email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Ordinul 3896/2020. A fost oficializata procedura de acordare a esalonarii la plata de catre organul fiscal central

Ordinul 3896/2020. A fost oficializata procedura de acordare a esalonarii la plata de catre organul fiscal central
esalonare la plataobligatii fiscaleexecutare silitadebitori

In Monitorul Oficial nr. 1104 din 19 noiembrie 2020 a fost publicat Ordinul 3896/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a esalonarii la plata de catre organul fiscal central. 
 

Totodata, actul normativ modifica si anexa nr. 2 la OPANAF nr. 90/2016 pentru aprobarea continutului cererii de acordare a esalonarii la plata si a documentelor justificative anexate acesteia, precum si a Procedurii de aplicare a acordarii esalonarii la plata de catre organul fiscal central. 

De retinut faptul ca organul fiscal competent nu continua procedura de executare silita dupa emiterea somatiei.

In anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 90/2016, la articolul 12, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3) Pentru debitorii care se incadreaza in prevederile art. 204 din lege, in scopul stabilirii termenului in functie de care se mentine autorizatia, acordul ori alt act administrativ similar, vechimea sumelor reprezentand obligatii fiscale principale si accesorii ramase nestinse din esalonarea si/sau amanarea la plata, a caror valabilitate a fost pierduta, este data comunicarii deciziilor prevazute la alin. (1)."

Procedura se aplica obligatiilor fiscale principale si accesorii administrate de organul fiscal central, denumit in continuare organ fiscal, a caror scadenta/termen de plata s-a implinit dupa data declararii starii de urgenta si nestinse pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, pentru care debitorii pot depune cereri de esalonare la plata.

Care sunt obligatiile fiscale?a) obligatiile fiscale principale reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat, precum si obligatiile fiscale accesorii;

b) amenzile de orice fel administrate de organul fiscal;

c) creantele bugetare stabilite de alte organe si transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creantele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotarari judecatoresti sau alte inscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii;

d) creante rezultate din savarsirea unor infractiuni, respectiv prejudicii, cheltuieli judiciare si amenzi judiciare/penale.
 

Vezi si: Modelul de cerere utilizat pentru esalonarea la plata a datoriilor

(3) Nu se incadreaza in categoria creantelor prevazute la alin. (2) lit. d) si nu se acorda esalonari la plata pentru sumele care fac obiectul unei confiscari, precum si cele reprezentand echivalentul in bani al unor bunuri care au fost considerate a constitui produs direct sau indirect al unei infractiuni.

(4) Obligatiile fiscale prevazute la alin. (2) sunt stabilite prin urmatoarele documente/acte administrative depuse/comunicate dupa data declararii starii de urgenta, a/al caror scadenta/termen de plata se implineste pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala si vizeaza inclusiv perioade fiscale anterioare:

a) declaratii fiscale, inclusiv cele depuse cu intarziere;

b) decizii de impunere;

c) declaratii rectificative;

d) decizii referitoare la obligatiile fiscale accesorii;

e) titluri executorii transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii;

f) orice alte acte prin care se stabilesc impozite, taxe, contributii sociale si alte sume datorate bugetului general consolidat.

(5) Odata cu emiterea certificatului de atestare fiscala, organul fiscal comunica debitorului decizia referitoare la obligatiile fiscale accesorii, in vederea includerii acestora in decizia de esalonare la plata a obligatiilor fiscale.

(6) Esalonarea la plata se acorda de catre organul fiscal, pe o perioada de cel mult 12 luni, prin emiterea deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale, la care se anexeaza graficul de plata care cuprinde rate lunare, in functie de numarul de luni de esalonare la plata aprobat. Perioada de esalonare la plata acordata nu poate fi mai mare decat perioada de esalonare la plata solicitata de debitor.

(7) Debitorii care au depus notificari potrivit cap. I din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare, sau cap. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale, prin depunerea cererii prevazute la alin. (1), renunta la intentia de a beneficia de restructurarea obligatiilor bugetare/anularea la plata a obligatiilor accesorii. In aceasta situatie se aplica in mod corespunzator, dupa caz, prevederile art. 4 alin. (13) din procedura de aplicare a masurilor de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 in cazul debitorilor care au datorii principale in cuantum mai mare sau egal cu un milion lei, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.810/2019, cu modificarile ulterioare, sau prevederile art. 5 alin. (1) din Procedura de anulare a obligatiilor de plata accesorii, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.100/2020.
 

