email
Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ANAF a aprobat noua procedura de returnare a TVA: Detalii Aici

anafordinul 263rambursare tva

 

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a aprobat, prin Ordinul nr. 263/2010 o noua procedura pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare. Procedura se aplica incepand cu deconturile aferente lunii februarie 2010.

Ordinul 263 din 22 februarie 2010 (Ordinul 263/2010)

pentru aprobarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare

 In temeiul art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 1473 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 85 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind

Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
   ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

   Art. 1. - Se aproba Procedura de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. - In intelesul prezentului ordin, prin "persoana impozabila" se intelege persoana impozabila in sensul taxei pe valoarea adaugata, astfel cum este aceasta definita la art. 1251 alin. (1) pct. 18 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar prin "decont de TVA" se intelege decontul de taxa astfel cum este acesta definit la art. 1251 alin. (1) pct. 10 din Codul fiscal.
   Art. 3. -
(1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la titlul VI "Taxa pe valoarea adaugata" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezinta trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

2) Referirile la Codul de procedura fiscala din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


   Art. 4. -
(1) Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare in curs de solutionare la data aplicarii prezentului ordin se solutioneaza potrivit procedurii in vigoare la data depunerii lor.
   (2) Dispozitiile cap. III lit. C pct. 4.2-4.11 din procedura prevazuta in anexa la prezentul ordin se aplica si pentru deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare aflate in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a prezentului ordin.
   Art. 5. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se aplica incepand cu deconturile aferente lunii februarie 2010.
   Art. 6. - Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala coordonare inspectie fiscala, Directia generala de administrare a marilor contribuabili si Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.


   Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

Bucuresti, 22 februarie 2010.
   Nr. 263.

ANEXA

CAPITOLUL I
 Depunerea, inregistrarea si prelucrarea deconturilor de TVA


   A. Depunerea si inregistrarea deconturilor de TVA
   1. Deconturile de TVA se depun de catre persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de taxa pe valoarea adaugata conform art. 153 din Codul fiscal, la organul fiscal competent, prin posta sau direct la compartimentul cu atributii in gestionarea declaratiilor fiscale, precum si prin sistemul electronic national, la termenele prevazute de Codul fiscal.
   2.1. Deconturile de TVA primite direct la organul fiscal se inregistreaza la Registratura electronica si se prelucreaza imediat, in momentul primirii, in prezenta persoanei impozabile.
   2.2. Deconturile de TVA corecte se preiau in baza de date.
   2.3. In cazul in care in urma prelucrarii deconturilor de TVA rezulta erori, organele fiscale vor urma procedura aplicabila in cazul declaratiilor fiscale eronate.
   3.1. Deconturile de TVA primite prin posta se prelucreaza in ziua primirii de la registratura. In cazul in care in urma prelucrarii rezulta erori, organele fiscale vor urma procedura aplicabila in cazul declaratiilor fiscale eronate.
   3.2. Termenul legal de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare care prezinta erori se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data depunerii deconturilor de TVA si data corectarii acestora.
   4. Deconturile de TVA se prelucreaza si se analizeaza in ordinea cronologica a inregistrarii lor la organul fiscal.
   5. Deconturile de TVA depuse la alte termene de declarare decat cele inscrise in vectorul fiscal nu se prelucreaza si se restituie persoanelor impozabile.
   B. Fluxul de prelucrare a deconturilor de TVA
   1. Dupa primirea si procesarea deconturilor de TVA, acestea se grupeaza pe urmatoarele categorii:
   a) deconturi cu sume pozitive (cu TVA de plata);
   b) deconturi cu sume negative, astfel:
   b1) deconturi cu sume negative cu optiune de rambursare;
   b2) deconturi cu sume negative fara optiune de rambursare (sume ce se reporteaza in decontul perioadei urmatoare).
   2. Zilnic, toate deconturile de TVA prelucrate se transmit la compartimentul "Evidenta pe platitori", pe baza "Registrului jurnal obligatii declarate la bugetul de stat" si a "Notei de predare-primire", prevazute de reglementarile privind organizarea evidentei pe platitori.

3. Deconturile cu sume pozitive, precum si cele cu sume negative fara optiune de rambursare se arhiveaza la dosarul fiscal al persoanei impozabile.
   4. Sumele negative din deconturile cu sume negative cu optiune de rambursare se transfera din evidenta pe platitor intr-o evidenta separata si se transmit zilnic, pe baza Notei de predare-primire, la compartimentul de analiza a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, in vederea efectuarii analizei de risc.
   5.1. Se supun procedurii de solutionare numai deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare depuse in cadrul termenului legal de depunere.
   5.2. Persoanele impozabile care depun astfel de deconturi, dupa expirarea termenului legal de depunere, vor prelua suma negativa in decontul perioadei fiscale urmatoare.
   6. Solicitarile de rambursare se solutioneaza, in ordinea cronologica a inregistrarii lor la organul fiscal, in termen de maximum 45 de zile calendaristice de la data depunerii decontului cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de
rambursare.

   CAPITOLUL II
 Procedura de solutionare a solicitarilor de rambursare


   A. Solutionarea deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare
   1.1. Compartimentul de analiza de risc, denumit in continuare compartiment de specialitate, va analiza solicitarile de rambursare in vederea solutionarii.
   1.2. Procedura are ca scop final incadrarea fiecarei persoane impozabile intr-o categorie de risc fiscal, in functie de comportamentul sau fiscal, precum si in functie de riscul pe care aceasta il prezinta pentru administratia fiscala.
   2. Deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare se solutioneaza in functie de gradul de risc fiscal pe care il prezinta fiecare persoana impozabila, astfel:
   a) in cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mic - prin emiterea Deciziei de rambursare a TVA;
   b) in cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mediu - cu analiza documentara;
   c) in cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mare - cu inspectie fiscala anticipata.

 3. Deconturi cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare cu risc fiscal mic
   3.1. Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare prin care se solicita rambursarea unor sume mai mici sau egale cu 10.000 lei sunt considerate, in mod automat, cu risc fiscal mic.
   3.2. In cazul deconturilor care prezinta un risc fiscal mic, sistemul genereaza in mod automat proiectul Deciziei de rambursare a TVA.
   3.3. Proiectul deciziei se intocmeste in doua exemplare, se verifica si se vizeaza de seful compartimentului de specialitate si se inainteaza spre aprobare conducatorului unitatii fiscale.
   4. Deconturi cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare cu risc fiscal mediu
   4.1. Daca decontul cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare se incadreaza in categoria de risc fiscal mediu, organul fiscal procedeaza la efectuarea analizei documentare.
   4.2.1. Pentru efectuarea analizei documentare organul fiscal va comunica in scris persoanei impozabile documentele care trebuie prezentate, data, ora si locul intalnirii, precum si numele si prenumele persoanei din cadrul compartimentului de specialitate care se ocupa de analiza.
   4.2.2. Neprezentarea in termenul stabilit de organul fiscal a documentelor solicitate pentru efectuarea analizei documentare atrage incadrarea in gradul de risc fiscal mare si solutionarea cu inspectie fiscala anticipata.
   4.2.3. Termenul legal de solutionare se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data emiterii instiintarii pentru prezentarea documentelor si data prezentarii documentelor la organul fiscal, potrivit art. 70 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.
   4.3.1. In cazuri temeinic justificate persoana impozabila poate solicita organului fiscal amanarea termenului de prezentare a documentelor.
   4.3.2. In cazul aprobarii amanarii, termenul legal de solutionare se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data emiterii instiintarii pentru prezentarea documentelor si data prezentarii documentelor solicitate pentru efectuarea analizei, potrivit art. 70 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.

 4.4. In urma efectuarii analizei documentare deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare pentru care au putut fi justificate sumele solicitate la rambursare se aproba si se emite proiectul Deciziei de rambursare a TVA.
   4.5. Daca sumele solicitate la rambursare nu au putut fi justificate cu ocazia analizei documentare, decontul respectiv se incadreaza la gradul de risc fiscal mare si se solutioneaza cu inspectie fiscala anticipata.
   5. Deconturi cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare cu risc fiscal mare
   5.1. Deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare cu risc fiscal mare se transmit la compartimentul cu atributii de inspectie fiscala.
   5.2. Dupa efectuarea inspectiei fiscale, compartimentul cu atributii in acest domeniu intocmeste raportul de inspectie fiscala.
   5.3. In cazul in care TVA deductibila sau colectata se modifica fata de sumele inscrise in decontul de TVA, se intocmeste Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala, care are si rol de Decizie de
rambursare a TVA.
   5.4. In cazul in care cu ocazia inspectiei fiscale nu sunt stabilite diferente fata de suma solicitata la rambursare, se intocmeste Decizia privind nemodificarea bazei de impunere, iar Decizia de rambursare a TVA se emite de catre compartimentul
de specialitate.
   6. Deciziile de rambursare a TVA emise in cazul riscului fiscal mic si mediu sunt decizii sub rezerva verificarii ulterioare, potrivit art. 90 din Codul de procedura fiscala.
   B. Procedura de stabilire a gradului de risc fiscal in cazul rambursarilor de taxa pe valoarea adaugata
   Procedura prevazuta in acest capitol se aplica pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare depuse de persoanele impozabile, cu exceptia deconturilor cu sume negative de TVA prin care
se solicita rambursarea unor sume mai mici sau egale cu 10.000 lei, precum si a cazurilor prevazute la cap. III "Dispozitii speciale privind solutionarea solicitarilor de rambursare".

B1. Stabilirea Standardului individual negativ (SIN)
   1.1. Standardul individual negativ (SIN) reprezinta suma maxima a TVA ce poate fi rambursata fara analiza documentara sau
inspectie fiscala anticipata, riscul implicat de aceasta rambursare fiind considerat acceptabil de catre administratia fiscala.
   1.2. Aceasta suma este stabilita in conditii de activitate normala si continua a persoanei impozabile, tinandu-se cont si de comportamentul sau fiscal.
   2. SIN-ul se stabileste trimestrial, avand in vedere raportarile contabile, deconturile de TVA si modul de indeplinire a obligatiilor fiscale in perioada de referinta, potrivit prevederilor pct. 3.
   3. SIN-ul se stabileste dupa cum urmeaza:
   3.1. La data de 5 a lunii februarie se stabileste SIN-ul pentru trimestrul I, avandu-se in vedere:
   a) perioada de referinta pentru deconturile de TVA si modul de indeplinire a obligatiilor fiscale - cea aferenta lunilor ianuarie - decembrie ale anului precedent (depuse in intervalul cuprins intre luna februarie a anului precedent - luna ianuarie a anului curent);
   b) raportarea contabila semestriala din anul precedent.
   3.2. La data de 5 a lunii mai se stabileste SIN-ul pentru trimestrul II, avandu-se in vedere:
   a) perioada de referinta pentru deconturile de TVA si modul de indeplinire a obligatiilor fiscale - cea aferenta lunilor aprilie a anului precedent - martie a anului curent (depuse in intervalul cuprins intre luna mai a anului precedent - luna
aprilie a anului curent);
   b) raportarea contabila semestriala din anul precedent.
   3.3. La data de 5 a lunii august se stabileste SIN-ul pentru trimestrul III, avandu-se in vedere:
   a) perioada de referinta pentru deconturile de TVA si modul de indeplinire a obligatiilor fiscale - cea aferenta lunilor iulie a anului precedent - iunie a anului curent (depuse in intervalul cuprins intre luna august a anului precedent - luna
iulie a anului curent);
   b) bilantul contabil si contul de profit si pierdere pentru anul precedent.
   3.4. La data de 5 a lunii noiembrie se stabileste SIN-ul pentru trimestrul IV, avandu-se in vedere:

a) perioada de referinta pentru deconturile de TVA si modul de indeplinire a obligatiilor fiscale - cea aferenta lunilor octombrie a anului precedent - luna septembrie a anului curent (depuse in intervalul cuprins intre luna noiembrie a anului
precedent - luna octombrie a anului curent);
   b) bilantul contabil si contul de profit si pierdere pentru anul precedent.
   4. Inainte de stabilirea SIN-ului trimestrial, compartimentul de specialitate solicita, in scris, compartimentelor de specialitate implicate confirmarea actualizarii la zi a tuturor bazelor de date care furnizeaza informatii utilizate in aplicarea procedurii.
   5. SIN-ul se stabileste prin completarea Fisei de calcul al Standardului individual negativ, prevazuta in anexa nr. 1 la prezenta procedura.
   6. SIN-ul se stabileste astfel:
   6.1. SIN-ul se stabileste la valoarea de 1 unitate si rambursarea se efectueaza numai in urma inspectiei fiscale, in urmatoarele cazuri:
   a) pentru persoanele impozabile care au fapte de natura infractiunilor inscrise in cazierul fiscal;
   b) pentru persoanele impozabile nou-infiintate;
   c) pentru persoanele impozabile pentru care nu exista toate datele necesare intocmirii Fisei de calcul al SIN;
   d) pentru persoanele impozabile pentru care SIN-ul este negativ (suma de TVA colectata este mai mare decat suma de TVA deductibila in perioada de referinta);
   e) pentru persoanele impozabile care nu au bunuri imobile sau mobile in patrimoniu;
   f) pentru persoanele impozabile despre care activitatea de inspectie fiscala detine informatii ca prezinta un risc fiscal mare;
   g) pentru persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioada fiscala semestrul sau anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 1561 alin. (7) din Codul fiscal si ale pct. 80 alin. (2) din Normele metodologice.
   6.2.1. Persoanele impozabile nou-infiintate sunt acele persoane impozabile care s-au inregistrat in scopuri de taxa pe valoarea adaugata in cursul perioadei de referinta pentru calculul SIN-ului.
   6.2.2. Pentru persoanele impozabile nou-infiintate, care prezinta 3 perioade fiscale consecutive deconturi negative cu optiune de rambursare solutionate cu inspectie fiscala anticipata si la care au fost stabilite diferente de taxa mai mici de
5% cu ocazia acestor controale, SIN-ul se stabileste ca medie aritmetica a sumelor aprobate la rambursare prin deconturile respective.

