email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NOU in Monitor - Procedura de aplicare a masurilor de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 iulie 2020

NOU in Monitor - Procedura de aplicare a masurilor de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 iulie 2020
obligatii bugetarerestructuraredebitori

In Monitorul oficial nr. 1211 din 11 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 2998/2020 privind modificarea si completarea OMFP nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a masurilor de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 in cazul debitorilor care au datorii principale in cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei. 

Pentru inceput, s-a modificat titlul vechiului actu normativ in "Ordin pentru aprobarea Procedurii de aplicare a masurilor de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 iulie 2020".
 

Ordinul nr. 2998/2020: continutul actului normativ

In temeiul art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. I. -

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a masurilor de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 in cazul debitorilor care au datorii principale in cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 711 din 29 august 2019, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Titlul ordinului se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"ORDIN
pentru aprobarea Procedurii de aplicare a masurilor de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 iulie 2020"

2. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 1. -
Se aproba Procedura de aplicare a masurilor de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 iulie 2020, prevazute la cap. I din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin."

3. Titlul anexei se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"PROCEDURA
de aplicare a masurilor de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 iulie 2020"


4. In anexa, la articolul 1 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"b) inregistreaza obligatii bugetare principale restante la data de 31 iulie 2020, nestinse pana la data emiterii certificatului de atestare fiscala de catre organul fiscal central, precum si obligatii bugetare accesorii."

5. In anexa, la articolul 1 alineatul (5), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) nu au posibilitatea sa achite obligatiile bugetare principale restante la data de 31 iulie 2020, precum si obligatiile bugetare accesorii;".

6. In anexa, la articolul 3 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) sa nu se afle in procedura insolventei potrivit legii la data emiterii deciziei de aprobare a restructurarii obligatiilor bugetare. Debitorul care se afla in procedura insolventei pana la data de 31 martie 2021 si doreste restructurarea obligatiilor bugetare poate notifica organul fiscal cu privire la intentia sa, cu conditia ca pana la data emiterii deciziei de aprobare a cererii de restructurare sa iasa din procedura insolventei."

7. In anexa, la articolul 3, partea introductiva a alineatului (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) In vederea accesarii masurilor de restructurare, debitorul depune la organul fiscal competent o notificare privind intentia de restructurare a obligatiilor bugetare pana la data de 31 martie 2021, sub sanctiunea decaderii. Aceasta poate fi depusa astfel:".

8. In anexa, la articolul 3, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (21) si (22), cu urmatorul cuprins:

"(21) Notificarea poate fi retrasa oricand de catre debitor la cererea acestuia, fara ca debitorul sa piarda dreptul de a depune o noua notificare pana la implinirea termenului prevazut la alin. (2), urmand ca organul fiscal competent sa comunice acestuia decizia prin care se ia act de retragerea notificarii, conform modelului prevazut in anexa nr. 17.

(22) In situatia in care debitorul doreste concomitent atat retragerea notificarii initiale, cat si depunerea unei noi notificari, aceasta se poate realiza printr-o singura notificare depusa la organul fiscal competent, aplicandu-se in mod corespunzator prevederile alin. (21)."

9. In anexa, la articolul 3 alineatul (7), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) obligatiile bugetare scadente in perioada cuprinsa intre 1 august 2020 si data depunerii cererii;".

10. In anexa, la articolul 3, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(8) In cazul debitorilor care au inclusa in planul de restructurare masura de anulare a unui cuantum de maximum 50% inclusiv din totalul obligatiilor bugetare principale, pe langa sumele platite conform alin. (7), trebuie sa achite pana la data depunerii cererii prevazute la alin. (6) si urmatoarele obligatii bugetare principale:

a) 5% din cuantumul obligatiilor bugetare principale care fac obiectul esalonarii la plata, pentru anularea unui cuantum de maximum 30% inclusiv din totalul obligatiilor bugetare principale;

b) 10% din cuantumul obligatiilor bugetare principale care fac obiectul esalonarii la plata, pentru anularea unui cuantum cuprins intre 30% si 40% inclusiv din totalul obligatiilor bugetare principale;

c) 15% din cuantumul obligatiilor bugetare principale care fac obiectul esalonarii la plata, pentru anularea unui cuantum cuprins intre 40% si 50% inclusiv din totalul obligatiilor bugetare principale."

11. In anexa, la articolul 4 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) verifica daca debitorul se incadreaza in situatia prevazuta la art. 2 alin. (1) lit. d) din ordonanta. In cazul in care debitorul se incadreaza in aceasta situatie, organul fiscal competent comunica debitorului decizia de respingere a notificarii privind intentia de restructurare a obligatiilor bugetare, conform modelului prevazut in anexa nr. 18;".

12. In anexa, la articolul 4 alineatul (3), dupa litera d) se introduc doua noi litere, literele e) si f), cu urmatorul cuprins:
e) obligatiile bugetare garantate potrivit art. 210-211 si art. 235 din Codul de procedura fiscala;

f) obligatiile fiscale principale scadente in perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal- bugetare, cu modificarile ulterioare, si data de 31 iulie 2020 inclusiv."

13. In anexa, la articolul 5, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu urmatorul cuprins:

"(11) Cererea poate fi retrasa oricand de catre debitor la solicitarea acestuia, fara ca debitorul sa piarda dreptul de a depune o noua cerere pana la implinirea termenului prevazut la art. 22 alin. (1) din ordonanta, urmand ca organul fiscal competent sa comunice acestuia decizia prin care se ia act de retragerea cererii, conform modelului prevazut in anexa nr. 17.

