email
Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NOU in Monitor: Modelul cererii si al declaratiei pentru solicitarea indemnizatiei de 41,5%

NOU in Monitor: Modelul cererii si al declaratiei pentru solicitarea indemnizatiei de 41,5%
indemnizatiedrepturi de autorprofesionisti

In Monitorul Oficial nr. 681 din 9 iulie 2021 au fost publicate noile modele de formulare - cererea si declaratia pe proprie raspundere - pentru solicitarea indemnizatiei de 41,5% - profesionisti, persoanele care au incheiat conventii individuale de munca si cele cu drepturi de autor.


Formularele pentru indemnizatia prevazute la art. 3 din OUG 132/2020 au fost aprobate prin Ordinul 595/2021.

Iata in continuare continutul actului normativ si noile formulare.
 

Ordinul 595/2021 - formularele pentru indemnizatia de 41,5%: extras din actul normativ

Denumire completa: Ordinul 595/2021 privind aprobarea modelului cererii si al declaratiei pe propria raspundere pentru solicitarea indemnizatiei prevazute de art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca
 

Articolul 1

Se aproba modelul cererii si al declaratiei pe propria raspundere pentru profesionistii definiti la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, care urmeaza sa beneficieze de plata indemnizatiei prevazute la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazut in anexa nr. 1.


Articolul 2

(1) Se aproba modelul cererii si al declaratiei pe propria raspundere pentru persoanele care au incheiate conventii individuale de munca in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare, care urmeaza sa beneficieze de plata indemnizatiei prevazute la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazut in anexa nr. 2.

(2) Solicitarea indemnizatiei si plata acesteia catre persoana se realizeaza prin societatea cooperativa cu care persoanele au incheiate conventii individuale de munca.

Articolul 3

Se aproba modelul cererii si al declaratiei pe propria raspundere pentru persoanele fizice care obtin venituri exclusiv din drepturile de autor si drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care urmeaza sa beneficieze de plata indemnizatiei prevazute la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazut in anexa nr. 3.

Articolul 4
Formularele prevazute in anexele nr. 1-3 se utilizeaza pentru solicitarea drepturilor incepand cu cele aferente lunii iunie 2021.
 

Anexa 1 - profesionisti

Modelul cererii si al declaratiei pe propria raspundere pentru profesionistii definiti la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, care urmeaza sa beneficieze de plata indemnizatiei prevazute la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile si completarile ulterioare
 

CERERE

Catre
AGENTIA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA A JUDETULUI ……………………/MUNICIPIULUI BUCURESTI
Subsemnatul, ............................., in calitate de ......................................
alte detalii/situatii ……………...................................................................................................................................………..,
(Se vor inscrie calitatea solicitantului, conform prevederilor Codului civil, nr. si data autorizatiei de functionare sau tipul, nr. si data documentului care atesta profesia sau a documentului/contractului in baza caruia isi desfasoara activitatea.)
in cadrul .....................................(denumirea completa)................................, CUI/CIF ….......………., cod CAEN ………,
cu domiciliul/sediul in localitatea .................……., str. ................ nr. …...., judetul ............./municipiul Bucuresti, sectorul …., identificat cu CI/BI seria ..... nr. ......, CNP ..............., telefon ............, e-mail ........................, in conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, va solicit acordarea indemnizatiei pentru perioada ..................... .
Solicit plata in contul ................, al carui titular sunt, deschis la Banca .................. .

Atasez:
– declaratia pe propria raspundere;
– copie dupa actul de identitate;
– copie dupa extrasul de cont (deschis in calitatea mentionata, pentru care solicit indemnizatia).

Data ..................
Numele si prenumele (in clar) ...........................
Semnatura .........................

 

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Catre
AGENTIA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA A JUDETULUI ……………../MUNICIPIULUI BUCURESTI
Subsemnatul/a, ......................, cu domiciliul/sediul in localitatea ........................., str. ............................ nr. ............, judetul ........................../municipiul Bucuresti, sectorul ........., identificat(a) cu CI/BI seria ........ nr. .........., CNP ............., telefon .........., e-mail ................., cunoscand prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere urmatoarele:

1. in anul 2019 media incasarilor brute lunare a fost de ............. lei;
2. veniturile estimate in declaratia unica, respectiv norma de venit stabilit in anul 2020 sunt/este de …………………… lei;
3. in perioada starii de urgenta/starii de alerta am beneficiat de indemnizatia prevazuta de art. XV alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, in cuantum de .......... lei;
4. realizez activitate din luna ............., obtinand incasari brute de ............... lei (medie lunara).
In aceste conditii, declar ca in luna .............., pentru care solicit indemnizatia, incasarile brute obtinute sunt de ............... lei.

Data ...............
Numele si prenumele (in clar)...................
Semnatura .......................
 

Anexa 2 - conventii individuale de munca

Modelul cererii si al declaratiei pe propria raspundere pentru persoanele care au incheiate conventii individuale de munca in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare, care urmeaza sa beneficieze de plata indemnizatiei prevazute la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile si completarile ulterioare

Societatea Cooperativa ..........................
(felul si denumirea)
Adresa sediului social ....................................
(doar localitatea)
Judetul .............................
CUI ................................
CAEN ..........................
Cont bancar nr. ........................
Telefon ...................
E-mail ............................
 

