunt exceptate de la plata accizelor bauturile fermentate, altele decat bere si vinuri, fabricate de persoana fizica si consumate de catre aceasta si membrii familiei sale, cu conditia sa nu fie vandute.
    Produse intermediare
    Art. 20613. - (1) In intelesul prezentului capitol, produsele intermediare reprezinta toate produsele care au o concentratie alcoolica ce depaseste 1,2% in volum, dar nu depaseste 22% in volum, si care se incadreaza la codurile NC 2204, 2205 si 2206 00, dar care nu intra sub incidenta art. 20610-20612.
    (2) Se considera produs intermediar si orice bautura fermentata linistita prevazuta la art. 20612 alin. (1) lit. a), care are o concentratie alcoolica ce depaseste 5,5% in volum si care nu rezulta in intregime din fermentare, iar ponderea de alcool absolut (100%) este in proportie de peste 50% provenita din baza fermentata linistita, inclusiv vin si bere.
    (3) Se considera produs intermediar si orice bautura fermentata spumoasa prevazuta la art. 20612 alin. (1) lit. b), care are o concentratie alcoolica ce depaseste 8,5% in volum si care nu rezulta in intregime din fermentare, iar ponderea de alcool absolut (100%) este in proportie de peste 50% provenita din baza fermentata linistita, inclusiv vin.
    Alcool etilic

    Art. 20614. - (1) In intelesul prezentului capitol, alcool etilic reprezinta:
    a) toate produsele care au o concentratie alcoolica ce depaseste 1,2% in volum si care sunt incadrate la codurile NC 2207 si 2208, chiar atunci cand aceste produse fac parte dintr-un produs incadrat la alt capitol al nomenclaturii combinate;
    b) produsele care au o concentratie alcoolica ce depaseste 22% in volum si care sunt cuprinse in codurile NC 2204, 2205 si 2206 00;
    c) tuica si rachiuri de fructe;
    d) bauturi spirtoase potabile care contin produse, in solutie sau nu.
    (2) Tuica si rachiurile de fructe destinate consumului propriu al gospodariilor individuale, in limita unei cantitati echivalente de cel mult 50 de litri de produs pentru fiecare gospodarie individuala/an, cu concentratia alcoolica de 100% in volum, se accizeaza prin aplicarea unei cote de 50% din cota standard a accizei aplicate alcoolului etilic, cu conditia sa nu fie vandute, potrivit prevederilor din normele metodologice.
    (3) Pentru alcoolul etilic produs in micile distilerii, a caror productie nu depaseste 10 hectolitri alcool pur/an, se aplica accize specifice reduse.
    (4) Beneficiaza de nivelul redus al accizelor micile distilerii care sunt independente din punct de vedere juridic si economic de orice alta distilerie, nu functioneaza sub licenta de produs a unei alte distilerii si care indeplinesc conditiile prevazute de normele metodologice.

    SECTIUNEA a 3-a
Tutun prelucrat    Tutun prelucrat
    Art. 20615. - (1) In intelesul prezentului capitol, tutun prelucrat reprezinta:
    a) tigarete;
    b) tigari si tigari de foi;
    c) tutun de fumat:
    1. tutun de fumat fin taiat, destinat rularii in tigarete;
    2. alte tutunuri de fumat.
    (2) Se considera tigarete:
    a) rulourile de tutun destinate fumatului ca atare si care nu sunt tigari sau tigari de foi, in sensul alin. (3);

    b) rulourile de tutun care se pot introduce intr-un tub de hartie de tigarete, prin simpla manuire neindustriala;
    c) rulourile de tutun care se pot infasura in hartie de tigarete, prin simpla manuire neindustriala;
    d) orice produs care contine partial alte substante decat tutunul, dar care respecta criteriile prevazute la lit. a), b) sau c).
    (3) Se considera tigari sau tigari de foi, daca se pot fuma ca atare, dupa cum urmeaza:
    a) rulourile de tutun care contin in totalitate tutun natural;
    b) rulourile de tutun care au un invelis exterior din tutun natural;
    c) rulourile de tutun care au o umplutura din amestec taiat fin, invelis exterior de culoarea normala a unei tigari, care acopera complet produsul, inclusiv filtrul, dar exclusiv mustiucul, daca este cazul, si un liant, cu conditia ca:
    1. invelisul si liantul sa fie din tutun reconstituit;
    2. masa unitara a rolei de tutun, excluzand filtrul sau mustiucul, sa nu fie sub 1,2 grame; si

    3. invelisul sa fie fixat in forma de spirala, cu un unghi ascutit de minimum 30 grade fata de axa longitudinala a tigarii;
    d) rulourile de tutun, care au o umplutura din amestec taiat fin, invelis exterior de culoare normala a unei tigari, din tutun reconstituit, care acopera complet produsul, inclusiv filtrul, dar exclusiv mustiucul, daca este cazul, cu conditia ca:
    1. masa unitara a ruloului, excluzand filtrul si mustiucul, sa fie egala sau mai mare de 2,3 grame; si
    2. circumferinta ruloului de tutun de minimum o treime din lungimea tigarii sa nu fie sub 34 mm;
    e) orice produs care contine partial alte substante decat tutunul, dar care respecta criteriile de la lit. a), b), c) sau d) si are invelisul din tutun natural, invelisul si liantul din tutun reconstituit sau invelisul din tutun reconstituit.
    (4) Se considera tutun de fumat:
    a) tutunul taiat sau faramitat intr-un alt mod, rasucit ori presat in bucati si care poate fi fumat fara prelucrare industriala ulterioara;
    b) resturi de tutun prelucrate pentru vanzarea cu amanuntul, care nu sunt prevazute la alin. (2) si (3) si care pot fi fumate;
    c) orice produs care consta total sau partial din alte substante decat tutunul, dar care indeplineste, pe de alta parte, criteriile prevazute la lit. a) sau b).

    (5) Se considera tutun de fumat fin taiat, destinat rularii in tigarete:
    a) tutunul de fumat, asa cum este definit la alin. (4), pentru care mai mult de 25% din greutate o reprezinta particulele de tutun ce au o latime sub 1 mm;
    b) tutunul de fumat pentru care mai mult de 25% din greutate o reprezinta particulele de tutun ce au o latime mai mare de 1 mm, daca tutunul de fumat este vandut sau destinat vanzarii pentru rularea tigaretelor.
    (6) Un rulou de tutun prevazut la alin. (2) este considerat, pentru aplicarea accizei, ca doua tigarete, atunci cand are o lungime, excluzand filtrul si mustiucul, mai mare de 9 cm, fara sa depaseasca 18 cm, ca 3 tigarete, cand are o lungime, excluzand filtrul si mustiucul, mai mare de 18 cm, fara sa depaseasca 27 cm, si asa mai departe.

    SECTIUNEA a 4-a
Produse energetice

    Produse energetice
    Art. 20616. - (1) In intelesul prezentului capitol, produsele energetice sunt:
    a) produsele cu codurile NC de la 1507 la 1518, daca acestea sunt destinate utilizarii drept combustibil pentru incalzire sau combustibil pentru motor;
    b) produsele cu codurile NC 2701, 2702 si de la 2704 la 2715;

    c) produsele cu codurile NC 2901 si 2902;
    d) produsele cu codul NC 2905 11 00, care nu sunt de origine sintetica, daca acestea sunt destinate utilizarii drept combustibil pentru incalzire sau combustibil pentru motor;
    e) produsele cu codul NC 3403;
    f) produsele cu codul NC 3811;
    g) produsele cu codul NC 3817;
    h) produsele cu codul NC 3824 90 99, daca acestea sunt destinate utilizarii drept combustibil pentru incalzire sau combustibil pentru motor.
    (2) Intra sub incidenta prevederilor sectiunilor a 7-a si a 9-a doar urmatoarele produse energetice:
    a) produsele cu codurile NC de la 1507 la 1518, daca acestea sunt destinate utilizarii drept combustibil pentru incalzire sau combustibil pentru motor;
    b) produsele cu codurile NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 si 2707 50;
 
    c) produsele cu codurile NC de la 2710 11 la 2710 19 69. Pentru produsele cu codurile NC 2710 11 21, 2710 11 25 si 2710 19 29, prevederile sectiunii a 9-a se vor aplica numai circulatiei comerciale in vrac;
    d) produsele cu codurile NC 2711, cu exceptia 2711 11, 2711 21 si 2711 29;
    e) produsele cu codul NC 2901 10;
    f) produsele cu codurile NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 si 2902 44;
    g) produsele cu codul NC 2905 11 00, care nu sunt de origine sintetica, daca acestea sunt destinate utilizarii drept combustibil pentru incalzire sau combustibil pentru motor;
    h) produsele cu codul NC 3824 90 99, daca acestea sunt destinate utilizarii drept combustibil pentru incalzire sau pentru motor.
    (3) Produsele energetice pentru care se datoreaza accize sunt:
    a) benzina cu plumb cu codurile NC 2710 11 31, 2710 11 51 si 2710 11 59;
    b) benzina fara plumb cu codurile NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 si 2710 11 49;

    c) motorina cu codurile NC de la 2710 19 41 pana la 2710 19 49;
    d) kerosenul cu codurile NC 2710 19 21 si 2710 19 25;
    e) gazul petrolier lichefiat cu codurile NC de la 2711 12 11 pana la 2711 19 00;
    f) gazul natural cu codurile NC 2711 11 00 si 2711 21 00;
    g) pacura cu codurile NC de la 2710 19 61 pana la 2710 19 69;
    h) carbunele si cocsul cu codurile NC 2701, 2702 si 2704.
    (4) Produsele energetice, altele decat cele prevazute la alin. (3), sunt supuse unei accize daca sunt destinate a fi utilizate, puse in vanzare ori utilizate drept combustibil pentru incalzire sau combustibil pentru motor. Nivelul accizei va fi fixat in functie de destinatie, la nivelul aplicabil combustibilului pentru incalzire sau combustibilului pentru motor echivalent.
    (5) Pe langa produsele energetice prevazute la alin. (1), orice produs destinat a fi utilizat, pus in vanzare ori utilizat drept combustibil pentru motor sau ca aditiv ori pentru a creste volumul final al combustibilului pentru motor este accizat la nivelul combustibilului pentru motor echivalent.
    (6) Pe langa produsele energetice prevazute la alin. (1), orice alta hidrocarbura, cu exceptia turbei, destinata a fi utilizata, pusa in vanzare sau utilizata pentru incalzire este accizata cu acciza aplicabila produsului energetic echivalent.

    (7) Consumul de produse energetice in incinta unui loc de productie de produse energetice nu este considerat a fi un fapt generator de accize in cazul in care consumul consta in produse energetice produse in incinta acelui loc de productie. Cand acest consum se efectueaza in alte scopuri decat cel de productie si, in special, pentru propulsia vehiculelor, se considera fapt generator de accize.
    Gaz natural
    Art. 20617. - (1) Gazul natural va fi supus accizelor, iar accizele vor deveni exigibile la momentul furnizarii de catre distribuitorii sau redistribuitorii autorizati potrivit legii direct catre consumatorii finali.
    (2) Operatorii economici autorizati in domeniul gazului natural au obligatia de a se inregistra la autoritatea competenta, in conditiile prevazute in normele metodologice.
    (3) Atunci cand gazul natural este furnizat in Romania de un distribuitor sau de un redistribuitor din alt stat membru, care nu este inregistrat in Romania, acciza devine exigibila la furnizarea catre consumatorul final si va fi platita de o societate desemnata de acel distribuitor sau redistribuitor, care trebuie sa fie inregistrata la autoritatea competenta din Romania.
    Carbune, cocs si lignit
    Art. 20618. - Carbunele, cocsul si lignitul vor fi supuse accizelor care vor deveni exigibile la momentul livrarii de catre operatorii economici producatori sau de catre operatorii economici care efectueaza achizitii intracomunitare ori care importa astfel de produse. Acesti operatori economici au obligatia sa se inregistreze la autoritatea competenta, in conditiile prevazute in normele metodologice.

