email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

MFP: Aprobarea Regulamentului de functionare a Uniunii Evaluatorilor din Romania

evaluator autorizatMFPfunctionare uniunea evaluatorilorexercitarea profesiei

Ministerul Finantelor Publice a publicat proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 4 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2011 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor.

Articol unic. - Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

REGULAMENT de organizare si functionare a Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din
Romania

Art. 1. - (1) Uniunea Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania, denumita in continuare Uniunea, este organizatia profesionala de utilitate publica, fara scop patrimonial, din care fac parte evaluatorii autorizati care dobandesc aceasta calitate in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 24/2011 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor.

(2) Uniunea este constituita ca persoana juridica autonoma, potrivit legii, cu denumire, sediu, patrimoniu si sigla proprii.

Art. 2. - Uniunea are drept scop organizarea, coordonarea si autorizarea exercitarii profesiei de evaluator autorizat in Romania, reprezentarea si protejarea intereselor profesionale ale membrilor Uniunii, asigurarea exercitarii independente a profesiei de evaluator autorizat cu respectarea deontologiei profesionale si a unui inalt nivel de calificare profesionala, precum si promovarea standardelor, metodelor si tehnicilor de evaluare in activitatea evaluatorilor autorizati.

Art. 3. - (1) in cadrul Uniunii functioneaza departamente administrative, conform organigramei aprobate de Consiliul director in baza art. 8 alin. (8) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2011.
(2) Departamentele administrative sunt coordonate de un director general.

(3) Directorul general este numit si revocat din functie prin hotarare a Consiliului director.

Art. 4. - (1) Conferinta nationala se intruneste cel putin o data pe an, la convocarea Consiliului director, in termen de cel mult 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar precedent, si ori de cate ori se considera necesar.
(2) Conferinta nationala alege, la inceputul dezbaterilor, dintre delegatii cu drept de vot, Secretariatul Conferintei nationale din care fac parte unul pana la trei secretari. Secretariatul Conferintei verifica indeplinirea conditiilor legale de convocare si cvorum a Conferintei si asigura consemnarea lucrarilor acesteia in procesul-verbal al Conferintei.
(3) Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale pentru desfasurarea Conferintei, se trece la dezbaterea subiectelor inscrise pe ordinea de zi si la adoptarea hotararilor.
(4) Fiecare participant la Conferinta are dreptul la un vot, fiind exclusa orice forma de exercitare a acestui drept prin reprezentare.
(5) Procesul-verbal al Conferintei, semnat de presedinte si de membrii secretariatului Conferintei nationale, va cuprinde in mod obligatoriu mentiunea privind indeplinirea formalitatilor referitoare la convocare, data si locul de desfasurare a Conferintei, numarul membrilor prezenti, hotararile adoptate, numarul de voturi valabil exprimate, rezumatul dezbaterilor, iar la cererea membrilor, declaratiile facute de acestia in cadrul Conferintei.
(6) La Conferinta nationala pot participa fara drept de vot membrii de onoare ai Uniunii, reprezentanti ai autoritatilor si ai altor organisme profesionale, alte personalitati care au legatura cu activitatea evaluatorilor autorizati, la invitatia Consiliului director.

Art. 5. - (1) Membrii Consiliului director sunt alesi dintre delegatii cu drept de vot la Conferinta nationala, care candideaza separat pe fiecare functie, cu exceptia functiei de presedinte al Uniunii. Functia de presedinte este ocupata de primvicepresedintele in exercitiu, la 2 ani de la alegerea sa in aceasta din urma functie. In contextul prezentului regulament, fostul presedinte este presedintele care si-a incheiat mandatul.
(2) Membrii Consiliului director nu isi pot exercita drepturile si atributiile prin reprezentare.
(3) Consiliul director poate aproba infiintarea unor grupuri de lucru, cu scopul analizarii unor probleme specifice. Consiliul director stabileste prin hotarare componenta si obiectivele fiecarui grup de lucru.

