email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Aspecte privind componenta si depunerea situatiilor financiare anuale individuale aferente exercitiului financiar 2008

situatii financiaredepunereexercitiu financiarcontabilitate

In ceea ce priveste intocmirea setului de situatii financiare, trebuie cunoscute prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel, persoanele juridice care la data bilantului depasesc limitele a 2 dintre cele 3 criterii de marime specificate de ordin, intocmesc situatii financiare anuale care cuprind 5 componente, si anume:

 • bilant;
 • cont de profit si pierdere;
 • situatia modificarilor capitalului propriu;
 • situatia fluxurilor de trezorerie;
 • note explicative la situatiile financiare anuale.

Criteriile de marime reglementate sunt:

 • total active: 3.650.000 euro;
 • cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro;
 • numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.

Daca la data bilantului nu sunt depasite limitele la 2 dintre cele 3 criterii de marime prevazute mai sus, atunci entitatile intocmesc situatii financiare anuale simplificate, care cuprind 3 componente, si anume:

 • bilant prescurtat;
 • cont de profit si pierdere;
 • note explicative la situatiile financiare anuale simplificate.

Optional, acestea pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de trezorerie.

Intocmirea de situatii financiare anuale cu 5 componente se face numai daca, in 2 exercitii financiare consecutive se depasesc limitele a 2 dintre cele 3 criterii de marime. Prin 2 exercitii financiare consecutive se intelege anul precedent pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale si anul curent. Spre exemplu, pentru situatiile financiare ale anului 2008, doi ani consecutivi inseamna anul 2007 (pe baza limitelor criteriilor de marime raportate) si anul 2008 (pe baza limitelor criteriilor de marime estimate).

De asemenea, persoanele juridice, care in anul precedent 2007 au intocmit situatii financiare anuale cu 5 componente pentru ca la situatiile financiare ale anului 2006 au indeplinit criteriile de marime, vor intocmi situatii financiare anuale simplificate in anul 2008, numai daca in 2 exercitii financiare consecutive, respectiv anul 2007 si anul 2008, nu depasesc limitele a 2 dintre cele 3 criterii de marime prezentate mai sus.

Alte situatii ar mai putea fi:

 • Daca o entitate in anul 2007 a intocmit situatii financiare anuale simplificate, in anul 2008 va intocmi situatiile financiare anuale cu 5 componente, numai daca depaseste limitele a 2 dintre cele 3 criterii de marime, in ultimele 2 exercitii financiare consecutive, adica anul 2007 si anul 2008.
 • De asemenea, o entitate care in anul 2007 a intocmit situatiile financiare anuale cu 3 componente va intocmi in anul 2008 situatii financiare anuale simplificate, numai daca, in ultimele 2 exercitii consecutive (2007-2008) nu depaseste limitele a 2 dintre cele 3 criterii de marime.

Potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, situatiile financiare anuale trebuie insotite de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii conducerii persoanei juridice pentru intocmirea situatiilor financiare anuale in conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene.

Entitatile ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, asa cum aceasta este definita de legislatia in vigoare privind piata de capital, vor intocmi situatii financiare anuale cu 5 componente.

Fac obiectul auditului financiar situatiile financiare anuale cu 5 componente si situatiile financiare anuale intocmite de entitatile de interes public, astfel cum sunt definite potrivit legii.

Situatiile financiare anuale simplificate cu 3 componente sunt verificate potrivit legii.

In ceea ce priveste activitatea desfasurata de subunitati fara personalitate juridica, se disting urmatoarele situatii:

 • Subunitatile fara personalitate juridica, care apartin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul in Romania, organizeaza si conduc contabilitatea proprie la nivel de balanta de verificare, fara a intocmi situatii financiare.
 • Activitatea subunitatilor fara personalitate juridica, care apartin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul in Romania si desfasoara activitate in strainatate, se include in situatiile financiare ale persoanei juridice romane si se raporteaza pe teritoriul Romaniei, potrivit reglementarilor contabile nationale.
 • Sediile permanente, care reprezinta subunitati fara personalitate juridica ce apartin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate, din punct de vedere contabil au obligatia intocmirii situatiilor financiare anuale si a raportarilor periodice conform prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Persoanele desemnate ca reprezentant/imputernicit fiscal, potrivit Codului fiscal si Codului de procedura fiscala, tin contabilitatea proprie in functie de statutul lor de persoane fizice sau juridice, dupa caz. In cazul in care sunt persoane juridice, acestea intocmesc situatii financiare anuale si raportari contabile periodice, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • In cazul asocierilor in participatie incheiate intre o persoana juridica romana si o persoana juridica straina, contabilitatea se tine de catre persoana juridica romana, care raspunde potrivit legii.

