email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

O analiza a procedurii de fuziune a societatilor comerciale. Sfatul expertilor

fuziunelichidaresocietatedizolvarelichidarea societatilorfuziunea societatilorcapitaluri proprii


Lichidarea societatilor comerciale va fi analizata in randurile urmatoare prin prisma mai multor aspecte contabile si fiscale, parcurgand o serie de solutii oferite pentru intrebarile de mai jos:

1. Care sunt etapele ce trebuie parcurse in fuziunea societatilor comerciale?

2. Cum se trateaza contabil si fiscal diferentele din evaluare aparute la activele si datoriile individuale ale firmelor fuzionate?

3. Ce efect poate avea asupra contabilizarii fuziunii existenta unor capitaluri proprii negative ale absorbantei. Dar ale absorbitei?

4. Daca la fuziune se pleaca de la valoarea globala a firmelor implicate, cum se calculeaza venitul inregistrat de absorbita cu ocazia transferului de active catre absorbanta?

5. Daca la fuziune se pleaca de la valoarea globala a firmelor implicate, cum se calculeaza cheltuiala cu descarcarea gestiunii generata de transferul de active catre absorbanta?

6. Dupa fuziune, daca a aparut fond comercial, ce regim contabil ii va aplica absorbanta?

7. Ce regim fiscala are transferul de active/datorii efectuat cu ocazia fuziunii?

8. Ce regim putem rezerva conturilor de amortizare si de ajustari pentru deprecierea cu ocazia fuziunii?

9. Ce regim se rezerva pierderii fiscale reportate cu care absorbita intra in fuziune?

10. Cum se stabileste raportul de schimb cu ocazia fuziunii si la ce serveste acest raport de schimb calculat?


Fuziunea este operatiunea prin care:

   a) una sau mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei alte societati in schimbul repartizarii catre actionarii societatii sau societatilor absorbite de actiuni la societatea absorbanta si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate; sau

   b) mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei societati pe care o constituie, in schimbul repartizarii catre actionarii lor de actiuni la societatea nou-constituita si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate.

Fuziunea este hotarata de fiecare societate in parte, in conditiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al societatii.

Documentul de baza care sta la baza fuziunii este "Proiectul de fuziune" si care, conform art.241 din Legea 31/1990 republicata - legea societatilor, trebuie sa cuprinda :
   a) forma, denumirea si sediul social ale tuturor societatilor implicate in fuziune;
   b) fundamentarea si conditiile fuziunii;
   c) conditiile alocarii de actiuni la societatea absorbanta;
   d) data de la care actiunile sau partile sociale prevazute la lit. c) dau detinatorilor dreptul de a participa la beneficii si orice conditii speciale care afecteaza acest drept;
   e) rata de schimb a actiunilor sau partilor sociale si cuantumul eventualelor plati in numerar;
   f) cuantumul primei de fuziune;
   g) drepturile conferite de catre societatea absorbanta sau beneficiara detinatorilor de actiuni care confera drepturi speciale si celor care detin alte valori mobiliare in afara de actiuni sau masurile propuse in privinta acestora;
   h) orice avantaj special acordat expertilor la care se face referire la art. 2433 si membrilor organelor administrative sau de control ale societatilor implicate in fuziune;
   i) data situatiilor financiare ale societatilor participante, care au fost folosite pentru a se stabili conditiile fuziunii;
   j) data de la care tranzactiile societatii absorbite sau divizate sunt considerate din punct de vedere contabil ca apartinand societatii absorbante sau uneia ori alteia dintre societatile beneficiare;
 
Proiectul de fuziune, semnat de reprezentantii societatilor participante, se depune la oficiul registrului comertului unde este inmatriculata fiecare societate, insotit de o declaratie a societatii care inceteaza a exista in urma fuziunii despre modul cum a hotarat sa stinga pasivul sau, precum si de o declaratie privitoare la modalitatea de publicare a proiectului de fuziune.

Proiectul de fuziune, vizat de judecatorul delegat, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala partilor, integral sau in extras, potrivit dispozitiei judecatorului delegat sau cererii partilor, cu cel putin 30 de zile inaintea datelor sedintelor in care adunarile generale extraordinare urmeaza a hotari, in temeiul art. 113 lit. h), asupra fuziunii. In cazul in care detine o pagina proprie web, societatea poate inlocui publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a cu publicitatea efectuata prin intermediul propriei pagini web, pe o perioada continua de cel putin o luna inaintea adunarii generale extraordinare care urmeaza sa decida cu privire la fuziune/divizare, perioada care se incheie nu mai devreme de finalul adunarii generale respective.
  
