email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Opinia consultantului fiscal: Totul despre impozitul forfetar. Noile modificari

Taxe si Impoziteimpozitul forfetardepunerea declaratiilorimpozitul pe dividendeAutor: Consultant fiscal Irina Dumitrescu

La data de 13.09.2013 pe site-ul oficial al Ministerului Finantelor Publice a fost publicat un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Proiectul propune instituirea unui nou sistem de impozitare pentru persoanele juridice romane din sectorul intretinerii si repararii autovehiculelor, turistic, restaurante si alimentatie publica, incepand cu 01 ianuarie 2013.

Astfel, se propune introducerea unui nou titlu in Codul fiscal - "Titlul IV2 - Impozitul forfetar". Contribuabilii acestui sistem vor fi persoanele juridice romane daca la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a)    au inscrisa in actele constitutive, potrivit legii, ca activitate principala, una din urmatoarele activitati corespunzatoare codurilor CAEN: 4520 - "Intretinerea si repararea autovehiculelor", 5510 - "Hoteluri si alte facilitati de cazare similare", 5520 - "Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata", 5530 -" Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere", 5590 - "Alte servicii de cazare", 5610 - "Restaurante", 5621 - "Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente", 5629 - "Alte servicii de alimentatie n.c.a.", 5630 - "Baruri si alte activitati de servire a bauturilor";

b)    au realizat o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro, conform ultimei situatii financiare aprobate; Cifra de afaceri anuala neta si activele totale luate in considerare la analizarea acestei conditii sunt cele din situatiile financiare anuale. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel de la inchiderea exercitiului financiar precedent celui pentru care se datoreaza impozitul.

c)    au ponderea veniturilor obtinute din desfasurarea activitatilor corespunzatoare codurilor CAEN mentionate la lit. a), precum si din desfasurarea activitatilor mentionate la art. 11219 alin. (3), in total venituri, de peste 70%;
d)    au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250;
e)    nu se afla in dizolvare, potrivit legii.

Pentru determinarea ponderii veniturilor obtinute obtinute din desfasurarea activitatilor corespunzatoare codurilor CAEN mentionate la lit. a) in totalul veniturilor se procedeaza astfel:

a)    din totalul veniturilor, scad:

1.    veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
2.    veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie;
3.    veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
4.    veniturile din subventii;
5.    veniturile din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare;
6.    veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
7.    veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.
8.    veniturile aferente reducerilor comerciale acordate.

b)    in situatia in care desfasoara mai multe activitati cu codurile CAEN prevazute la lit.a), insumeaza veniturile obtinute din aceste activitati.

Proiectul propune reguli generale de aplicare a sistemului forfetar de impunere precum si reguli pentru calculul impozitului forfetar anual pentru fiecare tip de activitate.


Reguli generale de aplicare a sistemului forfetar de impunere

Persoanele juridice romane care se infiinteaza in cursul anului, inclusiv contribuabilii nou-infiintati ca efect al unor operatiuni de reorganizare efectuate potrivit legii, si care au inscrisa in actele constitutive, ca activitate principala, una din activitatile corespunzatoare codurilor CAEN prevazute la art. 11212 alin. (1) lit. a) sunt obligate la plata impozitului forfetar, incepand cu anul fiscal urmator infiintarii, daca sunt indeplinite si celelalte conditii.

In cazul in care, in cursul unui an fiscal, contribuabilul intra in inactivitate temporara inscrisa in Registrul Comertului sau in registrul tinut de instantele judecatoresti competente, dupa caz, acesta ramane in sistemul forfetar de impunere si nu mai datoreaza impozitul forfetar incepand cu trimestrul urmator. In cazul in care perioada de inactivitate inceteaza in cursul anului, contribuabilul datoreaza impozitul forfetar incepand cu trimestrul urmator celui in care inceteaza perioada de inactivitate.

Ca regula generala, persoanele juridice romane nu mai aplica acest sistem de impunere incepand cu anul fiscal urmator anului in care nu mai indeplinesc una dintre conditii.

Anul fiscal/ perioada impozabila
Anul fiscal este anul calendaristic.