    SECTIUNEA a 5-a
Energie electrica

    Energie electrica

    Art. 20619. - (1) In intelesul prezentului capitol, energia electrica este produsul cu codul NC 2716.
    (2) Energia electrica va fi supusa accizelor, iar acciza va deveni exigibila la momentul furnizarii energiei electrice catre consumatorii finali.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 2065, nu se considera ca fiind fapt generator de accize consumul de energie electrica utilizat pentru mentinerea capacitatii de a produce, de a transporta si de a distribui energie electrica, in limitele stabilite de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei.
    (4) Operatorii economici autorizati in domeniul energiei electrice au obligatia de a se inregistra la autoritatea competenta, in conditiile prevazute in normele metodologice.
    (5) Atunci cand energia electrica este furnizata in Romania de un distribuitor sau de un redistribuitor din alt stat membru, care nu este inregistrat in Romania, acciza devine exigibila la furnizarea catre consumatorul final si va fi platita de o societate desemnata de acel distribuitor sau redistribuitor, care trebuie sa fie inregistrata la autoritatea competenta din Romania.

    SECTIUNEA a 6-a
Exceptii de la regimul de accizare pentru produse energetice
si energie electrica

    Exceptii
    Art. 20620. - (1) Nu se datoreaza accize pentru:
    1. caldura rezultata si produsele cu codurile NC 4401 si 4402;

    2. urmatoarele utilizari de produse energetice si energie electrica:
    a) produsele energetice utilizate in alte scopuri decat in calitate de combustibil pentru motor sau combustibil pentru incalzire;
    b) utilizarea duala a produselor energetice. Un produs energetic este utilizat dual atunci cand este folosit atat in calitate de combustibil pentru incalzire, cat si in alte scopuri decat pentru motor sau pentru incalzire. Utilizarea produselor energetice pentru reducerea chimica si in procesele electrolitic si metalurgic se considera a fi utilizare duala;
    c) energia electrica utilizata in principal in scopul reducerii chimice si in procesele electrolitice si metalurgice;
    d) energia electrica, atunci cand reprezinta mai mult de 50% din costul unui produs, potrivit prevederilor din normele metodologice;
    e) procesele mineralogice, potrivit prevederilor din normele metodologice.
    (2) Nu se considera productie de produse energetice:
    a) operatiunile pe durata carora sunt obtinute accidental mici cantitati de produse energetice;
    b) operatiunile prin care utilizatorul unui produs energetic face posibila refolosirea sa in cadrul intreprinderii sale, cu conditia ca acciza deja platita pentru un asemenea produs sa nu fie mai mica decat acciza care poate fi cuvenita, daca produsul energetic refolosit ar fi pasibil de impunere;

    c) o operatie constand din amestecul - in afara unui loc de productie sau a unui antrepozit fiscal - al produselor energetice cu alte produse energetice sau alte materiale, cu conditia ca:
    1. accizele asupra componentelor sa fi fost platite anterior; si
    2. suma platita sa nu fie mai mica decat suma accizei care ar putea sa fie aplicata asupra amestecului.
    (3) Conditia prevazuta la alin. (2) lit. c) pct. 1 nu se va aplica daca acel amestec este scutit pentru o utilizare specifica.
    (4) Modalitatea si conditiile de aplicare a alin. (1) vor fi reglementate prin normele metodologice.

    SECTIUNEA a 7-a
Regimul de antrepozitare

    Reguli generale
    Art. 20621. - (1) Productia si transformarea produselor accizabile trebuie realizate intr-un antrepozit fiscal.
    (2) Detinerea produselor accizabile, atunci cand accizele nu au fost platite, poate avea loc numai intr-un antrepozit fiscal.

    (3) Prevederile alin. (1) nu se aplica pentru:
    a) berea, vinurile si bauturile fermentate, altele decat bere si vinuri, produse in gospodariile individuale pentru consumul propriu;
    b) vinurile linistite realizate de micii producatori care obtin in medie mai putin de 200 hl de vin pe an.
    c) energia electrica, gazul natural, carbunele si cocsul.
    (4) In cazul in care micii producatori prevazuti la alin. (3) lit. b) realizeaza ei insisi tranzactii intracomunitare, acestia informeaza autoritatile competente si respecta cerintele stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 884/2001 al Comisiei din 24 aprilie 2001 de stabilire a normelor de aplicare privind documentele de insotire a transporturilor de produse vitivinicole si evidentele obligatorii in sectorul vitivinicol, conform precizarilor din normele metodologice.
    (5) Atunci cand micii producatori de vin dintr-un alt stat membru sunt scutiti de la obligatiile privind deplasarea si monitorizarea produselor accizabile, destinatarul din Romania informeaza autoritatea competenta teritoriala cu privire la livrarile de vin primite, prin intermediul documentului solicitat in temeiul Regulamentului (CE) nr. 884/2001 sau printr-o trimitere la acesta, conform precizarilor din normele metodologice.
    (6) Antrepozitul fiscal nu poate fi folosit pentru vanzarea cu amanuntul a produselor accizabile.
    (7) Detinerea de produse accizabile in afara antrepozitului fiscal, pentru care nu se poate face dovada perceperii accizelor, atrage plata acestora.
    (8) Fac exceptie de la prevederile alin. (6) antrepozitele fiscale care livreaza produse energetice catre avioane si nave sau care desfasoara activitate in regim duty-free, in conditiile prevazute in normele metodologice.

    (9) Este interzisa producerea de produse accizabile in afara antrepozitului fiscal.
    (10) Este interzisa detinerea unui produs accizabil in afara antrepozitului fiscal, daca acciza pentru acel produs nu a fost perceputa.
    Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal
    Art. 20622. - (1) Un antrepozit fiscal poate functiona numai pe baza autorizatiei valabile emise de autoritatea competenta.
    (2) In vederea obtinerii autorizatiei, pentru ca un loc sa functioneze ca antrepozit fiscal, persoana care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat pentru acel loc trebuie sa depuna o cerere la autoritatea competenta, in modul si in forma prevazute in normele metodologice.
    (3) Cererea trebuie sa contina informatii si sa fie insotita de documente cu privire la:
    a) amplasarea si natura locului;
    b) tipurile si cantitatea de produse accizabile estimate a fi produse si/sau depozitate in decursul unui an;
    c) lista produselor accizabile care urmeaza a fi achizitionate in regim suspensiv de accize in vederea utilizarii ca materie prima in cadrul activitatii de productie de produse accizabile;

    d) identitatea si alte informatii cu privire la persoana care urmeaza sa-si desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat;
    e) organizarea administrativa, fluxurile operationale, randamentul utilajelor si instalatiilor si alte date relevante pentru colectarea si determinarea accizelor, prevazute intr-un manual de procedura;
    f) capacitatea persoanei care urmeaza a fi antrepozitar autorizat de a satisface cerintele prevazute la art. 20626.
    (4) Prevederile alin. (3) se vor adapta potrivit specificului activitatii ce urmeaza a se desfasura in antrepozitul fiscal, conform precizarilor din normele metodologice.
    (5) Persoana care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat va prezenta, de asemenea, o copie a contractului de administrare sau a actelor de proprietate a sediului unde locul este amplasat.
    (6) Persoana care isi manifesta in mod expres intentia de a fi antrepozitar autorizat pentru mai multe antrepozite fiscale poate depune la autoritatea competenta o singura cerere. Cererea va fi insotita de documentele prevazute de prezentul capitol, aferente fiecarei locatii.
    Conditii de autorizare
    Art. 20623. - (1) Autoritatea competenta elibereaza autorizatia de antrepozit fiscal pentru un loc numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    a) locul urmeaza a fi folosit pentru producerea, transformarea, detinerea, primirea si/sau expedierea produselor accizabile in regim suspensiv de accize. In cazul unui loc ce va fi autorizat numai ca antrepozit fiscal de depozitare, volumul mediu trimestrial al iesirilor de produse accizabile inregistrate in ultimul an calendaristic trebuie sa fie mai mare decat limitele prevazute in normele metodologice, diferentiate in functie de grupa de produse depozitate si de accizele potentiale aferente;


    b) locul este amplasat, construit si echipat astfel incat sa nu permita scoaterea produselor accizabile din acest loc fara plata accizelor, conform prevederilor din normele metodologice;
    c) locul nu va fi folosit pentru vanzarea cu amanuntul a produselor accizabile, cu exceptiile prevazute la art. 20621 alin. (8);
    d) in cazul unei persoane fizice care urmeaza sa-si desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat, aceasta sa nu fi fost condamnata in mod definitiv pentru infractiunea de abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare ori luare de mita in Romania sau in oricare dintre statele straine in care aceasta a avut domiciliul/rezidenta in ultimii 5 ani, sa nu fi fost condamnata pentru o infractiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanta Guvernuluinr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    e) in cazul unei persoane juridice care urmeaza sa-si desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat, administratorii acestor persoane juridice sa nu fi fost condamnati in mod definitiv pentru infractiunea de abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare ori luare de mita in Romania sau in oricare dintre statele straine in care aceasta a avut domiciliul/rezidenta in ultimii 5 ani, sa nu fi fost condamnata pentru o infractiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 86/2006, cu completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicata, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

    f) persoana care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat trebuie sa dovedeasca ca poate indeplini cerintele prevazute la art. 20626.
    (2) Prevederile alin. (1) vor fi adaptate corespunzator pe grupe de produse accizabile si categorii de antrepozitari, conform precizarilor din normele metodologice.
    (3) Locurile aferente rezervei de stat si rezervei de mobilizare se asimileaza antrepozitelor fiscale de depozitare, potrivit prevederilor din normele metodologice.
    Autorizarea ca antrepozit fiscal
    Art. 20624. - (1) Autoritatea competenta va notifica in scris autorizarea ca antrepozit fiscal, in termen de 60 de zile de la data depunerii documentatiei complete de autorizare.
    (2) Autorizatia va contine urmatoarele:
    a) codul de accize atribuit antrepozitului fiscal;
    b) elementele de identificare ale antrepozitarului autorizat, inclusiv codul de accize atribuit acestuia;
    c) descrierea si amplasarea locului antrepozitului fiscal;

    d) tipul produselor accizabile primite/expediate din antrepozitul fiscal si natura activitatii;
    e) capacitatea de depozitare a produselor accizabile in antrepozitul fiscal, in cazul antrepozitarului autorizat pentru depozitare;
    f) nivelul garantiei;
    g) data de incepere a valabilitatii autorizatiei;
    h) orice alte informatii relevante pentru autorizare.
    (3) Autorizatiile pot fi modificate de catre autoritatea competenta.
    (4) Inainte de a fi modificata autorizatia, autoritatea competenta trebuie sa-l informeze pe antrepozitarul autorizat asupra modificarii propuse si asupra motivelor acesteia.
    (5) Antrepozitarul autorizat poate solicita autoritatii competente modificarea autorizatiei, in conditiile prevazute in normele metodologice.
    (6) Procedura de autorizare a antrepozitelor fiscale nu intra sub incidenta prevederilor legale privind procedura aprobarii tacite.

    Respingerea cererii de autorizare
    Art. 20625. - (1) Respingerea cererii de autorizare va fi comunicata in scris, odata cu motivele luarii acestei decizii.
    (2) In cazul in care autoritatea competenta a respins cererea de autorizare a unui loc ca antrepozit fiscal, persoana care a depus cererea poate contesta aceasta decizie, conform prevederilor legislatiei privind contenciosul administrativ.
    Obligatiile antrepozitarului autorizat
    Art. 20626. - (1) Orice antrepozitar autorizat are obligatia de a indeplini urmatoarele cerinte:
    a) sa constituie in favoarea autoritatii competente, daca se considera necesar, o garantie, in cazul productiei, transformarii si detinerii de produse accizabile in regim suspensiv de accize, precum si o garantie obligatorie pentru circulatia acestor produse in regim suspensiv de accize, in conformitate cu prevederile art. 20654 si in conditiile stabilite prin normele metodologice;
    b) sa instaleze si sa mentina incuietori, sigilii, instrumente de masura sau alte instrumente similare adecvate, necesare securitatii produselor accizabile amplasate in antrepozitul fiscal;
    c) sa asigure mentinerea sigiliilor aplicate sub supravegherea autoritatii competente sub forma si procedura prevazute in normele metodologice;
    d) sa tina evidente exacte si actualizate cu privire la materiile prime, lucrarile in derulare si produsele accizabile finite, produse sau primite in antrepozitele fiscale si expediate din antrepozitele fiscale, si sa prezinte evidentele corespunzatoare, la cererea autoritatilor competente;

    e) sa tina un sistem corespunzator de evidenta a stocurilor din antrepozitul fiscal, inclusiv un sistem de administrare, contabil si de securitate;
    f) sa asigure accesul autoritatii competente in orice zona a antrepozitului fiscal, in orice moment in care antrepozitul fiscal este in exploatare si in orice moment in care antrepozitul fiscal este deschis pentru primirea sau expedierea produselor;
    g) sa prezinte produsele accizabile pentru a fi inspectate de autoritatea competenta, la cererea acestora;
    h) sa asigure in mod gratuit un birou in incinta antrepozitului fiscal, la cererea autoritatii competente;
    i) sa cerceteze si sa raporteze catre autoritatea competenta orice pierdere, lipsa sau neregularitate cu privire la produsele accizabile;
    j) sa instiinteze autoritatile competente despre orice modificare ce intentioneaza sa o aduca asupra datelor initiale in baza carora a fost emisa autorizatia de antrepozitar, cu minimum 5 zile inainte de producerea modificarii;
    k) sa se conformeze cu alte cerinte impuse prin normele metodologice.
    (2) Prevederile alin. (1) vor fi adaptate corespunzator pe grupe de produse accizabile si pe categorii de antrepozitari, conform precizarilor din normele metodologice.
    Regimul de transfer al autorizatiei

