email
Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Ordinul nr. 1926/2020: Lista bunurilor care pot fi importate in regim de scutire de taxe la import si TVA

Ordinul nr. 1926/2020: Lista bunurilor care pot fi importate in regim de scutire de taxe la import si TVA
tvataxeregim de scutirevama

Ordinul nr. 1926/2020 pentru punerea in aplicare a Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import si exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru marfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 in cursul anului 2020 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 376 din 11 mai 2020.
 

Ce prevede Ordinul 1926/2020: lista de bunuri si cerinte de autorizare a organizatiilor

Expertul Ionut Jinga ne prezinta pe portalcontabilitate.ro prevederile Ordinului 1926/2020:

- Se aproba Lista bunurilor care pot fi importate in regim de scutire de taxe la import si TVA conform Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import si exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru marfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 in cursul anului 2020. Lista se gaseste in anexa 1 la acest ordin.

- Se definesc organizatiile pentru care se acorda autorizatii de autoritatile competente din statele membre, acordate pentru marfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 in cursul anului 2020 ca fiind organizatiile cu caracter caritabil sau filantropic autorizate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala prin unitatile sale subordonate sa beneficieze de o astfel de scutire.
 
Cererile se analizeaza de comisiile instituite conform Procedurii de autorizare a importurilor de bunuri in regim de scutire de taxe vamale de catre organizatii sau institutii, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.554/2016.

 Organele cu atributii de control din cadrul ANAF efectueaza verificari la organizatiile care au obtinut decizii privind aprobarea autorizarii de desfasurare a activitatii de import de bunuri in regim de scutire de la plata taxelor la import si a TVA, asupra modului in care sunt respectate prevederile Deciziei 2020/491. In situatia constatarii de catre organele cu atributii de control din cadrul ANAF a nerespectarii prevederilor prezentului ordin, organizatiilor li se anuleaza Decizia privind aprobarea autorizarii de desfasurare a activitatii de import de bunuri in regim de scutire de la plata taxelor la import si a TVA de catre autoritatea care a eliberat-o si care va instiinta autoritatea vamala in vederea incasarii taxelor la import si a TVA aferente operatiunilor care au fost efectuate cu incalcarea reglementarilor legale in vigoare.


 

IMPORTANT

Specialistul Ionut Jinga atrage atentia ca persoanele care au efectuat importuri fara a beneficia de scutire de la plata taxelor la import si a TVA anterior datei intrarii in vigoare a prevederilor prezentului ordin si se incadrau in prevederile Deciziei 2020/491 pot solicita rambursarea taxelor la import si a TVA la organele vamale competente.
 

Ordinul 1926/2020: textul actului normativ

In temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si al prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

in baza prevederilor art. 293 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 74 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale,

avand in vedere Decizia (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import si exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru marfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 in cursul anului 2020, 
ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:
 

Art. 1. -

Se aproba Lista bunurilor care pot fi importate in regim de scutire de taxe la import si TVA conform Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import si exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru marfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 in cursul anului 2020, prevazuta in anexa nr. 1 la prezentul ordin.
 

Art. 2. -

(1) Prin organizatii aprobate de autoritatile competente din statele membre, in sensul art. 1 alin. (1) lit. c) din Decizia (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import si exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru marfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 in cursul anului 2020 (Decizia 2020/491), se intelege organizatiile cu caracter caritabil sau filantropic autorizate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala prin unitatile sale subordonate sa beneficieze de o astfel de scutire.

(2) In vederea autorizarii pentru a importa bunuri in regim de scutire de la plata taxelor la import si a TVA, organizatiile prevazute la alin. (1) depun o cerere in acest sens la:

a) directiile generale regionale ale finantelor publice, pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal in raza teritoriala a acestora, cu exceptia contribuabililor mijlocii si a contribuabililor care au domiciliul fiscal in raza teritoriala a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti;

b) administratiile finantelor publice pentru contribuabili mijlocii, pentru contribuabilii mijlocii care au domiciliul fiscal in raza teritoriala a acestora;

c) administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal in raza teritoriala a acestora, cu exceptia contribuabililor mijlocii;

d) Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal in raza teritoriala a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Ilfov.

(3) Cererile se analizeaza de comisiile instituite in temeiul art. 1 din Procedura de autorizare a importurilor de bunuri in regim de scutire de taxe vamale de catre organizatii sau institutii in aplicarea dispozitiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 si ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.554/2016.

(4) Cererea prevazuta la alin. (2) se intocmeste conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la prezentul ordin.