Oficiul National al Registrului Comertului va transmite Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in 3 zile de la depunerea proiectului de fuziune
, un anunt cu privire la depunerea proiectului.
 
Din punct de vedere fiscal, regulile ce se aplica  fuziunii intre doua sau mai multe persoane juridice romane, in cazul in care participantii la oricare persoana juridica care fuzioneaza primesc titluri de participare la persoana juridica succesoare sunt redate la art. 27 alin. (4) din Codul fiscal, astfel:

 a) transferul activelor si pasivelor nu se trateaza ca un transfer impozabil in intelesul impozitului pe profit;
   b) schimbul unor titluri de participare detinute la o persoana juridica romana cu titluri de participare la o alta persoana juridica romana nu se trateaza ca transfer impozabil in intelesul impozitului pe profit si al impozitului pe venit;
   c) distribuirea de titluri de participare in legatura cu divizarea unei persoane juridice romane nu se trateaza ca dividend;
   d) valoarea fiscala a unui activ sau pasiv, asa cum este prevazut la lit. a), este egala, pentru persoana care primeste un astfel de activ, cu valoarea fiscala pe care respectivul activ a avut-o la persoana care l-a transferat;
   e) amortizarea fiscala pentru orice activ prevazut la lit. a) se determina in continuare in conformitate cu regulile prevazute la Codul Fiscal
2003 - Parlamentul Romaniei">art. 24, care s-ar fi aplicat de persoana care a transferat activul, daca transferul nu ar fi avut loc;
   f) transferul unui provizion sau al unei rezerve nu se considera o reducere sau anulare a provizionului sau rezervei, potrivit art. 22 Codul Fiscal
2003 - Parlamentul Romaniei">alin. (5), daca un alt contribuabil le preia si le mentine la valoarea avuta inainte de transfer;
   g) valoarea fiscala a titlurilor de participare prevazute la lit. b), care sunt primite de o persoana, trebuie sa fie egala cu valoarea fiscala a titlurilor de participare care sunt transferate de catre aceasta persoana;
   h) valoarea fiscala a titlurilor de participare prevazute la lit. c), care au fost detinute inainte de a fi distribuite, se aloca intre aceste titluri de participare si titlurile de participare distribuite, proportional cu pretul de piata al titlurilor de participare, imediat dupa distribuire.
 
In ceea ce priveste pierdera fiscala, in conformitate cu prevederile art. 26 alin. (2) din Codul fiscal, pierderea fiscala inregistrata de societatea care isi inceteaza existenta ca efect al operatiunii de fuziune se recupereaza de catre societatea care preia patrimoniul societatii absorbite proportional cu activele transferate potrivit proiectului de fuziune, pe perioada de recuperare ramasa din perioada initiala de 5, respectiv 7 ani, in ordinea in care au fost inregistrate acestea de catre contribuabilul cedent.
 
Din punct de vedere contabil, operatiunile cu ocazia fuziunii prin absorbtie se regasesc in  Norma metodologica privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor, precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor si tratamentul fiscal al acestora, aprobata prin OMFP 1376/2004. Potrivit acesteia, operatiunile cu ocazia fuziunii prin absorbtie presupun urmatoarele etape:

   1. Inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatilor care fuzioneaza, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, a normelor si reglementarilor contabile, inregistrarea rezultatelor inventarierii si ale evaluarii, efectuate cu aceasta ocazie.

 2. Intocmirea situatiilor financiare inainte de fuziune de catre societatile care urmeaza sa fuzioneze
Pe baza bilantului intocmit inainte de fuziune se determina activul net contabil, potrivit formulei:
    Activ net contabil = Total Active - Total Datorii

3. Evaluarea globala a societatilor. Determinarea aportului net.

4. Determinarea raportului de schimb al actiunilor sau al partilor sociale, pentru a acoperi capitalul societatilor absorbite.

