email
MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.

Opinia consultantului fiscal: Totul despre impozitul forfetar. Noile modificari

Taxe si Impoziteimpozitul forfetardepunerea declaratiilorimpozitul pe dividendeAutor: Consultant fiscal Irina Dumitrescu

La data de 13.09.2013 pe site-ul oficial al Ministerului Finantelor Publice a fost publicat un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Proiectul propune instituirea unui nou sistem de impozitare pentru persoanele juridice romane din sectorul intretinerii si repararii autovehiculelor, turistic, restaurante si alimentatie publica, incepand cu 01 ianuarie 2013.

Astfel, se propune introducerea unui nou titlu in Codul fiscal - "Titlul IV2 - Impozitul forfetar". Contribuabilii acestui sistem vor fi persoanele juridice romane daca la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a)    au inscrisa in actele constitutive, potrivit legii, ca activitate principala, una din urmatoarele activitati corespunzatoare codurilor CAEN: 4520 - "Intretinerea si repararea autovehiculelor", 5510 - "Hoteluri si alte facilitati de cazare similare", 5520 - "Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata", 5530 -" Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere", 5590 - "Alte servicii de cazare", 5610 - "Restaurante", 5621 - "Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente", 5629 - "Alte servicii de alimentatie n.c.a.", 5630 - "Baruri si alte activitati de servire a bauturilor";

b)    au realizat o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro, conform ultimei situatii financiare aprobate; Cifra de afaceri anuala neta si activele totale luate in considerare la analizarea acestei conditii sunt cele din situatiile financiare anuale. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel de la inchiderea exercitiului financiar precedent celui pentru care se datoreaza impozitul.

c)    au ponderea veniturilor obtinute din desfasurarea activitatilor corespunzatoare codurilor CAEN mentionate la lit. a), precum si din desfasurarea activitatilor mentionate la art. 11219 alin. (3), in total venituri, de peste 70%;
d)    au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250;
e)    nu se afla in dizolvare, potrivit legii.

Pentru determinarea ponderii veniturilor obtinute obtinute din desfasurarea activitatilor corespunzatoare codurilor CAEN mentionate la lit. a) in totalul veniturilor se procedeaza astfel:

a)    din totalul veniturilor, scad:

1.    veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
2.    veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie;
3.    veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
4.    veniturile din subventii;
5.    veniturile din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare;
6.    veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
7.    veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.
8.    veniturile aferente reducerilor comerciale acordate.

b)    in situatia in care desfasoara mai multe activitati cu codurile CAEN prevazute la lit.a), insumeaza veniturile obtinute din aceste activitati.

Proiectul propune reguli generale de aplicare a sistemului forfetar de impunere precum si reguli pentru calculul impozitului forfetar anual pentru fiecare tip de activitate.


Reguli generale de aplicare a sistemului forfetar de impunere

Persoanele juridice romane care se infiinteaza in cursul anului, inclusiv contribuabilii nou-infiintati ca efect al unor operatiuni de reorganizare efectuate potrivit legii, si care au inscrisa in actele constitutive, ca activitate principala, una din activitatile corespunzatoare codurilor CAEN prevazute la art. 11212 alin. (1) lit. a) sunt obligate la plata impozitului forfetar, incepand cu anul fiscal urmator infiintarii, daca sunt indeplinite si celelalte conditii.

In cazul in care, in cursul unui an fiscal, contribuabilul intra in inactivitate temporara inscrisa in Registrul Comertului sau in registrul tinut de instantele judecatoresti competente, dupa caz, acesta ramane in sistemul forfetar de impunere si nu mai datoreaza impozitul forfetar incepand cu trimestrul urmator. In cazul in care perioada de inactivitate inceteaza in cursul anului, contribuabilul datoreaza impozitul forfetar incepand cu trimestrul urmator celui in care inceteaza perioada de inactivitate.

Ca regula generala, persoanele juridice romane nu mai aplica acest sistem de impunere incepand cu anul fiscal urmator anului in care nu mai indeplinesc una dintre conditii.

Anul fiscal/ perioada impozabila
Anul fiscal este anul calendaristic.

In cazul unui contribuabil care inceteaza sa existe in cursul anului, perioada impozabila este perioada din an in care persoana juridica a existat, potrivit legii.

Reguli pentru calculul impozitului forfetar anual:

1.    Contribuabilii care desfasoara activitatile corespunzatoare codului CAEN 4520 - "Intretinerea si repararea autovehiculelor"

Impozitul forfetar anual corespunzator codului CAEN 4520 se calculeaza, pe fiecare unitate, conform urmatoarei formule de calcul:

Impozit forfetar anual/unitate = 12*(s*A +z *A +t* A+m*A+v*A), unde:

12 - numarul de luni
s - coeficient activitati de spalatorie auto
z - coeficient activitati de vopsitorie
t - coeficient activitati de tinichigerie
m - coeficient activitati de mecanica si ITP
v - coeficient activitati de vulcanizare
A - suprafata in care se desfasoara fiecare activitate (m2)
unitate = locatie de desfasurare a activitatilor

Indici:

Spalatorie auto s = 7,5
Vopsitorie / z = 8
Tinichigerie auto t = 9
Statie ITP/ mecanica auto m = 10
Vulcanizare auto v = 6


2.    Contribuabilii care desfasoara activitatile corespunzatoare codurilor CAEN: 5610 - "Restaurante", 5621 - "Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente", 5629 - "Alte servicii de alimentatie n.c.a."

