email
Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Titlul III - Dispoziţii procedurale generale - Cod de procedura fiscala

cod de procedura fiscalacreante fiscale

TITLUL III - Dispozitii procedurale generale

 • CAPITOLUL I - Competenta organului fiscal central
 • CAPITOLUL II - Competenta organului fiscal local
 • CAPITOLUL III - Alte dispozitii privind competenta
 • CAPITOLUL IV - Actele emise de organele fiscale
 • CAPITOLUL V - Administrarea si aprecierea probelor
 • SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale
 • SECTIUNEA 2 - Informatii si expertize
 • SECTIUNEA 3 - Inscrisurile si constatarea la fata locului
 • SECTIUNEA 4 - Dreptul de a refuza furnizarea de dovezi
 • SECTIUNEA 5 - Colaborarea dintre autoritatile publice
 • SECTIUNEA 6 - Sarcina probei
 • CAPITOLUL VI - Termene
 • CAPITOLUL VII - Transmiterea cererilor de catre contribuabili/platitori si identificarea acestora in mediul electronic

Capitolul I - Competenţa organului fiscal central


Articolul 29

(1) Administrarea creantelor fiscale datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si bugetului asigurarilor pentru somaj se realizeaza prin organul fiscal central, cu exceptia cazului cand prin lege se prevede altfel.

(2) Organul fiscal central realizeaza activitati de administrare si pentru alte creante datorate bugetului general consolidat decat cele prevazute la alin. (1), potrivit competentelor stabilite prin lege.

(3) in cazul impozitului pe venit si al contributiilor sociale, prin hotarare a Guvernului se poate atribui alta competenta speciala de administrare.

(4) Organul fiscal central realizeaza activitatile de asistenta si indrumare a contribuabilului/platitorului pe baza coordonarii metodologice a Ministerului Finantelor Publice. Procedura de coordonare metodologica se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.

(5) Organul fiscal central, prin A.N.A.F., este competent si pentru colectarea creantelor bugetare stabilite in titluri executorii, cuvenite bugetului de stat, indiferent de natura acestora, care au fost transmise acestuia in vederea recuperarii, potrivit legii.

ART. 30 Competenta materiala si teritoriala a organului fiscal central

(1) Pentru administrarea creantelor fiscale si a altor creante datorate bugetelor prevazute la art. 29 alin. (1) si (2), competenta revine acelui organ fiscal teritorial din cadrul A.N.A.F., stabilit prin ordin al presedintelui A.N.A.F., in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului/platitorului.

(2) in cazul contribuabilului/platitorului nerezident care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei prin unul sau mai multe sedii permanente, competenta revine organului fiscal central pe a carui raza teritoriala se afla situat sediul permanent desemnat potrivit Codului fiscal.

(3) in scopul administrarii de catre organul fiscal central a obligatiilor fiscale datorate de contribuabilii mari si mijlocii, inclusiv de sediile secundare ale acestora, prin ordin al presedintelui A.N.A.F. se poate stabili competenta de administrare in sarcina altor organe fiscale decat cele prevazute la alin. (1), precum si criteriile de selectie si listele contribuabililor care dobandesc calitatea de contribuabil mare sau, dupa caz, contribuabil mijlociu.

3^1) Administrarea obligatiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, inclusiv de sediile secundare ale acestora, se realizeaza de organul fiscal de la nivel judetean sau al municipiului Bucuresti, dupa caz.

(4) Organul fiscal central competent notifica contribuabilul ori de cate ori intervin modificari cu privire la calitatea de contribuabil mare sau, dupa caz, contribuabil mijlociu.

(5) in scopul administrarii de catre organul fiscal central a obligatiilor fiscale datorate de un grup fiscal constituit potrivit prevederilor Codului fiscal, prin ordin al presedintelui A.N.A.F. se poate stabili competenta de administrare in sarcina altor organe fiscale decat cele prevazute la alin. (1). Organul fiscal central desemnat este competent sa administreze obligatiile fiscale datorate de toti membrii grupului.

ART. 31 Domiciliul fiscal in cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal central

(1) in cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal central, prin domiciliu fiscal se intelege:

a) pentru persoanele fizice, adresa unde isi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu;

b) pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, sediul activitatii sau locul unde se desfasoara efectiv activitatea principala;

c) pentru persoanele juridice, sediul social sau locul unde se exercita gestiunea administrativa si conducerea efectiva a afacerilor, in cazul in care acestea nu se realizeaza la sediul social declarat;

d) pentru asocierile si alte entitati fara personalitate juridica, sediul acestora sau locul unde se desfasoara efectiv activitatea principala.

(2) Prin adresa unde locuiesc efectiv, in sensul alin. (1) lit. a), se intelege adresa locuintei pe care o persoana o foloseste in mod continuu peste 183 de zile intr-un an calendaristic, intreruperile de pana la 30 de zile nefiind luate in considerare. Daca sederea are un scop exclusiv de vizita, concediu, tratament sau alte scopuri particulare asemanatoare si nu depaseste perioada unui an, nu se considera adresa unde locuiesc efectiv.

(3) in situatia in care domiciliul fiscal nu se poate stabili potrivit alin. (1) lit. c) si d), domiciliul fiscal este locul in care se afla majoritatea activelor.

ART. 32 Inregistrarea/modificarea domiciliului fiscal

(1) Domiciliul fiscal definit potrivit art. 31 se inregistreaza/modifica la/de organul fiscal central in toate cazurile in care acesta este diferit de domiciliul sau de sediul social prin depunerea de catre contribuabil/platitor a unei cereri de inregistrare/modificare a domiciliului fiscal, insotita de acte doveditoare ale informatiilor cuprinse in aceasta.

(2) Cererea se depune la organul fiscal central in a carui raza teritoriala urmeaza a se stabili domiciliul fiscal. Cererea se solutioneaza in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii acesteia, prin emiterea deciziei de inregistrare/modificare a domiciliului fiscal care se comunica contribuabilului/platitorului.

(3) Organul fiscal prevazut la alin. (2) emite din oficiu decizia de inregistrare/modificare a domiciliului fiscal ori de cate ori constata ca domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social, iar contribuabilul/platitorul nu a depus cerere de modificare a domiciliului fiscal.

(4) Data inregistrarii/modificarii domiciliului fiscal este data comunicarii deciziei de inregistrare/modificare a domiciliului fiscal.

(5) Modificarea domiciliului sau sediului social care reprezinta si domiciliu fiscal are ca efect si modificarea de drept a domiciliului fiscal, iar contribuabilul/platitorul nu are obligatia depunerii cererii de modificare a domiciliului fiscal. In acest caz, transferul dosarului fiscal al contribuabilului/platitorului de catre vechiul organ fiscal central catre noul organ fiscal central se face in termen de 15 zile lucratoare de la data inscrierii in registrele in care, potrivit legii, se inregistreaza modificarile privind sediul social/domiciliul.

 

ART. 33 Competenta in cazul sediilor secundare

(1) in cazul sediilor secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, competenta pentru administrarea impozitului pe venitul din salarii datorat de acestea revine organului fiscal competent pentru administrarea obligatiilor datorate de contribuabilul/platitorul care le-a infiintat.

(2) Competenta pentru inregistrarea fiscala a sediilor secundare ca platitoare de salarii si venituri asimilate salariilor, potrivit legii, revine organului fiscal central in a carui raza teritoriala se afla situate acestea.

ART. 34 Competenta privind impozitul si contributiile aferente veniturilor din activitati agricole

(1) Prin exceptie de la prevederile art. 30 si 38, impozitul si contributiile sociale aferente veniturilor din activitati agricole, datorate de persoanele fizice, potrivit legii, se pot achita in numerar si la organul fiscal local din localitatea in care isi are domiciliul fiscal contribuabilul unde nu exista o unitate teritoriala a A.N.A.F., daca intre autoritatea administratiei publice locale si A.N.A.F. s-a incheiat un protocol in acest scop. Data platii este data prevazuta la art. 163 alin. (11) lit. a), inclusiv pentru sumele achitate eronat de catre contribuabil pe alte tipuri de obligatii sau stinse eronat de catre organul fiscal in realizarea procedurii prevazute la alin. (4).

(2) Sumele incasate potrivit alin. (1) se depun de catre organul fiscal local in cont distinct de disponibil, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la incasare, impreuna cu situatia privind sumele incasate, care va cuprinde cel putin urmatoarele informatii: numarul si data documentului prin care s-a efectuat incasarea in numerar, CUI/CNP contribuabil, denumirea contribuabilului, tipul obligatiei achitate, suma achitata.

(3) Sumele depuse in contul prevazut la alin. (2) se vireaza de unitatile Trezoreriei Statului in conturile corespunzatoare de venituri ale bugetului de stat si ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in termen de doua zile lucratoare de la depunere, potrivit procedurii prevazute la alin. (4).

(4) Procedura de incasare si de virare la bugetul de stat si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate a sumelor incasate potrivit alin. (1), precum si modul de colaborare si de realizare a schimbului de informatii dintre organele fiscale centrale si organele fiscale locale se aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.

 

ART. 35 Competenta in cazul contribuabilului nerezident

In cazul contribuabilului nerezident care nu are pe teritoriul Romaniei un sediu permanent, competenta revine organului fiscal central stabilit prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

ART. 36 Schimbarea competentei

(1) in cazul in care se schimba domiciliul fiscal, potrivit legii, competenta teritoriala trece la noul organ fiscal central de la data schimbarii domiciliului fiscal.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si contribuabililor mari si mijlocii, definiti potrivit legii, in cazul in care se modifica aceasta calitate.

(3) in situatia in care se afla in curs de derulare o procedura de administrare, cu exceptia procedurii de executare silita, organul fiscal central care a inceput procedura este competent sa o finalizeze.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul in care se modifica domiciliul fiscal potrivit art. 32 alin. (5), competenta teritoriala trece la noul organ fiscal central de la data implinirii termenului prevazut la acest alineat.

 

CAPITOLUL II Competenta organului fiscal local

ART. 37 Competenta generala a organului fiscal local

Administrarea creantelor fiscale datorate bugetului local, inclusiv a impozitului pe profit care se face venit la bugetul local, potrivit Codului fiscal, se realizeaza prin organul fiscal local, cu exceptia cazului cand prin lege se prevede altfel.

ART. 38 Competenta teritoriala a organului fiscal local

(1) Administrarea creantelor fiscale datorate bugetului local al unei unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale se realizeaza prin organul fiscal local al respectivei unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale, cu exceptia cazului cand prin lege se prevede altfel.