Art. 6. - (1) Presedintele are urmatoarele atributii:

a) reprezinta Uniunea in raporturile cu terte persoane fizice si juridice din tara si din strainatate;
b) incheie acte in numele Uniunii, potrivit legii;
c) conduce sedintele Consiliului director si lucrarile Conferintei nationale;
d) urmareste punerea in aplicare a hotararilor Conferintei nationale si ale Consiliului director;
e) asigura conducerea Uniunii intre sedintele Consiliului director.

(2) In calitate de reprezentant legal al Uniunii, presedintele semneaza hotararile Conferintei nationale si ale Consiliului director, adoptate potrivit legii.

(3) Pe perioada in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a exercita atributiile sale, acestea vor fi indeplinite de catre prim-vicepresedinte.

Art. 7. - (1) Auditorul statutar este membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din Romania.
(2) Conferinta nationala aproba situatiile financiare anuale ale Uniunii care vor fi insotite de raportul auditorului statutar.

Art. 8. - (1) Filialele Uniunii sunt infiintate prin hotarare a Conferintei nationale, la propunerea Consiliului director. Criteriile de infiintare, organizare si functionare a filialelor sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a filialelor, aprobat de catre Conferinta nationala.
(2) Filialele pot fi organizate in fiecare judet si in municipiul Bucuresti sau pot fi constituite filiale care cuprind membri din mai multe judete.
(3) Numarul minim de membri titulari necesar pentru infiintarea unei filiale este de 500.
(4) Patrimoniul si veniturile filialelor se constituie pe baza sumelor alocate din bugetul Uniunii si sunt aprobate de catre Consiliul director.

Art. 9. - (1) Fiecare categorie de activitati prevazute in art. 3 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2011 poate fi desfasurata numai de evaluatorii autorizati care au dobandit aceste specializari in conformitate cu regulamentul Comisiei de calificare si atestare profesionala aprobat de catre Consiliul director.

(2) Evaluatorii autorizati, membri titulari se inscriu in Tabloul Uniunii in functie de calificarea corespunzatoare fiecarei specializari si pot desfasura activitatea de evaluare potrivit calificarilor profesionale dobandite, astfel cum acestea rezulta din Tabloul Uniunii.

Art. 10. - (1) Calitatea de membru al Uniunii se probeaza cu: legitimatia de membru si parafa in cazul membrilor titulari si acreditati, autorizatia in cazul membrilor corporativi, diploma in cazul membrilor de onoare si legitimatia de membru in cazul membrilor stagiari.
(2) Legitimatiile de membru se vizeaza anual sau pot fi eliberate cu valabilitate anuala.
(3) Parafele se elibereaza anual. Parafele contin numele si prenumele evaluatorului, anul valabilitatii, numarul de legitimatie precum si specializarile pentru care titularul parafei are calificarea necesara.
(4) Legitimatiile de membru si parafele se pun la dispozitia membrilor titulari la inceputul fiecarui an, cu conditia achitarii cotizatiei si a politei de asigurare profesionala aferente anului pentru care sunt valabile legitimatiile si parafele.
(5) Persoanele care au promovat examenul de finalizare a stagiaturii devin evaluatori autorizati de la data acordarii acestei calitati de catre Consiliul director, si primesc insemnele prevazute la alin. (1) potrivit procedurii de acordare si retragere a calitatii de membru al Uniunii, aprobata de catre Consiliul director.
(6) Membrii inactivi si membrii suspendati nu primesc insemnele prevazute la alin. (1) pe perioada inactivitatii, respectiv suspendarii.

(7) Membrii titulari au obligatia sa predea insemnele, la filiala din care fac parte, in termen de 30 zile de la data intervenirii cauzei de inactivitate, respectiv suspendare. in cazul nepredarii insemnelor in termen de 30 zile acestea sunt anulate.

Art. 11. - (1) Tabloul Uniunii se publica anual in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I si pe pagina de internet a Uniunii, prin grija Consiliului director.

(2) Tabloul contine urmatoarele sectiuni:
a) membrii titulari;
b) membrii acreditati;
c) membrii corporativi;
d) membrii inactivi.

