email
Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Ultima versiune pentru Declaratia 200. Documentar fiscal complet

declaratia 200ultima versiuneactualizareOPANAF 3883/ 2013vanzare-cumpararevaluta


Va aducem la cunostinta ca Declaratia 200 - Declaratie privind veniturile realizate din Romania pentru anul 2013, conform OPANAF 3883/2013, a fost actualizata, aceasta ajungand la versiunea 2.0.0.

Declaratia 200 se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, provenind din:

1.1. Activitati independente;

1.2. Cedarea folosintei bunurilor;

1.3. Activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real;
1.4. Transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;

1.5. Operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.


Declaratia 200  actualizata poate fi descarcata aici.


1.1. Activitati independente


1.1.1. venituri comerciale - din fapte de comert, prestari de servicii, altele decat cele din profesii libere, practicarea unei meserii, inclusiv din activitati adiacente, precum si venituri din cedarea folosintei bunurilor calificate in categoria venituri din activitati independente;

Persoanele fizice care, in anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosintei bunurilor calificate, in conditiile legii, in categoria venituri din activitati independente, bifeaza casuta "Cedarea folosintei bunurilor calificata in categoria venituri din activitati independente".
Veniturile si cheltuielile luate in calcul pentru stabilirea venitului net anual/pierderii fiscale anuale sunt cele realizate la nivelul tuturor contractelor de inchiriere/subinchiriere aflate in derulare in anul de raportare.

1.1.2. venituri din profesii libere - din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfasurate in mod independent, in conditiile legii;

1.1.3. venituri din drepturi de proprietate intelectuala - brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert, procedee tehnice, know-how, drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea.

Contribuabilii care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala de la mai multi platitori, depun o singura declaratie.

1.1.4. In cazul societatii civile cu personalitate juridica constituita potrivit legii speciale si care este supusa regimului transparentei fiscale, potrivit legii, se aplica regulile de determinare a venitului net din activitati independente.

Persoanele fizice care obtin venituri dintr-o activitate desfasurata intr-o forma de organizare cu personalitate juridica (SPRL) constituita potrivit legii speciale si care este supusa regimului transparentei fiscale, potrivit legii, asimileaza venitul distribuit, venitului net anual din activitati independente.

1.1.5. Declaratia 200 se depune si de catre persoanele fizice care au realizat venituri din activitati independente pentru care impozitul retinut la sursa de platitorii de venituri reprezinta plata anticipata in contul impozitului anual, potrivit Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si nu au optat pentru impozitarea finala de catre platitorul de venit.

Venitul cuvenit unei persoane fizice, dintr-o asociere cu o persoana juridica romana, microintreprindere care nu genereaza o persoana juridica, determinat cu respectarea regulilor stabilite in titlul IV^1 din Codul fiscal, este asimilat, in vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activitati independente, din care se deduc contributiile obligatorii in vederea obtinerii venitului net anual.

1.1.6. Nu au obligatia depunerii declaratiei, persoanele fizice pentru care impozitul retinut de platitorii de venituri este final, potrivit optiunii contribuabililor, in conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

1.1.7. Nu au obligatia depunerii declaratiei persoanele fizice care, in anul de raportare, au realizat venituri din activitati independente impuse pe baza de norme de venit, cu exceptia persoanelor care au depus declaratiile de venit estimativ in luna decembrie si pentru care nu sau stabilit plati anticipate, conform legii.

1.1.8. Contribuabilii care desfasoara o activitate impusa pe norme de venit si care, in cursul anului fiscal de raportare, isi completeaza obiectul de activitate cu o alta activitate care nu este cuprinsa in nomenclatorul activitatilor pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit, vor fi impusi in sistem real de la data respectiva, venitul net anual urmand sa fie determinat prin insumarea fractiunii din norma de venit aferenta perioadei de impunere pe baza de norma de venit cu venitul net rezultat din evidenta contabila.

1.1.9. In cazul schimbarii modalitatii de exercitare a unei activitati si/sau transformarii formei de exercitare a acesteia intr-o alta forma, potrivit legislatiei in materie, in timpul anului, venitul net/pierderea se determina separat pentru fiecare perioada in care activitatea independenta a fost desfasurata de contribuabil intr-o forma de organizare prevazuta de lege.

