email
E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Procedura pentru redirectionarea impozitului pe profit/pe veniturile microintreprinderilor pentru efectuarea de sponsorizari

Procedura pentru redirectionarea impozitului pe profit/pe veniturile microintreprinderilor pentru efectuarea de sponsorizari
impozit pe profitmicrointreprinderedeclaratia 101sponsorizare

ANAF a oficializat recent Procedura privind redirectionarea impozitului pe profit/pe veniturile microintreprinderilor pentru efectuarea de sponsorizarisi/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private, dar si formularul 177.

Procedura a fost aprobata prin Ordinul 1679/2022 care a aparut in Monitorul Oficial nr. 923 din 21 septembrie 2022.

 Reamintim ca prin Legea nr.322/2021 si prin OUG nr.20/2022 au fost aduse modificari si completari Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. Potrivit completarilor aduse art.42 si 56 din Codul fiscal prin Legea nr.322/2021, in cazul in care valoarea stabilita potrivit art.25 alin.(4) lit.i), respectiv art.56 alin.(1^1), diminuata cu sumele reportate, dupa caz, nu au fost utilizate integral, contribuabilii pot dispune redirectionarea impozitului pe profit, respectiv impozitului pe veniturile microintreprinderilor in limita valorii astfel calculate, pentru efectuarea de sponsorizari si/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private. 

Optiunea de redirectionare se poate dispune in termen de maxim 6 luni de la data depunerii declaratiei anuale de impozit pe profit, respectiv in termen de maxim 6 luni de la data depunerii declaratiei de impozit pe veniturile microintreprinderilor aferente trimestrului IV. 

Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.20/2022 a fost reglementata o noua categorie de cheltuieli care poate fi dedusa din impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor (art.25 alin.4 lit.t si art.56 alin. 22 din Codul fiscal), respectiv cheltuielile privind bunurile, mijloacele financiare si serviciile acordate Fondului Natiunilor Unite Pentru Copii - UNICEF, precum si altor organizatii internationale care isi desfasoara activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care Romania este parte.

Redirectionarea impozitului pe profit/pe veniturile microintreprinderilor pentru efectuarea de sponsorizari

Capitolul I Dispozitii generale

1.
(1) Platitorii de impozit pe profit sau de impozit pe veniturile microintreprinderilor, dupa caz, pot dispune redirectionarea unor sume din impozitul datorat, potrivit legii, in termen de 6 luni de la termenul legal de depunere a declaratiei anuale de impozit pe profit, respectiv a declaratiei de impozit pe veniturile microintreprinderilor aferente trimestrului IV.

(2) Valoarea impozitului pe profit sau a diferentei de impozit pe profit care poate fi redirectionata se calculeaza prin scaderea din valoarea minima stabilita, potrivit art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, a sumelor reprezentand sponsorizare si/sau mecenat, burse private, acordate entitatilor beneficiare in anul pentru care s-a depus declaratia anuala de impozit pe profit, conform art. 25 alin. (4) lit. i) si t), si a sumelor reportate, astfel cum au fost inscrise in

formularul 101 „Declaratie privind impozitul pe profit“ a anului respectiv.

Pentru stabilirea limitei impozitului pe profit prevazute la art. 25 alin. (4) lit. i) pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se va avea in vedere si scaderea din acesta a sumelor aferente creditului fiscal si a impozitului pe profit scutit/redus, in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 101 „Declaratie privind impozitul pe profit“ si 120 „Decont privind accizele“, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Valoarea impozitului pe veniturile microintreprinderilor sau valoarea diferentei de impozit pe veniturile microintreprinderilor care poate fi redirectionata se calculeaza prin scaderea din valoarea stabilita, potrivit art. 56 alin. (1^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, calculata pentru intregul an fiscal, a sumelor acordate entitatilor beneficiare in anul respectiv, conform art. 56 alin. (1^1), (1^5) si (2^2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si a sumelor reportate.

2.
(1) Obligatia platii sumei redirectionate din impozitul pe profit, respectiv din impozitul pe veniturile microintreprinderilor revine organului fiscal competent.

(2) Redirectionarea impozitului pe profit, respectiv a impozitului pe veniturile microintreprinderilor pentru sponsorizarea entitatilor persoane juridice fara scop lucrativ, inclusiv a unitatilor de cult, poate fi efectuata doar daca beneficiarul sponsorizarii este inscris la data platii sumei respective de catre organul fiscal in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale.