(2) in scopul administrarii de catre organul fiscal local a obligatiilor fiscale datorate de contribuabilii mari si mijlocii, prin hotarare a autoritatii deliberative se pot stabili criteriile in functie de care se stabilesc contribuabilii mari sau, dupa caz, contribuabilii mijlocii, precum si listele cu respectivii contribuabili.

(3) Organul fiscal local notifica contribuabilul ori de cate ori intervin modificari cu privire la calitatea de contribuabil mare sau, dupa caz, contribuabil mijlociu.

ART. 39 Domiciliul fiscal in cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal local

(1) in cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin domiciliu fiscal se intelege domiciliul reglementat potrivit dreptului comun sau sediul social inregistrat potrivit legii.

(2) in situatia in care contribuabilul/platitorul are inregistrat un domiciliu fiscal potrivit art. 32, in scopul comunicarii actelor administrative fiscale emise de organul fiscal local se utilizeaza acest domiciliu fiscal.

CAPITOLUL III Alte dispozitii privind competenta

ART. 40 Competenta speciala

(1) In situatia in care contribuabilul/platitorul nu are un domiciliu fiscal cunoscut sau nu are domiciliu fiscal in Romania, competenta teritoriala revine organului fiscal in raza caruia se face constatarea actului sau faptului supus dispozitiilor legale fiscale.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si pentru luarea de urgenta a masurilor legale ce se impun in cazurile de disparitie a elementelor de identificare a bazei de impozitare reale, precum si in caz de executare silita.

(3) in cazul contribuabilului/platitorului cu domiciliul fiscal in Romania care aplica regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune reglementat de Codul fiscal, competenta de administrare a taxei pe valoarea adaugata aferenta serviciilor supuse acestui regim revine organului fiscal central stabilit prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

ART. 41 Conflictul de competenta

(1) Exista conflict de competenta cand doua sau mai multe organe fiscale se declara deopotriva competente sau necompetente.

(2) Prin conflict de competenta in sensul prezentului articol se intelege conflictul aparut in legatura cu modul de aplicare a regulilor de competenta privind administrarea creantelor fiscale prevazute de prezentul cod si/sau, dupa caz, de Codul fiscal sau alte legi care reglementeaza creantele fiscale in legatura cu care a aparut conflictul.

(3) in cazul in care apare un conflict de competenta, organul fiscal care s-a investit primul sau care s-a declarat ultimul necompetent continua procedura de administrare in derulare si solicita organului competent sa hotarasca asupra conflictului.

(4) Organul competent sa solutioneze conflictul de competenta hotaraste de indata asupra conflictului, iar solutia adoptata se comunica organelor fiscale aflate in conflict, pentru a fi dusa la indeplinire, cu informarea, dupa caz, a persoanelor interesate.

(5) in situatia in care exista conflict de competenta intre organul fiscal central si o institutie publica ce administreaza creante fiscale, conflictul de competenta se solutioneaza de catre Comisia fiscala centrala.

ART. 42 Conflictul de competenta in cazul organelor fiscale centrale

in cazul in care exista conflict de competenta intre doua sau mai multe organe fiscale centrale, conflictul se solutioneaza de catre organul ierarhic superior comun. in cazul in care in conflictul de competenta este implicata o structura de la nivelul central al A.N.A.F., conflictul se solutioneaza de presedintele A.N.A.F..

ART. 43 Conflictul de competenta in cazul organelor fiscale locale

(1) in cazul in care exista un conflict de competenta intre organele fiscale locale sau intre organul fiscal central si un organ fiscal local, conflictul de competenta ivit se poate solutiona amiabil, sub coordonarea reprezentantilor desemnati in acest scop de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. in cazul in care conflictul de competenta nu se poate solutiona pe cale amiabila, conflictul se solutioneaza de catre Comisia fiscala centrala. in aceasta situatie, Comisia se completeaza cu 2 reprezentanti ai Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, precum si cu cate un reprezentant al fiecarei structuri asociative a autoritatilor administratiei publice locale.

 

(2) in cazul creantelor fiscale administrate de organele fiscale locale, conflictul de competenta in sensul prezentului articol nu vizeaza conflictul aparut in legatura cu modul de delimitare a teritoriului intre unitatile administrativ-teritoriale si/sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor.

(3) in cazul in care se iveste un conflict cu privire la delimitarea teritoriala intre doua sau mai multe unitati administrativ-teritoriale si/sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor, cu privire la aceeasi materie impozabila, pana la clarificarea conflictului, contribuabilul datoreaza impozitele si taxele locale aferente materiei impozabile, la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale sau subdiviziunii administrativ-teritoriale in a carei evidenta era inscrisa materia impozabila pana la aparitia conflictului. Celelalte organe fiscale locale nu au dreptul sa perceapa impozite si taxe locale pana la solutionarea conflictului. Impozitele si taxele locale platite de contribuabil raman venit al bugetului local la care au fost platite chiar daca dupa solutionarea conflictului dreptul de impunere apartine altui organ fiscal local. in acest caz, dreptul de impunere revine noului organ fiscal local competent, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a solutionat conflictul.

(4) Dispozitiile alin. (3) sunt aplicabile in mod corespunzator si pentru amenzile de orice fel care se fac venit la bugetul local.

ART. 44 Conflictul de interese

Persoana din cadrul organului fiscal implicata intr-o procedura de administrare se afla in conflict de interese, daca:

a) in cadrul procedurii respective acesta este contribuabil/platitor, este sot/sotie al/a contribuabilului/platitorului, este ruda sau afin pana la gradul al treilea inclusiv a/al contribuabilului/platitorului, este reprezentant sau imputernicit al contribuabilului/platitorului;

b) in cadrul procedurii respective poate dobandi un avantaj ori poate suporta un dezavantaj, direct sau indirect;

c) exista un conflict de orice natura intre el, sotul/sotia, rudele sale sau afinii pana la gradul al treilea inclusiv si una dintre parti sau sotul/sotia, rudele partii sau afinii pana la gradul al treilea inclusiv;

d) in alte cazuri prevazute de lege.

ART. 45 Abtinerea si recuzarea

(1) Persoana care stie ca se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 44 este obligata, de indata ce a luat la cunostinta de existenta situatiei, sa instiinteze conducatorul ierarhic si sa se abtina de la efectuarea oricarui act privind procedura de administrare in derulare.

(2) Abtinerea se propune de persoana si se decide de indata de conducatorul ierarhic.

(3) Contribuabilul/platitorul implicat in procedura in derulare poate solicita recuzarea persoanei aflate in conflict de interese. Cererea de recuzare nu suspenda procedura de administrare in derulare.

(4) Recuzarea persoanei se decide de indata de conducatorul organului fiscal din care face parte persoana recuzata sau de organul fiscal ierarhic superior daca persoana recuzata este chiar conducatorul organului fiscal. in cazul persoanelor din cadrul structurii centrale a A.N.A.F., recuzarea se decide de catre presedintele acestei institutii.

(5) Decizia prin care se respinge cererea de recuzare poate fi atacata la instanta judecatoreasca competenta.

CAPITOLUL IV Actele emise de organele fiscale

ART. 46 Continutul si motivarea actului administrativ fiscal

(1) Actul administrativ fiscal se emite in scris, pe suport hartie sau in forma electronica.

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport hartie cuprinde urmatoarele elemente:

a) denumirea organului fiscal emitent;

b) data la care a fost emis si data de la care isi produce efectele;

c) datele de identificare a contribuabilului/platitorului si, daca este cazul, datele de identificare a persoanei imputernicite de contribuabil/platitor;

d) obiectul actului administrativ fiscal;

e) motivele de fapt;

f) temeiul de drept;

g) numele si calitatea persoanelor imputernicite ale organului fiscal, potrivit legii;

h) semnatura persoanelor imputernicite ale organului fiscal, potrivit legii, precum si stampila organului fiscal emitent;

i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestatiei si organul fiscal la care se depune contestatia;

j) mentiuni privind audierea contribuabilului/platitorului.

(3) Actul administrativ fiscal emis in forma electronica cuprinde elementele prevazute la alin. (2), cu exceptia elementelor prevazute la lit. h).

(4) Actul administrativ fiscal emis in forma electronica de organul fiscal central se semneaza cu semnatura electronica extinsa a Ministerului Finantelor Publice, bazata pe un certificat calificat.

 

(5) Actul administrativ fiscal emis in forma electronica de organul fiscal local se semneaza cu semnatura electronica extinsa a autoritatii administratiei publice locale din care face parte organul fiscal local emitent, bazata pe un certificat calificat.

(6) Actul administrativ fiscal emis in conditiile alin. (2) si tiparit prin intermediul unui centru de imprimare masiva este valabil si in cazul in care nu poarta semnatura persoanelor imputernicite ale organului fiscal, potrivit legii, si stampila organului emitent, daca indeplineste cerintele legale aplicabile in materie.

(7) Prin ordin al presedintelui A.N.A.F. se stabilesc categoriile de acte administrative fiscale care se emit, in conditiile alin. (6), de catre organul fiscal central.

 

(8) Prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, cu avizul Ministerului Finantelor Publice se stabilesc categoriile de acte administrative fiscale care pot fi emise in conditiile alin. (6) de catre organele fiscale locale. in cazul in care organul fiscal local are in dotare sau are acces la un centru de imprimare masiva consiliile locale stabilesc, prin hotarare, daca organul fiscal local din cadrul autoritatii administratiei publice locale respective poate emite acte administrative fiscale in conditiile alin. (6).

(9) Actul administrativ fiscal se considera emis si inregistrat la organul fiscal astfel:

a) la data semnarii acestuia de catre persoana imputernicita din cadrul organului fiscal, in cazul actului administrativ fiscal emis pe suport hartie;

b) la data generarii actului, in cazul actului administrativ fiscal emis pe suport hartie si tiparit prin intermediul unui centru de imprimare masiva;

c) la data aplicarii semnaturii electronice extinse, in cazul actului administrativ fiscal emis in forma electronica.

ART. 47 Comunicarea actului administrativ fiscal

(1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului/platitorului caruia ii este destinat. In situatia contribuabilului/platitorului fara domiciliu fiscal in Romania, care si-a desemnat imputernicit potrivit art. 18 alin. (4), precum si in situatia numirii unui curator fiscal, in conditiile art. 19, actul administrativ fiscal se comunica imputernicitului sau curatorului, dupa caz.