    Art. 20627. - (1) Autorizatiile sunt emise numai pentru antrepozitarii autorizati numiti si nu sunt transferabile.
    (2) Atunci cand are loc vanzarea locului, autorizatia nu va fi transferata in mod automat noului proprietar. Noul posibil antrepozitar autorizat trebuie sa depuna o cerere de autorizare.
    Anularea, revocarea si suspendarea autorizatiei
    Art. 20628. - (1) Autoritatea competenta poate anula autorizatia pentru un antrepozit fiscal atunci cand i-au fost oferite informatii inexacte sau incomplete in legatura cu autorizarea antrepozitului fiscal.
    (2) Autoritatea competenta poate revoca autorizatia pentru un antrepozit fiscal in urmatoarele situatii:
    a) in cazul unui antrepozitar autorizat, persoana fizica, daca:
    1. persoana a decedat;
    2. persoana a fost condamnata printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, in Romania sau intr-un stat strain, pentru infractiunea de abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita ori o infractiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 86/2006, cu completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicata, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    3. activitatea desfasurata este in situatie de faliment sau de lichidare;

    b) in cazul unui antrepozitar autorizat, care este persoana juridica, daca:
    1. in legatura cu persoana juridica a fost deschisa o procedura de faliment ori de lichidare; sau
    2. oricare dintre administratorii persoanei juridice a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, in Romania sau intr-un stat strain, pentru infractiunea de abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita ori o infractiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legeanr. 86/2006, cu completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicata, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) antrepozitarul autorizat nu respecta oricare dintre cerintele prevazute la art. 20626 sau la art. 20653-20655;
    d) cand antrepozitarul incheie un act de vanzare a locului;
    e) pentru situatia prevazuta la alin. (9);
    f) pe durata unei perioade continue de minimum 6 luni, volumul mediu trimestrial al iesirilor de produse accizabile din antrepozitul fiscal de depozitare este mai mic decat limita prevazuta in normele metodologice, conform art. 20623 alin. (1) lit. a).
    (3) Autoritatea competenta poate revoca autorizatia pentru un antrepozit fiscal si in cazul in care s-a pronuntat o hotarare definitiva pentru o infractiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 86/2006, cu completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicata, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (4) La propunerea organelor de control, autoritatea competenta poate suspenda autorizatia pentru un antrepozit fiscal, astfel:
    a) pe o perioada de 1-6 luni, in cazul in care s-a constatat savarsirea uneia dintre faptele contraventionale ce atrag suspendarea autorizatiei;
    b) pana la solutionarea definitiva a cauzei penale, in cazul in care a fost pusa in miscare actiunea penala pentru o infractiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 86/2006, cu completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicata, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (5) Decizia prin care autoritatea competenta a hotarat suspendarea, revocarea sau anularea autorizatiei de antrepozit fiscal va fi comunicata si antrepozitarului detinator al autorizatiei.
    (6) Antrepozitarul autorizat poate contesta decizia de suspendare, revocare sau anulare a autorizatiei pentru un antrepozit fiscal, potrivit legislatiei in vigoare.
    (7) Decizia de suspendare sau de revocare a autorizatiei de antrepozit fiscal produce efecte de la data comunicarii sau de la o alta data cuprinsa in aceasta, dupa caz. Decizia de anulare a autorizatiei de antrepozit fiscal produce efecte incepand de la data emiterii autorizatiei.
    (8) Contestarea deciziei de suspendare, revocare sau anulare a autorizatiei de antrepozit fiscal suspenda efectele juridice ale acestei decizii pe perioada solutionarii contestatiei in procedura administrativa.
    (9) In cazul in care antrepozitarul autorizat doreste sa renunte la autorizatia pentru un antrepozit fiscal, acesta are obligatia sa notifice acest fapt autoritatii competente cu cel putin 60 de zile inainte de data de la care renuntarea la autorizatie isi produce efecte.
    (10) In cazul anularii autorizatiei, o noua autorizatie poate fi emisa de autoritatea competenta numai dupa o perioada de cel putin 5 ani de la data anularii.

    (11) In cazul revocarii autorizatiei, o noua autorizatie poate fi emisa de autoritatea competenta numai dupa o perioada de cel putin 6 luni de la data revocarii.
    (12) Antrepozitarii autorizati, carora le-a fost suspendata, revocata sau anulata autorizatia si care detin stocuri de produse accizabile la data suspendarii, revocarii ori anularii, pot valorifica produsele inregistrate in stoc - materii prime, semifabricate, produse finite -, in conditiile prevazute de normele metodologice.

    SECTIUNEA a 8-a
Destinatarul inregistrat

    Destinatarul inregistrat

    Art. 20629. - (1) Destinatarul inregistrat poate sa-si desfasoare activitatea in aceasta calitate numai in baza autorizatiei valabile emisa de autoritatea competenta, potrivit prevederilor din normele metodologice, in care va fi inscris si codul de accize atribuit de aceasta autoritate.
    (2) Destinatarul inregistrat nu are dreptul de a detine sau de a expedia produse accizabile in regim suspensiv de accize.
    (3) Un destinatar inregistrat trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
    a) sa garanteze plata accizelor in conditiile prevazute in normele metodologice, inaintea expedierii de catre antrepozitarul autorizat a produselor accizabile;
    b) la incheierea deplasarii, sa inscrie in evidenta contabila produsele accizabile primite in regim suspensiv de accize;

    c) sa accepte orice control al autoritatii competente, pentru a se asigura ca produsele au fost primite.
    (4) Destinatarul inregistrat care primeste doar ocazional produse accizabile trebuie sa indeplineasca cerintele de la alin. (3), iar autorizarea prevazuta la art. 2063 pct. 13 se face pentru o cantitate-limita de produse accizabile, pentru un singur expeditor si pentru o perioada de timp limitata, potrivit prevederilor din normele metodologice.

    SECTIUNEA a 9-a
Deplasarea si primirea produselor accizabile aflate in regim
suspensiv de accize

    Deplasarea produselor accizabile aflate in regim suspensiv de accize
    Art. 20630. - (1) Antrepozitarii autorizati de catre autoritatile competente ale unui stat membru sunt recunoscuti ca fiind autorizati atat pentru circulatia nationala, cat si pentru circulatia intracomunitara a produselor accizabile.
    (2) Produsele accizabile pot fi deplasate in regim suspensiv de accize pe teritoriul Comunitatii, inclusiv daca produsele sunt deplasate via o tara terta sau un teritoriu tert:
    a) de la un antrepozit fiscal la:
    1. un alt antrepozit fiscal;
    2. un destinatar inregistrat;

    3. un loc de unde produsele accizabile parasesc teritoriul Comunitatii, in sensul art. 20634 alin. (1);
    4. un destinatar in sensul art. 20656 alin. (1), in cazul in care produsele sunt expediate din alt stat membru;
    b) de la locul de import catre oricare dintre destinatiile prevazute la lit. a), in cazul in care produsele in cauza sunt expediate de un expeditor inregistrat. In sensul prezentului articol, locul de import inseamna locul unde se afla produsele in momentul in care sunt puse in libera circulatie, in conformitate cu art. 79 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92.
    (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) lit. a) pct. 1 si 2 si lit. b), si cu exceptia situatiei prevazute la art. 20629 alin. (3), produsele accizabile pot fi deplasate in regim suspensiv de accize catre un loc de livrare directa situat pe teritoriul Romaniei, in cazul in care locul respectiv a fost indicat de antrepozitarul autorizat din Romania sau de destinatarul inregistrat, in conditiile stabilite prin normele metodologice.
    (4) Antrepozitarul autorizat sau destinatarul inregistrat prevazuti la alin. (3) au obligatia de a depune raportul de primire prevazut la art. 20633 alin. (1).
    (5) Prevederile alin. (2) si (3) se aplica si deplasarilor de produse accizabile cu nivel de accize zero care nu au fost eliberate pentru consum.
    (6) Deplasarea produselor accizabile in regim suspensiv de accize incepe, in cazurile prevazute la alin. (2) lit. a), in momentul in care produsele accizabile parasesc antrepozitul fiscal de expeditie si, in cazurile prevazute la alin. (2) lit. b), in momentul in care aceste produse sunt puse in libera circulatie, in conformitate cu art. 79 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92.
    (7) Deplasarea in regim suspensiv de accize a produselor accizabile se incheie:
    1. in cazurile prevazute la alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 si 4 si lit. b), in momentul in care destinatarul a receptionat produsele accizabile;

    2. in cazurile prevazute la alin. (2) lit. a) pct. 3, in momentul in care produsele accizabile au parasit teritoriul Comunitatii.
    Documentul administrativ electronic
    Art. 20631. - (1) Deplasarea intracomunitara de produse accizabile este considerata ca avand loc in regim suspensiv de accize doar daca este acoperita de un document administrativ electronic procesat, in conformitate cu alin. (2) si (3).
    (2) In sensul alin. (1), expeditorul din Romania inainteaza un proiect de document administrativ electronic la autoritatile competente, prin intermediul sistemului informatizat prevazut la art. 1 din Decizia nr. 1.152/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 iunie 2003 privind informatizarea circulatiei si a controlului produselor supuse accizelor, denumit in continuare sistemul informatizat.
    (3) Autoritatile competente prevazute la alin. (2) efectueaza o verificare electronica a datelor din proiectul de document administrativ electronic, iar in cazul in care:
    a) datele nu sunt corecte, expeditorul este informat fara intarziere;
    b) datele sunt corecte, autoritatea competenta atribuie documentului un cod de referinta administrativ unic si il comunica expeditorului.
    (4) In cazurile prevazute la art. 20630 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 si 4, la art. 20630 alin. (2) lit. b) si la art. 20630 alin. (3), autoritatea competenta transmite fara intarziere documentul administrativ electronic autoritatii competente din statul membru de destinatie, care la randul ei il transmite destinatarului, in cazul in care acesta este un antrepozitar autorizat sau un destinatar inregistrat. Daca produsele accizabile sunt destinate unui antrepozitar autorizat din Romania, autoritatea competenta inainteaza documentul administrativ electronic direct acestui destinatar.
    (5) In cazul prevazut la art. 20630 alin. (2) lit. a) pct. 3 autoritatea competenta din Romania inainteaza documentul administrativ electronic autoritatii competente din statul membru in care declaratia de export este depusa in conformitate cu art. 161 alin. (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, denumit in continuare statul membru de export, daca statul membru de export este altul decat Romania.