In cazul unui contribuabil care inceteaza sa existe in cursul anului, perioada impozabila este perioada din an in care persoana juridica a existat, potrivit legii.

Reguli pentru calculul impozitului forfetar anual:

1.    Contribuabilii care desfasoara activitatile corespunzatoare codului CAEN 4520 - "Intretinerea si repararea autovehiculelor"

Impozitul forfetar anual corespunzator codului CAEN 4520 se calculeaza, pe fiecare unitate, conform urmatoarei formule de calcul:

Impozit forfetar anual/unitate = 12*(s*A +z *A +t* A+m*A+v*A), unde:

12 - numarul de luni
s - coeficient activitati de spalatorie auto
z - coeficient activitati de vopsitorie
t - coeficient activitati de tinichigerie
m - coeficient activitati de mecanica si ITP
v - coeficient activitati de vulcanizare
A - suprafata in care se desfasoara fiecare activitate (m2)
unitate = locatie de desfasurare a activitatilor

Indici:

Spalatorie auto s = 7,5
Vopsitorie / z = 8
Tinichigerie auto t = 9
Statie ITP/ mecanica auto m = 10
Vulcanizare auto v = 6


2.    Contribuabilii care desfasoara activitatile corespunzatoare codurilor CAEN: 5610 - "Restaurante", 5621 - "Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente", 5629 - "Alte servicii de alimentatie n.c.a."

Formula de calcul al impozitului forfetar anual pentru contribuabilii care au inscrisa ca activitate principala activitatea cu codul CAEN: 5610 - "Restaurante", 5621 - "Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente", 5629 - "Alte servicii de alimentatie" este urmatoarea:

Impozit forfetar anual/unitate = k*(x + y*q)*z, unde:
k - 1400, valoarea impozitului standard (lei)
x - variabila in functie de rangul localitatii
y - variabila in functie de suprafata utila a locatiei
z - coeficient de sezonalitate
q - 0,8 si reprezinta coeficient de ajustare pentru spatiu tehnic
unitate = locatie de desfasurare a activitatilor

Variabilele x si y sunt redate in Anexa nr. 2 la Proiectul lege.

3.    Contribuabilii care desfasoara activitatile corespunzatoare codului CAEN 5630 - "Baruri si alte activitati de servire a bauturilor"

Formula de calcul a impozitului forfetar anual pentru contribuabilii care au inscrisa ca activitate principala activitatea cu codul CAEN 5630 - "Baruri si alte activitati de servire a bauturilor":

Impozit forfetar anual/unitate = k*(x + y *q)* z, unde:
k - 900, valoarea impozitului standard
x - variabila in functie de rangul localitatii
y - variabila in functie de suprafata utila a locatiei
z - coeficient de sezonalitate
q - 0,9 si reprezinta coeficient de ajustare pentru spatiu tehnic
unitate = locatie de desfasurare a activitatilor

Variabilele x si y precum si coeficientul z sunt redate in Anexa nr. 3 la Proiectul lege.


4.    Contribuabilii care desfasoara activitatile corespunzatoare codurilor CAEN 5510 - "Hoteluri si alte facilitati de cazare similare", 5520 - "Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata", 5530 - "Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere" si 5590 - "Alte servicii de cazare "

Calculul impozitului forfetar anual pentru contribuabilii care au inscrisa ca activitate principala activitatea cu codul CAEN : 5510 - "Hoteluri si alte facilitati de cazare", 5520 - "Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata", 5530 -" Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere", 5590 - "Alte servicii de cazare" se determina conform coeficientilor redati in Anexa 4 la ordin, pe baza formulei:

Impozit forfetar anual/unitate = k* nr. locuri de cazare, unde:
Impozit forfetar standard - k - LEI / loc cazare / an

Valoarea impozitului standard - "k este cel corespunzator categoriei si/sau tipului de structura de primire turistica mentionate in certificatul de clasificare.

Pentru fiecare tip de activitate desfasurata, contribuabilii care au mai multe unitati, determina impozitul forfetar anual prin insumarea impozitului forfetar aferent fiecarei unitati.

