Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
email
NOU in Codul Fiscal - Monografii Contabile actualizate in 2018

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"NOU in Codul Fiscal - Monografii Contabile actualizate in 2018"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Ghid Practic pentru contabili

Depunerea situatiilor financiare si a raportarilor contabile aferente anului 2016

situatiile financiare anualeLegea contabilitatiiSituatia activelor imobilizatebilant prescurtat

Situatiile financiare anuale precum si raportarile contabile anuale aferente anului 2016 se intocmesc in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 166/25.01.2017 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile.

Persoane obligate sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale

Potrivit prevederilor art. 28 alin.1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligate  sa intocmeasca situatii financiare anuale urmatoarele categorii de persoane:

- Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice;
- Institutiile publice, asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial - Subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, care apartin entitatilor anterior mentionate, cu sediul in Romania, precum si subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate;
- Organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevazute in legislatia pietei de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat si alte entitati organizate pe baza Codului civil.   

Categorii de situatii financiare anuale:
 
Entitatile  carora le sunt incidente Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare intocmesc situatii financiare anuale potrivit  respectivelor reglementari.     

Societatile ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, inclusiv cele al caror exercitiu financiar difera de anul calendaristic intocmesc situatii financiare anuale potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016. Persoanele juridice fara scop patrimonial  intocmesc situatii financiare anuale la 31 decembrie potrivit Reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr.1.969/2007, cu modificarile ulterioare,  iar in cazul celor care desfasoara activitati economice se vor avea in vedere si Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.  Entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Banca Nationala a Romaniei,  respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiara, vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice situatii financiare anuale, in formatul si in termenele prevazute de reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiara.  

Structura situatiilor financiare anuale  

Corespondenta detaliata a conturilor
Corespondenta detaliata a conturilor
Manualul Contabilului Incepator
Manualul Contabilului Incepator
Case de marcat 2018. Ghid practic pentru contabili
Case de marcat 2018. Ghid practic pentru contabili

1) Pentru entitatile care aplica Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, care  la data bilantului nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii de marime, respectiv:   
  - totalul activelor: 1.500.000 lei;    
 - cifra de afaceri neta: 3.000.000 lei;     
- numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 10,

 intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:    

 1. bilant prescurtat (cod 10);     
2. cont prescurtat de profit si pierdere (cod 20).  

Acestea vor fi insotite de formularul "Date informative" (cod 30) si formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40).  

    2)  Entitatile care la data bilantului nu se incadreaza in categoria microentitatilor si care nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii de marime si anume:    
 - totalul activelor: 17.500.000 lei;   
  - cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei;  
   - numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50,   

intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:    
 1. bilant prescurtat (cod 10);    
 2. cont de profit si pierdere (cod 20);     
3. note explicative la situatiile financiare anuale.    

Optional, ele pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de trezorerie.  

Acestea vor fi insotite de formularul "Date informative" (cod 30) si formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40).  

3) Entitatile care la data bilantului depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii de marime, si anume:    
 - totalul activelor: 17.500.000 lei;   
  - cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei;
  - numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50,   

intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:   
  1. bilant (cod 10);   
  2. cont de profit si pierdere (cod 20);
  3. situatia modificarilor capitalului propriu;    
 4. situatia fluxurilor de trezorerie;    
 5. notele explicative la situatiile financiare anuale.   

Acestea vor fi insotite de formularul "Date informative" (cod 30) si formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40). Acelasi tip de situatii financiare se intocmesc si de catre entitatile de interes public.  

Pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31 decembrie 2016, incadrarea in criteriile de marime anterior enumerate se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar, pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar precedent si a indicatorilor determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare incheiate la finele exercitiului financiar curent. Entitatile care au ales un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic determina criteriile respective pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar precedent si a indicatorilor determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare intocmite la finele exercitiului financiar astfel ales, si care se incheie la o data ulterioara datei de 1 ianuarie 2017.  

Documente care insotesc situatiile financiare anuale:  

Situatiile financiare anuale vor fi insotite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. Situatiile financiare anuale vor fi insotite de o declaratie scrisa a persoanelor prevazute la art. 10 alin.1) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:    
- politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;   
- situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
  - persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.  

Prevederi speciale:  

Entitatile care nu au desfasurat activitate de la constituire pana la sfarsitul exercitiului financiar de raportare nu intocmesc situatii financiare anuale, urmand sa depuna in acest sens la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, respectiv pana la data de 01.03.2017.  

     Persoanele care opteaza pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, au obligatia sa instiinteze in scris unitatea teritoriala a Ministerului Finantelor Publice despre exercitiul financiar ales, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de inceputul exercitiului financiar ales sau in termen de 30 de zile calendaristice de la data infiintarii pentru persoanele nou-infiintate.      Declaratia  si instiintarea anterior mentionate se vor depune in format electronic.  