Cererea de acordare a esalonarii la plata

(1) Esalonarile la plata ale obligatiilor fiscale se solicita de catre debitor in baza unei cereri, al carei model este prevazut in anexa nr. 1, depusa la organul fiscal pana la data de 15 decembrie 2020 inclusiv. Modalitatile de depunere sunt urmatoarele:

a) la registratura organului fiscal;

b) prin posta, cu confirmare de primire;

c) prin intermediul serviciului "Spatiu privat virtual".

(2) Pentru debitorii care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, cererea de acordare a esalonarilor la plata se depune de catre debitor atat pentru obligatiile fiscale datorate de acesta, cat si pentru cele ale sediilor sale secundare. Cererea se depune la organul fiscal competent pentru administrarea obligatiilor fiscale ale debitorului si se analizeaza raportat la totalul obligatiilor debitorului si ale sediilor sale secundare.

(3) In cazul in care debitorul opteaza pentru plata diferentiata a ratelor de esalonare, acesta mentioneaza in cerere propunerea de grafic, care va cuprinde, pentru fiecare rata, procentul care poate fi achitat din obligatiile fiscale principale si accesorii, respectiv:

a) cel putin 5% din cuantumul obligatiilor fiscale ce pot fi esalonate la plata, pentru jumatate din perioada de esalonare solicitata;

b) diferenta de procent se imparte in mod egal pentru fiecare rata de esalonare, pentru urmatoarele luni ramase din propunerea de grafic.

(4) In situatia in care perioada de esalonare la plata solicitata cuprinde un numar impar de luni de esalonare, numarul de luni rezultat din aplicarea prevederilor alin. (3) lit. a) se rotunjeste in plus.
 

Eliberarea certificatului de atestare fiscala

(1) Dupa primirea cererii prevazute la art. 2, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia, organul fiscal emite, concomitent, urmatoarele documente:

a) deciziile referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere/penalitate de nedeclarare;

b) certificatul de atestare fiscala, conform modelelor prevazute in anexele nr. 3 si 4, dupa caz;

c) referatul de verificare a conditiilor de acordare/modificare/mentinere a esalonarii la plata, conform modelului prevazut in anexa nr. 5;

d) decizia de esalonare la plata a obligatiilor fiscale sau decizia de respingere, dupa caz, conform modelelor prevazute in anexele nr. 6 si 7;

e) decizia de amanare la plata a penalitatilor de nedeclarare, dupa caz, conform modelului prevazut in anexa nr. 8.
 

(2) Prin intocmirea referatului prevazut la alin. (1) lit. c), organul fiscal verifica:

a) daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 1 alin. (6) - (9) din ordonanta de urgenta;

b) daca exista sume de rambursat/de restituit/de plata de la buget. In situatia in care a/au fost emisa/emise decizia/deciziile de rambursare/de restituire si/sau acte de individualizare a obligatiilor de plata de la buget, organul fiscal efectueaza compensarea potrivit art. 167 din Codul de procedura fiscala.

(3) In cazul debitorilor care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, in certificatul de atestare fiscala eliberat de catre organul fiscal competent in administrarea debitorului, la sectiunea A, sectiunea B lit. a), c) si d), sectiunea C, precum si la sectiunea D lit. a)-c) se inscriu obligatiile fiscale ale debitorului, obligatiile fiscale ale fiecaruia dintre sediile sale secundare, precum si totalul obligatiilor.
 

Procedura de solutionare a cererii de acordare a esalonarii la plata

(1) In situatia in care sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 1 alin. (6) - (9) din ordonanta de urgenta, organul fiscal emite decizia de esalonare la plata a obligatiilor fiscale, la care se anexeaza graficul de esalonare, precum si, dupa caz, decizia de amanare la plata a penalitatilor de nedeclarare. In cazul debitorilor care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, decizia de esalonare la plata a obligatiilor fiscale cuprinde in anexa graficele de esalonare, separat pentru debitor si separat pentru fiecare dintre sediile sale secundare, iar decizia de amanare la plata a penalitatilor de nedeclarare se emite separat pentru debitor si separat pentru fiecare dintre sediile sale secundare.