(3) In cazul redirectionarii impozitului pe profit, respectiv a impozitului pe veniturile microintreprinderilor catre Fondul Natiunilor Unite pentru Copii - UNICEF si catre alte organizatii internationale care isi desfasoara activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care Romania este parte, nu exista obligatia inscrierii entitatii beneficiare respective in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale.

3. In sensul prezentei proceduri, entitatea beneficiara poate fi o persoana juridica fara scop lucrativ, unitate de cult, Fondul Natiunilor Unite pentru Copii - UNICEF, orice organizatie internationala care isi desfasoara activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care Romania este parte, alti beneficiari prevazuti de Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si beneficiarii de burse private, potrivit legii.

4. Prezenta procedura se aplica de catre compartimentul cu atributii in gestiunea registrului contribuabililor si declaratiilor fiscale din cadrul organului fiscal central competent, denumit in continuare compartiment de specialitate.

5.
(1) Termenul pentru solutionarea cererilor privind redirectionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microintreprinderilor este de 45 de zile de la depunere, potrivit art. 77 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Pentru contribuabilii care, la data depunerii cererii, nu au stinse debitele reprezentand impozitul pe profit, respectiv impozitul pe venitul microintreprinderilor, termenul de 45 de zile incepe sa curga de la data stingerii debitului.

Capitolul II Depunerea cererilor privind redirectionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microintreprinderilor

6.
(1) Contribuabilii isi exercita optiunea de redirectionare a impozitului pe profit/impozitului pe venitul microintreprinderilor prin completarea si depunerea formularului 177 „Cerere privind redirectionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microintreprinderilor“.
(2) Optiunea de redirectionare poate fi exercitata pentru una sau mai multe entitati, in limita sumei stabilite potrivit pct. 1 alin. (2) sau (3), dupa caz.
(3) Formularul 177 se depune cu respectarea prevederilor art. 79 alin. (1^1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) In cazul contribuabililor membri ai unui grup fiscal, redirectionarea poate fi dispusa numai de persoana juridica responsabila.

7. Cererile depuse peste termenul prevazut de lege nu vor fi prelucrate de catre compartimentul de specialitate.

Capitolul III Solutionarea cererilor privind redirectionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microintreprinderilor

8.
Compartimentul de specialitate realizeaza urmatoarele operatiuni in vederea solutionarii formularului 177 „Cerere privind redirectionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microintreprinderilor“:

a) primeste si inregistreaza cererile;
b) organizeaza evidenta cererilor;
c) proceseaza cererile;
d) verifica stingerea obligatiilor privind impozitul pe profit sau impozitul pe venitul microintreprinderilor, dupa caz, pentru contribuabilii care au depus cereri de redirectionare;
e) notifica contribuabilii ale caror cereri contin erori de completare privind datele de identificare ale contribuabilului/ entitatii beneficiare;
f) transmite borderoul catre unitatea de trezorerie in vederea virarii sumelor catre entitatile beneficiare.

9.
(1) Compartimentul de specialitate organizeaza o evidenta, in format electronic, a cererilor primite.

(2) Evidenta cererilor contine urmatoarele elemente:

a) denumirea contribuabilului;
b) domiciliul fiscal al contribuabilului;
c) codul de identificare fiscala;
d) categoria din care face parte contribuabilul, respectiv platitor de impozit pe profit sau platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor;
e) numarul de inregistrare a cererii la organul fiscal;
f) datele de identificare ale fiecarei entitati beneficiare inscrise in cerere;
g) suma redirectionata catre fiecare entitate beneficiara;
h) numarul si data notificarii privind erori de completare sau alte situatii, dupa caz, potrivit procedurii in redirectionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microintreprinderilor, avand in vedere operatiunea de la pct. 8 lit. e);
i) motivul notificarii contribuabilului;
j) data comunicarii notificarii privind redirectionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microintreprinderilor, potrivit legii;
k) data stingerii obligatiilor de plata privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor;
l) modul de solutionare a cererilor privind redirectionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microintreprinderilor:
– aprobarea cererii, fiind completate numarul si data borderoului transmis unitatii de trezorerie, in vederea virarii sumelor;
– respingerea cererii, in situatia in care entitatea nu figureaza in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale, daca entitatea are obligatia inscrierii in registrul respectiv sau nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
– clasarea cererii, in situatia in care cererea este depusa peste termenul prevazut de lege sau in situatia in care contribuabilul nu corecteaza informatiile eronate, ca urmare a notificarii primite.