In situatia in care, in cursul unui an fiscal, intervin modificari in sensul inceperii/incetarii unei activitati prevazute in formula de calcul sau modificarea suprafetelor aferente desfasurarii fiecarei activitati, incepand cu trimestrul urmator acestei modificari, contribuabilul recalculeaza, in mod corespunzator, impozitul forfetar aferent perioadei ramase din anul fiscal.

In cazul retragerii definitive de catre autoritatile competente a autorizatiei tehnice/autorizatiei de functionare pentru toate activitatile prevazute in formula de calcul, si in conditiile in care contribuabilii nu desfasoara alte activitati corespunzatoare codurilor CAEN specifice impozitului forfetar, acestia devin platitori de impozit pe profit incepand cu trimestrul urmator retragerii autorizatiei tehnice/ autorizatiei de functionare.

Reguli generale de determinare a impozitului forfetar

Pentru contribuabilii care inceteaza sa existe in cursul anului fiscal, impozitul forfetar se recalculeaza in mod corespunzator, prin impartirea impozitului forfetar anual la 365 zile calendaristice si inmultirea cu numarul de zile aferent perioadei fiscale corespunzatoare fiecarui contribuabil, luand in considerare, daca este cazul, si modificarea impozitului forfetar in cursul anului.

Plata impozitului forfetar si depunerea declaratiilor fiscale

Impozitul forfetar se declara si se plateste trimestrial, in suma de o patrime din impozitul forfetar anual pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza impozitul.

Prin exceptie, contribuabilii care inceteaza sa existe in cursul anului, au obligatia de a declara si plati impozitul forfetar, pana la data incheierii perioadei impozabile, potrivit legii, luand in calcul daca este cazul, si impozitul forfetar declarat si platit in trimestrele anterioare.

Termenele de declarare a mentiunilor

Persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit/impozit pe veniturile microintreprinderilor comunica organelor fiscale teritoriale aplicarea sistemului de impunere forfetar, pana la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plateste impozitul forfetar.

In cazul in care, la data de 31 decembrie, inclusiv, conditiile impuse pentru impozitul forfetar nu mai sunt indeplinite, contribuabilii comunica organelor fiscale teritoriale iesirea din sistemul de impunere forfetar, pana la data de 31 martie inclusiv a anului urmator.

Prevederi fiscale referitoare la amortizare, impozitul pe dividende si registrul de evidenta fiscala
Persoanele juridice platitoare de impozit forfetar sunt obligate sa tina evidenta amortizarii fiscale, conform art. 24 al titlului II, aplicabil platitorilor de impozit pe profit.

Pentru declararea, retinerea si plata impozitului pe dividende, persoanele juridice platitoare de impozit forfetar sunt obligate sa aplice prevederile art. 36 al titlului II.

Persoanele juridice platitoare de impozit forfetar sunt obligate sa inscrie in registrul de evidenta fiscala elementele care sunt luate in calcul la stabilirea impozitului cum ar fi: tipurile de activitati desfasurate, coeficientii si variabilele utilizate pentru fiecare activitate care intra sub incidenta impozitului forfetar, numar de unitati, suprafete de desfasurare a activitatilor precum si amortizarea fiscala.


Autor: Consultant fiscal  Irina Dumitrescu
de Mihaela Pascu

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Contabilitate 2022


Va amintiti de prima Carte Verde a Contabilitatii, editata in urma cu peste 25 de ani de Ministerul Finantelor?

Ei bine, Cartea Verde a Contabilitatii 2022 este acum din nou prezenta, in varianta actualizata la zi, oferindu-va solutii impecabile pentru momentele de criza – cum este si acesta – cu modificari legislative majore.

Avantajul esential pe care vi-l ofera Cartea Verde a Contabilitatii 2022: ZERO erori in inregistrarile contabile!

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
Taxe si Impoziteimpozitul forfetardepunerea declaratiilorimpozitul pe dividende

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 20 Septembrie 2013


Votati articolul "Opinia consultantului fiscal: Totul despre impozitul forfetar. Noile modificari":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 20 Septembrie 2013 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X