(2) Graficul de esalonare cuprinde rate de esalonare, reprezentand obligatii fiscale principale si/sau obligatii fiscale accesorii esalonate la plata, inclusiv dobanzile datorate pe perioada esalonarii la plata, dupa caz. Cuantumul obligatiilor fiscale esalonate la plata se imparte in mod egal pentru fiecare rata de esalonare.
Derogari (1)

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), pentru debitorul care propune prin cererea de acordare a esalonarii la plata un grafic, ratele de esalonare la plata trebuie sa fie in primele 6 luni de cel putin 5% din cuantumul obligatiilor fiscale esalonate la plata, la care se adauga dobanda pe perioada esalonarii la plata calculata de organul fiscal, iar in urmatoarele luni debitorul trebuie sa achite restul obligatiilor fiscale, proportional cu lunile pentru care a fost acordata esalonarea la plata.

(4) Termenul de plata a ratelor de esalonare este data de 15 a fiecarei luni. Prima rata din graficul de esalonare la plata are termenul de plata data de 15 a lunii urmatoare emiterii deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale.

(5) Pentru debitorii care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, platitor al ratelor de esalonare este debitorul, cu exceptia impozitului pe venitul din salarii, pentru care platitor de impozit este sediul secundar obligat, potrivit legii, sa se inregistreze fiscal ca platitor de salarii si venituri asimilate salariilor.

(6) Pentru obligatiile fiscale esalonate la plata, cu exceptia celor prevazute la art. 173 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, penalitatea de intarziere prevazuta la art. 176 din Codul de procedura fiscala se calculeaza pana la data emiterii deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale.

(7) In situatia in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 1 alin. (6) - (9) din ordonanta de urgenta, organul fiscal emite decizia de respingere a cererii. In cazul debitorilor care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, decizia de respingere a cererii se emite atat pentru debitor, cat si pentru sediile sale secundare, cu precizarea conditiei care nu a fost respectata, indiferent daca aceasta priveste debitorul sau unul dintre sediile sale secundare.

(8) Decizia prevazuta la alin. (7) se emite si in urmatoarele situatii:

a) cererea de acordare a esalonarii la plata nu prezinta nicio modificare fata de conditiile de acordare a inlesnirilor la plata prevazute intr-o cerere anterioara, care a fost respinsa;

b) in cazul stingerii in totalitate, pana la data emiterii deciziei de esalonare la plata, a obligatiilor fiscale care au facut obiectul cererii de acordare a esalonarii la plata.

(9) Inaintea emiterii deciziei de respingere a cererii, organul fiscal efectueaza audierea debitorului potrivit art. 9 din Codul de procedura fiscala. In acest caz, organul fiscal va intocmi un proces-verbal de audiere.

(10) Documentele prevazute la art. 4 alin. (1), cu exceptia celui prevazut la lit. c), se elibereaza in doua exemplare, dintre care cate un exemplar se comunica debitorului, iar cate un exemplar se arhiveaza de organul fiscal la dosarul fiscal. In cazul debitorilor care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, aceste documente se comunica debitorului care le-a infiintat.

Procedura de indreptare a erorilor din decizia de esalonare la plata a obligatiilor fiscale si, dupa caz, din decizia de amanare la plata a penalitatilor de nedeclarare

(1) Organul fiscal care emite decizia de esalonare la plata si, dupa caz, decizia de amanare la plata a penalitatilor de nedeclarare poate indrepta erorile din continutul acestora, din oficiu sau la cererea debitorului, prin decizie emisa in acest sens, care produce efecte fata de debitor de la data comunicarii acesteia, potrivit legii.

(2) In cazul in care exista diferente intre obligatiile fiscale pentru care a fost acordata esalonare la plata/amanare la plata si cele existente in evidenta contabila a debitorului, organul fiscal clarifica situatia fiscala a acestuia, sens in care intocmeste in doua exemplare procesul-verbal de punere de acord, conform modelului prevazut in anexa nr. 9.

(3) In situatia debitorilor care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, in procesul-verbal de punere de acord se inscriu obligatiile fiscale ale debitorului, precum si obligatiile fiscale ale fiecaruia dintre sediile sale secundare, ce fac obiectul esalonarilor la plata.

(4) Pentru indreptarea erorilor din decizia de esalonare la plata si, dupa caz, din decizia de amanare la plata a penalitatilor de nedeclarare, organul fiscal emite, concomitent, urmatoarele documente:

a) procesul-verbal de punere de acord, dupa caz;

b) certificatul de atestare fiscala;

c) decizia de modificare a deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale si, dupa caz, decizia de modificare a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de nedeclarare, conform modelelor prevazute in anexele nr. 10 si 11.

(5) Documentele prevazute la alin. (4) se elibereaza in doua exemplare, dintre care cate un exemplar se comunica debitorului, iar cate un exemplar se arhiveaza de organul fiscal la dosarul fiscal. In cazul debitorilor care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, aceste documente se comunica debitorului care le-a infiintat.
 

