email
E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Normele privind situatiile financiare ale institutiilor publice 2014

situatii financiareinstitutii publice 2014normedepunerea situatiilor financiareinstitutiilor publice


Potrivit OMFP 56/2014 sunt redate prin cele ce urmeaza normele privind situatiile financiare ale institutiilor publice 2014.

Redam mai jos continutul acestora:

NORME METODOLOGICE

privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2014

 

CAPITOLUL I

Situatii financiare trimestriale si raportari financiare lunare

 

   1. Situatiile financiare care se intocmesc de institutiile publice la finele trimestrelor I, II si III in anul 2014 se compun din: bilant, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, conturi de executie bugetara si anexe la situatiile financiare, care includ politici contabile si note explicative.

   Situatiile financiare trimestriale se intocmesc conform modelelor aprobate prin:

   1.(1). Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare (anexele 1-7, 14a, 14b, 15, 17, 18, 30, 30b, 30b.1 si 40a - 40c la situatiile financiare);

   1.(2). Ordinul ministrului finantelor publice nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2010, cu completarile ulterioare (anexele 27 si 28 la situatiile financiare);

   1.(3). Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2011 (anexele 7b, 9, 11 - 13, 29, 31b);

   1.(4). Ordinul ministrului finantelor publice nr. 24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2011 (anexele 20a si 20b la situatiile financiare);

    1.(5). Ordinul ministrului finantelor publice nr. 71/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2012 (anexa 19 la situatiile financiare);

   1.(6). Ordinul ministrului finantelor publice nr. 505/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2013 (anexa 16 la situatiile financiare).

   1.(7). Anexa 41 "Corelatii intre formularele de situatii financiare" aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.629/2009, se modifica si se inlocuieste cu anexa nr.1, care face parte integranta din prezentele norme metodologice.

   2.(1). in ceea ce priveste intocmirea Conturilor de executie pentru venituri si cheltuieli in anul 2014:

 - informatiile referitoare la prevederi bugetare se completeaza potrivit structurii indicatorilor aprobati prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr.356/2013, prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014 nr.340/2013, prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si celorlalte acte normative in vigoare.

 - informatiile referitoare la: drepturi constatate, incasari realizate, plati efectuate, cheltuieli efective, se completeaza in functie de noile surse de finantare evidentiate in structura analitica a conturilor contabile (exemplu: pentru sursa 10 - bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, informatiile se preiau de la sursele: E, F si G).

   2.(2). Situatiile financiare trimestriale se intocmesc pe modelele prevazute la pct.1 din prezentele norme metodologice, utilizand conturile contabile la nivel de cont sintetic de gradul III, potrivit anexei nr.1 "PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUtIILE PUBLICE" si anexei nr.3 "TRANSPUNEREA soldurilor conturilor din balanta de verificare la 31 decembrie 2013 in noul plan de conturi general pentru institutiile publice", aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr.2021/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.1917/2005.

   2.(3). La intocmirea anexei 30 "Plati restante" se vor avea in vedere urmatoarele:

   Pentru institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii, nu se mai utilizeaza codul 49 pentru plati restante, iar in locul acestuia formularul se completeaza, dupa caz, cu codurile:

51 - institutii finantate integral din venituri proprii

53 - institutii publice finantate partial din venituri proprii

54 - activitati finantate integral din venituri proprii

Soldurile de la inceputul anului aferente codurilor: 51, 53 si 54 insumate trebuie sa corespunda cu soldurile de la inceputul anului raportate pentru codul 49.

   2.(4). La intocmirea anexei 30b "Plati restante" se vor avea in vedere urmatoarele:

   Pentru institutiile publice finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii, nu se mai utilizeaza codul 52 pentru plati restante, iar in locul acestuia formularul se completeaza, dupa caz, cu codurile:

53 - institutii publice finantate partial din venituri proprii

54 - activitati finantate integral din venituri proprii

Soldurile de la inceputul anului aferente codurilor: 53 si 54 insumate trebuie sa corespunda cu soldurile de la inceputul anului raportate pentru codul 52.

