email
Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Asociere in participatiune. Ce inregistrari contabile se fac?

asociere in participatiuneobligatii fiscaleimpozitul pe profitcod fiscalinregistrari contabilebunuri

Pentru o asociere in participatiune intre doua firme, una platitoare de TVA si alta neplatitoare (liderul fiind platitor), ce obligatii fiscale au si ce inregistrari contabile trebuie sa faca cele doua firme?

Din punct de vedere fiscal:
 
- participatiune este o asociere fara personalitate juridica care nu este o persoana impozabila distincta, in intelesul impozitului pe profit.
 
In cazul unei asocieri fara personalitate juridica, veniturile si cheltuielile inregistrate se atribuie fiecarui asociat, corespunzator cotei de participare in asociere (art 28 Cod fiscal).
 
In ceea ce priveste TVA, conform art 156 alin (5) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal:
 "In cazul asociatiilor in participatiune care nu constituie o persoana impozabila, drepturile si obligatiile legale privind taxa revin asociatului care contabilizeaza veniturile si cheltuielile, potrivit contractului incheiat intre parti".

(1) In cazul asocierilor in participatiune sau al altor asocieri tratate drept asocieri in participatiune conform art. 127 alin. (10) din Codul fiscal, denumite in continuare asocieri, drepturile si obligatiile legale privind TVA prevazute de titlul VI al Codului fiscal revin asociatului desemnat in acest scop potrivit contractului incheiat intre parti, care contabilizeaza veniturile si cheltuielile, denumit in continuare asociatul administrator.

Prin drepturi si obligatii legale se intelege, printre altele, dreptul de a exercita deducerea taxei pentru achizitii conform prevederilor art. 145 - 147^1 din Codul fiscal, obligatia de a emite facturi catre beneficiar si de a colecta taxa in cazul operatiunilor taxabile, dreptul/obligatia de ajustare a taxei conform art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal.

(2) Bunurile/serviciile care sunt puse la dispozitia asocierii de catre membrii sai fara plata, ca aport la asociere in limita cotei de participare stabilite prin contract, nu constituie prestare de servicii/livrare de bunuri cu plata in sensul art. 129, respectiv 128 din Codul fiscal.

Asociatii care au pus la dispozitia asocierii bunurile si serviciile mentionate in teza anterioara, ca aport la asociere, isi pastreaza dreptul de deducere si nu vor efectua ajustari pe perioada functionarii asocierii, cu conditia ca asociatul administrator sa ajusteze taxa aferenta in conformitate cu prevederile alin. (5).

In cazul bunurilor de capital se va face o mentiune referitoare la perioada in care bunurile au fost puse la dispozitia asocierii, perioada in care membrii asociati nu fac ajustari.

(3) Bunurile/serviciile care sunt puse la dispozitia asocierii de catre membrii sai, altele decat cele prevazute la alin. (2), reprezinta livrare de bunuri sau prestare de servicii cu plata in sensul art. 128 , respectiv art. 129 din Codul fiscal.

(4) Asociatul administrator efectueaza achizitiile asocierii pe numele sau si emite facturi in nume propriu catre terti pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii realizate de asociere, urmand ca veniturile si cheltuielile sa fie atribuite fiecarui asociat corespunzator cotei de participare in asociere.

(5) Asociatul administrator are dreptul/obligatia de ajustare a taxei pentru bunuri/servicii conform art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal, pe perioada de existenta a asocierii, astfel:
a) pentru bunurile/serviciile achizitionate de asociatul administrator, dupa constituirea asocierii, care sunt destinate utilizarii in scopul pentru care a fost constituita asocierea;
b) pentru bunurile/serviciile achizitionate de asociatul administrator inainte de constituirea asocierii si care ulterior sunt alocate pentru realizarea scopului pentru care a fost constituita asocierea;
c) pentru bunurile/serviciile pe care membrii asociati le aduc ca aport la asociere, conform prevederilor alin. (2).

(6) In situatiile prevazute la alin. (5) lit. a) si b), asociatul administrator va aplica regulile privind ajustarea taxei din perspectiva persoanei care detine aceste bunuri/servicii.
In situatia prevazuta la alin. (5) lit. c), momentul de referinta pentru determinarea datei de la care incepe ajustarea taxei, in cazul bunurilor de capital, este data obtinerii bunului de catre asociatul care le-a pus la dispozitia asocierii.

Membrii asocierii trebuie satransmita asociatului administrator o copie de pe registrul bunurilor de capital, daca acestea sunt obtinute dupa data aderarii, iar in cazul altor bunuri decat cele de capital sau in cazul serviciilor, o copie de pe facturile de achizitie.

Asociatul administrator va pastra copia de pe registrul bunurilor de capital pe perioada prevazuta la art. 149 alin. (6) din Codul fiscal si va mentiona ajustarile pe care le-a efectuat in perioada de existenta a asocierii.

