Atentie, Contabili!
Cititi si descoperiti toate noutatile fiscale care va afecteaza activitatea!
Descarcati gratuit Raportul Special -
"Impozitul pe profit, venit si salarii"

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu informatii si oferte contabile

Stiri si analize economice
Arhiva
Aplicarea Ordonantei 30 din 2011 pentru impozite si taxe localedetalii aici

Cauti un loc de munca?


Calculeaza salarizare
Salariul Dvs.
Persoane in intretinere
Pentru calculul detaliat apasati aici
Firme de contabilitate
The Practice Group - TPG
Bucuresti
Firma de contabilitate The Practice Group – ...
DMP CONTAB SRL
Bacau
Societate membra CECCAR, avand o echipa de profesi...
Vezi firme de contabilitate Firme audit
Munteanu Ionela - Birou Expert Contabil
Constanta
Expertiza contabila, consultanta fiscala, intocmir...
2 SFERO SRL
Cluj Napoca
SFERO SRL este o societate de contabilitate,audit ...
Vezi firme de audit Contabili particulari
Popescu Daniela-Elisabeta Intreprindere Individuala
Timisoara
Sunt o contabila cu experienta de 5 ani.Ofer servi...
IONELA MESESAN PFA
Timisoara
Sunt expert contabil, cu o experienta de peste 20 ...
Vezi contabili particulari

Contabilul.ro 2arrow Legislatie fiscala 1 Nou regim juridic pentru factura si chitanta.Vezi ce schimba Legea nr. 148


Nou regim juridic pentru factura si chitanta.Vezi ce schimba Legea nr. 148

Cuvinte cheie: Legea nr. 148/2012, factura electronica, chitanta, regim juridic, arhivare, transmitere electronica

In Monitorul Oficial din 24 iulie 2012, Partea I, Nr. 509, a fost publicata Legea nr. 148 privind inregistrarea operatiunilor prin mijloace electronice. Prin aceasta lege se modifica regimul juridic al urmatoarelor documente justificative: facturi, bonuri fiscale sau chitante in forma electronica. Bonurile fiscale electronice si facturile electronice, asa cum prevede si noua lege, vor avea acelasi regim juridic ca si cele tiparite pe hartie.

Redam mai jos continutul textului de lege, asa cum a fost acesta publicat in Monitorul amintit:

                      LEGE   Nr. 148 din 23 iulie 2012
privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice
EMITENT:      PARLAMENTUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 509 din 24 iulie 2012

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

17 Alternative legale la CIM
17 Alternative legale la CIM

Vezi detalii

Manual de inventariere
Manual de inventariere

Vezi detalii    CAPITOLUL I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    (1) Prezenta lege stabileste regimul juridic al documentelor in forma electronica ce contin date privind operatiunile economice de schimb sau vanzare de bunuri ori servicii intre persoane care emit si primesc facturi, bonuri fiscale sau chitante in forma electronica.
    (2) Facturile, bonurile fiscale si chitantele in forma electronica constituie documente justificative in intelesul Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Prezenta lege se aplica persoanelor stabilite in Romania, in intelesul prevederilor titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si care desfasoara activitati economice pe teritoriul Romaniei.
    ART. 2
    Nicio dispozitie a prezentei legi nu poate fi interpretata in sensul limitarii autonomiei de vointa si a libertatii contractuale a partilor.