   2.(5).1 in situatia in care soldul unui cont sintetic la 31 decembrie 2013 s-a transpus pe mai multe conturi sintetice la 1 ianuarie 2014, raportarea in bilant si anexe se efectueaza  astfel:

- soldul initial al contului nou se raporteaza la acelasi rand la care a fost raportat soldul final al contului din care provine;

- soldul la finele perioadei se raporteaza la randul la care este inscris contul nou in bilant si anexe.

   2.(5).2. Soldurile conturilor 135 "Fondul de risc" si 1399 "Alte fonduri" care s-au transpus la 1 ianuarie 2014 in contul 117 "Rezultatul reportat" se raporteaza in Bilant la randurile 85 si 86, dupa caz.

   in "Contul de rezultat patrimonial", raportarea se efectueaza astfel:

- la coloana "an precedent" sumele se raporteaza la acelasi rand la care au fost raportate la perioada similara in anul precedent;

- la coloana "an curent" sumele se raporteaza la randurile corespunzatoare noilor conturi.

   Pentru contul de rezultat patrimonial se va intocmi o nota explicativa in care sa fie prezentata o situatie comparativa a sumelor de pe coloana "an precedent" stabilite pe baza conturilor utilizate la 31 decembrie 2013 precum si a conturilor utilizate incepand cu data de 1 ianuarie 2014.

   2.(6). Unitatile de invatamant preuniversitar ai caror conducatori au calitatea de ordonatori tertiari de credite depun la unitatea administrativ-teritoriala formularul "Bilant" cuprinzand toate activele, datoriile si capitalurile proprii, indiferent de sectorul sau sursa de finantare a acestora.

   Formularul "Contul de rezultat patrimonial" (anexa 2) ce se depune la unitatea administrativ-teritoriala va cuprinde veniturile si cheltuielile institutiei efectuate din bugetul local.

   Situatia fluxurilor de trezorerie (anexa 3) ce se depune la unitatea administrativ-teritoriala, va cuprinde si col.3 pentru finantarea de la bugetul de stat in scop informativ, fara a fi adunata la coloana 1 - Total.

   Pentru fondurile primite de la bugetul de stat prin unitatile teritoriale ale Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, unitatile de invatamant preuniversitar intocmesc formularele: "Contul de executie a bugetului de stat"(anexele nr. 6 si 7 la Ordinul ministrului finantelor publice nr.629/2009), "Contul de rezultat patrimonial"(anexa nr. 2) si "Situatia fluxurilor de trezorerie" (anexele nr. 3 si 4 la Ordinul ministrului finantelor publice nr.629/2009) pe care le prezinta inspectoratelor scolare in vederea centralizarii. Aceste formulare vor cuprinde veniturile si cheltuielile institutiei efectuate din bugetul de stat.

   2.(7). in mod experimental, unitatile de invatamant preuniversitar de stat vor intocmi formularul "Bilant" si detaliat pe cele doua sectoare, buget de stat si respectiv buget local. O copie a formularului "Bilant" intocmit experimental pentru sectorul buget de stat, va fi depusa in scop informativ si pentru verificare la inspectoratele scolare, fara a fi centralizat de acestea in bilantul propriu. Acesta va contine numai operatiunile din fonduri de la bugetul de stat derulate cu data de 1 ianuarie 2014, fara a fi prezentate solduri initiale.

   2.(8). Casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, depun la Casa Nationala de Pensii Publice: "Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli" (anexa 6 la situatiile financiare), "Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situatiile financiare) si "Contul de executie a bugetului institutiei publice - Venituri" (anexa 5 la situatiile financiare).

   2.(9). in anul 2014, autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome precum si unitatile administrativ-teritoriale intocmesc raportarile financiare lunare prevazute la cap. II "Raportari financiare lunare" din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013.

   incepand cu raportarea lunara a platilor restante pentru luna aprilie 2014 (anexa 30 si anexa 30b), se aplica prevederile pct.2.(3). si 2.(4).

   2.(10). Modelele formularelor valabile pentru raportarile trimestriale si lunare in anul 2014 sunt publicate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/institutii publice/legislatie.