Conditii de mentinere a valabilitatii esalonarilor la plata

(1) Esalonarea la plata acordata isi mentine valabilitatea in cazul respectarii conditiilor prevazute la art. 4, art. 5 alin. (7) si art. 10 alin. (2) din ordonanta de urgenta.

(2) Dupa comunicarea deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale, pentru obligatiile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. f) din ordonanta de urgenta, organul fiscal comunica, in toate cazurile, somatia, potrivit legii, in scopul urmaririi indeplinirii conditiei de mentinere a valabilitatii esalonarilor la plata.
 

Finalizarea esalonarii la plata a obligatiilor fiscale

(1) In situatia in care sumele esalonate la plata au fost stinse in totalitate si au fost respectate conditiile prevazute la art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (7) si la art. 10 alin. (2) din ordonanta de urgenta, organul fiscal emite in doua exemplare decizia de finalizare a esalonarii la plata a obligatiilor fiscale conform modelului prevazut in anexa nr. 13. Un exemplar al acestei decizii se comunica debitorului, iar un exemplar se arhiveaza de organul fiscal la dosarul fiscal. In situatia debitorilor care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, decizia de finalizare a esalonarii la plata a obligatiilor fiscale se comunica debitorului care le-a infiintat.

(2) Dupa finalizarea esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, penalitatea de nedeclarare amanata la plata se reduce cu 75%. In acest caz, organul fiscal emite in doua exemplare decizia de reducere a penalitatilor de nedeclarare amanate la plata, conform modelului prevazut in anexa nr. 14. Un exemplar al acestei decizii se comunica debitorului, iar un exemplar se arhiveaza de organul fiscal competent la dosarul fiscal. In situatia debitorilor care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, decizia de reducere a penalitatilor de nedeclarare se comunica debitorului care le-a infiintat.

(3) Diferenta de penalitati de nedeclarare in cota de 25% se achita in termenul de plata prevazut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, in functie de data comunicarii deciziei prevazute la alin. (2).

(4) Penalitatea de nedeclarare care nu a fost instituita si comunicata debitorului pe perioada esalonarii la plata se instituie si se comunica dupa finalizarea acesteia sau, dupa caz, la data pierderii valabilitatii esalonarii la plata, prin emiterea Deciziei referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentand penalitati de nedeclarare.

(5) Pentru reducerea cu 75% a penalitatilor de nedeclarare comunicate potrivit alin. (4), debitorul poate depune la organul fiscal o cerere in acest sens, aplicandu-se in mod corespunzator prevederile art. 181 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.

(6) Dupa emiterea deciziei de finalizare a esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, in aplicarea art. 7 din Codul de procedura fiscala, organul fiscal indruma debitorul in vederea depunerii cererii prevazute la alin. (5).
 

Pierderea valabilitatii esalonarii la plata

(1) In cazul in care se constata neindeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (7) si la art. 10 alin. (2) din ordonanta de urgenta, organul fiscal va emite, in termen de cel mult 30 de zile de la data nerespectarii conditiei, in doua exemplare, decizia de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, precum si, dupa caz, decizia de pierdere a valabilitatii amanarii la plata a penalitatilor de nedeclarare, conform modelelor prevazute in anexele nr. 15 si 16. Un exemplar al acestor decizii se comunica debitorului, iar un exemplar se arhiveaza de organul fiscal la dosarul fiscal.

(2) In situatia debitorilor care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, esalonarea la plata isi pierde valabilitatea la data la care nu sunt respectate, in mod corespunzator, dispozitiile art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (7) si la art. 10 alin. (2) din ordonanta de urgenta, indiferent de faptul ca titularul obligatiei este debitorul sau unul dintre sediile sale secundare. Prevederile art. 6 alin. (1) se aplica in mod corespunzator.

(3) Pentru debitorii care se incadreaza in prevederile art. 204 din Codul de procedura fiscala, in scopul stabilirii termenului in functie de care se mentine autorizatia, acordul ori alt act administrativ similar, vechimea sumelor reprezentand obligatii fiscale principale si accesorii ramase nestinse din esalonarea si/sau amanarea la plata a caror valabilitate a fost pierduta este data comunicarii deciziilor prevazute la alin. (1).
 

Mentinerea valabilitatii esalonarii la plata la cererea debitorului

(1) Pentru mentinerea unei esalonari a carei valabilitate a fost pierduta, debitorul depune o cerere la organul fiscal, prin modalitatile prevazute la art. 2 alin. (1). Prevederile art. 2 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.