    ART. 3
    in intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
    a) emiterea facturilor in forma electronica - operatiunea de intocmire, semnare electronica si marcare temporala a facturilor in forma electronica, in scopul arhivarii lor in forma electronica, indiferent daca transmiterea se face in forma electronica sau pe suport hartie;
    b) semnatura electronica - semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, in intelesul Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica;
    c) marca temporala - marca temporala in intelesul Legii nr. 451/2004 privind marca temporala;
    d) factura in forma electronica - documentul in forma electronica ce caracterizeaza in mod unic si neechivoc schimbul sau vanzarea de bunuri ori servicii, semnat cu semnatura electronica si purtand marca temporala, care contine datele cuprinse in formularul facturii si care este emis si gestionat utilizand sisteme informatice;
    e) pachet de facturi in forma electronica - doua sau mai multe facturi in forma electronica, emise in momente de timp diferite si transmise catre acelasi beneficiar in acelasi moment de timp;
    f) lot de facturi in forma electronica - doua sau mai multe facturi in forma electronica, emise in momente de timp diferite si transmise catre beneficiari diferiti in acelasi moment de timp;
    g) bon fiscal in forma electronica - documentul financiar-fiscal care intruneste toate conditiile impuse de prevederile legale in materie referitoare la continut, emis de echipamentele electronice de marcat, care contine date inregistrate pe medii compatibile cu prelucrarea automata a datelor, semnat cu semnatura electronica si purtand marca temporala;
    h) chitanta in forma electronica - documentul financiar-fiscal care intruneste toate conditiile impuse de prevederile legale in materie referitoare la continut si forma, inregistrat pe medii compatibile cu prelucrarea automata a datelor, semnat cu semnatura electronica si purtand marca temporala;
    i) furnizor de servicii de facturare electronica - persoana fizica sau juridica care emite, transmite sau converteste facturi, bonuri ori chitante in forma electronica, in nume propriu sau in numele unor terti.

    CAPITOLUL II
    Factura in forma electronica

    SECTIUNEA 1
    Emiterea facturilor


    ART. 4
    Persoana fizica sau juridica ce emite facturi, denumita in continuare emitent, poate sa opteze pentru emiterea facturilor in forma electronica, cu conditia garantarii autenticitatii, originii si integritatii continutului, conform conditiilor prevazute de prezenta lege.

    ART. 5
    Facturile si chitantele emise si arhivate in forma electronica, cu respectarea prevederilor prezentei legi, au calitatea de document justificativ, in intelesul prevederilor Legii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 6
    (1) Emiterea facturilor de catre o persoana fizica sau juridica se face in una dintre urmatoarele doua modalitati, la alegerea exclusiva a emitentului: in forma electronica sau pe suport hartie.
    (2) Emitentul poate opta pentru schimbarea modalitatii de emitere, cu notificarea Ministerului Finantelor Publice.
    ART. 7
    Emitentul facturii in forma electronica raspunde pentru legalitatea, autenticitatea, originea si integritatea continutului.
    ART. 8
    (1) Factura in forma electronica respecta continutul stabilit de actele normative speciale si va contine marca temporala care certifica momentul emiterii si semnatura electronica a emitentului facturii.
    (2) Certificatul aferent semnaturii electronice a emitentului facturii in forma electronica va contine informatii privind identificatorul fiscal si numarul notificarii inregistrate la Ministerul Finantelor Publice.

    SECTIUNEA a 2-a
    Transmiterea facturilor

    ART. 9
    (1) Transmiterea facturilor emise in forma electronica se face in una dintre urmatoarele doua modalitati: prin mijloace electronice, in conditiile prevazute de Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pe suport hartie.
    (2) Transmiterea unei facturi in forma electronica se poate face individual, in pachete sau in loturi.


    CAPITOLUL III
    Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele care emit facturi in forma electronica

    ART. 10
    Emitentul facturii in forma electronica trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa dispuna de mijloace tehnice si umane corespunzatoare pentru garantarea securitatii, fiabilitatii si continuitatii serviciilor de prelucrare a datelor in forma electronica;
    b) sa foloseasca personal cu cunostinte de specialitate in domeniul tehnologiei semnaturii electronice si cu o practica suficienta in ceea ce priveste procedurile de securitate corespunzatoare;
    c) sa fie in masura sa gestioneze si sa arhiveze toate informatiile privind fiecare factura in forma electronica emisa, pe perioada de timp stabilita prin normele legale in vigoare;
    d) sa utilizeze sisteme de arhivare electronica in conformitate cu prevederile Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica. Pe durata arhivarii, persoanele care au responsabilitatea arhivarii vor lua masuri ca orice factura in forma electronica sa poata fi accesata numai de catre emitent, beneficiar sau organele abilitate prin lege.

    ART. 11
    Ministerul Finantelor Publice verifica aplicarea dispozitiilor prezentei legi, cu exceptia conditiilor prevazute la art. 10, a caror respectare este verificata de catre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale.