 6.3. Pentru celelalte persoane impozabile, SIN-ul este stabilit in doua etape:
   a1) prima etapa: stabilirea SIN-ului brut
   SIN-ul brut se stabileste ca diferenta intre media TVA-ului deductibil si media TVA-ului colectat, din perioada de referinta.
   Pentru persoanele impozabile pentru care perioada fiscala la TVA este luna sau trimestrul, SIN-ul brut se stabileste pe luna, respectiv pe trimestru.
   a2) a doua etapa: SIN-ul brut se corecteaza cu indicele de inflatie si se ajusteaza in functie de comportamentul fiscal al fiecarei persoane impozabile.
   SIN-ul stabilit potrivit pct. 3.1 se ajusteaza cu 3/4 din indicele de inflatie realizat la data de 31 decembrie a anului precedent si cu 1/4 din indicele de inflatie prognozat pentru anul curent.
   SIN-ul stabilit potrivit pct. 3.2 se ajusteaza cu jumatate din indicele de inflatie realizat la data de 31 decembrie a anului precedent si, jumatate din indicele de inflatie prognozat pentru anul curent.
   SIN-ul stabilit potrivit pct. 3.3 se ajusteaza cu 1/4 din indicele de inflatie realizat la data de 31 decembrie a anului precedent si cu 3/4 din indicele de inflatie prognozat pentru anul curent.
   SIN-ul stabilit potrivit pct. 3.4 se ajusteaza cu indicele de inflatie prognozat pentru anul curent.
   a2.1) Comportamentul fiscal se stabileste pe baza unor indicatori relevanti, cum ar fi: marimea persoanei impozabile, gradul de conformare fiscala voluntara.
   a2.2) SIN-ul final se stabileste prin corectarea SIN-ului brut cu indicele de inflatie si prin ajustarea sumei astfel stabilite, in functie de punctajul obtinut pe baza indicatorilor, astfel:
   -majorare cu 30%, pentru cei care realizeaza un punctaj cuprins intre 0-155 de puncte;
   -majorare cu 20%, pentru cei care realizeaza un punctaj cuprins intre 156-200 de puncte;
   -majorare cu 10%, pentru cei care realizeaza un punctaj cuprins intre 201-250 de puncte;
   -0%, pentru cei care realizeaza un punctaj mai mare de 251 de puncte.
   7. Cazuri de actualizare lunara al SIN-ului
   7.1. SIN-ul trimestrial stabilit potrivit pct. 3 se actualizeaza lunar conform pct. 6, pana la data de 5 a fiecarei luni, numai pentru persoanele impozabile care se afla in una dintre urmatoarele situatii:

 -li se inscriu fapte de natura infractiunilor in cazierul fiscal;
   -sunt persoane impozabile nou-infiintate si au beneficiat pentru 3 perioade de raportare consecutive de rambursari cu inspectie fiscala anticipata si la care au fost stabilite diferente de taxa mai mici de 5%;
   -pe baza informatiilor detinute, activitatea de inspectie fiscala le stabileste risc fiscal mare.
   7.2.1. Stabilirea riscului fiscal mare al unei persoane impozabile se realizeaza de catre compartimentul de specialitate si pe baza informatiilor primite de la organele de inspectie fiscala pentru persoana impozabila respectiva.
   7.2.2. Compartimentul de specialitate va fi instiintat de catre organul de inspectie fiscala cu privire la persoanele impozabile despre care acesta are informatii ca prezinta un risc ridicat pentru administratia fiscala.
   7.2.3. Instiintarea va fi transmisa, sub forma unui referat motivat, aprobat de coordonatorul activitatii de inspectie fiscala, de indata ce organul de inspectie fiscala detine astfel de informatii. Persoanele impozabile pentru care se primesc
astfel de referate vor fi inscrise, de catre compartimentul de specialitate, intr-o baza de date speciala.
   7.2.4. La primirea referatului de la organul de inspectie fiscala, compartimentul de specialitate verifica daca pentru persoana impozabila respectiva exista deconturi cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare in curs de solutionare.
   7.2.5. Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare sunt in curs de solutionare in perioada cuprinsa intre data depunerii decontului si data compensarii/restituirii efective a sumelor aprobate la rambursare.
   7.2.6. Pentru deconturile incadrate la risc fiscal mic, pe baza calculului SIN-ului sau ca urmare a analizei documentare, care urmeaza sa fie solutionate cu inspectie fiscala ulterioara, in situatia prevazuta la 7.2.2, procedura se intrerupe, iar
deconturile se incadreaza la risc fiscal mare si se solutioneaza cu inspectie fiscala anticipata.
   7.2.7. Pe baza referatului primit in conditiile pct. 7.2.3, compartimentul de specialitate intocmeste o nota prin care stabileste incadrarea la risc fiscal mare si propune anularea actelor procedurale, intocmite ca urmare a incadrarii
deconturilor la risc fiscal mic. Nota intocmita de compartimentul de specialitate se inainteaza conducatorului unitatii fiscale spre aprobare.

 7.2.8. Dispozitiile pct. 7.2.6 si 7.2.7 sunt aplicabile si pentru deconturile aflate in curs de solutionare, pentru care la data primirii referatului prevazut la pct. 7.2.3 era emisa Decizia de rambursare sub rezerva verificarii ulterioare. In aceasta situatie, Decizia de rambursare emisa sub rezerva verificarii ulterioare se desfiinteaza in conditiile art. 90 alin.

(2) din Codul de procedura fiscala.
   7.2.9. Schimbarea incadrarii din categoria de risc fiscal mare si radierea din baza de date speciala se fac tot la propunerea organului de inspectie fiscala, prin referat motivat transmis compartimentului de specialitate pana la data de 5 a
fiecarei luni.
   7.3. In baza datelor primite de la Oficiul National al Registrului Comertului si a decontului cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare se va actualiza baza de date care contine informatiile referitoare la obiectul de
activitate (cod CAEN).
   8. Pentru persoanele impozabile care in decurs de 6 luni au renuntat de cel putin doua ori la optiunea de rambursare, dupa incadrarea la categoria de risc fiscal mare, compartimentul de specialitate va instiinta Serviciul/Biroul/Compartimentul
coordonare, programare, analiza si indrumare pentru activitatea de inspectie fiscala, in vederea includerii acestor persoane, cu prioritate, in programul de inspectie fiscala.
   B2. Fluxul de solutionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare in cadrul compartimentului de specialitate
   1. Compartimentul de specialitate inregistreaza deconturile de TVA intr-o evidenta speciala, care se conduce informatizat, organizata potrivit lit. A din anexa nr. 2 la prezenta procedura.
   2. Dupa inregistrarea in evidenta, deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare vor fi supuse analizei de risc, in vederea solutionarii, etapa urmand sa fie finalizata in termen de maximum 15 zile
calendaristice de la data depunerii decontului de TVA.
   3.1. In prima faza a analizei se selecteaza deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, prin care se solicita rambursarea unor sume mai mici sau egale cu 10.000 lei, care se solutioneaza prin emiterea deciziei de rambursare.

3.2. In a doua faza a analizei se editeaza fisele de calcul al SIN si se selecteaza deconturile negative care prezinta SIN = 1, considerate cu risc fiscal mare, si se transmit a doua zi compartimentului cu atributii in domeniul inspectiei fiscale, pe
baza de borderou.
   4.1. Prin derogare de la prevederile pct. 3.2, pentru deconturile incadrate la SIN = 1, ca urmare a faptului ca nu exista toate datele necesare intocmirii Fisei de calcul al SIN, compartimentul de specialitate solicita persoanei impozabile
prezentarea la sediul organului fiscal in vederea clarificarii situatiei fiscale.
   4.2. Solicitarea se face in scris, mentionandu-se documentele care trebuie prezentate, data si locul intalnirii, precum si numele si prenumele persoanei din cadrul compartimentului de specialitate responsabile cu analiza decontului. Modelul
notificarii prin care se solicita prezentarea unor documente este prevazut in anexa nr. 3 la prezenta procedura.
   4.3. Deconturile incadrate la SIN = 1, ca urmare a faptului ca nu exista toate datele necesare intocmirii Fisei de calcul al SIN, pentru care se solicita prezentarea de documente suplimentare conform pct. 4.2, vor fi inscrise de catre
compartimentul de specialitate intr-o baza de date speciala, in care se vor inscrie atat data transmiterii notificarii, cat si data primirii documentelor solicitate.
   4.4. In cazul prezentarii, in termenul stabilit de organul fiscal, a documentelor solicitate pentru clarificarea situatiei fiscale, organul fiscal editeaza o noua Fisa de calcul al SIN pe baza informatiilor primite.
   4.5. Neprezentarea, in termenul stabilit de organul fiscal, a documentelor solicitate pentru clarificarea situatiei fiscale atrage incadrarea in gradul de risc fiscal mare si solutionarea cu inspectie fiscala anticipata.
   4.6. Termenul legal de solutionare se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data solicitarii documentelor si data prezentarii documentelor la organul fiscal, potrivit art. 70 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.
   4.7. Dispozitiile prevazute la pct. 4.1-4.6 nu sunt aplicabile pentru persoanele impozabile care nu au obligatia intocmirii si depunerii raportarilor contabile semestriale si anuale.

  5. Pentru deconturile de TVA la care SIN este mai mare decat 1, se calculeaza Fisa indicatorilor de inspectie fiscala, prevazuta in anexa nr. 4.
   5.1. In cazul in care punctajul obtinut la Fisa indicatorilor de inspectie fiscala este mai mare sau egal cu 60 de puncte, decontul de TVA prezinta risc fiscal mare si se transmite a doua zi compartimentului cu atributii in domeniul inspectiei fiscale, pe baza de borderou.
   5.2. In cazul in care punctajul obtinut la Fisa indicatorilor de inspectie fiscala este mai mic de 60 de puncte, se compara suma solicitata la rambursare cu SIN-ul.
   6. Daca suma solicitata la rambursare este mai mica sau egala cu SIN-ul, decontul de TVA este considerat cu risc fiscal mic si sistemul va genera in mod automat proiectul Deciziei de rambursare a taxei pe valoarea adaugata, prevazuta in anexa
nr. 5 la prezenta procedura.
   7.1. Daca suma solicitata la rambursare este mai mare decat SIN-ul final, programul informatic semnaleaza acest aspect si genereaza lista platitorilor care se afla in aceasta situatie, in vederea efectuarii analizei individuale.
   7.2. Daca suma solicitata la rambursare provine din mai mult de 12 perioade de raportare lunare, respectiv 4 perioade de raportare trimestriale, se abandoneaza reconstituirea sumei, iar decontul de TVA, fiind considerat cu risc fiscal mare, se
transmite a doua zi compartimentului cu atributii in domeniul inspectiei fiscale, pe baza de borderou.
   7.3. Dispozitiile pct. 7.2 sunt aplicabile, in mod corespunzator, si pentru persoanele impozabile care si-au schimbat perioada fiscala ca urmare a efectuarii de achizitii intracomunitare, daca suma solicitata la rambursare provine dintr-o
perioada mai mare decat numarul perioadelor de raportare utilizate in perioada de referinta.
   8. Analiza individuala se efectueaza pentru fiecare perioada de raportare din care a rezultat suma solicitata la rambursare, intocmindu-se Fisa de analiza de risc, prevazuta in anexa nr. 6 la prezenta procedura, conform Instructiunilor de
completare prevazute in anexa nr. 7 la prezenta procedura.

  9. Daca toate sumele negative inscrise in coloana "Sume negative" se incadreaza, fiecare in parte, in SIN se considera ca decontul de TVA prezinta risc fiscal mic, nu se va completa cartusul "Indicatori de analiza" si se va genera proiectul Deciziei de rambursare a TVA.
   10. Cartusul "Indicatori de analiza" se completeaza pentru fiecare perioada de raportare in care suma negativa de taxa pe valoarea adaugata este mai mare decat SIN-ul.
   11. Dupa completarea Fisei de analiza de risc si acordarea punctajului, deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare se clasifica in:
   a) deconturi de TVA cu risc fiscal mediu, daca se obtine un punctaj intre 0 si 50, pentru fiecare dintre perioadele din care provine suma negativa solicitata la rambursare - acestea se supun analizei documentare;
   b) deconturi de TVA cu risc fiscal mare, daca se obtine un punctaj intre 51 si 140, pentru cel putin una dintre perioadele din care provine suma solicitata la rambursare - acestea se transmit a doua zi compartimentului cu atributii de inspectie
fiscala.
   B3. Analiza documentara
   1. Pentru efectuarea analizei documentare, compartimentul de specialitate solicita persoanei impozabile prezentarea de documente suplimentare, care sa justifice diferenta in plus de suma solicitata la rambursare.
   2. Solicitarea documentatiei se face in scris, mentionandu-se documentele care trebuie prezentate, data si locul intalnirii, precum si numele si prenumele persoanei din cadrul compartimentului de specialitate care se ocupa de analiza.