    (6) Atunci cand expeditorul este din Romania, acesta furnizeaza persoanei care insoteste produsele accizabile un exemplar tiparit al documentului administrativ electronic.
    (7) Atunci cand produsele accizabile sunt deplasate in regim suspensiv de accize de la un expeditor din alt stat membru la un destinatar din Romania, deplasarea produselor este insotita de un exemplar tiparit al documentului administrativ electronic sau de orice alt document comercial care mentioneaza codul de referinta administrativ unic, identificabil in mod clar.
    (8) Documentele prevazute la alin. (6) si (7) trebuie sa poata fi prezentate autoritatilor competente oricand sunt solicitate, pe intreaga durata a deplasarii in regim suspensiv de accize.
    (9) Expeditorul poate anula documentul administrativ electronic, atat timp cat deplasarea nu a inceput potrivit prevederilor art. 20630 alin. (6).
    (10) In cursul deplasarii in regim suspensiv de accize, expeditorul poate modifica destinatia, prin intermediul sistemului informatizat, si poate indica o noua destinatie, care trebuie sa fie una dintre destinatiile prevazute la art. 20630 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 sau 3 sau la art. 20630 alin. (3), dupa caz.
    (11) In cazul deplasarii intracomunitare a produselor energetice in regim suspensiv de accize, pe cale maritima sau pe cai navigabile interioare, catre un destinatar care nu este cunoscut cu siguranta in momentul in care expeditorul inainteaza proiectul de document administrativ electronic prevazut la alin. (2), autoritatea competenta poate autoriza ca expeditorul sa nu includa in documentul in cauza datele privind destinatarul, in conditiile prevazute in normele metodologice.
    (12) Imediat ce datele privind destinatarul sunt cunoscute si cel tarziu la momentul incheierii deplasarii, expeditorul transmite datele sale autoritatilor competente, utilizand procedura prevazuta la alin. (10).
    Divizarea deplasarii produselor energetice in regim suspensiv de accize
    Art. 20632. - Autoritatea competenta poate permite expeditorului, in conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, ca expeditorul sa divizeze o deplasare intracomunitara de produse energetice in regim suspensiv de accize in doua sau mai multe deplasari, cu conditia ca:

    1. sa nu se modifice cantitatea totala de produse accizabile;
    2. divizarea sa se desfasoare pe teritoriul unui stat membru care permite o astfel de procedura;
    3. autoritatea competenta din statul membru unde se efectueaza divizarea sa fie informata cu privire la locul unde se efectueaza divizarea.
    Raportul de primire a produselor accizabile
    Art. 20633. - (1) La primirea de produse accizabile in Romania, in oricare dintre destinatiile prevazute la art. 20630 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 sau 4, sau la art. 20630 alin. (3), destinatarul trebuie sa inainteze fara intarziere si nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la incheierea deplasarii, cu exceptia cazurilor justificate corespunzator autoritatilor competente potrivit precizarilor din normele metodologice, un raport privind primirea acestora, denumit in continuare raport de primire, utilizand sistemul informatizat.
    (2) Modalitatile de trimitere a raportului de primire a produselor accizabile de catre destinatarii mentionati la art. 20656 alin. (1) sunt prevazute prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    (3) Autoritatea competenta a destinatarului din Romania efectueaza o verificare electronica a datelor din raportul de primire, dupa care:
    1. in cazul in care datele nu sunt corecte, destinatarul este informat fara intarziere despre acest fapt;
    2. in cazul in care datele sunt corecte, autoritatea competenta a destinatarului confirma inregistrarea raportului de primire si il transmite autoritatii competente din statul membru de expeditie.


    (4) Atunci cand expeditorul este din Romania, raportul de primire se inainteaza acestuia de catre autoritatea competenta din Romania.
    (5) In cazul in care locul de expeditie si cel de destinatie se afla in Romania, primirea produselor accizabile in regim suspensiv de accize se confirma expeditorului potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    Raportul de export
    Art. 20634. - (1) In situatiile prevazute la art. 20630 alin. (2) lit. a) pct. 3 si, dupa caz, la art. 20630 alin. (2) lit. b), autoritatile competente din statul membru de export intocmesc un raport de export, pe baza vizei biroului vamal de iesire, prevazuta la art. 793 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, sau de biroul unde se realizeaza formalitatile prevazute la art. 2064 alin. (5), prin care se atesta faptul ca produsele accizabile au parasit teritoriul Comunitatii.
    (2) Autoritatile competente din statul membru de export verifica pe cale electronica datele ce rezulta din viza prevazuta la alin. (1). Odata ce aceste date au fost verificate si atunci cand statul membru de expeditie este diferit de statul membru de export, autoritatile competente din statul membru de export transmit raportul de export autoritatilor competente din statul membru de expeditie.
    (3) Autoritatile competente din statul membru de expeditie inainteaza raportul de export expeditorului.
    Proceduri in cazul in care sistemul informatizat este indisponibil la expeditie
    Art. 20635. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 20631 alin. (1), in cazul in care sistemul informatizat este indisponibil in Romania, expeditorul din Romania poate incepe o deplasare de produse accizabile in regim suspensiv de accize, in urmatoarele conditii:
    a) produsele sa fie insotite de un document pe suport hartie care contine aceleasi date ca proiectul de document administrativ electronic prevazut la art. 20631 alin. (2);

    b) sa informeze autoritatile competente inainte de inceperea deplasarii, prin depunerea unei copii a documentului prevazut la lit. a). Aceasta copie trebuie sa fie vizata de autoritatea competenta a locului de expediere. Daca indisponibilitatea sistemului este imputabila expeditorului, acesta va furniza informatii corespunzatoare cu privire la motivele acestei indisponibilitati.
    (2) In cazul in care sistemul informatizat redevine disponibil, expeditorul prezinta un proiect de document administrativ electronic, in conformitate cu art. 20631 alin. (2).
    (3) De indata ce datele cuprinse in documentul administrativ electronic sunt validate, in conformitate cu art. 20631 alin. (3), acest document inlocuieste documentul pe suport hartie prevazut la alin. (1) lit. a). Prevederile art. 20631 alin. (4) si (5), precum si cele ale art. 20633 si 20634 se aplica mutatis mutandis.
    (4) Pana la momentul validarii datelor din documentul administrativ electronic, deplasarea este considerata ca avand loc in regim suspensiv de accize, pe baza documentului pe suport hartie prevazut la alin. (1) lit. a).
    (5) O copie a documentului pe suport hartie prevazut la alin. (1) lit. a) se pastreaza de expeditor in evidentele sale.
    (6) In cazul in care sistemul informatizat este indisponibil la expeditie, expeditorul comunica informatiile prevazute la art. 20631 alin. (10) sau la art. 20632 prin intermediul unor mijloace alternative de comunicare. In acest scop, expeditorul in cauza informeaza autoritatile competente inaintea modificarii destinatiei sau a divizarii deplasarii. Prevederile alin. (2)-(5) se aplica mutatis mutandis.
    Proceduri in cazul in care sistemul informatizat este indisponibil la destinatie
    Art. 20636. - (1) In cazul in care, in situatiile prevazute la art. 20630 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 si 4, la art. 20630 alin. (2) lit. b) si la art. 20630 alin. (3), raportul de primire prevazut la art. 20633 alin. (1) nu poate fi prezentat la incheierea deplasarii produselor accizabile in termenul prevazut la respectivul articol deoarece fie sistemul informatizat nu este disponibil in Romania, fie in situatia prevazuta la art. 20635 alin. (1) nu au fost inca indeplinite procedurile prevazute la art. 20635 alin. (2) si (3), destinatarul prezinta autoritatii competente din Romania, cu exceptia cazurilor pe deplin justificate, un document pe suport hartie care contine aceleasi date ca raportul de primire si care atesta incheierea deplasarii, potrivit prevederilor din normele metodologice.

    (2) Cu exceptia cazului in care destinatarul poate prezenta, in scurt timp, prin intermediul sistemului informatizat, raportul de primire prevazut la art. 20633 alin. (1) sau in cazuri pe deplin justificate, autoritatea competenta din Romania trimite o copie a documentului pe suport hartie prevazut la alin. (1) autoritatii competente din statul membru de expeditie, care o transmite expeditorului sau o tine la dispozitia acestuia.
    (3) De indata ce sistemul informatizat redevine disponibil sau de indata ce procedurile prevazute la art. 20635 alin. (2) si (3) sunt indeplinite, destinatarul prezinta un raport de primire, in conformitate cu art. 20633 alin. (1). Prevederile art. 20633 alin. (3) si (4) se aplica mutatis mutandis.
    (4) In cazul in care, in situatiile prevazute la art. 20630 alin. (2) lit. a) pct. 3, raportul de export prevazut la art. 20634 alin. (1) nu poate fi intocmit la incheierea deplasarii produselor accizabile deoarece fie sistemul informatizat nu este disponibil in statul membru de export, fie in situatia prevazuta la art. 20635 alin. (1) nu au fost inca indeplinite procedurile prevazute la art. 20635 alin. (2) si (3), autoritatile competente din statul membru de export trimit autoritatilor competente din Romania un document pe suport hartie care contine aceleasi date ca si raportul de export si care atesta incheierea deplasarii, cu exceptia cazului in care raportul de export prevazut la art. 20634 alin. (1) poate fi intocmit in scurt timp, prin intermediul sistemului informatizat sau in cazuri pe deplin justificate, potrivit prevederilor din normele metodologice.
    (5) In cazul prevazut la alin. (4), autoritatile competente din Romania transmit sau pun la dispozitia expeditorului o copie a documentului pe suport hartie.
    (6) De indata ce sistemul informatizat redevine disponibil in statul membru de export sau de indata ce procedurile prevazute la art. 20635 alin. (2) si (3) sunt indeplinite, autoritatile competente din statul membru de export trimit un raport de export, in conformitate cu art. 20634 alin. (1). Prevederile art. 20634 alin. (2) si (3) se aplica mutatis mutandis.

    Incheierea deplasarii produselor accizabile in regim suspensiv de accize
    Art. 20637. - (1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 20636, raportul de primire prevazut la art. 20633 alin. (1) sau raportul de export prevazut la art. 20634 alin. (1) constituie dovada faptului ca deplasarea produselor accizabile s-a incheiat, in conformitate cu art. 20630 alin. (7).
    (2) Prin derogare de la alin. (1), in absenta unui raport de primire sau a unui raport de export din alte motive decat cele prevazute la art. 20636, se poate de asemenea furniza, in cazurile prevazute la art. 20630 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 si 4, la art. 20630 alin. (2) lit. b) si la art. 20630 alin. (3), dovada incheierii deplasarii produselor accizabile in regim suspensiv de accize, printr-o adnotare facuta de autoritatile competente din statul membru de destinatie, pe baza unor dovezi corespunzatoare, care sa indice ca produsele accizabile expediate au ajuns la destinatia declarata sau, in cazul prevazut la art. 20630 alin. (2) lit. a) pct. 3, printr-o adnotare facuta de autoritatile competente din statul membru pe teritoriul caruia este situat biroul vamal de iesire, care sa ateste faptul ca produsele accizabile au parasit teritoriul Comunitatii.
    (3) In sensul alin. (2), un document inaintat de destinatar si care contine aceleasi date ca raportul de primire sau de export constituie o dovada corespunzatoare.
    (4) In momentul in care autoritatile competente din statul membru de expeditie au admis dovezile corespunzatoare, acestea inchid deplasarea in sistemul informatizat.
    Structura si continutul mesajelor
    Art. 20638. - (1) Structura si continutul mesajelor care trebuie schimbate potrivit art. 20631-20634 de catre persoanele si autoritatile competente implicate in cazul unei deplasari intracomunitare de produse accizabile in regim suspensiv de accize, normele si procedurile privind schimbul acestor mesaje, precum si structura documentelor pe suport hartie prevazute la art. 20635 si 20636 sunt stabilite de catre Comisia Europeana.

    (2) Situatiile in care sistemul informatizat este considerat indisponibil in Romania, precum si normele si procedurile care trebuie urmate in aceste situatii sunt stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    Proceduri simplificate
    Art. 20639. - (1) Monitorizarea deplasarilor produselor accizabile in regim suspensiv de accize, care se desfasoara integral pe teritoriul Romaniei, se realizeaza potrivit procedurilor aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, stabilite pe baza prevederilor art. 20631-20637.
    (2) Prin acord si in conditiile stabilite de Romania cu alte state membre interesate pot fi stabilite proceduri simplificate pentru deplasarile frecvente si regulate de produse accizabile in regim suspensiv de accize care au loc intre teritoriile acestora.
    (3) Prevederile alin. (2) includ deplasarile prin conducte fixe.
    Deplasarea unui produs accizabil in regim suspensiv dupa ce a fost pus in libera circulatie in procedura vamala simplificata
    Art. 20640. - (1) Deplasarea produselor accizabile puse in libera circulatie de catre un importator care detine autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate, eliberata de autoritatea competenta din alt stat membru, iar produsele sunt eliberate pentru consum in Romania, se poate efectua in regim suspensiv de accize, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    a) importatorul este autorizat de autoritatea competenta din statul sau pentru efectuarea de operatiuni cu produse accizabile in regim suspensiv de accize;
    b) importatorul detine cod de accize in statul membru de autorizare;

    c) deplasarea are loc intre:
    1. un birou vamal de intrare din Romania si un antrepozit fiscal sau un destinatar inregistrat din Romania;
    2. un birou vamal de intrare in teritoriul comunitar situat in alt stat membru participant la aplicarea procedurii vamale simplificate si un antrepozit fiscal sau un destinatar inregistrat din Romania, miscarea produselor accizabile fiind acoperita de o procedura de tranzit care incepe la frontiera;
    3. un birou vamal de intrare in teritoriul comunitar situat intr-un stat membru neparticipant la aplicarea procedurii vamale simplificate si un antrepozit fiscal sau un destinatar inregistrat din Romania, miscarea produselor accizabile fiind acoperita de o procedura de tranzit care incepe la frontiera;
    d) produsele accizabile sunt insotite de un exemplar tiparit al documentului administrativ electronic prevazut la art. 20631 alin. (1).
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul importatorului inregistrat in Romania care detine autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate, eliberata de autoritatea vamala din Romania, iar produsele sunt eliberate pentru consum in alt stat membru participant la aplicarea procedurii vamale simplificate.
    Nereguli si abateri
    Art. 20641. - (1) Atunci cand s-a produs o neregula in cursul unei deplasari de produse accizabile in regim suspensiv de accize care a dus la eliberarea pentru consum a acestora in conformitate cu art. 2067 alin. (1) lit. a), se considera ca eliberarea pentru consum are loc in statul membru in care s-a produs neregula.
    (2) In cazul in care, pe parcursul unei deplasari a produselor accizabile in regim suspensiv de accize, a fost depistata o neregula care a dus la eliberarea pentru consum a acestora in conformitate cu art. 2067 alin. (1) lit. a) si nu este posibil sa se determine unde s-a produs neregula, se considera ca aceasta s-a produs in statul membru si la momentul in care aceasta a fost depistata.