In cazul altor bunuri decat cele de capital sau in cazul serviciilor, asociatul administrator va pastra copii de pe facturile de achizitie transmise de membrii asociati, pe perioada prevazuta la art. 147^1 alin. (2) din Codul fiscal. Atunci cand asocierea isi inceteaza existenta sau unul ori mai multi asociati se retrag din asociere, asociatul administrator are dreptul/obligatia sa ajusteze taxa aferenta bunurilor/serviciilor prevazute la alin. (5) lit. c) restituite membrului asocierii caruia i-au apartinut.

In cazul bunurilor de capital, ajustarea se va realiza pentru perioada ramasa din perioada de ajustare. Se considera, din perspectiva asociatului administrator, ca bunurile/serviciile restituite membrului asociat caruia ii apartin sunt alocate unei activitati cu drept de deducere, pentru a permite continuarea ajustarii de catre acesta din urma in functie de activitatile pe care le va realiza dupa incetarea existentei asocierii.

(7) Alocarea cheltuielilor si veniturilor asocierii de catre asociatul administrator catre membrii asociati nu constituie operatiune impozabila in sensul art. 126 alin. (1) din Codul fiscal, daca alocarea se face proportional cu cota de participare a fiecarui membru al asocierii, astfel cum este stabilita in contractul de asociere.

(8) In cazul in care scopul asocierii este acela de a atinge obiective comune, dar membrii asociati actioneaza in nume propriu fata de terti, fiecare persoana va fi tratata drept o persoana impozabila separata in conformitate cu prevederile art. 127 alin. (9) din Codul fiscal si tranzactiile respective se impoziteaza distinct in conformitate cu regulile stabilite la titlul VI din Codul fiscal. In aceasta situatie nu se aplica prevederile alin. (1) - (7).
(pct 79^1 din Normele metodologice de aplicare a art 156 alin 5 din Codul fiscal).
 
Din analiza acestor prevederi legale, rezulta urmatoarele:
1. asocierea in participatiune nu este o persoana impozabila distincta in intelesul impozitului pe profit;veniturile si cheltuielile inregistrate se atribuie fiecarui asociat, corespunzator cotei de participare in asociere. Asociatii din cadrul unei asocieri in participatiune isi desemneaza asociatul care va organiza contabilitatea asocierii, acesta din urma trasmitand catre membrii asociatiei veniturile si cheltuielile corespunzator cotei de participare in asociere, pe baza documentului "decont privind operatinile in participatiune ", document prevazut de OMEF 3512/2008 privind documentele financiar-contabile.

2. drepturile si obligatiile legale privind TVA in cadrul asocierii in participatiune revin asociatului desemnat in acest scop potrivit contractului incheiat intre parti, care contabilizeaza veniturile si cheltuielile, denumit asociat administrator.

Presupunem ca societatea A este liderul de asociere si B este asociatul secund.
Liderul de asociere – care este platitor de TVA, in situatia efectuarii de achizitii de bunuri si servicii pentru desfasurarea obiectului de activitate al asocierii va deduce TVA –ul aferent si totodata va colecta TVA pentru facturile de vanzare /de prestari servicii emise in vederea obtinerii de venituri din asociere si  va depune Decontul de TVA cod 300 – care va curpinde TVA dedus si colectat atat pentru activitatea sa proprie cat si pentru activitatea asocierii. Analog, va depune si Declaratia 394 care cuprinde toate facturile primite si emise.
 
In ceea ce priveste impozitul pe profit, aceasta va determina impozitul pe profit dupa ce va distribui societatii B veniturile si cheltuielile cuvenite in baza asocierii, venituri si cheltuieli care se transfera prin Decontul privind operatiunile in participatiune.

Daca societatea A este platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, va include in baza de impunere la care se aplica cota de 3% si veniturile obtinute din participatiune.
Analog, societatea B – daca este platitoare de impozit pe profit va include in baza impozabila si veniturile si cheltuielile transferate de A – liderul de asociere in baza decontului privind operatiunile in participatiune, iar daca este platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor va include in baza de va include in baza de impunere la care se aplica cota de 3% si veniturile obtinute din participatiune.
 
Nu se depune declaratii fiscale suplimentare fata de cele cunoscute si pe care deja societatile le depune: 100/300/394 – dupa caz.
Conform OMFP 1802/2014 :

"SECTIUNEA 4.14
Contabilitatea operatiunilor realizate in cadrul contractelor de asocieri in participatie
424. (1) Evidenta asocierii in participatie se organizeaza atat la nivelul asocierii, cat si in contabilitatea fiecarui coparticipant cu ajutorul contului 458 "Decontari din operatiuni in participatie", analitic distinct pe fiecare coparticipant.

