Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
email
Modificari in Codul Fiscal - 12 Proceduri Contabile actualizate la zi

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Modificari in Codul Fiscal - 12 Proceduri Contabile actualizate la zi"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.

MFP: Au fost aprobate noile norme privind raportarea contabila

MFPraportarea contabilaintocmirea situatiilor financiareinstitutii creditVa informam ca in Monitorul Oficial al Romaniei, nr.  93 din 14 februarie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 1 din 30 ianuarie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea raportarii contabile anuale pentru necesitati de informatii ale Ministerului Finantelor Publice, aplicabile institutiilor de credit.

    Avand in vedere prevederile art. 5 alin. (4) din Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile institutiilor de credit, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, ale art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 420 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Banca Nationala a Romaniei emite urmatorul ordin:

    ART. 1
    (1) Se aproba Normele metodologice privind intocmirea raportarii contabile anuale pentru necesitati de informatii ale Ministerului Finantelor Publice, aplicabile institutiilor de credit, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    (2) Normele metodologice aprobate prin prezentul ordin se aplica institutiilor de credit prevazute la art. 3 lit. a)-e) din Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile institutiilor de credit, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 2
    Administratorii, directorii financiar-contabili, contabilii-sefi si orice alte persoane care au obligatia gestionarii patrimoniului institutiilor de credit raspund, potrivit legii, pentru insusirea si aplicarea corecta a acestor reglementari. De asemenea, aceste persoane raspund pentru adaptarea corespunzatoare a programelor informatice utilizate pentru prelucrarea datelor financiar-contabile, precum si pentru exactitatea si realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv inscrise in raportarea contabila anuala pentru necesitati de informatii ale Ministerului Finantelor Publice (denumita in continuare raportare contabila anuala), prevazuta in prezentul ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin se aplica incepand cu raportarea contabila anuala aferenta exercitiului financiar al anului 2012.
    ART. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                   Presedintele Consiliului de administratie
                        al Bancii Nationale a Romaniei,

                           Mugur Constantin Isarescu

    Bucuresti, 30 ianuarie 2013.
    Nr. 1.


    ANEXA

                               NORME METODOLOGICE
      privind intocmirea raportarii contabile anuale pentru necesitati de
                     informatii ale Ministerului Finantelor
                  Publice, aplicabile institutiilor de credit

    CAP. I
    Reguli generale privind intocmirea, semnarea, verificarea si depunerea raportarii contabile anuale

    1. Generalitati
    1.1. Institutiile de credit au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
    1.2. Institutiile de credit depun raportarea contabila anuala la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in forma scrisa (pe suport hartie) si in format electronic sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa. Institutiile de credit pot depune raportarea contabila anuala la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre operatorii economici si alti contribuabili. Depunerea raportarii contabile anuale se realizeaza pe suport magnetic, impreuna cu raportarea listata cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, semnata si stampilata, potrivit legii.
    2. Prezentarea, semnarea, depunerea raportarii contabile anuale, precum si reguli generale referitoare la modul de completare a acesteia
    2.1. Institutiile de credit intocmesc si depun o raportare contabila anuala care cuprinde urmatoarele formulare:
    a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10);
    b) Contul de profit sau pierdere (cod 20);
    c) Date informative (cod 30);
    d) Imobilizari corporale si necorporale (cod 40);
    e) Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere (cod 50);
    f) Alte informatii (cod 60).

    2.2. Institutiile de credit completeaza datele de identificare (denumirea, adresa, telefonul si numarul de inregistrare la registrul comertului), precum si pe cele referitoare la forma de proprietate si codul unic de inregistrare, fara a se folosi prescurtari sau initiale. in casute se trec codurile care delimiteaza incadrarea institutiei de credit. Nomenclatorul formelor de proprietate este prevazut la cap. VIII din anexa la Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila semestriala aplicabil entitatilor ce intra in sfera de reglementare contabila a Bancii Nationale a Romaniei.

    2.3. Necompletarea corecta pe prima pagina a formularului "Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii" a datelor prevazute la pct. 2.2. conduce la imposibilitatea identificarii institutiei de credit si, in consecinta, se considera ca raportarea nu a fost depusa, institutia de credit fiind sanctionata potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    2.4. Institutiile de credit inscriu codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activitati), din Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare.

    2.5. Raportarea contabila anuala este semnata de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora.
    2.6. Calitatea persoanei care a intocmit raportarea contabila anuala se completeaza astfel:
    a) directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;
    b) persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.
    Prin alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie se intelege orice persoana angajata, potrivit legii, care indeplineste conditiile prevazute de Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Raportarea contabila anuala se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii institutiei de credit.
    2.7. Institutiile de credit care au in subordine sucursale sau alte subunitati fara personalitate juridica verifica si centralizeaza informatiile aferente acestora, intocmind raportarea contabila anuala cu respectarea prevederilor din prezentul ordin.