Formula de calcul al impozitului forfetar anual pentru contribuabilii care au inscrisa ca activitate principala activitatea cu codul CAEN: 5610 - "Restaurante", 5621 - "Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente", 5629 - "Alte servicii de alimentatie" este urmatoarea:

Impozit forfetar anual/unitate = k*(x + y*q)*z, unde:
k - 1400, valoarea impozitului standard (lei)
x - variabila in functie de rangul localitatii
y - variabila in functie de suprafata utila a locatiei
z - coeficient de sezonalitate
q - 0,8 si reprezinta coeficient de ajustare pentru spatiu tehnic
unitate = locatie de desfasurare a activitatilor

Variabilele x si y sunt redate in Anexa nr. 2 la Proiectul lege.

3.    Contribuabilii care desfasoara activitatile corespunzatoare codului CAEN 5630 - "Baruri si alte activitati de servire a bauturilor"

Formula de calcul a impozitului forfetar anual pentru contribuabilii care au inscrisa ca activitate principala activitatea cu codul CAEN 5630 - "Baruri si alte activitati de servire a bauturilor":

Impozit forfetar anual/unitate = k*(x + y *q)* z, unde:
k - 900, valoarea impozitului standard
x - variabila in functie de rangul localitatii
y - variabila in functie de suprafata utila a locatiei
z - coeficient de sezonalitate
q - 0,9 si reprezinta coeficient de ajustare pentru spatiu tehnic
unitate = locatie de desfasurare a activitatilor

Variabilele x si y precum si coeficientul z sunt redate in Anexa nr. 3 la Proiectul lege.


4.    Contribuabilii care desfasoara activitatile corespunzatoare codurilor CAEN 5510 - "Hoteluri si alte facilitati de cazare similare", 5520 - "Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata", 5530 - "Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere" si 5590 - "Alte servicii de cazare "

Calculul impozitului forfetar anual pentru contribuabilii care au inscrisa ca activitate principala activitatea cu codul CAEN : 5510 - "Hoteluri si alte facilitati de cazare", 5520 - "Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata", 5530 -" Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere", 5590 - "Alte servicii de cazare" se determina conform coeficientilor redati in Anexa 4 la ordin, pe baza formulei:

Impozit forfetar anual/unitate = k* nr. locuri de cazare, unde:
Impozit forfetar standard - k - LEI / loc cazare / an

Valoarea impozitului standard - "k este cel corespunzator categoriei si/sau tipului de structura de primire turistica mentionate in certificatul de clasificare.

Pentru fiecare tip de activitate desfasurata, contribuabilii care au mai multe unitati, determina impozitul forfetar anual prin insumarea impozitului forfetar aferent fiecarei unitati.

In situatia in care, in cursul unui an fiscal, intervin modificari in sensul inceperii/incetarii unei activitati prevazute in formula de calcul sau modificarea suprafetelor aferente desfasurarii fiecarei activitati, incepand cu trimestrul urmator acestei modificari, contribuabilul recalculeaza, in mod corespunzator, impozitul forfetar aferent perioadei ramase din anul fiscal.

In cazul retragerii definitive de catre autoritatile competente a autorizatiei tehnice/autorizatiei de functionare pentru toate activitatile prevazute in formula de calcul, si in conditiile in care contribuabilii nu desfasoara alte activitati corespunzatoare codurilor CAEN specifice impozitului forfetar, acestia devin platitori de impozit pe profit incepand cu trimestrul urmator retragerii autorizatiei tehnice/ autorizatiei de functionare.

Reguli generale de determinare a impozitului forfetar

Pentru contribuabilii care inceteaza sa existe in cursul anului fiscal, impozitul forfetar se recalculeaza in mod corespunzator, prin impartirea impozitului forfetar anual la 365 zile calendaristice si inmultirea cu numarul de zile aferent perioadei fiscale corespunzatoare fiecarui contribuabil, luand in considerare, daca este cazul, si modificarea impozitului forfetar in cursul anului.

Plata impozitului forfetar si depunerea declaratiilor fiscale

Impozitul forfetar se declara si se plateste trimestrial, in suma de o patrime din impozitul forfetar anual pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza impozitul.

Prin exceptie, contribuabilii care inceteaza sa existe in cursul anului, au obligatia de a declara si plati impozitul forfetar, pana la data incheierii perioadei impozabile, potrivit legii, luand in calcul daca este cazul, si impozitul forfetar declarat si platit in trimestrele anterioare.