(3) Compartimentul de specialitate inregistreaza in evidenta datele prevazute la alin. (2) lit. a)-g), in termen de o zi lucratoare de la primirea cererilor.
(4) Compartimentul de specialitate, avand in vedere prevederile alin. (2) lit. f), inregistreaza urmatoarele date privind entitatea beneficiara inscrisa in cerere:
a) denumirea entitatii beneficiare;
b) codul de identificare fiscala;
c) contul bancar.
(5) Compartimentul de specialitate, avand in vedere prevederile alin. (2) lit. g), inregistreaza in evidenta, pentru fiecare entitate beneficiara, suma din impozitul pe profit, respectiv din impozitul pe veniturile microintreprinderilor pentru care a fost solicitata redirectionarea.
10. In situatia in care contribuabilii solicita redirectionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microintreprinderilor, prin depunerea mai multor formulare 177 „Cerere privind redirectionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microintreprinderilor“, solicitarile vor fi analizate in ordinea cronologica a inregistrarii acestora la organul fiscal.
11.
(1) In vederea solutionarii cererii, compartimentul de specialitate verifica in evidentele fiscale informatiile cuprinse in cerere, referitoare la:
a) datele de identificare a contribuabilului;
b) datele de identificare a entitatii beneficiare.
(2) Daca, in urma verificarii informatiilor de la alin. (1) se constata erori in cererea depusa, compartimentul de specialitate transmite contribuabilului o notificare privind redirectionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microintreprinderilor, in care detaliaza erorile identificate si solicita contribuabililor remedierea acestora.
(3) Notificarea se completeaza pe modelul prevazut in anexa nr. 3 la ordin si se comunica potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Corectarea informatiilor din cerere se realizeaza prin depunerea unui formular 177 rectificativ, care va cuprinde informatiile corectate solicitate in notificare, precum si toate informatiile corecte inscrise in cererea initiala.
(5) Daca, in termenul prevazut in notificare, contribuabilul nu corecteaza informatiile eronate, identificate in notificare, cererea se claseaza.
(6) Contribuabilul poate depune, in cadrul termenului legal de depunere, un nou formular 177 „Cerere privind redirectionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microintreprinderilor“.

12.
(1) Zilnic, compartimentul de specialitate verifica stingerea obligatiilor fiscale reprezentand impozit pe profit/impozit pe veniturile microintreprinderilor pentru contribuabilii care au depus cereri de redirectionare corecte.
(2) Compartimentul de specialitate inscrie in evidenta cererilor, la fiecare contribuabil, la pct. 9 alin. (2) lit. k), data stingerii acestor obligatii.
13.
(1) Compartimentul de specialitate intocmeste lista privind redirectionarea impozitului pe profit/impozitului pe venitul microintreprinderilor, care cuprinde contribuabilii care au depus cereri corecte si care nu inregistreaza obligatii de plata reprezentand impozit pe profit/impozit pe veniturile microintreprinderilor, precum si entitatile beneficiare.
(2) Compartimentul de specialitate verifica daca entitatile beneficiare care au obligatia inregistrarii in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale figureaza in acest registru.
(3) Din lista de la alin. (1) sunt eliminate entitatile nonprofit/unitatile de cult care nu figureaza in registru si cererea se claseaza.
(4) Pe baza listei actualizate conform alin. (3), compartimentul de specialitate editeaza, cu ajutorul aplicatiei informatice, pentru fiecare categorie de contribuabili, respectiv platitori de impozit pe profit si platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor, cate un borderou, care cuprinde urmatoarele informatii:
a) numarul/data borderoului;
b) informatii privind contribuabilul:
(i) cod de identificare fiscala;
(ii) denumire;
c) informatii privind entitatea beneficiara:
(i) denumirea entitatii beneficiare;
(ii) codul de identificare fiscala al entitatii beneficia;
(iii) simbolul contului bancar (IBAN);
(iv) suma redirectionata.

(5) Inainte de transmiterea borderoului catre unitatea de trezorerie, in vederea virarii sumelor catre entitatile beneficiare, compartimentul de specialitate verifica daca entitatile beneficiare care au obligatia inregistrarii in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale figureaza in acest registru.