    CAPITOLUL IV
    Externalizarea serviciilor de emitere, transmitere si arhivare a facturilor in forma electronica

    ART. 12
    (1) Activitatile de emitere, transmitere a facturilor in forma electronica, precum si cele de arhivare a facturilor in forma electronica pot fi realizate si de catre alte persoane decat emitentul de drept al facturii in forma electronica, in urmatoarele conditii:
    a) sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 10;
    b) sa existe un contract valabil incheiat intre emitentul de drept al facturii in forma electronica si un furnizor de servicii de emitere a facturilor in forma electronica.
    (2) Certificatul aferent semnaturii electronice a persoanelor care presteaza servicii de emitere, transmitere sau arhivare a facturilor in forma electronica va contine informatii privind calitatea de furnizor de servicii si datele sale de identificare.

    ART. 13
    (1) Furnizorii de servicii de emitere a facturilor in forma electronica pot sa presteze servicii de conversie a unei facturi deja emise pe suport hartie in factura in forma electronica, la cererea beneficiarului.

    (2) Conversia se poate realiza numai dupa factura in original. Factura in forma electronica rezultata dobandeste calitatea de document justificativ numai dupa inscrierea precizarii: "prezenta factura este conforma cu originalul emis initial pe suport hartie avand seria .... nr. ........ din data de ........., emisa de ..................." si atasarea semnaturii electronice a furnizorului de servicii de emitere a facturilor in forma electronica, precum si a marcii temporale certificand momentul conversiei, atat in cazul facturilor individuale, cat si in cazul in care conversia se face pentru un pachet sau lot de facturi.

    CAPITOLUL V
    Chitanta in forma electronica

    ART. 14

    (1) Chitanta in forma electronica respecta conditiile privind continutul obligatoriu, stabilite de actele normative in vigoare si contine marca temporala si semnatura electronica a emitentului chitantei.
    (2) Certificatul aferent semnaturii electronice a emitentului chitantei va contine informatii privind identificatorul fiscal si numarul notificarii inregistrate la Ministerul Finantelor Publice.

    ART. 15
    Prevederile privind emiterea, transmiterea, stocarea, arhivarea, conversia si utilizarea facturilor prevazute in prezenta lege sunt aplicabile si chitantelor in forma electronica, cu exceptia acelor prevederi care din punct de vedere financiar-fiscal nu le sunt aplicabile.

    CAPITOLUL VI
    Regimul documentelor in forma electronica aferente tranzactiilor inregistrate prin intermediul caselor de marcat si terminalelor automate bancare

    ART. 16
    Bonurile fiscale si bonurile emise de terminalele automate bancare, denumite in continuare bancomate, si de casele de marcat, in forma electronica, stocate la emitent, au acelasi regim juridic ca si cele emise pe suport hartie.


    ART. 17
    (1) Persoanele care au obligatia de a emite bonuri prin intermediul caselor de marcat sau al bancomatelor pot pastra in forma electronica documentul generat in forma electronica in urmatoarele conditii:
    a) sa indeplineasca cerintele privind asigurarea conformitatii informatiilor inregistrate in forma electronica cu cele inscrise pe documentul pe hartie;
    b) sa arhiveze si sa asigure accesul la bonurile emise in forma electronica.
    (2) Bonurile emise in forma electronica de casele de marcat si de bancomate si stocate la emitent respecta conditiile privind continutul obligatoriu stabilite de actele normative in vigoare.

    (3) Casele de marcat utilizate pentru emiterea bonurilor fiscale in forma electronica se vor aviza cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Persoanele prevazute la alin. (1) care pastreaza in forma electronica bonurile emise de case de marcat sau de bancomate au obligatia de a notifica organul fiscal competent din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

    ART. 18
    Termenul de arhivare a bonurilor fiscale si a bonurilor emise de case de marcat sau de catre bancomate, in forma electronica, va fi acelasi cu cel prevazut pentru cele emise pe suport hartie.