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport hartie poate fi comunicat fie prin posta potrivit alin. (3) - (7), fie prin remitere la domiciliul fiscal al contribuabilului/platitorului ori imputernicitului sau curatorului acestuia potrivit alin. (8) - (12), fie prin remitere la sediul organului fiscal potrivit alin. (13), iar actul administrativ fiscal emis in forma electronica se comunica prin mijloace electronice de transmitere la distanta potrivit alin. (15) - (17).

(3) Actul administrativ fiscal emis pe suport hartie se comunica contribuabilului/platitorului ori imputernicitului sau curatorului acestora, la domiciliul fiscal, prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

(4) In cazul in care comunicarea potrivit alin. (3) nu a fost posibila, aceasta se realizeaza prin publicitate potrivit alin. (5) - (7).

(5) Comunicarea prin publicitate se efectueaza prin afisarea unui anunt in care se mentioneaza ca a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului/platitorului, dupa cum urmeaza:

a) in cazul actelor administrative fiscale emise de organul fiscal central prin afisarea anuntului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent si pe pagina de internet a A.N.A.F.;

b) in cazul actelor administrative fiscale emise de organul fiscal local prin afisarea anuntului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent si pe pagina de internet a autoritatii administratiei publice locale respective.

(6) Anuntul prevazut la alin. (5) se mentine afisat cel putin 60 de zile de la data publicarii acestuia si contine urmatoarele elemente:

a) numele si prenumele sau denumirea contribuabilului/platitorului;

b) domiciliul fiscal al contribuabilului/platitorului;

c) denumirea, numarul si data emiterii actului administrativ fiscal.

(7) In cazul in care actul administrativ fiscal se comunica prin publicitate, acesta se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

(8) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), organul fiscal competent poate decide comunicarea actului administrativ fiscal emis pe suport hartie, prin remiterea, sub semnatura, la domiciliul fiscal al contribuabilului/platitorului ori imputernicitului sau curatorului acestuia, prin angajatii proprii ai organului fiscal.

 

(9) Daca in procedura comunicarii actului administrativ fiscal prin remitere potrivit alin. (8) destinatarul refuza primirea actului sau nu este gasit la domiciliul fiscal, se afiseaza pe usa acestuia o instiintare.

(10) In situatia in care contribuabilul/platitorul ori imputernicitul sau curatorul acestuia refuza primirea actului administrativ fiscal potrivit alin. (9), actul se considera comunicat la data afisarii instiintarii.

(11) In situatia in care contribuabilul/platitorul ori imputernicitul sau curatorul acestuia nu este gasit la domiciliul fiscal potrivit alin. (9), contribuabilul/platitorul ori imputernicitul sau curatorul acestuia este in drept sa se prezinte, in termen de maximum 15 zile de la data afisarii instiintarii, la sediul organului fiscal emitent pentru a i se comunica actul administrativ fiscal. In situatia in care contribuabilul/platitorul ori imputernicitul sau curatorul acestuia nu se prezinta in acest termen, actul se considera comunicat la implinirea acestui termen.

(12) Instiintarea prevazuta la alin. (9) trebuie sa cuprinda:

a) denumirea organului fiscal emitent;

b) numele si prenumele celui care a facut afisarea si functia acestuia;

c) numele, prenumele si domiciliul fiscal al celui instiintat;

d) denumirea, numarul si data emiterii actului administrativ fiscal in legatura cu care se face instiintarea;

e) anul, luna, ziua si ora cand afisarea a fost facuta;

f) mentiuni cu privire la data la care se considera comunicat actul administrativ fiscal, potrivit alin. (10) sau (11);

g) semnatura celui care a afisat instiintarea.

(13) Actul administrativ fiscal emis pe suport hartie poate fi comunicat si prin remiterea, sub semnatura, la sediul organului fiscal emitent ori de cate ori contribuabilul/platitorul sau imputernicitul ori curatorul acestora se prezinta la sediul organului fiscal si solicita acest lucru.

(14) Ori de cate ori comunicarea se realizeaza prin publicitate, potrivit alin. (5) sau prin afisare potrivit alin. (9), organul fiscal intocmeste un proces-verbal. Procesul-verbal se intocmeste si in situatia in care contribuabilul/platitorul ori imputernicitul sau curatorul acestora primeste actul administrativ fiscal, dar refuza sa semneze dovada de inmanare ori, din motive intemeiate, nu o poate semna.

(15) Actul administrativ fiscal emis in forma electronica se comunica prin mijloace electronice de transmitere la distanta ori de cate ori contribuabilul/platitorul a optat pentru aceasta modalitate de emitere si de comunicare, iar acesta se considera comunicat in termen de 15 zile de la data transmiterii actului catre contribuabil/platitor ori imputernicitul sau curatorul acestora.

(16) in cazul actelor administrative fiscale emise de catre organul fiscal central, mijloacele electronice de transmitere la distanta, procedura de comunicare a actelor administrative fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, precum si conditiile in care aceasta se realizeaza se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, cu avizul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale. Actele administrative fiscale emise de organul fiscal central care se transmit obligatoriu prin asemenea mijloace se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

 

(16^1) in scopul comunicarii actelor administrative prevazute la alin. (16), organul fiscal central poate sa inregistreze din oficiu contribuabilii/platitorii in sistemul de comunicare electronica prin mijloace electronice de transmitere la distanta. Procedura de inregistrare din oficiu se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.

(16^2) Comunicarea actelor administrative fiscale prevazute la art. 46 alin. (6), pentru contribuabilii/platitorii care au fost inregistrati din oficiu potrivit alin. (16^1) si nu au accesat sistemul de comunicare electronica in termen de 15 zile de la comunicarea datelor referitoare la inregistrare, se realizeaza doar prin publicitate potrivit alin. (5) - (7).

(17) In cazul actelor administrative fiscale emise de organul fiscal local, mijloacele electronice de transmitere la distanta, procedura de comunicare a actelor administrative fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, precum si conditiile in care aceasta se realizeaza se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale. Pentru organul fiscal local, consiliul local stabileste, prin hotarare, in functie de capacitatea tehnica disponibila, mijloacele electronice de transmitere la distanta ce urmeaza a fi utilizate de catre respectivul organ fiscal local.

(18) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul societatilor aflate in procedura insolventei sau in dizolvare, potrivit legii, comunicarea actului administrativ fiscal se face administratorului judiciar/lichidatorului judiciar la locul indicat de acesta ori de cate ori se solicita, in scris, acest lucru.

(19) In termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data emiterii actului administrativ fiscal, organul fiscal trebuie sa initieze actiunile pentru comunicarea actului.

ART. 48 Opozabilitatea actului administrativ fiscal

(1) Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul in care este comunicat contribuabilului/platitorului sau la o data ulterioara mentionata in actul administrativ comunicat, potrivit legii.

(2) Actul administrativ fiscal care nu a fost comunicat potrivit art. 47 nu este opozabil contribuabilului/platitorului si nu produce niciun efect juridic.

ART. 49 Nulitatea actului administrativ fiscal

(1) Actul administrativ fiscal este nul in oricare din urmatoarele situatii:

a) este emis cu incalcarea prevederilor legale privind competenta;

b) nu cuprinde unul dintre elementele acestuia referitoare la numele, prenumele si calitatea persoanei imputernicite a organului fiscal, numele si prenumele ori denumirea contribuabilului/platitorului, a obiectului actului administrativ sau a semnaturii persoanei imputernicite a organului fiscal, cu exceptia prevazuta la art. 46 alin. (6), precum si organul fiscal emitent;

c) este afectat de o grava si evidenta eroare. Actul administrativ fiscal este afectat de o grava si evidenta eroare atunci cand cauzele care au stat la baza emiterii acestuia sunt atat de viciate incat, daca acestea ar fi fost inlaturate anterior sau concomitent emiterii actului, ar fi determinat neemiterea sa.

d) organul fiscal nu prezinta argumentele pentru care nu ia in considerare opinia prealabila emisa in scris sau solutia adoptata de organul fiscal sau de instanta de judecata potrivit art. 6 alin. (1), in cazul in care contribuabilul/platitorul a prezentat organului fiscal anterior emiterii actului administrativ-fiscal respectiva opinie/solutie;

e) organul fiscal nu respecta considerentele deciziei de solutionare a contestatiei in cazul emiterii noului act administrativ-fiscal potrivit art. 279 alin. (3);

f) emiterea raportului de inspectie fiscala si a deciziei de impunere sau a deciziei de nemodificare a bazei de impunere de catre organul de inspectie fiscala dupa incetarea inspectiei fiscale potrivit art. 126 alin. (2), respectiv emiterea raportului de verificare si a deciziei de impunere de catre organul fiscal dupa incetarea verificarii situatiei fiscale personale potrivit art. 140 alin. (6) coroborat cu art. 147 si art. 126 alin. (2), fara ca acestea sa fie reluate, potrivit legii;

g) organul fiscal emite raport de inspectie fiscala/de verificare a situatiei fiscale personale si decizie de impunere/decizie de modificare a bazelor de impozitare/decizie de nemodificare a bazelor de impozitare/decizie pentru regularizarea situatiei ori decizie de incetare a procedurii de verificare a situatiei fiscale personale, in situatia in care se fac constatari in legatura cu savarsirea unor fapte prevazute de legea penala in legatura cu mijloacele de proba privind stabilirea bazei de impozitare/valorii in vama care fac obiectul inspectiei fiscale/controlului vamal, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 132.

(2) Nulitatea se poate constata de organul fiscal competent sau de organul de solutionare a contestatiei, la cerere sau din oficiu. in situatia in care nulitatea se constata de organul fiscal competent, acesta emite o decizie ce se comunica contribuabilului/platitorului.

(3) Actele administrative fiscale prin care sunt incalcate alte prevederi legale decat cele prevazute la alin. (1) sunt anulabile. Prevederile art. 50 sunt aplicabile in mod corespunzator.

ART. 50 Anularea, desfiintarea sau modificarea actului administrativ fiscal

(1) Actul administrativ fiscal poate fi anulat, desfiintat sau modificat de catre organul fiscal competent in conditiile prezentului cod.

(2) Anularea ori desfiintarea totala sau partiala, cu titlu definitiv, potrivit legii, a actelor administrative fiscale prin care s-au stabilit creante fiscale principale atrage anularea, desfiintarea sau modificarea, totala sau partiala, atat a actelor administrative fiscale prin care s-au stabilit creante fiscale accesorii aferente creantelor fiscale principale individualizate in actele administrative fiscale anulate, desfiintate ori modificate, cat si a actelor administrative fiscale subsecvente emise in baza actelor administrative fiscale anulate, desfiintate sau modificate, chiar daca actele administrative fiscale prin care s-au stabilit creante fiscale accesorii sau actele administrative fiscale subsecvente au ramas definitive in sistemul cailor administrative de atac sau judiciare ori nu au fost contestate. in acest caz, organul fiscal emitent, din oficiu sau la cererea contribuabilului/platitorului, emite un nou act administrativ fiscal, prin care desfiinteaza sau modifica in mod corespunzator actele administrative fiscale prin care s-au stabilit creante fiscale accesorii sau actele administrative fiscale subsecvente.