Modelul instiintarii este prevazut in anexa nr. 8 la prezenta procedura.
   3.1.1. Pentru efectuarea analizei documentare compartimentul de specialitate solicita persoanei impozabile sa prezinte:
   -jurnalele de vanzari si de cumparari;
   -balantele de verificare;
   -contracte comerciale, facturi si documente vamale care sa ateste exportul efectuat;
   -documente care sa ateste efectuarea unei investitii, precum si alte documente din care sa rezulte suma solicitata la rambursare;
-orice alte documente pe care organul fiscal le considera necesare pentru justificarea rambursarii.
   3.1.2. Documentele vor fi prezentate in original si in copie si trebuie sa se refere la perioada din care provine suma negativa de taxa pe valoarea adaugata.
   3.2. Persoana impozabila poate depune orice alte documente pe care le considera relevante pentru solutionarea cererii sale, chiar daca acestea nu au fost cuprinse in instiintarea transmisa potrivit pct. 2.
   4. La efectuarea analizei documentare se vor avea in vedere si indicatorii stabiliti prin Fisa de calcul al SIN-ului, Fisa indicatorilor de inspectie fiscala si Fisa de analiza de risc.
   5. Pentru toate deconturile de TVA care se incadreaza in categoria de risc fiscal mediu se intocmeste Referatul pentru analiza documentara, in doua exemplare, potrivit modelului din anexa nr. 9 la prezenta procedura.
   6. Referatul pentru analiza documentara se inainteaza, impreuna cu decontul de TVA, Fisa de calcul al SIN-ului, Fisa indicatorilor de inspectie fiscala si Fisa de analiza de risc, conducatorului compartimentului, pentru avizare.
   7. In cazul in care prin referatul prevazut la pct. 5 se propune rambursarea sumei solicitate, se intocmeste proiectul Deciziei de rambursare a TVA. Referatul pentru analiza documentara impreuna cu Decontul de TVA, Fisa de calcul al SIN-ului,
Fisa indicatorilor de inspectie fiscala, Fisa de analiza de risc si proiectul Deciziei de rambursare a TVA se transmit conducatorului unitatii fiscale, pentru aprobare.
   8.1. In cazul in care prin referatul prevazut la pct. 5 se propune efectuarea inspectiei fiscale anticipate, acesta se inainteaza, impreuna cu dosarul solicitarii, spre avizare conducatorului compartimentului, iar apoi spre aprobare conducatorului unitatii fiscale.
   8.2. Dupa aprobare, se transmite compartimentului de inspectie fiscala dosarul solicitarii, cuprinzand urmatoarele documente:
   -Decontul cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare;
   -Fisa de calcul al SIN-ului;
   -Fisa indicatorilor de inspectie fiscala;
   -Fisa de analiza de risc;

 -Referatul pentru analiza documentara.
   C. Fluxul operatiunilor in cazul deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare
solutionate cu inspectie fiscala anticipata
   1. Deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare care au fost incadrate in categoria
de risc mare se transmit, zilnic, impreuna cu documentatia aferenta, compartimentului cu atributii de inspectie fiscala in

vederea efectuarii verificarii.
   2. Dupa finalizarea controlului fiscal, compartimentul cu atributii in domeniul inspectiei fiscale va intocmi Raportul de
inspectie fiscala.
   3. Daca in urma inspectiei fiscale se stabilesc diferente care afecteaza suma solicitata la rambursare, compartimentul cu
atributii in domeniul inspectiei fiscale emite Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de
inspectia fiscala, care are si rol de Decizie de rambursare a TVA, pe care o comunica persoanei impozabile.
   4. Daca in urma inspectiei fiscale nu se stabilesc diferente fata de suma solicitata la rambursare, se intocmeste Decizia
privind nemodificarea bazei de impunere, pe baza careia compartimentul de specialitate emite proiectul Deciziei de
rambursare.
   5. In maximum 35 de zile calendaristice de la data depunerii decontului de TVA, compartimentul cu atributii de inspectie
fiscala transmite compartimentului de specialitate dosarul solicitarii, impreuna cu Raportul de inspectie fiscala, precum si,
dupa caz, Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala sau Decizia privind
nemodificarea bazei de impunere.
   6.1. In situatiile in care pentru solutionarea solicitarii de rambursare organul de inspectie fiscala considera ca sunt
necesare informatii suplimentare, termenul de solutionare se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data solicitarii si data
primirii informatiilor respective, potrivit art. 70 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.
   6.2. In cazul in care, pentru obtinerea informatiilor suplimentare, organul fiscal competent cu solutionarea cererii de
rambursare solicita altor organe fiscale efectuarea unui control incrucisat potrivit art. 97 din Codul de procedura fiscala,
organul fiscal competent pentru efectuarea acestui control va transmite rezultatele controlului in termen de 45 de zile de la
solicitare.

  6.3. Termenul prevazut la pct. 6.2 se poate prelungi, in cazuri justificate, cu 45 de zile de catre directia coordonatoare
din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
   6.4. Prelungirea termenului de solutionare se realizeaza pentru intreaga suma solicitata la rambursare si nu poate opera
pentru sume partiale.
   7. Daca in urma inspectiei fiscale nu au fost stabilite diferente fata de suma solicitata la rambursare, cel mai tarziu in
ziua urmatoare primirii dosarului solicitarii compartimentul de specialitate intocmeste proiectul Deciziei de rambursare a
TVA, in doua exemplare. Decizia va fi semnata de seful compartimentului si aprobata de conducatorul unitatii fiscale.
   D. Operatiunile din cadrul compartimentului de colectare, finalizarea procedurii si arhivarea documentelor
   1. La sfarsitul fiecarei zile compartimentul de specialitate transmite compartimentului de colectare, in vederea
compensarii si/sau restituirii, potrivit prevederilor legale in vigoare, atat deciziile de rambursare a TVA, aprobate, cat si
deciziile de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala, aprobate.
   2. Compartimentul de colectare, dupa efectuarea operatiunilor de stingere a creantelor fiscale, transmite compartimentului
de specialitate ambele exemplare din documentele intocmite, un exemplar pentru a fi comunicat persoanei impozabile si un
exemplar in vederea arhivarii, precum si Decizia de rambursare a TVA sau Decizia de impunere privind obligatiile fiscale
suplimentare stabilite de inspectia fiscala, dupa caz.
   3.1. Dupa operarea datelor privind solutionarea decontului cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de
rambursare in evidenta speciala, compartimentul de specialitate transmite dosarul solicitarii compartimentului de gestionare
a dosarului fiscal, pentru arhivare.
   3.2. Dosarul solicitarii cuprinde:
   -Decontul cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare;
   -Fisa de calcul al SIN-ului;
   -Fisa indicatorilor de inspectie fiscala;
   -Fisa de analiza de risc;
   -Referatul pentru analiza documentara si/sau Raportul de inspectie fiscala, dupa caz;
   -Decizia de rambursare a TVA, emisa de compartimentul de specialitate, sau Decizia de impunere privind obligatiile fiscale
suplimentare stabilite de inspectia fiscala ori Decizia privind nemodificarea bazei de impunere, emise de compartimentul cu
atributii de inspectie fiscala, dupa caz, insotite de Raportul de inspectie fiscala;
   -Nota de compensare si/sau Nota de restituire/rambursare, cuprinzand data la care s-a efectuat operatiunea de compensare
si/sau restituire.
   4. In cel mult o zi de la primirea Notei de compensare si/sau a Notei de restituire/rambursare de la compartimentul de
colectare, compartimentul de specialitate instiinteaza persoana impozabila despre modul de solutionare a optiunii de
rambursare, prin transmiterea Notei de compensare si/sau a Notei de restituire/rambursare, insotite, dupa caz, de Decizia de
rambursare a TVA emisa de compartimentul de specialitate.
   5. Compartimentul de specialitate transmite compartimentului de inspectie fiscala, pana la data de 1 a lunii urmatoare, un
extras al registrului de evidenta speciala, cuprinzand deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune
de rambursare, solutionate cu inspectie fiscala ulterioara, in luna anterioara, pentru cuprinderea in programul de inspectie
fiscala.
   6. Inspectia fiscala ulterioara se efectueaza in maximum 2 ani de la aprobarea rambursarii.


   CAPITOLUL III
 Dispozitii speciale privind solutionarea solicitarilor de rambursare


   A. Dispozitii generale
   1.1. Pentru contribuabilii mari si mijlocii, precum si pentru persoanele impozabile care desfasoara activitati de export
si/sau livrari intracomunitare de bunuri scutite de taxa pe valoarea adaugata, denumite in continuare exportatori,
rambursarea se acorda cu inspectie fiscala ulterioara, cu exceptia cazurilor care prezinta risc fiscal mare, cand rambursarea
se acorda in urma inspectiei fiscale anticipate.
   1.2. In categoria contribuabililor mari si mijlocii se cuprind contribuabilii definiti potrivit prevederilor legale in
vigoare.
   1.3. In categoria exportatorilor care beneficiaza de regimul special privind solutionarea solicitarilor de rambursare se
incadreaza persoanele impozabile care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:
   a) au depus in ultimele 12 luni toate declaratiile fiscale, precum si declaratiile informative 390 (VIES) "Declaratia
recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare" si 394 "Declaratie informativa privind
livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national" pentru care persoanele impozabile aveau obligatia
transmiterii catre organul fiscal;
   b) au desfasurat in anul anterior activitati de export, in nume propriu sau in comision, si/sau livrari intracomunitare de
bunuri scutite de taxa pe valoarea adaugata, in procent de minimum 75% din rulajul debitor al contului de clienti (4111), dar
nu mai putin de echivalentul in lei a 1.000.000 euro, calculat pe baza cursului valutar de schimb comunicat de Banca
Nationala a Romaniei valabil la data de 31 decembrie a anului precedent celui in care se aplica regimul special. Conditia
privind desfasurarea de activitati de export si/sau livrari intracomunitare de bunuri scutite de taxa pe valoarea adaugata,
in procent de minimum 75% din rulajul debitor al contului de clienti (4111), trebuie indeplinita pana la data depunerii
cererii pentru aprobarea regimului special, in conditiile prevazute la lit. B;
   c) activitatea de export nu se desfasoara in domeniile:
   -"Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat", cod 4621;
   -"Comert cu ridicata al fructelor si legumelor", cod 4631;
   -"Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate", cod 4671;
   -"Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitare", cod 4673;
   -"Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor", cod 4677;
   d) contribuabilul respectiv nu are fapte, de natura infractiunilor, inscrise in cazierul fiscal;
   e) pentru contribuabilul respectiv nu a fost deschisa procedura de insolventa sau nu a fost declansata procedura de
lichidare voluntara.
   1.4. In categoria persoanelor impozabile prevazute la pct. 1.3 nu intra contribuabilii mari si mijlocii.
   2.1. Primul decont cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare depus, dupa inregistrarea
investitiei, potrivit legii, de catre persoanele impozabile care realizeaza investitii ce se incadreaza in prevederile
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investitiilor, aprobata prin Legea nr. 78/2009, va fi supus
inspectiei fiscale, rambursarea fiind acordata cu inspectie fiscala anticipata.
   2.2. Solicitarile ulterioare depuse de aceasta categorie de persoane impozabile pe durata derularii investitiei vor fi
solutionate cu inspectie fiscala ulterioara.
   2.3. Compartimentele cu atributii de inspectie fiscala vor verifica semestrial, la sediul persoanei impozabile,
rambursarile acordate.
   3. In sensul prezentului capitol, prin conducatorul unitatii fiscale se intelege, dupa caz:
   -directorul general al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili;
   -directorul coordonator al Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti;
   -seful administratiei finantelor publice a municipiului, orasului sau comunei, seful administratiei finantelor publice a
sectoarelor municipiului Bucuresti sau seful administratiei finantelor publice pentru contribuabili mijlocii.
   B. Procedura de aprobare a regimului special pentru exportatori
   1.1. Dupa intrarea in vigoare a prezentei proceduri, exportatorii care indeplinesc conditiile prevazute la lit. A pct. 1.3
depun la organul fiscal competent o cerere prin care solicita aplicarea regimului special de rambursare a taxei pe valoarea
adaugata, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 12 la prezenta procedura.
   1.2. Cererea va fi insotita de balanta de verificare la data de 31 decembrie a anului precedent si de fisa contului 4111,
din care sa rezulte ca volumul exportului scutit si/sau al livrarilor intracomunitare de bunuri scutite de taxa pe valoarea
adaugata, efectuat in anul anterior in nume propriu sau in comision, a reprezentat minimum 75% din rulajul debitor al
contului de clienti (4111), dar nu mai putin de echivalentul in lei a 1.000.000 euro, calculat pe baza cursului valutar de
schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil la data de 31 decembrie a anului precedent celui in care se aplica
regimul special. De asemenea, cererea va fi insotita de o declaratie pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de
export si/sau livrari intracomunitare de bunuri scutite de taxa pe valoarea adaugata in domeniile prevazute la lit. A pct.