(2) In vederea solutionarii cererii prevazute la alin. (1), organul fiscal elibereaza, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii, concomitent, urmatoarele documente:

a) deciziile referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere/penalitate de nedeclarare;

b) certificatul de atestare fiscala;

c) referatul de verificare a conditiilor de acordare/modificare/mentinere a esalonarii la plata, caz in care verifica conditiile de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata de la sectiunea A lit. b)-d), f)-j) si l) din acesta;

d) decizia de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, impreuna cu un nou grafic de esalonare la plata, conform modelului prevazut in anexa nr. 17, cu pastrarea perioadei de esalonare ramase din esalonarea aprobata initial, sau decizia de respingere, dupa caz. Prin pastrarea perioadei de esalonare se intelege numarul de luni ramas din esalonarea aprobata initial, fara a se lua in considerare numarul de luni aferent perioadei in care aceasta si-a pierdut valabilitatea;

e) decizia de mentinere a valabilitatii amanarii la plata a penalitatilor de nedeclarare, dupa caz, conform modelului prevazut in anexa nr. 18.

(3) Odata cu decizia de mentinere a esalonarii la plata, organul fiscal competent anuleaza penalitatile stabilite prin decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii reprezentand penalitati, emisa in conditiile art. 9 alin. (1).

(4) Documentele prevazute la alin. (2), cu exceptia celui prevazut la lit. c), se elibereaza in doua exemplare, dintre care cate un exemplar se comunica debitorului, iar cate un exemplar se arhiveaza de organul fiscal la dosarul fiscal. In cazul debitorilor care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, aceste documente se comunica debitorului care le-a infiintat.
 

Modificarea deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale/a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de nedeclarare

(1) In situatia in care ulterior emiterii deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale si/sau a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de nedeclarare, dupa caz, se sting anticipat mai mult de 3 rate din graficul de esalonare la plata, potrivit prevederilor art. 207 alin. (5) din Codul de procedura fiscala, organul fiscal emite, din oficiu, o decizie de modificare a deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale.

(2) Pentru cererile depuse in conditiile art. 5 alin. (3) din ordonanta de urgenta se aplica in mod corespunzator prevederile art. 2 alin. (3), iar pentru solutionarea acestora organul fiscal elibereaza in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii, concomitent, urmatoarele documente:

a) deciziile referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere/penalitate de nedeclarare;

b) certificatul de atestare fiscala;

c) referatul de verificare a conditiilor de acordare/modificare/mentinere a esalonarii la plata, caz in care verifica conditiile de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata de la sectiunea A lit. a)-d) si f-k) din acesta;

d) decizia de modificare a deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale si, dupa caz, decizia de modificare a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de nedeclarare sau decizia de respingere, dupa caz, aplicandu-se in mod corespunzator prevederile art. 6 alin. (1) si (7) .

(3) Organul fiscal emite si comunica decizia de modificare a deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale impreuna cu un nou grafic de esalonare la plata, care face parte integranta din aceasta, cu pastrarea perioadei de esalonare ramase din esalonarea aprobata initial sau modificarea acesteia, dupa caz. Prin modificarea perioadei de esalonare se intelege ca organul fiscal poate aproba, la cererea debitorului, esalonarea pe o perioada de cel mult 12 luni de la data emiterii deciziei de modificare a deciziei de esalonare la plata.

(4) Documentele prevazute la alin. (2), cu exceptia celui prevazut la lit. c), se elibereaza in doua exemplare, dintre care cate un exemplar se comunica debitorului, iar cate un exemplar se arhiveaza de organul fiscal la dosarul fiscal. In cazul debitorilor care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, aceste documente se comunica debitorului care le-a infiintat.


de Ghinea Viorica

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

NOU in Contabilitate: modificarile pentru 2022


Uitati de neclaritati, ambiguitati, greseli si amenzi!

Ghidul practic al contabilitatii va arata intotdeauna, cu promptitudine, cum trebuie abordata si rezolvata fiecare sarcina din activitatea dvs. profesionala.

- Legislatie explicata
- Exemple detaliate
- Monografii contabile complete

...Vezi AICI lista completa <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
esalonare la plataobligatii fiscaleexecutare silitadebitori

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 20 Noiembrie 2020


Votati articolul "Ordinul 3896/2020. A fost oficializata procedura de acordare a esalonarii la plata de catre organul fiscal central":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 3 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 20 Noiembrie 2020 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X