 

CAPITOLUL II

Depunerea situatiilor financiare trimestriale si a raportarilor financiare lunare


   1. Situatiile financiare trimestriale intocmite de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale precum si de Administratiile judetene ale finantelor publice si Directia generala regionala a finantelor publice Bucuresti pentru bugetele locale, se depun la Ministerul Finantelor Publice la termenul prevazut la art. 36 alin. (7) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv pentru trimestrul I - 12 mai, pentru trimestrul II - 11 august, iar pentru trimestrul III - 10 noiembrie 2014.

   2. Situatiile financiare intocmite de institutiile publice de subordonare centrala ai caror conducatori au calitatea de ordonatori secundari si tertiari de credite se depun la institutiile ierarhic superioare potrivit prevederilor art. 36 alin. (8) si (9) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

   3. Situatiile financiare intocmite de institutiile de subordonare locala ai caror conducatori au calitatea de ordonatori principali de credite se depun la Administratiile judetene ale finantelor publice si Directia generala regionala a finantelor publice Bucuresti potrivit prevederilor art. 36 alin. (10) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

   4. Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome, precum si unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finantare, transmit raportarile financiare lunare si in format electronic, insotite de o adresa de inaintare scanata si semnata de conducatorul institutiei publice si de conducatorul compartimentului financiar-contabil sau de alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.

   5. Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome, precum si unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate acestora, care raporteaza lunar conturile de executie bugetara solicitate prin prezentele norme metodologice si indicatori din bilant, vor urmari concordanta datelor lunare transmise cu cele raportate prin situatiile financiare trimestriale. in cazul unor diferente majore, se vor comunica cauzele acestor diferente, precum si corectia datelor raportate.

   6. Termenele de depunere la Ministerul Finantelor Publice a raportarilor financiare lunare in anul 2014 sunt cele prevazute la cap. II "Raportari financiare lunare" din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013, astfel:

   6.(1). Pentru raportarile financiare lunare prevazute la cap.II pct.1 lit a) si b) precum si la pct.2 lit.a), lit.b) si lit.c) este data de 15 a lunii urmatoare celei de raportare.

   6.(2). Pentru raportarile financiare lunare prevazute la cap. II pct. 1 lit.c) si pct.2 lit.d) este data de 20 a lunii urmatoare celei de raportare.

   6.(3). Pentru raportarile financiare lunare prevazute la cap. II pct. 1 lit.d) este data de 15 a lunii urmatoare celei de raportare.

   6.(4). Pentru raportarile financiare lunare prevazute la cap. II pct.2 lit.e) este data de 10 a lunii urmatoare celei de raportare.

   7. Sanctiunile pentru nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice cu privire la intocmirea, semnarea si depunerea la Ministerul Finantelor Publice si la unitatile teritoriale ale acestuia, precum si la institutiile publice ierarhic superioare a situatiilor financiare trimestriale si anuale ale institutiilor publice sunt prevazute la art. 42 alin. (1) si (8) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Precizari privind dezvoltarea in analitice a conturilor sintetice prevazute in Anexa 2 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2021/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.1917/2005

 

1. Prevederile art.IV-(1) referitoare la aplicarea punctelor 8.4 si 16 din anexa se amana pana la deschiderea in trezorerie a conturilor de venituri bugetare, cheltuieli bugetare si rezultatul executiei bugetare (excedent) pe structura clasificatiei bugetare, pentru institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii, precum si pentru activitati finantate din venituri proprii. Pana la deschiderea conturilor respective, institutiile publice in cauza vor folosi conturile: 5600101 "Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie", 5610100 "Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii" si 5620100 "Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii", astfel:

- pentru veniturile incasate evidentiate in debitul conturilor, conturile mentionate se dezvolta in analitic pe clasificatia veniturilor;

- pentru platile efectuate reprezentand cheltuieli aprobate in bugetele institutiilor respective, evidentiate in creditul conturilor, conturile mentionate se dezvolta in analitic pe clasificatia functionala si clasificatia economica a cheltuielilor;

- excedentul din anii precedenti, la 1 ianuarie 2014 ramane evidentiat in conturile de disponibil: 5600101 "Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie", 5610100 "Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii" si 5620100 "Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii".

