email
Contabilitate 2023. Noutati legislative. Studii de Caz. Monografii contabile

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Contabilitate 2023. Noutati legislative. Studii de Caz. Monografii contabile"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Guvernul modifica legea societatilor comerciale

legea societatilor comercialecodul fiscalmasuri financiareantrepozitproduse accizabile


Va aducem la cunostinta ca Ministerul de Finante a publicat proiectul de ordonanta de urgenta modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri financiar - fiscale prin care se aduc noi modificari in ceea ce priveste produsele accizabile, legea societatilor comerciale si antrepozitul fiscal.

Redam mai jos continutul acestui proiect:


Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor
masuri financiar - fiscale

ART I.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 25/2012 privind acordarea unui imprumut Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. in scopul achitarii obligatiilor de plata datorate furnizorilor de energie electrica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 385 din 8 iunie 2012, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Plata sumelor prevazute la alin. (2) se va realiza cu conditia renuntarii de catre furnizorii de energie electrica la toate penalitatile de intarziere, inregistrate in contabilitatea acestora la data de 31 martie 2012 precum si a celor calculate de catre acestia, pana la data platii obligatiilor restante inregistrate la aceeasi data."

ART II.
Termenele prevazute la alineatele (1) si (7) ale articolului 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 25/2012 privind acordarea unui imprumut Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. in scopul achitarii obligatiilor de plata datorate furnizorilor de energie electrica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 385 din 8 iunie 2012, se proroga pana la 20 decembrie 2012 inclusiv.

ART III.
La articolul III, alineatul (2) al Ordonantei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor
masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 627 din 2
septembrie 2011, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Pentru nerespectarea prevederilor alin. (1), Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate poate revoca autorizatia de antrepozit fiscal, luand in considerare si consecintele bugetare produse."

Art. IV.
Antrepozitarii autorizati prevazuti la art. III alin. (1) din O.G. nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, pot aduce la indeplinire conditiile prevazute la Art.20622 alin.(3) lit.h) si lit.i), la art. 20623 alin.(1) lit.h), precum si la art.20654 alin.(41) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

ART V.
(1) La articolul 5 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alin. (6), alin.(7) si alin.(8), cu urmatorul cuprins:

"(6) Se interzice autoritatilor si institutiilor publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, sa achizitioneze autoturisme cu capacitate cilindrica mai mare de 1.600 cm3 si al caror pret nu poate depasi contravaloarea in lei a sumei de 18.000 Euro inclusiv TVA.
(7) Prin exceptie de la prevederile alin.(6), institutiile din domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, pot achizitiona autoturisme cu capacitate cilindrica mai mare de 1.600 cm3 si al caror pret poate depasi contravaloarea in lei a sumei de 18.000 Euro inclusiv TVA, numai in cazuri temeinic justificate, cu aprobarea ordonatorului principal de credite."

(8) Prevederile art. 5 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2011 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, asa cum au fost modificate prin prezenta ordonanta de urgenta se aplica si societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiilor autonome.

ART. VI.

(1) Societatile comerciale constituite conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2011 privind preluarea de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala a unor creante detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor si pentru reglementarea unor dispozitii referitoare la infiintarea unor societati comerciale, aprobata cu modificari prin Legea nr.143/2012, preiau, potrivit legii, personalul necesar desfasurarii activitatii proprii de la societatea comerciala care a stins obligatiile fiscale prin procedura de dare in plata, in termen de 30 cu acordul Adunarii generale a  actionarilor.

(2) Personalul preluat potrivit alin (1) isi pastreaza drepturile si obligatiile ce decurg din contractele individuale de munca si din contractul colectiv de munca aplicabil la societatea comerciala care a stins obligatiile fiscale prin procedura de dare in plata, existente la data preluarii, pana la expirarea acestuia.
 
(3) Prin derogare de la prevederile art. 27 din Legea nr. 53 / 2003 - Codul Muncii, certificatele medicale, necesare la angajarea in munca a personalului preluat de catre noile societati, existente la societatea comerciala care a stins obligatii fiscale prin procedura de dare in plata, isi mentin valabilitatea pana la expirarea termenelor prevazute de lege.

(4) In situatia in care la societatile comerciale nou infiintate nu se modifica felul muncii, conditiile de munca si locul muncii avute la fostul angajator, prin derogare de la prevederile art. 20 din Legea nr. 319/2006, Legea securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile ulterioare, nu este obligatorie efectuarea instruirii la preluarea acestora.

(5) Contractele de achizitii publice, contractele de concesiune de lucrari publice si contractele de concesiuni de servicii, aflate in derulare sau pentru care au fost initiate proceduri de achizitie publica de catre societatea care a aplicat procedura de dare in plata, necesare desfasurarii activitatii curente a noilor societati constituite, vor fi preluate partial sau integral in conditiile in care au fost incheiate in urma procedurilor de achizitii publice desfasurate conform O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.