    (3) In situatiile prevazute la alin. (1) si (2), autoritatile competente din statul membru in care produsele au fost eliberate pentru consum sau in care se considera ca au fost eliberate pentru consum, trebuie sa informeze autoritatile competente din statul membru de expeditie.
    (4) Cand produsele accizabile care se deplaseaza in regim suspensiv de accize nu au ajuns la destinatie si pe parcursul deplasarii nu a fost constatata nicio neregula care sa fie considerata eliberare pentru consum potrivit art. 2067 alin. (1) lit. a), se considera ca neregula s-a produs in statul membru de expeditie si in momentul expedierii produselor accizabile. Face exceptie de la prevederile alin. (4) cazul in care in termen de 4 luni de la inceperea deplasarii in conformitate cu art. 20630 alin. (6), expeditorul furnizeaza dovada incheierii deplasarii sau a locului in care a fost comisa neregula, intr-un mod considerat satisfacator de autoritatile competente din statul membru de expeditie in conformitate cu art. 20630 alin. (7). Daca persoana care a constituit garantia potrivit prevederilor art. 20654 nu a avut sau nu a putut sa aiba cunostinta de faptul ca produsele nu au ajuns la destinatie, acesteia i se acorda un termen de o luna de la comunicarea acestei informatii de catre autoritatile competente din statul membru de expeditie pentru a-i permite sa aduca dovada incheierii deplasarii, in conformitate cu art. 20630 alin. (7), sau a locului comiterii neregulii.
    (5) In cazurile prevazute la alin. (2) si (4), daca statul membru in care s-a comis efectiv neregula este identificat in termen de 3 ani de la data inceperii deplasarii, in conformitate cu art. 20630 alin. (6), se aplica dispozitiile alin. (1). In aceste situatii, autoritatile competente din statul membru in care s-a comis neregula informeaza in acest sens autoritatile competente din statul membru in care au fost percepute accizele, care restituie sau remit accizele in momentul furnizarii probei perceperii accizelor in celalalt stat membru.

    (6) In sensul prezentului articol, neregula inseamna o situatie aparuta in cursul unei deplasari a produselor accizabile in regim suspensiv de accize, diferita de aceea prevazuta la art. 2067 alin. (5) si (6), din cauza careia o deplasare sau un segment dintr-o deplasare a unor produse accizabile nu s-a incheiat conform art. 20630 alin. (7).

    SECTIUNEA a 10-a
Restituiri de accize

    Restituiri de accize
    Art. 20642. - (1) Cu exceptia cazurilor prevazute la art. 20644 alin. (7), la art. 20647 alin. (5) si la art. 20649 alin. (3) si (4), precum si a cazurilor prevazute la art. 20658-20660, accizele privind produsele accizabile care au fost eliberate pentru consum pot fi, la solicitarea persoanei in cauza, restituite sau remise de catre autoritatile competente din statele membre unde respectivele produse au fost eliberate pentru consum, in situatiile prevazute de statele membre si in conformitate cu conditiile stabilite de statul membru in cauza, in scopul de a preveni orice forma posibila de evaziune sau de abuz. O astfel de restituire sau de remitere nu poate genera alte scutiri decat cele prevazute la art. 20656 si art. 20658-20660.
    (2) Pentru produsele energetice contaminate sau combinate in mod accidental, returnate antrepozitului fiscal pentru reciclare, accizele platite vor putea fi restituite in conditiile prevazute in normele metodologice.
    (3) Pentru bauturile alcoolice si produsele din tutun retrase de pe piata, daca starea sau vechimea acestora le face improprii consumului, accizele platite pot fi restituite in conditiile prevazute in normele metodologice.
    (4) Acciza restituita nu poate depasi suma efectiv platita.

    SECTIUNEA a 11-a
Deplasarea intracomunitara si impozitarea produselor accizabile
dupa eliberarea pentru consum

    Persoane fizice

    Art. 20643. - (1) Accizele pentru produsele accizabile achizitionate de o persoana fizica pentru uz propriu si transportate personal de aceasta in Romania sunt exigibile numai in statul membru in care se achizitioneaza produsele accizabile.
    (2) Pentru a stabili daca produsele accizabile prevazute la alin. (1) sunt destinate uzului propriu al unei persoane fizice, se vor avea in vedere cel putin urmatoarele cerinte:
    a) statutul comercial al celui care detine produsele accizabile si motivele pentru care le detine;
    b) locul in care se afla produsele accizabile sau, daca este cazul, modul de transport utilizat;
    c) orice document referitor la produsele accizabile;
    d) natura produselor accizabile;
    e) cantitatea de produse accizabile.
    (3) Produsele achizitionate de persoanele fizice se considera a fi destinate scopurilor comerciale, in conditiile si in cantitatile prevazute in normele metodologice.
    (4) Produsele achizitionate si transportate in cantitati superioare limitelor prevazute in normele metodologice si destinate consumului in Romania se considera a fi achizitionate in scopuri comerciale si, in acest caz, se datoreaza acciza in Romania.

    (5) Acciza devine exigibila in Romania si pentru cantitatile de uleiuri minerale eliberate deja pentru consum intr-un alt stat membru, daca aceste produse sunt transportate cu ajutorul unor mijloace de transport atipice de catre o persoana fizica sau in numele acesteia. In sensul acestui alineat, mijloace de transport atipice inseamna transportul de combustibil in alte recipiente decat rezervoarele vehiculelor sau in canistre adecvate pentru combustibili si transportul de produse lichide pentru incalzire in alte recipiente decat in camioane-cisterna folosite in numele unor operatori economici profesionisti.
    Produse cu accize platite, detinute in scopuri comerciale in Romania
    Art. 20644. - (1) Fara a aduce atingere dispozitiilor art. 20647 alin. (1), in cazul in care produsele accizabile care au fost deja eliberate pentru consum intr-un stat membru sunt detinute in scopuri comerciale in Romania pentru a fi livrate sau utilizate pe teritoriul acesteia, produsele in cauza sunt supuse accizelor, iar accizele devin exigibile in Romania.
    (2) In sensul prezentului articol, detinere in scopuri comerciale inseamna detinerea de produse accizabile de catre o alta persoana decat o persoana fizica sau de catre o persoana fizica in alte scopuri decat pentru uz propriu si transportarea de catre aceasta, in conformitate cu art. 20643.
    (3) Conditiile de exigibilitate si nivelul accizelor care urmeaza sa fie aplicate sunt cele in vigoare la data la care accizele devin exigibile in Romania.
    (4) Persoana platitoare de accize devenite exigibile este, in cazurile prevazute la alin. (1), persoana care efectueaza livrarea sau detine produsele destinate livrarii sau careia ii sunt livrate produsele in Romania.
    (5) Fara a aduce atingere dispozitiilor art. 20649, in cazul in care produsele accizabile care au fost deja eliberate pentru consum intr-un stat membru se deplaseaza in cadrul Comunitatii in scopuri comerciale, produsele in cauza nu sunt considerate ca fiind detinute in aceste scopuri pana in momentul in care ajung in Romania, cu conditia ca deplasarea sa se realizeze pe baza formalitatilor prevazute la art. 20645 alin. (1) si (2).

    (6) Produsele accizabile detinute la bordul unei nave sau al unei aeronave care efectueaza traversari sau zboruri intre un alt stat membru si Romania, dar care nu sunt disponibile pentru vanzare in momentul in care nava sau aeronava se afla pe teritoriul unuia dintre cele doua state membre, nu sunt considerate ca fiind detinute in statul membru respectiv in scopuri comerciale.
    (7) In cazul produselor accizabile care au fost deja eliberate pentru consum in Romania si care sunt livrate intr-un alt stat membru, comerciantul care a efectuat livrarea poate beneficia, la cerere, de restituirea sau de remiterea accizelor daca autoritatea competenta constata ca accizele au devenit exigibile si au fost percepute in acel stat membru, potrivit prevederilor din normele metodologice.
    Deplasarea intracomunitara a produselor cu accize platite
    Art. 20645. - (1) In situatia prevazuta la art. 20644 alin. (1), produsele accizabile circula intre Romania si alt stat membru sau intre alt stat membru si Romania, impreuna cu un document de insotire care contine datele principale din documentul prevazut la art. 20631 alin. (1). Structura si continutul documentului de insotire sunt stabilite de Comisia Europeana.
    (2) Persoanele prevazute la art. 20644 alin. (4) trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
    a) inaintea expedierii produselor, sa depuna o declaratie la autoritatea competenta teritoriala si sa garanteze plata accizelor;
    b) sa plateasca accizele in prima zi lucratoare imediat urmatoare celei in care s-au receptionat produsele;
    c) sa accepte orice control care sa permita autoritatii competente teritoriale sa se asigure ca produsele accizabile au fost efectiv primite si ca accizele exigibile pentru acestea au fost platite.
    Documentul de insotire

    Art. 20646. - (1) Documentul de insotire se intocmeste de catre furnizor in 3 exemplare si se utilizeaza dupa cum urmeaza:
    a) primul exemplar ramane la furnizor;
    b) exemplarele 2 si 3 insotesc produsele accizabile pe timpul transportului pana la primitor;
    c) exemplarul 2 ramane la primitorul produselor;
    d) exemplarul 3 trebuie sa fie restituit furnizorului, cu certificarea receptiei si cu mentionarea tratamentului fiscal ulterior al produselor accizabile in statul membru de destinatie, daca furnizorul solicita in mod expres acest lucru in scop de restituire de accize.
    (2) Modelul documentului de insotire va fi prevazut in normele metodologice.
    Vanzarea la distanta
    Art. 20647. - (1) Produsele accizabile deja eliberate pentru consum intr-un stat membru, care sunt achizitionate de o persoana, alta decat un antrepozitar autorizat sau un destinatar inregistrat, stabilita in Romania, care nu exercita o activitate economica independenta, si care sunt expediate ori transportate catre Romania, direct sau indirect, de catre vanzator ori in numele acestuia, sunt supuse accizelor in Romania.
    (2) In cazul prevazut la alin. (1), accizele devin exigibile in Romania in momentul livrarii produselor accizabile. Conditiile de exigibilitate si nivelul accizelor care urmeaza sa fie aplicate sunt cele in vigoare la data la care accizele devin exigibile. Accizele se platesc in conformitate cu procedura stabilita in normele metodologice.