- Institutiile finantate din alte bugete locale care efectueaza cheltuieli din contul 50.26 "Disponibil din finantarea din alte bugete locale", inregistreaza sumele primite in contul 5120101 "Conturi la trezorerii in lei" pana la deschiderea in trezorerie a conturilor de venituri si cheltuieli bugetare pe structura clasificatiei bugetare.

2. Conturile de venituri 7xx si cheltuieli 6xx se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei bugetare potrivit anexei nr. 2 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2021/2013, numai in situatiile in care operatiunile respective implica incasarea unor venituri sau plata unor cheltuieli aferente bugetului institutiei. Exemple:

a) Contul 665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar":

- se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei functionale si clasificatiei economice a cheltuielilor, numai in situatia in care diferentele de curs valutar se platesc din bugetul institutiei;

- nu se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei bugetare in situatia diferentelor de curs rezultate din reevaluarea conturilor de disponibilitati, creante si datorii in valuta.

b) Contul 765 "Venituri din diferente de curs valutar":

- se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei veniturilor, numai in situatia in care diferentele de curs valutar reprezinta un plus de numerar care se vireaza in bugetul institutiei;

- nu se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei bugetare in situatia diferentelor rezultate din reevaluarea conturilor de disponibilitati, creante si datorii in valuta.

c) Contul 779 "Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit":

- se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei veniturilor, numai in situatia in care implica incasarea unui venit in bugetul institutiei (ex. donatii din strainatate);

- nu se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei veniturilor in situatia in care institutia publica primeste bunuri sau servicii cu titlu gratuit.

3. Conturile de creante: 411 "Clienti", 461 "Debitori", se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei bugetare potrivit anexei nr. 2 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr.2021/2013, numai in situatiile in care operatiunile respective implica incasarea unor venituri in bugetul institutiei (inregistrate in conturi de venituri 7xx). Exemple:

a) Contul 411 "Clienti":

- se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei veniturilor, numai in situatia in care implica incasarea unui venit in bugetul institutiei (ex. venit din chirii care reprezinta venit propriu al institutiei publice);

- nu se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei veniturilor in situatia in care venitul reprezinta o suma colectata pentru un alt buget si se inregistreaza in contabilitate ca datorie catre bugetul de stat, bugetul local, etc. (ex. taxe colectate pentru alte bugete sau alti creditori, venituri din chirii care nu reprezinta venituri proprii ale institutiei publice si se vireaza la bugetul de stat sau la bugetul local);

b) Contul 461 "Debitori":

- se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei veniturilor, numai in situatia in care implica incasarea unui venit in bugetul institutiei (ex. venituri din valorificarea unor bunuri ale statului);

- nu se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei veniturilor in situatia in care venitul reprezinta o suma colectata pentru un alt buget si se inregistreaza in contabilitate ca datorie catre bugetul de stat, bugetul local, etc;

- nu se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei veniturilor in situatia in care suma respectiva reprezinta o reintregire de cheltuiala si nu un venit (ex. in situatia in care o institutie plateste facturile de utilitati si pentru alte institutii care isi desfasoara activitatea in acelasi spatiu, urmand sa recupereze cota-parte din cheltuielile efectuate).

4. Conturile de disponibilitati deschise la institutii de credit: 51201 "Conturi la trezorerii si institutii de credit in lei", 5120402 "Conturi la institutii de credit in valuta", 51207 "Disponibil in valuta al trezoreriei centrale", etc. se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei bugetare potrivit anexei nr. 2 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr.2021/2013, numai in situatiile in care sumele provin din cheltuiala unui buget.

a) Contul 51201 "Conturi la trezorerii si institutii de credit in lei":

- se dezvolta atat la incasari cat si plati pe structura clasificatiei functionale si economice a cheltuielilor, corespunzator codurilor bugetare de la care s-au efectuat platile din buget, respectiv din contul 770 "Finantarea de la buget";

- nu se dezvolta pe structura clasificatiei bugetare in situatia in care sumele incasate se cuvin tertilor (ex., garantii vamale, etc.);

- nu se dezvolta pe structura clasificatiei bugetare in situatia in care sumele incasate se cuvin bugetului de stat (ex. dobada la contul de disponibil, in cazul institutiilor publice finantate integral din bugetul de stat).

b) Contul 5120402 "Conturi la institutii de credit in valuta":

- se dezvolta atat la incasari cat si plati pe structura clasificatiei functionale si economice a cheltuielilor, corespunzator codurilor bugetare de la care s-au efectuat platile din buget, respectiv din contul 770 "Finantarea de la buget".