    2.8. Raportarea contabila anuala se depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, la termenul prevazut in prezentele norme, impreuna cu o copie de pe codul unic de inregistrare, o copie a balantei de verificare a conturilor sintetice, precum si o declaratie din care sa rezulte ca toate formularele au fost editate in conditiile prevazute de prezentele reglementari, intocmirea si, dupa caz, listarea formularelor s-au facut pe baza fisierelor puse la dispozitia institutiei de credit de catre Ministerul Finantelor Publice, iar completarea datelor s-a efectuat cu respectarea prezentelor reglementari si a instructiunilor tehnice.

    2.9. Formatul electronic al raportarii contabile anuale, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice. Programul de asistenta este pus la dispozitia institutiilor de credit gratuit de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descarcat de pe portalul Ministerului Finantelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro
    2.10. O copie a fisierelor continand formularele, completate cu datele raportarii contabile anuale, se pastreaza de catre institutia de credit, potrivit prevederilor art. 23 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    2.11. Formularele care compun raportarea contabila anuala se completeaza in lei.
    2.12. Raportarea contabila anuala a organizatiilor cooperatiste de credit trebuie sa reflecte operatiunile si situatia lor financiara. Raportarea contabila anuala intocmita de cooperativele de credit trebuie vizata de casa centrala a cooperativelor de credit.

    2.13. Institutiile de credit care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la data de 31 decembrie a anului de raportare,precum si cele care se afla in curs de lichidare, potrivit legii, nu intocmesc raportarea contabila anuala.
    3. Termenul pentru depunerea raportarii contabile anuale
    3.1. Depunerea raportarii contabile anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice se efectueaza in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar.
    3.2. In cazul in care ultima zi a termenului de depunere a raportarii contabile anuale este o zi nelucratoare, raportarea contabila anuala se depune cel tarziu pana in prima zi lucratoare ulterioara acesteia.
    3.3. Netransmiterea fisierelor cu formularele raportarii contabile anuale completate cu date, pe baza carora a fost listata raportarea contabila anuala, nedepunerea raportarii contabile anuale listate, semnate si stampilate, la termenul prevazut in prezentele norme metodologice, precum si prezentarea unei raportari contabile anuale care contine date eronate sau necorelate se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    4. Informatii privind completarea raportarii contabile anuale

    4.1. Completarea raportarii contabile anuale se efectueaza folosind Planul de conturi aplicabil institutiilor de credit, prevazut la cap. VI din Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea prevederilor corespunzatoare din Normele metodologice privind intocmirea situatiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile institutiilor de credit in scopuri de supraveghere prudentiala, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

    4.2. Formatul formularelor de raportare contabila anuala aplicabile institutiilor de credit este cel prevazut la cap. II din prezentele norme metodologice, iar corelatiile din cadrul formularelor, precum si intre formulare sunt cele prevazute la cap. III din prezentele norme metodologice.

    CAP. II
    Formatul formularelor de raportare contabila anuala aplicabile institutiilor de credit

    Judetul .............................[_]...............
    Institutia de credit: .................................
    Adresa: localitatea: ..................................
    sectorul ................., strada ....................
    nr.: ..................................................
    Telefon ..........., fax ..............................
    Numar din registrul comertului ........................
    Forma de proprietate ............................[_][_]
    Activitatea preponderenta (denumire clasa CAEN)
    .......................................................


    Cod clasa CAEN ............................[_][_][_][_]
    Cod unic de inregistrare [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]


                       Situatia activelor, datoriilor si
              capitalurilor proprii la data de 31 decembrie .....


   10                                                                 - lei -


Noul ordin poate fi consultat integral in Monitorul Oficial amintit.

de Mihaela Pascu

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
MFPraportarea contabilaintocmirea situatiilor financiareinstitutii credit

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 18 Februarie 2013


Votati articolul "MFP: Au fost aprobate noile norme privind raportarea contabila":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Alte articole publicate in data de 18 Februarie 2013 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user

Intrebare antispam: 3 + 4 =
  Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Subiectele saptamanii

Newsletter zilnic GRATUIT

Modificari in Codul Fiscal - 12 Proceduri Contabile actualizate la zi
Aboneaza-te la newsletterul Contabilul.ro si primesti gratuit Raportul special "Modificari in Codul Fiscal - 12 Proceduri Contabile actualizate la zi".
Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Modificari in Codul Fiscal 2020 - ATENTIE la noile Proceduri Contabile  
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Modificari in Codul Fiscal - 12 Proceduri Contabile actualizate la zi"


email
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X