(3) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul actelor administrative fiscale prevazute la art.49 alin. (3), inclusiv cele transmise spre administrare organelor fiscale centrale, ramase definitive in sistemul cailor administrative de atac sau judiciare. In acest caz, organul fiscal, din oficiu sau la cererea contribuabilului/platitorului, emite decizie de anulare.

ART. 51 Efectele anularii actului administrativ fiscal

(1) Ori de cate ori se anuleaza un act administrativ fiscal, organul fiscal competent emite un alt act administrativ fiscal, daca acest lucru este posibil in conditiile legii.

(2) Emiterea unui alt act administrativ fiscal nu mai este posibila in situatii cum sunt:

a) s-a implinit termenul de prescriptie prevazut de lege;

b) viciile care au condus la anularea actului administrativ fiscal privesc fondul actului.

ART. 52 Solutia fiscala individuala anticipata si acordul de pret in avans

(1) Solutia fiscala individuala anticipata este actul administrativ emis de organul fiscal central in vederea solutionarii unei cereri a contribuabilului/platitorului referitoare la reglementarea unor situatii fiscale de fapt viitoare. Situatia fiscala de fapt viitoare se apreciaza in functie de data depunerii cererii.

(2) Acordul de pret in avans este actul administrativ emis de organul fiscal central in vederea solutionarii unei cereri a contribuabilului/platitorului, referitoare la stabilirea conditiilor si modalitatilor in care urmeaza sa fie determinate, pe parcursul unei perioade fixe, preturile de transfer, in cazul tranzactiilor efectuate cu persoane afiliate, astfel cum sunt definite in Codul fiscal. Tranzactiile viitoare care fac obiectul acordului de pret in avans se apreciaza in functie de data depunerii cererii. Contribuabilul/platitorul va putea solicita un acord de pret in avans si pentru determinarea rezultatului fiscal atribuibil unui sediu permanent.

(3) Anterior depunerii cererii de emitere a unei solutii fiscale individuale anticipate sau de emitere/modificare a unui acord de pret in avans, contribuabilul/platitorul poate solicita in scris organului fiscal competent o discutie preliminara in vederea stabilirii existentei starii de fapt viitoare pentru emiterea unei solutii fiscale, respectiv pentru incheierea unui acord sau, dupa caz, a conditiilor pentru modificarea acordului.

(4) Cererea pentru emiterea solutiei fiscale individuale anticipate sau a acordului de pret in avans trebuie sa fie insotita de documente relevante pentru emitere, precum si de dovada platii taxei de emitere.

(5) Prin cerere contribuabilul/platitorul propune continutul solutiei fiscale individuale anticipate sau al acordului de pret in avans, dupa caz.

(6) in scopul solutionarii cererii, organul fiscal competent poate solicita contribuabilului/platitorului clarificari cu privire la cerere si/sau documentele depuse.

(7) inainte de emiterea solutiei fiscale individuale anticipate sau acordului de pret in avans, dupa caz, organul fiscal competent prezinta contribuabilului/platitorului proiectul actului administrativ in cauza, acordandu-i acestuia posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere potrivit art. 9 alin. (1), cu exceptia cazului in care contribuabilul/platitorul renunta la acest drept si notifica acest fapt organului fiscal.

(8) Contribuabilul/Platitorul poate prezenta clarificarile prevazute la alin. (6) sau poate exprima punctul de vedere prevazut la alin. (7) in termen de 60 de zile lucratoare de la data solicitarii clarificarilor necesare ori de la data comunicarii proiectului solutiei fiscale individuale anticipate sau acordului de pret in avans.

(9) in solutionarea cererii contribuabilului/platitorului se emite solutia fiscala individuala anticipata sau acordul de pret in avans. in situatia in care contribuabilul/platitorul nu este de acord cu solutia fiscala individuala anticipata sau cu acordul de pret in avans emis, acesta transmite, in termen de 30 zile de la comunicare, o notificare la organul fiscal emitent. Solutia fiscala individuala anticipata sau acordul de pret in avans pentru care contribuabilul/platitorul a transmis o notificare nu produce niciun efect juridic.

(10) Solutia fiscala individuala anticipata sau acordul de pret in avans se comunica contribuabilului/platitorului caruia ii sunt destinate, precum si organului fiscal competent pentru administrarea creantelor fiscale datorate de contribuabilul/platitorul solicitant.

(11) Solutia fiscala individuala anticipata si acordul de pret in avans sunt opozabile si obligatorii fata de organul fiscal, numai daca termenii si conditiile acestora au fost respectate de contribuabil/platitor.

(12) Termenul pentru solutionarea cererii de emitere a unui acord de pret in avans este de 12 luni in cazul unui acord unilateral, respectiv de 18 luni in cazul unui acord bilateral sau multilateral, dupa caz. Termenul pentru solutionarea cererii de emitere a solutiei fiscale individuale anticipate este de pana la 3 luni. Dispozitiile art. 77 sunt aplicabile in mod corespunzator.

(13) Contribuabilul/Platitorul, titular al unui acord de pret in avans, are obligatia de a depune anual, la organul fiscal emitent al acordului, un raport privind modul de realizare a termenilor si conditiilor acordului in anul de raportare. Raportul se depune pana la termenul prevazut de lege pentru depunerea situatiilor financiare anuale, respectiv a raportarilor contabile anuale.

(14) in perioada de valabilitate, acordul de pret in avans poate fi modificat prin prelungirea valabilitatii, extindere sau, dupa caz, revizuire la solicitarea titularului acordului, prin depunerea unei cereri in acest sens. Prelungirea valabilitatii acordului de pret in avans poate avea loc atunci cand contribuabilul/platitorul solicita aceasta in situatia existentei acelorasi termeni si conditii. Extinderea poate avea loc in situatia in care contribuabilul/platitorul solicita includerea in acordul de pret in avans incheiat a altor tranzactii cu persoane afiliate. Revizuirea poate avea loc in situatia in care intervin circumstante si elemente de fapt ce nu au fost previzionate sau au fost inexact previzionate la momentul emiterii acordului de pret in avans si care pot influenta termenii si conditiile acordului. Cererea de modificare poate fi depusa cu cel putin 30 de zile inainte de implinirea termenului de valabilitate, sub sanctiunea decaderii. in cazul in care cererea de modificare se aproba dupa implinirea termenului de valabilitate a acordului de pret in avans, aceasta produce efecte si pentru trecut, respectiv pentru perioada cuprinsa intre momentul implinirii termenului de valabilitate si data comunicarii deciziei de aprobare a modificarii.

(15) Acordul de pret in avans poate fi emis unilateral, bilateral sau multilateral. Acordul de pret in avans unilateral este emis de organul fiscal competent din Romania. Acordul de pret in avans bilateral sau multilateral este emis in comun de catre organul fiscal competent din Romania si autoritatile fiscale competente din statele in a caror jurisdictie se afla persoanele afiliate contribuabilului/platitorului solicitant. Acordul de pret in avans bilateral/multilateral poate fi emis numai pentru tranzactii cu contribuabili/platitori care provin din tari cu care Romania are incheiate conventii pentru evitarea dublei impuneri. in acest caz, sunt aplicabile prevederile referitoare la "Procedura amiabila" prevazute in conventiile pentru evitarea dublei impuneri.

(16) Emiterea unei solutii fiscale individuale anticipate se supune unei taxe de emitere dupa cum urmeaza

a) de 5.000 euro, la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ziua efectuarii platii, pentru contribuabilii mari;

b) de 3.000 euro, la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ziua efectuarii platii, pentru celelalte categorii de contribuabili/platitori.

(17) Emiterea unui acord de pret in avans se supune unei taxe de emitere/modificare, dupa cum urmeaza:

a) de 20.000 euro, la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ziua efectuarii platii, pentru contribuabilii mari. in cazul modificarii acordului taxa este de 15.000 euro, la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ziua efectuarii platii;

b) de 10.000 euro, la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ziua efectuarii platii, pentru celelalte categorii de contribuabili/platitori. in cazul in care valoarea consolidata a tranzactiilor incluse in acord depaseste echivalentul a 4.000.000 euro, la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data de 31 decembrie a anului fiscal pentru care se depune raportul privind modul de realizare a termenilor si conditiilor acordului, sau contribuabilul/platitorul este incadrat in categoria "mari contribuabili" in perioada de valabilitate a acordului, taxa de emitere este cea prevazuta la lit. a). in cazul modificarii acordului, taxa este de 6.000 euro, la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ziua efectuarii platii. in cazul in care valoarea consolidata a tranzactiilor incluse in acord depaseste echivalentul a 4.000.000 euro, la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data de 31 decembrie a anului fiscal pentru care se depune raportul privind modul de realizare a termenilor si conditiilor acordului, sau contribuabilul/platitorul este incadrat in categoria "mari contribuabili" in perioada de valabilitate a acordului, taxa de modificare este cea prevazuta la lit. a).

(18) Eventualele diferente de taxa datorate potrivit alin. (17) se achita la data depunerii raportului privind modul de realizare a termenilor si conditiilor acordului in care se constata depasirea plafonului sau incadrarea la categoria "mari contribuabili".

(19) Contribuabilul/Platitorul solicitant are dreptul la restituirea taxei achitate in cazul in care organul fiscal competent respinge emiterea solutiei fiscale individuale anticipate, respectiv emiterea/modificarea acordului de pret in avans.

 

(20) Solutia fiscala individuala anticipata si acordul de pret in avans nu mai sunt valabile daca prevederile legale de drept material fiscal in baza carora a fost luata decizia se modifica.

(21) Solutia fiscala individuala anticipata si acordul de pret in avans, precum si respingerea cererii de emitere a solutiei fiscale individuale anticipate si acordului de pret in avans se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

(22) Prin ordin al presedintelui A.N.A.F. se stabileste procedura privind emiterea solutiei fiscale individuale anticipate sau a acordului de pret in avans, precum si continutul cererii pentru emiterea solutiei fiscale individuale anticipate sau a acordului de pret in avans si a cererii de modificare, extindere sau revizuire a acordului de pret in avans.