1.3 lit. c), precum si ca pana la data depunerii cererii persoana impozabila a desfasurat activitati de export si/sau livrari
intracomunitare de bunuri scutite de taxa pe valoarea adaugata, in nume propriu sau in comision, in procent de minimum 75%
din rulajul debitor al contului de clienti (4111).
   2. Pentru solutionarea cererii, compartimentul de specialitate:
   -analizeaza documentatia depusa de persoana impozabila;
   -verifica indeplinirea obligatiilor declarative in evidentele fiscale;
   -solicita, in scris, compartimentului cu atributii in domeniul gestionarii cazierului fiscal informatii privind existenta
faptelor de natura infractiunilor inscrise in cazierul fiscal al respectivei persoane impozabile;
   -solicita, in scris, compartimentului cu atributii de colectare si compartimentului juridic informatii privind deschiderea
procedurii de insolventa sau declansarea procedurii de lichidare voluntara pentru respectiva persoana impozabila si
intocmeste Referatul privind regimul special pentru exportatori, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 13 la prezenta
procedura.
   3.1. Daca se constata ca sunt indeplinite, cumulativ, conditiile prevazute la lit. A pct. 1.3, compartimentul de
specialitate propune aprobarea aplicarii regimului special si intocmeste proiectul Deciziei privind regimul special de
rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru exportatori.
   3.2. Decizia privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru exportatori se intocmeste in doua
exemplare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 14 la prezenta procedura.
   3.3. Decizia poate fi contestata, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii, la organul
fiscal emitent.
   4. Referatul privind regimul special pentru exportatori, impreuna cu proiectul Deciziei privind regimul special de
rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru exportatori, vizate de seful compartimentului de specialitate, se inainteaza
spre aprobare conducatorului unitatii fiscale.
   5. Decizia privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru exportatori se comunica persoanei
impozabile in conformitate cu prevederile art. 44 din Codul de procedura fiscala.
   6. Aplicarea regimului special inceteaza daca:
   a) din analiza evidentelor fiscale sau in urma inspectiei fiscale efectuate se constata ca persoana impozabila nu mai
indeplineste conditiile prevazute la lit. A pct. 1.3; sau
   b) ponderea sumelor neaprobate la rambursare ca urmare a inspectiei fiscale anticipate in totalul sumelor solicitate la
rambursare prin decontul solutionat cu inspectie fiscala anticipata este mai mare de 6%.
   7. La aparitia unei situatii din cele prevazute la pct. 6, compartimentul de specialitate intocmeste Referatul privind
regimul special pentru exportatori, precum si Decizia privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adaugata
pentru exportatori, in vederea incetarii aplicarii regimului special. Dispozitiile pct. 3.2, 3.3, 4 si 5 de mai sus se aplica
in mod corespunzator.
   8. Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare aflate in curs de solutionare la data incetarii aplicarii
regimului special se incadreaza la risc fiscal mare si se solutioneaza cu inspectie fiscala anticipata. In acest sens,
compartimentul de specialitate intocmeste o nota prin care stabileste incadrarea la risc fiscal mare si propune anularea
actelor procedurale, intocmite anterior in vederea solutionarii respectivelor deconturi. Nota intocmita de compartimentul de
specialitate se inainteaza conducatorului unitatii fiscale spre aprobare.
   9. Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse dupa incetarea aplicarii regimului special se
solutioneaza potrivit dispozitiilor cap. II "Procedura de solutionare a solicitarilor de rambursare".
   10. Regimul special pentru exportatori se aproba pentru fiecare an fiscal.
   C. Fluxul de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare depuse de
contribuabilii mari si mijlocii
   1. Compartimentul de specialitate inregistreaza deconturile intr-o evidenta speciala, care se conduce informatizat,
organizata potrivit lit. B din anexa nr. 2.
   2. Dupa inregistrarea in evidenta, deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare sunt
supuse analizei, in vederea solutionarii, in ordinea cronologica a inregistrarii lor la organul fiscal.
   3.1. Deconturile de TVA se verifica din punctul de vedere al corectitudinii completarii, urmarindu-se daca soldul sumei
negative de taxa pe valoarea adaugata solicitate la rambursare coincide cu suma inregistrata in evidentele fiscale.
   3.2.1. Daca se constata diferente intre suma negativa de taxa pe valoarea adaugata solicitata la rambursare si suma
inregistrata in evidentele organului fiscal care pot fi corectate potrivit procedurii de corectie a erorilor materiale,
compartimentul de specialitate notifica contribuabilul si aplica procedura speciala in domeniu.
   3.2.2. In acest caz, termenul legal de solutionare a solicitarii de rambursare se prelungeste cu perioada de timp cuprinsa
intre data emiterii notificarii si data corectarii diferentelor intre suma negativa de taxa pe valoarea adaugata solicitata
la rambursare si suma inregistrata in evidentele fiscale, potrivit art. 70 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.
   4.1. Deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare depuse de contribuabilii mari se
incadreaza in categoria de risc fiscal mare, daca este indeplinita oricare dintre urmatoarele conditii:
   a) contribuabilul respectiv are fapte de natura infractiunilor inscrise in cazierul fiscal;
   b) pentru contribuabilul respectiv a fost deschisa procedura de insolventa sau a fost declansata procedura de lichidare
voluntara;
   c) pentru contribuabilul respectiv a fost stabilit gradul de risc fiscal mare, atat pe baza informatiilor primite de la
Serviciul/Biroul/Compartimentul coordonare, programare, analiza si indrumare pentru activitatea de inspectie fiscala, cat si
pe baza informatiilor proprii ale compartimentului de specialitate.
   4.2. Pentru deconturile incadrate la risc fiscal mare, ca urmare a conditiei prevazute la pct. 4.1 lit. c), contribuabilii
mari pot depune scrisori de garantie bancara, emise de institutii de credit autorizate de Banca Nationala a Romaniei, cu
exceptia situatiei in care incadrarea initiala in categoria de risc fiscal mare s-a facut ca urmare a inceperii urmaririi
penale in legatura cu acte savarsite de respectivul contribuabil.
   4.3. Scrisoarea de garantie bancara trebuie sa indeplineasca, cumulativ, cel putin urmatoarele conditii:
   a) sa cuprinda suma maxima pe care garantul se obliga sa o plateasca in cazul in care obligatiile fiscale stabilite
suplimentar de inspectia fiscala nu sunt achitate in termen - aceasta suma nu poate fi mai mica decat nivelul sumelor
solicitate la rambursare prin aceste deconturi;
   b) sa aiba o durata minima de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii duratei de valabilitate, pana la finalizarea
inspectiei fiscale ulterioare;
   c) sa cuprinda angajamentul garantului ca, in cazul neachitarii de catre garantat, in termen, a obligatiilor fiscale
stabilite suplimentar de inspectia fiscala sau a obligatiilor fiscale declarate de catre contribuabil si scadente pe perioada
de valabilitate a scrisorii de garantie bancara, acesta sa plateasca orice suma care se incadreaza in suma garantata prin
scrisoarea de garantie bancara, in termen de maximum 15 zile de la implinirea termenului prevazut la art. 111 din Codul de
procedura fiscala.
   4.4. In cazul depunerii scrisorii de garantie, cu indeplinirea conditiilor prevazute la pct. 4.3, procedura de solutionare
a deconturilor incadrate la risc fiscal mare se intrerupe, iar deconturile se incadreaza la risc fiscal mic si se
solutioneaza cu inspectie fiscala ulterioara.
   4.5. Verificarea indeplinirii conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca scrisoarea de garantie bancara se face de
compartimentul cu atributii de colectare.
   4.6. Compartimentul de specialitate intocmeste o nota prin care propune anularea actelor procedurale, intocmite anterior
in procedura de solutionare a deconturilor incadrate la risc fiscal mare, pentru solutionarea cu inspectie fiscala anticipata
a acestor deconturi. Nota se inainteaza conducatorului unitatii fiscale spre aprobare, iar dupa aprobare se transmite de
indata compartimentului cu atributii de inspectie fiscala.
   4.7. Daca incadrarea la risc fiscal mic, ca urmare a depunerii scrisorii de garantie, se realizeaza in cursul derularii
inspectiei fiscale anticipate, actiunea inceputa se va finaliza, cu respectarea prevederilor Codului de procedura fiscala,
transformandu-se in inspectie fiscala ulterioara.
   4.8. Organul fiscal competent va efectua inspectia fiscala ulterioara, in conditiile stabilite de Codul de procedura
fiscala, in termenul de valabilitate a scrisorii de garantie bancara. Prin exceptie, pentru contribuabilii care nu isi
reintregesc scrisoarea de garantie potrivit pct. 4.9, pentru cei pentru care a fost deschisa procedura de insolventa sau s-a
declansat procedura de lichidare voluntara, precum si pentru situatia in care s-a dispus inceperea urmaririi penale in
legatura cu acte savarsite de respectivul contribuabil dupa finalizarea procedurii de solutionare a deconturilor potrivit
pct. 4.4, inspectia fiscala se va initia si finaliza in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului de valabilitate
a scrisorii, de la data deschiderii procedurii de insolventa sau declansarii procedurii de lichidare voluntara ori de la data
inscrierii infractiunilor in cazierul fiscal, dupa caz.
   4.9. Pe perioada valabilitatii scrisorii de garantie bancara, aceasta se va valorifica de organul fiscal competent in
cazul neachitarii in termen a obligatiilor fiscale stabilite suplimentar de inspectia fiscala sau a obligatiilor fiscale
declarate de catre contribuabil si scadente pe perioada de valabilitate a scrisorii de garantie bancara, in masura in care nu
are loc plata voluntara a acestor obligatii. In cazul valorificarii scrisorii de garantie bancara, aceasta va fi reintregita
in termen de maximum 15 zile de la data valorificarii scrisorii.
   4.10. In situatia in care, cu ocazia inspectiei fiscale ulterioare efectuate pentru verificarea rambursarii acordate in
conditiile pct. 4.4, nu se stabilesc obligatii fiscale suplimentare, organul fiscal va restitui contribuabilului scrisoarea
de garantie bancara, daca acesta nu inregistreaza alte obligatii fiscale restante.
   4.11. Organele fiscale vor respinge o scrisoare de garantie bancara, daca aceasta nu indeplineste conditiile prevazute la
pct. 4.3.
   5. In cazul contribuabililor mijlocii, deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare
se incadreaza in categoria de risc fiscal mare daca persoana impozabila indeplineste oricare dintre urmatoarele conditii:
   a) contribuabilul respectiv are fapte de natura infractiunilor inscrise in cazierul fiscal;
   b) pentru contribuabilul respectiv a fost deschisa procedura de insolventa sau a fost declansata procedura de lichidare
voluntara;
   c) pentru contribuabilul respectiv a fost stabilit gradul de risc fiscal mare atat pe baza informatiilor primite de la
Serviciul/Biroul/Compartimentul coordonare, programare, analiza si indrumare pentru activitatea de inspectie fiscala, cat si
pe baza informatiilor proprii ale compartimentului de specialitate;
   d) nu a depus in ultimele 12 luni toate declaratiile fiscale, precum si declaratiile informative 390 (VIES) "Declaratia
recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare" si 394 "Declaratie informativa privind
livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national", pentru care persoanele impozabile aveau obligatia
transmiterii catre organul fiscal;
   e) au ca obiect principal de activitate sau isi desfasoara efectiv activitatea in urmatoarele domenii:
   -"Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat", cod 4621;
   -"Comert cu ridicata al fructelor si legumelor", cod 4631;
   -"Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate", cod 4671;
   -"Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitare", cod 4673;
   -"Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor", cod 4677.
   6.1. Compartimentul de specialitate organizeaza o baza de date cuprinzand persoanele impozabile ale caror deconturi se
incadreaza in categoria de risc fiscal mare, pe baza informatiilor primite sau detinute in conditiile prezentului punct.
   6.2. Pentru primul decont de TVA cu sume negative cu optiune de rambursare supus solutionarii dupa data intrarii in
vigoare a prezentului ordin, compartimentul de specialitate solicita, in scris, informatii despre respectiva persoana
impozabila, astfel:
   a) compartimentului cu atributii de colectare si compartimentului juridic, informatii privind indeplinirea conditiilor
prevazute la pct. 4.1 lit. b) si la pct. 5 lit. b);
   b) Serviciului/Biroului/Compartimentului coordonare, programare, analiza si indrumare pentru activitatea de inspectie
fiscala, informatii privind indeplinirea conditiei prevazute la pct. 4.1 lit. c) si la pct. 5 lit. c).
   6.3. Stabilirea gradului de risc fiscal mare, in sensul pct. 4.1 lit. b) si c) si al pct. 5 lit. b) si c), se realizeaza,
dupa caz, astfel:
   -prin referat motivat intocmit de compartimentul cu atributii de colectare sau de compartimentul juridic, aprobat de
directorul coordonator;
   -prin referat motivat intocmit de Serviciul/Biroul/Compartimentul coordonare, programare, analiza si indrumare pentru
activitatea de inspectie fiscala, aprobat de coordonatorul activitatii de inspectie fiscala sau de directorul general al
Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, dupa caz, pe baza informatiilor rezultate din activitatea proprie
despre respectivul contribuabil;
   -prin referat motivat intocmit de compartimentul de specialitate si aprobat de directorul coordonator, pe baza
informatiilor proprii privind comportamentul fiscal al contribuabilului in ultimele 12 luni.
   6.4. Informatiile primite sau detinute privind incadrarea in categoria de risc fiscal mare, in temeiul referatelor
motivate intocmite potrivit pct. 6.3 si transmise compartimentului de specialitate in termen de doua zile de la data
solicitarii, se inscriu in baza de date organizata potrivit pct. 6.1.
   6.5.1. Ori de cate ori compartimentele prevazute la pct. 6.2 constata ca o persoana impozabila inregistrata in scopuri de
TVA indeplineste conditiile mentionate la pct. 4.1 lit. b) si c) sau la pct. 5 lit. b) si c), acestea propun incadrarea in
categoria de risc fiscal mare, pe baza de referat motivat, pe care il transmit de indata compartimentului de specialitate in
vederea includerii in baza de date.
   6.5.2. La primirea referatului de la organul de inspectie fiscala, compartimentul de specialitate verifica daca pentru
persoana impozabila respectiva exista deconturi cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare in curs de solutionare.
   6.5.3. Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare sunt in curs de solutionare in perioada cuprinsa intre
data depunerii decontului si data compensarii/restituirii efective a sumelor aprobate la rambursare.
   6.5.4. Pentru deconturile incadrate la risc fiscal mic, care urmeaza sa fie solutionate cu inspectie fiscala ulterioara,
procedura se intrerupe, iar deconturile se incadreaza la risc fiscal mare si se solutioneaza cu inspectie fiscala anticipata.
   6.5.5. Pe baza referatului primit in conditiile pct. 6.5.1, compartimentul de specialitate intocmeste o nota prin care
stabileste incadrarea la risc fiscal mare si propune anularea actelor procedurale, intocmite ca urmare a incadrarii
deconturilor la risc fiscal mic. Nota intocmita de compartimentul de specialitate se inainteaza conducatorului unitatii
fiscale spre aprobare.
   6.5.6. Dispozitiile pct. 6.5.4 si 6.5.5 sunt aplicabile si pentru deconturile aflate in curs de solutionare, pentru care
la data primirii referatului prevazut la pct. 6.5.1 era emisa Decizia de rambursare sub rezerva verificarii ulterioare. In
aceasta situatie, Decizia de rambursare emisa sub rezerva verificarii ulterioare se desfiinteaza in conditiile art. 90 alin.
(2) din Codul de procedura fiscala.
   6.6. Compartimentele care au propus incadrarea in categoria de risc fiscal mare au obligatia instiintarii de indata a
compartimentului de specialitate cu privire la incetarea conditiilor care au determinat incadrarea in categoria de risc
fiscal mare, pe baza de referat motivat privind schimbarea din categoria de risc si scoaterea din baza de date.
   7.1. Pentru verificarea indeplinirii celorlalte conditii prevazute la pct. 4.1 si 5, pentru toate deconturile de TVA cu