(6) Operatiunea prevazuta la alin (6) va fi efectuata prin proces verbal de predarepreluare intre parti.

ART. VII.

(1) Ministerul Finantelor Publice acorda orasului Sangeorz-Bai un imprumut in suma de 13.000.000 lei, cu scadenta la data de 17 decembrie 2012, din varsaminte din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului.
(2) Suma prevazuta la alin. (1) va fi utilizata pentru plata lucrarilor la obiectivul cu finantare de la Uniunea Europeana "Dezvoltarea infrastructurii de turism balnear pentru sporirea atractivitatii Regiunii Nord-Vest (Turda – Sangeorz-Bai)".

(3) Suma acordata potrivit alin. (1) si neutilizata pana la data de 26 noiembrie 2012 se restituie in maximum o zi lucratoare de la aceasta data, de catre orasul Sangeorz-Bai, in contul prevazut la alin. (10).

(4) Suma prevazuta la alin. (1) are destinatie speciala in conditiile prevederilor art. 452 alin. (2) lit. a) din Codul de procedura civila si se utilizeaza numai potrivit prevederilor prezentului articol.

(5) In termen de maximum 3 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Finantelor Publice incheie o conventie cu orasul Sangeorz-Bai, in care vor fi precizate drepturile si obligatiile partilor, precum si termenii si conditiile de derulare a imprumutului.

(6) Dupa semnarea conventiei, Ministerul Finantelor Publice vireaza suma prevazuta la alin. (1) in contul deschis pe numele orasului Sangeorz-Bai, mentionat in conventie.

(7) Imprumutul prevazut la alin. (1) se acorda cu o rata a dobanzii situata la nivelul ratei dobanzii de politica monetara practicata de Banca Nationala a Romaniei, la care se adauga 4 (patru) puncte procentuale, si se ramburseaza integral la termenul prevazut la alin. (1).

(8) Dobanda reprezinta venit al bugetului Trezoreriei Statului, se calculeaza prin aplicarea ratei dobanzii prevazute la alin. (7) la soldul imprumutului si se plateste lunar, incepand cu luna acordarii imprumutului.

(9) Pentru neplata la termen a dobanzilor de platit la imprumutul acordat se calculeaza o dobanda de intarziere, la nivelul dobanzii prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe zi de intarziere, pana la data stingerii obligatiei. Dobanda de intarziere reprezinta venit al bugetului Trezoreriei Statului.

(10) Orasul Sangeorz-Bai restituie imprumutul si dobanzile aferente in contul distinct deschis la Trezoreria Operativa Centrala, codificat cu codul de identificare fiscala al acesteia. in termen de 3 zile lucratoare de la alimentarea acestui cont, obligatiile de plata se sting in urmatoarea ordine: dobanzile de intarziere, dobanzile si ratele de capital.

(11) in cazul in care orasul Sangeorz-Bai nu achita la termen obligatiile prevazute la alin. (1), (8) si (9), la solicitarea Ministerului Finantelor Publice, Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Bistrita-Nasaud sisteaza alimentarea bugetului local al orasului Sangeorz-Bai cu cote defalcate din impozitul pe venit si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale. Sistarea opereaza pana la restituirea integrala a obligatiilor.

(12) Pana la restituirea integrala a obligatiilor prevazute la alin. (1), (8) si (9), cotele defalcate din impozitul pe venit si sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetului local al orasului Sangeorz-Bai, care au fost sistate in conditiile alin. (11), vor fi alocate bugetului local beneficiar numai pentru achitarea acestor obligatii, la solicitarea ordonatorului principal de credite.

ART VIII.
Litera b) a art. 153 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
"b) de la bugetul de stat si din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii, pentru pacientii inclusi in programul national de transplant;".
ART IX.
Articolul 98 din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
"Art. 98 - (1) Asociatia Nevazatorilor din Romania, Asociatia Invalizilor de Razboi Nevazatori din Romania, Asociatia Nationala a Surzilor din Romania, Liga Nationala a Organizatiilor cu Personal Handicapat din Cooperatia Mestesugareasca, Consiliul National al Dizabilitatii din Romania pot primi sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, potrivit bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate anual.

(2) Sumele prevazute la alin. (1) se utilizeaza in conditiile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, iar sumele ramase neutilizate la data incheierii exercitiului financiar se restituie la bugetul de stat."

ART X.