- nu se dezvolta pe structura clasificatiei bugetare in situatia in care sumele incasate se cuvin tertilor (ex. garantii de participare la licitatie, garantii vamale).

c) Contul 552 "Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit":

- nu se dezvolta pe structura clasificatiei bugetare in situatia in care sumele incasate se cuvin tertilor (ex. salarii neridicate, garantii de participare la licitatie);

d) Contul 5150102 "Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit" se dezvolta in analitic pe clasificatia veniturilor la incasarea unor prefinantari si rambursari in lei.

e) Contul 5150202 "Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit" se dezvolta in analitic pe clasificatia veniturilor la incasarea unor prefinantari si rambursari in valuta.

5. Contul 53101 "Casa in lei", 53104 "Casa in valuta", se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei bugetare potrivit anexei nr. 2 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr.2021/2013, numai in situatiile in care operatiunile respective implica incasarea unor venituri sau plata unor  cheltuieli aferente unui buget. Exemple:

- se dezvolta atat la incasari cat si plati pe structura clasificatiei functionale si economice a cheltuielilor, corespunzator codurilor bugetare de la care s-au efectuat platile din buget, respectiv din contul 770 "Finantarea de la buget" (ex. sumele ridicate in numerar pentru deplasari, cheltuieli gospodaresti);

- se dezvolta la incasari pe structura clasificatiei veniturilor in situatia in care implica incasarea unui venit in bugetul institutiei (ex. venitul din taxe pentru studenti la universitati, venituri din impozite si taxe locale la comune, orase, municipii);

- nu se dezvolta pe structura clasificatiei bugetare in situatia in care sumele incasate se cuvin tertilor (ex. garantii gestionari, garantii de participare la licitatie, garantii vamale, etc.).

6. Situatiile prezentate la punctele 1 - 5 din prezentul capitol sunt exemplificative, fara a se limita la acestea.

7. Anexa 2 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2021/2013 se completeaza astfel:

- contul 4580301 "Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE" si contul 4580302 "Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET" se dezvolta in analitic pe clasificatia veniturilor, in situatia in care sumele reprezinta venituri in bugetul institutiei.

- conturile: 421 "Personal - salarii datorate", 423 "Personal - ajutoare si indemnizatii datorate", 4270100 "Retineri din salarii datorate tertilor", 4270300 "Retineri din alte drepturi datorate tertilor", 4310200 "Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale", 4310400 "Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate", 4370200 "Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj", 4440000 "Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi" se dezvolta in analitic pe clasificatia functionala si clasificatia economica a cheltuielilor.

- contul 8030000 "Active fixe si obiecte de inventar primite in folosinta" se dezvolta in analitic pe cod  sector si sursa de finantare.

8. Anexa nr. 5 "TABEL DE CORESPONDENta iNTRE CONTURILE CONTABILE DE CHELTUIELI sI CODURILE BUGETARE DIN CLASIFICAtIA INDICATORILOR PRIVIND FINANtELE PUBLICE - CHELTUIELI, CLASIFICAtIA ECONOMICa", la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr.2021/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.1917/2005, se completeaza cu Nota de subsol cu urmatorul continut: "Conturile de cheltuieli prevazute in anexa nu sunt limitative. Se pot utiliza si alte conturi de cheltuieli care exprima utilizarea finala a resurselor, in functie de natura cheltuielii respective. in mod corespunzator se vor completa si modificarile in clasificatia bugetara".

9. Operatiunile derulate prin contul de disponibilitati 52.01 Contul Romaniei de Resurse proprii - UE deschis la Trezoreria Operativa Centrala se inregistreaza in contabilitatea Trezoreriei centrale, potrivit Monografiei privind inregistrarea in contabilitatea unitatilor trezoreriei statului a unor operatiuni specifice, aprobata la pct.19.3 din Anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr.2021/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.1917/2005.