sume negative cu optiune de rambursare depuse, compartimentul de specialitate solicita compartimentului cu atributii in

domeniul gestionarii cazierului fiscal informatii privind indeplinirea conditiei prevazute la pct. 4.1 lit. a) si la pct. 5

lit. a), respectiv compartimentului cu atributii in domeniul gestionarii declaratiilor fiscale informatii privind

indeplinirea conditiilor prevazute la pct. 5 lit. d) si e), pentru respectivul contribuabil.
   7.2. Compartimentul cu atributii in domeniul gestionarii cazierului fiscal va transmite compartimentului de specialitate

informatiile solicitate in termen de doua zile de la primirea solicitarii.
   8.1. Rezultatul analizei efectuate in vederea solutionarii deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu

optiune de rambursare depuse de marii contribuabili se consemneaza in Referatul privind analiza decontului cu sume negative

de TVA cu optiune de rambursare depus de marii contribuabili, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 10 la prezenta

procedura.
   8.2. Rezultatul analizei efectuate in vederea solutionarii deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu

optiune de rambursare depuse de contribuabilii mijlocii se consemneaza in Referatul privind analiza decontului cu sume

negative de TVA cu optiune de rambursare depus de contribuabilii mijlocii, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 11 la

prezenta procedura.
   9.1. Daca decontul de TVA supus analizei se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la pct. 4.1 si, dupa caz, la

pct. 5, se solutioneaza cu inspectie fiscala anticipata.
   9.2. Rambursarea cu inspectie fiscala anticipata se solutioneaza potrivit prevederilor cap. II lit. C "Fluxul

operatiunilor in cazul deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare solutionate cu

inspectie fiscala anticipata".
   10.1. Daca decontul de TVA supus analizei nu se incadreaza in conditiile prevazute la pct. 4.1 si, dupa caz, la pct. 5, se

considera cu risc fiscal mic, se solutioneaza cu inspectie fiscala ulterioara si se emite proiectul Deciziei de rambursare a

TVA, in doua exemplare, care se vizeaza de conducatorul compartimentului de specialitate si se inainteaza spre aprobare

conducatorului unitatii fiscale.
   10.2. Decizia de rambursare emisa pentru deconturile de TVA cu risc fiscal mic este decizie sub rezerva verificarii

ulterioare, potrivit art. 90 din Codul de procedura fiscala.
   11. Prevederile cap. II lit. D "Operatiunile din cadrul compartimentului de colectare, finalizarea procedurii si arhivarea

documentelor" se aplica in mod corespunzator.
   D. Fluxul de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare depuse de

persoanele impozabile pentru care a fost aprobat regimul special de rambursare potrivit lit. B
   1. Compartimentul de specialitate inregistreaza deconturile intr-o evidenta speciala, care se conduce informatizat,

organizata potrivit lit. B din anexa nr. 2.
   2. Dupa inregistrarea in evidenta, deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare sunt

supuse analizei, in vederea solutionarii, in ordinea cronologica a inregistrarii lor la organul fiscal.
   3.1. Deconturile de TVA se verifica din punctul de vedere al corectitudinii completarii, urmarindu-se daca soldul sumei

negative de taxa pe valoarea adaugata solicitate la rambursare coincide cu suma inregistrata in evidentele fiscale.
   3.2.1. Daca se constata diferente intre suma negativa de taxa pe valoarea adaugata solicitata la rambursare si suma

inregistrata in evidentele organului fiscal care pot fi corectate potrivit procedurii de corectie a erorilor materiale,

compartimentul de specialitate notifica contribuabilul si aplica procedura speciala in domeniu.
   3.2.2. In acest caz, termenul legal de solutionare a solicitarii de rambursare se prelungeste cu perioada de timp cuprinsa

intre data emiterii notificarii si data corectarii diferentelor dintre suma negativa de taxa pe valoarea adaugata solicitata

la rambursare si suma inregistrata in evidentele fiscale, potrivit art. 70 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.
   4. Deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare depuse de exportatori se incadreaza

in categoria de risc fiscal mare, daca este indeplinita oricare dintre urmatoarele conditii:
   a) pentru contribuabilul respectiv a fost stabilit gradul de risc fiscal mare, atat pe baza informatiilor primite de la

Serviciul/Biroul/Compartimentul coordonare, programare, analiza si indrumare pentru activitatea de inspectie fiscala, cat si

pe baza informatiilor proprii ale compartimentului de specialitate;
   b) suma negativa solicitata la rambursare este mai mare decat dublul mediei lunare a sumelor negative declarate prin

deconturile de TVA depuse in ultimele 12 luni [(total "suma negativa a TVA in perioada de raportare" declarata prin

deconturile de TVA depuse in ultimele 12 luni - total "taxa de plata in perioada de raportare" declarata prin deconturile de

TVA depuse in ultimele 12 luni)/12 luni]*).
   ___________
   *)Se au in vedere randurile "Suma negativa a TVA in perioada de raportare" si "Taxa de plata in perioada de raportare" din

formularul 300 "Decont de TVA". Nu se iau in calcul suma negativa de TVA in perioada de raportare si taxa de plata in

perioada de raportare declarate prin decontul de TVA aflat in curs de solutionare.


   5. Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse ulterior unui decont care se solutioneaza cu

inspectie fiscala anticipata se solutioneaza cu inspectie fiscala ulterioara, daca nu indeplinesc conditiile prevazute la

pct. 4 de mai sus.
   6. Prevederile cap. III lit. C pct. 6.1-11 se aplica in mod corespunzator. Rezultatul analizei efectuate in vederea

solutionarii deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare depuse de persoanele

impozabile pentru care a fost aprobat regimul special de rambursare potrivit lit. B se consemneaza in Referatul privind

analiza decontului cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare depus de exportatori, potrivit

modelului prevazut in anexa nr. 15 la prezenta procedura.

   E. Termenul de efectuare a inspectiei fiscale ulterioare
   1. In cazul contribuabililor mari si mijlocii, inspectia fiscala ulterioara a rambursarilor se efectueaza in termen de

maximum 2 ani de la aprobare.
   2. In cazul persoanelor impozabile pentru care a fost aprobat regimul special de rambursare pentru exportatori, inspectia

fiscala ulterioara a rambursarilor se efectueaza in termen de maximum 6 luni de la aprobare.
   3. Prin exceptie de la prevederile pct. 1 si 2, inspectia fiscala ulterioara pentru rambursarile cu risc fiscal mic

aprobate se efectueaza in termen de 30 de zile de la data incadrarii ulterioare a respectivului contribuabil in gradul de

risc fiscal mare, de catre compartimentul cu atributii de inspectie fiscala.


   CAPITOLUL IV
 Transferul datelor pentru aplicarea procedurii de solutionare


   Pentru contribuabilii care isi modifica sediul social/domiciliul fiscal se transfera in format electronic toate datele necesare pentru aplicarea procedurii prevazute de prezentul ordin, pana cel tarziu la data transferului dosarului fiscal.


   CAPITOLUL V
 Raportarea modului de solutionare


   Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor raporta lunar Agentiei Nationale de Administrare Fiscala situatia rambursarilor efectuate, potrivit modelului aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.


   CAPITOLUL VI
 Solutionarea solicitarilor de restituire a taxei pe valoarea adaugata


   Sumele negative de TVA mai mici de 5.000 lei cuprinse in deconturile cu sume negative de TVA depuse de persoanele impozabile care solicita anularea codului de inregistrare in scopuri de TVA sau pentru care organele fiscale anuleaza din oficiu codul de inregistrare in scopuri de TVA se restituie, potrivit procedurii generale de restituire, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depasirea termenului legal, numai in urma efectuarii inspectiei fiscale.


   CAPITOLUL VII
 Dispozitii speciale privind deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse de persoanele impozabile declarate inactive fiscal pe parcursul procedurii de solutionare


   1. Daca in cursul solutionarii decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare persoana impozabila este declarata inactiva fiscal, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala, procedura se incheie, iar sumele negative cuprinse in respectivul decont se pot cuprinde in primul decont de TVA care va fi depus dupa reactivarea contribuabilului, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.
   2. Compartimentul investit cu solutionarea decontului la momentul declararii inactivitatii fiscale intocmeste un referat prin care propune incheierea procedurii. Referatul se aproba de conducatorul unitatii fiscale si se transmite compartimentului de specialitate.
   3. Compartimentul de specialitate emite o decizie, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 16 la prezenta procedura, prin care comunica persoanei impozabile incheierea procedurii de solutionare a decontului aflat in curs de solutionare la data declararii inactivitatii fiscale. Decizia se comunica de organul fiscal competent, potrivit prevederilor art. 44 din Codul de procedura fiscala.
   4. Dupa comunicarea deciziei, organul fiscal transfera sumele negative, aferente decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare a carui procedura de solutionare s-a incheiat, din evidenta separata in evidenta pe platitori.


   ANEXA  Nr. 1
la procedura


   FISA DE CALCUL
a Standardului individual negativ
   +-----------------------+----------------------------------------------------------------------------------+|Denumirea

persoanei    |                                                                                  ||impozabile inregistrate|   

                                                                              ||in scopuri de TVA      |                     

                                                           

|+-----------------------+--------------------------------------+-----------------+-------------------------+|Codul de

identificare  |                                      |Periodicitatea   |Lunar              [ ]   ||fiscala                |  

                                   |depunerii        |Trimestrial        [ ]   ||                       |                    

                 |decontului       |Semestrial         [ ]   ||                       |                                     

|                 |Anual              [ ]  

|+--------------+--------+--------+------------------+----------+-----------------+-------------------------+|Judetul       |

                |Localitatea       |                                                     

|+------+-------+--------+--------+-----------+------+----------+----------+-----------+----------+---------+|Str.  |        

       |Nr.     |           |Bl.   |          |Sc.       |           |Ap.       |        

|+------+-------+--------+--------+-----------+------+----------+-----+----+------+----+----------+---------+|Codul postal  |

                |Sectorul   |      |Tel.:           |           |Fax:           |E-mail  

|+--------------+-----------------+-----------+------+----------------+-----------+---------------+---------+ A. SIN-ul brut

................... [SUMA TVA deductibil - SUMA TVA colectat]/nr. perioade de raportare B. Motivatia in cazul SIN = 1 - fapte

de natura infractiunilor in cazierul fiscal                                                 [ ] - platitor nou-infiintat     

                                                                      [ ] - datele incomplete                                

                                                [ ] - SIN-ul este negativ.                                                   

                          [ ] - Persoana impozabila nu are bunuri imobile sau mobile in patrimoniu.                          

    [ ] - stabilit de administratia fiscala conform Referatului nr. ......                                  [ ] - Organul

fiscal competent a aprobat ca perioada fiscala semestrul sau anul calendaristic conform   Deciziei privind perioada fiscala

nr. ...                                                         [ ] C. Ajustare la inflatie                                  

                                  ............... (rd. A x indice inflatie) D.