(12) In situatia in care debitorul doreste concomitent atat retragerea cererii initiale, cat si depunerea unei noi cereri, aceasta se poate realiza printr-o singura cerere depusa la organul fiscal competent, aplicandu-se in mod corespunzator prevederile alin. (11).

(13) In situatia in care debitorul doreste atat retragerea notificarii privind intentia de a beneficia de restructurarea obligatiilor bugetare, cat si retragerea cererii de restructurare a obligatiilor bugetare, acesta poate depune la organul fiscal o singura solicitare in acest sens. Prevederile alin. (11) si (12) si art. 3 alin. (21) si (22) se aplica in mod corespunzator."

14. In anexa, la articolul 5, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Dupa primirea cererii, organul fiscal competent analizeaza solicitarea debitorului si intocmeste un referat prin care verifica conditiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) -f) si la art. 5 alin. (3) din ordonanta, conform modelului prevazut in anexa nr. 4. Din punctul de vedere al posibilitatii acordarii esalonarii la plata, organul fiscal verifica toate conditiile prevazute de art. 186 din Codul de procedura fiscala. In ceea ce priveste conditia prevazuta la art. 186 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura fiscala referitoare la dificultatea generata de lipsa temporara de disponibilitati banesti si capacitatea financiara de plata pe perioada de esalonare la plata, aceasta se analizeaza prin raportare la disponibilitatile banesti ale debitorului asa cum rezulta din planul de restructurare pentru intreaga perioada propusa in plan, in raport cu tipul de esalonare la care s-ar incadra acest debitor, respectiv cu graficul de esalonare posibil de intocmit. Se considera ca debitorul nu poate accesa esalonarea la plata reglementata de Codul de procedura fiscala, daca disponibilitatile banesti ale acestuia, asa cum sunt ele prezentate in planul de restructurare pe perioada respectiva, nu permit sustinerea unei esalonari la plata potrivit Codului de procedura fiscala. In cazul debitorilor care au beneficiat de esalonarea obligatiilor bugetare, potrivit Codului de procedura fiscala, care si-a pierdut valabilitatea si pentru care nu se mai poate acorda o noua esalonare, potrivit conditiilor de acordare stabilite de Codul de procedura fiscala, nu mai este necesara verificarea conditiei prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanta."

15. In anexa, la articolul 5 alineatul (5), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"b) decizie de amanare la plata a dobanzilor, penalitatilor si a tuturor accesoriilor datorate de debitor aferente obligatiilor bugetare principale care constituie obiect al restructurarii la plata, inclusiv a accesoriilor calculate potrivit lit. d), cu exceptia obligatiilor accesorii aferente obligatiilor bugetare principale reprezentand ajutor de stat de recuperat, care trebuie platite potrivit art. 4 alin. (6) lit. b) pct. (i) si (ii) din ordonanta. Se emite aceasta decizie si in situatia in care obligatiile bugetare principale prevazute la art. 1 alin. (1), (3) si (4) din ordonanta sunt stinse pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, precum si in cazul mentinerii valabilitatii inlesnirii la plata pentru dobanzile prevazute la art. 13 alin. (4) din ordonanta. Modelul acestei decizii este prevazut in anexa nr. 8;".

16. In anexa, la articolul 7, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(6) Pentru mentinerea inlesnirii la plata a carei valabilitate a fost pierduta, pentru modificarea inlesnirii la plata, precum si pentru orice alte operatiuni privind procedura de acordare si de urmarire a derularii inlesnirilor la plata se aplica in mod corespunzator prevederile Procedurii de aplicare a acordarii esalonarii la plata de catre organul fiscal central, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 90/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Modelele formularelor utilizate pentru aplicarea acestor prevederi sunt cele cuprinse in anexele nr. 19-28."

17. In anexa, la articolul 7, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu urmatorul cuprins:

"(81) In cazul platii anticipate a sumelor cuprinse in graficul de plata, cererea depusa de catre debitor la organul fiscal competent prin care se notifica intentia de a stinge anticipat aceste sume va avea anexat si graficul de plata propus ca urmare a acestor plati anticipate."
18. In anexa, la articolul 10, alineatul (2) se abroga.

19. In anexa, la articolul 12, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) In termen de 60 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 22 din ordonanta, organul fiscal competent are obligatia sa analizeze debitorii care indeplinesc conditiile pentru deschiderea procedurii insolventei, potrivit Legii nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptiile prevazute de ordonanta, si care nu au depus solicitarea de restructurare in termenul prevazut la art. 22 alin. (1) din ordonanta, in vederea solicitarii deschiderii procedurii insolventei potrivit legii."

20. In anexa, la articolul 13, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Anexele nr. 1-28 fac parte integranta din prezenta procedura."

21. In anexa, anexele nr. 1, 2 si 4-16 la procedura se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1-15 la prezentul ordin.

22. In anexa, dupa anexa nr. 16 se introduc douasprezece noi anexe, anexele nr. 17-28, avand cuprinsul prevazut in anexele nr. 16-27 la prezentul ordin.

Art. II. -
Anexele nr. 1-27 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. III. -
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


de Ghinea Viorica

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
obligatii bugetarerestructuraredebitori

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 14 Decembrie 2020


Votati articolul "NOU in Monitor - Procedura de aplicare a masurilor de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 iulie 2020":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 14 Decembrie 2020 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!

Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 8 + 3 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X