    ART. 19
    (1) Cheltuielile inregistrate de persoanele care emit, transmit sau arhiveaza facturi, chitante si bonuri fiscale in forma electronica, cheltuielile efectuate cu investitiile pentru dotari si alte utilitati necesare desfasurarii acestei activitati sunt amortizabile pe o perioada de 5 ani de la prima inregistrare ca utilizator de factura in forma electronica.
    (2) Cheltuielile inregistrate de persoanele care emit facturi, chitante si bonuri fiscale in forma electronica privind investitiile legate de modificarea si perfectionarea sistemelor informatice utilizate in activitatea de facturare electronica sunt amortizabile pe o perioada de 3 ani, incepand cu data initierii investitiei, probata cu hotararea administratorului, respectiv a consiliului de administratie al persoanei care initiaza cheltuiala, iar in cazul persoanelor fizice, prin declaratie pe propria raspundere.

    ART. 20
    Prezenta lege se completeaza cu dispozitiile legale privind incheierea, validitatea si efectele actelor juridice, cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 455/2001, ale Legii nr. 451/2004, precum si cu cele prevazute de Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!


Data aparitiei: 25 Iulie 2012

Votati articolul "Nou regim juridic pentru factura si chitanta.Vezi ce schimba Legea nr. 148":
Rating:

Nota: 4 din 2 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

declaratie 390

Intrebare: soc cu sediu in Romania platitoare de tva lunar, presteaza servicii de reparatii si zugraveli in Italia pt o soc. cu cod fiscal valid vies factureaza fara tva. Se declara aceasta operatiune in declaratia 390 ??? Va multumesc anticipat

Raspuns: Cum e cu raspunsul imediat al specialistilor????pai vine Craciunul, daramite termenul de declarare a... citeste tot raspunsul aici


Alte articole referitoare la Legea nr. 148/2012


» Un nou proiect propune modificare TVA la incasare si a operatiunilor prin mijloace electronice

» Noutati contabile valabile de la 1 ianuarie 2013: factura electronica si factura simplificata

» Atentie: se suspenda inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice


Contabilitate 45000 de contabili citesc zilnic stirile si modificarile legislative din domeniul CONTABILITATII. Aboneaza-te GRATUIT si vei primi CADOU raportul special "Impozitul pe profit, venit si salarii" .
Eroare extragere nr_comentarii:

Noi apreciem opinia ta. Adauga comentariul tau acum
  Da, doresc să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informareAdauga acest articol in site-ul tau

Alte articole referitoare la factura electronica, chitanta, regim juridic, arhivare, transmitere electronica,


» Dobanzile si penalitatile facturate in urma contractelor comerciale sunt deductibile la calculul impozitului pe profit?

» Factura in format electronic si aprobare. Ce retinem cu privire la inregistrarea in evidenta?

» Semnificatia unor termeni si expresii - Taxa pe valoarea adaugata - Norme Metodologice Codul fiscal

Vezi toate articolele referitoare la factura electronica (14)

» Vanzari catre persoane juridice si documente. In ce conditii se emite bonul fiscal?

» Organizarea activitatii de catering. Care sunt inregistrarile contabile?

» Configurare aparat de marcat electronic fiscal pentru incasare de la persoane fizice. Inregistrari contabile

Vezi toate articolele referitoare la chitanta (137)

» 7 BestSellers Carti de contabilitate si fiscalitate in 2014

» Asociere in participatie. Cum se inchide aportul in numerar?

» ContaUtil: Ce elemente va contine obligatoriu o factura?

Vezi toate articolele referitoare la regim juridic (27)

» Proceduri contabile obligatorii pentru institutiile publice: Volumul 1 si Volumul 2

» Dobanzile si penalitatile facturate in urma contractelor comerciale sunt deductibile la calculul impozitului pe profit?

» Ce proceduri contabile deruleaza un ONG?

Vezi toate articolele referitoare la arhivare (122)

» Asociatiile de proprietari sunt obligate sa respecte noi reguli. Amenzile ajung la 3.000 lei!

» Documentar fiscal: Depunerea electronica a declaratiilor fiscale

» Nou regim juridic pentru factura si chitanta.Vezi ce schimba Legea nr. 148

Vezi toate articolele referitoare la transmitere electronica (6)

Alte articole publicate in data de 25 Iulie 2012


Top cautariAUTENTIFICARE UTILIZATORI

Utilizator:
Parola:

Nu am cont si doresc sa ma inscriu!
MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial© 2014 Rentrop & Straton. All rights reserved.
Harta site  |   Contact  |   Termeni si conditii  |   Privacy policy RO  |   Privacy policy EN  |   RSS  SATI


X