Indicatori+-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------+|Nr.  |

                                       INDICATORI                                        | Punctaj ||crt. |                  

                                                                       |        

|+-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------+|  1 

|Capitaluri proprii                                                                        |        

|+-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------+|     |- mai mic

sau egal cu 0                                                                   |   100  

|+-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------+|     |- mai

mare decat 0                                                                        |     0  

|+-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------+|  2  |Grad de

indatorare = capital imprumutat/capital propriu*)                                 |        

|+-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------+|     |- mai

mare sau egal cu 0 si mai mic sau egal cu 1                                         |     0  

|+-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------+|     |- mai

mare decat 1                                                                        |    50  

|+-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------+|  3 

|Profitabilitate = profit/cifra de afaceri                                                 |        

|+-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------+|     |- egal cu

0                                                                               |    70  

|+-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------+|     |- mai

mare decat 0                                                                        |     0  

|+-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------+|  4  |Raportul

dintre media vanzarilor si media achizitiilor                                    |        

|+-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------+|     |- media

vanzarilor mai mare decat media achizitiilor                                      |     0  

|+-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------+|     |- media

vanzarilor mai mica decat media achizitiilor                                      |    45  

|+-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------+|5**)

|Declaratii fiscale si informative nedepuse in perioada de referinta                       |        

|+-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------+|     |- niciuna

(toate declaratiile depuse)                                                     |     0  

|+-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------+|     |- cel

putin una                                                                           |   100  

|+-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------+|6***)|Obligatii

fiscale restante in perioada de referinta (cu exceptia obligatiilor de          |         ||     |plata restante la TVA)     

                                                              |        

|+-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------+|     |-

obligatii la inceputul perioadei mai mici decat obligatiile la sfarsitul perioadei      |    50  

|+-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------+|     |-

obligatii la inceputul perioadei mai mari decat obligatiile la sfarsitul perioadei      |    30  

|+-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------+|     |- nu

exista                                                                               |     0  

|+-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------+|     |Total

punctaj:                                                                            |        

|+-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------+ E. Coeficient

de ajustare in functie de comportamentul fiscal ........................ F. SIN conform coeficientului de ajustare

........................ G. SIN ........................ 


   *)Indicatorul "Grad de indatorare" se completeaza numai daca exista capital imprumutat (datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an) si capitalul propriu este pozitiv.
   **)Se verifica depunerea formularului 100 "Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat", a formularelor 101

"Declaratie privind impozitul pe profit", 102 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale", 103 "Declaratie privind accizele", precum si a formularului 390 (VIES) "Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare" si a formularului 394 "Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national".
   ***)Se considera toate obligatiile declarate de catre contribuabili sau stabilite de catre organul fiscal si neachitate, cu exceptia sumelor pentru care acesta beneficiaza de inlesniri la plata aprobate de organul fiscal competent.


   LEGENDA:
   Locul de unde se obtin elementele din fisa de calcul a SIN:
   1. Bilantul contabil, pentru pct. 1, 2 si 3, precum si contul de profit si pierderi, pentru pct. 3.
   Rd. 1 = rd. 85 bilant conform Ordinului ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, respectiv rd. 36 bilant conform aceluiasi act normativ, pentru entitatile care intocmesc bilant prescurtat;
   Rd. 2 = rd. 56/rd. 85 bilant conform Ordinului ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, respectiv rd. 14/rd. 36 bilant conform aceluiasi act normativ, pentru entitatile care intocmesc bilant prescurtat;
   Datele se completeaza numai in conditiile in care capitalul propriu este pozitiv si exista datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an (capital imprumutat).
   Rd. 3 = rd. 82 bilant/rd. 1 cont profit si pierderi, conform Ordinului ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, respectiv rd. 33 bilant/rd. 1 cont profit si pierdere conform aceluiasi act normativ, pentru entitatile care intocmesc bilant prescurtat.


   2. Aplicatia "DECIMP", pentru pct. 4, 5.
   3. Fisa analitica de evidenta pe platitori, pentru pct. 6.


   ANEXA  Nr. 2
la procedura


   EVIDENTA
deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare


   A. Evidenta deconturilor pentru care se aplica prevederile cap. II
din Procedura de solutionare a deconturilor cu sume negative de TVA
cu optiune de rambursare
  

+---------------------------------+-----------------------+-----------------------------------------+------------------------

-----------------+|                                 |Decont cu sume negative|          Suma negativa de TVA           |   

Solutionat cu Standard individual    ||                                 |   de TVA cu optiune   |    mai mica sau egala cu

10.000 lei     |                 negativ                 ||              CIF                |     de rambursare    

+-------------------+---------------------+-------------------+---------------------+|                                 |     

                 |    Suspendare     |Decizie de rambursare|    Suspendare     |Decizie de rambursare||                      

          +---+------+------------+---------+---------+---+------+----------+---------+---------+---+------+----------+|     

                           |nr.| data |    suma    |  data   |  data   |nr.| data |   suma   |  data   |  data   |nr.| data |

  suma   ||                                 |   |      |            |inceperii|incetarii|   |      |         

|inceperii|incetarii|   |      |         

|+---------------------------------+---+------+------------+---------+---------+---+------+----------+---------+---------+---

+------+----------+|                                 |   |      |            |         |         |   |      |          |     

   |         |   |      |         

|+---------------------------------+---+------+------------+---------+---------+---+------+----------+---------+---------+---

+------+----------+ - continuare

-+-----------------------------------------+---------------------------------------------------------------+-----------------

------------------+|           Analiza documentara           |                       Inspectie fiscala                      

|             Stingere              ||                                         |                                             

                 |                                  

|+-------------------+---------------------+---------------------+-------------------+---------------------+----------+------

----+-------------+|    Suspendare     |Decizie de rambursare|Adresa de transmitere|    Suspendare     |Decizie de

rambursare|          |          |    Data    

|+---------+---------+---+------+----------+-------+-------------+---------+---------+---+------+----------+Compensare|Restit

uire| efectuarii  ||  data   |  data   |nr.| data |   suma   |  nr.  |    data     |  data   |  data   |nr.| data |   suma  

|          |          | operatiunii ||inceperii|incetarii|   |      |          |       |             |inceperii|incetarii|  

|      |          |          |          |in

trezorerie|+---------+---------+---+------+----------+-------+-------------+---------+---------+---+------+----------+-------

---+----------+-------------++---------+---------+---+------+----------+-------+-------------+---------+---------+---+------+

----------+----------+----------+-------------++---------+---------+---+------+----------+-------+-------------+---------+---

------+---+------+----------+----------+----------+-------------+ 


   B. Evidenta deconturilor pentru care se aplica prevederile cap. III
din Procedura de solutionare a deconturilor cu sume negative de TVA
cu optiune de rambursare
  

+---+------------------+--------------------------------------+--------------------------------------------------------+-----

----------------------------+|   |                  | Deconturi solutionate de activitatea |           Deconturi solutionate

cu inspectie           |                                 ||   |  Decont cu sume  |  de administrare a veniturilor, cu   |    

              fiscala anticipata                   |            Stingere             ||   | negative de TVA  |     inspectie

fiscala ulterioara     |                                                        |                                 ||CIF|  cu

optiune de  

+-------------------+------------------+--------------+-------------------+---------------------+----------+----------+------

-----+|   |    rambursare    |    Suspendare     |    Decizie de    |  Adresa de   |    Suspendare     |Decizie de

rambursare|          |          |   Data    ||   |                  |                   |    rambursare    | transmitere  |  

                |                     |          |          |efectuarii ||  

+---+------+-------+---------+---------+---+------+-------+-------+------+---------+---------+---+------+----------+Compensar

e|Restituire|operatiunii||   |nr.| data | suma  |  data   |  data   |nr.| data | suma  |  nr.  | data |  data   |  data  

|nr.| data |   suma   |          |          |    in     ||   |   |      |       |inceperii|incetarii|   |      |       |     

 |      |inceperii|incetarii|   |      |          |          |          |trezorerie

|+---+---+------+-------+---------+---------+---+------+-------+-------+------+---------+---------+---+------+----------+----

------+----------+-----------+|   |   |      |       |         |         |   |      |       |       |      |         |       

 |   |      |          |          |          |          

|+---+---+------+-------+---------+---------+---+------+-------+-------+------+---------+---------+---+------+----------+----

------+----------+-----------+ 


   ANEXA  Nr. 3
la procedura
               MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE                                               Adresa:            AGENTIA

NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA SIGLA      Directia Generala a Finantelor Publice a ................................. 

Tel.:        SIGLA            Administratia Finantelor Publice a .......                                  Fax:            Nr.

.......                                                                 E-mail: 

   NOTIFICARE


   Catre
   Persoana impozabila (Denumirea/Numele si prenumele) ..................................................................
   Codul de identificare fiscala................................................................................................................
   Adresa: Localitatea .................................., str. ................................ nr. ...., bl. ...., ap. ..., et. ......, judetul/sectorul ...............................
   Prin Decontul cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare aferent lunii/trimestrului ............ anul ..........., ati solicitat rambursarea sumei de ........................... lei.
   Avand in vedere ca nu dispunem de toate datele necesare solutionarii solicitarii dumneavoastra, va rugam sa prezentati, pana cel tarziu la data de ................, la dl/dna .............................., urmatoarele documente, pentru perioada

................:
  

-............................................................................................................................

...........................;
  

-............................................................................................................................

...........................;
  

-............................................................................................................................

.......................... .


   Documentele vor fi prezentate in original si in copie.


   Conducatorul unitatii fiscale


   Numele si prenumele ....................................
   Semnatura si stampila unitatii ......................


   Intocmit
   Numele si prenumele ....................................
   Functia ..........................................................
   Semnatura ....................................................


   www.anaf.ro


   ANEXA  Nr. 4
la procedura


   FISA
indicatorilor de inspectie fiscala


   1. Numar de rambursari solutionate fara inspectie fiscala in ultimele 24 de luni:
   - pana la 3 inclusiv                                                         0 puncte;- intre 4-9 inclusiv                

                                       15 puncte;- intre 10-15 inclusiv                                                     

30 de puncte;- intre 16-18 inclusiv                                                      45 de puncte;- peste 18             

                                                    60 de puncte. 

   2. Ponderea sumelor neaprobate la rambursare in totalul sumei solicitate la rambursare [(sume solicitate - sume aprobate)/sume solicitate]:
   - pondere suma neaprobata - 2% < pondere suma neaprobata - 4% < pondere suma neaprobata - 6% < pondere suma neaprobata - 8% < pondere suma neaprobata - pondere suma neaprobata > 10%                                             60 de puncte. 

   3. Ponderea sumelor rambursate in ultimele 24 de luni fara inspectie fiscala*) in cifra de afaceri:
   - pana la 5% inclusiv                                                        0 puncte;- intre 5% si 10% inclusiv          

                                        5 puncte;- intre 10% si 15% inclusiv                                                

15 puncte;- intre 15% si 20% inclusiv                                                 30 de puncte;- intre 20% si 25%

inclusiv                                                 45 de puncte;- peste 25%                                            

                    60 de puncte. 

   Cifra de afaceri este cea cuprinsa la rd. 1, rd. 2, rd. 3, rd. 4, rd. 9, rd. 10, rd. 11, rd. 13, rd. 15 din formularul

(300) "Decont de TVA", aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 77/2010.
   4. Persoana impozabila are ca obiect principal de activitate si isi desfasoara efectiv activitatea in domeniul:
   - cod 4621 "Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului         15 puncte;  neprelucrat"- cod

4631 "Comert cu ridicata al fructelor si legumelor"                                15 puncte;- cod 4671 "Comert cu ridicata

al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al        15 puncte;  produselor derivate"- cod 4673 "Comert cu ridicata al

materialului lemnos si a materialelor de               15 puncte;  constructie si echipamentelor sanitare"- cod 4677 "Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor"                              15 puncte. 

   Indicatorii de inspectie fiscala cuprinsi in aceasta fisa se stabilesc pentru ultimele 24 de luni, perioada fiind calculata pana la data decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, supus analizei.
   ___________
   *)Sume rambursate fara inspectie fiscala sunt sumele aprobate la rambursare fara inspectie fiscala anticipata sau pentru care nu a fost efectuata inspectie fiscala ulterioara.


   ANEXA  Nr. 5
la procedura
               MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE                                               Adresa:            AGENTIA

NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA SIGLA      Directia Generala a Finantelor Publice a ................................. 

Tel.:        SIGLA            Administratia Finantelor Publice a .......                                  Fax:            Nr.

.......                                                                 E-mail: 

   DECIZIE
de rambursare a taxei pe valoarea adaugata


   Catre: Denumirea/Numele si prenumele ................................................
   Codul de identificare fiscala ...................................................................
   Domiciliul fiscal: Localitatea ..........................., str. ................................ nr. ........., bl.

.........., ap. .........., et. .........., judetul/sectorul .........................................
   In baza art. 85 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a decontului de taxa pe valoarea adaugata pentru perioada fiscala ..................................., inregistrat sub nr. ................. din ..............................., si a analizei

de risc/inspectiei fiscale efectuate in perioada ......................., se stabileste taxa pe valoarea adaugata de rambursat, astfel:
      TVA solicitata la rambursare                   ..................................... lei;   TVA aprobata la rambursare                     ..................................... lei;   TVA respinsa la rambursare                    

..................................... lei. 

   Suma aprobata la rambursare urmeaza procedura prevazuta la art. 115, 116 sau 117, dupa caz, din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Prezenta decizie de rambursare a taxei pe valoarea adaugata poate fi contestata in termen de 30 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii, potrivit art. 207 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la organul fiscal competent potrivit art. 209 alin. (1) din acelasi act normativ.


   Conducatorul unitatii fiscale
   Numele si prenumele ..........................
   Semnatura si stampila unitatii ...............
   Aprobat                                Verificat                              IntocmitNumele si prenume

...................  Numele si prenume ...................  Numele si prenume ...................Functia

.............................  Functia .............................  Functia .............................Data

................................  Data ................................  Data ................................Semnatura

...........................  Semnatura ...........................  Semnatura ........................... 


  Cod M.F.P. 14.13.02.02
   www.anaf.ro


   ANEXA  Nr. 6
la procedura


   FISA
de analiza de risc
   Codul de identificare fiscala

..............................................................................................................Denumirea

.............................................................................................................................