(1) Sumele disponibile rezultate din aplicarea prevederilor Legii nr. 36/ 2008 privind unele masuri pentru privatizarea Societatii Comerciale "Automobile Craiova" - S.A., se vireaza Ministerului Finantelor Publice ca varsaminte din privatizare, in contul curent general al Trezoreriei Statului
(2) Sumele prevazute la alin.(1) reprezinta:
a) diferenta ramasa din Lichiditatea Neta Disponibila, dupa deducerea (i) necesarului de capital social in numerar, la constituirea noii societati si a (ii) Rezervei de Restructurare estimata de parti, conform contractului de vanzare-cumparare de actiuni;
b) suma din Rezerva de Restructurare, ramasa in contul dedicat, dupa incheierea Procesului de Restructurare si certificarea costurilor totale ale restructurarii si aprobarea acestora de catre AVAS;
(3) Suma prevazuta la alin. (2) lit. a) se vireaza in termen de 5 zile de la semnarea actului aditional la contractul de vanzare-cumparare de actiuni, iar suma prevazuta la alin. (2) lit. b) se vireaza dupa certificarea costurilor totale ale restructurarii si aprobarea de catre AVAS, conform prevederilor contractului de vanzare -cumparare de actiuni, intr-un termen de 30 de zile de la data preluarii de catre AVAS a pachetului de actiuni la noua societate.

PRIM-MINISTRU,
Victor - Viorel PONTAde Mihaela Pascu

NOUTATI Contabile 2023

Scapati de orice grija privind inventarierea!


Urmati pas cu pas instructiunile prezentate pe lucrarea “Manualul de Inventariere”!

 In Manualul de Inventariere gasiti:

 •     noile proceduri de inventariere, pas cu pas
 •     setul complet de documente pe care trebuie sa le intocmiti
 •     exemple de inventariere pentru productie, agricultura, turism, constructii etc.
 •     modul cum se realizeaza procedura de inventariere in SAGA
 •     modul cum se face inventarierea pentru situatiile financiare interimare
...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
legea societatilor comercialecodul fiscalmasuri financiareantrepozitproduse accizabile

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 08 Noiembrie 2012


Votati articolul "Guvernul modifica legea societatilor comerciale":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

 • Venituri din donatii. Cum se completeaza Declaratia 101

  • Studiem situatia unei asociatiatii care desfasoara activitati fara scop patrimonial cu codul CAEN 9499 si care primeste donatii de la persoane fizice din UE pe care le distribuie apoi la persoane fizice din Romania, tot sub forma de donatii. La ce rand din declaratia cod 101 inregistram aceste donatii distribuite catre persoane fizice din Romania? La rd. 27, 32 sau 33? Sumele distribuite persoanelor fizice din Romania, care nu sunt mai mult de 2.200 lei intr-un an, se declara in dec...» citeste mai departe aici

 • Controale ANAF pe TVA: exemple de nereguli depistate si recomandarile consultantilor

  • Inspectorii ANAF au efectuat frecvent controale in materie de TVA in ultimele luni si au descoperit firme care au inregistrat in contabilitate si in alte documente cheltuieli care nu au avut la baza operatiuni reale, pentru a a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale. TVA-ul este o taxa vitala pentru autoritati, din moment ce aduce peste 25% din veniturile bugetare. Asadar, nu trebuie ne surprinda interesul Fiscului pentru colectarea acestei taxe, totul pe...» citeste mai departe aici

 • 4 lucruri bine de stiut despre inspectia fiscala

  • Inspectia fiscala reprezinta activitatea ce are ca obiect verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor in legatura cu stabilirea obligatiilor fiscale de catre contribuabil/platitor, respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile, verificarea sau stabilirea, dupa caz, a bazelor de impozitare si a situatiilor de fapt aferente, stabilirea diferentelor de obligatii fiscale principale. Inspectia fiscala...» citeste mai departe aici

 • Ce declaratii fiscale au termen de depunere 27 martie 2023

  • Conform Calendarului obligatiilor fiscale publicat de ANAF, contribuabilii au termen limita data de 27 martie 2023 pentru a depune mai multe declaratii fiscale importante. Administratia Judeteana a Finantelor Publice Teleorman informeaza contribuabili...» citeste mai departe aici

 • Cum pastrezi in siguranta documentele contabile

  • Documentele contabile trebuie indosariate si pastrate in siguranta, scopul fiind acela de a putea verifica si justifica activitatea pe care o probeaza, pentru anumite perioade de timp, asa cum cer prevederile legale. Acest interval de timp poate varia de la un an la mai multi, in functie de natura documentelor respective. Sunt numeroase reguli si strategii care ajuta la buna pastrarea a documentelor, dar si pentru identificarea rapida si usoara a celor necesare, la un moment dat, in cursul ac...» citeste mai departe aici

 • Noutati in Legea societatilor si legea privind registrul comertului referitoare la transformarile, fuziunile si divizarile transfrontaliere

  • Legea societatilor si Legea privind registrul comertului vor fi modificate pentru transpunerea Directivei (UE) 2019/2121 a Parlamentului European si a Consiliului din 27 noiembrie 2019 de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 in ceea ce priveste transformarile, fuziunile si divizarile transfrontaliere, se arata intr-un proiect de lege al Ministerului Justitiei.  Obiectivul declarat al propunerii ce a devenit Directiva (UE) 2019/2121 a fost, potrivit expun...» citeste mai departe aici

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2023!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Contabilitate 2023. Noutati legislative. Studii de Caz. Monografii contabile"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X