Cu privire la publicarea situatiilor financiare anuale, potrivit art. 35 alin.(1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele juridice care organizeaza contabilitatea in partida dubla trebuie sa publice, potrivit prevederilor legale, situatiile financiare anuale. Fac obiectul publicarii situatiile financiare anuale, raportul administratorilor si raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz. Aceste prevederi se aplica si sucursalelor inregistrate in Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, precum si societatilor-mama care intocmesc situatii financiare anuale consolidate.

In ceea ce priveste termenele pentru intocmirea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2007, in conformitate cu prevederile art. 36 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, acestea sunt urmatoarele:

 • pentru societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
 • pentru celelalte persoane prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar.
  Termenele pentru depunerea situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor sunt:
  * 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar, pentru societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare cu exceptia societatilor comerciale;
  * 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar, pentru celelalte persoane prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991.

Totusi pentru exercitiile financiare ale anilor 2007 si 2008, legislatia contabila (art. II din Legea nr. 259/2007) amana exceptia valabila pentru societatile comerciale in ceea ce priveste termenul de depunere, astfel pana in 2009 si societatile comerciale vor depune la organele teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor situatii financiare anuale la 150 de zile.

Persoanele care de la constituire nu au desfasurat activitate, cu exceptia societatilor comerciale, precum si cele aflate in lichidare, potrivit legii, vor depune o declaratie in acest sens, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor.

Situatiile financiare anuale trebuie aprobate de adunarea generala a actionarilor. In acest sens, potrivit art. 111 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.

In afara de dezbaterea altor probleme inscrise la ordinea de zi, adunarea generala este obligata printre altele sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, respectiv de directorat si de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, dupa caz, de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul.

Conform art. 185 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de administratie, respectiv directoratul, este obligat ca, in termen de 15 zile de la data adunarii generale, sa depuna la registrul comertului copii pe suport hartie si in forma electronica sau numai in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa, ale situatiilor financiare anuale, insotite de raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, precum si de procesul-verbal al adunarii generale, in conditiile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cu privire la reflectarea in contabilitate a operatiunilor de inchidere a exercitiului financiar acestea se prezinta astfel:

a) Din profitul net obtinut in anul de raportare (2008) se prezinta in bilant numai constituirea de rezerve legale si de rezerve constituite in baza unor acte normative.

                       129           =              %                     1061
         Repartizarea profitului       Rezerve legale          1068 
             Alte rezerve

Astfel, in bilantul anului 2008, contul 121 Profit sau pierdere prezinta sold creditor sau debitor, reprezentand profitul sau pierderea perioadei, iar 129 Repartizarea profitului, sold debitor, reprezentand profitul repartizat la rezerve.

Propunerea de repartizare a profitului se prezinta in notele explicative la situatiile financiare anuale.

b) In exercitiul financiar urmator (anul 2009)

La inceputul anului se inchid conturile 121 Profit sau pierdere si 129 Repartizarea profitului si se trece profitul ramas nerepartizat pe seama rezultatului reportat.

                    121                  =                       %             
             Profit sau pierdere                           129
                                                       Repartizarea profitului

                                                                    1171
                                                   Rezultatul reportat reprezentand

                                                            profitul nerepartizat sau

                                                          pierderea  neacoperita

Dupa aprobarea situatiilor financiare anuale de catre adunarea generala a actionarilor, in exercitiul financiar urmator se inregistreaza repartizarea profitului pe destinatiile aprobate, cum ar fi:

                        1171              =                                     %
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat            1171 
    sau pierderea neacoperita                              Rezultatul reportat

                                           reprezentand profitul nerepartizat sau

                                   pierderea neacoperita/ pierderi din anii anteriori

                                                                                       1068
                                                                                Alte rezerve

                                                                                         457 
                                                                         Dividende de plata

Profitul nerepartizat ramane in soldul creditor al contului 1171 Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita.