10. Dezvoltarea conturilor sintetice in conturi analitice in scop de raportare a Balantei de verificare la Ministerul Finantelor Publice, va cuprinde urmatoarele informatii:

a) Contul sintetic de gradul III: 7 caractere numerice;

b) Conturi analitice: 33 caractere numerice, astfel:

b.1) Codul sectorului de care apartine institutia publica, asa cum au fost definite sectoarele la Sectiunea C "Subordonare/Surse" din Ordinul ministrului finantelor publice nr.2004/2013 pentru aprobarea Procedurii privind registrul entitatilor publice: 2 caractere numerice;

b.2) Codul sursei de finantare a institutiei publice, asa cum au fost definite sursele la art.2, pct.2, literele A si B din Ordinul ministrului finantelor publice nr.2006/2013 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr.1271/2004 pentru aprobarea Precizarilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli si venituri bugetare, precum si a conturilor de disponibilitati deschise la unitatile Trezoreriei Statului: 1 caracter literal;

Nu se mai inscrie codul sursei (numeric) asa cum a fost aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.1954/2005.

b.3) Codul clasificatiei veniturilor/clasificatiei functionale a cheltuielilor: 6 caractere numerice;

- Pentru conturile la care este obligatorie completarea clasificatiei cheltuielilor, este obligatorie completarea atat a clasificatiei functionale cat si a clasificatiei economice.  

- Pentru conturile la care nu este obligatorie completarea clasificatiei veniturilor sau clasificatiei functionale/economice a cheltuielilor, campul dedicat acestor informatii se va completa cu caracterul "X".

- in situatia in care clasificatia veniturilor/clasificatia functionala a cheltuielilor cuprinde numai cod capitol si subcapitol, in campul destinat paragrafului se vor completa caracterele: "00".

b.4) Codul clasificatiei economice a cheltuielilor: 6 caractere numerice;

- In situatia in care clasificatia economica a cheltuielilor cuprinde numai cod titlu si articol, in campul destinat alineatului se vor completa caracterele: "00".

b.5) Codul sectorului/subsectorului de care apartin entitatile cu care institutia are tranzactii, conform clasificarii prevazuta de Sistemul European de Conturi (SEC 95/2010) aprobat prin Regulamentul Parlamentului European nr.549/2013 si al Consiliului din 21 mai 2013: 5 caractere alfanumerice. Acest camp nu se completeaza in anul 2014, campul dedicat acestor informatii se completeaza cu caracterul "X";

b.6) Codul de identificare fiscala/codul numeric personal al entitatilor/persoanelor fizice cu care institutia publica are tranzactii: 13 caractere numerice. Acest camp nu se completeaza in anul 2014, campul dedicat acestor informatii se completeaza cu caracterul "X".

11. Suplimentar, in afara conturilor analitice mentionate mai sus, conturile contabile sintetice pot fi dezvoltate si in alte conturi analitice potrivit cerintelor Ordinului ministrului finantelor publice nr.1917/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte analitice dupa nevoile proprii, incepand cu caracterul 41.de Mihaela Pascu

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Atentie: ANAF a dat STARTUL controalelor in 2022!


Puteti sa demonstrati realitatea incontestabila a tranzactiilor dvs.?

Descoperiti acum modelele documentelor justificative pe care NU le reglementeaza NIMENI si NIMIC! Dar LE CER toti inspectorii fiscali!

Lucrarea Documente (suplimentare) obligatorii in caz de control va ofera acum colectia de acte si documente justificative pe care niciun inspector nu se asteapta sa le prezentati ca argument indestructibil in favoarea dvs.

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
situatii financiareinstitutii publice 2014normedepunerea situatiilor financiareinstitutiilor publice

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 11 Aprilie 2014


Votati articolul "Normele privind situatiile financiare ale institutiilor publice 2014":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 11 Aprilie 2014 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Atentie, contabili!
Sistemele e-Factura si e-Transport vin cu noi OBLIGATII fiscale!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X