Venitul net anual/Pierderea anuala se determina prin insumarea venitului net/pierderii inregistrat/inregistrate in toate perioadele fiscale din anul fiscal in care a avut loc schimbarea si/sau transformarea formei de exercitare a activitatii si se inscrie in declaratie.

1.1.10. Declaratia 200 se completeaza pentru fiecare categorie de venit si pentru fiecare sursa de realizare a venitului.

1.2. Cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, realizate in calitate de proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal.


1.2.1. Persoanele fizice care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de inchiriere, completeaza Declaratia 200 pentru fiecare sursa de venit.

1.2.2. in cazul veniturilor din arenda, Declaratia 200 se depune de catre persoanele fizice care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real.

1.2.3. in cazul cedarii folosintei bunurilor detinute in comun, repartizarea venitului net se face potrivit Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.44/2004.

1.2.4. Nu au obligatia depunerii declaratiei, persoanele fizice prevazute la art.63 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care, in anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru care chiria prevazuta in contractul incheiat intre parti este stabilita in lei, nu au optat pentru determinarea venitului net in sistem real si la sfarsitul anului anterior nu indeplinesc conditiile pentru calificarea veniturilor in categoria veniturilor din activitati independente, pentru care platile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat, si impozitul este final, cu urmatoarele exceptii, pentru care exista obligatia depunerii declaratiei:

- pentru situatiile in care, declaratia de venit estimativ a fost depusa in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii;

- pentru situatiile in care, intervin modificari ale clauzelor contractuale, cu exceptia situatiilor prevazute la art.82 alin.(7) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- pentru situatiile in care, investitiile la bunurile mobile si imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui detinator legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosintei bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat, sunt efectuate de cealalta parte contractanta.

1.3. Activitati agricole pentru care venitul net se determina in sistem real:

- venituri din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in sere si solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat;
- venituri din cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor;
- venituri din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea.

Declaratia 200 se depune de contribuabilii care desfasoara activitatea in mod individual si/sau in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, constituita intre persoane fizice si care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla.
Persoanele fizice care realizeaza venituri in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, constituita intre persoane fizice, completeaza declaratia avand in vedere venitul net distribuit, care le revine din asociere.

Nu au obligatia depunerii declaratiei persoanele fizice care, in anul de raportare, au realizat venituri din activitati agricole cu impunere finala, din valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate in arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati pentru utilizare ca atare, potrivit art.74 alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

1.4. Transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise

Declaratia 200 se depune de catre persoanele fizice care, in anul de raportare, au realizat castiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise si au obligatia stabilirii castigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

In cazul castigurilor din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, la completarea formularului, se au in vedere dispozitiile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, dispozitiile Hotararii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si normele privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice, aprobate prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

1.5. Operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

Declaratia 200 se depune de catre persoanele fizice care, in anul de raportare, au realizat castiguri/pierderi din operatiuni de vanzare - cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si au obligatia stabilirii castigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

in cazul operatiunilor de vanzare - cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, la completarea formularului se au in vedere dispozitiile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Hotararii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Termenul de depunere si organul fiscal competent

2.1. Termen de depunere:


- anual, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului;
- ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia 200 anterioara, prin completarea unei declaratii rectificative pana la termenul prevazut de lege, situatie in care se va inscrie "X" in casuta special prevazuta in formular in acest scop.


Sursa: Asistenta-contribuabili.rode Mihaela Pascu

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
declaratia 200ultima versiuneactualizareOPANAF 3883/ 2013vanzare-cumpararevaluta

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 09 Mai 2014


Votati articolul "Ultima versiune pentru Declaratia 200. Documentar fiscal complet":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 09 Mai 2014 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!

Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 9 - 1 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii articol

Postat de: as*****
Suntem Asociatie de Proprietari, lunar depunem D112 cu impozit de 16% pt conventii si contract de mandat.Am depus si D 205. Mai trebuie sa depunem si D200? Multumesc Anticipat pt raspuns.
Data adaugarii: 12-Mai-2014


Subiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2021 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X