.....Domiciliul fiscal

............................................................................................................................+

----+-----------------------------------------------------------------------+------------------+---------------+|Nr. |       

                                                               |  Sume negative   |  Observatii   ||crt.|                    

                                                  |      de TVA      |              

|+----+-----------------------------------------------------------------------+------------------+---------------+| 1. |Suma

solicitata la rambursare                                          |                  |              

|+----+-----------------------------------------------------------------------+------------------+---------------+| 2. |- din

perioada de raportare                                            |                  |              

|+----+-----------------------------------------------------------------------+------------------+---------------+| 3. |- din

perioadele anterioare de raportare                               |                  |              

|+----+-----------------------------------------------------------------------+------------------+---------------+| 4. |-

perioada                                                             |                  |              

|+----+-----------------------------------------------------------------------+------------------+---------------+| 5. |-

perioada                                                             |                  |              

|+----+-----------------------------------------------------------------------+------------------+---------------+| 6. |-

perioada                                                             |                  |              

|+----+-----------------------------------------------------------------------+------------------+---------------+| 7. |-

perioada                                                             |                  |              

|+----+-----------------------------------------------------------------------+------------------+---------------+| 8. |-

perioada                                                             |                  |              

|+----+-----------------------------------------------------------------------+------------------+---------------+| 9. |-

perioada                                                             |                  |              

|+----+-----------------------------------------------------------------------+------------------+---------------+|10. |-

perioada                                                             |                  |              

|+----+-----------------------------------------------------------------------+------------------+---------------+|11. |-

perioada                                                             |                  |              

|+----+-----------------------------------------------------------------------+------------------+---------------+|12. |-

perioada                                                             |                  |              

|+----+-----------------------------------------------------------------------+------------------+---------------+  

Indicatori de analiza pentru perioadele de raportare in care suma negativa de TVA este mai maredecat Standardul individual negativ.+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+|Nr.

|                                        Indicatori                                        |Punctaj|Punctaj||crt.|           

                                                                              |      

|acordat|+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+| 1

 |Media veniturilor realizate in ultimele 12 luni                                           |       |      

|+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+|    |-

veniturile din perioada analizata mai mari decat media veniturilor in ultimele 12 luni  |   0   |      

|+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+|    |-

veniturile din perioada analizata mai mici decat media veniturilor in ultimele 12 luni  |  50   |      

|+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+| 2  |Media

valorii achizitiilor pe ultimele 12 luni                                            |       |      

|+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+|    |-

achizitiile din perioada analizata mai mici decat media achizitiilor in ultimele 12 luni|   0   |      

|+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+|    |-

achizitiile din perioada analizata mai mari decat media achizitiilor in ultimele 12 luni|  50   |      

|+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+| 3 

|Operatiunea preponderenta din operatiunile de livrari/prestari                            |       |      

|+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+|    |-

scutita cu drept de deducere                                                            |   0   |      

|+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+|    |-

scutita fara drept de deducere                                                          |  30   |      

|+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+|    |-

livrare/prestare cu cota 19%                                                            |  40   |      

|+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+|    |-

livrare/prestare cu 9%                                                                  |  40   |      

|+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+|    |-

livrare cu 5%                                                                           |   0   |      

|+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+|    |     

                                    TOTAL:                                          |       |      

|+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+      

Aprobat                                                                        Intocmit 

   ANEXA  Nr. 7
la procedura


   FISA
de analiza de risc - instructiuni de completare


   Fisa de analiza de risc se completeaza pentru fiecare platitor, dupa cum urmeaza:
   Cartusul "Suma solicitata la rambursare" se completeaza astfel:
   -rd. 1 "Suma solicitata la rambursare" se completeaza cu soldul sumei negative de TVA din perioada de raportare de pe rd. 38 al decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare - formularul (300) "Decont de TVA", aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 77/2010.
   -rd. 2 "din perioada de raportare" se completeaza cu suma negativa de TVA din rd. 31 al decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare.
   In cazul in care suma de la rd. 1 este diferita de cea de la rd. 2, se vor completa si celelalte randuri ale cartusului cu sumele aferente fiecarei perioade de raportare din care provine suma solicitata la rambursare.
   In cazul in care, in perioada din care provine suma solicitata la rambursare, exista si deconturi cu sume pozitive, in coloana "Observatii" se va inscrie suma pozitiva, iar coloana "Sume negative TVA" va ramane necompletata.
   Sumele negative inscrise in coloana "Sume negative TVA" se vor compara, fiecare in parte, cu Standardul individual negativ (SIN), iar in coloana "Observatii" se va mentiona daca suma negativa respectiva este mai mica sau mai mare decat SIN.
   Cartusul "Indicatori de analiza pentru perioadele de raportare in care suma negativa de TVA este mai mare decat SIN-ul" se completeaza pentru fiecare perioada de raportare in care suma negativa de TVA este mai mare decat SIN-ul.
   -rd. 1 "Media veniturilor realizate in ultimele 12 luni" - datele se preiau din deconturile privind TVA, randul "TOTAL", col. 1 - TVA colectat (randul 16, mai putin rd. 5, 6, 7, 8 si 12 din decontul de TVA);
   -rd. 2 "Media valorii achizitiilor pe ultimele 12 luni" - datele se preiau din deconturile privind TVA, randul "TOTAL", col. 1 - TVA deductibila (rd. 30 din decontul de TVA); 
   -rd. 3 "Operatiunea preponderenta din operatiunile de livrari/prestari" - datele se preiau din decontul de TVA aferent perioadei analizate, astfel:
   -scutita cu drept de deducere - (rd.1+ rd. 2+rd. 3+ rd. 4+rd. 13)/rd. 16;
   -scutita fara drept de deducere - rd. 14/rd. 16;
   -livrare/prestare cu cota 19% - rd. 9/rd. 16;
   -livrare/prestare cu 9% - rd. 10/rd. 16;
   -livrare cu 5% - rd. 11/rd. 16.
   Dupa stabilirea ponderilor se acorda punctajul numai pentru operatiunea care prezinta ponderea cea mai mare intre cele 4 tipuri de operatiuni prevazute de formular.


   ANEXA  Nr. 8
la procedura
               MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE                                               Adresa:            AGENTIA

NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA SIGLA      Directia Generala a Finantelor Publice a ................................. 

Tel.:        SIGLA            Administratia Finantelor Publice a .......                                  Fax:            Nr.

.......                                                                 E-mail: 

   Instiintare


   Catre
   Persoana impozabila (Denumirea/Numele si prenumele) .........................................
   Codul de identificare fiscala .................................................
   Adresa: Localitatea .........., str. ....... nr. ........., bl. ......, ap. ..., et. ......., judetul/sectorul

...........................
   Prin Decontul cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare aferent lunii/trimestrul ..........

anul ........., ati solicitat rambursarea sumei de ......................... lei.
   In vederea solutionarii acestei solicitari va rugam sa prezentati, pana cel tarziu la data de ......., la dl/dna

.............................., camera ...., urmatoarele documente, pentru perioada ...........................:
   - jurnale de vanzari si de cumparari;                                                                   [ ]- balanta de

verificare;                                                                                [ ]- contracte comerciale, facturi

si documente vamale care sa ateste exportul efectuat;                   [ ]- documente care sa ateste efectuarea unei

investitii, precum si alte documente din                     [ ]  care sa rezulte suma solicitata la rambursare;- orice alte

documente pe care organul fiscal le considera necesare pentru justificarea rambursarii.    [ ] 

   Documentele vor fi prezentate in original si in copie.


   Conducatorul unitatii fiscale
   Numele si prenumele ..........................
   Semnatura si stampila unitatii ...............


   Intocmit
   Numele si prenumele .......................
   Functia ...................................
   Semnatura .................................


   www.anaf.ro


   ANEXA  Nr. 9
la procedura


   MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
   AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
   Unitatea fiscala ................................................
   Nr. ......................
   Aprobat
Conducatorul unitatii fiscale,
...................................


   Avizat
   Seful compartimentului de specialitate,
   ................................................


   REFERAT
pentru analiza documentara


   A. Date de identificare a persoanei impozabile
   Codul de identificare fiscala ................
   Denumirea .........................
   Domiciliul fiscal ...................
   B. Analiza documentara
  

+--+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------

---+|1 |Perioada fiscala la care se refera decontul cu sume negative de TVA cu optiune de  |                                 

      ||  |rambursare                                                                         |                              

        

|+--+-----------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------

----+|2 |SIN-ul                                                                             |                                

      

|+--+-----------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------

----+|3 |Suma negativa solicitata la rambursare                                             |                                

      

|+--+-----------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------

----+|4 |Diferenta intre suma solicitata si SIN                                             |                                

      

|+--+-----------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------

----+|5 |TVA deductibila                                                                    |                                

      

|+--+-----------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------

----+|6 |Se incadreaza decontul negativ in tiparul ultimelor perioade?                      |[ ] Da                          

       ||  |                                                                                   |[ ] Nu                       

         

|+--+-----------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------

----+|7 |Ofera ultimul raport de inspectie fiscala motive pentru initierea unei inspectii   |[ ] Da                          

       ||  |anticipate?                                                                        |[ ] Nu                       

         

|+--+-----------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------

----+|8 |Au fost solicitate documente suplimentare?                                         |Da, adresa nr. ................

din

....|+--+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------

--------+|9 |Platitorul nu s-a prezentat pana la expirarea termenului stabilit de organul fiscal|[ ] Decontul se transmite

activitatii de||  |                                                                                   |inspectie fiscala     

                

|+--+-----------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------

----+|10|Platitorul a solicitat amanarea termenului de prezentare a documentelor            |[ ] Da                          

       ||  |                                                                                   |[ ] Nu                       

         

|+--+-----------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------

----+|11|Amanarea termenului de prezentare a documentelor a fost aprobata                   |[ ] Da, pana la data de

................||  |                                                                                   |[ ] Nu              

                  

|+--+-----------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------

----+|12|Sunt anexate copii ale documentelor care au fost supuse analizei, potrivit         |                                

       ||  |borderoului anexat:                                                                |                             

         

|+--+-----------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------

----+|13|Documente analizate si aspecte constatate                                          |                                

      

|+--+-----------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------

----+|14|Se propune aprobarea rambursarii in urma analizei documentare:                     |[ ] Da, in totalitate           

       ||  |                                                                                   |- suma ..................... 

          ||  |                                                                                   |[ ] Nu, se transmite

pentru inspectie   ||  |                                                                                   |fiscala

anticipata                     

|+--+-----------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------

----+ 

   Intocmit


   ANEXA  Nr. 10
la procedura


   MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
   AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
   Unitatea fiscala ................................................
   Nr. ....................../...........................................
                   Avizat                                                AprobatSeful compartimentului de specialitate,      

            Conducatorul unitatii fiscale, ....................................                 

.................................... 

   REFERAT
privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depus de marii contribuabili
nr. ................... din ......................,
aferent perioadei ............................


   A. Date de identificare a persoanei impozabile
   Denumirea ......................................................................................................
   Codul de inregistrare in scopuri de TVA ........................................................................
   Domiciliul fiscal ..............................................................................................
   B. Analiza documentara
   1. Fapte de natura infractiunilor inscrise in cazierul fiscal [ ]
   2. A fost deschisa procedura de insolventa sau a fost declansata procedura de lichidare voluntara [ ]
   Motivatie ......................................................................................................

...................................................................................................................
   3. Serviciul/Biroul/Compartimentul coordonare, programare, analiza si indrumare pentru activitatea de inspectie fiscala sau compartimentul de specialitate au stabilit, prin referat motivat, gradul de risc fiscal mare [ ]
   Motivatie ......................................................................................................

...................................................................................................................
   4. Ca urmare a depunerii Scrisorii de garantie bancara nr. ........../..............., decontul de TVA se incadreaza la risc fiscal mic [ ]


   C. Concluzii
   a) Se propune aprobarea solicitarii de rambursare a TVA [ ]
   b) Se propune transmiterea spre solutionare cu inspectie fiscala anticipata, avand in vedere urmatoarele: [ ]
   ................................................................................................................
   ................................................................................................................
   ................................................................................................................


   Intocmit


   ANEXA  Nr. 11
la procedura


   MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
   AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
   Directia Generala a Finantelor Publice a ...............
   Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii
   Nr. ......................./......................
                   Avizat                                            AprobatSeful compartimentului de specialitate,          

    Conducatorul unitatii fiscale, ....................................              .................................... 

   REFERAT
privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depus de contribuabilii mijlocii
nr. ................... din ......................,
aferent perioadei ............................


   A. Date de identificare a persoanei impozabile
   Denumirea .............................................................................................
   Codul de inregistrare in scopuri de TVA ...............................................................
   Domiciliul fiscal .....................................................................................
   B. Analiza documentara
   1. Fapte de natura infractiunilor inscrise in cazierul fiscal [ ]
   2. A fost deschisa procedura de insolventa sau a fost declansata procedura de lichidare voluntara [ ]


   Motivatie .............................................................................................

..........................................................................................................
   3. Serviciul/Biroul/Compartimentul coordonare, programare, analiza si indrumare pentru activitatea de inspectie fiscala

sau compartimentul de specialitate au stabilit, prin referat motivat, gradul de risc fiscal mare [ ]
   Motivatie .............................................................................................

..........................................................................................................
   4. Nu a depus, in ultimele 12 luni, toate declaratiile fiscale, precum si declaratiile informative 390 (VIES) "Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare" si 394 "Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national", pentru care persoana impozabila respectiva avea obligatia transmiterii catre organul fiscal [ ]
   Motivatie .............................................................................................