 

ART. 53 Indreptarea erorilor materiale din actul administrativ fiscal

(1) Organul fiscal poate indrepta oricand erorile materiale din cuprinsul actului administrativ fiscal, din oficiu sau la cererea contribuabilului/platitorului.

(2) Prin erori materiale, in sensul prezentului articol, se intelege orice greseli de redactare, omisiuni sau mentiuni gresite din actele administrative fiscale, cu exceptia acelora care atrag nulitatea actului administrativ fiscal, potrivit legii, sau care privesc fondul actului administrativ fiscal.

(3) in cazul in care, dupa comunicarea actului administrativ fiscal, organul fiscal constata, din oficiu, ca exista erori materiale in cuprinsul sau, acesta comunica contribuabilului/platitorului un act de indreptare a erorii materiale.

(4) in situatia in care indreptarea erorii materiale este solicitata de contribuabil/platitor, organul fiscal procedeaza astfel:

a) daca cererea de indreptare a erorii materiale este intemeiata, emite si comunica contribuabilului/platitorului actul de indreptare a erorii materiale;

b) daca cererea de indreptare a erorii materiale nu este intemeiata, respinge cererea printr-o decizie ce se comunica contribuabilului/platitorului.

(5) Actul de indreptare a erorii materiale si decizia de respingere a cererii de indreptare a erorii materiale urmeaza regimul juridic al actului initial si pot fi contestate in conditiile legii in care putea fi contestat actul initial.

ART. 54 Prevederi aplicabile actelor de executare si altor acte emise de organele fiscale

Dispozitiile art. 46 - 51 si art. 53 se aplica in mod corespunzator si actelor de executare si altor acte emise de organele fiscale, cu exceptia cazului in care prin lege se prevede altfel.

 

CAPITOLUL V Administrarea si aprecierea probelor

SECTIUNEA 1 Dispozitii generale

ART. 55 Mijloace de proba

(1) Constituie proba orice element de fapt care serveste la constatarea unei stari de fapt fiscale, inclusiv inregistrari audiovideo, date si informatii aflate in orice mediu de stocare, precum si alte mijloace materiale de proba, care nu sunt interzise de lege.

(2) Pentru determinarea starii de fapt fiscale, organul fiscal, in conditiile legii, administreaza mijloace de proba, putand proceda la:

a) solicitarea informatiilor, de orice fel, din partea contribuabilului/platitorului si a altor persoane;

b) solicitarea de expertize;

c) folosirea inscrisurilor;

d) efectuarea de constatari la fata locului;

e) efectuarea, in conditiile legii, de controale curente, operative si inopinate sau controale tematice, dupa caz.

(3) Probele administrate vor fi coroborate si apreciate tinandu-se seama de forta lor doveditoare recunoscuta de lege.

ART. 56 Dreptul organului fiscal de a solicita prezenta contribuabilului/platitorului la sediul sau

(1) Organul fiscal poate solicita prezenta contribuabilului/platitorului la sediul sau pentru a da informatii si lamuriri necesare stabilirii situatiei sale fiscale reale. Odata cu aceasta solicitare, cand este cazul, organul fiscal indica si documentele pe care contribuabilul/platitorul este obligat sa le prezinte.

(2) Solicitarea se face in scris si cuprinde in mod obligatoriu:

a) data, ora si locul la care contribuabilul/platitorul este obligat sa se prezinte;

b) baza legala a solicitarii;

c) scopul solicitarii;

d) documentele pe care contribuabilul/platitorul este obligat sa le prezinte.

(3) La stabilirea datei la care contribuabilul/platitorul trebuie sa se prezinte la sediul organului fiscal, acesta va avea in vedere un termen rezonabil, care sa dea posibilitatea contribuabilului/platitorului sa isi indeplineasca obligatia.

(4) Contribuabilul/Platitorul poate solicita amanarea datei stabilite de catre organul fiscal potrivit prezentului articol, pentru motive justificate.

 

ART. 57 Comunicarea informatiilor intre organele fiscale

(1) Daca intr-o procedura de administrare se constata fapte care prezinta importanta pentru alte raporturi juridice fiscale, organele fiscale isi vor comunica reciproc informatiile detinute.

(2) Neindeplinirea cu celeritate sau obstructionarea schimbului de informatii reprezinta abatere disciplinara, iar conducatorul organului fiscal are obligatia sa ia masuri de sanctionare a persoanelor vinovate si de furnizare a informatiilor solicitate.
 

SECTIUNEA a 2-a Informatii si expertize

ART. 58 Obligatia de a furniza informatii

(1) Contribuabilul/Platitorul sau alta persoana imputernicita de acesta are obligatia de a furniza organului fiscal informatiile necesare pentru determinarea starii de fapt fiscale. in acelasi scop, organul fiscal are dreptul sa solicite informatii si altor persoane cu care contribuabilul/platitorul are sau a avut raporturi economice sau juridice, iar acestea au obligatia de a furniza informatiile solicitate. Informatiile furnizate de alte persoane se iau in considerare numai in masura in care sunt confirmate si de alte mijloace de proba.

(2) Cererea de furnizare a informatiilor se formuleaza in scris. in cerere organul fiscal trebuie sa specifice natura informatiilor solicitate pentru determinarea starii de fapt fiscale si documentele care sustin informatiile furnizate.

(3) Declaratia persoanelor obligate potrivit alin. (1) sa furnizeze informatii va fi, dupa caz, prezentata sau consemnata in scris.

(4) in situatia in care persoana obligata sa furnizeze informatia in scris este, din motive independente de vointa sa, in imposibilitate de a scrie, organul fiscal intocmeste un proces-verbal.

 

ART. 59 Furnizarea periodica de informatii

(1) Contribuabilul/Platitorul este obligat sa furnizeze periodic organului fiscal central informatii referitoare la activitatea desfasurata.

(2) Furnizarea informatiilor prevazute la alin. (1) se face prin completarea unei declaratii pe propria raspundere.

 

(3) Natura informatiilor, periodicitatea, precum si modelul declaratiilor se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F. sau al ministrului finantelor publice, dupa caz, in functie de autoritatea care trebuie sa valorifice respectivele informatii.

 

ART. 60 Obligatii declarative cu privire la rezidentii altor state membre ale Uniunii Europene

(1) Platitorii de venituri de natura celor prevazute la art. 291 alin. (1) lit. a) - d) au obligatia sa depuna la organul fiscal central o declaratie privind veniturile platite fiecarui beneficiar care este rezident al altor state membre ale Uniunii Europene, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat.

 

(2) Contribuabilii rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene care obtin venituri din proprietati imobiliare situate in Romania au obligatia sa depuna la organul fiscal central o declaratie privind veniturile realizate pana in data de 25 mai a anului curent, pentru anul expirat.

(3) Modelul si continutul declaratiilor prevazute la alin. (1) si (2) se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

 

(4) in scopul realizarii schimbului automat obligatoriu de informatii prevazut la art. 291, organul fiscal local are obligatia de a transmite organului fiscal central informatii cu privire la bunurile imobile detinute in proprietate de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul respectivei unitati administrativ-teritoriale. Transmiterea si continutul informatiilor, precum si termenele si procedura de realizare a acestora se aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice. Organul fiscal local transmite organului fiscal central, la cererea acestuia, si alte informatii cu relevanta fiscala disponibile, in format electronic.

 

(5) in scopul transmiterii de catre organul fiscal local a informatiilor prevazute la alin. (4), rezidentii din alte state membre ale Uniunii Europene care dobandesc proprietatea unui bun imobil in Romania au obligatia depunerii declaratiei fiscale in conditiile si la termenele prevazute de Codul fiscal. Modelul si continutul declaratiei se aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.

(6) Organul fiscal central are obligatia de a comunica organelor fiscale locale, prin schimb automat, informatii cu relevanta fiscala disponibile, stabilite pe baza de protocol.

(7) Organul fiscal central are obligatia de a comunica organelor fiscale locale, la cererea acestora, si alte informatii cu relevanta fiscala disponibile, in format electronic.

(8) in cazul operationalizarii schimbului de informatii, pe baza protocoalelor incheiate intre organul fiscal central si organele fiscale locale, informatiile prevazute la alin. (4) se preiau in mod automat de catre organul fiscal central, iar organul fiscal local este exonerat de transmiterea informatiilor respective.

ART. 61 Obligatia institutiilor de credit, institutiilor de plata si institutiilor emitente de moneda electronica de a furniza informatii

(1) Institutiile de credit, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica au obligatia ca, la solicitarea organului fiscal central, sa comunice, pentru fiecare titular care face subiectul solicitarii, toate rulajele si/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum si informatiile si documentele privind operatiunile derulate prin respectivele conturi.

(2) Institutiile de credit, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica sunt obligate sa comunice organului fiscal central, zilnic, urmatoarele informatii:

a) lista titularilor persoane fizice, juridice sau altor entitati fara personalitate juridica ce deschid ori inchid conturi bancare sau de plati, persoanelor care detin dreptul de semnatura pentru conturile deschise la acestea, persoanelor care pretind ca actioneaza in numele clientului, beneficiarilor reali ai titularilor de cont, impreuna cu datele de identificare prevazute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare, sau cu numerele unice de identificare atribuite fiecarei persoane/entitati, dupa caz, precum si cu informatiile privind numarul IBAN si data deschiderii si inchiderii pentru fiecare cont in parte;

b) lista persoanelor care au inchiriat casete de valori, insotite de datele de identificare prevazute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de numerele unice de identificare atribuite fiecarei persoane/entitati, dupa caz, impreuna cu datele referitoare la incetarea contractelor de inchiriere.

(3) Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor transmite lunar catre A.N.A.F. rapoartele pentru tranzactii cu sume in numerar, rapoartele privind transferurile externe in si din conturi si rapoartele privind activitatile de remitere de bani primite de la entitatile raportoare care au obligatia transmiterii informatiilor respective catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.

 

(4) Prin exceptie de la prevederile art. 11 alin. (3), informatiile obtinute potrivit alin. (1) si (3) sunt utilizate doar in scopul indeplinirii atributiilor specifice ale organului fiscal central.

(5) Institutiile de credit, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica pastreaza informatiile prevazute la alin. (2) pentru o perioada de 10 ani de la data incetarii relatiei de afaceri cu clientul ori de la data efectuarii tranzactiei ocazionale.