Drepturile de proprietate intelectuala asupra continutului acestui articol apartin Editurii Rentrop & Straton. Articolul poate fi preluat in limita a 500 de caractere, cu conditia sa fie insotit de textul: "Sursa: Portalul Contabilul.ro" si link catre www.contabilul.ro . In caz contrar, vom actiona conform legilor privind protectia drepturilor de proprietate intelectuala.


NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

IMPORTANT: E-Factura in 50 de intrebari si raspunsuri!


1. Ce inseamna exact tranzactii B2G?

2. Tranzactiile cu societati la care statul este actionar majoritar sunt tranzactii B2G?

3. Odata inregistrati in registrul RO e-Factura, avem obligatia ca toate facturile emise de noi sa fie electronice sau doar cele in relatia B2G?

4. Facturile catre institutii publice, dar care nu implica produse cu risc fiscal, trebuie emise electronic?

5. Parohiile sunt considerate autoritati contractante? Exista pentru ele obligativitatea trimiterii facturilor electronice?

Raspunsurile sunt disponibile in lucrarea E-Factura in 50 de intrebari si raspunsuri!

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
situatii financiaredepunereexercitiu financiarcontabilitate

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 19 August 2009


Votati articolul "Aspecte privind componenta si depunerea situatiilor financiare anuale individuale aferente exercitiului financiar 2008":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 19 August 2009 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

 • Incepand din 2023, Guvernul majoreaza impozitul pe dividende de la 5% la 8%

  • PNL si PSD, partidele din coalitia de guvernare, au hotarat ca de anul urmator sa creasca impozitul pe dividende de la 5%, cat este in prezent, la 8%.  Incepand de la 1 ianuarie 2023, impozitul pe dividende de 8% se va aplica atat companiilor private, cat si celor de stat. Urmeaza ca masura sa fie implementata printr-o Ordonanta de Guvern in viitorul apropiat.  Guvernul spera astfel sa aduca la bugetul de stat venituri suplimentare. Dar cum divid...» citeste mai departe aici

 • O veste buna: DISPARE Registrul Unic de Control

  • Firmele nu vor mai fi sanctionate pentru lipsa Registrului unic de control, potrivit unui proiect de lege inregistrat recent la Senat, care ar urma sa modifice Legea 252/2003.  Mai exact, initiativa legislativa prevede abrogarea articolelor 7 si 8 privind sanctiunile impuse contribuabililor din Legea privind registrul unic de control.  “Articol unic. - Articolele 7 si 8 din Legea 252/2003 privind ...» citeste mai departe aici

 • Iesirile la restaurant vor fi mai scumpe. Creste TVA-ul pentru industria Horeca

  • In coalitita de guvernare a fost propusa revenirea TVA-ului de la 5% la 9% pentru Horeca (catering si alimentatie publica). Astfel romanii vor fi nevoiti sa scoata mai multi bani din buzunar pentru iesirile la restaurant fiindca TVA-ul majorat nu va lipsi de pe nota de plata.  Patronatele din Horeca au subliniat recent intr-un comunicat de presa ca este “extrem de nociva” cresterea TVA-ului pentru industrial ospitalitatii.  &...» citeste mai departe aici

 • Facilitatile fiscale din domeniul agroalimentar. Finantele au publicat procedura de acordare

  • Salariul minim pentru angajatii din industria alimentara si sectorul agricol a crescut la 3000 de lei brut de la 1 iunie. Finantele au publicat recent, in dezbatere publica, si procedura de acordare a facilitatilor fiscale.  Asadar, firmele care activeaza in aceste domenii vor plati, intre iunie 2022 si decembrie 2028, un salariu diferentiat si vor datora taxe salariale reduse, asa cum se intampla deja in sectorul constructiilor.  Facilitatile f...» citeste mai departe aici

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X