    (3) Persoana platitoare de accize in Romania este fie vanzatorul, fie un reprezentant fiscal stabilit in Romania si autorizat de autoritatile competente din Romania. Atunci cand vanzatorul nu respecta dispozitiile alin. (4) lit. a), persoana platitoare de accize este destinatarul produselor accizabile.
    (4) Vanzatorul sau reprezentantul fiscal trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
    a) inainte de expedierea produselor accizabile, trebuie sa se inregistreze si sa garanteze plata accizelor in conditiile stabilite si la autoritatea competenta, prevazute in normele metodologice;
    b) sa plateasca accizele la autoritatea competenta prevazuta la lit. a), dupa sosirea produselor accizabile;
    c) sa tina evidente contabile ale livrarilor de produse accizabile.
    (5) Produsele accizabile deja eliberate pentru consum in Romania, care sunt achizitionate de o persoana, alta decat un antrepozitar autorizat sau un destinatar inregistrat, stabilita in alt stat membru, care nu exercita o activitate economica independenta, si care sunt expediate ori transportate catre acel stat membru, direct sau indirect, de catre vanzator ori in numele acestuia, sunt supuse accizelor in acel stat membru. Accizele percepute in Romania se restituie sau se remit, la solicitarea vanzatorului, daca vanzatorul ori reprezentantul sau fiscal a urmat procedurile stabilite la alin. (4), potrivit cerintelor stabilite de autoritatea competenta din statul membru de destinatie.
    Distrugeri si pierderi
    Art. 20648. - (1) In situatiile prevazute la art. 20644 alin. (1) si la art. 20647 alin. (1), in cazul distrugerii totale sau al pierderii iremediabile a produselor accizabile, in cursul transportului acestora in alt stat membru decat cel in care au fost eliberate pentru consum, dintr-un motiv legat de natura produselor, ca urmare a unui caz fortuit ori de forta majora sau ca o consecinta a autorizarii de catre autoritatile competente din statul membru in cauza, accizele nu sunt exigibile in acel stat membru.

    (2) Distrugerea totala sau pierderea iremediabila a produselor accizabile in cauza va fi dovedita intr-un mod considerat satisfacator de autoritatile competente din statul membru in care a avut loc distrugerea totala ori pierderea iremediabila sau din statul membru in care aceasta a fost constatata, in cazul in care nu este posibil sa se determine unde a avut loc. Garantia depusa in temeiul art. 20645 alin. (2) lit. a) sau al art. 20647 alin. (4) lit. a) se va elibera.
    (3) Regulile si conditiile pe baza carora se determina pierderile mentionate la alin. (1) sunt prevazute in normele metodologice.
    Nereguli aparute pe parcursul deplasarii produselor accizabile
    Art. 20649. - (1) Atunci cand s-a comis o neregula in cursul unei deplasari a produselor accizabile, in conformitate cu art. 20644 alin. (1) sau cu art. 20647 alin. (1), in alt stat membru decat cel in care produsele au fost eliberate pentru consum, acestea sunt supuse accizelor, iar accizele sunt exigibile in statul membru in care s-a comis neregula.
    (2) Atunci cand s-a constatat o neregula in cursul unei deplasari a produselor accizabile, in conformitate cu art. 20644 alin. (1) sau cu art. 20647 alin. (1), in alt stat membru decat cel in care produsele au fost eliberate pentru consum si nu este posibil sa se determine locul in care s-a comis neregula, se considera ca aceasta s-a comis in statul membru in care a fost constatata, iar accizele sunt exigibile in acest stat membru. Cu toate acestea, daca statul membru in care s-a comis efectiv neregula este identificat in termen de 3 ani de la data achizitionarii produselor accizabile, se aplica dispozitiile alin. (1).
    (3) Accizele sunt datorate de persoana care a garantat plata acestora in conformitate cu art. 20645 alin. (2) lit. a) sau cu art. 20647 alin. (4) lit. a) si de orice persoana care a participat la neregula.
    (4) Autoritatile competente din statul membru in care produsele accizabile au fost eliberate pentru consum restituie sau remit, la cerere, accizele dupa perceperea acestora in statul membru in care a fost comisa ori constatata neregula. Autoritatile competente din statul membru de destinatie elibereaza garantia depusa in temeiul art. 20645 alin. (2) lit. a) sau al art. 20647 alin. (4) lit. a).


    (5) In sensul prezentului articol, neregula inseamna o situatie aparuta in cursul unei deplasari a produselor accizabile in temeiul art. 20644 alin. (1) sau al art. 20648 alin. (1), care nu face obiectul art. 20647, din cauza careia o deplasare ori un segment dintr-o deplasare a unor produse accizabile nu s-a incheiat in mod corespunzator.
    Declaratii privind achizitii si livrari intracomunitare
    Art. 20650. - Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali au obligatia de a transmite autoritatii competente o situatie lunara privind achizitiile si livrarile de produse accizabile, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera situatia, in conditiile stabilite prin normele metodologice.

    SECTIUNEA a 12-a
Obligatiile platitorilor de accize

    Plata accizelor la bugetul de stat
    Art. 20651. - (1) Accizele sunt venituri la bugetul de stat. Termenul de plata a accizelor este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care accizele devin exigibile, cu exceptia cazurilor pentru care prezentul capitol prevede in mod expres alt termen de plata.
    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul furnizorilor autorizati de energie electrica sau de gaz natural, termenul de plata a accizelor este data de 25 a lunii urmatoare celei in care a avut loc facturarea catre consumatorul final.
    (3) In cazul importului unui produs accizabil, care nu este plasat intr-un regim suspensiv, prin derogare de la alin. (1) momentul platii accizelor este momentul inregistrarii declaratiei vamale de import.
    (4) Prin derogare de la dispozitiile alin. (1), livrarea produselor energetice prevazute la art. 20616 alin. (3) lit. a)-e) din antrepozite fiscale se efectueaza numai in momentul in care furnizorul detine documentul de plata care sa ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantitatii ce urmeaza a fi facturata. Cu ocazia depunerii declaratiei lunare de accize se vor regulariza eventualele diferente dintre valoarea accizelor virate la bugetul de stat de catre beneficiarii produselor, in numele antrepozitului fiscal, si valoarea accizelor aferente cantitatilor de produse energetice efectiv livrate de acesta, in decursul lunii precedente.

    (5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), orice persoana aflata in una dintre situatiile prevazute la art. 2067 alin. (7), (8) si (9) are obligatia de a plati accizele in termen de 5 zile de la data la care au devenit exigibile.
    Depunerea declaratiilor de accize
    Art. 20652. - (1) Orice platitor de accize prevazut la prezentul capitol are obligatia de a depune lunar la autoritatea competenta o declaratie de accize, indiferent daca se datoreaza sau nu plata accizei pentru luna respectiva.
    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), destinatarul inregistrat care primeste doar ocazional produse accizabile are obligatia de a depune declaratia de accize pentru fiecare operatiune in parte.
    (3) Declaratiile de accize se depun la autoritatea competenta, de catre platitorii de accize, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera declaratia.
    (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), orice persoana aflata in una dintre situatiile prevazute la art. 2067 alin. (7), (8) si (9) are obligatia de a depune imediat o declaratie de accize la autoritatea competenta.
    (5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), in situatiile prevazute la art. 2067 alin. (1) lit. b) si c) trebuie sa se depuna imediat o declaratie de accize la autoritatea fiscala competenta si, prin derogare de la art. 20651, acciza se plateste in ziua lucratoare imediat urmatoare celei in care a fost depusa declaratia.
    Documente fiscale
    Art. 20653. - Pentru produsele accizabile care sunt transportate sau sunt detinute in afara antrepozitului fiscal, originea trebuie sa fie dovedita folosindu-se un document care va fi stabilit prin normele metodologice.

    Garantii
    Art. 20654. - (1) Antrepozitarul autorizat, destinatarul inregistrat si expeditorul inregistrat au obligatia depunerii la autoritatea competenta a unei garantii, conform prevederilor din normele metodologice, care sa asigure plata accizelor care pot deveni exigibile.
    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), garantia poate fi depusa de transportator, de proprietarul produselor accizabile, de destinatar sau, in comun, de doua ori mai multe dintre aceste persoane sau dintre persoanele prevazute la alin. (1), in cazurile si in conditiile stabilite prin normele metodologice.
    (3) Garantia este valabila pe intreg teritoriul Comunitatii.
    (4) Tipul, modul de calcul, valoarea si durata garantiei vor fi prevazute in normele metodologice.
    (5) Valoarea garantiei va fi analizata periodic, pentru a reflecta orice schimbari in volumul afacerii sau in nivelul de accize datorat, si nu va fi mai mica decat nivelul minim prevazut in normele metodologice.
    Responsabilitatile platitorilor de accize
    Art. 20655. - (1) Orice platitor de accize poarta raspunderea pentru calcularea corecta si plata la termenul legal a accizelor catre bugetul de stat si pentru depunerea la termenul legal a declaratiilor de accize la autoritatea competenta, conform prevederilor prezentului capitol si celor ale legislatiei vamale in vigoare.
    (2) Antrepozitarii autorizati pentru productie sunt obligati sa depuna la autoritatea competenta o situatie care sa contina informatii cu privire la produsele accizabile: stocul de materii prime si produse finite la inceputul perioadei de raportare, achizitiile de materii prime, cantitatea fabricata in cursul perioadei de raportare, stocul de produse finite si materii prime la sfarsitul perioadei de raportare si cantitatea de produse livrate, la termenul si conform modelului prezentat in normele metodologice.

    (3) Antrepozitarii autorizati pentru depozitare sunt obligati sa depuna la autoritatea competenta o situatie, care sa contina informatii cu privire la stocul de produse finite la inceputul perioadei de raportare, achizitiile si livrarile de produse finite in cursul perioadei de raportare, stocul de produse finite la sfarsitul perioadei de raportare, la termenul si conform modelului prezentat in normele metodologice.

    SECTIUNEA a 13-a
Scutiri la plata accizelor

    Scutiri generale
    Art. 20656. - (1) Produsele accizabile sunt scutite de plata accizelor daca sunt destinate utilizarii:
    a) in contextul relatiilor diplomatice sau consulare;
    b) de catre organizatiile internationale recunoscute ca atare de autoritatile publice din Romania si de catre membrii acestor organizatii, in limitele si in conditiile stabilite prin conventiile internationale privind instituirea acestor organizatii sau prin acordurile de sediu;
    c) de catre fortele armate ale oricarui stat parte la Tratatul Atlanticului de Nord, altul decat Romania, pentru uzul fortelor armate in cauza, pentru personalul civil insotitor sau pentru aprovizionarea popotelor ori a cantinelor acestora;
    d) de catre fortele armate ale Regatului Unit stationate in Cipru in temeiul Tratatului de instituire a Republicii Cipru din 16 august 1960, pentru uzul fortelor armate in cauza, pentru personalul civil insotitor sau pentru aprovizionarea popotelor ori a cantinelor acestora;
    e) pentru consum in cadrul unui acord incheiat cu tari terte sau cu organizatii internationale, cu conditia ca acordul in cauza sa fie permis ori autorizat in ceea ce priveste scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata.

    (2) Modalitatea si conditiile de acordare a scutirilor prevazute la alin. (1) vor fi reglementate prin normele metodologice.
    (3) Fara a aduce atingere prevederilor art. 20631 alin. (1), produsele accizabile care se deplaseaza in regim suspensiv de accize catre un destinatar in sensul alin. (1) sunt insotite de certificat de scutire.
    (4) Modelul si continutul certificatului de scutire sunt cele stabilite de Comisia Europeana.
    (5) Procedura prevazuta la art. 20631-20636 nu se aplica deplasarilor intracomunitare de produse accizabile in regim suspensiv de accize destinate fortelor armate prevazute la alin. (1) lit. c), daca acestea sunt reglementate de un regim care se intemeiaza direct pe Tratatul Atlanticului de Nord.
    (6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), procedura prevazuta la art. 20631-20636 se va aplica deplasarilor de produse accizabile in regim suspensiv de accize destinate fortelor armate prevazute la alin. (1) lit. c) care au loc exclusiv pe teritoriul national sau in baza unui acord incheiat cu un alt stat membru, atunci cand deplasarea are loc intre teritoriul national si teritoriul acelui stat membru.
    Scutiri speciale
    Art. 20657. - (1) Sunt scutite de la plata accizelor produsele accizabile furnizate de magazinele duty-free, transportate in bagajul personal al calatorilor care se deplaseaza pe cale aeriana sau maritima catre un teritoriu tert ori catre o tara terta.
    (2) Sunt scutite de la plata accizelor produsele furnizate la bordul unei aeronave sau al unei nave pe parcursul calatoriei pe cale aeriana ori maritima catre un teritoriu tert sau catre o tara terta.
    (3) Regimul de scutire de la plata accizelor prevazut la alin. (1) se aplica si produselor accizabile furnizate de magazinele duty-free autorizate in Romania situate in afara incintei aeroporturilor sau porturilor, transportate in bagajul personal al calatorilor catre un teritoriu tert ori catre o tara terta.