(6) Procedura de aplicare a prezentului articol se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

 

ART. 61^1 Registrul central electronic pentru conturi de plati si conturi bancare

(1) Pe baza datelor si informatiilor primite conform art. 61, A.N.A.F. organizeaza si operationalizeaza Registrul central electronic pentru conturi de plati si conturi bancare identificate prin IBAN.

(2) Registrul prevazut la alin. (1) permite identificarea, in timp util, a tuturor persoanelor fizice sau juridice care detin sau controleaza conturi de plati si conturi bancare identificate prin IBAN, astfel cum sunt definite in Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European si al Consiliului sau casete de valori detinute la o institutie de credit de pe teritoriul Romaniei.

(3) Urmatoarele informatii sunt accesibile prin intermediul registrului prevazut la alin. (1):

a) pentru titularul de cont-client, persoanele care detin dreptul de semnatura pentru conturile deschise si orice persoana care pretinde ca actioneaza in numele clientului: numele, insotit de celelalte date de identificare prevazute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de numarul unic de inregistrare in cazul nerezidentilor, dupa caz;

b) pentru beneficiarul real al titularului de cont-client: numele, insotit de celelalte date de identificare prevazute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de numarul unic de inregistrare in cazul nerezidentilor, dupa caz;

c) pentru contul bancar sau de plati: numarul IBAN si data deschiderii si inchiderii contului;

d) pentru casetele de valori: numele concesionarului, insotit de celelalte date de identificare prevazute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de numarul unic de identificare in cazul nerezidentilor, dupa caz, si durata perioadei de concesionare.

(4) Organul fiscal central, la cererea justificata a organului fiscal local sau a altei autoritati publice centrale si locale, transmite informatiile de la alin. (3) lit. a) si c) in scopul indeplinirii de catre aceste autoritati a atributiilor prevazute de lege.

(5) Autoritatile si institutiile prevazute la art. 1 din Legea nr. 129/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, au acces la informatiile din registrul prevazut la alin. (1) pentru indeplinirea obligatiilor care le revin acestora in temeiul Legii nr. 129/2019, respectiv in domeniul combaterii spalarii banilor sau al finantarii terorismului. Informatiile din registrul prevazut la alin. (1) sunt direct accesibile, fara intarziere si fara a fi filtrate Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.

(6) Solicitarea si transmiterea de informatii prevazute la alin. (4), precum si accesul la informatii prevazut la alin. (5) se fac prin intermediul unui sistem informatic, pe baza de protocol incheiat de autoritatile si institutiile respective cu A.N.A.F. Informatiile cu privire la incheierea protocoalelor dintre autoritatile si institutiile prevazute la art. 1 din Legea nr. 129/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, sau dintre alte autoritati publice centrale sau locale si A.N.A.F., vor fi publicate atat pe pagina proprie de internet a institutiilor/autoritatilor respective, cat si pe pagina de internet a A.N.A.F.

(7) Informatiile prevazute in registrul prevazut la alin. (1) sunt pastrate pentru o perioada de zece ani de la incetarea relatiei de afaceri dintre entitatile prevazute la art. 61 alin. (1) si clienti.

(8) Organizarea si functionarea registrului prevazut la alin. (1) se stabileste prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

ART. 62 Obligatia institutiilor financiare de a furniza informatii privind contribuabilii nerezidenti

(1) in scopul realizarii schimbului de informatii privind contribuabilii rezidenti ai statelor cu care Romania s-a angajat printr-un instrument juridic de drept international si pentru imbunatatirea conformarii fiscale internationale, institutiile financiare, inclusiv institutiile de credit, au obligatia sa declare anual organului fiscal din cadrul A.N.A.F. informatii de natura financiara referitoare la conturile deschise si/sau inchise de contribuabilii mentionati in acest alineat la astfel de institutii.

(2) Prin ordin al ministrului finantelor publice, avizat de Banca Nationala a Romaniei si Autoritatea de Supraveghere Financiara, se stabilesc:

a) institutiile financiare, inclusiv institutiile de credit, care au obligatia de declarare;

b) categoriile de informatii privind identificarea contribuabililor mentionati la alin. (1), precum si informatiile de natura financiara referitoare la conturile deschise si/sau inchise de acestia la institutiile mentionate la alin. (1);

c) entitatile nonraportoare din Romania si conturile excluse de la obligatia de declarare;

d) regulile de conformare aplicabile de catre institutiile mentionate la alin. (1), in vederea identificarii conturilor raportabile de catre aceste institutii, precum si procedura de declarare a informatiilor privind identificarea contribuabililor mentionati la alin. (1) si a informatiilor de natura financiara referitoare la conturile deschise si/sau inchise de acestia la institutiile mentionate la alin. (1);

e) norme si proceduri administrative menite sa asigure punerea in aplicare si respectarea procedurilor de raportare si precautie prevazute in instrumentele juridice de drept international la care Romania s-a angajat.

 

(3) Declararea informatiilor mentionate la alin. (1) se face pana la data de 15 mai inclusiv a anului calendaristic curent pentru informatiile aferente anului calendaristic precedent.

 

(4) Informatiile mentionate la alin. (1) obtinute de organul fiscal din cadrul A.N.A.F. se utilizeaza de catre acesta doar in scopul prevazut la alin. (1) si cu respectarea dispozitiilor art. 11.

(5) Fara a aduce atingere alin. (1) si (6), fiecare institutie mentionata la alin. (1), care are obligatii de declarare, informeaza contribuabilii mentionati la alin. (1) cu privire la faptul ca datele privind identificarea conturilor lor sunt selectate si declarate in conformitate cu prezentul articol, furnizand acestora toate informatiile la care au dreptul in temeiul Regulamentului (UE) 2016/679, cu modificarile ulterioare. Informarea se realizeaza anterior deschiderii contului.

(6) Informatiile mentionate la alin. (1) se pastreaza o perioada care nu depaseste perioada necesara pentru atingerea scopului prevazut la alin. (1) si in conformitate cu legislatia referitoare la termenele de prescriptie ale fiecarui operator de date.

ART. 62^1 Accesul organului fiscal central la informatii privind combaterea spalarii banilor

Entitatile raportoare care intra sub incidenta legislatiei pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului pun la dispozitia organului fiscal central, la cerere, in cadrul termenului de pastrare prevazut de lege, informatii si documente privitoare la:

a) mecanismele si procedurile in baza carora aplica masurile de precautie privind clientela;
b) identificare clientului si a beneficiarului real;

c) evaluarea scopului si naturii dorite a relatiei de afaceri;

d) monitorizarea relatiei de afaceri;

e) evidentele tranzactiilor.

ART. 63 Expertiza

(1) Ori de cate ori considera necesar, organul fiscal are dreptul sa apeleze la serviciile unui expert pentru intocmirea unei expertize. Organul fiscal este obligat sa comunice contribuabilului/platitorului numele expertului.

(2) Contribuabilul/platitorul poate sa numeasca un expert pe cheltuiala proprie.

(3) Expertii au obligatia sa pastreze secretul fiscal asupra datelor si informatiilor pe care le dobandesc.

(4) Expertiza se intocmeste in scris.

(5) Onorariile stabilite pentru expertizele prevazute de prezentul articol se platesc din bugetul organului fiscal care a apelat la serviciile expertului.

(6) Daca organul fiscal nu este lamurit prin expertiza efectuata, poate dispune intregirea expertizei sau o noua expertiza.

SECTIUNEA a 3-a inscrisurile si constatarea la fata locului

ART. 64 Prezentarea de inscrisuri

(1) in vederea stabilirii starii de fapt fiscale, contribuabilul/platitorul are obligatia sa puna la dispozitie organului fiscal registre, evidente, documente de afaceri si orice alte inscrisuri. in acelasi scop, organul fiscal are dreptul sa solicite inscrisuri si altor persoane cu care contribuabilul/platitorul are sau a avut raporturi economice sau juridice.

(2) Organul fiscal poate solicita punerea la dispozitie a inscrisurilor la sediul sau ori la domiciliul fiscal al persoanei obligate sa le prezinte.

(3) Organul fiscal are dreptul sa retina, in scopul protejarii impotriva instrainarii sau distrugerii, indiferent de mediul in care sunt stocate, documente, acte, inscrisuri, registre si documente financiar-contabile in original sau orice element material care face dovada stabilirii, inregistrarii si achitarii obligatiilor fiscale de catre contribuabil/platitor, pe o perioada de cel mult 30 de zile. in cazuri exceptionale, cu aprobarea conducatorului organului fiscal, perioada de retinere poate fi prelungita cu cel mult 90 de zile. Contribuabilul/platitorul are dreptul sa solicite copii ale documentelor retinute atat timp cat acestea sunt in posesia organului fiscal.

(4) Dovada retinerii documentelor prevazute la alin. (3) o constituie actul intocmit de organul fiscal, in care sunt specificate toate elementele necesare individualizarii probei sau dovezii respective, precum si mentiunea ca aceasta a fost retinuta, potrivit dispozitiilor legale, de catre organul fiscal. Actul se intocmeste in doua exemplare si se semneaza de organul fiscal si de contribuabil/platitor, un exemplar comunicandu-i-se contribuabilului/platitorului.

(5) in cazul in care pentru stabilirea starii de fapt fiscale contribuabilul/platitorul pune la dispozitia organului fiscal inscrisuri sau alte documente, in original, acestea se inapoiaza contribuabilului/platitorului, pastrandu-se in copie, conform cu originalul, numai inscrisuri relevante din punct de vedere fiscal. Conformitatea cu originalul a copiilor se efectueaza de catre contribuabil/platitor prin inscrierea mentiunii "conform cu originalul" si prin semnatura acestuia.

(6) Ori de cate ori contribuabilul/platitorul depune la organul fiscal un document semnat de catre o persoana fizica sau juridica care exercita activitati specifice unor profesii reglementate cum ar fi consultanta fiscala, audit financiar, expertiza contabila, evaluare, documentul trebuie sa contina in mod obligatoriu si numele si prenumele sau denumirea persoanei in cauza, precum si codul de identificare fiscala al acesteia atribuit de organul fiscal competent.

(7) in cazul in care legea prevede depunerea de catre contribuabil/platitor de copii ale unor documente, acestea trebuie certificate de contribuabil/platitor pentru conformitate cu originalul. Dispozitiile alin. (5) sunt aplicabile in mod corespunzator.

 

ART. 65 Constatarea la fata locului

(1) in conditiile legii, organul fiscal poate efectua o constatare la fata locului, intocmind in acest sens proces-verbal de constatare.