(3) Informatiile care se inscriu in Tabloul Uniunii pentru membrii titulari si membrii acreditati sunt: numele, prenumele, numarul legitimatiei de membru, judetul de domiciliu si specializarile pentru care au calificarea necesara.
(4) Informatiile care se inscriu in Tabloul Uniunii pentru membrii corporativi sunt: denumirea, judetul in care isi au sediul social, codul unic de identificare si numarul autorizatiei.
(5) Informatiile care se inscriu in Tabloul Uniunii pentru membrii inactivi sunt: numele, prenumele, judetul de domiciliu, numarul legitimatiei de membru titular precum si data de la care a survenit motivul ce a determinat incetarea calitatii de membru activ.
(6) Inscrierea membrilor in Tabloul Uniunii se face pe judete, in ordine alfabetica.
(7) Modificarile in structura Tabloului Uniunii care apar pe parcursul anului, vor fi afisate pe pagina de internet a Uniunii in termen de 10 zile de la data intervenirii modificarii.
(8) Publicarea Tabloului Uniunii in Monitorul Oficial, Partea I, se face in maxim 30 de zile de la incheierea exercitiului financiar.
(9) Primul Tablou al Uniunii se publica in Monitorul Oficial in termen de 30 de zile de la indeplinirea cumulativa a conditiilor prevazute de art. 43 din Ordonanta Guvernului nr. 24/2011 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor.

Art. 12. - (1) Constituie abateri disciplinare urmatoarele fapte:

a) nerespectarea Standardelor de evaluare aprobate de catre Uniune;
b) nerespectarea prevederilor codului de etica al profesiei;
c) refuzul de a pune la dispozitie documentele sau informatiile solicitate de Comisia de monitorizare si verificare si/sau Comisia de etica si disciplina;
d) necomunicarea la termen a documentelor care implica modificari ale informatiilor cuprinse in Tabloul Uniunii;
e) desfasurarea de activitati politice in cadrul Uniunii si cu ocazia manifestarilor organizate de aceasta;
f) exercitarea profesiei de catre membrii inactivi sau membrii care se afla in perioada de suspendare, daca fapta nu intruneste continutul constitutiv al unei infractiuni;
g) nerespectarea dispozitiilor legale care reglementeaza profesia de evaluator autorizat, daca fapta nu intruneste continutul constitutiv al unei infractiuni sau al unei contraventii;
h) utilizarea neautorizata a siglei si a insemnelor Uniunii in scop publicitar in rapoartele de evaluare sau in orice fel de materiale de identificare sau de prezentare a evaluatorului autorizat.

(2) Procedura disciplinara va fi declansata de catre Comisia de etica si disciplina a Uniunii in cel mult 3 ani de la data savarsirii faptei, dar nu mai tarziu de o luna de la data inregistrarii sesizarii in evidentele Uniunii.

(3) Sanctiunile disciplinare care se aplica evaluatorilor autorizati, persoane fizice, in raport cu gravitatea faptelor savarsite, sunt cele prevazute la art. 26 din ordonanta.

(4) Sanctiunile disciplinare care se aplica evaluatorilor autorizati persoane juridice, in raport cu gravitatea faptelor savarsite, sunt cele prevazute la art. 26 lit. a), c) si d) din ordonanta.

(5) Procedura disciplinara se aproba de catre Conferinta nationala ca parte din regulamentul Comisiei de etica si disciplina.

(6) Hotararile de sanctionare disciplinara pot fi contestate, in conditiile legii, la instanta competenta.
Art. 13. - Salariatii Uniunii nu pot detine calitatea de evaluator autorizat activ.
de Mihaela Pascu

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Contabilitatea si obligatiile fiscale pentru PFA


Uitati de neclaritati, ambiguitati, greseli si amenzi!

 

Cartea Verde a PFA. Contabilitatea si obligatiile fiscale vine cu SOLUTII 100% practice:

-> destinata nevoilor specifice PFA
-> pentru oameni concentrati pe afacerea lor, nu pe contabilitatea PFA
-> lesne de inteles, lesne de utilizat! Avantajos!

Comanda acum exemplarul tau!

...Vezi AICI lista completa <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
evaluator autorizatMFPfunctionare uniunea evaluatorilorexercitarea profesiei

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 09 Aprilie 2012


Votati articolul "MFP: Aprobarea Regulamentului de functionare a Uniunii Evaluatorilor din Romania":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 09 Aprilie 2012 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X