14. Informatiile privind modalitatea de solutionare a cererii se inscriu in evidenta la pct. 9 alin. (2) lit. l).
15. Borderoul se aproba de catre conducatorul unitatii  fiscale, cu mentiunea „Bun de plata“, si se transmite unitatii de trezorerie.


de Ghinea Viorica

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Stiati ca intocmirea procedurilor cade in sarcina dvs.?


Puteti scapa acum, fara efort, de aceasta grija!

Va oferim 35 de modele de proceduri gata scrise, in conformitate perfecta cu noua legislatie fiscala la doar 93 lei + 5% TVA, pret redus cu 50%!

Procedurile sunt detaliate si respecta structura ceruta de lege. Aflati dintr-o privire:    

-> Scopul procedurii contabile
-> Domeniul de aplicare
-> Reglementarile aplicabile activitatii respective
-> Descrierea procedurii contabile

...vezi AICI lista completa >>

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
impozit pe profitmicrointreprinderedeclaratia 101sponsorizare

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 22 Septembrie 2022


Votati articolul "Procedura pentru redirectionarea impozitului pe profit/pe veniturile microintreprinderilor pentru efectuarea de sponsorizari":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

 • 25 de intrebari si raspunsuri ANAF despre e-Factura. Situatii intalnite in practica

  • ANAF a publicat recent o colectie de intrebari si raspunsuri oferite de reprezentantii institutiei despre e-Factura, care cuprinde mai multe situatii intalnite in practica de contribuabili.  e-Factura este unul dintre instrumentele implementate de Fisc pentru eliminarea evaziunii fiscale. Legea este inca proaspata, iar contabilii si antreprenorii intampina numeroase obstacole in respectarea regimului legislativ.  ...» citeste mai departe aici

 • Trecerea optionala la impozitul pe profit. Care sunt conditiile pentru o microintreprindere din 2023

  • Tinand cont de modificarile recente aduse Codului fiscal, trecerea optionala la impozitul pe profit are conditii noi.  Asadar, in cazul unei microintreprinderi, in ce conditii se poate opta ca de la inceputul anului 2023 sa devina platititoare de impozit pe profit Trecerea optionala la impozitul pe profit: raspunsul specialistului In baza modificarilor aduse art. 48 alin. 1 din Codul fiscal prin OG 16/2022 si care vor intra in vigo...» citeste mai departe aici

 • Guvernul plafoneaza pretul pentru lemnele de foc la 400 lei pe metrul cub

  • Guvernul impune plafonarea pretului pentru lemnele de foc la 400 lei pe metrul cub, la 1.500 de lei pe tona pentru brichetele de lemn si la 2.000 de lei pentru peleti, potrivit OUG 143/2022 (M.O. 970 din 5 octombrie 2022).  Decizia a fost luata in contextul crizei energetice pe care o traverseaza Europa, precum si al perspectivelor pe termen scurt si mediu. Se constata o serie de cresteri artificiale ale preturilor la lemnul de foc si la produsele der...» citeste mai departe aici

 • Ultimele precizari ANAF facute pentru stabilirea rezidentei fiscale

  • Agentia Nationala de Administrare Fiscala informeaza contribuabilii persoane fizice care sosesc /pleaca, in/din Romania pentru o perioada ce depaseste in total 183 de zile ca, in vederea stabilirii rezidentei fiscale, au obligatia depunerii la ANAF a Chestionarului pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania sau, dupa caz, a Chestionarului pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania. Chestion...» citeste mai departe aici

 • Ce s-a schimbat in legislatia privind concediile. Ghid practic

  • Au fost introduse noi prevederi in legislatia privind concediile carora trebuie sa le acorzi atentie. Noutatile vizeaza concediul paternal (Legea nr. 117/2022), cuantumul indemnizatiei de concediu de crestere a copilului (Legea nr. 225/2021) si concediul medical pentru ingrijirea pacientilor cu afectiuni oncologice (Legea nr. 24/2022).  Orice modificare legislativa genereaza intotdeauna o sumedenie de neclaritati si favorizeaza, in consecinta, controalele de la...» citeste mai departe aici

Atentie, Contabili!

Atentie, contabili!
Sistemele e-Factura si e-Transport vin cu noi OBLIGATII fiscale!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X