5. Determinarea numarului de actiuni sau de parti sociale de emis pentru remunerarea aportului net de fuziune.
Societatile care sunt absorbite se dizolva si isi pierd personalitatea juridica, o data cu inregistrarea in registrul comertului de incetarea existentei.

6. Evidentierea in contabilitatea societatilor a operatiunilor efectuate cu ocazia fuziunii.
 
Pentru evaluarea societatilor intrate in fuziune se poate folosi una dintre urmatoarele metode: metoda patrimoniala sau metoda activului net, metoda bursiera, metoda bazata pe rezultate (valoarea de rentabilitate, valoarea de randament, valoarea de supraprofit), metode mixte si metoda bazata pe fluxul financiar sau cash-flow-ul.

Modul de contabilizare a operatiilor generate de fuziune difera  in  functie de metoda  de evaluare  utilizata.
 
Metoda patrimoniala sau metoda activului se bazeaza pe recunoasterea ca elemente de capitaluri proprii (contul 105 "Rezerve din reevaluare") a plusvalorilor/minusvalorilor din reevaluare. Transmiterea patrimoniului se reflecta la societatea absorbanta prin contul 891 "Bilant de deschidere", iar la societatea absorbita prin contul 892 "Bilant de inchidere".

Metoda rezultatului. Societatea care se dizolva reflecta dreptul de creanta cu ajutorul contului 461 "Debitori diversi". Partajarea eventualelor resurse se face prin contul 456 "Decontari cu actionarii sau asociatii privind capitalul".

La nivelul societatii absorbante se va reflecta cresterea sau formarea de capital prin intermediul contului 456. Realizarea aportului se va reflecta prin debitarea conturilor de active bilantiere si creditarea conturilor de datorii bilantiere, precum si a contului 456.      

Recunoasterea diferentelor dintre valoarea activului net contabil si valoarea aportului net se va realiza prin conturile 6583 „Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital” si 7583 „Venituri din cedarea activelor si alte operatii de capital”, fie la rezultatul reportat prin contul 117.
 
Inregistari contabile conform metodei rezultatului:
Societatea absorbanta A
 
Inregistrarea aportului de primit de la societatea absorbita:
 
                        456                  =                      %
  Decontari cu actionarii/asociatii                     
 privind capitalul                                              
1011
                                                            „Capital subscris nevarsat”
1042
                                                            „Prime de fuziune/divizare”
 
Inregistrarea aportului in natura, inclusiv a datoriilor care urmeaza a fi preluate
 
 %                    =                      %
                        2xx                                           456
                 Imobilizari                Decontari cu actionarii/asociatii
                                                            privind capitalul
3xx                                           401
                     Stocuri                                  Furnizori
401
                    Furnizori
5121
         Conturi la banci in lei
 
Formarea capitalului social subscris varsat
 
1011                 =                      1012
Capital subscris nevarsat           Capital subscris varsat
 
Inregistrarea rezervelor preluate, in situatia in care se doreste mentinerea lor in contabilitatea societatii absorbante:
 
                        1042                =                      1061
      Prime de fuziune/divizare        Rezerve legale
 
                        1042                =                      1068
     Prime de fuziune/divizare                        Alte rezerve
 
Societatea absorbita:
Inregistrarea dreptului de creanta asupra societatii absorbante:
 
461                   =                      7583
                  Debitori diversi                   Venituri din vanzarea activelor
           si alte operatii de capital
 
Reflectarea aportului elementelor de activ si de pasiv la societatea absorbanta:
 
%                     =                      2xx
                                                                  Imobilizari
28X
       Amortizari
6853
     Cheltuieli privind activele cedate
         si alte operatii de capital
 
                        6583                =                      %
Cheltuieli privind activele cedate
    si alte operatii de capital
                                                                        3XX
                                                                      Stocuri
                                                                        4111
                                                                      Clienti
5121
                                                            Conturi la banci in lei
 
                        401                  =                      7583
                    Furnizori                      Venituri din vanzarea activelor
 si alte operatii de capital
 
Inchiderea conturilor de cheltuieli si de venituri
 
121                   =                      6853  
         Profit sau pierdere                Cheltuieli privind activele cedate
                                                             si alte operatii de capital
 
7583                 =                      121    
Venituri din vanzarea activelor           Profit sau pierdere
si alte operatii de capital
 