..........................................................................................................
   5. Au ca obiect principal de activitate sau isi desfasoara efectiv activitatea in urmatoarele domenii:
   -"Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat", cod 4621 [ ]
   -"Comert cu ridicata al fructelor si legumelor", cod 4631 [ ]
   -"Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate", cod 4671 [ ]
   -"Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitare", cod 4673 [ ]
   -"Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor", cod 4677 [ ]
   Motivatie .............................................................................................

..........................................................................................................
   C. Concluzii:
   a) Se propune aprobarea solicitarii de rambursare a TVA [ ]
   b) Se propune transmiterea spre solutionare cu inspectie fiscala anticipata, avand in vedere urmatoarele: [ ]
   .......................................................................................................
   .......................................................................................................


   Intocmit


   ANEXA  Nr. 12*)
la procedura
   ___________
   *)Anexa nr. 12 este reprodusa in facsimil.
           +----------------------------------------------------------------------------------+        |               Cerere

de aplicare a regimului special de rambursare               |  SIGLA |                           a taxei pe valoarea adaugata

                          | SIGLA        |                     pentru anul fiscal .....................                     |

      

+----------------------------------------------------------------------------------++----------------------------------------

----------------------------------------------------------+|I. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE                   

                               

|+---------------------------+----------------------------------------------------------------------+|DENUMIRE/NUME, PRENUME 

   |                                                                     

|+---------------------------+----------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+|COD DE IDENTIFICARE

FISCALA|                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  

|+------+--------------------+------+---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+|JUDET |                

   |SECTOR|               |LOCALITATE |                                  

|+------+--------------------+------+---------------+---+-------+----+--------------+---+-----------+|STRADA|                

                          |NR.|       |BLOC|              |SC.|          

|+---+--+-------+---+---------+----------+----------+---+-------+----+--+-----------+---+-----------+|ET.|          |AP.|    

    |COD POSTAL|                      |TELEFON|                          

|+---+----------+---+---------+----------+------+---------------+-------+---------------------------+|FAX               |    

               |E-MAIL|                                                  

|+------------------+--------------------+------+---------------------------------------------------++-----------------------

---------------------------------------------------------------------------+|II. INFORMATII FINANCIARE                       

                                                

|+--------------------------------------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+|Rulajul debitor al

contului de clienti (4111)                 |   |   |   |   |   |   |   |   |  

|+--------------------------------------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+|Volumul exportului

si/sau livrarilor intracomunitare de bunuri|   |   |   |   |   |   |   |   |   ||scutite de TVA in anul precedent            

                 |   |   |   |   |   |   |   |   |  

|+--------------------------------------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+|Procent                

                                                  |   |   | , |   |   | %

|+--------------------------------------------------------------------------+---+---+---+---+---+---++-----------------------

-----------------------------------------------------------------------+---+|Va rog a-mi aproba aplicarea regimului special de rambursare a taxei pe valoarea adaugata     |  

|+----------------------------------------------------------------------------------------------+---++-----------------------

---------------------------------------------------------------------------+|Anexez urmatoarele documente:                   

                                                

|+--------------------------------------------------------------------------------------------------+|                       

                                                                          ||                                                 

                                                ||                                                                           

                      ||                                                                                                 

|+--------------------------------------------------------------------------------------------------++-----------------------

---------------------------------------------------------------------------+|                     Sub sanctiunile aplicate

faptei de fals in acte publice,                     ||               declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte

si complete              

|+--------------------------------------+-----------------------------------------------------------+|Numele persoanei care

face declaratia |                                                          

|+----------+---------------------------+-----------+-----------------------------------------------+|Functia   |            

                          |                                              

|+----------+---------------------------------------+                      Stampila                 ||Semnatura |            

                          |                                              

|+----------+---------------------------------------+-----------------------------------------------++-----------------------

---------------------------------------------------------------------------+|                          Se completeaza de

personalul organului fiscal                          

|+-------------------+------------------------------------------------------------------------------+|Organ fiscal       |   

                                                                         

|+-------------------+-------------------+------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+|Numar inregistrare |   

               |Data inregistrare |   |   | / |   |   | / |   |   |   |  

|+-------------------+--------------+----+------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+|Numele persoanei care a

verificat |                                                              

|+----------------------------------+---------------------------------------------------------------+ 


   ANEXA  Nr. 13
la procedura


   MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
   AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
   Directia Generala a Finantelor Publice a ...............
   Administratia Finantelor Publice a .................
   Nr. ......................./......................
                   Avizat                                            AprobatSeful compartimentului de specialitate,          

     Conducatorul unitatii fiscale, ....................................               .................................... 

   REFERAT
privind regimul special pentru exportatori


   A. Date de identificare a persoanei impozabile
   Denumirea ........................................................................................................
   Codul de inregistrare in scopuri de TVA ..........................................................................
   Domiciliul fiscal ................................................................................................
   B. Analiza documentara a Cererii nr. ............/data
   Au fost analizate urmatoarele documente:
   ..................................................................................................................
   Din analiza documentelor prezentate a rezultat:
   ..................................................................................................................
   C. Analiza informatiilor detinute de organul fiscal
   Au fost analizate urmatoarele informatii:
   1. Raportul de inspectie fiscala [ ]
   2. Decontul de taxa pe valoarea adaugata [ ]
   3. Aplicatia de gestionare a cazierului fiscal [ ]
   4. Informatii de la compartimentul cu atributii de colectare si de la compartimentul juridic privind deschiderea

procedurii de insolventa sau declansarea procedurii de lichidare voluntara [ ]
   1. Din Raportul de inspectie fiscala nr. ............ din ......................

   2. Din Decontul de TVA aferent lunii ....................... anul ............, inregistrat la organul fiscal cu nr. ........... din ...................................
   3. Din informatiile transmise de .................................................................................
   D. Concluzii
   a) Se propune aprobarea aplicarii regimului special pentru rambursarea TVA pentru anul fiscal [ ]
   b) Se propune respingerea cererii, avand in vedere urmatoarele: [ ]
   ..................................................................................................................
   ..................................................................................................................
   ..................................................................................................................
   c) Se propune anularea aplicarii regimului special pentru rambursarea TVA, avand in vedere urmatoarele: [ ]
   ..................................................................................................................
   ..................................................................................................................
   ..................................................................................................................


   Intocmit


   ANEXA  Nr. 14
la procedura
           MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE                                               Adresa:        AGENTIA NATIONALA DE

ADMINISTRARE FISCALASIGLA   Directia Generala a Finantelor Publice a ............................       Tel.:      SIGLA     

  Administratia Finantelor Publice a ..................................       Fax:        Nr. .......                        

                                        E-mail: 

   DECIZIE
privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adaugata
pentru exportatori


   Catre: Denumirea/Numele si prenumele .......................................................
   Domiciliul fiscal:
   Localitatea .........................., str. ............................... nr. .........., bl. ....., ap. ....., et.

........, judetul/sectorul ..............................................
   Cod de identificare fiscala ....................................................................................
   In baza prevederilor cap. III din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 263/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, a Cererii nr. ................ din data ...................... si a Referatului privind indeplinirea conditiilor pentru aplicarea regimului special nr. ...............din data .............................., va comunicam:
   -Se aproba aplicarea regimului special pentru anul fiscal ......... [ ]
   -Nu se aproba aplicarea regimului special [ ]
   -Inceteaza aplicarea regimului special [ ]
   Motivatia respingerii/incetarii:

...............................................................................................

.............................................................................................................................

......
   Aplicarea regimului special de rambursare a taxei pe valoarea adaugata, aprobata prin prezenta decizie, este valabila de la data comunicarii pana la sfarsitul anului fiscal pentru care a fost aprobat, daca au fost pastrate conditiile prevazute la cap. III din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 263/2010.
   Impotriva prezentului inscris se poate formula contestatie in conformitate cu prevederile art. 209 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, potrivit prevederilor art. 207 alin. (1) din acelasi act normativ.


   Aprobat
   Conducatorul unitatii fiscale
   Numele si prenumele ..........................
   Semnatura si stampila unitatii ...............
   Verificat                                                               IntocmitNumele si prenumele

...........................................         Numele si prenumele ...........................................Functia

.......................................................         Functia

.......................................................Semnatura .....................................................       

 Semnatura ..................................................... 

   Cod M.F.P. 14.13.02.02/s
   www.anaf.ro


   ANEXA  Nr. 15
la procedura


   MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
   AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
   Unitatea fiscala ................................................
   Nr. ......................
                   Avizat                                         AprobatSeful compartimentului de specialitate,           

Conducatorul unitatii fiscale, ....................................           .................................... 

   REFERAT
privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu optiune de
rambursare depus de exportatori
nr. .................. din ......................,
aferent perioadei ............................


   A. Date de identificare a persoanei impozabile
   Denumirea ...........................................................................................................
   Codul de inregistrare in scopuri de TVA .............................................................................
   Domiciliul fiscal ...................................................................................................
   .....................................................................................................................
   B. Analiza documentara
   1. Suma solicitata depaseste dublul mediei lunare a TVA [ ]
                                                                                                     - lei

-+---------------+----------------------------------------------+----------------------------------------+|     Luna      |

Suma negativa a TVA in perioada de raportare | Taxa de plata in perioada de raportare

|+---------------+----------------------------------------------+----------------------------------------+|               |  

                                           |                                       

|+---------------+----------------------------------------------+----------------------------------------+|               |  

                                           |                                       

|+---------------+----------------------------------------------+----------------------------------------+|               |  

                                           |                                       

|+---------------+----------------------------------------------+----------------------------------------+|               |  

                                           |                                       

|+---------------+----------------------------------------------+----------------------------------------+|               |  

                                           |                                       

|+---------------+----------------------------------------------+----------------------------------------+|               |  

                                           |                                       

|+---------------+----------------------------------------------+----------------------------------------+|               |  

                                           |                                       

|+---------------+----------------------------------------------+----------------------------------------+|    TOTAL:     |  

                                           |                                       

|+---------------+----------------------------------------------+----------------------------------------+ 


   Media lunara a TVA = (Total "suma negativa a TVA in perioada de raportare" declarata prin deconturile de TVA depuse in

ultimele 12 luni - Total "taxa de plata in perioada de raportare" declarata prin deconturile de TVA depuse in ultimele 12

luni)/12 luni.
   2. Serviciul/Biroul/Compartimentul coordonare, programare, analiza si indrumare pentru activitatea de inspectie fiscala

sau compartimentul de specialitate au stabilit, prin referat motivat, gradul de risc fiscal mare [ ]
   Motivatie ......................................................................................................
   ................................................................................................................
   3. Aplicarea regimului special pentru persoana impozabila care desfasoara activitati de export si/sau livrari

intracomunitare de bunuri scutite de taxa pe valoarea adaugata a fost aprobata prin Decizia privind aplicarea regimului

special de rambursare a TVA nr. ....../.......... [ ]
   C. Concluzii
   a) Se propune aprobarea solicitarii de rambursare a TVA [ ]
   b) Se propune transmiterea spre solutionare cu inspectie fiscala anticipata, avand in vedere urmatoarele: [ ]
   ..............................................................................................................
   ..............................................................................................................
   ..............................................................................................................


   Intocmit


   ANEXA  Nr. 16
la procedura


           MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE                                               Adresa:        AGENTIA NATIONALA DE

ADMINISTRARE FISCALASIGLA   Directia Generala a Finantelor Publice a ............................       Tel.:      SIGLA     

  Administratia Finantelor Publice a ..................................       Fax:        Nr. .......                        

                                        E-mail: 

   DECIZIE
privind incheierea procedurii de solutionare a deconturilor cu sume
negative de TVA cu optiune de rambursare pentru contribuabilii
declarati inactivi fiscal


   Catre: Denumirea/Numele si prenumele .......................................................
   Domiciliul fiscal:
   Localitatea .........................., str. ............................... nr. .........., bl. ....., ap. ....., et.

............. judetul/sectorul ..............................................
   Cod de identificare fiscala ....................................................................................
   In baza prevederilor cap. VII din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 263/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare si a Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. ...../........., prin care ati fost declarat inactiv fiscal, va informam asupra incheierii procedurii de solutionare a decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, aferent perioadei......... .
   Sumele negative cuprinse in decont se pot cuprinde in primul decont de TVA care va fi depus dupa reactivarea contribuabilului, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.
   Impotriva prezentului inscris se poate formula contestatie in conformitate cu prevederile art. 209 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, potrivit prevederilor art. 207 alin. (1) din acelasi act normativ.


   Aprobat
   Conducatorul unitatii fiscale
   Numele si prenumele ..........................
   Semnatura si stampila unitatii ...............
   Verificat                                                                 IntocmitNumele si prenumele

...............................................       Numele si prenumele

...............................................Functia ...........................................................      

Functia ...........................................................Semnatura

.........................................................       Semnatura

......................................................... 

 

NOUTATI din Legislatia Contabila

NOU: Seminarul National de Fiscalitate si Contabilitate, Editia 139


Tehnici de supravietuire masurilor legislative din OUG care zguduie din temelii sistemul fiscal romanesc

PRECIZARE IMPORTANTA!
 
Rezervati acum participarea dvs. la eveniment si aflati:
    • care sunt masurile fiscale nou preconizate, cand intra in vigoare
    • cum va afecteaza
    • ce impact au asupra activitatii / afacerii dvs.
    • ce masuri luati dvs. pentru implementarea corect a legii in vigoare
    • cum va protejati impotriva amenzilor generate de erorile de aplicarea legii.

...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
anafordinul 263rambursare tva


Data aparitiei: 01 Martie 2010

Votati articolul "ANAF a aprobat noua procedura de returnare a TVA: Detalii Aici":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2023!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X