Termenele pentru depunerea situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sunt urmatoarele:  
 -  150 de zile de la incheierea exercitiului financiar, respectiv pana la data de 30 mai 2017, de catre: - societatile,  societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare;
- subunitatile din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate, cu exceptia subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European;
- sediile permanente din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate.  

-  120 de zile de la incheierea exercitiului financiar, respectiv pana la data de 1 mai 2017, de catre:

- societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea financiara, potrivit prezentei legi.
 - institutiile publice, asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea financiara.    
-  subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, care apartin persoanelor prevazute entitatilor anterior mentionate, cu sediul in Romania, precum si subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate.

          Raportari contabile anuale   

Pe perioada lichidarii, persoanele juridice aflate in lichidare depun, in termen de 90 de zile de la incheierea fiecarui an calendaristic, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o raportare contabila anuala, in structura prevazuta in anexa nr. 2 la OMFP nr.166/2017. Sistemul de raportare contabila anuala cuprins in anexa nr. 2 se aplica, de asemenea, si subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European. Entitatile anterior mentionate intocmesc si depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile anuale la 31 decembrie, care cuprind urmatoarele formulare:  

- Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10);
- Situatia veniturilor si cheltuielilor (cod 20);
-  Date informative (cod 30);  
- Situatia activelor imobilizate (cod 40)

     Termenul de depunere la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a raportarilor contabile anuale la 31 decembrie:

- 150 de zile de la incheierea anului calendaristic: o de catre pentru entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic; o de catre sediile permanente din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate.


- 90 de zile de la incheierea anului calendaristic, de catre persoanele juridice aflate in lichidare, pe perioada lichidarii.

Semnarea situatiilor financiare anuale precum si a raportarilor contabile anuale:  

Situatiile financiare anuale si raportarile contabile se semneaza de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.   

  Situatiile financiare anuale si raportarile contabile pot fi intocmite si semnate de persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania. Totodata,  situatiile financiare anuale si raportarile contabile se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.  

Modalitatea de depunere a situatiilor financiare anuale/raportarilor contabile anuale precum si a documentelor care le insotesc:

 - in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa;
- la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in format hartie si in format electronic;
- la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, in format hartie si in format electronic.  

Formatul electronic al situatiilor financiare anuale/raportarilor contabile  intocmite de entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice. Programul de asistenta este pus la dispozitia entitatilor, gratuit, de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descarcat de pe portalul Ministerului Finantelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro.  

Sanctiuni pentru nerespectarea obligatiei de  intocmire, semnare si depunere in termenul legal la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a situatiilor financiare anuale si, dupa caz, a situatiilor financiare anuale consolidate, precum si a raportarilor contabile:  

Nerespectarea obligatiei de intocmire si semnare a situatiilor financiare anuale la organul fiscal se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 3.000 lei.  

  Nedepunerea in termenul legal a situatiilor financiare anuale a, situatiilor financiare anuale consolidate, precum si a raportarilor contabile se sanctioneaza  cu amenda astfel:
-  de la 300 lei la 1.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 1 si 15 zile lucratoare;
- de la 1.000 lei la 3.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 16 si 30 de zile lucratoare;
- de la 1.500 lei la 4.500 lei, daca perioada de intarziere depaseste 30 de zile lucratoare.


Sursa: Finante Neamt

 

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
situatiile financiare anualeLegea contabilitatiiSituatia activelor imobilizatebilant prescurtat

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 21 Februarie 2017


Votati articolul "Depunerea situatiilor financiare si a raportarilor contabile aferente anului 2016":
Rating:

Nota: 2.8 din 5 din 5 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Imobilizari corporale...........

Intrebare: Buna ziua
Va rog sa ma sfatuiti cum as putea sa inregistrez in contabilitate factura furnizorului care ne-a echipat cladirea (ex:un spital) cu reteaua de internet,CATV, telefonie. Factura este in valoare de 11000 lei si contine diverse materiale folosite (switch-uri, patch-uri, cabluri, mufe, splice,centrale etc) pentru realizarea retelei de telecomunicatii. Aceasta investitie am vrea s-o amortizam in timp. Este OK daca operez factura in contul 214 "...alte active corporale"???As dori sa ma ajutati putin si la codul de clasificare si durata normala de functionare!

Multumesc!!

Raspuns: Inregistrarea contabila se face in functie de explicatia inscrisa in contract si pe factura. Daca...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 21 Februarie 2017 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user

Intrebare antispam: 5 + 5 =
  Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Subiectele saptamanii

Newsletter zilnic GRATUIT

NOU in Codul Fiscal - Monografii Contabile actualizate in 2018
Aboneaza-te la newsletterul Contabilul.ro si primesti gratuit Raportul special "NOU in Codul Fiscal - Monografii Contabile actualizate in 2018".
Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2018 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"NOU in Codul Fiscal - Monografii Contabile actualizate in 2018"


email
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X