 

(2) Procesul-verbal cuprinde cel putin urmatoarele elemente:

a) data si locul unde este incheiat;

b) numele, prenumele si calitatea persoanei imputernicite, precum si denumirea organului fiscal din care face parte aceasta;

c) temeiul legal in baza caruia s-a efectuat constatarea la fata locului;

d) constatarile efectuate la fata locului;

e) sustinerile contribuabilului/platitorului, ale expertilor sau ale altor persoane care au participat la efectuarea constatarii;

f) semnatura persoanei imputernicite, precum si a persoanelor prevazute la lit. e). in caz de refuz al semnarii de catre persoanele prevazute la lit. e), se face mentiune despre aceasta in procesul-verbal;

g) alte mentiuni considerate relevante.

 

(3) Contribuabilul/Platitorul are obligatia sa permita persoanelor imputernicite de organul fiscal pentru a efectua o constatare la fata locului, precum si expertilor folositi pentru aceasta actiune intrarea acestora pe terenuri, in incaperi si in orice alte incinte, in masura in care acest lucru este necesar pentru a face constatari in interes fiscal.

(4) Detinatorii terenurilor ori incintelor respective trebuie instiintati intr-un termen rezonabil despre constatare, cu exceptia controlului inopinat. Persoanele fizice trebuie informate asupra dreptului de a refuza intrarea in domiciliu sau resedinta.

(5) in caz de refuz, intrarea in domiciliul sau in resedinta persoanei fizice se face cu autorizarea instantei judecatoresti competente, dispozitiile privind ordonanta presedintiala din Codul de procedura civila, republicat, fiind aplicabile.

(6) La cererea organului fiscal, organele de politie, jandarmerie ori alti agenti ai fortei publice sunt obligati sa ii acorde sprijinul pentru aplicarea prevederilor prezentului articol.

(7) Competenta de efectuare a constatarii la fata locului de catre organul fiscal central se poate delega altui organ fiscal central din cadrul A.N.A.F., in conditiile stabilite prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

(8) In cazul delegarii competentei potrivit alin. (7), organul fiscal central caruia i s-a delegat competenta instiinteaza in scris contribuabilul/platitorul despre delegarea de competenta.
 

SECTIUNEA a 4-a Dreptul de a refuza furnizarea de dovezi
 

ART. 66 Dreptul rudelor de a refuza furnizarea de informatii, efectuarea de expertize si prezentarea unor inscrisuri

(1) Sotul/sotia si rudele ori afinii contribuabilului/platitorului pana la gradul al treilea inclusiv pot refuza furnizarea de informatii, efectuarea de expertize, precum si prezentarea unor inscrisuri.

(2) Persoanele prevazute la alin. (1) trebuie instiintate asupra acestui drept.

ART. 67 Dreptul altor persoane de a refuza furnizarea de informatii

(1) Pot refuza sa furnizeze informatii cu privire la datele de care au luat cunostinta in exercitarea activitatii lor preotii, avocatii, consultantii fiscali, auditorii, expertii contabili, medicii si psihoterapeutii. Aceste persoane nu pot refuza furnizarea informatiilor cu privire la indeplinirea obligatiilor prevazute de legislatia fiscala in sarcina lor, atat in calitate de contribuabili/platitori, cat si in calitate de persoane care exercita profesia respectiva.

(2) Sunt asimilate persoanelor prevazute la alin. (1) asistentii acestora, precum si persoanele care participa la activitatea profesionala a acestora.

(3) Persoanele prevazute la alin. (1), cu exceptia preotilor, pot furniza informatii, cu acordul persoanei despre care au fost solicitate informatiile.
 

SECTIUNEA a 5-a Colaborarea dintre autoritatile publice

ART. 68 Obligatia autoritatilor si institutiilor publice de a furniza informatii si de a prezenta acte

(1) Autoritatile publice, institutiile publice si de interes public, centrale si locale, precum si serviciile deconcentrate ale autoritatilor publice centrale au obligatia sa furnizeze informatii si acte organului fiscal, la cererea acestuia.

(2) Organele fiscale locale sunt obligate sa transmita organului fiscal central informatii privind bunurile imobile si mijloacele de transport detinute de persoanele fizice sau juridice pentru care exista obligatia declararii conform Codului fiscal. Periodicitatea, formatul si modalitatea de transmitere se stabilesc prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.

 

(3) Organul fiscal central este obligat sa transmita organelor fiscale locale informatii privind sursele de venit ale persoanelor fizice. Periodicitatea, formatul si modalitatea de transmitere se stabilesc prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.

(4) in realizarea scopului prezentului cod, organul fiscal poate accesa on-line baza de date a autoritatilor publice si institutiilor prevazute la alin. (1), pentru informatiile stabilite pe baza de protocol.

 

ART. 69 Colaborarea dintre autoritatile publice, institutiile publice sau de interes public

(1) Autoritatile publice, institutiile publice sau de interes public sunt obligate sa colaboreze in realizarea scopului prezentului cod.

(2) Nu constituie activitate de colaborare actiunile intreprinse de autoritatile prevazute la alin. (1), in conformitate cu atributiile ce le revin potrivit legii.

(3) Organul fiscal care solicita colaborarea raspunde pentru legalitatea solicitarii, iar autoritatea solicitata raspunde pentru datele furnizate.

(4) Ori de cate ori o institutie sau autoritate publica trebuie sa solutioneze o cerere a unei persoane fizice sau juridice, iar pentru solutionarea cererii legislatia specifica prevede prezentarea unui certificat de atestare fiscala, a unei adeverinte de venit sau a unui alt document cu privire la situatia fiscala a persoanei in cauza, institutia sau autoritatea publica are obligatia sa solicite certificatul de atestare fiscala, adeverinta de venit sau documentul respectiv de la organul fiscal competent. in acest caz, persoana fizica sau juridica nu mai are obligatia depunerii certificatului, adeverintei sau documentului.

(5) Certificatul de atestare fiscala, adeverinta de venit sau documentul prevazut la alin. (4) poate fi emis si transmis in forma electronica in baza unui protocol incheiat intre institutia/autoritatea publica si organul fiscal emitent al acestuia. in acest caz, certificatul, adeverinta sau documentul prevazut la alin. (4) este valabil si fara semnatura persoanelor imputernicite ale organului fiscal, potrivit legii, si stampila organului emitent.

 

ART. 70 Conditii si limite ale colaborarii

(1) Colaborarea dintre autoritatile publice, institutiile publice sau de interes public se realizeaza in limita atributiilor ce le revin potrivit legii.

(2) Daca autoritatea publica, institutia publica sau de interes public solicitata refuza colaborarea, autoritatea publica superioara ambelor organe va decide. Daca o asemenea autoritate nu exista, decizia va fi luata de autoritatea superioara celei solicitate. in cazul in care un organ fiscal local refuza colaborarea, decizia este luata de primar sau de presedintele consiliului judetean, dupa caz, conform competentelor legale.

 

ART. 70 1 Modalitatea de colaborare

(1) Furnizarea de informatii si documente intre Ministerul Finantelor/A.N.A.F. si autoritatile publice, institutiile publice si de interes public din administratia publica centrala si locala, precum si alte persoane juridice de drept privat, in temeiul prezentului cod sau al altor acte normative, se realizeaza, in forma dematerializata, astfel:

a) in cazul autoritatilor publice, institutiilor publice si de interes public din administratia publica centrala si locala utilizand sistemul informatic propriu al Ministerului Finantelor/A.N.A.F., denumit PatrimVen;

b) in cazul persoanelor juridice de drept privat utilizand sisteme informatice dedicate.

(2) PatrimVen este un depozit de date in care sunt colectate si agregate date obtinute de Ministerul Finantelor Publice/A.N.A.F, in conditiile legii, de la autoritatile/institutiile publice si de interes public, din administratia publica centrala si locala ori de la contribuabili/platitori si care sunt puse la dispozitia autoritatilor publice, institutiilor publice si de interes public din administratia publica centrala si locala, precum si altor persoane juridice de drept privat, in beneficiul cetatenilor si in scopul realizarii atributiilor stabilite de normele juridice care reglementeaza activitatea institutiilor, autoritatilor ori persoanelor juridice de drept privat care primesc respectivele informatii si/sau documente.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), la solicitarea autoritatilor judiciare ori in situatia in care, din motive tehnice, informatiile sau documentele nu pot fi furnizate prin PatrimVen, acestea se pot transmite in format letric sau pe dispozitive/suporturi de stocare a datelor.

(4) Procedura de inrolare, precum si modalitatile de acces in PatrimVen se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.

ART. 71 Colaborarea interstatala dintre autoritatile publice

(1) in baza conventiilor internationale, organele fiscale colaboreaza cu autoritatile fiscale similare din alte state.

(2) in lipsa unei conventii, organele fiscale pot acorda sau pot solicita colaborarea altei autoritati fiscale din alt stat pe baza de reciprocitate.

(3) A.N.A.F., in calitate de reprezentant autorizat al Ministerului Finantelor Publice sau, dupa caz, al ministrului finantelor publice, este autoritatea competenta din Romania pentru efectuarea schimbului de informatii in scopuri fiscale cu statele cu care Romania s-a angajat printr-un instrument juridic de drept international, altele decat statele membre ale Uniunii Europene, pentru informatiile prevazute de respectivele instrumente juridice de drept international.

(4) Informatiile se transmit la cererea autoritatii solicitante din statele cu care Romania s-a angajat printr-un instrument juridic de drept international, altele decat statele membre ale Uniunii Europene. Termenele prevazute la art. 290 pentru transmiterea informatiilor se aplica si pentru schimbul de informatii prevazut de prezentul articol, cu exceptia cazului in care prin instrumentul juridic de drept international sunt prevazute alte termene.

(5) Toate schimburile de informatii efectuate in temeiul prezentului articol se realizeaza cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679, cu modificarile ulterioare.
 

SECTIUNEA a 6-a Sarcina probei

ART. 72 Forta probanta a documentelor justificative si evidentelor contabile

Documentele justificative si evidentele contabile ale contribuabilului/platitorului constituie probe la stabilirea bazei de impozitare. in cazul in care exista si alte acte doveditoare, acestea vor fi luate in considerare la stabilirea bazei de impozitare.

ART. 73 Sarcina probei in dovedirea situatiei de fapt fiscale

(1) Contribuabilul/Platitorul are sarcina de a dovedi actele si faptele care au stat la baza declaratiilor sale si a oricaror cereri adresate organului fiscal.

(2) Organul fiscal are sarcina de a motiva actele administrative fiscale emise pe baza de probe sau constatari proprii.