    (4) In sensul prezentului articol, calator catre un teritoriu tert sau catre o tara terta inseamna orice calator care detine un document de transport pentru calatorie ori un alt document care face dovada destinatiei finale situate pe un teritoriu tert sau o tara terta.
    Scutiri pentru alcool etilic si alte produse alcoolice
    Art. 20658. - (1) Sunt scutite de la plata accizelor alcoolul etilic si alte produse alcoolice prevazute la art. 2062 lit. a), atunci cand sunt:
    a) complet denaturate, conform prescriptiilor legale;
    b) denaturate si utilizate pentru producerea de produse care nu sunt destinate consumului uman;
    c) utilizate pentru producerea otetului cu codul NC 2209;
    d) utilizate pentru producerea de medicamente;
    e) utilizate pentru producerea de arome alimentare destinate prepararii de alimente sau bauturi nealcoolice ce au o concentratie ce nu depaseste 1,2% in volum;
    f) utilizate in scop medical in spitale si farmacii;

    g) utilizate direct sau ca element al produselor semifabricate pentru producerea de alimente cu ori fara crema, cu conditia ca in fiecare caz concentratia de alcool sa nu depaseasca 8,5 litri de alcool pur la 100 kg de produs ce intra in compozitia ciocolatei si 5 litri de alcool pur la 100 kg de produs ce intra in compozitia altor produse;
    h) utilizate in procedee de fabricatie, cu conditia ca produsul finit sa nu contina alcool;
    i) utilizate ca esantioane pentru analiza sau ca teste necesare pentru productie ori in scopuri stiintifice.
    (2) Modalitatea si conditiile de acordare a scutirilor prevazute la alin. (1), precum si produsele utilizate pentru denaturarea alcoolului vor fi reglementate prin normele metodologice.
    Scutiri pentru tutun prelucrat
    Art. 20659. - (1) Este scutit de la plata accizelor tutunul prelucrat, atunci cand este destinat in exclusivitate testelor stiintifice si celor privind calitatea produselor.
    (2) Modalitatea si conditiile de acordare a scutirilor prevazute la alin. (1) vor fi reglementate prin normele metodologice.
    Scutiri pentru produse energetice si energie electrica
    Art. 20660. - (1) Sunt scutite de la plata accizelor:

    a) produsele energetice livrate in vederea utilizarii drept combustibil pentru aviatie, alta decat aviatia turistica in scop privat. Prin aviatie turistica in scop privat se intelege utilizarea unei aeronave de catre proprietarul sau ori de catre persoana fizica sau juridica ce o detine cu titlu de inchiriere sau cu un alt titlu, in alte scopuri decat cele comerciale si, in special, altele decat transportul de persoane ori de marfuri sau prestari de servicii cu titlu oneros ori pentru nevoile autoritatilor publice;
    b) produsele energetice livrate in vederea utilizarii drept combustibil pentru navigatia in apele comunitare si pentru navigatia pe caile navigabile interioare, inclusiv pentru pescuit, altele decat pentru navigatia ambarcatiunilor de agrement private. De asemenea, este scutita de la plata accizelor si electricitatea produsa la bordul navelor. Prin ambarcatiune de agrement privata se intelege orice ambarcatiune utilizata de catre proprietarul sau ori de catre persoana fizica sau juridica ce o detine cu titlu de inchiriere ori cu un alt titlu, in alte scopuri decat cele comerciale si, in special, altele decat transportul de persoane sau de marfuri ori prestari de servicii cu titlu oneros sau pentru nevoile autoritatilor publice;
    c) produsele energetice si energia electrica utilizate pentru productia de energie electrica, precum si energia electrica utilizata pentru mentinerea capacitatii de a produce energie electrica;
    d) produsele energetice si energia electrica utilizate pentru productia combinata de energie electrica si energie termica;
    e) produsele energetice - gazul natural, carbunele si combustibilii solizi - folosite de gospodarii si/sau de organizatii de caritate;
    f) combustibilii pentru motor utilizati in domeniul productiei, dezvoltarii, testarii si mentenantei aeronavelor si vapoarelor;
    g) combustibilii pentru motor utilizati pentru operatiunile de dragare in cursurile de apa navigabile si in porturi;
    h) produsele energetice injectate in furnale sau in alte agregate industriale in scop de reducere chimica, ca aditiv la cocsul utilizat drept combustibil principal;

    i) produsele energetice care intra in Romania dintr-o tara terta, continute in rezervorul standard al unui autovehicul cu motor, destinate utilizarii drept combustibil pentru acel autovehicul, precum si in containere speciale si destinate utilizarii pentru operarea, in timpul transportului, a sistemelor ce echipeaza acele containere;
    j) orice produs energetic care este scos de la rezerva de stat sau rezerva de mobilizare, fiind acordat gratuit in scop de ajutor umanitar;
    k) orice produs energetic utilizat drept combustibil pentru incalzire de catre spitale, sanatorii, aziluri de batrani, orfelinate si de alte institutii de asistenta sociala, institutii de invatamant si lacasuri de cult;
    l) produsele energetice, daca astfel de produse sunt obtinute din unul sau mai multe dintre produsele urmatoare:
    - produse cuprinse in codurile NC de la 1507 la 1518 inclusiv;
    - produse cuprinse in codurile NC 3824 90 55 si de la 3824 90 80 la 3824 90 99 inclusiv, pentru componentele lor produse din biomase;
    - produse cuprinse in codurile NC 2207 20 00 si 2905 11 00, care nu sunt de origine sintetica;
    - produse obtinute din biomase, inclusiv produse cuprinse in codurile NC 4401 si 4402;
    m) energia electrica produsa din surse regenerabile de energie;

    n) energia electrica obtinuta de acumulatori electrici, grupurile electrogene mobile, instalatiile electrice amplasate pe vehicule de orice fel, sursele stationare de energie electrica in curent continuu, instalatiile energetice amplasate in marea teritoriala care nu sunt racordate la reteaua electrica si sursele electrice cu o putere activa instalata sub 250 kW;
    o) produsele cuprinse in codul NC 2705, utilizate pentru incalzire.
    (2) Modalitatea si conditiile de acordare a scutirilor prevazute la alin. (1) vor fi reglementate prin normele metodologice.
    (3) Produsele energetice care contin unul sau mai multe dintre produsele enumerate la alin. (1) lit. l) beneficiaza de un nivel redus al accizelor, potrivit prevederilor din normele metodologice.

    SECTIUNEA a 14-a
Marcarea produselor alcoolice si a tutunului prelucrat

    Reguli generale
    Art. 20661. - (1) Prevederile prezentei sectiuni se aplica urmatoarelor produse accizabile:
    a) produse intermediare si alcool etilic, cu exceptiile prevazute prin normele metodologice;
    b) tutun prelucrat.

    (2) Nu este supus obligatiei de marcare orice produs accizabil scutit de la plata accizelor.
    (3) Produsele accizabile prevazute la alin. (1) pot fi eliberate pentru consum sau pot fi importate pe teritoriul Romaniei numai daca acestea sunt marcate conform prevederilor prezentei sectiuni.
    Responsabilitatea marcarii
    Art. 20662. - Responsabilitatea marcarii produselor accizabile revine antrepozitarilor autorizati, destinatarilor inregistrati, expeditorilor inregistrati sau importatorilor autorizati, potrivit precizarilor din normele metodologice.
    Proceduri de marcare
    Art. 20663. - (1) Marcarea produselor se efectueaza prin timbre sau banderole.
    (2) Dimensiunea si elementele ce vor fi inscriptionate pe marcaje vor fi stabilite prin normele metodologice.
    (3) Antrepozitarul autorizat, destinatarul inregistrat, expeditorul inregistrat sau importatorul autorizat are obligatia sa asigure ca marcajele sa fie aplicate la loc vizibil, pe ambalajul individual al produsului accizabil, respectiv pe pachet, cutie ori sticla, astfel incat deschiderea ambalajului sa deterioreze marcajul.
    (4) Produsele accizabile marcate cu timbre sau banderole deteriorate ori altfel decat s-a prevazut la alin. (2) si (3) vor fi considerate ca nemarcate.

    Eliberarea marcajelor
    Art. 20664. - (1) Autoritatea competenta aproba eliberarea marcajelor, potrivit procedurii prevazute in normele metodologice.
    (2) Eliberarea marcajelor se face catre:
    a) antrepozitarii autorizati pentru produsele accizabile prevazute la art. 20661;
    b) destinatarii inregistrati care achizitioneaza produsele accizabile prevazute la art. 20661;
    c) expeditorul inregistrat sau importatorul autorizat care importa produsele accizabile prevazute la art. 20661. Autorizatia de importator se acorda de catre autoritatea competenta, in conditiile prevazute in normele metodologice.
    (3) Solicitarea marcajelor se face prin depunerea unei cereri la autoritatea competenta si prin constituirea unei garantii in favoarea acestei autoritati, sub forma si in maniera prevazute in normele metodologice.
    (4) Eliberarea marcajelor se face de catre unitatea specializata pentru tiparirea acestora, desemnata de autoritatea competenta, potrivit prevederilor din normele metodologice.
    (5) Contravaloarea marcajelor se asigura de la bugetul de stat, din valoarea accizelor aferente produselor accizabile supuse marcarii, conform prevederilor din normele metodologice.


    SECTIUNEA a 15-a
Alte obligatii pentru operatorii economici cu produse accizabile

    Confiscarea tutunului prelucrat
    Art. 20665. - (1) Prin derogare de la prevederile legale in materie care reglementeaza modul si conditiile de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, tutunurile prelucrate confiscate ori intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului se predau de catre organul care a dispus confiscarea, pentru distrugere, antrepozitarilor autorizati pentru tutun prelucrat, destinatarilor inregistrati, expeditorilor inregistrati sau importatorilor autorizati de astfel de produse, dupa cum urmeaza:
    a) sortimentele care se regasesc in nomenclatorul de produse al antrepozitarilor autorizati, al destinatarilor inregistrati, al expeditorilor inregistrati sau al importatorilor autorizati se predau in totalitate acestora;
    b) sortimentele care nu se regasesc in nomenclatoarele prevazute la lit. a) se predau in custodie de catre organele care au procedat la confiscare antrepozitarilor autorizati pentru productia de tutun prelucrat a caror cota de piata reprezinta peste 5%.
    (2) Repartizarea fiecarui lot de tutun prelucrat confiscat, preluarea tutunului prelucrat de catre antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati, expeditorii inregistrati si importatorii autorizati, precum si procedura de distrugere se efectueaza conform prevederilor din normele metodologice.
    (3) Fiecare antrepozitar autorizat, destinatar inregistrat, expeditor inregistrat si importator autorizat are obligatia sa asigure pe cheltuiala proprie preluarea in custodie, transportul si depozitarea cantitatilor de produse din lotul confiscat care i-a fost repartizat.
    Controlul
    Art. 20666. - (1) Toti operatorii economici cu produse accizabile sunt obligati sa accepte orice control ce permite autoritatii competente prevazute in normele metodologice sa se asigure de corectitudinea operatiunilor cu produse accizabile.

    (2) Autoritatile competente vor lua masuri de supraveghere fiscala si control pentru asigurarea desfasurarii activitatii autorizate in conditiile legii. Modalitatile si procedurile pentru realizarea supravegherii fiscale a productiei, depozitarii, circulatiei si importului produselor supuse accizelor armonizate vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    Intarzieri la plata accizelor
    Art. 20667. - Intarzierea la plata accizelor cu mai mult de 5 zile de la termenul legal atrage suspendarea autorizatiei detinute de operatorul economic platitor de accize pana la plata sumelor restante.
    Procedura de import pentru produse energetice
    Art. 20668. - Efectuarea formalitatilor vamale de import aferente benzinelor si motorinelor se face prin birourile vamale la frontiera stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    Conditii de distributie si comercializare
    Art. 20669. - (1) Comercializarea pe piata nationala a alcoolului sanitar in vrac este interzisa.
    (2) Operatorii economici care doresc sa distribuie si sa comercializeze angro bauturi alcoolice si tutun prelucrat sunt obligati sa se inregistreze la autoritatea competenta prevazuta in normele metodologice si sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa detina spatii de depozitare corespunzatoare, in proprietate, cu chirie, contract de comodat sau cu orice titlu legal;


    b) sa aiba inscrise in obiectul de activitate potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare, activitatea de comercializare si distributie angro a bauturilor alcoolice sau activitatea de comercializare si distributie angro a produselor din tutun;
    c) sa se doteze cu mijloacele necesare depistarii marcajelor false sau contrafacute, in cazul comercializarii de produse supuse marcarii potrivit prezentului capitol.
    (3) Bauturile alcoolice livrate de operatorii economici producatori catre operatorii economici distribuitori sau comercianti angro vor fi insotite si de o copie a certificatului de marca al producatorului, din care sa rezulte ca marca ii apartine.
    (4) Operatorii economici care intentioneaza sa comercializeze in sistem angro produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant si gaz petrolier lichefiat - sunt obligati sa se inregistreze la autoritatea competenta conform procedurii si cu indeplinirea conditiilor stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    (5) Nu intra sub incidenta alin. (2) si (4) antrepozitarii autorizati pentru locurile autorizate ca antrepozite fiscale si operatorii inregistrati/destinatarii inregistrati.
    (6) Operatorii economici care intentioneaza sa comercializeze in sistem en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant si gaz petrolier lichefiat - sunt obligati sa se inregistreze la autoritatea fiscala teritoriala, conform procedurii si cu indeplinirea conditiilor ce vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    (7) Desfasurarea activitatii de comercializare de catre operatorii economici prevazuti la alin. (4) si (6), care nu respecta obligatiile mentionate la alin. (4) si (6), constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit prevederilorCodului de procedura fiscala.
    (8) Operatorii economici distribuitori si comerciantii angro sau en detail de bauturi alcoolice, tutun prelucrat si produse energetice raspund pentru provenienta nelegala a produselor detinute.