(2) Evidenta decontarilor din operatiuni in asocieri inparticipatie, respectiv a decontarii cheltuielilor si veniturilor realizate din operatiuni in asocieri in participatie, precum si a sumelor virate intre coparticipanti, se realizeaza cu ajutorul contului 458 "Decontari din operatiuni in participatie".
425. (1) Societatea care conduce evidenta asocierii in participatie tine evidenta si intocmeste balanta de verificare distincte de cele corespunzatoare activitatii proprii.

(2) In ceea ce priveste imobilizarile corporale si necorporale puse la dispozitia asocierii, acestea sunt cuprinse in evidenta contabila a celui care le detine in proprietate.
(3) Cheltuielile si veniturile determinate de operatiunile asocierilor in participatie se contabilizeaza distinct de catre unul dintre asociati, conform prevederilor contractului de asociere, cu respectarea prevederilor pct. 6.

La sfarsitul perioadei de raportare, cheltuielile si veniturile inregistrate pe naturi se transmit pe baza de decont fiecarui asociat, in vederea inregistrarii acestora in contabilitatea proprie.
(4) La data bilantului, bunurile de natura stocurilor, creantelor, disponibilitatilor, precum si a datoriilor asocierii in participatie, se inscriu in situatiile financiare anuale ale asociatului care conduce evidenta asocierii."
 
Detaliem o monografie contabila pornind de la transferul unor active catre participatiune (de la B la A), si transferul veniturilor si cheltuielilor de la participatiune catre asociat (de la A la B), conform prevederilor contractuale:


Transfer bunuri si active inregistrari contabile la societatea B


a) Transfer sume de bani:

458 "Decontari in operatii din participatiune" = 5311"Casa"/5121"Conturi la banci"

b)Transfer materii prime:

458 "Decontari in operatii din participatiune" = 301 "Materii prime"

c) Transfer echipamente

458 "Decontari in operatii din participatiune" = 2131" Echipamente si aparatura"

d) Transfer materiale de natura obiectelor de inventar ce nu sunt date in consum:

458 "Decontari in operatii din participatiune" = 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"

e) Transfer mobilier si echipamente de birou

458 "Decontari in operatii din participatiune" = 214 "Mobilier, aparatura birotica"

Inregistrarea transferurilor in contabilitatea participatiunii – la societatea A:


5311"Casa"/5121"Conturi la banci" = 458 "Decontari in operatii din participatiune - Analitic asociat secund"

301 "Materii prime"= 458 "Decontari in operatii din participatiune - Analitic asociat secund"

2131" Echipamente si aparatura"= 458 "Decontari in operatii din participatiune - Analitic asociat secund"

303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"= 458 "Decontari in operatii din participatiune - Analitic asociat secund"

214 "Mobilier, aparatura birotica"= 458 "Decontari in operatii din participatiune - Analitic asociat secund"


Retinem ca amortizarea mijloacelor fixe transferate la participatiune se va face in continuare in patrimoniul societatii ce le detine.


Realizarea unui venit din vanzare marfa si a cheltuieli cu marfa la nivelul participatiunii si transferul catre asociati (de la A la B)

In contabilitatea participatiunii – societatea A


Achizitie marfa:


% = 401
371
4426


Vanzare marfa:
4111                =          %
707
4427
607 = 371


Transfer lunar al veniturilor si chetuielilor la asociati, conform procentului stabilit contractual
707 = 458

458 " = 607
In contabilitatea asociatuli secund B  transferul veniturilor si chetuielilor se inregistreaza astfel:

607 = 458

458 = 707

Plata sumelor cuvenite societatii B in cazul inregistrarii de profit din asocierea in participatiune:
La societatea A:
458      =          5121/5311
 
La societatea B:
5121/5311       =          458

Raspuns oferit pentru www.portalcontabilitate.ro de Irina Coma, consultant fiscal, expert contabil si auditor

 


de Redactia Contabilul

NOUTATI Contabile 2023

Care sunt noile modificari contabile valabile in 2023?


Aflati care sunt noutatile contabile pentru 2023 in Ghidul practic al contabilitatii. Legislatie explicata - Exemple detaliate - Monografii contabile!

Concret, Ghidul practic al contabilitatii va ofera explicatii, interpretari si solutii pentru subiecte sensibile de ultima ora legate de:

  •   Fondul comercial
  •   Reevaluarea imobilizarilor
  •   Titluri pe termen scurt
  •   Decalaje in aprovizionare
  •   Reduceri comerciale si financiare primite si acordate
  •   Vanzari online
  •   Penalitati comerciale
...vezi AICI lista completa >>

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
asociere in participatiuneobligatii fiscaleimpozitul pe profitcod fiscalinregistrari contabilebunuri


Data aparitiei: 07 Iulie 2015

Votati articolul "Asociere in participatiune. Ce inregistrari contabile se fac?":
Rating:

Nota: 4.38 din 5 din 13 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2023!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X