Consemnarea drepturilor actionarilor/asociatilor asupra elementelor de capital propriu:
 
%                     =                      456
Decontari cu actionarii/asociatii
                                                            privind capitalul
1012
           Capital subscris varsat
106
         Rezerve
121
           Profit sau pierdere
 
Regularizarea conturilor 456 si 461
 
                        456                  =                      461
Decontari cu actionarii/asociatii             Debitori diversi
     privind capitalul      
 
 
Inregistari contabile conform metodei valorii nete:
Societatea absorbanta:

    Inregistrarea diferentei din reevaluare:

 
2xx                   =                      105
      Imobilizari                           Rezerve din reevaluare
 
2. Inregistrarea aportului in natura de primit de la societatea absorbita si anularea actiunilor proprii:
 

 
456                  =                      %
  Decontari cu actionarii/asociatii
            privind capitalul
1011
                                                            Capital subscris nevarsat
1042
Prime de fuziune
 
Inregistrarea elementelor de activ si de pasiv primite, in conturile corespunzatoare:
 
 
%                     =                      891
Bilant de deschidere
2xx
3xx
4xx
5xx
 
891                  =                      4xx
           Bilant de deschidere
 
3. Constituirea capitalului social subscris varsat si inchiderea obligatiei societatii privind aportul:
 
1011                =                      1012
Capital subscris nevarsat            Capital subscris varsat
 
891                     =                      456
        Bilant de deschidere                      Decontari cu actionarii/asociatii
            privind capitalul
 
In ceea ce priveste fondul comercial, conform pct. 83 din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobate prin OMFP 3055/2009, acesta se recunoaste, de regula, la consolidare si reprezinta diferenta dintre costul de achizitie si valoarea justa la data tranzactiei, a partii din activele nete achizitionate de catre o entitate.

In situatiile financiare anuale individuale, fondul comercial se poate recunoaste numai in cazul transferului tuturor activelor sau al unei parti a acestora si, dupa caz, si de datorii si capitaluri proprii, indiferent daca este realizat ca urmare a cumpararii sau ca urmare a unor operatiuni de fuziune. Transferul este in legatura cu o afacere, reprezentata de un ansamblu integrat de activitati si active organizate si administrate in scopul obtinerii de profituri, inregistrarii de costuri mai mici sau alte beneficii.

Pentru recunoasterea in contabilitate a activelor si datoriilor primite cu ocazia acestui transfer, entitatile trebuie sa procedeze la evaluarea valorii juste a elementelor primite, in scopul determinarii valorii individuale a acestora. Aceasta se efectueaza, de regula, de catre profesionisti calificati in evaluare, membri ai unui organism profesional in domeniu, recunoscut national si international.
In cazul in care fondul comercial este tratat ca un activ, se au in vedere urmatoarele prevederi:
   a) fondul comercial se amortizeaza, de regula, in cadrul unei perioade de maximum cinci ani;
   b) totusi, entitatile pot sa amortizeze fondul comercial in mod sistematic intr-o perioada de peste cinci ani, cu conditia ca aceasta perioada sa nu depaseasca durata de utilizare economica a activului si sa fie prezentata si justificata in notele explicative.
 
Raportul de schimb serveste pentru stabilirea numarului total de actiuni necesare pentru remunerarea aportului societatii care se dizolva. Raportul de schimb se determina prin raportarea valorii matematice a unei actiuni detinute de societatea absorbita la valoarea matematica a unei actiuni detinute de societatea absorbanta.


Raspuns oferit de specialistii www.portalcontabilitate.ro

de Mihaela Pascu

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

NOU: Sistemul de raportare fiscal-contabila SAF-T


Raportarea corecta in SAF-T este esentiala!

Depuneti D406 corect si la timp, cu avantaje clare:
 
1) Scapati de amenzi
2) Evitati sanctiunile de orice fel
3) Va recuperati rapid sumele din TVA
4) Nu intrati in categoria de risc fiscal ridicat, deci nu va veti confrunta cu inspectii ANAF amanuntite la sediul dvs.

...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
fuziunelichidaresocietatedizolvarelichidarea societatilorfuziunea societatilorcapitaluri proprii

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 20 Mai 2014


Votati articolul "O analiza a procedurii de fuziune a societatilor comerciale. Sfatul expertilor":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 20 Mai 2014 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X