CERERE

Catre
AGENTIA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA A JUDETULUI ………………/MUNICIPIULUI BUCURESTI
Subsemnatul/a, ......................., in calitate de administrator/reprezentant legal al ............................., cu sediul social in localitatea .........................., str. ......................... nr. ......, judetul ......................./sectorul ..........., identificat(a) cu CI/BI seria ...... nr. ............, CNP ......................, in conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARSCoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, va solicit acordarea indemnizatiei pentru un numar de ............. persoane, in suma totala de ..............lei (brut), pentru perioada ................ .
Plata se efectueaza in contul societatii cooperative nr. ............... deschis la Banca ................. .
Anexez:
– declaratia pe propria raspundere;
– lista persoanelor care urmeaza sa beneficieze de indemnizatie.
Data ...................
Nume si prenume (in clar) ...........................
(administrator/reprezentant legal)
Semnatura .........................
Societatea Cooperativa ...............................
(felul si denumirea)
Adresa sediului social ..............................................
(doar localitatea)
Judetul ...............................
CUI ........................................
CAEN ...........................
Cont bancar nr. ..........................
Telefon ...................
E-mail ......................
 

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Catre
AGENTIA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA A JUDETULUI ……………../MUNICIPIULUI BUCURESTI
Subsemnatul/a, ........................., in calitate de administrator/reprezentant legal al .............................., cu sediul social in localitatea ..................., str. .......................... nr. ..........., judetul/sectorul ................., identificat(a) cu CI/BI seria ........ nr. ........., CNP ........................, cunoscand prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:
[] societatea nu se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 7 alin. (1) lit. b) si c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile si completarile ulterioare;
[] pentru persoanele pentru care se solicita indemnizatia, societatea nu se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 7 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile si completarile ulterioare;
[] pentru persoanele mentionate in lista, am redus timpul de munca ca urmare a situatiilor prevazute de art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile si completarile ulterioare;
[] datele din lista prezentata sunt corecte.

Data …………..
Nume si prenume (in clar) ……………....................……..
(administrator/reprezentant legal)
Semnatura …………………….
 

LISTA
persoanelor care urmeaza sa beneficieze de indemnizatia acordata in baza art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile si completarile ulterioare

Nr. crt.

Numele și prenumele

CNP

Numărul și data convenției individuale de muncă

Luna pentru care se solicită indemnizația

Cuantumul brut al indemnizației (lei)^1

1.

         

2.

         

....

         
 

TOTAL

     

...............*)

Data …………..
Nume si prenume (in clar) .........................
Administrator/Reprezentant legal
Semnatura .......................
^1 41,5% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificarile si completarile ulterioare.
*) Total suma ce va fi platita de agentia pentru plati si inspectie sociala.

 

Consulta si Anexa 3 care cuprinde formularele necesare pentru persoanele cu drepturi de autor. 

de Ghinea Viorica

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
indemnizatiedrepturi de autorprofesionisti

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 12 Iulie 2021


Votati articolul "NOU in Monitor: Modelul cererii si al declaratiei pentru solicitarea indemnizatiei de 41,5%":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Cheltuieli nedeductibile

Intrebare: Buna ziua,
Cheltuielile nedeductibile ale unei societati la ce impozite sunt supuse?
Multumesc frumos.

Raspuns: Cheltuielile nedeductibile sunt reglementate de art.21 din codul fiscal. Acestea se impoziteaza cu...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 12 Iulie 2021 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!

Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 5 + 1 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

  • Persoanele fizice care nu au declarat indemnizatiile de la stat vor fi impozitate din OFICIU de ANAF

    • Indemnizatiile acordate de stat, in contextul pandemiei, persoanelor fizice (PFA-uri, profesionisti, drepturi de autor) care si-au redus ori intrerupt activitatea trebuiau declarate in Declaratia unica.  In cazul persoanelor care nu au declarat si achitat impozitul aferent indemnizatiilor, ANAF are in plan impozitarea din oficiu, potrivit Ordinului nr. 1251/2021. Actul normativ a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 802 din 20 august 2021. Pentru ve...» citeste mai departe aici

  • Cota redusa de TVA de 5% se va aplica si pentru incalzirea locuintei din 2022

    • Romanii vor beneficia de reducerea cotei TVA pentru energia termica incepand de anul viitor, stabileste Legea nr. 196/2021 (M.O. 693 din 13 iulie 2021). Legea 196/2021 a adus mai multe modificari si completari Legii serviciului public de alimentare cu energie termica nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica, dar si Codului fiscal.  Singura modificare fiscala introdusa prin n...» citeste mai departe aici

  • Masuri in domeniul registrului comertului - Legea 206/2021

    • Legea nr. 206/2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2020 privind masuri in domeniul registrului comertului a aparut in Monitorul nr. 715 din 20 iulie 2021. Iata care sunt noutatile introduse in activitatea registrului comertului prin Legea 206/2021.   Legea 206/2021 - registrul comertului: continutul actului normativ Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. ARTICOL UNIC...» citeste mai departe aici

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2021 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X