(5) Comisia prevazuta la alin. (3) decide asupra aprobarii sau respingerii cererii privind autorizarea prevazute la alin. (2). In acest sens, comisia emite "Decizia privind aprobarea/respingerea autorizarii de desfasurare a activitatii de import de bunuri in regim de scutire de la plata taxelor la import si a TVA", intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3 la prezentul ordin. Decizia se semneaza de presedintele comisiei in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data depunerii cererii la organul fiscal competent si se comunica solicitantului potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare. Decizia privind aprobarea autorizarii de desfasurare a activitatii de import de bunuri in regim de scutire de la plata taxelor la import si a TVA este valabila pentru toate importurile care indeplinesc conditiile pentru aplicarea scutirii, efectuate de titularul deciziei in perioada acoperita de Decizia 2020/491, respectiv 30 ianuarie 2020-31 iulie 2020, si se acorda persoanei care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) este o organizatie cu caracter caritabil sau filantropic;

b) nu inregistreaza la data depunerii cererii obligatii fiscale restante administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte creante bugetare individualizate in titluri executorii emise potrivit legii si existente in evidenta organului fiscal central in vederea recuperarii;

c) declara ca indeplineste conditiile prevazute de Decizia 2020/491 pentru aplicarea scutirii.
(6) Pentru verificarea indeplinirii conditiei prevazute la alin. (5) lit. b), comisia prevazuta la alin. (3) solicita certificat de atestare fiscala in format electronic prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe portalul INTRANET al ANAF.

(7) In cazul respingerii cererii privind autorizarea, decizia intocmita conform alin. (5) cuprinde motivele care au stat la baza respingerii, precum si mentiunea potrivit careia decizia respectiva poate fi contestata, in baza dispozitiilor legale in vigoare.

(8) Decizia privind aprobarea autorizarii de desfasurare a activitatii de import de bunuri in regim de scutire de la plata taxelor la import si a TVA se prezinta in original la autoritatea vamala, care mentioneaza pe verso numarul si data declaratiei vamale de punere in libera circulatie si retine o copie.

(9) Directia generala a vamilor organizeaza evidenta operatiunilor de import efectuate in regim de scutire de la plata taxelor la import si a TVA in temeiul Deciziei 2020/491, in vederea transmiterii catre Comisia Europeana a informatiilor prevazute la art. 2 din decizie.

(10) Organele cu atributii de control din cadrul ANAF efectueaza verificari la organizatiile care au obtinut decizii privind aprobarea autorizarii de desfasurare a activitatii de import de bunuri in regim de scutire de la plata taxelor la import si a TVA, asupra modului in care sunt respectate prevederile Deciziei 2020/491.

(11) In situatia constatarii de catre organele cu atributii de control din cadrul ANAF a nerespectarii prevederilor prezentului ordin, organizatiilor li se anuleaza Decizia privind aprobarea autorizarii de desfasurare a activitatii de import de bunuri in regim de scutire de la plata taxelor la import si a TVA de catre autoritatea care a eliberat-o si care va instiinta autoritatea vamala in vederea incasarii taxelor la import si a TVA aferente operatiunilor care au fost efectuate cu incalcarea reglementarilor legale in vigoare.
 

Art. 3. -

Organizatiile cu caracter caritabil sau filantropic sunt considerate autorizate conform prevederilor art. 2 alin. (1) pentru importurile efectuate anterior datei intrarii in vigoare a prevederilor prezentului ordin si care se incadrau in prevederile Deciziei 2020/491 si fac obiectul controlului ulterior al organelor cu atributii de control din cadrul ANAF.
 

Art. 4. -

Persoanele care au efectuat importuri fara a beneficia de scutire de la plata taxelor la import si a TVA anterior datei intrarii in vigoare a prevederilor prezentului ordin si se incadrau in prevederile Deciziei 2020/491 pot solicita rambursarea taxelor la import si a TVA la organele vamale competente, in conformitate cu prevederile referitoare la rambursarea/remiterea taxelor la import din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu dispozitiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 5. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.
 

Art. 6. -

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 

Consulta anexele atasate:

ANEXA 1: LISTA bunurilor importate in regim de scutire de taxe la import si TVA >>

ANEXA 2: CEREREA pentru autorizare >>

ANEXA 3: Decizie privind aprobarea/respingerea autorizarii >> 

de Ghinea Viorica

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
tvataxeregim de scutirevama

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 12 Mai 2020


Votati articolul "Ordinul nr. 1926/2020: Lista bunurilor care pot fi importate in regim de scutire de taxe la import si TVA":
Rating:

Nota: 3.17 din 5 din 3 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Corectarea declaratiilor 300 si 390

Intrebare: In luna noiembrie am primit marfa de la un furnizor extern (achizitie intracomunitara), factura avand data de 12.10.2012. Am declarat factura in declaratia 300 si 390. Ulterior am primit alta factura, ei anuland-o pe prima fara sa ne comunice si noua, a doua factura avand data de 05.11.2012. Cum corectez decontul 300 si declaratia 390? Declaratia 390, banuiesc ca fac rectificativa, dar cum procedez cu declaratia 300? Asa ca sa existe si corelatie intre cele 2.

Raspuns: Am sunat la finante si mi-au zis sa trec cu semnul minus la regularizari in luna urmatoare,dar cum...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 12 Mai 2020 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 8 + 2 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2021 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X