Termenele de declarare a mentiunilor

Persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit/impozit pe veniturile microintreprinderilor comunica organelor fiscale teritoriale aplicarea sistemului de impunere forfetar, pana la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plateste impozitul forfetar.

In cazul in care, la data de 31 decembrie, inclusiv, conditiile impuse pentru impozitul forfetar nu mai sunt indeplinite, contribuabilii comunica organelor fiscale teritoriale iesirea din sistemul de impunere forfetar, pana la data de 31 martie inclusiv a anului urmator.

Prevederi fiscale referitoare la amortizare, impozitul pe dividende si registrul de evidenta fiscala
Persoanele juridice platitoare de impozit forfetar sunt obligate sa tina evidenta amortizarii fiscale, conform art. 24 al titlului II, aplicabil platitorilor de impozit pe profit.

Pentru declararea, retinerea si plata impozitului pe dividende, persoanele juridice platitoare de impozit forfetar sunt obligate sa aplice prevederile art. 36 al titlului II.

Persoanele juridice platitoare de impozit forfetar sunt obligate sa inscrie in registrul de evidenta fiscala elementele care sunt luate in calcul la stabilirea impozitului cum ar fi: tipurile de activitati desfasurate, coeficientii si variabilele utilizate pentru fiecare activitate care intra sub incidenta impozitului forfetar, numar de unitati, suprafete de desfasurare a activitatilor precum si amortizarea fiscala.


Autor: Consultant fiscal  Irina Dumitrescude Mihaela Pascu

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
Taxe si Impoziteimpozitul forfetardepunerea declaratiilorimpozitul pe dividende

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 20 Septembrie 2013


Votati articolul "Opinia consultantului fiscal: Totul despre impozitul forfetar. Noile modificari":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Refacturare impozit cladire

Intrebare: in cazul in care intr-un contract de inchiriere se mentioneaza ca chiriasul va suporta si cval impozitului pe cladire, spuneti-mi va rog daca voi factura cu TVA sau nu si monografia contabila.
va multumesc,

Raspuns: PS: art.137 se refera la impozitele si taxele datorate de o persoana - prestator/furnizor- care au...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 20 Septembrie 2013 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 10 - 2 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

 • Descarcati Declaratia 112 - Ultima versiune valabila 2020 - Stare D112

  • In data de 21 octombrie 2020, ANAF a adus o noua actualizare PDF-ului inteligent necesar pentru generarea Declaratiei 112 - declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate - conform Ordinului comun nr. 1942/979/819 al MFP/MMJS/MS, publicat in M.Of.426/ 21.05.2020, valabil incepand cu 01.04.2020.  Principala modificare a Declaratiei 112 din ultima perioada o reprezinta decla...» citeste mai departe aici

 • Guvernul a aprobat esalonarea datoriilor restante si a prelungit termenele pentru executari si accesorii

  • Guvernul a aprobat, joi, aplicarea procedurii alternative simplificate de acordare a esalonarii la plata pentru cel mult 12 luni, pentru obligatiile bugetare principale si accesorii a caror scadenta/termen de plata s-a implinit dupa data la care a fost declansata starea de urgenta si pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, informeaza Finantele. Totodata, Executivul a decis prelungirea pana la 25 decembrie a perioadei in care nu se percep dobanzi ...» citeste mai departe aici

 • Noi zile libere platite pentru parinti. Care sunt conditiile?

  • Violeta Alexandru, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, a informat ca a adus in atentia Guvernului propunerea de completare a OUG 147/2020 privind acordarea de zile libere platite in contextul unor focare Covid-19 in scoli si gradinite.  "Asa cum am promis, astazi am adus in atentia Guvernului propunerea de completare a ...» citeste mai departe aici

 • Cele mai frecvente sanctiuni aplicate de ITM. Afla de unde vine pericolul!

  • Daca maine ar bate la usa ta un inspector ITM, cat de bine ai face fata controlului? Cu siguranta nu doar o data te-a chinuit acest gand, mai ales ca in ultima perioada institutia a devenit tot mai insistenta si mai acida.     Pentru ca firma ta sa fie imposibil de sanctionat, trebuie sa fii la curent cu urmatoarele informatii: ...» citeste mai departe aici

 • Granturi pentru investitii. Care este monografia contabila?

  •   Expertul nostru prezinta un model de monografie contabila pentru un proiect diversificare activitate cu granturi pentru investitii, conform OUG 130/2020.  Prin acest proiect urmeaza sa se achizitioneze utilaje de service, servere si alte echipamente. Pentru inceput, contribuabilul are doar contractul pentru asistenta si consultanta pentru elaborarea documentatiei pentru finantarea nerambursabila. Valoarea contractului intra drept cheltuial...» citeste mai departe aici

Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Modificari in Codul Fiscal 2020 - ATENTIE la noile Proceduri Contabile!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X