ART. 74 Dovedirea titularului dreptului de proprietate in scopul impozitarii

(1) in cazul in care constata ca anumite bunuri, venituri sau alte valori care, potrivit legii, constituie baza de impozitare sunt detinute de persoane care in mod continuu beneficiaza de castigurile sau de orice foloase obisnuite aduse de acestea si ca persoanele respective declara in scris ca nu sunt proprietarii bunurilor, veniturilor sau valorilor in cauza, fara sa arate insa care sunt titularii dreptului de proprietate, organul fiscal procedeaza la stabilirea provizorie a obligatiei fiscale corespunzatoare in sarcina acelor persoane.

(2) in conditiile legii, obligatia fiscala privind baza de impozitare prevazuta la alin. (1) va putea fi stabilita in sarcina titularilor dreptului de proprietate. Tot astfel, acestia datoreaza despagubiri persoanelor care au facut plata pentru stingerea obligatiei stabilite potrivit alin. (1). in cazul in care obligatia fiscala este stabilita in sarcina titularului dreptului de proprietate inceteaza procedura de stabilire provizorie a obligatiei fiscale potrivit alin. (1).

CAPITOLUL VI Termene

ART. 75 Calcularea termenelor

Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor prevazute de Codul fiscal, de prezentul cod, precum si de alte dispozitii legale aplicabile in materie, daca legislatia fiscala nu dispune altfel, se calculeaza potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila, republicat.

ART. 76 Prelungirea termenelor

(1)Termenele stabilite in baza legii de un organ fiscal pot fi prelungite de acesta in situatii temeinic justificate, la cerere sau din oficiu.

(2) Ori de cate ori legislatia fiscala prevede un termen in care contribuabilii/platitorii trebuie sa isi indeplineasca obligatiile prevazute de legea fiscala, in legatura cu creantele administrate de organul fiscal central, acesta poate fi prelungit/modificat, pentru motive justificate ce tin de activitatea de administrare a creantelor fiscale, prin ordin al ministrului finantelor publice.

ART. 77 Termenul de solutionare a cererilor contribuabilului/platitorului

(1) Cererile depuse de catre contribuabil/platitor la organul fiscal se solutioneaza de catre acesta in termen de 45 de zile de la inregistrare.

(2) in situatiile in care, pentru solutionarea cererii, este necesara administrarea de probe suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data solicitarii probei si data obtinerii acesteia, dar nu mai mult de:

a) doua luni, in cazul in care sunt solicitate probe suplimentare de la contribuabilul/platitorul solicitant;

b) 3 luni, in cazul in care sunt solicitate probe suplimentare de la autoritati sau institutii publice ori de la terte persoane din Romania;

c) 6 luni, in cazul in care sunt solicitate probe suplimentare de la autoritati fiscale din alte state, potrivit legii.

(3) in situatiile prevazute la alin. (2) lit. b) si c), organul fiscal are obligatia sa instiinteze contribuabilul/platitorul cu privire la prelungirea termenului de solutionare a cererii.

(4) in situatia prevazuta la alin. (2) lit. a), termenul de doua luni poate fi prelungit de organul fiscal la cererea contribuabilului/platitorului.

(5) in situatia in care, pe baza analizei de risc, solutionarea cererii necesita efectuarea inspectiei fiscale, termenul de solutionare a cererii este de cel mult 90 de zile de la inregistrarea cererii, prevederile alin. (2) - (4) aplicandu-se in mod corespunzator. in acest caz contribuabilul/platitorul este notificat cu privire la termenul de solutionare aplicabil in termen de 5 zile de la finalizarea analizei de risc. Inspectia fiscala pentru solutionarea cererii este o inspectie fiscala partiala in sensul art. 115.

(6) Inspectia fiscala pentru solutionarea cererii potrivit alin. (5) poate fi suspendata in conditiile art. 127. in acest caz, nu sunt aplicabile prevederile alin. (2). Perioadele in care inspectia fiscala este suspendata nu sunt incluse in calculul termenului prevazut la alin. (5).

 

ART. 78 Cazul de forta majora si cazul fortuit

(1) Termenele prevazute de lege pentru indeplinirea obligatiilor fiscale, dupa caz, nu incep sa curga sau se suspenda in situatia in care indeplinirea acestor obligatii a fost impiedicata de ivirea unui caz de forta majora sau a unui caz fortuit.

(2) Obligatiile fiscale se considera a fi indeplinite in termen, fara perceperea de dobanzi, penalitati de intarziere sau majorari de intarziere, dupa caz, ori aplicarea de sanctiuni prevazute de lege, daca acestea se executa in termen de 60 de zile de la incetarea evenimentelor prevazute la alin. (1).

CAPITOLUL VII Transmiterea cererilor de catre contribuabili/platitori si identificarea acestora in mediul electronic

ART. 79 Transmiterea cererilor la organul fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanta

(1) Contribuabilul/Platitorul poate transmite organului fiscal competent cereri, inscrisuri sau orice alte documente si prin mijloace electronice de transmitere la distanta in conditiile alin. (4) ori (5).

(2) Data depunerii cererii, inscrisului sau documentului este data inregistrarii acesteia/acestuia, astfel cum rezulta din mesajul electronic transmis de registratura electronica a Ministerului Finantelor Publice sau a autoritatii administratiei publice locale, dupa caz.

(3) in sensul prezentului cod, prin registratura electronica se intelege sistemul electronic de inregistrare si tranzactionare a documentelor si a informatiilor primite sau emise de organul fiscal prin mijloace electronice.

(4) in cazul cererilor, inscrisurilor sau documentelor transmise de catre contribuabil/platitor organului fiscal central, mijloacele electronice de transmitere la distanta, procedura de transmitere a cererilor, inscrisurilor ori documentelor prin mijloace electronice de transmitere la distanta, precum si conditiile in care aceasta se realizeaza se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice cu avizul ministrului pentru societatea informationala.

(5) in cazul cererilor, inscrisurilor sau documentelor transmise de catre contribuabil/platitor organului fiscal local, mijloacele electronice de transmitere la distanta, procedura de transmitere a cererilor, inscrisurilor ori documentelor prin mijloace electronice de transmitere la distanta, precum si conditiile in care aceasta se realizeaza se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, cu avizul ministrului pentru societatea informationala. Pentru organul fiscal local, consiliul local stabileste, prin hotarare, in functie de capacitatea tehnica disponibila, mijloacele electronice de transmitere la distanta ce pot fi utilizate de catre contribuabil/platitor.

ART. 80 Identificarea contribuabilului/platitorului in mediul electronic

(1) Contribuabilul/Platitorul care depune cereri, inscrisuri sau documente la organul fiscal, prin mijloace electronice de transmitere la distanta, se identifica in relatia cu organul fiscal astfel:

a) persoanele juridice, asocierile si alte entitati fara personalitate juridica, precum si persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent ori exercita profesii libere se identifica numai cu certificate calificate;

b) persoanele fizice, altele decat cele prevazute la lit. a), se identifica prin intermediul furnizorilor de servicii publice de autentificare electronica autorizati potrivit legii sau prin diverse dispozitive, cum ar fi certificat calificat, credentiale de tip utilizator/parola insotite de liste de coduri de autentificare de unica folosinta, telefon mobil, digipass ori alte dispozitive stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, cu avizul ministrului pentru societatea informationala, in cazul identificarii acestor persoane in relatia cu organul fiscal central sau, dupa caz, prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, cu avizul Ministerului Finantelor Publice cu avizul ministrului pentru societatea informationala, in cazul identificarii acestor persoane in relatia cu organul fiscal local. in aceste cazuri, cererile, inscrisurile sau documentele se considera semnate daca sunt indeplinite toate conditiile din ordinele prevazute la art. 79 alin. (4) si (5).

(2) Sistemul de comunicare electronica prin mijloace electronice de transmitere la distanta dezvoltat de Ministerul Finantelor Publice/A.N.A.F. poate fi utilizat si de alte institutii sau autoritati publice in scopul realizarii comunicarii actelor emise de aceste institutii sau a depunerii de catre contribuabili/platitori de cereri, inscrisuri sau orice alte documente la aceste institutii.

(3) In scopul aplicarii prevederilor alin. (2) institutiile sau autoritatile publice pot incheia un protocol, privind procedura de comunicare a documentelor, precum si conditiile si termenele de comunicare a documentelor, cu A.N.A.F.

 

Legea nr. 207/2015 Codul de procedura fiscala 2021 TITLUL I - Dispozitii generale  art. 1 - art. 15

Codul de procedura fiscala - TITLUL II - Raportul juridic fiscal - art. 16 - art. 28

Codul de procedura fiscala - TITLUL IV - Inregistrarea fiscala - art. 81 - art. 92

Codul de procedura fiscala - TITLUL V - Stabilirea creantelor fiscale - art. 93 - art. 112

Codul de procedura fiscala - TITLUL VI - Controlul fiscal - art. 113 - art. 151

Codul de procedura fiscala - TITLUL VII - Colectarea creantelor fiscale - art. 152 - art. 267

Codul de procedura fiscala - TITLUL VIII - Solutionare contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale - art. 268 - art. 281

Codul de procedura fiscala - TITLUL IX - Procedura amiabila pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri - art. 282 - art. 283

Codul de procedura fiscala - TITLUL X - Aspecte internationale - art. 284 - art. 335

Codul de procedura fiscala - TITLUL XI - Sanctiuni - art. 336 - art. 339

Codul de procedura fiscala - TITLUL XII - Sanctiuni - art. 340 - art. 354

de Redactia Contabilul

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
cod de procedura fiscalacreante fiscale

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 18 Septembrie 2017


Votati articolul "Titlul III - Dispoziţii procedurale generale - Cod de procedura fiscala":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Drepturi contract parteneriat -finantare activitate ONG

Intrebare: Un ONG incheie un contract de parteneriat pentru realizarea unui eveniment social cu o alta entitate a carei activitate este scutita de plata impozitului pe profit. Aceasta entitate doreste sa sustina si o parte din cheltuielile necesare realizarii obiectivului mentionat in contractul de parteneriat prin virarea in contul bancar al ONG-ului a unei sume.
Intrebarile mele sunt :
1. ce document justificativ din punct de vedere fiscal sta la baza acestui transfer de bani;
2. ce obligatii legale am eu ca ONG ( beneficiar al sumei) fata de aceasta entitate in urma efectuarii cheltuielilor necesare realizarii evenimentului mentionat in contractul de parteneriat.

Va multumesc anticipat.

Raspuns: Va multumesc pentru raspuns... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 18 Septembrie 2017 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!

Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 8 + 4 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2021 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X