    (9) Toate reziduurile de produse energetice rezultate din exploatare, in alte locatii decat antrepozitele fiscale, pot fi cedate sau vandute pentru prelucrare in vederea obtinerii de produse accizabile numai catre un antrepozit fiscal de productie ori pot fi supuse operatiilor de ecologizare, in conditiile prevazute de normele metodologice.
    (10) In cazul comercializarii si transportului de tutun brut si tutun partial prelucrat trebuie indeplinite urmatoarele cerinte:
    a) operatorii economici care doresc sa comercializeze tutun brut sau tutun partial prelucrat pot desfasura aceasta activitate numai in baza unei autorizatii eliberate in acest scop de catre autoritatea competenta teritoriala;
    b) tutunul brut sau tutunul partial prelucrat poate fi comercializat catre un operator economic din Romania doar daca acesta detine autorizatia prevazuta la lit. a) ori catre un antrepozitar autorizat din domeniul tutunului prelucrat;
    c) orice deplasare de tutun brut sau de tutun partial prelucrat pe teritoriul Romaniei trebuie sa fie insotita de un document comercial, in care va fi inscris numarul autorizatiei operatorului economic expeditor.
    (11) Atunci cand nu se respecta una dintre prevederile alin. (10), intervine exigibilitatea accizelor, suma de plata fiind determinata pe baza accizei datorate pentru alte tutunuri de fumat.
    (12) Procedura de eliberare a autorizatiei prevazute la alin. (10) lit. a) se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."
   149. La titlul VII "Accize si alte taxe speciale", capitolul II "Alte produse accizabile", alcatuit din articolele 207-214, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "CAPITOLUL II
Alte produse accizabile


    Sfera de aplicare
    Art. 207. - Urmatoarele produse sunt supuse accizelor:
    a) cafea verde, cu codurile NC 0901 11 00 si 0901 12 00;
    b) cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori, cu codurile NC 0901 21 00, 0901 22 00 si 0901 90 90;
    c) cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila, cu codurile NC 2101 11 si 2101 12.
    Nivelul si calculul accizei
    Art. 208. - (1) Nivelul accizelor pentru produsele prevazute la art. 207 este prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul titlu.
    (2) Pentru cafea, cafea cu inlocuitori si cafea solubila, accizele se datoreaza o singura data si se calculeaza prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de masura asupra cantitatilor intrate pe teritoriul Romaniei. Pentru amestecurile cu cafea solubila intrate pe teritoriul Romaniei, accizele se datoreaza si se calculeaza numai pentru cantitatea de cafea solubila continuta in amestecuri.
    Platitori de accize

    Art. 209. - (1) Platitori de accize pentru produsele prevazute la art. 207 sunt operatorii economici - persoane juridice, asociatii familiale si persoane fizice autorizate - care achizitioneaza din teritoriul comunitar ori din afara teritoriului comunitar astfel de produse.
    (2) Operatorii economici care achizitioneaza din teritoriul comunitar produsele prevazute la art. 207, inainte de primirea produselor trebuie sa fie inregistrati la autoritatea competenta, in conditiile prevazute in normele metodologice, si sa respecte urmatoarele cerinte:
    a) sa garanteze plata accizelor in conditiile fixate de autoritatea competenta;
    b) sa tina contabilitatea livrarilor de produse;
    c) sa prezinte produsele oricand li se cere aceasta de catre organele de control;
    d) sa accepte orice monitorizare sau verificare a stocului.
    Scutiri
    Art. 210. - (1) Sunt scutite de la plata accizelor produsele livrate la rezerva de stat si la rezerva de mobilizare, pe perioada in care au acest regim.
    (2) Operatorii economici care exporta sau care livreaza intr-un alt stat membru sortimente de cafea obtinute din operatiuni proprii de prelucrare a cafelei achizitionate direct de catre acestia din alte state membre ori din import pot solicita autoritatilor fiscale competente, pe baza de documente justificative, restituirea accizelor virate la bugetul de stat, aferente cantitatilor de cafea utilizate ca materie prima pentru cafeaua exportata sau livrata in alt stat membru.

    (3) Beneficiaza de regimul de restituire a accizelor virate bugetului de stat si operatorii economici, pentru cantitatile de cafea achizitionate direct de catre acestia dintr-un stat membru sau din import, care ulterior sunt livrate catre un alt stat membru, sunt exportate ori returnate furnizorilor.
    (4) Modalitatea de acordare a scutirilor prevazute la alin. (1)-(3) va fi reglementata prin normele metodologice.
    Exigibilitatea
    Art. 211. - Momentul exigibilitatii accizei intervine:
    a) pentru produsele provenite din teritoriul comunitar, la momentul receptionarii acestora;
    b) pentru produsele importate, la data inregistrarii declaratiei vamale de import.
    Exigibilitatea accizei in cazul procedurii vamale simplificate
    Art. 212. - In cazul produselor provenite din operatiuni de import efectuate de un importator care detine autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate eliberata de alt stat membru, acesta are obligatia de a depune la autoritatea vamala declaratia de import pentru TVA si accize. Exigibilitatea accizei intervine la data inregistrarii declaratiei de import pentru TVA si accize.
    Plata accizelor la bugetul de stat

    Art. 213. - (1) Pentru produsele provenite din teritoriul comunitar, plata accizelor se face in ziua lucratoare imediat urmatoare celei in care au fost receptionate produsele.
    (2) Pentru produsele provenite din operatiuni de import, plata accizelor se face la momentul inregistrarii declaratiei vamale de import.
    Declaratiile de accize
    Art. 214. - (1) Orice operator economic platitor de accize are obligatia de a depune la autoritatea competenta o declaratie de accize pentru fiecare luna, indiferent daca se datoreaza sau nu plata accizei pentru luna respectiva.
    (2) Declaratiile de accize se depun la autoritatea competenta de catre operatorii economici platitori pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera declaratia."
   150. Articolul 218 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Conversia in lei a sumelor exprimate in euro
    Art. 218. - Valoarea in lei a accizelor si a impozitului la titeiul din productia interna, datorate bugetului de stat, stabilite potrivit prezentului titlu in echivalent euro pe unitatea de masura, se determina prin transformarea sumelor exprimate in echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene."
   151. Articolul 220 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "Decontarile intre operatorii economici
    Art. 220. - (1) Decontarile intre operatorii economici platitori de accize si operatorii economici cumparatori de produse accizabile se vor face integral prin unitati bancare.
    (2) Nu intra sub incidenta prevederilor alin. (1):
    a) livrarile de produse accizabile catre operatorii economici care comercializeaza astfel de produse in sistem en detail;
    b) livrarile de produse accizabile, efectuate in cadrul sistemului de compensare a obligatiilor fata de bugetul de stat, aprobate prin acte normative speciale. Sumele reprezentand accizele nu pot face obiectul compensarilor daca actele normative speciale nu prevad altfel sau daca nu se face dovada platii accizelor la bugetul statului;
    c) livrarile de produse accizabile, in cazul compensarilor efectuate intre operatorii economici prin intermediul Institutului de Management si Informatica, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Sumele reprezentand accizele nu pot face obiectul compensarilor daca nu se face dovada platii accizelor la bugetul de stat."
   152. Anexa nr. 3 la titlul VII "Accize si alte taxe speciale" se abroga.
   153. La articolul 298, dupa punctul 431, se introduc doua noi puncte, punctele 432 si 433, cu urmatorul cuprins:
    "432. Litera a) a articolului 26 si litera g) a articolului 83 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

    433. Articolul III din Legea nr. 265/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile si completarile ulterioare".
   Art. II. - Legea nr. 260/2007 privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 506 din 27 iulie 2007, se abroga.
   Art. III. -
(1) Prevederile art. I se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2010.
   (2) Prin exceptie de la alin. (1), prevederile art. I pct. 148 referitoare la capitolul I1 "Regimul accizelor armonizate" se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.
   (3) Incepand cu data de 1 aprilie 2010 se abroga prevederile art. 162-175 si art. 178-206 din cap. I al titlului VII "Accize si alte taxe speciale" si prevederile art. 222-237, art. 239-242, art. 244 si 2441 din titlul VIII "Masuri speciale privind supravegherea productiei, importului si circulatiei unor produse accizabile" din Legeanr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), pana la 31 decembrie 2010 sunt admise deplasarile de produse accizabile in regim suspensiv de accize catre alte state membre care nu au adoptat sistemul informatizat potrivit art. 21-27 din Directiva 2008/118/CE, efectuate conform procedurii prevazute la art. 186-1911 din cap. I al titlului VII "Accize si alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), deplasarile de produse accizabile care au fost initiate inainte de 1 aprilie 2010 sunt efectuate si incheiate in conformitate cu procedura prevazuta la art. 186-1911 din cap. I al titlului VII "Accize si alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.


   Art. IV. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
   Art. V. - Declararea, stabilirea si plata impozitului pe veniturile realizate de persoanele fizice inainte de 1 ianuarie 2010 se face in conformitate cu legislatia in vigoare pana la aceasta data.
    *
    Prezenta ordonanta de urgenta transpune in legislatia nationala Directiva 2008/8/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste locul de prestare a serviciilor, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 44 din 20 februarie 2008, Directiva 2008/9/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoarea adaugata, prevazuta in Directiva 2006/112/CE, catre persoane impozabile stabilite in alt stat membru decat statul membru de rambursare, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 44 din 20 februarie 2008, Directiva 2008/117/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, in vederea combaterii fraudei fiscale legate de operatiunile intracomunitare, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 14 din 20 ianuarie 2009, Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor si de abrogare a Directivei nr. 92/12/CEE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 9 din 14 ianuarie 2009, Directiva 92/83/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind armonizarea structurilor accizelor la alcool si bauturi alcoolice si Directiva 92/84/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind apropierea ratelor accizelor la alcool si bauturi alcoolice, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 316 din 31 octombrie 1992, Directiva 92/79/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind apropierea taxelor la tigari si Directiva 92/80/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind apropierea taxelor pe tutunul prelucrat, altul decat pentru tigarete, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 316 din 31 octombrie 1992, modificate prin Directiva 2002/10/CE a Consiliului din 12 februarie 2002 de modificare a Directivelor 92/79/CEE, 92/80/CEE si 95/59/CE privind structura si ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 46 din 16 februarie 2002, Directiva 95/59/CE a Consiliului din 27 noiembrie 1995 privind alte impozite decat impozitele pe cifra de afaceri care afecteaza consumul de tutun prelucrat, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 291 din 6 decembrie 1995, modificata prin Directiva 2002/10/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 46 din 16 februarie 2002, Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice si a electricitatii, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 283 din 31 octombrie 2003.

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

NOU in Contabilitate: modificarile pentru 2022


Uitati de neclaritati, ambiguitati, greseli si amenzi!

Ghidul practic al contabilitatii va arata intotdeauna, cu promptitudine, cum trebuie abordata si rezolvata fiecare sarcina din activitatea dvs. profesionala.

- Legislatie explicata
- Exemple detaliate
- Monografii contabile complete

...Vezi AICI lista completa <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
codul fiscalcodul fiscal 2010tvaaccizeimpozitul pe profitimpozitul pe venitougoug 109

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 15 Octombrie 2009


Votati articolul "Codul fiscal 2010 introdus prin OUG 109 pe 2009":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 15 Octombrie 2009 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X